Abonnement 2022

 • Teken in voor het abonnement op HouVast. Het christelijk tijdschrift wordt 4 x per jaar gedrukt en verzonden naar de abonnees. Het loopt tot eind december 2022, ongeacht het tijdstip van betaling. Zonder betaling eindigt het abonnement automatisch. Voor laattijdige abonnementen, volgt de nazending op de eerst volgende gegroepeerde verzending.
 • De bijdrage voor 2022 is 10 euro voor vier nummers (Nederland : 15 euro). 
 • Vermeld de code C bij betaling – zo weten we precies wat je wil.
 • Ben je nieuwe abonnee, of is er een adreswijziging? Bezorg ons dan ook je adres voor verzending, of vermeld je adres in de mededeling.
 • Voor de Cursus Natuur & Gezondheid van Natur-El : 20 digitale Modules bestaande uit talrijke boeken, brochures, schema’s, audio / dit kan alleen via een geldig email-adres. Na betaling van de kosten (250 euro) ontvang je een link voor download van de Module. Er is geen gedrukte versie ! De cursus kan ook worden aangevraagd op een USB-stick (2TB) voor een meerkost van 10 euro.
 • Elke Module (per thema) is ook afzonderlijk aan te vragen. Bekijk de beschrijving van de Cursus voor een volledig overzicht.
 • Module Q (Questions / Vraag&Antwoord) was een project van 2021 en is afzonderlijk beschikbaar. Na betaling van de kosten van de Module (30 euro), ontvang je een downloadlink.
 • Volledige jaargangen NatuurStemmingen en Houvast (blijvend interessant) : Bekijk de beschikbaarheid/ Houd rekening met de verzendkosten (altijd +5 EURO).
 • Bij vragen, contacteer ons per mail: info@natur-el.org
 • Nieuwe abonnees: graag aanmelding per mail, of vermeld uw adres in de mededeling. 
 • Betaal het abonnement op de Natur-El – rekening : 
 • IBAN: BE43 9733 7932 4901     BIC: ARSPBE22  tnv Natur-El
HouVast : christelijk tijdschrift over zingeving, oorsprong, bestemming, duiding, natuurlijk leven, eten… Ook beschikbaar : de 4 nummers van 2021 of een volledig pakket van alle nog beschikbare nummers (meer dan 20).

Zes kankerpatiënten – Eén radicale keuze :