Is het de darm?

Natuurlijke gezondheid heeft zoveel invalshoeken. Een gezondheid is als een diamant met 58 facetten. Hier zie je bv hoe een goede spijsvertering een buitengewone kracht is om een goede gezondheid op te bouwen. Kan je werkelijk zeggen : “mijn spijsvertering is prima in orde?” Of wil je weten wat je kan doen om gezonder te worden?

Natur-El heeft verschillende publicaties die helpen de spijsvertering “beter te begrijpen”. Als je weet waarom en hoe, kan je het ook echt doén. 

Gezonde darm – Gezond Leven

Een slechte spijsvertering is een risico dat een basis legt voor alle mogelijke ziekten en aandoeningen, grote en kleine. Vandaar ook dat het verbeteren van de spijsvertering en de spijsverteringsorganen één van de prioriteiten is, bij het streven naar een betere gezondheid.

Een Gezonde Darm… Meer dan ooit nodig !

Als wij het aan het aantal publicaties, tijdschriften, artikels en dergelijke kunnen meten, wordt er vandaag heel wat gedaan ter verbetering van de gezondheid. Veel mensen leven in de euforie dat het met de gezondheid steeds beter gaat. Nochtans slikken wij meer pillen dan ooit, hebben wij meer dokters en verzorgingsinstellingen dan ooit, en hebben wij ook meer alternatieve ‘genezers’ dan ooit. 

Het probleem met al de gezondheidsinformatie die op ons af komt, is dat ze vaak niet ten gronde gaat. Door de oppervlakkigheid, worden tal van adviezen enkel “remedies” en zijn een pleister op een houten been. Nochtans is er in de natuur zelden sprake van willekeur. Er is een wet van oorzaak en gevolg. Als onze handen in de lucht gaan en we de vraag “waarom” stellen… is dat vaak omdat we het concept niet ten volle begrepen hebben en de verschillende factoren die gezondheid ondersteunen niet voldoende naar waarde schatten, terwijl wij teveel ruimte laten voor factoren die een basis leggen voor ziekte.

Eén van die factoren vinden we in de spijsvertering. Een goed functionerend spijsverteringssysteem is een garantie voor een goede gezondheid, energie en een lang leven. Een slechte spijsvertering is een risico dat een basis legt voor alle mogelijke ziekten en aandoeningen, grote en kleine. 

Vandaar ook dat het verbeteren van de spijsvertering en de spijsverteringsorganen één van de prioriteiten is, bij het streven naar een betere gezondheid. De maatregelen om dit te verwezenlijken, vinden we in voedselaanpassingen, voedselmatiging, eetstijl, korte vastenperiodes, natuurlijke ondersteunende hulpmiddelen, activiteiten die de stofwisseling verbeteren en darmsanering. 

Een gezonde darm… niet vanzelfsprekend.

Darmproblemen zijn geen randfenomeen, ze zijn zo algemeen dat velen het normaal gaan vinden. 

Darmproblemen kent men in alle denkbare varianten: van kleine, voorbijgaande, oppervlakkige ongemakken tot levensbedreigende aandoeningen. Daartussenin ligt het verhaal van de meesten. Ze hebben ofwel een concreet verteringsprobleem en willen er op een natuurlijke manier aan werken, of ze hebben andere problemen met de conditie van de darm in verband gebracht. Want wat de effecten zijn van een slechte darmwerking, reikt veel verder dan dit orgaan zelf.

Neem nu bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine, menstruatieproblemen, opflakkeringen van reumatische pijnen, spierpijnen, gebrek aan energie, futloosheid, astma, bronchitis, benauwdheid, hartproblemen… Zou u een probleem in de darmwerking vermoeden achter één van deze klachten ? En toch bestaat die mogelijkheid als één van de vele invloeden. Toch mag men niet té gemakkelijk zeggen : “het is de darm…” Wat met de darm aan de hand is, is dikwijls ook niet meer dan een symptoom van een verstoorde levenswijze en voeding, of situeert zich op het diepere vlak in de lichaamsintoxicatie. 

Spijsverteringsproblemen zijn niet de schuld van de darm zelf. De darm doet niets anders dan – zo goed en zo kwaad mogelijk – de gebruikte voedingscombinaties bewerken en transformeren naar lichaamseigen stoffen.  De darm kan niets veranderen aan de hoeveelheden, de kwaliteit of de combinaties van de voeding. 

