Cursus Natuur&Gezondheid

Gezondheid en ziekte worden dag na dag opgebouwd. Vanaf 1825 werd de basis gelegd voor wat later de “Natuurlijke Hygiëne” werd genoemd. Om misverstanden te voorkomen, ben ik afgestapt van deze benaming, omdat maar weinig mensen begrijpen wat Hygiëne is. De meesten denken aan desinfectie of fysieke hygiëne. Ik noem deze beweging voortaan de School voor “Natuurlijke Gezondheid”, – geen gebouw, maar een beweging die bijna twee eeuwen lang ijvert voor erkenning, ijvert om veranderingen te laten ingaan in de maatschappij. De resultaten van die 200 jaar actie zijn overal in onze samenleving merkbaar – zelfs in de medische wereld, zelfs al staat medisch ingrijpen soms haaks op Natuurlijke Gezondheid.
Natuurlijke Gezondheid verwacht het niet van middelen, methodes of mensen, maar van de manier waarop mensen omspringen met omstandigheden en middelen. 
De informatie die op deze site voorkomt wordt door de School voor Natuurlijke Gezondheid gedeeld, zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing, interpretatie, de persoonlijke keuzes die gemaakt werden na het lezen ervan. De informatie die hier voorkomt, werd zorgvuldig geselecteerd, aan de praktijk getoetst, vergeleken, waar mogelijk door wetenschappelijke feiten gestaafd of door de praktijk bewezen en is naar onze mening de moeite waard om kennis van te nemen en te bespreken met uw gezondheidsbegeleider / arts.
In ernstige condities is altijd de begeleiding van een arts vereist.
De samensteller wijst iedere aansprakelijkheid voor de toepassing af. Het verstrekken van deze informatie houdt geen verplichtingen in, noch geeft het aanleiding tot correspondentie, aanvullende informatie of verantwoording.
Mocht het surfen doorheen deze site je aanmoedigen, inspireren, aan het denken zetten. Heb je bepaalde ervaringen, dan mag u dit altijd met ons delen.

Eén van de middelen om de verschillende onderdelen van Natuurlijke Gezondheid eigen te maken, is door de Modules die thematisch alles over natuurlijke gezondheid onthullen, van voeding tot en met therapie, van appels tot en met de hulpmiddelen. Bovenstaand waren de thema’s van Natuur&Gezondheid in 2020- om mee te groeien op de groene weg. Deze vier nummers zijn nog altijd beschikbaar als een bundel / voor 20 euro / te betalen op de Natur-El-rekening. Maar er is veel meer.

of dankzij de cursus Natuur&Gezondheid de kunst van het natuurlijk genezen begrijpen : 
De hele cursus Natuur en Gezondheid is gebouwd op de LifeScience-cursus, waarin TC Fry uitlegt : “Zoals je zult ontdekken is wat iemand dient te weten om gezond te leven niet ingewikkeld, noch moeilijk om te begrijpen. De principes van de gezondheid lijken in het eerst iemand te overweldigen, omdat ze zo tegengesteld zijn aan wat we hebben geleerd. Eén van de grootste uitdagingen in het heroveren van de gezondheid is het Ontleren van alle ideeën die we ons hebben gevormd over gezondheid, die eerder gebaseerd zijn op een geloof, meer dan op correcte kennis. De waarheid over gezondheid leidt altijd naar de eenvoud en dat in tegenstelling tot de medische wereld die de toestand altijd meer complex en ondoorzichtiger maakt, waardoor het onmogelijk wordt om nog de patronen en bedoelingen te begrijpen.”

