Artikels – Blog

Zijn vaccinaties de oplossing?

Een betere gezondheid & immuniteit

en van Vaccinatie moet je dit niet verwachten

Anti-Vaccinatie; Pro-Wetenschap; Pro-Gezondheid; Anti-Industrie

Vaccinaties zijn niet de “Remedie” voor een falende immuniteit.

De voorbije week was ’t Prikje van vzw Preventie Vaccinatieschade dan met het nieuwe nummer van juni.  Ik bewonder de mensen die zich hiervoor inzetten, om de onpopulaire wegen te gaan en een ander geluid te laten horen over wat zich achter de schermen beweegt. Het is zoals wijlen Dr Moolenburg het zei : “Het credo is : Het is veilig en effectief”. Het maakt niet uit wat de consequenties zijn.. Héhé, dat moet je niet zien, kijk de andere kant op.

Inhoudstabel ’t Prikje juli 2020:

 • Kudde-immuniteit (uitgebreid)
 • Mondmaskers
 • Asymptomatische verspreiding
 • Behandelingsmarge na Covidvaccinatie
 • Informatiechaos
 • Een dokter getuigt (1)
 • Hoe groot is het risico op een verplicht covid-vaccin?
 • Johnson & Johnson versnelt onderzoek
 • Standpunt van de Gezinsbond ten opzichte van vaccinaties
 • Petities
 • download : https://www.vaccinatieschade.be/content/e-prikje-juni-2020#

Ondertussen is Natuur & Gezondheid JULI met als thema EIWITTEN in voeding en gezondheid verschenen. De abonnees hebben de link voor download ontvangen.

En dat betekent dat ik ondertussen begonnen ben aan Nummer 4 (1 oktober) “Natuurlijke Remedies”. Het was niet mijn bedoeling om er dergelijke omvang aan te geven, maar dat komt nu eenmaal zo en ik hoop dat je er ook niet kwaad om bent om in één keer alles samen te krijgen…

In dit vierde nummer gaat het over remedies en dat Vaccinaties niet de “Remedie” zijn voor een falende immuniteit. Onderstaande tekst is één artikel uit het tijdschrift in voorbereiding :

“Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid van vaccins. We hebben studies nodig over gevaccineerde populaties op basis van verschillende schema’s en doseringen, evenals de gevoeligheid van individuele patiënten waarover we blijven leren. Niemand mag worden bedreigd door het nastreven van deze kennis. Het vaccinbeleid moet het onderwerp zijn van een open en eerlijk debat, zonder bedreiging. Er zijn geen kampen – alleen mensen die bezorgd zijn over het welzijn van onze kinderen. “   ~ Dr. Bernadine Healy, voormalig directeur van het National Institute of Health

Jagannath Chatterjee schrijft: “Het concept van opgedrongen bescherming bestaat al heel lang. Het was gericht tegen pokken omdat de ziekte hardnekkig en dodelijk was. Voorafgaand aan vaccinatie waren er drie praktijken; droog poeder via de neus, inenting en huidkrassen. Deze zijn om drie redenen mislukt; ze leidden tot ernstige bijwerkingen, verhoogden het sterftecijfer en hielpen de ziekte zich te verspreiden onder de populaties waar ze werden ingebracht. Tegen 1728 wist de medische professie heel goed dat deze concepten niet werkten.

Toen Jenner met hetzelfde concept uitkwam, werden de wenkbrauwen opgetrokken. De pokkenvaccinatie werd geaccepteerd na een enkel geval van James Phipps die na operatie in mei 1796 een ziekte-uitdaging overleefde, en er werd aangenomen dat de immuniteit levenslang was. De incidentie nam echter snel toe en de beloofde immuniteitsperiode nam geleidelijk af van een leven lang tot zes maanden. Er werd een herhaalde hervaccinatie voorgesteld die geschikt was voor degenen die de praktijk implementeerden tegen een mooie vergoeding.

Het verzet tegen het vaccin nam toe, naarmate mensen getuige waren van sterfgevallen en zeer ernstige bijwerkingen. Ouders gaven er de voorkeur aan boetes te betalen en zelfs gevangenisstraffen te accepteren in plaats van hun kinderen te laten vaccineren, vooral als ze eerdere kinderen hadden die waren bezweken. De toenemende afwijzing van het vaccin en de protesten ertegen leidden in 1864-68 in Leicester, Engeland tot verplichting, wat leidde tot de lancering van de Anti-Vaccination League in 1870. De Anti-vaccinatie Society of America kwam in 1879 op de proppen.

De leden waren trouwe leden uit alle geledingen van de samenleving en ontvingen input van de medische professie en volksgezondheids-functionarissen die zich bezighielden met het documenteren van vaccinatieschade, pamfletten ontwierpen die het publiek waarschuwden, statistieken analyseerden en gedetailleerde petities naar regeringen over mandaten dienden. Er werden openbare bijeenkomsten gehouden waar politieke leiders erop wezen dat verplichtingen in strijd waren met het recht op vrijheid en lichamelijke integriteit; een punt dat relevant is tot op deze dag. De Koninklijke Commissie verzamelde zeven jaar lang bewijsmateriaal en trok de verplichte vaccinatiewet van Engeland in. Statistische analyse toonde aan dat de epidemieën dramatisch toenamen na 1854 – het jaar waarin de verplichte vaccinatiewet werd opgelegd. In Engeland en Wales stierven 44.840 mensen aan de pokken toen volgens officiële schattingen 97 procent van de bevolking was gevaccineerd. ”

De National Anti-Vaccination League of Britain bracht statistische manipulatie aan het licht: “Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegegeven dat de vaccinatie een leidende factor is bij de diagnose.” Als een gevaccineerde persoon de ziekte krijgt waartegen hij was beschermd, werd de ziekte onder een andere naam geregistreerd. Waterpokken, mazelen, uitslag en eczeem waren diagnostische opties. Dit “verhoogde de werkzaamheid van het vaccin”.

Veel regio’s, waaronder Leicester, verwierpen het vaccin en gebruikten sanitaire voorzieningen, hygiëne, isolatie en voeding en het ziektecijfer daalde opmerkelijk. Ironisch genoeg verdwenen de pokken toen het over de hele wereld verdween ook in regio’s waar mensen het vaccin vermeden.

De anti-vaccinatiebeweging, haar beschuldigingen en alternatieve oplossingen werden gerechtvaardigd. De golf van een toekomstige beweging werd gezaaid in 1943 toen Dr. Leo Kanner, een psychiater, een casestudy maakte van kinderen die leden aan een nieuwe aandoening die hij autisme noemde. Hij documenteerde details van deze niet-reagerende kinderen waarvan hij zei dat ze waren ingeënt tegen pokken en DPT.

Het was echter een epidemie van encefalopathie die werd waargenomen bij kinderen en die leidde tot sterfgevallen en een leven lang invaliditeit, die ouders ertoe aanzette om vaccins opnieuw in twijfel te trekken. Hun woede was niet ongegrond. Al in 1933 werd het DPT-vaccin door Dr. Madsen in verband gebracht met sterfgevallen bij kinderen. In 1947 bracht Dr. Brody het in verband met hersenbeschadiging. Een studie uit 1948 door Dr. Byers et al. bracht het in verband met sterfgevallen, blindheid, doofheid, spasticiteit, convulsies en andere neurologische aandoeningen. Er was openlijke schuldbekentenis van eminente immunologen in een Amerikaanse tv-show die in 1982 werd uitgezonden, waar ook kinderen te zien waren die na ontvangst van de vaccins in ‘planten’  waren veranderd. De Amerikaanse vaccinindustrie werd geconfronteerd met een faillissement en betaalde een vergoeding aan ouders die tegen hen naar de rechtbank gingen. De fabrikanten stapten over op het acellulaire kinkhoestvaccin, de DTaP, omdat werd vastgesteld dat de kinkhoestcomponent schuldig was.

Het anti-vaccinatiepubliek kreeg opnieuw gelijk.

Deze tweede golf werd op de meest brutale manier afgehandeld. De industrie benaderde de Amerikaanse regering en pleitte dat ze bescherming nodig hadden, anders zouden ze failliet gaan. De regering van Ronald Reagan verstrekte in oktober 1986 beperkte aansprakelijkheid aan vaccinproducenten en stelde een federaal compensatieprogramma op dat moest worden gefinancierd door een accijns op elk vaccinonderdeel dat ironisch genoeg voor rekening van de koper zou komen.

The New York Times van 15 november 1986 meldde: “De stijging van de kosten van aansprakelijkheidsverzekering en het onvoorspelbare karakter van een dergelijke aansprakelijkheid hebben sommige fabrikanten ertoe gedwongen te overwegen de productie van vaccins stop te zetten.” Ook: “De actie van Pres. Reagan kwam na hevig lobbywerk ten gunste van het wetsvoorstel door een brede coalitie, waaronder farmaceutische bedrijven en artsen.” Er was nog steeds een mogelijkheid dat ouders konden afzien van het systeem om fabrikanten aan te klagen. Deze maas in de wet werd geblokkeerd toen het Amerikaanse Hooggerechtshof het standpunt van het Amerikaanse Congres in de zaak Bruesewitz v. Wyeth van 2011 steunde. “Overlijden in verband met de toediening van een vaccin na 1 oktober 1998, als de verwonding of overlijden het gevolg waren van onvermijdelijke bijwerkingen, ook al was het vaccin op de juiste manier voorbereid en ging het vergezeld van de juiste aanwijzingen en waarschuwingen.” Hij was het erover eens dat vaccins “onvermijdelijk onveilig” waren en verleende daarom absolute immuniteit aan vaccinfabrikanten.

