MucusVrij / Ehret

Mucusvrije voeding is voeding zonder slijmvormers. De meest bekende slijmvormer is melk (en zuivelproducten). Vooral de combinatie van zuivel met zetmeelproducten, zoals het geval bij puddings, sausen enz. is bijzonder nefast. Walker schrijft hierover in “Nooit te oud om jonger te worden” en ziet slijmvorming als de belangrijkste verouderingsoorzaak. Wat Walker zegt hierover loopt redelijk gelijk met de visie van Prof. Ehret. Al gaat Ehret nog een stuk verder. Ik ben ervan overtuigd dat de acceptatie en de toepassing van de kennis over de rol van slijmvormers onze inzichten wat betreft baby- en kindervoeding, maar ook met betrekking tot volwassenenvoeding een revolutie kan teweegbrengen in de collectieve gezondheidstoestand. Ehret heeft misschien de grootste doorbraak gegeven op een terrein dat voor veel mensen extra gevoelig ligt en dat bijna over alle culturen heen een probleemkind is. Hij houdt zich niet bezig met alle kleine en grote vormen van toxiciteit in voeding en drank en het opruimen daarvan, maar stoot meteen door naar de kern van verslavingen, de kern van ziekte (die weliswaar op toxiciteit gebaseerd is, maar waarbij verslijming de oorzaak is en toxiciteit het gevolg).

In de cursus GezondheidsOpvoeding (lesbundel 8) werden verschillende hoofdstukken uit het boek van Ehret gepubliceerd, evenals in de brochure Verkoudheid en Infectieziekten.

Beide besluiten als volgt : Hoe meer u bevrijd wordt van eender welke soort van afvalstoffen en vergiften, hoe meer u zult ervaren, voelen en geloven dat dit de grootste is van alle waarheden : “Dat het Paradijselijk dieet niet alleen in alle opzichten toereikend is, maar dat het u in alle opzichten hoger en hoger brengt, naar fysieke en mentale condities die men nooit tevoren heeft 4 MucusVrij ervaren.” “Rauwe vruchten, wanneer men wil, rauwe salade en groenten, vormen de ideale voeding voor de mensen. Dat is slijmvrije voeding !”

Ik hoop dat dat voldoende aanmoedigend klinkt om verder te lezen en het ook een kans te geven in uw voedings- en levenspatroon. In 1922 voleindigde Professor Arnold Ehret zijn nu wereldbekende “Mucusvrije Voeding”, een complete cursus voor genezen door voeding.

Sinds Ehrets accidentele dood heeft de wetenschap al heel wat waters doorzwommen, en indien Ehret de kans had gehad, zou hij ze zeker van zijn commentaar voorzien hebben. We noteren de zgn “wonderdrugs” die men ziet in geconcentreerde synthetische vitamines, in geconcentreerde mineralen, sulfadrugs, antibiotica, en de antihistaminica e.v.a. Een ander voorbeeld is de sterk geprezen “vooruitgang” van de landbouwtechnieken door de introductie van chemische meststoffen en vergiftigende chemische sproeimiddelen die de boer toelaten een dubbele, soms driedubbele oogst binnen te halen. Maar tegen welke prijs

Ehrets’ MucusVrije Voedingssysteem / vertaald in het Nederlands

Digitaal boek / pdf

Maakt deel uit van de cursus Natuur & Gezondheid (LifeScience)- Module T (Therapie) met alle informatie over hulpmiddelen en methodes om toe te passen, nadat men alles heeft gedaan op het vlak van voeding en levenswijze.

Maakt deel uit van de cursus Natuur & Gezondheid (LifeScience)- Module T (Therapie) met alle informatie over hulpmiddelen en methodes om toe te passen, nadat men alles heeft gedaan op het vlak van voeding en levenswijze.

Slijmvrij eten en Slijmvrije voeding zijn een uniek concept om terug te keren naar het paradijselijk dieet.