Vasten en Gezondheid

Albert Mosséri’s wonderbaarlijke ontdekking : het halfvasten
informatie die je nodig hebt als je vasten wil aangrijpen als de ultieme bron van genezing
Albert Mosséri, mag wel de levende “David” van de Natuurlijke Hygiëne genoemd worden, gezien hij de Sheltoniaanse techniek van het vasten verfijnd heeft tot op het punt waarop vasten veilig is en een veel effectievere uitwerking heeft, dan wat ooit door iemand voordien werd bereikt. Ongelukkig genoeg is zijn werk zo goed als onbekend buiten de franstalige landen.
Misschien kan dit ene hoofdstuk van één van zijn boeken over vasten je honger doen krijgen naar méér.
“Le Jeûne, Meilleur Remède de la Nature”
“In 1986 deed ik een wonderbaarlijke ontdekking op het domein van het vasten, die me dwong om mijn Sheltoniaanse methode te herzien.
Dit is hoe ik tot deze ontdekking ben gekomen :
Een 37 jaar oude man kwam om onder mijn supervisie te vasten. Hij had 104 verschillende tranquilizers genomen voor zijn zenuwconditie gedurende de voorafgaande 14 jaren. Zo snel als een medicijn geen effect meer opleverde, schreef zijn dokter hem een ander medicament voor. Vandaar dit haast ongelofelijke aantal van verschillende tranquilizers die hij ooit had gebruikt … Nu verlangde hij ernaar om zichzelf te genezen zonder enige vorm van drogeermiddelen. Daarom vastte hij gedurende 29 dagen… Toen werd hij zo gevoelig, onmogelijk om zich te ontspannen of te slapen, en niet bekwaam om water te drinken, ondanks zijn intense dorst en een acute nierpijn. Ik zei hem dat hij op die manier niet kon verder gaan, zelfs al had hij nog heel veel te elimineren. Zijn tong was nog steeds erg beslagen, zijn urine nog donker, zijn adem onwelriekend en hij had pijn in de nierstreek, ondanks al het water dat hij dronk. Hij antwoordde hierop dat hij nog veel tijd had en dat hij ernaar verlangde om zijn ontgiftiging volledig af te werken. Daarom dacht ik dat nu de gelegenheid zich voordeed, om hem in een eerste periode een detoxificatiedieet te laten volgen.
Elke keer als een vastende zijn vasten stopzet, wil hij vertrekken en heeft hij geen controle meer over zijn eetlust… Terwijl, wanneer mensen komen voor genezing, mijn grootste bekommernis erin bestaat om de reïntroductie van voeding te vergemakkelijken. Daarom moeten de hoeveelheden elke dag afgemeten worden, stilaan vermeerderend, of het type voedsel veranderend al naargelang de situatie. Ik doe dit allemaal terwijl ik de verschillende symptomen die me kunnen leiden, observeer. Ik heb echter zelden de kans, maar ik had het geluk om zo een bepaalde man onder mijn hoede te kunnen hebben.
Drie dagen na zijn vasten, kwam ik zijn kamer binnen om hem enkele kleine appels te brengen. Hij zei me : “Mr. Mosséri, kijk eens naar mijn tong… en inderdaad, ze was zo zwart als kool ! Het duurde echter niet lang om deze verrassing te begrijpen. Ik had reeds enkele gevallen gezien waarbij de tong zwart werd tijdens het vasten… maar deze man was opnieuw aan het eten! Maar wees er zeker van dat de kleur geen toeval was… Ik had dit nu uitgelokt met dit “detoxificatiedieet”… Ik herstartte zijn eliminatie, de diepgaande eliminatie die eigen is aan het vasten. Ik realiseerde me dat ik dit al veel vroeger had kunnen doen, bv. een week eerder – op de 20e dag van het vasten. Eigenlijk had hij tien dagen verloren, een periode waarin zijn eliminatie zeer zwak was… Zijn tong bleef gedurende enkele dagen zwart; daarna ging de kleur over in mosterdgeel en dat voor verschillende weken, alvorens ze weer naar gezond rose over-ging. Gelijk hiermee kwam zijn honger terug – echte honger – en de nierpijnen verdwenen. Vanaf dat moment zette ik hem op een normale voeding. Ik vroeg me af of dit geval nu een uitzondering was, of dat dit zo dikwijls kon herhaald worden als mogelijk bij andere vastenpatiënten.
Het is duidelijk dat dit “halfvasten” zijn eliminatie terug op snelheid had gebracht; maar één ervaring betekent op dat vlak natuurlijk niet veel. Ik moest dit kunnen nagaan in talrijke andere gevallen. Ik begon opnieuw op dezelfde manier bij twee zusters die kwamen na de man. En inderdaad, de dag nadat zij hun vasten beëindigden vertoonde hun tong een bruin beslag.
Sindsdien zie ik bij 90% van mijn patiënten de ontwikkeling van een gekleurde tong, volgend op het beëindigen van het vasten en de overgang naar halfvasten. De 10% anderen vertonen dat tijdens hun tweede vastenkuur.
