Module Colloïdaal Zilver

We hebben nu twee sessies gehad om Colloïdaal zilver te leren maken en de toepassingen ervan te kennen. Je zou natuurlijk kunnen vragen waarom al die belangstelling voor iets dat geen voeding is, iets dat alleen maar dient om de gevolgen van een verkeerde voeding of levenswijze te verzachten of te corrigeren? Ik begrijp die opmerking. Ik heb zelf jaren gedacht dat het niet nodig is om iets anders dan voeding of levensveranderingen te maken en genezing komt vanzelf. Tot wanneer ik een studie maakte over het leven, werk en de praktijk van de pioniers… Ik hb dat uitgelegd in het eerste nummer van het PûrNatûr-abonnement, “Wat ze niet wisten”.

Waren ze naïef, had hun vertrouwen in de natuur en zijn wetten op bepaalde punten onderdelen die over het hoofd werden gezien? Nee ze waren niet naïef en hun diepe studie van de natuurwetten was exemplarisch… en het is en blijft geldig voor iedereen om die na te volgen waar mogelijk. Maar denk eens na over dé natuur en hét natuurlijke leven… wat zeg je daarvan? En denk eens na over een mensenleven, van de geboorte tot de dood, hoe vaak we de natuurwetten hebben overtreden en hoe de genetische lijn van mensen soms een karikatuur maakt… Terwijl onze natuurlijke vermogens verminkt zijn en de natuur zelf lang niet zo natuurlijk is, zijn er zoveel kleine bedreigingen waar mensen het hoofd moeten aan bieden. Ik ken zoveel mensen die doen wat ze kunnen op het vlak van voeding en levenswijze, die geen onnodige risico”s nemen, die de uiterste zorg voor hun lichaam hebben… en die toch te maken hebben met laaggradige ontstekingen. Die beginnen vanaf de mond. We kennen het allemaal onder de naam cariës – een fenomeen dat door tentallen verschillende bacteriestammen kan uitgelokt worden. Die bacteriële activiteit gaat vanaf de mond naar neus, keel, maag… en neemt dan andere vormen aan.

Als ik hoor waar mensen me de voorbije 40 jaar over spraken, moet ik dat voor 90% kwijt onder diverse manifestaties van laaggradige ontstekingen. En natuurlijk wordt dat met het stijgen van de jaren niet beter. En natuurlijk kan voeding en levenswijze een heel verschil maken en moet men colloïdaal zilver, noch enig ander hulpmiddel uit de groene apotheek zien als een excuus om niet meer zo secuur zorg te dragen voor de gezondheid. Het is niet of, maar èn.

Hoewel ik colloïdaal zilver al ken sinds 1992, en het met vallen en opstaan beter heb leren kennen, heb ik het vooral de laatste tien jaar in stijgende mate weten te appreciëren en ben zijn toepassingen steeds ruimer gaan bestuderen. Zoals ik in een vorige brief al schreef, bv in de tuin als plantenbescherming en bladvoeding, of als zonnebrandspray – zowel voor als na de zon – of als een unieke deodorant die je toelaat te transpireren, je kleding veel langer te dragen en toch geen geur te hebben. Maar dat is maar het begin van de toepassingen. Zoals ik al sprak over cariës en mond- en tandproblemen, over fibromyalgie, sinusitis, oor- en oogontsteking, in de verzorging en hygiëne van huisdieren, voor het bewaren van voeding, tegen voet- en andere schimmels…

In de voorbije tien jaar is het lijstje met de toepassingen enorm uitgebreid, en dan spreek ik niet eens over de ernstige ziekten. Door de jaren heen heb ik een grote verzameling van ondersteunende artikels gevonden in het Engels, Frans en Duits en omdat ik te vaak op een muur van ongeloof en verzet botste (vooral op het vlak van veiligheid), vond ik het nodig om eea te verzamelen, te selecteren en leesbaar te maken. Wat is het geworden ? Een module met meer dan 75 uitgebreide artikelen over het gebruik, de toepassing en de veiligheid van oligodynamisch zilver, nanozilver of elektrisch gegenereerd colloïdaal zilver. Er zijn 10 artikels gewijd aan diverse vormen van kanker, talrijke aan diverse ontstekingen, huidaandoeningen, diabetes, hartproblemen, Lyme, astma, aambeien, allergie, ziekte van Crohn… waar het een prominente of ondersteunende werking heeft.