Bovendien krijgen wij verschillende indicatoren in mond en maag, die erop kunnen wijzen dat we fouten hebben gemaakt.  Het beste voorbeeld vinden we in de maag. Bij elke zure oprisping mag je er zeker van zijn dat je hier het bewijs krijgt van een ernstige voedingsfout. Je hebt teveel, te snel, slecht gecombineerd, te vettig… gegeten. En geen pil of poedertje kan dat helemaal herstellen ! Ga niet te licht over zuuropstoten. Hun signaal kan je beter ernstig nemen. 

Meer dan 50 % van alle maaltijden die worden genomen aan rijk gedekte tafels in Amerika en Europa ontaarden in een of andere vorm van indigestie, met de erbij horende belasting van het spijsverteringsstelsel. Als je wil weten wat “stress” is, hier is het. Je hebt het zelf gemaakt : pure voedingsstress. We zien stress gemakkelijk buiten ons, maar we moeten leren om die in de eerste plaats in ons te zien. Elke keer ons lichaam op een verkeerde manier wordt behandeld, of wanneer het een bijzondere inspanning moet leveren om een verkeerd gebruik te corrigeren, is er sprake van stress. Dan moeten we het bovendien nog hebben over aan de voeding toegevoegde producten die een aan stress analoge prikkel geven… en maag en darm zijn de eersten die hiermee te maken hebben. 

Om tegemoet te komen aan onze internationale erfenis van chronische indigestie, bestaat er een multi-miljarden anti-zuur-industrie. Zuuronderdrukkers en ontelbaar veel andere medische bereidingen die over de toonbank heen worden verkocht, worden met 100 miljard doses per jaar verbruikt !

Als het je bedoeling is om je indigestieproblemen ernstig aan te pakken – in plaats van de gemakkelijke vluchtroutes die geen enkel probleem oplossen – dan zal je verder studie moeten maken van dit onderwerp, zodat je helder gaat zien waarom indigestie en de eruit volgende verterings- en orgaanproblemen optreden. 

Een andere indicator is constipatie of verstopping. Dit treedt op, wanneer de dynamische bewegingskracht van de darm is beschadigd, soms door middelen die de darm aanzetten tot beweging !

De vraag naar een “remedie” tegen verstopping wordt veel gehoord. Jammer genoeg zijn de vele remedies mede-oorzaken van de groeiende problematiek. Dit artikel wil niemand aanzetten om vlug één of andere ‘nieuwe’ of ongekende remedie te gebruiken. In plaats daarvan willen we dankzij dit artikel een beter begrip krijgen waarom constipatie ontstaat.

De meeste mensen kunnen begrijpen dat een regelmatige stoelgang noodzakelijk is voor de normale werking van de darm en dat een te lange stilstand van de darm ongezond en abnormaal is. De bewijzen vinden zij iedere keer, dat zij hemel en aarde moeten bewegen om toch maar een weinig ontlasting te hebben. Daarentegen is hun lichaam ontsteld. Het normale darmvolume is tot het twee- drie- of vijfvoud overschreden. 

Constipatie kan veel oorzaken hebben, en om die oorzaak is het doen. Zonder het onderkennen van de eigenlijke oorzaak kan men onmogelijk de juiste maatregelen nemen om voor eens en voor altijd af te rekenen met dit hinderlijke ongemak. 

Het is helemaal niet moeilijk om aan dit thema een volledig boek te wijden, als we de vele invalshoeken en mogelijke oorzaken onder de loupe nemen. Maar het is even waar, dat men constipatie kan samenvatten in twee paragrafen, die aan de basis van dit artikel liggen, namelijk : 

“Constipatie is een symptoom, geen ziekte.”

“Alles wat op een natuurlijke manier een verhoging van de energie of van de dynamische processen van geest en/of lichaam teweegbrengt, is nuttig in de strijd tegen constipatie. Door het ter beschikking houden van de vitale energie aan de organen, kunnen wij een kuur tegen constipatie voorstellen : herstel de gezondheid !” (J.H.Tilden)

Zij die op zoek zijn naar nieuwe formules, specifieke darmstuwende middelen, spasmenveroorzakende toxines, darmprikkelende drijvende middelen enz. zullen ontgoocheld zijn. De wereld is vol met boeken, en reclames over de heilzame werkingen van de kuren die men voorstelt om constipatie te overwinnen. Al deze voorstellen zijn tijdsgebonden en lossen het probleem niet op. Zij scheppen gewoon een nieuw probleem. Daardoor komt het dat het woord ‘constipatie’ zo vaak wordt genoemd. Het is voor vele mensen hun vertrouwde, woordenloze levenspartner.