Dit halfvasten moet natuurlijk worden voortgezet, zolang als de tong zelfs nog maar een klein beetje verkleurd is. Een zwarte tong is het duidelijk signaal dat de eliminatie verdiept is, en het cellulaire niveau bereikt, waar het medicamenten en toxines van tientallen jaren oud ten voeten uit aanpakt.
Andere vragen kwamen mij natuurlijk ook voor de geest : op welk moment moeten we het vasten beëindigen en overgaan naar halfvasten? Welke hoeveelheid rauw voedsel moet aan de patiënten worden gegeven ?
Ik had het natuurlijk al talrijke keren kunnen observeren, en daardoor wist ik dat er een dag komt waarop het gewicht van een patiënt ophoudt te verminderen, maar nu wist ik ook waarom ! Ook in het bepalen van de hoeveelheid voedsel, was het maar na veel proberen en vergissen, dat ik kwam tot zekere hoeveelheden, min of meer aangepast aan de grootte van een persoon. In de klassieke methode, zoals zij door Shelton werd gepromoot, moest vasten gebeuren met water en rust te bed. Maar als vasten wordt voortgezet, en als het lichaamsgewicht niet verder daalt, wordt verdere lichaamsreiniging zo onbetekenend en verliest men gewoon zijn tijd.
Als men zou vaststellen dat een vaster slechts 200 gram per dag verliest en dat de eliminatie nog nauwelijks verder gaat, zou je kunnen argumenteren dat het toch 200 gram is en dat dit beter is dan niets. Maar men zou moeten kunnen zien dat er mogelijkheden zijn om de eliminatie opnieuw op te starten, inplaats van ter plaatse blijven te trappelen zonder vooruitgang te maken in iemands conditie.
Als het vasten in een toestand van stagnatie komt en het gewicht nog nauwelijks afneemt, eindigt het eliminatieproces, omdat het lichaam gebrek heeft aan vitamines en enzymen om te overleven, en we hebben eerder gezien dat de lichaamsreserves onevenwichtig zijn… Ondanks het feit dat er nog voldoende vetten en nog meer uit te scheiden toxines zijn, zijn er te weinig essentiële elementen. Als deze uitgeput raken, gaan we naar de volgende fase : het half-vasten. Het resultaat is dat de tongverkleuring weer aangeeft dat de eliminatie in 90% van de gevallen weer is herbegonnen in een tweede vasten. Ik kon niet de juiste redenen achterhalen, maar als je dit met de klassieke Sheltoniaanse methode vergelijkt, waar het zeldzaam is dat de tongkleur nog optreedt nadat ze eenmaal is verdwenen, zelfs als men het vasten zou aanhouden tot 60-70 dagen. Als bij het halfvasten de tongkleur (zwart, bruin, mosterdgroen, beige) weer optreedt, moet men doorgaan tot de kleur van de tong weer overgaat in natuurlijk rose. Dat is, tot het einde van de eliminatie. Pas daarna kan men terug meer geconcentreerde voedingsmiddelen introduceren. De tong wordt roze op het ogenblik dat het spuwen eindigt.
De urine wordt helder, de adem wordt weer aangenaam, de hoofdpijnen verdwijnen… Het halfvasten kan één week duren, of over een zeer lange periode gaan, afhankelijk van de intoxicatiegraad.
Met deze nieuwe methode wordt vasten aangenamer, met minder risico’s en problemen en met groter succes. Het vasten wordt mathematisch precies en wetenschappelijk, zonder blinde vlekken en verrassingen. Deze belangrijke ontdekking veroordeelt lang vasten tot een gevaarlijk tijdsverlies. Ik noemde het tweede deel dat volgt op het watervasten, “halfvasten”, maar in werkelijkheid is het een eliminatiedieet, omdat ongeveer 1 kilogram voedsel per dag wordt gegeten, de helft fruit, de helft groenten.
Ik hield eraan om het een halfvasten te noemen omdat dit tegemoet komt aan de verbeelding van de vastende persoon. Hij zou anders geneigd zijn te denken dat zijn vastenperiode ten einde is, en dat hij nu kan eten wat hij wil in ongelimiteerde hoeveelheden. Hij moet echter in de overtuiging blijven dat zijn ontgiftiging blijft doorgaan en dat zijn genezing ook voortgaat, zij het nu in een andere, minder intense vorm dan tijdens het vasten. De redenen voor deze methode is, dat elke keer als men stopt met eten, de eliminatie terug opstart, wat we kunnen opmerken door een witte, met mucus bedekte tong, een onaangename adem en een slechte smaak in de mond. Verder zijn ook verlies van lichaamsgewicht en andere meer persoonlijke symptomen, indicaties dat tijdens het vasten op een zeker moment de ontgiftiging gaat vertragen of tot stilstand komt omdat de voorhanden zijnde vitamines, mineralen en essentiële elementen opgebruikt zijn.
De persoonlijke reserve aan essentiële stoffen is voldoende voor ongeveer 7 tot 20 dagen. Op het einde van die periode vertraagt de ontgiftiging, wat zich vertaalt in volgende kenmerken :

