van dag tot dag : planning en verwerking

In de loop van het jaar volg je van dag tot dag de projecten waaraan wordt gewerkt en hoe deze evolueren.

 • 06/01/2020 : herwerking Jaaragenda / Positief Denken
 • 07/01/2020 : herwerking De Natuurlijke Kracht van de Ademhaling
 • 08/01/2020 : herwerking Opwekkingsserie 1-10
 • 09/01/2020 : herwerking vertalingen De Koning zien & Wonderen van de Schepping
 • 10/01/2020 : Houvast artikel Brandnetels, olijven, bloedsomloop
 • 12/01/2020 : nalezing Houvast / correcties en drukklaar maken : herwerken publicaties De Levensark voor download
 • 13/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, voortzetting project / afwerking onderdeel B12, B15, B17
 • 14/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, afwerking onderdeel vitamine B12, C, D
 • 15/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, afwerking onderdeel vitamine E, K, F
 • 16/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, toegevoegde artikels
 • 17/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, eindredactie
 • 19/01/2020 : wekelijkse artikels Natur-El en GoedNieuws / februari
 • 20/01/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / bewerken van de informatie / inleiding
 • 21/01/2020 : Bewerken Beginnersgids / tekstcorrecties en aanvullingen
 • 22/01/2020 : Beginnersgids / eindredactie en toevoegen illustraties
 • 23/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : correcties, aanvullingen, lay-out
 • 24/01/2020 : Natuur en Gezondheid 1/2020 : Vitamines, toevoegen artikel persoonlijke ervaringen vitamines
 • 26/01/2020 : overzichtsdocument beschikbare publicaties, document Jouw Voeding afgewerkt en toegevoegd aan ledenpagina
 • 27/01/2020 : nieuwe artikels voor wekelijkse blog / februari
 • 28/01/2020 : afwerken Nieuwe Start-project / presentaties en begeleidend materiaal
 • 29/01/2020 : Natuur & Gezondheid 1 revisie + plaatsen in de ledenmap
 • 30/01/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / bewerken van de informatie over calcium en fosfor
 • 31/01/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / toevoegen hoofdstuk kalium
 • 02/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / toevoegen hoofdstuk natrium, chloor, magnesium
 • 03/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / toevoegen hoofdstuk ijzer en jodium
 • 04/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / toevoegen hoofdstuk mangaan, kobalt, koper
 • 05/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : voorbereiding / toevoegen hoofdstuk selenium en molybdeen
 • 06/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : Mineralen : controle gegevens en referenties
 • 07/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : toegevoegde artikels
 • 09/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : opmaak abonnementsversie
 • 10/02/2020 : vervollediging uitgaven Houvast voor Natuur-El-aanbod
 • 11/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : aanpassing hoofdstuk fluor + persoonlijke aanvullingen
 • 12/02/2020 : artikels blog februari/maart / voorbereiding illustraties
 • 13/02/2020 : afwerking brochure Schepping of Evolutie ?
 • 14/02/2020 : herinrichting nieuwe Dossiers / planning
 • 16/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 / aanvullingen
 • 17/02/2020 : Houvast : verzendklaar maken
 • 18/02/2020 : Houvast 2 : selectie thema’s en artikels
 • 19/02/2020 : voorbereiding voordracht + studiedag
 • 20/02/2020 : voordracht Vitamines & Gezondheid
 • 22/02/2020 : prediking Nieuwe Start – geloof / Anzegem
 • 23/02/2020 : Studiedag Nieuwe Start / module Matigheid & Geloof
 • 24/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : toegevoegde artikels
 • 25/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : nalezing
 • 26/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : herwerking gegevens
 • 27/02/2020 : demo Glutenvrij
 • 28/02/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : revisie / hoofdstuk Jodium
 • 29/02/2020 : prediking Nieuwe Start – geloof / Ieper
 • 01/03/2020 : Natuur en Gezondheid 2/2020 : herwerking hoofdstuk zink + voorbereidingen Colloïdaal Zink
 • 02/03/2020 : Nalezing Natuur & Gezondheid / correcties
 • 03/03/2020 : Toevoeging Synthese aan Natuur & Gezondheid 23 / mineralen
 • 04-05-06-07/03/2020 : Uitwerking van themanummer Zink : verzameling gegevens / vertaling artikels / aanvulling informatie Colloïdaal Zink
 • 09/03/2020 : Themanummer Zink : aanpassingen, correcties en publicatie
 • 10/03/2020 : Cursus Natuur & Gezondheid / verdeling modules en omschrijving inhoud lessen
 • 11-12-13/03/2020 : Cursus Natuur & Gezondheid / inhoud module B / Beginners
 • 15-16-17-18/03/2020 : Cursus Natuur & Gezondheid / inhoud module A / Anti-Voeding : diverse onderdelen / boek “Stop Verslavingen : toevoeging onderdeel Zout / vert The Salt Conspiracy / Roofbouw plegende voeding
 • 19-20/03/2020 : Diverse artikels ivm coronacrisis, planning blog tot 15 april
 • 21-22-23-24/03 : Cursus Natuur & Gezondheid / inhoud module C / Christelijk leven in relatie tot zelfzorg, zorg voor anderen, rentmeesterschap / verzamelen en verwerken gegevens
 • 25-26-27-29-30-31/03/2020 : Cursus Natuur & Gezondheid / verzameling presentaties, gepubliceerde artikels, correcties en aanpassingen en verdeling over modules / omschrijving cursus en afzonderlijke modules
 • 01/04/2020 : Verzending Natuur & Gezondheid 2 / aanmaak van een cursus-versie
 • 02-03-05-06-07/04/2020 : voorbereidingen Natuur & Gezondheid 3 : vertalingen uit de LifeScience-cursus
 • 08-09-10/04/2020 : Natuur en Gezondheid 3 / aanvullingen, bronnen, nalezing
 • 12t.e.m. 17/04/2020 : herwerking en uitbreiding Kanker en Voeding, onderdeel Module K
 • 19t.e.m. 24/04/2020 : herwerking en uitbreiding Natuurlijk, Slank!
 • 26t.e.m. 30/04/2020 : vervolg Natuurlijk, Slank! / onderdeel Module T
 • 1 mei / 3-4 mei : Herwerking Goed Nieuws Dieet
 • 5-8 mei : Herwerking : Saladesuggesties / Norman Walker
 • 10-15 mei : Module J: Jonger Worden / Walker : aanvulling, herwerking, documenten anti-ageing
 • 17-22 mei 2020: Module B : Toevoeging begeleidende documenten

 • 23-29 mei 2020: Module B : Cursus-structuur + vragenlijsten

 • 30 mei-5 juni : Begeleidende documenten en aanvullingen cursus Natuur&Gezondheid

 • 7-12 juni 2020 : Definitieve versie Module A + B / correcties
 • 14-19 juni 2020: opstellen vragenlijst Module A op basis van de documenten in de Module
 • 21-26 juni 2020: voorbereiding + verzameling gegevens Natuur & Gezondheid 4 : Remedies
 • 28-30 juni: Eindversie Natuur&Gezondheid 3: Eiwitten

komende events : vanaf augustus