De pro-vaccinatiegroep won en liet de industrie zonder stimulans of intentie om veilige en effectieve vaccins te produceren. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services kreeg de opdracht om elk jaar veiligheidsrapporten in te dienen bij de regering, in overeenstemming met de publieke bezorgdheid. “Het Informed Consent Action Network (ICAN) en Robert F. Kennedy hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in een poging de veiligheidsrapporten openbaar te maken. Volgens een juridisch document met de titel” Mandaat voor veiligere vaccins voor kinderen”, heeft het HHS openlijk toegegeven dat ze al meer dan 30 jaar geen veiligheidsrapporten over vaccins hebben ingediend! “

De vaccinveiligheid hangt af van klinische proeven van de fabrikanten. Hoe goed zijn ze in staat bijwerkingen te onthullen? “Volgens het” WHO Expert Consultation on the Use of Placebos in Vaccine Trials “ uit 2013 worden de volgende vervangingen gebruikt in plaats van echte placebo:” In dit ontwerp wordt het proefvaccin of het placebo-product gemengd met een bestaand vaccin dat niet in de proef is onderzocht, en de proefpersonen krijgen ofwel (a) het proefvaccin gemengd met het bestaande niet-verwante vaccin of (b) de combinatie van een placebo en het bestaande niet-verwante vaccin. “De proeven kunnen dus nooit een echte risicobeoordeling opleveren.

De WHO geeft toe: “Een methodologisch nadeel is echter dat proeven met dit soort placebo’s een minder perfecte controle opleveren. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om de veiligheid en reactogeniciteit van het proefvaccin volledig te beoordelen.” De aangeboden redenen zijn dat vaccins als biologisch worden geclassificeerd – daarom vereisen ze geen strenge veiligheidstests en het zou onethisch zijn om de controlegroep “het gebruik van een vaccin te ontzeggen”. Dit is dezelfde WHO die van mening is dat degenen die vaccins in twijfel trekken de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen, die heeft besloten een krachtige basiscampagne te lanceren om vaccins te promoten waarbij al haar belanghebbenden zijn betrokken, en vindt dat er geen recht op weigering mag zijn.

De derde golf van de anti-vaccinatiebeweging was gericht op autisme dat in 1943 werd ontdekt. ​​Het verscheen bij kinderen over de hele wereld en werd in de jaren negentig onbeheersbaar. De ernst wordt weerspiegeld door het feit dat in Californië de prevalentie in de periode 1990 – 2002 met 600% toenam. De ouders die hun stem verhieven werden belachelijk gemaakt en gedemoniseerd. Ze werden gevraagd om hun eigen waarnemingen te ontkennen terwijl ze toekeken, en zelfs video-opnamen van hun kinderen die de regressie na het nemen van vaccins aantoonden, mochten niet baten.

Er is veel gebeurd in deze periode. Op 3 april 2000 vond een studie met de titel “Autisme, een uniek type kwikvergiftiging” door Sallie Bernard et al. 200 symptomen van autisme die exact met kwikvergiftiging overeenkwamen werden toegeschreven het aan het gebruik van de kwikhoudende verbinding Thiomersal in vaccins. Gepubliceerd in Medical Hypotheses in april 2001 na een grondige herziening, veroorzaakte het opschudding en werd hevig bekritiseerd. Het kabaal weigerde te vervagen en werd nog schriller toen een verzoekschrift over vrijheid van informatie van David Welden de notulen onthulde van een spraakmakende bijeenkomst van 51 functionarissen van de CDC, vaccinfabrikanten en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen die elkaar hadden ontmoet in Simpsonwood, Georgia op 7 – 8 juni 2000 om twee CDC-onderzoeken te bespreken die een onmiskenbaar verband aantoonden tussen kwikhoudende vaccins en autisme. Het relatieve risico dat in beide onderzoeken werd gevonden, was 7,62; elke grafiek boven 1 is een zekere indicatie.

CDC-correspondentie tussen de auteur Thomas Verstraeten en topwetenschappers onthulde dat hij de gegevens op zijn niveau had gemanipuleerd en niet in staat was dit verder te doen, stuurde een SOS voor hulp: “De associatie zal niet verdwijnen.” Bijgevolg werd de bijeenkomst gehouden waar de gasten besloten de vereniging te begraven, zelfs als een lid toegaf dat zijn kleinkind geen vaccins zou ontvangen, een ander sprak zijn bezorgdheid uit over de te halen doelen, terwijl een derde een soortgelijke rol benadrukte van het vaccin-adjuvante aluminium dat volgens hem even rampzalige gevolgen had. Ze waren het er allemaal over eens dat deze resultaten het publiek niet mogen bereiken. Verstraeten verliet de CDC om zich bij de vaccingigant Glaxosmithkline aan te sluiten, en een studie gepubliceerd in het novembernummer van het tijdschrift Pediatrics concludeerde: “Er werden geen consistente significante associaties gevonden tussen TCV’s (thiomersale bevattende vaccins) en neurologische ontwikkelingsresultaten. Conflicterende resultaten werden gevonden bij verschillende HMO’s voor bepaalde resultaten “; kortom niets aan de hand.

Dr. Mark Geier slaagde erin om toegang te krijgen tot de onbewerkte gegevens door middel van de wet op vrijheid van informatie en vond een risico van 7,62 zoals in het origineel. De andere studie toont dezelfde overblijfselen bij de CDC en is beschikbaar in zijn archieven.

Het CDC heeft een beurs verstrekt aan Dr. Poul Thorsen uit Denemarken om de beroemde Deense studies uit te voeren. Ze ontdekten dat Thiomersal in vaccins en het MMR-vaccin niet geassocieerd waren met autisme. De studies kwamen onder een wolk terecht toen een CDC-insider piepte dat Dr. Thorsen de beurs had verduisterd. De zaak werd onderzocht en Thorsen werd in april 2011 schuldig bevonden aan 22 fraudes.

De Amerikaanse advocaat Quillian Yates merkte op: “Deze beklaagde zou een regeling hebben opgesteld om meer dan $ 1 miljoen aan CDC-geld te stelen dat bestemd is voor onderzoek naar autisme. We zullen de uitlevering van de beklaagde zoeken.” Thorsen blijft op de “Most Wanted” -lijst staan ​​van het Office of Inspector General, US DHHS, en wacht op uitlevering omdat Denemarken geen uitleveringsverdrag heeft met de VS. De CDC is van mening dat zijn financiële misdaad zijn wetenschappelijke integriteit niet heeft aangetast en verdedigt de studies – omdat ze hun goed uitkwamen.

Een ander onderzoek werd uitgevoerd op 18 september 2017. “Het nieuwe bewijs, onthuld door Children’s Health Defense, toonde aan dat Thorsen en zijn medewerkers geen toestemming hadden gekregen van een Institutional Review Board (IRB) om hun onderzoek uit te voeren, dat werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in 2002 en kindergeneeskunde in 2003. Toen CDC in 2009 ontdekte dat Thorsen nooit de IRB-goedkeuringen had aangevraagd, meldden de medewerkers de fouten niet en trokken ze de onderzoeken niet in. Uit FOIA-documenten blijkt dat CDC-supervisors de misstappen negeerden.’

De volgende CDC-studie die een controverse tegenkwam, was toen Dr. William Thompson, CDC Immunization Safety Researcher, klokkenluider werd en 10.000 documenten overhandigde die hij moest vernietigen aan het Amerikaanse Congres, dat grove incongruenties aan het licht bracht in de CDC. De Stefano-studie die in 2002 werd gepubliceerd onderzocht de rol van MMR-vaccins bij autisme en weerlegde het onderzoek van 1998 door Dr. Andrew Wakefield. “Nadat dr. Brian Hooker via de Freedom of Information Act om originele MMR-studiedocumentatie had verzocht, gaf Dr. Thompson, de co-auteur, de druk van zijn geweten om documenten over te dragen die een 3,4-voudige toename van de incidentie van autisme in Afro-Amerikaanse jongens, geschrapt uit de laatste studie, resulteert in een daad van wetenschappelijke fraude. Dr. Brian Hooker had toegang tot de onbewerkte gegevens om de beweringen te bevestigen. De zaak wordt door het Congres onderzocht.

Op 13 januari 2019 meldde The Hill: “Pediatrisch neuroloog Dr. Andrew Zimmerman, die oorspronkelijk diende als deskundig medisch getuige voor de regering, die vaccins verdedigt in de federale vaccinatierechtbank, ondertekende een beëdigde verklaring. Tijdens een groep van 5.000 gevallen van vaccin-autisme, die werd gehoord voor de rechtbank op 15 juni 2007, nam hij de advocaten van het Ministerie van Justitie (DOJ) terzijde die hij werkte voor de verdediging van vaccins en vertelde hen dat hij “uitzonderingen had ontdekt waarin vaccinaties autisme konden veroorzaken. “Ik legde uit dat vaccin-geïnduceerde koorts en immuunstimulatie bij een subgroep van kinderen regressieve hersenziekte veroorzaakten met kenmerken van een autismespectrumstoornis.” Zijn mening was gebaseerd op wetenschappelijke vooruitgang en zijn eigen ervaring met patiënten. ‘Maar zijn bekentenis werd genegeerd en de zaken werden afgewezen.

De anti-vaccinatiebeweging verspreidde zich wereldwijd met een sterke basis toen het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker dat in 2007 werd geïntroduceerd, in verband werd gebracht met fraude in klinische proeven en talrijke gevallen van overlijden en ernstige handicaps. Deze zaken kregen veel media-publiciteit in Japan, Zweden, het VK, Ierland en de Verenigde Staten. Het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS) van de VS onthult tot 14 januari 2019 61.060 bijwerkingen waaronder 464 sterfgevallen en 8936 gevallen die als ernstig zijn geclassificeerd. De agentschappen geven toe dat VAERS slechts 1% van de werkelijke records registreert. De eigenlijke schade is daarom veel groter.

Afrikaners werden in november 2014 geschokt toen de Catholic Doctors Association bewijs vond uit rapporten van negen geaccrediteerde laboratoria dat beta hcg, een anticonceptiehormoon, aanwezig was in tetanusvaccins die worden gebruikt door de WHO en Unicef ​​in Kenia, gericht op 14- tot 49-jarige vrouwen. “In februari 2018 legde de Keniaanse president Raila Odinga een openbare verklaring af waarin hij bevestigde dat een tetanusvaccin dat in 2014 – 2015 aan ongeveer 500.000 vrouwen werd gegeven, werd bevestigd dat het een sterilisatiehormoon bevat. De licentie van de fabrikant werd ingetrokken.”