 • het verlies aan lichaamsgewicht gaat naar 500 tot 1000 gram per week met een correctie iedere drie dagen… terwijl het voordien 500-1000 gram per dag was. Het verlies aan gewicht betekent een sterke eliminatie van toxines en opgehouden water, wat via de urine verdwijnt. Wanneer de ontgiftiging verzwakt, urineert men niet veel meer. Deze stabilisering van het lichaamsgewicht is het signaal om aan het half-vasten te beginnen.
 • de dorst verdwijnt en het is moeilijk om water te drinken. Voordien veroorzaakte de ontgiftiging de behoefte om te drinken om de uit te drijven toxines te verdunnen en uit te drijven met de urine.
 • Het beslag van de tong wordt lichter van kleur en is dunner; de slechte smaak in de mond vermindert.
 • Ook andere meer specifieke en persoonlijke tekens kunnen aangeven dat de ontgiftiging zijn activiteit vertraagt.
  Daarom, als dergelijke symptomen van vertraagde of stopgezette ontgiftiging optreden, moet er een weg gezocht worden om de ontgiftiging opnieuw op te starten of middelen te geven. Het stopzetten van het vasten, en het voorzien van het lichaam met voedingsstoffen in de vorm van natuurlijke, rauwe voedingsmiddelen, voorziet in de ideale omstandigheden voor een nieuwe ontgiftigingsronde.
  Doe dit als volgt :
 • 500 gram vers en rauw fruit, gespreid over de namiddag – de hoeveelheid kan aangepast worden volgens de grootte van een persoon.
 • 500 gram rauwe groenten en salades, in twee porties, in de loop van de late namiddag of avond.
 • De hoeveelheid moet niet verhoogd worden, om indigestie te vermijden en er voor te zorgen dat iemands energie, die zo erg nodig is voor de ontgiftiging, niet verspild wordt.
 • De patiënt drinkt veel water tussen middernacht en de middag, omdat de ontgiftiging in deze periode op zijn sterkst is. Indien men niet in staat is om te drinken (op zijn minst één liter zuiver water), dan kan men aan het water een beetje citroensap toevoegen om het op smaak te brengen.
  De fruitsoort die ik verkies zijn appels, omdat ze als een bezem in de darm werken. Soms moet men ook een waterrijke vrucht zoals meloen of watermeloen geven.
  Van zodra we overschakelen naar half vasten en het ontgiftigen terug versterken, moet de tong iedere morgen nagekeken worden, alvorens we iets in de mond stoppen.
  Men moet de tong niet spoelen.
  Binnen een paar dagen, of soms zelfs binnen een paar uur, kleurt de tong opnieuw zwart, mosterdkleurig, of bruinrood.
  Het half vasten is voltooid als de tong roze kleurt en de eliminatiesymptomen (dorst, slechte smaak in de mond bij het ontwaken, slecht ruikende adem, het opgeven van slijm enz. verdwijnen.
  Het gebeurt echter niet, als gelijkertijd de honger terugkeert of niet; omdat het instinct gewoonlijk defect is bij de geciviliseerde mens.
  Vanaf de ontdekking van het vasten in lang vervlogen tijden, is deze ontdekking op het vlak van de gezondheid de wonderbaarlijkste die ooit is gemaakt. Het is de verloren wijsheid die vandaag opnieuw het levenslicht ziet.”
  Uit het boek: “Le jeune, meilleur remede de la nature”.
  Vertaling : “Vasten, de beste remedie van de natuur.”