Deze cursus is een perfect instrument voor iedereen die werkt in de verzorgingssector, in gezondheidseducatie of therapie, en uiteraard ook voor iedereen die gezondheid ziet als de Doe-het-zelf-zaak, waar de wetten van oorzaak en gevolg aan het werk zijn. Voor iedereen persoonlijk, voor gezin en familie, voor het vinden van de antwoorden op ziekte en ongemakken waarmee je te kampen hebt…
Je hoort het zo dikwijls… “Ik heb daar dat gelezen, en die zegt dat…” Het is een allegaartje van meningen en opinies en “wetenschappen”, die elkaar tegenspreken.
Maar kan je je echt permitteren om onwetend te blijven en je keuze uit te stellen die het verschil zal maken ? Wacht je misschien op de ontdekking van de eeuw, het magische serum, het elixir van de eeuwige jeugd, het middel dat alle “zonden” toedekt en je toestaat te leven zoals je wil…
Of breng je liever wijselijk en veilig je wil in overeenstemming met de eeuwige wetten van het leven, die muur van bescherming en veiligheid, die iedereen die het aanneemt, helpt om te maximum te halen uit het leven, ondanks beschadiging, degeneratie, verzwakking…
De cursus Natuur & Gezondheid geeft antwoorden op vragen die men zich stelt. Tenslotte leven we ook maar in een wereld, waarin alle wijsheden, belangen en invloeden met elkaar wedijveren om de belangstelling. En je mag dan vertrouwen hebben in de natuur… maar er is weinig nodig om het aan het wankelen te brengen. Er is over geen enkel onderwerp zoveel verwarring en misinformatie als over
voeding, gezondheid en ziekte. De cursus Voeding en Gezondheid doet een poging om de “waarheid” zo voor te stellen, dat iedereen die zelf kan onderzoeken op haar waarde. Het zijn geen droge theorieën of gefilosofeer, maar een voorstelling van onweerlegbare feiten, die de hele geschiedenis lang, telkens opnieuw door mensen moesten ontdekt worden. Vandaag zijn er knappe mensen die alles weten over hun auto, over techniek en chemie. Maar als het gaat om het eigen lichaam, de persoonlijke gezondheid, blijven we zielig onwetend… en hopen op een wonder. Een formule, de ontluisterende vibraties in de handen van een genezer… En vergeten daarbij te doen wat we moeten doen.
Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak die niemand in je plaats kan doen. Ze is te belangrijk om uit handen te geven, om anderen daarover te laten beslissen. Waarom, hoe en wat… van dat doe-het-zelf-systeem, is de kern van deze cursus. Voeding, levenswijze, gezondheidszorg die volkomen in harmonie zijn met ons biologische concept. Het is een axioma, dat datgene wat werkt wetenschappelijk is en wat niet werkt is onwetenschappelijk… In dat licht kan je dus vragen stellen over alles wat voor wetenschap doorgaat in voeding en gezondheid.
Er is geen risico aan gezonde voeding. Het is geen experiment. Het is niet iets wat nog moet worden uitgetest en veiligheidsinspecties moet ondergaan. Er staat geen tijd op en er is geen reden om te wachten. Je kunt er direct mee aan de slag, onmiddellijk in praktijk brengen wat je weet, met vallen al opstaan.
Maar het kan jaren duren voor je de oude lessen en wijsheden hebt afge- leerd en geruild, voor de gewoonten zijn omgepoold… en het kan ook véél motivatie vragen om tegen de stroom in te gaan en de bangmakerij en kritiek te trotseren.
Gek hé… je rookt en drinkt, en je doet niets goeds op het vlak van voeding en levenswijze… en niemand zegt wat. Nu eet je meer fruit en groenten, je houdt je aan de voedselcombinatieprincipes… en je komt in de vuurlinie van onwetende mensen die uit angst om los te laten, om te veranderen, of voor sociaal isolement van jou een zondebok maken… Tenzij je goede antwoorden hebt, goede alternatieven, tenzij er gepraat kan worden en er een open dialoog ontstaat.
Nee je hoeft niet te wachten. Begin vandaag te doen wat je kent en weet. Maak er een groeiproces van, dat smaakt als een heerlijk avontuur. Laat het pittige ontdekkingen worden, als je de onveranderlijke biologische wetten leert kennen en ze transponeert op je leven. Je kunt niet verwachten éérst beter te worden, voor je begonnen bent met het in praktijk te brengen.
Jawel, je kunt fouten maken en elke beginner maakt fouten en uit fouten leer je… Maar een cursus als deze geeft je de ervaring en de kennis die duizenden hygiënistische dokters, onderzoekers, of mensen zoals jij en ik hebben verzameld.
Je hebt geen behoefte aan voedingswijzers, driehoeken of klavertjes… Al- leen aan gezond verstand, een geest die helder genoeg is om de wetten van oorzaak en gevolg te onderscheiden. En dan de grote les, is leren luisteren naar zichzelf… zo logisch, maar zo moeilijk als we met een hoofd vol theorieën rondlopen.
Zin om de echte voedingswetenschap aan het werk te zien? Om feiten en motieven te vergelijken ?
Je kunt nog een jaar wachten. Het zal je dan beter uitkomen. Tenslotte wil je het ook niet te drastisch aanpakken… en we moeten ook niet extreem gaan doen… Ik hoor het al. We zullen je niet zien, en ik betreur het, niet voor ons- zelf, maar voor jou. Wat moet er eerst gebeuren voor je het belang van een goede gezondheid, veroorzaakt door goede levensgewoonten en goede voeding, serieus neemt ?
Download de pdf met het programma 

De cursus bestaat uit 20 Modules. Elke Module omvat een thema dat belangrijk is voor gezondheid, en bevat verschillende digitale onderdelen (boeken, brochures, artikels, schema’s, voordrachten…)

Je kiest het gewenste thema, je betaalt de kosten van de module. Zodra wij de betaling ontvangen, of een bewijs van betaling, ontvang je een Dropbox-uitnodiging, waar je de gewenste documenten kunt downloaden op je eigen PC, zodat je ze op elk moment kunt raadplegen. De uitnodiging bevat een link voor gemakkelijke toegang. De link wordt na 14 dagen verbroken.

Volgende Modules zijn beschikbaar

Noteer dat deze cursus alles bevat wat we in 40 jaar hebben geleerd en voor u hebben verwerkt.

Is een digitale cursus te moeilijk? Vind dan je weg met de gedrukte cursus Voeding&Gezondheid of volg de volgende sessies van de cursus te Erwetegem / 2023-2024 :

Deelname kosten serie (19 lessen) : 150 euro / pp
Afzonderlijke lessen :
Theoretische lessen : 10 euro pp per les
Verkorte theoretische lessen(1 uur) met praktijkgedeelte(1 1/2 uur) (rood gemarkeerd) : 20 euro pp/les
Praktijkgedeelten voor beperkt aantal deelnemers / inschrijvingen voor hele serie hebben voorrang.
Elke les zal afzonderlijk worden aangekondigd.