In 2017 barstten de Filippijnen van woede uit toen werd onthuld dat het door Sanofi in het land goedgekeurde denguevaccin dat werd toegediend aan 800.000 kinderen een waarschuwing had genegeerd dat het de gevallen van ernstige knokkelkoorts bij mensen die eerder aan de ziekte waren blootgesteld, zou kunnen vergroten. Het officiële dodental is 154. In veel gevallen is een ernstige inwendige bloeding gevonden. “Juridische autoriteiten hebben onthuld dat er een zaak is tegen zes Sanofi-functionarissen, voornamelijk vertegenwoordigers van het land, en 14 huidige en voormalige Filippijnse gezondheidsfunctionarissen.” Ondertussen vrezen de ouders van de 800.000 kinderen en 100.000 meer in Brazilië de dag dat hun afdelingen met dengue zouden komen.

Welke strategie wordt gebruikt om vaccins in een steeds onwilliger wordende bevolking te brengen? Het begint met het benoemen van vaccins als “immunisatie”, terwijl 100% van de lijdende bevolking “volledig geïmmuniseerd” kan blijken te zijn en de ontdekking van cellulaire immuniteit heeft deze bewering in 1944 vrijwel teniet gedaan. Het voorstellen van vaccins als bescherming van de “volksgezondheid” en als “preventieve geneeskunde” is ver van de werkelijkheid, wanneer vaccins tot dusver in verband zijn gebracht met 248 ziekten en handicaps, waaronder overlijden, zoals aan het licht gebracht door wetenschappelijk gepubliceerde studies, en uit onderzoek blijkt dat het “voorkomen van de meeste besmettelijke ziekten” eenvoudig de sluisdeuren van chronische aandoeningen opent. Is het een wonder dat mensen zich tegen vaccinaties keren? 

Onze kinderen bevinden zich vandaag in een deplorabele staat. Volgens een rapport in The Lancet lijdt 54% van de kinderen tegenwoordig aan chronische aandoeningen. 1 op de 10 kinderen heeft astma. 1 op de 13 heeft last van voedselallergieën. 1 op de 6 kinderen heeft ontwikkelingsstoornissen. 1 op de 8 lijdt aan ernstige neurologische aandoeningen. Uit het laatste rapport van de CDC, uitgebracht in april 2019, blijkt dat:

 • 1 op de 59 kinderen lijdt aan autisme.
 • In de afgelopen 8 tot 10 jaar: jeugddiabetes steeg met 23%, kanker steeg met 29%,
 • ADHD steeg met 43%, voedselallergieën namen toe met 50%,
 • astma steeg met bijna 50%,
 • autisme nam toe met 150%. Er is genoeg om zich zorgen over te maken.

Waar is de gezonde jeugd, zoals die door de vaccinprogramma’s werden beloofd? We kunnen de olifant in de kamer niet meer negeren. Vaccinatieverplichtingen die worden opgelegd als reactie op sentimenten en de censuur van sociale media is niet de oplossing. De wetenschappelijke samenleving moet doorgaan met observatie, bewijzen en feiten en mag niet worden beïnvloed door de manipulaties van de vaccinindustrie en haar lobbyisten. De geschiedenis zal de bewaarders van kinderen beoordelen op basis van hun reactie op dit moment. Laat die beslissing verstandig en wetenschappelijk zijn. We hebben moed en vastberadenheid nodig om de belanghebbers het hoofd te bieden. Onze kinderen zijn kostbaar, niet de winsten van een meedogenloze industrie.

Alles kan veranderen

Al veertig jaar lang trek ik aan de bel voor verandering, maar mensen gingen op de rem staan en vertelden me “dat ze zoiets niet gewoon zijn”. Zien we het zo dat onze gewoonten zich noodgedwongen moeten herhalen? Dat het onmogelijk is om aan de wurggreep van de steeds bevestigde handelingen te ontsnappen ?

DENK HIER EENS AAN :

• In het memo dat werd opgesteld toen Fred Astaire in 1933 bij MGM auditie had gedaan, staat :  ‘Kan niet acteren.  Een beetje kalend.  Kan een beetje dansen.’  Fred Astaire had het memo ingelijst en naast zijn open haard in zijn huis in Beverly Hills opgehangen.

• Socrates werd verweten dat hij de jeugd verpestte.

• Toen Peter J. Daniel in de vierde klas van de lagere school zat, zei zijn onderwijzeres, mevrouw Phillips, dat het nooit wat zou worden met hem.  Peter was analfabeet tot zijn zesentwintigste.  Toen las een vriend van hem een boekje voor over hoe je rijk moet worden.  Later werd hij eigenaar van de bars waarin hij vroeger in vechtpartijen verwikkeld raakte en hij schreef een boek, met de titel Mrs. Phillips, You Were Wrong.

• Louisa May Alcott, de schrijfster van Onder moeders vleugels moest van haar ouders werk zoeken als dienstbode of naaister.

• Beethoven speelde beroerd viool en werkte liever aan zijn eigen composities dan dat hij zijn techniek verbeterde.  Zijn leraar zei dat hij een slecht componist was.

• De ouders van de beroemde operazanger Enrico Caruso wilden dat hij ingenieur zou worden.  Zijn leraren zeiden dat hij geen mooie stem had en absoluut niet kon zingen.

• Walt Disney is ooit ontslagen door de hoofdredacteur van een krant omdat hij te weinig ideeën had.  Hij ging ook verscheidene keren failliet voordat hij met Disneyland begon.

• Thomas Edisons onderwijzeressen zeiden dat hij overal te stom voor was.

• Albert Einstein leerde pas praten toen hij vier was en kon pas lezen op zijn zevende.  Zijn onderwijzeres vonden hem ‘geestelijk lui, onaangepast en altijd in een rare droomwereld verzonken’.  Ook is hem de toegang geweigerd tot de Technische Hogeschool van Zürich.

• Louis Pasteur was op de universiteit maar een middelmatige student.

• Isaac Newton was een uitgesproken slechte student.

• De vader van beeldhouwer Rodin heeft eens gezegd :  ‘Mijn zoon is een idioot.’  Hij gold als de slechtste leerling op school en zakte drie keer voor het toelatingsexamen voor de kunstacademie.  Volgens zijn oom kon hij niet leren.

• Leo Tolstoi, de schrijver van Oorlog en vrede, heeft zijn studie afgebroken.  Van hem werd gezegd dat hij niet kon leren en er ook niet voor gemotiveerd was.

• Henry Ford ging drie keer failliet voordat hij uiteindelijk succes had.

•`Winston Churchill bleef zitten in de zesde klas.  Hij werd pas premier van Groot-Brittannië toen hij tweeënzestig was, na een leven van mislukkingen.  Zijn grootste prestatie leverde hij als bejaarde.

• Achttien uitgevers weigerden Richard Bachs’ verhaal Jonathan Livingston Seagull totdat Macmillan het in 1970 uiteindelijk wel uitgaf.  In 1975 waren er alleen in de Verenigde Staten al zeven miljoen exemplaren van verkocht.

• Richard Hokker werkte zeven jaar aan zijn humoristische oorlogsverhalen.  Eenentwintig uitgevers weigerden zijn script.  Nadat Morrow het had uitgegeven, werd het een bestseller, een succesvolle film en een uiterst populaire televisieserie.

Rooseveldt verwoordde het zo vaak : nooit, nooit, nooit opgeven !

Het geheugen van cellen

Naar een artikel van Stanley Bass uit de Life Science cursus

De mens is in wezen opgebouwd uit het voedsel en de vloeistoffen die zijn lichaam binnenkomen. Wanneer voedsel wordt gegeten, wordt er een diepgaand effect op de consument uitgeoefend in zowel de gevoels- als de denkaard, afhankelijk van of de oorsprong van het voedsel afkomstig is uit het planten- of dierenrijk. Het plantaardige voedsel wekt een staat van rust en vrede op, in zowel voelen als denken, zonder enige neiging tot geweld tegen zowel de mens als enig levend wezen. Het dierenvoer wekt een gevoel van vluchtigheid en rusteloosheid op in het gevoel, de passionele en mentale aard met een neiging tot woede en geweld. De manifestatie van deze kenmerken vindt zijn oorsprong in twee bronnen. Ten eerste vanwege de intrinsieke aard van het voedsel zelf.

Als de persoon bijvoorbeeld vlees eet, worden de gevoelens en emoties zoals angst en angst die het dier ervoer voordat het werd geslacht, samen met zijn weefsels naar de consument getransporteerd. Aan de andere kant, volgens veel religies, zouden de passie-opwindende eigenschappen die geassocieerd worden met alle dierlijke producten in het bloed zitten. Ook hebben we hier een eiwit dat ooit in leven was, maar nu dood is en gevuld met de producten van ontbinding, bacteriën en toegevoegde chemicaliën. De neigingen die hierdoor worden veroorzaakt zijn traagheid, verdoving en verminderde waarneming. Dit alles komt neer op een assortiment van verontrustende kenmerken van mentale, gevoelsmatige en emotionele dingen die samen met het vlees dat wordt geconsumeerd wordt ingenomen. Dezelfde overeenkomstige interactie is van toepassing op al het andere voedsel dat wordt gegeten. De meeste anorganische mineralen, chemicaliën of conserveringsmiddelen die uit het mineralenrijk worden toegevoegd, zijn niet rechtstreeks door het lichaam te gebruiken, tenzij ze eerst in het plantenrijk zijn opgenomen. Hun aanwezigheid in anorganische vorm werkt irriterend voor het lichaam en manifesteert zich als gedachten en gevoelens van prikkelbaarheid, hyperactiviteit, rusteloosheid, gevoeligheid en gevoelens van onzekerheid.