  Het boek is te koop in brochurevorm : gedrukt : 15 euro  + verzendkosten (in pdf : 10 euro)
  Begin nooit aan vasten langer dan 5 dagen, voor je de informatie uit dit boek hebt gelezen !

Wat zegt de Darm ?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is darm.jpg


Het is niet de eerste keer dat we wijzen op het belang van een goede darmgezondheid en we zullen dat blijven doen omdat een goede spijsvertering veel meer impact heeft op de menselijke conditie en het welzijn, dan de meesten willen accepteren.

Natuurlijk is de gezondheid van de darm niet te herleiden tot het gebruik van een probioticum of wat beschermende middelen. Een gezonde darm kan maar resulteren uit een wijze manier van eten en leven. Dat vraagt elke dag aandacht. Zeker wanneer de conditie verzwakt is en de darm overprikkeld, geïrriteerd of beschadigd is, kan men zich niet teveel vergissingen of misstappen meer veroorloven.
Wanneer men het verband onderzoekt tussen veel voorkomende gezondheidsuitdagingen en het darmkanaal (reuma, kanker, allergie…) ziet men dat het voedingsonderzoek een verbinding ondersteunt tussen de conditie van de darm en specifieke aandoeningen. Wanneer je in al onze literatuur (over diabetes, hart- en vaatziekten, huidaandoeningen, allergie, zelfs in onze laatste publicatie over hersen- en zenuwgezondheid…) gaat zoeken, zal je trouwens telkens weer gewezen worden op de rol van een gezonde spijsvertering.
Maar die komt niet vanzelf. Als je het boekje Gezonde Darm, Gezond Leven erbij neemt, zie je dat er teveel gekeken wordt naar de eindfase van de spijsvertering, omdat je daar het resultaat ziet van alle vooraf gemaakte fouten, maar het herstel van de spijsvertering begint juist met het corrigeren van alle factoren die in de voorafgaande stadia meespelen: voedselkeuze, voedselcombinatie, hoeveelheid, tijdstip, honger of niet…
Het valt allemaal te lezen in het boek. Wil je nog meer ? Bestudeer dan het digitale dossier Gezonde Darm.

