Ziekte Voorkomen

Het is vanzelfsprekend : “preventie”. Als dat betekent oorzaken vermijden, OK, maar als preventie gevolgen opruimen wordt… kijk uit !

 • Wat zijn de voor en tegens van vrijwillige preventieve borstamputatie bij risicogroepen? 
  “Steeds meer vrouwen opteren voor vrijwillige borstverwijdering (bilaterale prophylactische mastectomie) na het positief testen op wat men noemt “het borstkankergen”.  Dit is geen eenvoudig onderwerp waarop men een conclusie kan maken die iedereen zal tevreden stellen. Maar ik heb het gevoel dat in alle overwegingen misschien wel de grootste factor buiten beschouwing werd gelaten, nochtans is het geen kleintje en het zou wel eens de cruciale factor kunnen zijn.. 

  Vrouwen met een mutatie in de gekende borstkankergenen  BRCA1, en een sterke familiegeschiedenis in borstkanker, zouden een 80% hoger risico lopen op het ontwikkelen van borstkanker in de loop van hun leven. Maar wanneer het gen aanwezig is – zonder de sterke familiegeschiedenis – zou het risico op borstkanker slechts 10% zijn.  Als we goed kunnen rekenen, is er dus een interpretatieruimte van 1 op 8. Of laten we het anders stellen: zonder de familiegevoeligheid komen we op een risico voor vrouwen met het gen, dat niet hoger ligt dan bij vrouwen zonder het gen. Dus wat is dan de rol dat dit gen speelt in de ontwikkeling? 

  Als het niet het gen is, wat dan over de familiale gevoeligheid? Ik weet niet wat u verstaat onder familiegeschiedenis? ‘Het zit in de familie’ komt voor velen ook overeen met de genen…  Maar dat is het niet. 
  Het betekent wel dat je : 
  – samen met je familie leeft / werkt in dezelfde omgeving
  – niet alleen de genen erft, maar ook dezelfde voeding (of erger) en dezelfde levensstijl

  Een vergelijkend onderzoek kwam tot de conclusie dat je, wanneer je opgroeit op een boerderij, jij; je zussen, je moeder…  een 200-400 percent verhoogd risico hebt op borstkanker. Er zijn tal van studies die een verhoogd gebruik van zuivel associëren met de toename van het risico op borstkanker. Dat heeft te maken met de moderne manier van veehouderij (ook bio!) die  recordhoogtes aan dierlijke oestrogenen en groeihormonen  in hun producten hebben. Als zuivel ‘in de familie zit’, heb je hier al een eerste mogelijke verklaring.
  Maar er zijn zoveel andere factoren : de hygiëne, de toxiciteit van de omgeving, de zware metalen, de basisgezondheid…. Ik ga het nog eens herhalen: de mate waarin je lichaam de kans krijgt om zich te reinigen. 
  En er is niet alleen de voorstelling van die geschiedenis, maar vooral hoe je de nadelen van die geschiedenis kunt verminderen, door te detoxen, door de voedingskeuze, door de levenswijze. Zelfs met slechte genen en een belastende familiegeschiedenis is de keuze voor borstverwijdering ineens onbeduidend in voordeel. De studies zeggen het vlakaf: er is geen aangetoond voordeel bij borstverwijdering. Omdat de onderliggende oorzaak niet werd aangepakt, zijn nog andere plaatsen in het lichaam vacant om het over te nemen.”
  Wat zullen we trouwens doen met de andere kankerlocaties? kunnen nog andere organen preventief worden verwijderd… want wat je niet hebt, kan niet worden getroffen door kanker?

’t Zijn de Genen

Groenten en fruit kunnen gen gekoppeld aan hartziekten modificeren

Elke dag ontmoet ik mensen – zelfs mensen die al veel jaren bezig zijn met natuurlijke gezondheid – die nooit eerder van ons hoorden en die achterover vallen van wat we aanbieden aan literatuur en dossiers. 