De tweede oorsprongsbron van sommige mentale en emotionele neigingen heeft betrekking op onze gemoedstoestand wanneer we eten. Op een vreemde en vooralsnog onverklaarbare manier komen de gedachten en gevoelens die we hebben op het moment dat we eten binnen en combineren zich met het eten. Ze worden samen met het voedsel vervoerd en worden opgenomen in de vorming en fixatie van de cellen die voortdurend in alle delen van het lichaam worden gesynthetiseerd. Daar blijven ze gevangen om onderbewustzijn of bewuste gedachten, gevoelens en gedragsneigingen bij het individu uit te oefenen.

Wanneer iemand besluit een ontgiftingsproces te ondergaan, hetzij door de voedselinname te beperken, hetzij door de kwaliteit van het geconsumeerde voedsel te verbeteren, treedt er een interessant proces op. Wanneer de lichaamsintelligentie ziet dat er een hogere kwaliteit van voedsel binnenkomt dat superieur is aan het materiaal waarvan de weefsels zijn gemaakt, begint het onmiddellijk te desintegreren en elimineert het zijn inferieure weefsels om plaats te maken voor dit betere materiaal in een nieuwe weefselvorming. Wanneer deze cellen worden opgelost, komen de herinneringen, gevoelens en gedachtenneigingen die oorspronkelijk waren geassocieerd met de vorming van deze cellen vrij in de bloedbaan. Daarin circuleren ze door het hele lichaam en worden ze uiteindelijk in de hersenen getransporteerd. Wanneer ze de hersenen binnenkomen, worden deze herinneringen en gedachten opnieuw opgespoord terwijl het individu zich er weer bewust van wordt. Een catharsis of uitwassen van deze gedachten en gevoelens treedt op en hun greep op het individu wordt verbroken uit het onderbewuste weefsel. Een gevoel van lichtheid, bevrijding en vrijheid wordt ervaren en daarmee komt een gevoel van bevrijding dat men voelt wanneer een levensfase volledig is afgesloten.

Het duurt 2-5 jaar om elke cel van het lichaam te veranderen en volledig te vervangen. Wanneer we bijvoorbeeld door vasten het lichaam ontgiften, omdat bepaalde cellen van 2 tot 5 jaar oud uiteenvallen, ervaren we opnieuw herinneringen die toen bestonden, maar sindsdien zijn vergeten. Als oude vloeistoffen in de lymfe worden uitgestoten, gaan hun bijbehorende herinneringen met hen mee. Als een persoon 20 jaar lang geen chocolade heeft gegeten, maar de chocolade is verankerd in lymfenodules of vetcellen, zal de smaak en geur van de chocolade het lichaam verlaten en zowel de buitenstaanders als de persoon – beiden ruiken de chocolade. De herinneringen die verband houden met de tijd dat het werd geconsumeerd, zullen weer in het bewustzijn van de persoon flitsen.
Hoe vreemd deze theorie ook klinkt, ik heb de waarheid die ermee gepaard gaat al meer dan 25 jaar in mijn eigen leven opgemerkt en in de levens van honderden anderen die verward waren over de begraven onderbewuste herinneringen die vrijkwamen toen ze hun lichaam zuiverden .

De moraal van dit verhaal is dat het ons moet leren dat: (a) voedsel meer is dan alleen de chemie ervan (eiwitten, koolhydraten, mineralen, vitamines, enz.); (b) de gevoelens, emoties, gedachten en karakter van een individu zijn op een subtiele manier nauw verbonden met de kwaliteit van het voedsel dat we eten; en (c) het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met het element tijd bij de overgang van een individu van een lagere naar een hogere kwaliteit van de voeding.

Als het lichaam verandert, verandert ook de kwaliteit van de gevoelens, emoties, gedachten en doelen. Het proces is subtiel en kost tijd. Met verandering van bloed- en weefselchemie komt verandering van karakter. Hierin is de ware alchemie van de ‘steen der wijzen’, de verandering van onedel metaal in goud, zo gretig gezocht door de middeleeuwse alchemisten. Het past ons allemaal om moderne alchemisten te worden door te leren het beste voedsel van de natuur om te zetten in het beste karakter-materiaal dat mogelijk is, wat ons zonder mankeren naar het hoogst mogelijke geluk zal leiden.

Dit artikel verscheen in “Overcoming Compulsive Habits”

fruit boeken

Gezondheid door de adem

Gezondheid is… Vrij ademen
In 2000 verscheen een serie boeken bij De Eenhoorn. Hierin legde Stefaan de Wever nadruk op het behoud en/of het verwerven van een goede gezondheid. Zeer nauwkeurig raakte hij ieder aspect aan dat het kostbaarste bezit van iedere mens, de persoonlijke gezondheid, op een of andere manier treft. In “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” is dat de manier waarop de ademhaling in dat geheel dat een goede gezondheid heet, een rol speelt. Misschien stond je er te weinig bij stil ? Misschien waren de therapeutische en preventieve krachten van ademtechniek en adembeheersing je onbekend. Het boek zal je overtuigen dat je ademhaling beter kan, en dat je door een betere ademhaling betere prestaties verricht. Het verbeteren van de ademtechniek, samen met het invoeren van andere adem beïnvloedende factoren, kunnen een ander licht werpen op de huidige “genees”kunde, kan de afhankelijkheid van medicijnen drastisch verminderen, samen met het verminderen van de neveneffecten van deze laatsten. In alle gevallen waarbij ingrepen hebben plaatsgehad, of bij ziekte, is het mogelijk het herstel positief te beïnvloeden. Maar het belangrijkste voordeel van beter ademen ligt niet in de eerste plaats op het therapeutische vlak, maar vooral op het vlak van het beschermen en verbeteren van je gezondheid nù. “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” opent een bijzonder perspectief op een langer en gezonder leven, een beter uithoudingsvermogen en een beter levensgevoel.
Wist je ? Dat de werking van je autonoom zenuwstelsel volledig afhankelijk is van de manier waarop je ademt ? En dat de manier waarop je ademt je in contact brengt met je diepste krachtige genezingsdrang ? En wist je ook dat wanneer je kan bouwen op de zekerheid van een stabiele ademhaling, je dit veel rust verschaft ? In plaats van manische depressie, zwartgallige gedachten, doorlopend of regelmatig ziek… is het aansluiten op de grote zuurstofpomp om beter te worden !

Een gezonde ademhaling is voor een normaal herstel of voor het behoud van een goede gezondheid net zo essentieel als een gezonde geestelijke attitude. Ademtechnieken ontvangen te weinig aandacht. In het opvoedingsproces worden ze over het hoofd gezien. In het hele schoolgebeuren wordt aan ademhaling geen aandacht besteed. In de hele medische opleiding wordt aan ademhaling nog minder aandacht besteed dan aan de rol van gezonde voeding. Ook in het wetenschappelijk onderzoek krijgt gezonde ademhaling niet de aandacht die ze verdient. In plaats van studie van gezondheid en wat de gezondheid ondersteunt, concentreert de wetenschap zich bijna integraal op de studie van ziekte. Zij distilleert haar resultaten uit proefdierenexperimenten en niet uit de studie van gezonde mensen of hoe zieken op een natuurlijke manier gezond kunnen worden. De studie van de fenomenen die de gezondheid bevorderen, blijven totaal weg uit het onderzoek. We hebben dit bij de voorbije pandemie kunnen vaststellen. Tegenover de duizenden andere berichten, kan je de kleine hints naar persoonlijke inspanningen en verantwoordelijkheid op één hand tellen. Het onderzoek richt zich op de ontspoorde mens met zijn symptomen van ontsporing, waarbij ieder verband met activiteiten die wel of niet werden onderhouden, buiten schot blijft. Tenslotte besteedt ook de industrie niet de minste aandacht aan de rol van het ademen. Je kan geen patent nemen op ademoefeningen en ze verschaffen ook geen uitzicht op een grotere winst. Zo is ademhaling economisch niet interessant. Er wordt weinig over geschreven, weinig over geleerd… Alleen de negatieve adem-condities, de symptomen van ziekte worden behandeld, zonder rekening te houden met oorzaken als verslijming, geestelijke of lichamelijke conditie, risicofactoren…

En toch is de nood groot. “Een medische student zat in het kantoor van een dokter en observeerde de ademgewoonten van de patiënten in de wachtkamer. Hij ontdekte dat minstens tachtig procent van de patiënten in de wachtkamer een verstoord adempatroon hadden. Ongeacht wat hun medisch probleem ook was, hadden ze een verstoorde ademhaling. Dit kan een ongelofelijke vaststelling zijn. Waarschijnlijk was niemand van de patiënten hierheen gekomen voor hun ademhaling, en waarschijnlijk zullen zij er ook niets aan doen.”

“Ademen is je eerste zorg – niet de laatste – waar men moet naar kijken als vermoeidheid, ziekte of een ander bewijs van ontregelde energie zich voordoet.”
Dr Sheldon Hendler, “The Oxygen Breakthrough”

In de cursus Natuur & Gezondheid, Module P (Positief Denken, Anti-Stress, Ademhaling)* vind je een herwerkte versie van “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” (digitaal). Het boek is ook nog gedrukt te koop. Het is Boek 3 uit onderstaande serie (afzonderlijk : 10 euro / de serie : 30 euro / verzendkosten : 5 euro ongeacht gewicht)

Boekenserie

 • De cursus Natuur & Gezondheid wordt vanaf deze maand Module per module beschikbaar gesteld. Een abonnement is mogelijk en loopt tot december 2021. 
  De cursus Natuur & Gezondheid is de meest complete bundel en bevat alle publicaties van Nature-El. 

Help je immuniteit vooruit

Stel je eens voor… 

De genomen maatregelen tegen de verspreiding van de Corona-besmetting beginnen stilletjesaan af te zwakken.  We meten de schade op: persoonlijk, sociaal, economisch, op het vlak van de gezondheid… Waren de maatregelen het waard? Men moest iets doen. Maar heeft men het juiste gedaan?
Ik schat dat de maatregelen op zijn best 15000 mensenlevens gered hebben in Europa. Hoe kom ik tot dat getal? Niet door de oversterfte op korte termijn te berekenen, maar op basis van zes maanden of een jaar. 

