De kiemtheorie voorbij

“De kiemtheorie verplaatste onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn in feite op de schouders van de medische professie, die zogenaamd wist hoe ze de schadelijke ziektekiemen moesten doden. Onze eigen persoonlijke gezondheid gleed uit onze handen.

“Bijna iedereen in de westerse wereld is opgevoed met de kiemtheorie van ziekte: de benadering die zegt dat ziekte het directe gevolg is van het werk van een externe oorzaak, of het nu een kiem of een virus is.” (Je kunt er zelf niets aan doen – je bent het onschuldige slachtoffer)

Ondanks dat de kiemtheorie de algemeen aanvaarde basis werd van onze moderne door Big Pharma gecontroleerde medische industrie, was er tegelijkertijd een andere theorie die er rechtstreeks tegen inging. Een artikel met de titel ‘The Fallacious Germ Theory’ legt uit dat: ‘Het was Antoine Béchamp (1816-1908), een tijdgenoot van Pasteur, die de ware aard van ziektekiemen ontdekte. Hij ontdekte dat ze pleomorf waren (in staat om van het ene type organisme naar het andere te veranderen). Bij deze theorie zijn het de omstandigheden waar ziektekiemen leven die van belang zijn (het terrein), in plaats van de ziektekiem zelf. Zoals Florence Nightingale het uitdrukte: ‘Er zijn geen specifieke ziekten, er zijn specifieke ziektetoestanden’.

Pasteur zelf herriep in een van de meest geciteerde uitspraken op zijn sterfbed misschien ooit, de kiemtheorie en gaf toe dat zijn rivalen gelijk hadden gehad, en dat het niet de kiem was die de ziekte veroorzaakte, maar eerder de omgeving waarin de kiem kon gedijen: ‘Bernard avait raison; le terrain c’est tout, le germe c’est rien.’ Hij verwees naar zijn aartsvijand Claude Bernard, een voorstander van de Terrein Theorie en een tijdgenoot van Antoine Béchamp.’

Pasteur’s citaat op zijn sterfbed: “Bernard had gelijk; de grond is alles, de kiem is niets “, vertaalt zich naar “Bernard had gelijk. De microbe is niets, de bodem is alles.”

De vermaarde wetenschapper Rudolf Virchow, die wordt beschouwd als de vader van de moderne pathologie en die een vocale criticus en tegenstander was van de kiemtheorie, zei: “Als ik mijn leven opnieuw zou kunnen leven, zou ik het wijden aan het bewijzen dat kiemen hun natuurlijke habitat zoeken: ziek weefsel, in plaats van de oorzaak te zijn van ziek weefsel.”

Dr. Saul Pressman legt het zo uit : “De zogenaamde ‘slechte’ bacteriën en virussen die de moderne geneeskunde bestrijdt met haar enorme arsenaal aan farmaceutische medicijnen, zijn in werkelijkheid de kiemen van het leven. Deze levenskiemen leven in symbiose met de voedingsbodem waaruit ons lichaam bestaat, waardoor het kan worden opgebouwd en later afgebroken, kan worden gemetamorfoseerd en opnieuw kan worden gecreëerd. Deze ziektekiemen zijn pleomorfe passanten die zich aanpassen en die worden gecontroleerd door het medium waarin ze leven.

“Ziektekiemen zijn niet iets aparts, geïsoleerds, onvriendelijks en komen niet van buitenaf, maar zijn eerder de basis voor al het leven. Zonder (ziekte)kiemen is er geen leven. Hun aantal is oneindig. Hun functie is gevarieerd. Ziektekiemen kunnen van vorm veranderen, zich verenigen, weer scheiden en terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. Virussen, bacteriën en schimmels zijn verschillende ontwikkelingsvormen van ziektekiemen. De voedingsbodem waarop de ziektekiemen gedijen, bepaalt het soort ontwikkeling dat ze zullen doormaken.”

De waarheid is dat ziektekiemen niet de dodelijke vijand van de mens zijn zoals ze zijn afgeschilderd, die proberen ons bij elke gelegenheid binnen te vallen en die we met al onze macht moeten bestrijden. Dit is gewoon iets wat de medische sekte ons wil doen geloven, omdat het ons in angst houdt, ons een hulpeloos gevoel geeft en de rechtvaardiging verschaft om de mensheid afhankelijk te houden van en verslaafd te houden aan farmaceutische medicijnen. Wanneer het lichaam gezond is en vrij is van toxemie, zijn ziektekiemen eigenlijk cruciaal voor de levensprocessen die de gezondheid opbouwen en behouden. Omdat ziektekiemen pleomorf zijn, veranderen ze bij het opbouwen van toxemie in aaseters in het lichaam, en kunnen ze worden vergeleken met kakkerlakken in een rottende vuilnisbak. Hoewel, net zoals de kakkerlakken niet de oorzaak zijn van het afval waar ze zich mee voeden, zijn ziektekiemen ook niet de oorzaak van de ziektetoestanden waarin ze van vorm kunnen veranderen om in te gedijen. Er zijn biljoenen en triljoenen ziektekiemen en bacteriën in het menselijk lichaam, en we ademen ze elke seconde van de dag in of komen in contact met vele duizenden anderen. In feite omvatten microscopisch kleine organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels meer dan de helft van de cellen (57%) die in het menselijk lichaam worden aangetroffen. Waarom is dan niet iedereen blijvend ziek? Dit wordt verklaard in de “Terrein-theorie”, oorspronkelijk voorgesteld door Antoine Béchamp, en na al die jaren blijkt het de juiste theorie.

Een andere analogie die helpt bij het begrijpen van de terreintheorie, is om je een hert voor te stellen dat in het bos is gevallen en is gestorven aan een natuurlijke oorzaak, zoals ouderdom. Op het moment dat zijn hart stopt, begint het ’terrein’ van het lichaam van het hert onmiddellijk te veranderen. Het bloed verliest zuurstof en wordt zuur, de organen stoppen met ontgiften waardoor het bloed, de lymfe en de weefsels giftig worden. Deze verandering van terrein zorgt er vervolgens voor dat de biljoenen virussen en bacteriën die al op en in het lichaam van het hert aanwezig waren, hun functie veranderen. Slechts enkele minuten en seconden eerder hielpen ze in feite om de gezondheid van het hert te behouden, maar nu zullen ze zich gaan voeden met het dode weefsel van het hert om te helpen zijn lichaam weer in de aarde te ontbinden. Dit is de functie die de natuur hen heeft gegeven, en als dit niet het geval was, zou de aarde bezaaid zijn met dode lichamen.

wordt vervolgd