Hoe beïnvloedt de darmgezondheid auto-immuunziekten?
Net als bij de darm-geest verbinding, is er eigenlijk een biologische reden voor het verband tussen je darm en een goed werkend immuunsysteem.
Bijna 70% van je immuunsysteem leeft in je onderbuik!
En de biljoenen bacteriën in je darmmicrobioom communiceren voortdurend met je immuunsysteem. Het is geen wonder dat verstoring van uw microbioom-balans in verband is gebracht met auto-immuunziekten. Studies tonen aan dat patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, type 1 diabetes en andere ontstekingsaandoeningen een duidelijk verschillende samenstelling en balans van darmbacteriën hebben.
Onderzoek suggereert dat deze aandoeningen niet worden veroorzaakt door een enkele bacterie, maar door grotere verschuivingen in het volledige microbioom en zoals gezegd, wordt dit microtoom bepaald in alle voorgaande stadia en door de voedselkwaliteit.
Wat betekent dit precies? Het slechte nieuws is dat het niet waarschijnlijk is dat het nemen van alleen maar een probioticum auto-immuunziekten oplost.
Het goede nieuws is dat er veel factoren binnen je controle zijn die het microbiële evenwicht beïnvloeden (het eten van een plantaardig dieet is een groot onderdeel). Het volgen van een darmherstellend (voedings- en levens)protocol leidt meestal tot een afname van auto-immuunsymptomen!

De ervaring zal het leren, maar dit is niet te herleiden tot een kuur en dan terug naar de oude zonden, maar het vraagt blijvende keuzes op ieder vlak van het leven, zoals de komende NatuurStemmingen met de titel “Een Nieuwe Start” duidelijk maakt. In dit nummer worden de acht onderdelen van het “Nieuwe Start-programma” naar voor gebracht. Een goed idee voor 365 dagen van het jaar!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is ns196-nieuwe-start-kaft.jpg

Wie rekent, rekent verkeerd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is nutri.jpg


“Je hoeft niet langer een voedingsexpert te zijn”

… zegt Delhaize. “De complexe tabellen op de achterkant van de producten die je koopt meteen ontraadseld dankzij een regenboog van vijf kleuren en vijf letters, duidelijk zichtbaar op de voorkant van de verpakking. Voortaan kies je bijvoorbeeld een van onze ontbijtgranen, ingedeeld van A tot E, zonder dat je ze eerst allemaal moet bestuderen!”

Zo wordt de “NutriScore” onthaald door de warenhuisketens, de gezondheidsdiensten en de overheid… en wordt aangekondigd als : “Het Nutri-Score systeem is gebaseerd op internationaal onderzoek, en bedoeld voor consumenten die uit zijn op een evenwichtige voeding. Iedere kleur of letter zegt iets over de voedingswaarde van het product, door de balans te maken tussen twee categorieën voedingsstoffen en voedingsmiddelen: aan de ene kant vezels, proteïnen, fruit en groenten; aan de andere kant calorieën, verzadigde vetzuren, suikers en zout.”

In werkelijkheid zegt het zeer weinig over gezonde voeding. Ja, minder zout kan al helpen, teveel vet is nergens goed voor… maar wat zegt NutriScore over soortspecifieke voeding? Zal een zuivelproduct een A of B krijgen, net als een pak geroosterde graanvlokken? Feit is dat dergelijke labels komen op verpakte industrieproducten, die dus binnenkort uitpakken met een “A” of “B”, want ze zijn wel slim genoeg om hun samenstellingen net zo aan te passen om een groenere score te krijgen – en van het rode imago weg te blijven. Voeg daar de redenering van het publiek bij: als ik de helft “A” eet, kan ik er wel tegen om de andere helft “E” te eten…

Een andere werkelijkheid is dat de voedingsexperts helemaal geen experten zijn, en dat het wèl nodig is om een expert te zijn, iedereen voor zich. Als het om voeding gaat, kan je nooit genoeg weten. Dat is mijn conclusie van de voorbije 37 jaar. Gezien er dus weinig experten zijn, kan jij alleen de expert van je eigen lichaam zijn. Kwaliteit kan je niet afleiden aan calorieën, aan vetten of hun bewerking, aan zout – welk trouwens? – of aan de andere parameters die men gebruikt voor de toekenning van de Score.