De economische kostprijs van de maatregelen op korte termijn overschrijdt alleen voor Europa ruim de 5000 miljard. De beloofde 2000 miljard voor de relance van de economie zal niet volstaan en zal veel ondernemers, gezinnen en andere gedupeerden in de kou laten staan. Sommigen schatten dat het vijf jaar kan duren voor deze economische stilstand zal zijn hersteld. 

Waren er positieve kanten? Zeker. Mensen zijn creatief geweest. Tal van sociale acties hebben het beste uit de mens gehaald. Maar is het niet verbazend dat ondanks al de vliegtuigen aan de grond en een economie die bijna stil lag, dit in de milieu-rapporten op jaarbasis geen noemenswaardig verschil zal maken?  

De ziekenhuizen hebben hun best gedaan in het produceren van afval. Zoals ik het hoorde van de afvalverwerkingsbedrijven drie maal zoveel als gewoonlijk. Dat maakt dat ze van de vierde naar de derde plaats verhuisden als vervuilers. 

Vóór deze gezondheidscrisis werd Spanje beschouwd als een van de gezondste landen ter wereld en met een van de beste gezondheidszorgstelsels ter wereld. Maar nu is het een voorbeeld van wat je niet moet doen bij een pandemie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus de wereld heeft overspoeld, heb je waarschijnlijk veel gehoord over het versterken van uw immuunsysteem. Maar wat bedoelt men daarmee en is het echt mogelijk om je immuniteit te versterken en je te beschermen tegen virussen zoals COVID-19?

De waarheid is … het hangt ervan af. Laat het me uitleggen…

Er is een vreemd en tragisch patroon in sommige gevallen van COVID-19 … Eerst worstelt de persoon door de eerste week van ziekte en begint zich een beetje beter te voelen. Dan crashen ze plotseling. En binnen enkele uren hebben ze een ventilator nodig.

Anderen lijken het volledig te kunnen doormaken en melden niets meer dan een hoest en een loopneus. Duizenden anderen dragen de ziekte en vertonen helemaal geen symptomen. Dus wat maakt het verschil?

Artsen denken dat ze een antwoord hebben en het komt allemaal neer op het immuunsysteem van een persoon. Daarom gaat de aandacht naar hoe dit systeem kan worden “versterkt”… Maar het is niet wat je denkt …

Je immuunsysteem “stimuleren” op de voorgestelde manieren (inclusief vaccinatie) is misschien wel het ergste wat je kunt doen tijdens een pandemie, of ter voorkoming ervan. Dat klinkt vreemd, vooral omdat iedereen je de oren volschreeuwt om de kracht van je immuunsysteem te verbeteren.

Ze hebben het niet mis – je immuunsysteem is het beste wapen dat je in dit gevecht hebt … Maar de manier waarop de meeste mensen het immuunsysteem willen aanzwengelen, is verkeerd en mogelijk gevaarlijk. Het komt allemaal neer op twee heel simpele dingen die al in je lichaam bestaan ​​…

De eerste zijn kleine moleculen van het immuunsysteem, cytokines genaamd, die ik meteen zal uitleggen …

En de tweede is wat artsen je ‘Cellulaire Immuniteits Verdedigingslinie‘ noemen.

Het is van belang dat je begrijpt waarom beide zo belangrijk zijn om elke ziekte te bestrijden. Bovendien zijn er wetenschappelijk bewezen manieren om de productie van die kleine moleculen door je lichaam te ondersteunen en tegelijkertijd dat belangrijke verdedigingssysteem te versterken dat ik zojuist noemde. Dit gaat niet over het “genezen” van enige vorm van welk coronavirus ook. Sterker nog, iedereen die je zoiets belooft probeert te profiteren van de angst van de mensen. De waarheid is… er is geen echte behandeling voor het Coronavirus en er zal waarschijnlijk nooit één zijn.  Het is begrijpelijk dat men – net zoals gisteren werd aangekondigd – probeert met bestaande medicijnen – ontstekingsremmers of anti-reumamiddelen – patiënten hun symptomen te verzachten. Maar in de afgelopen drie maanden heb ik bitter weinig gehoord over ziektepreventie, over het beschermen van de immuunrespons en veel andere positieve acties die nochtans kunnen worden genomen.

Dokter Shelton merkte dat zestig jaar geleden ook al op en vatte het samen : “Preventie kan even in de gedachten opkomen, maar wordt al even snel gedoofd omdat het geen centiem opbrengt.”

De gewone griep die in elk griepseizoen zijn weg vindt, heeft geen remedie. Het “beste” wat we hebben is een vaccin dat het lichaam helpt om de griep de pas af te snijden, maar sommigen vragen zich luidop af, of dat het terrein niet volledig open gemaakt heeft voor de Corona-strains …  Als dat vaccin zelfs enige werkzaamheid zou hebben, wat trouwens ter discussie staat, is dat het normale griepvaccin slechts 25-60% van de tijd “werkt”. En dat wil zelfs niet eens zeggen dat het voorkomt dat je ziek wordt. Trouwens is er ook niemand die erover nadenkt welke ‘kansen een ziekte kan scheppen’ en hoe bv hoort een onderdeel is van de natuurlijke defensie, waarbij zelfs kankercellen worden opgeruimd.

Volgens de ontwikkelaars – en de mensen die hopen dat ons leven nu toch eenmaal weer ‘normaal’ mag worden – is een vaccin waarschijnlijk het beste waarop we kunnen hopen als het gaat om COVID-19. Onderzoekers zeggen dat we ergens tussen de 6 en 18 maanden verwijderd zijn. Maar wat zou dat waard zijn? Het zou in ieder geval geen steun bieden aan de twee essentiële factoren, die ik daarjuist heb vermeld.

Dus wat moeten we doen? Onszelf opsluiten? Spanje heeft het gedaan. Wie niet op straat moest zijn, bleef binnen. Kinderen bleven meer dan twee maand binnen vier muren, meestal omdat ze geen tuin hadden die rechtstreeks aansloot bij de woning. Jammer, terwijl juist Vitamine D kon helpen. Ze kochten massaal voedsel in… pasta, droge producten, blikken… Jammer, want nu hadden we verse voeding nodig. Het was dramatisch dat de komkommers in de rekken bleven liggen… Afgesneden van de rest van de mensheid en bidden dat onze politici en regeringen te hulp komen?… Jammer, want een goed en innig sociaal weefsel is een van de meest levensverlengende factoren die er zijn.

Ik denk niet dat overheden kunnen worden vertrouwd om in de beste tijden het juiste te doen, laat staan ​​een crisis … En ik ga niet het leven en de gezondheid van mezelf en de mensen waar ik het meest om geef in hun handen leggen … omdat ze keer op keer hebben bewezen dat ze niet voorbij de volgende verkiezingscyclus kunnen denken …

In plaats daarvan neem ik liefst de controle over mijn eigen gezondheid en dat is waarom ik dit schrijf … Of je mijn advies opvolgt of niet, is helemaal aan jou, maar ik ben hier om je te vertellen dat het beste wat je voor je gezondheid en de gezondheid van dierbaren kunt doen, is stappen ondernemen om de gezondheid van het immuunsysteem te ondersteunen. En ik koos het woord “ondersteuning” omdat nieuw onderzoek laat zien dat … IMMUUNONDERSTEUNING BETER IS DAN EEN IMMUUNBOOST.

De rol van het immuunsysteem is om het lichaam te beschermen tegen ziekten, door infectie te bestrijden. Het bestaat uit veel verschillende onderdelen die allemaal een andere taak hebben. Dingen zoals witte bloedcellen, antilichamen, beenmerg, de milt, de thymus en het lymfestelsel. Deze cellen en organen werken samen als een team van soldaten die zijn gestuurd om gevaarlijke indringers, zoals virussen, die je lichaam binnendringen, op te sporen en te vernietigen. Maar misschien wel de belangrijkste hiervan zijn kleine moleculen die cytokines worden genoemd.

Als de andere delen zich gedragen als soldaten die je beschermen, dan zijn cytokines alleen ingezet voor de zwaarste missies. Deze cytokines zijn kleine moleculen in het lichaam die door bepaalde cellen worden vrijgegeven om de strijd tegen infectie te coördineren.

Je denkt misschien: “Geweldig! Hoe krijg ik meer van deze hardwerkende cytokines in mijn systeem? ‘ Dat is logisch. Als ze het beste van het beste zijn om ziekten te bestrijden, dan wil je er toch meer van? Het is niet zo eenvoudig en nu hebben sommige artsen onlangs een verrassende ontdekking gedaan …

Het blijkt dat het “stimuleren” van cytokines tijdens een pandemie als deze, wat sommige artsen een “cytokine storm” noemen, kan veroorzaken. En deze cytokine-storm kan de verklaring zijn waarom sommige mensen na de piek van de verdediging, snel terugvallen bij een pandemie, terwijl anderen gezond blijven.

Wetenschappelijk gezien is een ‘cytokine-storm’ wanneer, in sommige gevallen, het eigen immuunsysteem van het lichaam daadwerkelijk overreageert op een infectie. En dat is wanneer problemen beginnen.

Hoewel cytokines over het algemeen een goede zaak zijn voor het immuunsysteem, kan teveel ervan tegelijk een overreactie veroorzaken. Deze ‘overreactie’ kan meer schade toebrengen aan de lichaamseigen cellen dan aan de binnenvallende ziektecellen die het probeert te bestrijden.

Dat is waarom… ondersteuning van het immuunsysteem het enige is wat moet gebeuren.