Dat is al 35 jaar onze zorg, bekendmaking. Ons tijdschrift de wereld inkrijgen, en daardoor een plaats verdienen tussen de opinies die leven. Dat is een zorgenkind. In het verleden hebben we eraan getwijfeld om ons tijdschrift verder uit te geven, omdat dit aan de grens van de leefbaarheid zwalpt. Iedereen die het in de hand neemt vindt het formidabel… maar op één jaar hebben we slechts een dertigtal nieuwe abonnees kunnen werven, terwijl er veel meer afvallers zijn.  Daarom is het nu digitaal.

Ik hoop dat het niet te negatief klinkt, want ik til daar in feite niet zwaarder aan dan nodig. Het is maar een balans. Je kunt de beste informatie van de wereld hebben, maar als niemand ze leest, is het verloren moeite. Als mensen ervoor kiezen om laks en onwetend te blijven, of het te fanatiek of te extreem vinden als iemand consequent leeft binnen de opgave van de natuur, zal men nooit weten tot wat de natuur in staat is.

In deze periode waarin mensen elkaar overladen met veel goede wensen, lijkt me de beste wens voor een goede gezondheid, een betekenisvol leven, een samenleving die gebaseerd is op liefde en waarheid, te beschikken over informatie die niet gekleurd is door eigenbelang, commerciële manipulatie, of andere invloeden die de informatie vertekenen. 

Meer dan dat kan ik jullie niet bieden. Dat is mijn bijdrage om mijn wensen aan u waar te maken. Aanmoedigen, informeren, enthousiast maken, naar de natuur wijzen, zijn krachten en wetten exploreren… dat is ècht Natur-ElEen gelukkig en welgesmaakt jaar! 

Laten we daarom even kijken naar één van mijn stokpaardjes : 

Het eten van een gezonde hoeveelheid groen kan een effect hebben op genen die zijn gekoppeld aan hartziekten, volgens een nieuwe studie.

Onderzoekers van de McMaster- en McGill-universiteiten in Canada ontdekten dat het eten van fruit en groenten mogelijk een genvariant kan veranderen, genaamd 9p21, dat een van de sterkste voorspellers is voor hartziekten.

“We ontdekten dat bij mensen met dit hoogrisico-gen die een dieet met veel groenten en fruit consumeerden, hun risico neerkwam op dat van mensen die dat gen niet hebben”, zei Dr. Sonia Anand, een hoofdauteur en hoogleraar van geneeskunde en epidemiologie aan de Michael G. DeGroote School of Medicine aan de McMaster University.

De onderzoekers analyseerden de voeding van meer dan 27.000 mensen uit verschillende delen van de wereld die al deelnamen aan twee afzonderlijke onderzoeken naar hartziekten.

“Ondanks een hoog genetisch risico op hartaandoeningen, kan een gezonde levensstijl het gen eigenlijk uitschakelen”, zei Anand. Ze zei ook dat het nog niet duidelijk is hoe het dieet het gen beïnvloedt.

De studiedeelnemers die hun risico verminderden via hun dieet aten minstens twee porties fruit en groenten per dag. Rauwe groenten en fruit speelden de grootste rol bij het verlagen van het risico, zei Anand.

Deskundigen die niet bij het Canadese onderzoek betrokken zijn, zeggen dat het onderzoek meer aanwijzingen geeft dat er een sterke gen-omgevingsinteractie is die betrokken is bij hartaandoeningen en andere aandoeningen.

“Dit kan waar zijn voor andere kwesties. Er kunnen genetische factoren zijn die een patiënt gevoeliger voor zout maken en hypertensie ontwikkelen, terwijl een andere persoon grote hoeveelheden zout kan eten en normale druk kan handhaven,” zei Dr. Carl “Chip” Lavie, medisch directeur van Cardiac Rehabilitation and Prevention bij het John Ochsner Heart and Vascular Institute bij Ochsner Health System in New Orleans. “Andere studies hebben ook aangetoond dat diegenen die gezondere voeding eten, geneigd zijn het risico te compenseren dat hetzelfde chromosoom op hen legt,” zei Dr. Phil Ragno, directeur van cardiovasculaire gezondheid en welzijn in het Winthrop University Hospital in Mineola, N.Y.

Is dit een motivatie voor levensstijlverandering?