Veertig jaar geleden stelde TC Fry zelf een serie beoordelingscriteria samen, om de “gezondheidswaarde” van een voedingsproduct te bepalen en reken maar dat de uitkomst heel anders is dan wat de NutriScore ons leert.
We hebben deze tabel verwerkt in de Cursus Voeding en Gezondheid.
De 10 criteria zijn :

1 Toxiciteit Min. (-) 0 tot 100

2 Eetbaar in rauwe toestand Plus 0 tot 10

3 Smaakwaardering (smakelijkheid) Plus 0 tot 10

4 Gemak van vertering Plus 0 tot 10

5 Efficiëntie v/d spijsvertering Plus 0 tot 10

6 Voldoende eiwitten Plus 0 tot 5

7 Voldoende vitaminen Plus 0 tot 5

8 Voldoende minerale zouten Plus 0 tot 5

9 Essentiële vetzuren Plus 0 tot 5

10 Brandstof / waarde / energiefactor Plus 0 tot 40

Maar als je niet wil wachten om het te bestuderen,… dan hebben we voor jou het beste instrument : de cursus Voeding en Gezondheid – ruim twintig jaar oud, maar altijd actueel.
Voor wie de stap wil zetten, bieden we de cursus aan : 
– 10 lesbundels gedrukt (200 euro / verzending inbegrepen)
+ gratis de digitale versie (via een Dropbox-link), waarin je nog een grote hoeveelheid artikels, schema’s en andere ondersteunende informatie vindt. 

De dag waarop je begint te doen, wat je altijd had moeten doen, begin je te worden wie je altijd had moeten zijn.

De hele cursus Voeding en Gezondheid is gebouwd op de LifeScience-cursus, waarin TC Fry uitlegt : “Zoals je zult ontdekken is wat iemand dient te weten om gezond te leven niet ingewikkeld, noch moeilijk om te begrijpen. De principes van de gezondheid lijken in het eerst iemand te overweldigen, omdat ze zo tegengesteld zijn aan wat we hebben geleerd. Eén van de grootste uitdagingen in het heroveren van de gezondheid is het Ontleren van alle ideeën die we ons hebben gevormd over gezondheid, die eerder gebaseerd zijn op een geloof, meer dan op correcte kennis. De waarheid over gezondheid leidt altijd naar de eenvoud en dat in tegenstelling tot de medische wereld die de toestand altijd meer complex en ondoorzichtiger maakt, waardoor het onmogelijk wordt om nog de patronen en bedoelingen te begrijpen.”

Het ideale Levensrecept

“al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”

Gezondheid is gebaseerd op gezondheidsprincipes. Spijtig genoeg hebben de meesten zoveel jaren onder onnatuurlijke condities geleefd; we zijn zo ver afgeweken van het pad van deze gezondheidsprincipes, dat het allerlaatste waar de meesten naar zoeken, wanneer ze weer gezond willen worden, de natuurlijke weg is.

Er werd ons ingeprent dat we artificiële hulpmiddelen nodig hebben, dat wij zonder de nodige kunstmatige aanvulling onmogelijk kunnen overleven, laat staan genezen, dat de meeste mensen het vertrouwen in puur natuurlijke methoden verloren zijn. De tijd waarin we leven is zo artificieel, dat de meesten geen vertrouwen hebben in eenvoudige dingen en methoden om te genezen.