Bijna iedereen is geobsedeerd door het “versterken” van het immuunsysteem met zaken die geen echte gezondheid veroorzaken. Ik heb dat vaak uitgelegd, omdat de meesten immuniteit verkeerd begrijpen. Alles wat de gezondheid niet dient, wat op een of andere manier belast of schade toebrengt, verzwakt het immuunstelsel. Te weinig slaap, stress, angst, alle stimulerende substanties, medicijnen en vreemde stoffen… De lijst is zeer lang en niet tot deze gelimiteerd. Ons lichaam beschikt over al de tools en systemen die nodig zijn om ons te beschermen. Het ligt niet in de eerste plaats buiten ons, maar in ons : onze manier van leven, denken, eten,  ademen, rusten…

Nee het zal niet worden opgelost met een immuun “booster” – we hebben geen behoefte aan een zweepslag. We hebben nood aan een zuiver lichaam, aan minder toxines, minder instroom van bezoedeling, minder creatie van nevenproducten van de stofwisseling door slechte combinaties of voeding die niet voor menselijke ingewanden zijn bestemd… 

Wat je echt wilt, is dat je immuunsysteem normaal functioneert, dat het helpt infectie te voorkomen zoals het altijd is geweest.  Kan je dan niets doen? Zeker weten. Zorg dat je royale rust neemt, zodat je geen slaapachterstand opbouwt. Eet veel rauwe voeding, drink elke dag vers geperste sappen.  Eet minstens iedere dag 500 gram groenten en 500 gram fruit, eet zo weinig mogelijk mucus-vormers, zorg dat je mineralenbalans goed is (maw blijf uit de verzuring-zone). Beweeg elke dag tot op het punt dat je gaat transpireren. Adem gezond. Ga buiten, in de zon. Drink zuiver water, geen alcohol, frisdranken of andere immuniteit-onderdrukkers. Verminder de consumptie van vet en suiker. Ontspan, lach, leef… Dit zijn basis-adviezen, geplukt uit het Nieuwe Start-programma. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan gaan we kijken naar veel meer zaken die ons helpen de functies van het lichaam te ondersteunen.

Als we gezond zijn, is onze immuniteit hoog. Alles wat we kunnen doen om gezond te blijven, ondersteunt de immuniteit. Dat is Natur-El !

Virussen zijn niet de slechteriken ! Internist en endocrinoloog Zach Bush doet alarmerende uitspraken. Een ervan is dat vermeende corona patiënten een foute behandeling krijgen, omdat ze in werkelijkheid zijn vergiftigd door de gevolgen van oa luchtverontreiniging. Als je luistert naar deze befaamde medicus besef je hoeveel ongefundeerde aannames er over covid de ronde doen.

Terwijl het ene deel van de bevolking demonstreert tegen de 1,5 meter samenleving, is het andere grotere deel nog steeds bevangen door angst voor een virus dat nog niet eens geïdentificeerd blijkt te zijn. 

Bekijk covid-19 als een van de andere coronavirussen als SARS en MERS. Zij verdwenen binnen twee jaar. Maar betoogt Zach, hoe kan je ooit stellen “Er is een nieuw virus. Ken je dan alle virussen die er zijn? Dat is onmogelijk.” Er zijn namelijk miljarden virussen op aarde. We worden er door omgeven.

Hij studeerde 17 jaar geneeskunde om het leven te kunnen doorgronden, waarvan hij zegt “Het leven is buitengewoon mooi. De virussen zijn een showcase van schoonheid. Per vergissing zijn we ze gaan zien als onze vijanden. Maar het leven is in staat om zich razendsnel aan te passen dankzij virussen. “Het enige doel van de natuur is biodiversiteit en overleven, maar wij staan als vijand tegenover de natuur, we vernietigen haar, omdat we het niet begrijpen.”

“Tijdens testen gedaan bij gezonde mensen werden bij hen een groot aantal virussen ontdekt, zoals HIV, polio, enzovoort. Deze zijn een onderdeel van onze dagelijkse ervaringen. Soms hebben we een tekort aan immuniteit (dan kunnen we ziek worden).”

Volgens Bush is het wetenschappelijk onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er aan covid-19 zijn gestorven. Er is echter een overeenkomst met SARS en MERS. Ook toen werden patiënten blauw, er kwam vocht in de longen en zij stierven.

Let op, zegt hij, ze werden eerst blauw, voordat er vocht in de longen kwam. Het vocht zorgde voor longontsteking en daaraan stierven zij. Patiënten bij wie aangegeven is dat ze aan covid lijden hebben een tekort aan zuurstof. Er is echter geen teken van een virale infectie. Maar wat gebeurt er dan wel?
SARS, MERS en COVID lijken op hoogteziekte. Als je dit probleem niet oplost, dan vullen de longen zich met vocht. En wanneer je hen dan aan de beademing legt, wordt hun toestand slechter. Het is namelijk geen ademhalingsaandoening, geen virale infectie, want anders zou juist het immuunsysteem reageren (met koorts). We moeten het behandelen als een hypoxisch letsel, dat wil zeggen dat er onvoldoende zuurstof in de weefsels zit. Dit komt overeen met een cyanide vergiftiging.

De meeste slachtoffers woonden in gebieden met een giftige omgeving, met hoge concentraties van Roundup, of met hoge luchtverontreiniging. Kijk naar Noord-Italie, Seattle, New York City, Wuhan… Volgens Bush heeft Wuhan de hoogste concentraties van Roundup en Peking ultra fijnstof. In deze luchtverontreiniging zit veel cyanide. Aan de hand van de luchtverontreiniging, zegt Zach, kan ik voorspellen waar de volgende pandemie komt.

Is er een virus? Zeker wel. Deze demaskeert de giftigheid van de omgeving die we gecreëerd hebben. Het virus is echter niet voldoende om de dood te veroorzaken. Kijk naar Wuhan, op een gegeven moment werd de stad snel minder ziek. Dit kwam doordat (alles tot stilstand kwam) er veel minder luchtvervuiling kwam. Door activiteiten te stoppen, lockdown, haalden we de cyanide uit de lucht.Bij luchtverontreiniging met veel fijnstof verplaatsen zich veel virussen, die zich binden aan de vervuiling.

Naar alle waarschijnlijkheid, vertelt Bush, zal covid nog een seizoen in onze omgeving zijn. Het duurt namelijk twee seizoenen voordat het verdwijnt. De volgende zomer zal het virus weg zijn. Dan zullen ze zeggen dat het vaccin het virus elimineerde. Dat is echter fysiologisch en wetenschappelijk onmogelijk.  Toch zegt Zach, ben ik geen tegenstander van vaccinaties, maar dan moet het wel op een meer intelligente manier, alhoewel hij zich ook niet uitspreekt hoe dan wèl. Ook hij, net als zijn collega’s, staat natuurlijk onder druk van de machtige medicijnenindustrie.

Dag Stefaan,

Door dat corona gedoe houdt dit me allemaal heel erg bezig. En ondertussen ben ik sommige mensen aan het helpen met hun eet-patroon. Van te dik naar de echte mens. Het mooiste voorbeeld is mijn schoonbroer, die  brood en zuivel aan de kant heeft gezet om  ontbijt en avondmaal als fruitmaaltijd te nemen. Hij is al 20 kg lichter, voelt zich beter, ziet er beter uit………

In één van je nieuwsbrieven schijf je: ‘Het is nooit te laat’. Wel dit is een goed voorbeeld!! 😊 Je beseft niet hoe dankbaar ik ben naar jou toe dat jij me dit allemaal hebt geleerd. DANK JE WEL Stefaan.

Vriendelijke groet van els

Het Tomato-effect

Natuur & Gezondheid 3 (Eiwitten en Gezondheid) is klaar. In het laatste deel wordt de vraag gesteld waarom feiten die al een eeuw bekend zijn en doorheen de jaren door de wetenschappers keer op keer bevestigd zijn, niet opgenomen worden in de medische praktijk en de dieetleer. In feite zijn de resultaten schrijnend, zeker in het licht van de huidige economie, de ecologische uitdagingen, de honger in de wereld, de opwarming van de aarde… De oplossingen bestaan al, maar stoten op een muur van weerstand en ontkenning. Dr. Michael Greger zoekt het in wat hij noemt “het Tomaten-effect”.

In zijn artikel “Het oplossen van de epidermische hartziekte door middel van plantaardige voeding”, merkt Dr. Caldwell Esselstyn op hoe gelukkig we zijn “de kennis te bezitten over het voorkomen, stoppen en selectief omkeren van deze ziekte. Maar, ‘klaagt hij verder,’ we hebben niet het geluk dat onze instellingen deze informatie met het publiek delen.‘ Nadat hij deze aandoening gebruikt als voorbeeld, geeft hij de schuld van de traagheid om waardevolle en noodzakelijke informatie te implementeren in onderwijs, advies, behandelingsprotocollen… aan de banden met de industrie en de politiek, resulterend in belangenconflicten ‘binnen onze particuliere en overheidsinstellingen, waardoor de nauwkeurigheid van hun publieke boodschap in het gedrang komt. Dit is een totale schending van de morele noodzaak van de medische professie. Dit is het moment voor ons om de moed te hebben voor legendarisch werk. ” Hij concludeert: “Wetenschap … moet voedingsaanbevelingen dicteren.”

Immers: “Het feit dat een vetarm, vezelrijk veganistisch dieet het risico op de meeste soorten kanker, ischemische hartaandoeningen en de complicaties daarvan, obesitas, diabetes, hypertensie, osteoporose, multiple sclerose, galstenen, nierstenen zal verminderen, blindedarmontsteking, diverticulitis, hiatale hernia, spataderen, aambeien en mogelijk de belangrijkste metabole complicaties van zwangerschap – aandoeningen die samen verantwoordelijk zijn voor de meerderheid van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de westerse samenleving – zouden voldoende moeten zijn om het aan te bevelen. Degenen die alleen bereid zijn om minder opvallende veranderingen in hun levensstijl aan te brengen, kunnen worden aangemoedigd om hun consumptie van dierlijke producten zoveel mogelijk te verminderen. ”

Tijdens het schrijven van zijn artikel over het vergelijkende endocrinologische effect van plantaardige versus dierlijke eiwitten, werd de onderzoeker zelf overweldigd door de balans van bewijs en onthulde hij: “Tijdens het onderzoeken en schrijven van dit artikel, hebben mijn bevindingen mij ertoe aangezet veganist te worden.”