“We weten dat, ondanks aanbevelingen van volksgezondheid om vijf of meer porties fruit en groenten per dag te eten, slechts een minderheid van de mensen het advies serieus neemt,” zei Anand. “Genetische informatie kan een motivatie zijn om mensen te helpen de aanbeveling voor de volksgezondheid serieus te nemen.”

Maar ze voegde eraan toe dat dit onderzoek niet betekent dat mensen naar buiten moeten gaan en genetisch worden gescreend op de aanwezigheid van 9p21-varianten. Screening is duur en niet routinematig gedaan.

De rol van genetica is een groeiend gebied van medisch onderzoek en deskundigen geloven dat de komende jaren nieuwe gezondheidsaanbevelingen zullen opleveren op basis van de genetische samenstelling van mensen.

“Dit wijst de weg naar de toekomst en waar we naartoe gaan in termen van het begrijpen van de genetica van hart-en vaatziekten,” zei Dr William O’Neill, hoogleraar cardiologie en uitvoerend decaan van klinische zaken aan de Miller School of Medicine van de Universiteit van Miami. . “Misschien kunnen we in de komende jaren specifieke genscans maken voor individuele patiënten en als we de patiënten vinden die een hoog genetisch risico hebben, willen we ons echt concentreren op het aanpassen van het risico door ons te richten op roken, cholesterol en dieet.”

En dat zou geruststellend kunnen zijn voor veel mensen met genetische gevoeligheid voor bepaalde aandoeningen.

“We denken vaak aan genetische factoren als niet-veranderbare factoren,” zei Anand. “Maar leefstijlfactoren kunnen de genen eigenlijk veranderen.”

Permanent Waakzaam

Ik heb grote bewondering voor de strijdbaarheid en de open geest waarmee de in november vorig jaar op 93 jarige leeftijd overleden Dr. Hans Moolenburg de risico’s van vaccinatie in de verf heeft gezet.
Op internet kan je verschillende van zijn voordrachten, die hij tot op zijn 91e (2016) gaf, beluisteren.

In één van die laatste voordrachten opende hij zijn lezing met een liedje – naar eigen zeggen de enige en unieke keer in zijn carrière:

 • “Slaap, kindje slaap –
 • Je bent niets meer dan een aap,
 • Een aap die we lek mogen prikken
 • En ouders moeten dat maar slikken…
 • Slaap, kindje slaap –
 • Slaap, kindje slaap –
 • Het publiek is mak als een schaap.
  En slaat het hen wat hoog in hun bolletje,
 • Dan geven we snel een Paracetamolletje.
 • Slaap, kindje slaap …

Acht keer wordt het wordt ‘slaap’ herhaald en dat is de methode waarop alles werkt wat je in de geest van – in dit geval een kind – wil laten doordringen. Herhaal het sleutelwoord en de rest komt vanzelf. Dat is wat reclamemakers zeer goed bewust zijn. Als ze dat doen kunnen ze publiciteit maken – voor alles – zelfs voor slechte producten. Als het in de geest van de massa verankerd zit, krijg je alles gedaan.
Neem nu de Volksgezondheid. De meesten denken dat die gefundeerd is op zuivere wetenschappelijke feiten en kennis, maar niets is minder waar. Van onze methodes tot voorschriften, zijn meer gebaseerd op simpele reclame.

Eén van de veel herhaalde slogans zijn geworden tot een mantra: het is veilig en effectief. Het is veel gehoord in de debatten over vaccinatie en vanaf de podia waar de methodes worden verdedigd. Het is de kunst om met veel woorden niets te zeggen. Zichzelf op de borst slaan en besluiten “het is veilig en effectief”. Het is oppassen geblazen. Bij al die overtuigingskracht zonder verklaringen – en als er al verklaringen worden afgelegd, verklaren ze maar zeer weinig – zouden al de alarmbellen moeten rinkelen.

Hoe zit het met de massa-entingen? Steeds meer, steeds vroeger, direct een hele hoop… “Ze zijn veilig en effectief”. Maar hoe kan men zoiets zeggen? Hoe effectief bedoelt men dan? Is dat ook wat Russell Blaylock schrijft?