Omdat velen vallen over de veiligheid en zeker omdat ze op internet voortdurend worden gewaarschuwd tegen argyria (het Blue Man-syndroom) heb ik 6 artikels vertaald over de veiligheid van écht colloïdaal zilver – niet over de frauduleuze geschiedenissen die voortdurend vermeld worden.

Colloïdaal Zilver is een product dat microscopisch kleine fracties van zuiver zilver bevat. Meestal worden de deeltjes gesuspendeerd in gedemineraliseerd water of een andere zuivere vloeistof. Colloïdaal zilver wordt geprezen als een antibacterieel middel en als wondverband, het kan verkoudheid sneller genezen, het lichaam beter genezen en zelfs kanker behandelen. Maar versterkt colloïdaal zilver echt je immuunsysteem? Is het eigenlijk veilig voor dagelijks gebruik?

Onze sessies voor dit jaar zijn achter de rug, maar we hebben nu iets uniek dat we je kunnen aanbieden – als je de sessies niet volgde – maar ook voor wie er bij was. Een ideeënbank voor iedereen die overweegt om colloïdaal zilver te gebruiken. Er is een toepassing voor colloïdaal zilver voor elke dag. Om dat in de praktijk te brengen, is er niets beter dan het zelf te leren maken.

De Module CZ is digitaal en kost 30 euro. Na betaling van de kosten ontvang je een link waar je de documenten kunt lezen en downloaden. De link is 14 dagen geldig.

Volgens een rapport van Richard Davies en Samuel Etris van The Silver Institute uit 1996, zijn er drie primaire manieren waarop colloïdaal zilver als een natuurlijke genezende oplossing kan dienen:

Katalytische oxidatie: Zilver houdt van nature vast aan zuurstofmoleculen, die gemakkelijk reageren met de sulfhydral (H) groepen die bacteriën en virussen omringen. Op zijn beurt, dit helpt blokkeren het leven-bewarende cellulaire proces 5 bekend als cellulaire ademhaling, die wordt gedefinieerd als een set van metabolische reacties en processen die plaatsvinden in de cellen van organismen om biochemische energie uit voedingsstoffen om te zetten in adenosinetrifosfaat (ATP) en vervolgens vrij te geven afvalproducten.

Reactie met Bacteriële Celmembranen: Zilverionen kunnen zich direct aan de membranen van de bacteriecellen hechten en hetzelfde ademhalingsblokkerende effect produceren.

Binding met DNA: Er is aangetoond dat het letterlijk in het DNA van de bacterie terechtkomt. Tot 12% van het zilver is in Pseudomonas aeruginosa aangetroffen. Volgens één bron is het weliswaar onduidelijk hoe het zilver zich precies aan het DNA bindt zonder de waterstofbruggen te vernietigen die het rooster samenhouden, maar voorkomt het wel dat het DNA zich afwikkelt, een essentiële stap voor cellulaire replicatie.

Deze processen bepalen de beschermende eigenschappen van colloïdaal zilver.

De Module bevat een Digitaal boek / pdf “Maak zelf Colloïdaal Zilver” Het geeft duidelijke instructies voor het veilig en professioneel produceren van écht ‘colloïdaal’ zilver.

Diverse artikels over Colloïdaal zilver zitten vervat in de cursus Natuur & Gezondheid (LifeScience)- Module T (Therapie / de hulpmiddelen).

Volg ook eens de workshop waar alles haarfijn wordt uitgelegd en gedemonstreerd hoe je de beste kwaliteit van Colloïdaal Zilver maakt.

Stefaan, is het echt nodig om colloïdaal zilver te gebruiken? Wanneer ik lees in de verschillende edities van het PûrNatûr-abonnement, dan lees ik op verschillende plaatsen dat voedingssupplementen of kruiden, of andere therapeutische middelen niet nodig zijn en dat het moet volstaan met voeding, water, vasten, beweging en andere – alle dingen die eigen zijn aan het leven en geen dingen die geen rol spelen in de normale natuurlijke gang van het leven?