Waarom omarmen niet meer binnen de wetenschappelijke en medische gemeenschap op dezelfde manier een plantaardig dieet? Een deel van de reden kan het ‘tomateneffect’ zijn.

Het tomateneffect, een naam die 27 jaar geleden in het Journal of the American Medical Association werd bedacht, beschrijft de afwijzing van zeer effectieve therapieën door de medische wereld omdat ze toevallig in strijd zijn met de gangbare conventionele wijsheid.

Maar dat betekent niet dat we zelf achterop moeten hinken. Wat de eiwitten in de voeding betreft, hebben we het allemaal op een rijtje gezet en kan je het nalezen in de nieuwe editie die op 1 juli beschikbaar is voor download door de leden:

Op 1 juli wordt dit tijdschrift toegevoegd aan de ledenmap. Daar vind je ook de twee vorige digitale nummers. Geïnteresseerd in de hele jaargang? Tot het eind van het jaar kan je nog lid worden en de ledenmap van Natuur & Gezondheid inkijken. Blijvend interessant. Afzonderlijke nummers kan je bestellen via de webshop www.herbomont.com

 

Wat niemand anders kan doen

Gezondheid is… verzuring ongedaan maken
Voor de meeste mensen is het een raadsel hoe de natuur geneest. In “Reuma natuurlijk genezen” zet Stefaan de grote groep van aan reuma verwante klachten in de schijnwerper en hij gaat in op de vele risico’s en factoren die een invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van reuma. Hij verklaart waarom de meesten denken “dat reuma niet te genezen is”. Zolang ze doorgaan daden te stellen die in de kaart van reuma spelen, is dat waar. Zijn advies : “verlaat de wegen waarop ziekte haar intrede doet, en schep een genezingsklimaat en ook reuma blijkt dan te verdwijnen”. De genezing van reuma wordt niet herleid tot het niet gebruiken van risico-voedingsgroepen, of het toevoegen van een gezondheidsbevorderende suppletie of supervoeding, maar wordt gezien in het consequent toepassen van alle gezondheidsprincipes. Zelden kreeg u in zo’n kleine uitgave zo’n volledig beeld over wat reumapatiënten zélf kunnen doen om hun gezondheid te herwinnen. Een aanrader voor al diegenen die de moed en de durf hebben om hun voedings- en levensgewoonten te herzien, en bereid zijn een eind met de natuur mee te gaan.
In twaalf hoofdstukken wordt aangeknoopt met tientallen positieve maatregelen tegen reumatische klachten. Ook het zuur-basen-evenwicht wordt nauwkeurig belicht.

Annick schreef vorige week nog : “Ik lees momenteel jouw boek over Reuma, het brengt veel verduidelijking. Ben een week aan het sappen en ondervind dat mijn ontstekingspijn weg ebt.”

Gezondheid is – Zelf de handen aan de ploeg slaan !
“Ongeveer twintig jaar heb ik er voor nodig gehad om een zo volledig mogelijk beeld te maken van wat gezondheid en ziekte zijn, hoe ze bereikt en onderhouden worden. Ik heb in die tijd heel wat vooroordelen en ingeprente ideeën moeten loslaten… om te komen naar wat het betekent “de natuur het werk te laten doen”.
We zijn ervan overtuigd dat we in het geval van ziekte “iets moeten doen”… maar we hebben ziekte vaak niet eens begrepen. Hoe kunnen we dan weten wàt we kunnen of moeten doen ?
Veel mensen doen dan beroep op hulpdiensten, mensen die er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te helpen ‘genezen’. De patiënt legt zijn lot in de handen van therapeuten en dokters en verwacht ervan dat deze de zaak oplossen. De dokter is er toch voor geplaatst om je lichaam – en indien nodig ook je geest – te herstellen? Slechts zelden komt er iemand op het idee dat gevolgen ook oorzaken hebben. Ik heb gebruik gemaakt van vergelijkend onderzoek, publicaties, wetenschappelijke analyses, diverse signalen die door verschillende instanties worden gegeven, ontelbare getuigenissen van mensen die hun eigen aftakelende conditie wisten om te keren. De voorbije dertig jaren heb ik enkele van die boeken vertaald naar het Nederlands om deze toegankelijk te maken voor een groot publiek. De reacties op veel van die publicaties zijn zo warm onthaald door het publiek, door dokters en mensen uit de verzorgingswereld, dat ik op vraag van velen in “Het 12-punten-Programma”  een samenvatting maak van de essentiële punten die iedereen moét weten, bij wijze van een bewustwordingsproces en om het persoonlijk engagement op dit terrein aan te moedigen.
Ik heb me tot doel gesteld een werk af te leveren waarin in vogelvlucht de “gezondheidsmakers” worden afgewogen tegen de “ziektemakers”. Zelfs al ben ik me ook bewust dat ik met het publiceren hiervan veel mensen en instanties en belangengroepen tegen de kar rijd, toch mag het me er niet toe brengen deze informatie bij te werken, zodat ik iedereen wat meer naar de mond spreek… Bij deze ga ik uit van het principe dat eenieder zelf moet in staat zijn te beoordelen wat het hem of haar waard is om in goede gezondheid te blijven en wat men ervoor wil doen. In ieder geval zal “Gezondheid, Doe het zélf !” (de ondertitel) helpen begrijpen “waarom” er zoveel ziekte en lijden is… tevergeefs.

Naast enkele zeer sympathieke aanbevelingen en tips bevat het boek ook enkele moeilijkere thema’s die de wil tot verandering zullen activeren. Maar we moeten ook weten waarover dit boek handelt ! Het is geen kleinigheid, niet iets wat men op één twee drie realiseert. Het is geen kuur, een advies voor enkele weken, maar een levenswijze die niet aan de ‘mode’ onderhevig is. 

Boekenserie

 

Gezondheid is positief denken

In 2000 gaven we vier boeken uit : Reuma, natuurlijk genezen, Positief Denken is werken aan je geluk, De helende kracht van de ademhaling en Het 12-punten-programma voor je gezondheid. Het tweede boek “Positief Denken is werken aan je Geluk” – motivatiewerk- boek voor meer kwaliteit in je leven is geschreven voor iedereen die meer vorm wil geven aan succes, geluk en gezondheid. Past deze omschrijving voor jou ? Passen succes, geluk en gezondheid in je verwachtingspatroon ?
Tien jaar na “Positief Denken in de Praktijk” schetste Stefaan De Wever op een enthousiaste manier, hoe keuzes in het denken de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Hij schetst de invloeden tussen gedachten en zowat alles wat in het leven kan plaatsvinden. Of het gaat om huwelijk, gezin, kinderen, opvoeding, gezondheid, gelukservaringen, levenskwaliteit, carrière, tijdsbeheer… Hij past op alle terreinen dezelfde principes toe die zo universeel zijn, dat ze gewoon met àlles te maken hebben. Met voorbeelden en anecdotes brengt hij persoonlijke ervaringen tot leven en opent een deur die je waarschijnlijk nog heel vaak zelf zult open maken. Daarom is dit boek een aanrader, een opwarmer, een plezierige glimlach naar de lezer op zoek naar een beter, gelukkiger, succesvol leven… Een boek dat perfect past in het Groene actieplan : “Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak”. Want niemand doet het voor jou.
Bij “Positief Denken is werken aan je Geluk” ga je eens rustig zitten, je laat de inhoud op je afkomen… en de kans is groot dat je geestelijk oog snel een wereld van mogelijkheden vindt…
Laat je gedachten aanraken door de schoonheid van het woord. Troost, bemoediging, en een stil schouderklopje… Want wat hierin beschreven staat, kan net zo goed je eigen verhaal zijn.

Vind de sleutel tot waar succes. Besluit voor jezelf wat je wil doen met de rest van je leven. Maak de keuze. Durf denken in termen van “gewenst gedrag”, of blijf je hangen bij vrees ?
Maak een plan. Wees de architect van je leven. Motiveer, argumenteer waarom je wil investeren in dit plan, waarom je deze keuze hebt gemaakt. Stel je nauwkeurig voor wat je wil bereiken, alsof je het reeds hébt bereikt. Dit principe is zo typisch voor positief denken. Als je iemand bent die zweert bij “eerst zien, en dan geloven”… dan bewijst dat alleen dat je geestelijk oog niet geoefend is. Je verbeelding is er nog niet. Zet je keuzes voorop, herhaal ze, programmeer… en je verbeelding zal ze opnemen. Maak een gewoonte van succes. Iedereen heeft behoefte aan succes. Het is de springplank naar een vertrouwensvolle kijk naar mensen, omstandigheden en jezelf ! Het hebben en beseffen van je succes zijn de voedingsbodem voor je zelfvertrouwen.

“Het is mogelijk dat gisteren een verloren dag was, omdat je boos en geïrriteerd was. Maar verlies vandaag niet door aan gisteren te blijven denken. Maak er nù het beste van.”

“Wanneer je voldoende tijd besteedt aan het verbeteren van je eigen persoon, blijft er geen tijd meer over voor kritiek naar anderen.”

Churchill Positieve Denker

Krijg je er zin in? Reuma, natuurlijk genezen, Positief Denken is werken aan je geluk, De helende kracht van de ademhaling en Het 12-punten-programma voor je gezondheid. : samen voor 30 euro.

Boekenserie

Positief Denken is werken aan je geluk : voor 10 euro. / verzendkosten, ongeacht gewicht : 5 euro of af te halen.

Is voeding een maatschappelijk probleem?