Constipatie is een symptoom dat wijst op overprikkeling. De darm is nerveus. Alles wat hieraan meewerkt, ieder product of complementair voedingsmiddel dat de darm prikkelt, irriteert, stimuleert, kalmeert, verwijdt, vernauwt, of welke andere ‘werking een product ook op de darmspieren of op de darmbezenuwing heeft,… resulteert in een stijgend aandeel van darmproblemen. Constipatie is maar één van de vele. De darmzenuwen worden door de dwaze, onnatuurlijke voeding al veel te veel geprikkeld. De normale, gezonde, dynamische darmactiviteit verzwakt reeds onder invloed van de als normaal aanvaarde voedings- en genotmiddelen. De darm, als eerste buffer, het grootste contact met de buitenwereld, krijgt het zwaar te verduren. Vele voedings- en genotmiddelen die als ‘normaal’ worden aanzien, veroorzaken interne wanhoopskreten van de darm. Al deze prikkelingen hebben een invloed op de interne afscheiding van lichaamssappen, op de darmbeweging en op de uitscheiding van de verteringsresten.

“Daarom is alles wat aan de levenskreet tegemoet komt, alles wat de omstandigheden voor het goed functioneren  van geest en lichaam  ten goede komt, wat voor de werking van de organen bevorderlijk is,  goed als kuur tegen constipatie, terwijl de rest van de gezondheid er wel bij vaart. 

We zijn geneigd het symptoom “constipatie” te isoleren, d.w.z. het als een afzonderlijk en niets met andere klachten of aandoeningen betrekking hebbend feit. Constipatie is maar een laatste gevolg van een foutieve manier van voeden en leven. Daarom kan men er niet buiten om orde te maken in de vertering, door de voeding en de eetstijl te saneren. Enkel door het aanbod van darmvriendelijk, levend voedsel kunnen wij hierin verandering brengen en kan men de gevaren afwenden die het gevolg zijn van een verzwakte, actieloze darm. 

Laat de natuur aan het werk en geef haar de kans om te bewijzen hoe goed zij is ook voor je darm. Je darm is een stuk natuur, een wereld in het klein. Hier is de natuur op zijn best. Jammer genoeg is de darm als orgaan te veel beschouwd als een ontgiftende afvoerpijp. De darm is een prachtig orgaan dat zichzelf reinigt. De darm is gebouwd om de bijna vanzelfsprekende kleine restanten op te ruimen en doet dat zonder probleem. Tengevolge van de toxische, prikkelende, gistende, rottende, gekookte, gedenatureerde, en andere vervuilende producten (moeilijk nog voeding te noemen) en werkingen, is de darm gaan lijken op een vuile, stinkende riool. 

En dan is er bij de darm ook het psychologisch aspect. Zet je verstopping uit je hoofd. Bereid je voor op een stoelgang die dagelijks beter en beter wordt. Je zal voortaan iedere dag of minstens regelmatig een normale stoelgang hebben, die je lichaam zonder veel moeite verlaat. 

We weten natuurlijk dat deze mentale (én fysieke) verandering niet onmiddellijk kan gevolgd worden door een jarenlang ontwricht orgaan. Wanneer je de volgende keer vruchteloos en zonder aandrang of slechts met moeite en pijn op het toilet enkele pogingen waagt, die weinig resultaat opleveren, sta je niet toe dat je je constipatie blijft bevestigen. 

Houd in je gedachten : “Gezondheid is besmettelijker dan ziekte !” Alle krachten van de natuur staan je terzijde en als je niet langer elke natuurlijke inspanning van je eigen lichaam om te elimineren afremt, door tal van mentale vooringenomenheden en verkeerde fysieke gewoonten, zal gezondheid overwinnen. Je beloning zal volle mentale en fysieke efficiëntie zijn. 

Meer lezen over een gezonde spijsvertering en de relatie daarvan tot energie en vitaliteit : 

Boek “Gezonde Darm, Gezond Leven”

bestellen : 10 euro + verzendkosten / info@natur-el.org

Je zal zelden in één compacte bundel zoveel materiaal aangereikt krijgen dat zo helder geschreven is, zo veel bruikbaar materiaal bevat en aangevuld werd met talrijke themabladen waarin een antwoord wordt gegeven op vele vragen die je over darmklachten stelt.