Juiste Voedselcombinaties

Weinig mensen stellen zich vragen over de redelijkheid van de voedingsmiddelen die zij samen (in één maaltijd of verteringsperiode) gebruiken. Zij vinden het normaal, als tijdens één en dezelfde maaltijd talrijke verschillende voedingsmiddelen worden gegeten. De spijsverteringsklachten en de gevolgen daarvan op het geheel van de gezondheid, brengen zij zelden hiermee in verband. 

Erger nog, officiële voedingsadviezen hebben zelfs het gelijktijdig eten van verschillende voedingsmiddelen aanbevolen of gestimuleerd, “om voedingstekorten te voorkomen”. 

“Eet iedere maaltijd voedingsmiddelen uit elk van deze groepen”, was het advies en veel mensen hebben dit trouw opgevolgd tot op de dag van vandaag.

In dit boek wordt een nieuwe kijk op voeding verdedigd. Het is een visie die niet zomaar is ontstaan, maar die een hele geschiedenis heeft doorgemaakt, waarin het levenswerk zit vervat van Dr. Hay, Dr. Shelton, Mosséri en veel andere.   Al deze onderzoekers gaven de raad om de verschillende voedingsmiddelen uit de „niet verenigbare” voedselgroepen zo weinig mogelijk te mengen. Mosséri voegt daar bovendien aan toe dat de natuur zelf de substanties heeft gemengd. In ieder voedingsmiddel zit al een combinatie van voedingsstoffen die door de natuur harmonieus is samengevoegd. Hij noemt dit “natuurlijke combinaties”.

Als je me vraagt wat het belangrijkste principe is na de voeding, dan zeg ik je “Juiste Voedselcombinaties”, samen met “Juiste Voedselkeuze”.

Digitaal boek /pdf

Maakt deel uit van de cursus Natuur & Gezondheid (LifeScience)- Module D (Gezonde Darm) met alle informatie over de spijsvertering, voedselcombinaties, darmsanering…