“Iedereen die de ‘vaccin-veiligheidsstudies’ analyseert die zijn uitgevoerd door vaccinproducenten en voorstanders van vaccins, kan zien dat ze met opzet zijn ontworpen om veiligheid te tonen, door mensen in de studie weg te laten die echt de gevaccineerde populatie weerspiegelden en die volgens alle wetenschappelijke normen risico lopen op schade door de vaccins.” – “Ze doen studies waarbij de controlegroep wordt geïnjecteerd met een vaccinadjuvans. Placebo’s worden verondersteld volledig inert te zijn. Het bewijs toont aan dat het grootste gevaar van vaccins het vaccinadjuvans is. Dus hoe kunnen ze adjuvans-geïnjecteerde mensen als controles gebruiken? Toch gebruikten al hun studies dergelijke gevaccineerde controles, dit is overduidelijk gemanipuleerd en ze weten het. “De studies die eindeloos worden geciteerd door de elite-leden van de academische wereld en overheidsinstellingen en die worden gebruikt om de deur te sluiten naar de vaccinverbinding met neurologische problemen, zijn doelbewust opgezet om geen verband tussen vaccins en complicaties te suggereren. “Dit vervalste onderzoek wordt beschermd door de academische wereld, de media en overheidsinstanties. Toch hebben ze het lef om een oordeel te vellen over [Dr. Andrew] Wakefield. Dit wil niet zeggen dat Wakefield vrij moet zijn van onderzoek; alle onderzoekers moeten zorgvuldig worden onderzocht voor bias. ” – Dr. Russell Blaylock (Neurochirurg)

Deze man begrijpt hoe het lichaam werkt, en hoe de natuur werkt.  Het is bovendien goed om te zien hoe je op hoge leeftijd nog zo ter zake en snel en helder een speech kan houden van meer dan een uur. 

Samenvatting – enkele gedachten van Moolenburgh : 
= Het grote succes van penicilline was een giga reclame voor entingen. 
= Veel ziekten waren al bijna verdwenen door betere leefomstandigheden.
= Veel (kinder) ziekten zijn ongevaarlijk. Maar sommigen worden gevaarlijk. Sommige kinderziekten zijn gevaarlijk als je ze op latere leeftijd krijgt. 
= Een aantal ziekten zijn juist nuttig. Een kind is na zo’n ziekte stabieler. (de mazelen bijvoorbeeld). 
= Vrijwel alle ziekten spelen zich af op de huid of het slijmvlies: dus een aanval van bacterien of virussen die in de eerste linie ( de huid) wordt afgeslagen.
= Alle injecties komen in het lichaam. De huid als verdediging is dan al kunstmatig gepasseerd. Dat kan schade geven aan het lichaam, soms aan de hersenen. 
= De injecties worden steeds jonger gegeven. Waarom? “Omdat er dan minder bijwerkingen zijn.” zegt men. Moolenburg: ‘Ja, die heel jonge babies die nu de injecties krijgen hebben nog geen weerstandssysteem opgebouwd. Dus reageren ze niet op de injecties. Maar daardoor zijn ze kwetsbaar voor nadelige invloeden op de lange termijn. Die injecties zijn tijdbommen die worden ingespoten.’
= Als je na de vaccinatie diezelfde stof in homeopatische verdunning toe dient ( ze worden dan nozoden genoemd) kan je veel bijwerkingen voorkomen. Vreemd genoeg kun je die nozoden nu bijna nergens meer krijgen. 
= Nu worden babies ingeent tegen hepatitus B, iets dat je alleen als drugsverslaafde kan krijgen. Waanzin. 
= Moolenburgh had ooit een patientje van 6 jaar dat autistischg was. Hij gaf hem nozoden, en het kind ganas volledig. Bleek super intelligent bovendien.
= Ziekten komen en gaan. In feite is ‘het milieu’ nu meer vervuild dan vroeger, en hebben we een goed en natuurlijk ontwikkeld afweersysteem harder nodig. 
Er zijn veel ‘ziekten’ bijgekomen ( Chronische vermoeidheid) of enorm toegenomen ( autisme, dementie etc.) Allemaal ziekten die in de hersenen zetelen. Kan komen doordat men op jonge leeftijd die stoffen in het lichaam heeft gespoten, voorbij de huid. Stoffen die dan decennia lang kleine (niet waarneembare) ontstekingen kunnen veroorzaken.