Volgende zaken zijn de échte geneesmiddelen – als we die al nodig hebben – maar vooral de échte behoeders van onze gezondheid :

* Zuivere Lucht
* Voldoende Zonneschijn
* Gezonde Voeding
* Zuiver Water
* Regelmatige Lichaamsbeweging

* Rust
* Matigheid
* Vertrouwen in God

Als we deze vitale onderdelen van een goede gezondheid individueel bekijken, hebben we daar het Eerste Hulp-pakket waarmee de meesten al een heel stuk opknappen. Bestudeer de informatie met aandacht, want het is alles wat je moet weten om op een succesvolle manier je gezondheid te ondersteunen of terug op de sporen te brengen. Het is terug de harmonie zoeken met de eeuwige levenswetten die in het zijn heeft ingebouwd.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen zo vanzelfsprekend zijn dat je er overheen leest. Stel je dan gewoon de vraag : hoe staat het met deze dingen in mijn leven? Is het zo dat mijn leven werkelijk in harmonie is met al de levenswetten of zijn er hiaten, die de toestand waarin ik ben kunnen verantwoorden? Alles hangt ervan af hoe het met je gesteld is. Misschien lees je dit zonder dat er ook maar enige reden is voor bezorgdheid. Dat komt goed uit, want deze wetten zijn in de eerste plaats bedoeld om ziekte, pijn , lijden, ongemak, levensverkorting… te voorkomen. Dat is het gemakkelijkst en het meest logisch, maar uit ervaring weet ik dat de meesten de noodzakelijke actie uitstellen tot het echt nodig is – en soms tot als het te laat is.

Maar zonder af en toe de analyse te maken waar we staan, raast onze trein voorbij. Daarom moeten we af en toe tijd inbouwen om onszelf te bevragen: hoe is het gesteld met mijn ademhaling? Wat drink ik zoal door de dag – maar ook op bijzondere gelegenheden? Wat eet ik? Hoeveel eet ik? Wanneer eet ik? Hoeveel rust neem ik? Wat zijn de gedachten waarmee ik mijn hoofd volstop?

Op een laatste cursus, waarop de ademhaling een onderdeel van de sessie was, kreeg ik de opmerking dat één van de deelnemers nu pas besefte hoe oppervlakkig en verkeerd zij ademde. Als je dat herkent, kan je er iets aan doen. Alles wat we ontdekken over onszelf en onze gewoonte, vraagt nu de gepaste actie. Tegenover spanning komt ontspanning; tegenover stress komt anti-stress; tegenover toxische dranken komen detox-dranken, tegenover bittere ernst komt lachen en blijdschap…

Natuurlijk is dat niet opgelost door daar eenmaal aan te denken en er eenmaal iets aan te doen. Er is iets nodig dat er een routine inbrengt – een verklikkerlichtje dat je helpt te herinneren aan je nieuwe plan – en dat net zo lang tot dit nieuwe en formidabele ‘avontuur’ – het heroveren van je krachten – een gewoonte is geworden.

Dat is wat je kunt lezen in “Het 12 punten-programma voor je gezondheid”. Tussen haakjes : Erover lezen is één van die geweldige manieren om je motivatie te versterken en elk van deze punten in de diepte verder te exploreren.

Over Ontsteking & Pijnbestrijding vergat ik in vorige mail melding te maken van een interessant artikel dat in het decembernummer van ’t Prikje verscheen : hierin lezen we een samenvatting van de uitzendingen “Autoimmune Secrets” en verwijst men naar een nog te publiceren artikel over het herstel van de darmflora. Op de site www.vaccinatieschade.be zie je trouwens ook de link naar een TEDx-uitzending waarin de onderzoekster de voor en tegens van vaccinatie afweegt. (Het zijn niet alleen tegens. De onderzoekster maakt onderscheid tussen “levende” vaccins en “dode”.

Als het gaat om ontstekingen, kan ik trouwens ook nog een ander goed artikel aanbevelen van Luc Van Oost op zijn site : http://lucvanoost.be/aandoeningen/Ontstekingen.htm