Verzuurt zuur fruit ?

De herwaardering van fruit is vooral te danken aan de terug-naar-de-natuur-beweging. De invloed en de ideeën van deze beweging worden meer naar waarde geschat dan men zou denken. We zijn aan de natuurbeweging schatplichtig, dat ze de waarde verlenen aan de sappige inhoud en aan de natuurlijke suikers in fruit. Ze waren de eersten om te bewijzen dat het water in het fruit, een grote biologische waarde en een fysiologische functie heeft, die veel opvallender is dan gewoon bronwater, omdat het een metabolisch water is. De onderzoekers leveren ook hetzelfde bewijs voor de suikers in fruit : levend, actief en in harmonieuze samenstelling met het geheel van andere substanties die natuurlijk gevormd worden in fruit, terwijl industriesuiker uit suikerbieten die de mens overdadig gebruikt, een product is dat uit zijn milieu getrokken is, geïsoleerd, inert en verarmd. De herwaardering van fruit (en groenten) is ook mogelijk geweest dankzij de biologen die in fruit, zoals in granen, de complete verzameling van de voornaamste vitamines, onherkenbare elementen, mysterieus en krachtig, die de voeding stimuleren en de verdedigingsreacties stimuleren, ontdekten. Maar de erkenning van het fruit is ook dankzij de fysiologen in een versneld tempo geraakt. Zij ontdekten dat de zuren in fruit en groenten en de zouten die ze vormen, een tot nog onbekende functie van organische betekenis vervullen : nl. de regularisatie- functie van het evenwicht tussen zuren en basen in onze weefsels.

Tot nu toe begingen velen de fout om te geloven dat fruit door zijn citroen- en appelzuur, door zijn tartaarzuur enz … de zuurgraad in het bloed zou versterken, en hierdoor sommige ziekten waarbij de acidose in het lichaam overheerst, zouden meehelpen. In het bijzonder, wanneer het reeds geintoxikeerd is door een dagelijkse voeding met te veel vlees, te rijk aan eieren, aan vis, kaas en granen, allemaal substanties die verzurend zijn.

Niets is waar van dit alles : tijdens het rijpingsproces van fruit, worden sommige zuren gebruikt voor de vorming van ethers en koolhydraten terwijl andere gecombineerd worden met kalium-, natrium-, calcium, magnesium, enz… Zo vormen zij zouten en die worden nadien veranderd in het lichaam naar alkalische carbonaten, of geoxideerd in koolzuur en in water. Zo zelfs dat, in normale omstandigheden de zuren van het fruit in plaats van te verzuren de alkalische kracht van het bloed verhogen.

Fruit is een voeding die sterk alkaliseert, vnl. druiven waarvan het basen- gehalte 23,68 (tabel Sansum), rijpe banaan 5,69, sinaasappelen en citroenen 5,61 en perziken 5,54 bedraagt. Deze eigenschappen van fruit en groenten geven hen meer dan andere voedingsmiddelen de kans om het lichaam te ontgiften, de voedingsopname te stimuleren, de verbranding te vergroten en de afval van het metabolisme af te voeren, zich te verzetten tegen de ophoping van nieuw organisch afval in de weefsels, en om mee te werken aan een goede gezondheid.

> Dit is voor de normale gezonde mens, met een normaal zuurstofpotentieel.

> De alkaliniteit heeft nog meer waarde voor de zieke mens en vooral voor zij die aangetast zijn door acidose van het bloed (bloedverzuring), zoals reumalijders, jichtlijders, vormen van arteriosclerose, zwaarlijvigheid door het goede eten, diabetici, zwangere vrouwen, zieken met onvoldoende vooruitgang in het genezingsproces, hartpatiënten, chronische infectiezieken, enz

Voor wie niet ??? In elk geval moet aan gezonden en zieken fruit of wanneer nodig vers geperst vruchtensap ter beschikking gesteld worden – vnl. druif, omwille van zijn uitzonderlijke kwaliteit van de zouten. Dit is geen luxe maar een echt serumalkaline, levend en zeer goed verteerbaar.

Daartegenover, moet men een beetje terughoudend zijn met een overdadige inbreng van extreem zuur fruit en zure groenten : wie ermee overdrijft riskeert de capaciteit te overschrijden van de inherente oxidatie van het organisme en de tolerantie van sommigen kan zelfs zwak zijn.

Nota voor de therapie : Vruchten zijn op z’n best bij volle rijpheid. Kies de zoetste soorten. Bij de groenten : kies vooral voor de meest ontzurende soorten.

(TALLARICO, Het leven van de voeding; SHELTON, Hygiënisch systeem, vol II).

Het nemen van zuur fruit, zelfs zeer rijp, kan organische reacties veroorzaken, die in het algemeen gunstig zijn. Ze betekenen een uitscheiding van toxines waarvan het bloed en de weefsels zich ontdoen op een snelle en efficiënte wijze ten voordele van reacties veroorzaakt door minerale zouten en de aangebrachte vitaminen door fruit. Zo verklaart men de beroering, vastgesteld in het bijzonder bij de intolerante (allergie) tegenover aardbeien en ander zuur fruit. > Het volstaat om de fruitkuur vol te houden om vast te stellen dat de beroering progressief verdwijnt. < Nochtans, indien de afscheidingsreacties gepaard gaan met kouwelijkheid en buitengewone nervositeit, zijn tekenen van demineralisatie bij de personen hypersensibel aan zuren. Fruit dat slecht wordt verdragen moet vervangen worden door groenten.

Anderzijds, stelden BLATHERWICH en LONG vast dat het feit van het drinken ven meerdere porties sinaasappelsap steeds leidt tot een productie van alkalische urine. Ze schrijven :

“Het was onmogelijk om de capaciteit van het oxiderend organisme te overschrijden. We gaven zoveel sinaasappels en citroen als maar kon, doch zonder nadelig resultaat.” Zelfs als het erom gaat het sap van 24 dikke sinaasappelen (SHELTON) te consumeren, moet men niet vrezen voor verzuringsreacties.

Deze ontdekking van Blatterwick en Shelton besluit sommigen te zeggen, dat indien de urine nooit verzuurd is door het drinken van sinaasappelsap, het verbruik van dit fruit niet moet beperkt worden. Maar hoe gebeurt de neutralisatie, of met andere woorden de oxidatie van dit zuur ?

Lees erover in volgende Nieuwsbrief.