Moolenburg en de mensen van Kritisch Prikken zijn niet tegen inenten. Maar wel tegen automatisch en onnadenkend inenten.

Tips:
1. Wil je enten, doe het zo laat mogelijk.
2. Als de consultatiebureaus de druk opvoeren met “Niet enten, wilt u uw kinddood hebben?”, is het juiste antwoord “en juist daarom ent ik het (nog) niet”
3. Ent het minimum.
4. Wees niet bang een rebel te zijn; je redt er in deze tijd levens mee.

Fraude in Vaccin Veiligheids Studies

Studies zijn ontworpen door vaccinproducenten om resultaten te produceren die gunstig zijn voor hun bedrijf. Ze doen dit met behulp van “wetenschappelijke” handigheid, zoals het manipuleren van statistieken, en met behulp van een ander vaccin in de controlegroep in plaats van een inerte placebo. Ook vergelijken ze nooit de resultaten voor gevaccineerden versus niet-gevaccineerden. Artsen gebruiken vervolgens de gekunstelde studieconclusies om ouders te misleiden om met hun eigen ogen te twijfelen aan wat ze zien; de gezondheid van hun kind daalt “toevallig” met elke vaccinatie.

“Ouders kunnen geen echte vaccininformatie krijgen via reguliere media.” “De griepprik aanbevolen voor zwangere vrouwen bevat een spermacide waarvan bekend is dat het spontane abortus en geboorteafwijkingen veroorzaakt.” “Mijn moeder stierf aan een auto-immuunziekte als gevolg van een griepprik.” “Niet laten vaccineren. Nul. Zip. Nada. Niets.” -Dr Len Horowitz

Is het waar ?