Beste, Bedankt om mij daar nogmaals op attent te maken. Het is waar dat in de originele literatuur van de natuurlijke hygiëne – van Shelton, Tilden, Mosseri ea – geen ruimte was voor iets anders dan voeding, vasten en levenswijze. Ik heb dat volledig ondersteund tot zo’n tien jaar geleden. Dat is en blijft ook de basis. We moeten niet proberen om met colloïdaal zilver of enige andere remedie de zaken te corrigeren die we aan honderd per uur aan het verwoesten zijn door onze dwaze voeding en levenswijze. Maar er zijn een paar ervaringen die daar een nuancering in gebracht hebben.

De Natuurlijke Hygiëne is een menselijk concept, gebaseerd op de kennis door observatie van de natuur, de natuurwetten, getoetst aan de praktijk.  Ik wil deze geweldige ideeën alleen maar naar voren brengen, een beetje aangepast en de paar verkeerde concepten verwijderen die niet bestand zijn tegen de realiteit van de menselijke gezondheid. Ik ben daarin niet de eerste, maar als je kijkt naar Victoria BidWell en haar Get Well-StayWell America, en Dr. V. Vetrano – ooit de rechterhand van Dr Shelton, die een boek schreven : “WHAT DOCTOR SHELTON DIDN’T KNOW! – Correct Natural Hygiene for The Global Health Seeker! 

En wat zijn de verwijten?
1. Een niet-verdedigbare anti-medische houding 

2. Een niet verdedigbare anti-kiemtheorie in alle gevallen

3. Enkele gevaarlijke vastenleringen en -praktijken 

4. Een niet verdedigbare anti-alle-fysiotherapeutische tussenkomsten-houding 

5. Een niet verdedigbaar standpunt over de relatie tussen geest en lichaam

6. Een niet verdedigbaar anti-supplementen-standpunt. 

Het is belangrijk om te vermelden dat natuurlijke hygiëne in wezen een filosofie van gezondheid is. Moderne hygiënisten hebben verschillende ideeën over wat de beste levensstijl voor gezondheid is, maar zijn het allemaal eens over de methoden van het genezend vermogen van het lichaam.

Laat me iets zeggen over punt 6 – Dit is waar ik me mer dan twintig jaar aan vast gehouden heb. We hebben niets nodig – Het lichaam geneest zichzelf – het wil met rust gelaten worden, en als daar voor gezorgd wordt, knapt het lichaam het alleen op. Maar is dat altijd zo? Minstens veertig jaar heb ik te maken gehad met een extreem B12-tekort – al tijdens mijn melkbrigade-tijd toen ik nog eieren at en nog geen 100% vegetariër was – maar dat tekort zat in de familie… Verder houd ik symptomen over van een ernstig B6 tekort, een vitamine K-tekort, een magnesium-tekort… uit die tijd… 

Als ik alles bestudeer, dank ik mijn eigen handicap grotendeels aan dit jarenlange tekort van minstens deze twee vitamines B12 en B6 (en dan zeg ik niets over Magnesium, vitamine D en andere). Het mag wel een wonder heten, dat alles niet veel erger is. 

Maar je kunt begrijpen dat ik me aansluit bij Dr Vetrano, als ze dit harde standpunt aankaart als onrealistisch. Veel zaken zouden er heel anders hebben uitgezien als ik in 1992, toen ik colloïdaal zilver leerde kennen, mij had kunnen distantiëren van dit punt van de Natuurlijke Hygiëne en het op een verstandige manier consequent was beginnen te gebruiken. Het was pas in 2014 – dat ik veel meer ervaring begon op te doen met CZ – zij het nog zeer voorzichtig – omdat ook ik, net als zoveel mensen die surfen op internet, vanaf de eerste zoekopdracht afgeschrikt worden. Dat is de reden waarom ik CZ in de kijker zet, er een Module aan gewijd heb met artikels die heel anders klinken dan wat je direct zult vinden.

Is het nodig om het te gebruiken? Ik ga het niet opdringen, ik zie alleen zo een waaier van mogelijkheden die door bijna niemand wordt ontdekt… en die zoveel goeds zouden kunnen teweegbrengen !