Als je deze blog volgt, weet je dat eten in verband werd gebracht met een groot aantal ziekten, en de manier waarop ziekten worden doorgemaakt. In deze bijdrage zou ik willen stil staan bij stemmingsstoornissen en gedrag. Wist je dat een ultra-verwerkt, voedselarm dieet (industrieel bereide voeding) ook verband houdt met gedragsveranderingen en zelfs gewelddadigheden? Het kan zelfs gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de groeiende conflicten in onze samenleving – in de politiek, in relaties, op scholen, in religie en onze geestelijke gezondheidscrisis, de slechte academische prestaties van kinderen en zelfs onze groeiende gevangenisbevolking. Toen ik me begon te verdiepen in deze materie, was ik geschokt door de gegevens die ons industrievoeding-dieet in verband brachten met slecht gedrag, conflicten, geestesziekten en zelfs moord en zelfmoord.

Dit is wat sommige van de onderzoeken aantonen: “Junkfood zorgt ervoor dat kinderen gewelddadig handelen – pesten, vechten – en meer psychiatrische nood lijden, waaronder zorgen, depressie, verwarring, slapeloosheid, angst, agressie en zich waardeloos voelen. Degenen die een grotere hoeveelheid aan geraffineerde oliën consumeren (momenteel meer dan 10 procent van ons dieet en te vinden in alle ultraverwerkte voedingsmiddelen) en een laag gehalte aan omega-3-vetten, hebben meer depressies, zelfmoord en moord. Wat eng is, is dat onze consumptie van geraffineerde omega-6-oliën (voornamelijk sojaolie) tussen 1970 en 2010 met 248 procent is gestegen en vanaf 1900 met 1000 procent.”

Een andere studie toonde aan dat gewelddadige jongeren die een vitamine- en mineralensupplement kregen, de gewelddadige handelingen met 91 procent verminderden in vergelijking met een controlegroep. Deze kinderen hadden een tekort aan ijzer, magnesium, B12 en foliumzuur – allemaal nodig voor een goede hersenfunctie. In diezelfde studie bedraadden ze de kinderen met EEG-machines om naar hun hersengolven te kijken en vonden ze na slechts 13 weken suppletie een grote afname van de abnormale hersenfunctie. Ze adviseerden kinderen ook om hun dieet te verbeteren. De kinderen die hun dieet verbeterden, vertoonden een vermindering van 80 procent van de geweldsmisdrijven.

In een ander vergelijkbaar dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (het beste soort onderzoek) vonden onderzoekers een vermindering van 37 procent van de gewelddadige misdaad bij degenen die omega-3-vetten en vitamine- en mineraalsupplementen gebruikten. Weer een ander experimenteel onderzoek onder 3.000 opgesloten jongeren verving snacks door gezondere opties en verminderde geraffineerde en suikerrijke voedingsmiddelen drastisch. Kan je raden wat er is gebeurd? Tijdens de follow-up van 12 maanden was er een vermindering van 21 procent in antisociaal gedrag, een vermindering van 100 procent in zelfmoorden, een vermindering van 25 procent in aanvallen en een vermindering van 75 procent in het gebruik van dwangmaatregelen. Aangezien zelfmoord de belangrijkste moordenaar is van kinderen tussen 10 en 19 jaar oud, zou dit belangrijk nieuws moeten zijn.

Misdaad en antisociaal gedrag vloeien voort uit een complex geheel van sociale, economische en omgevingsfactoren. Maar wat als een groot deel van de oplossing voor onze toenemende sociale strijd, exploderende cijfers van depressie, geestesziekte, ADHD, pesten, geweld, misdaad en ons overlopende strafrechtsysteem, ligt in acties die te maken hebben met wat jonge mensen eten? Opgepast, het is ook niet dat het aan de kleintjes en de ouderen voorbijgaat. Iedereen heeft ermee te maken. De maatschappelijke winst van het herstellen van ons gebroken voedselsysteem is in geen enkel bedrag samen te vatten. Als dergelijke voedingsmiddelen een cyclus van armoede, voedselonzekerheid, slechte hersenontwikkeling, geestesziekte, geweld, doodslag en zelfmoord voortzetten, wat zouden dan de gevolgen zijn van het reguleren van deze producten? De gevolgen van roken kost aan de maatschappij veel minder mensen dan de gevolgen van industrievoedsel, maar het is sterk gereguleerd: hoge belastingen, geen reclame, strenge beperkingen op waar je mag roken en wie sigaretten kan kopen. Moet hetzelfde worden gedaan voor voeding  – waar we misschien gek op zijn en waar we aan de potentiële schade voorbijgaan? Moeten we het ultraverwerkte voedsel reglementeren, omdat het een groter verlies aan levenskwaliteit, productiviteit en directe en indirecte kosten veroorzaakt door psychische aandoeningen dan welke andere ziekte ook, inclusief obesitas en diabetes type 2? Ik zeg ja.Dr Hyman in Food Fix schetst praktische oplossingen voor enkele van onze grootste problemen die worden veroorzaakt door slecht voedsel, inclusief hoe we onze persoonlijke gezondheid en de gezondheid van onze gemeenschappen, jongeren, scholen en meer kunnen verbeteren. Als je een ouder, een leraar, een verzorger, een gemeenschapsleider of gewoon iemand bent die genoeg heeft van onze kapotte voedsel- en gezondheidszorgsystemen, dan zou ik je willen vragen om met mij mee te gaan op deze missie. Laten we het probleem oplossen door de oorzaak van deze vreselijke onrechtvaardigheden aan te pakken. Het zal alleen maar gaan door erover te praten, door het onder de aandacht te brengen. Denk na over wat industrievoeding is en doet. 


De cursus Natuur&Gezondheid die we bij deze op gang trekken, bestaat uit verschillende digitale modules. De eerste module is Module B (Beginners, gevolgd door Module A (Anti-Voeding). Module B bevat oa volgende publicaties :

 • BeginnersGidsen 1 & 2 – De Calorieëngids – Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak – Fruit Eten / Abramowski – De Groene Weg naar een betere gezondheid – Persoonlijk / Zelfdiagnosebundel en andere publicaties, presentaties,…

Module A bevat oa volgende publicaties : 

 • Diabetes, een tikkende tijdbom – Een andere kijk op Koffie – Suiker en Diabetes – SuikerVrij – Stop Verslavingen en andere publicaties, presentaties, …

Beide Modules kosten 30 euro per module.  Vraag het volledige overzicht van de cursus. We plannen om in deze digitale cursus elke maand een volgende module te kunnen aanbieden, tot de volledige voltooiing van deze cursus.   

Noteer dat al de DrsPûrNatûr-publicaties geïntegreerd zullen zijn in de cursus. Elke Module bestaat uit 10 tot 150 onderdelen.

Gezondheid is meesterschap

Gezondheid is… slank en vitaal zijn
Je kent dat ongetwijfeld. Je spreekt iemand aan en je vraagt hoe het gaat… “Mager en gezond”, klinkt dan plezierig het antwoord… Maar of men inderdaad slank én gezond is, is een andere vraag ! Nochtans betekent iedere overbodige kilo lichaamsgewicht een verhoogd gezondheidsrisico.
Ik hoor het veel mensen zeggen : “we hebben alles geprobeerd, we hebben alles ondernomen om ons lichaamsgewicht te normaliseren, maar niets heeft tot vandaag geholpen… “
Ik ben er zeker van dat veel mensen hun redenen hebben om zo te spreken. Kijk naar de rijke markt van de dieetboeken : het is een wereld vol tegenspraak én onnatuurlijkheid. J Je vindt hier net zo goed boeken of literatuur die tot doel hebben het menselijk systeem te destabiliseren en uit zijn natuurlijk streven naar economie en rationeel functioneren te halen. En het is waar, veel van die diëten werken aanvankelijk soms zelfs goed, omdat ze hun slag thuishalen en de natuur van het gezonde lichaam beet nemen ! Achteraf krijg je de rekening.
Uiteraard houd je zoiets niet vol en krijgen dergelijke diëten terecht de opgeheven vinger: ‘gevaarlijk’, ‘onwetenschappelijk’, en ‘aanleiding gevend tot jojo-effecten’. Was dat zo ? Houd dan op met diëten. Steun je voeding voortaan alleen op duurzame principes die je moeiteloos je hele leven lang kan toepassen.
Als het je intentie is slechts enkele weken gezond te eten, om dan daarna alle remmen los te gooien, denk er niet aan. Gezonde voeding is niet toe te passen als een “kuur”. Het heeft te maken met wat je eet, hoe je eet, hoeveel je eet. Als je gezond wil eten hoef je niet per definitie weinig te eten. Maar vooral wàt en hoé spelen een grote rol.
Als je lichaamsgewicht je teleur stelt, leer dan rauw eten. Fruit en groenten zoveel je wil. Wedden dat er middelen te vinden zijn om je fruit-groentevoeding heel erg smakelijk te maken… En binnenkort wil je niets anders meer.
Hoe je dat invult kan heel erg verschillen. Sommige mensen zijn heel erg gaan houden van fruit en zouden liefst altijd fruit eten. Anderen voelen zich het best met groenten en gekiemde zaden… waarom niet ?

In de komende Natuur & Gezondheid over Eiwitten, is het onmogelijk om niet over de (Verslankende) Eiwitrijke Diëten te spreken. Dat is wat ik bedoel met succes-diëten die een tijd werken, tot ze het lichaam zo uitgeput hebben dat je op gevaarlijke grond komt. Sommige mensen houden het enkele dagen vol, anderen weken, maanden of zelfs een jaar… Maar als de energie zo laag zit, heeft je gezondheid de bodem bereikt. Een heel ander verhaal vind je in Natuurlijk, Slank! of in Slank en Vitaal. Daar vind je de combinatie van alle pro en con’s. Over één maand mag je de nieuwe Natuur & Gezondheid verwachten. Alles over Eiwitten: we halen het met redelijke argumenten van zijn voetstuk. Je komt te weten hoe eiwitten historisch in deze positie zijn gekomen en hoe de opkomende welvaart in de 19e eeuw zo’n status heeft kunnen verschaffen aan eiwitrijke voeding – compleet in tegenstelling tot de natuurlijke behoefte.