Deze week kreeg ik een mailtje met de titel “Is het waar?” Mijn eerste associatie was met een lied van Gert en Hermien “is het waar?”, wat ze in hun lied telkens bevestigen… maar deze mail ging over heel andere dingen. Toen ik de link opende kreeg ik direct een koude douche over me : een getuigenis van iemand die (zo zegt ze) tien jaar veganist is geweest, maar nu alle groenten en fruit en noten, zaden en pitten afgezworen heeft. In de presentatie laat ze weten waarom : groenten en fruit zitten vol met oxalaten, goitrogenen, toxines van nachtschade-planten… Merkwaardig, wat voor de ene therapeutische kwaliteiten zijn, worden door anderen gezien als toxische substanties. Tegelijk was ik al enkele weken aan het broeden op een antwoord op een mail die me werd gestuurd om voorzichtig te zijn met ‘kiemen van vlinderbloemigen’, waaronder alfalfa, zeker in het geval van lupus.
Kort geleden zijn abrikozenpitten van de markt gehaald. Nochtans waren er veel gebruikers die door dit verbod nu andere bronnen van dit bittere goedje opzoeken. Bittere amandelen bijvoorbeeld. Okee, de concentratie is al een beetje minder, maar als je echt bittere Spaanse amandelen hebt, kunnen ze wedijveren met abrikozenpitten. Dat van de markt halen is al ietsje moeilijker, hoewel het om dezelfde stof gaat. En als men dan nog verder wil gaan, hoe zullen ze rode biet op de zwarte lijst krijgen, want ook daar gaat het om dezelfde stof… En lijnzaad, maar daar ga ik niet verder over uitweiden, want daar heb ik al enige tijd genoeg verwarring over gezaaid. Lees nochtans onderzoek na onderzoek : lijnzaad is zo waardevol en veel minder “toxisch” dan bv. rode biet, als we daar al een maatstaf zouden voor hebben.
Wat wil ik hiermee zeggen?
De wereld is vol verwarring. We proberen verbanden te ontdekken, te begrijpen welke substanties verantwoordelijk zijn voor het effect, waarom de ene er gevolgen van draagt en de andere niet… Wetenschap.
Wist Walker niet dat er in spinazie oxalaten zitten? Of weet Roger Haeske niet waar hij mee bezig is als hij iedere dag 400 gram spinazie in zijn voeding verwerkt en dat al meer dan 15 jaar volhoudt? En dat terwijl spinazie aan de top van de lijst staat bij oxaalzuur rijke voeding.
Walker wist het en hij beschrijft in zijn  boek over sappen dat oxaalzuur pas nefast wordt na koken. Haeske weet het en hij beschrijft de meerwaarde van spinazie die kwaliteiten heeft die het oxaalzuur in het meervoud kunnen compenseren.
En wat met de goitrogenen? Hoeveel mensen ken ik niet met schildklierproblemen en met Hashimoto, die het eten van groenten hebben opgegeven wegens de aanwezigheid van goitrogenen die de werking van de schildklier vertragen. In feite is dat één van de formidabele voorzieningen van de Schepper. Hij voorzag in voeding die rust brengt, maar dat is heel anders dan de verlangens van de mens naar voeding die stimuleert.
Dus, wat met al die mensen met schildklierproblemen? Geen groenten meer? Dat zou een jammerlijke beslissing zijn. Natuurlijk moet hun voeding niet voor 1/3 uit koolsoorten bestaan en natuurlijk moeten deze mensen geen kool-sap gaan drinken. Maar goede voedselcombinaties, ontzuring, glutenvrij, suikervrij en weg van de industrievoeding, zou hen al een heel eind kunnen helpen. Afgewisseld met een maandelijkse detox, moeten ook zij weer op het spoor kunnen komen.
Tenslotte nog iets over nachtschadeplanten of de solaninacea. Het is waar, in deze plantenfamilie zitten zeer toxische planten, die alle solanine bevatten. Maar het is des te merkwaardig dat juist deze groep van planten van de beste voedingsproducten levert die we op aarde kunnen vinden.
Terwijl de plant giftig is, zijn rijpe aardappels gezond.
Opgepast met te vroeg geoogste aardappels en met groene plekken op de schil. De knol is lichtgevoelig en zou donker moeten bewaard worden. Ook scheuten en de oogjes in de aardappels moeten verwijderd worden.
Oxalaten, goitrogenen, fytinezuur, gluten, caseïne… Het spreekt vanzelf dat het risico en de waarde niet in een korte beschrijving kan worden afgewogen. Er zijn zeker risico’s en een beetje kennis van de voeding kan helpen om te vermijden dat je me binnenkort ook een mailtje stuurt of appels, peren, sla en komkommers wel gezond zijn. Mijn antwoord ken je trouwens al.
Waarom dan een dergelijke presentatie? Het is onmiskenbaar dat het veganisme aan een opmars bezig is. Vijftig jaar geleden durfde ik het aan niemand zeggen dat ik vegetariër was. Het was voor mij een buitengewone ervaring toen Jan Dries tien jaar later met de “Vegetariërsbond” (nu EVA) begon. Je ziet overal signalen dat de voedingsindustrie zich heroriënteert en in het aanbod steeds meer vegetarische en veganistische alternatieven opneemt. Dat doet sommige productiebedrijven stuiptrekken en dat hun afzet langzaam af’kalft’, is moeilijk te verteren. Dus mag je verwachten dat ook zij berichten in de wereld sturen die voor verwarring zorgen. Dat is de beste methode om angstige en onbesliste mensen aan het oude roer te houden. Dan is daar ook het hele paleo-verhaal. Het is een scenario dat steeds wordt herschreven en dat een zoveelste variant is op de eiwitrijke verslankingskuren. Natuurlijk vinden ze ook een beetje wetenschappelijke ondersteuning, waardoor het wel lijkt dat in de wirwar van alle voedingssystemen, het de beste keuze is.
Om het kort samen te vatten :
Een halve  liter vers geperst sap per dag, twee kilo fruit, een kilo groenten, en al de rest is gewoon aanvulling van je voeding. Warm aanbevolen.