Rode Bietensap

Rode bietensap is een waardevol sap om te helpen de rode bloedcellen op te bouwen en het bloed kwalitatief een opwaardering te geven. Vrouwen in het bijzonder hebben groot voordeel gehaald uit het drinken van bietensap. De verhouding van bietensap tot wortelsap schommelt tussen 1/8 en 1/4. Wanneer u bietensap perst, verdient het de voorkeur om eveneens de stengels en het blad te persen. U moet altijd vers en rauw bietensap drinken, dat wil zeggen dat u het zelf moet persen uit verse wortels. Ingemaakt sap heeft geen betekenis als gezondheidsmaker en alles wat in deze brochure beschreven is, heeft zijn werking grotendeels te danken aan de activiteit van de enzymen. 

Het drinken van puur bietensap wordt nooit aanbevolen in grotere doses dan één wijnglas per keer vanwege de reinigingsreactie, bv. hoofdpijn en duizeligheid. Dit kan een reactie zijn van de lever, en kan ongemakkelijk aanvoelen.

Voor menstruele storingen is bietensap zeer behulpzaam geweest, zeker wanneer het in die perioden in kleine hoeveelheden wordt gebruikt : twee à driemaal per dag een wijnglas (± 60 à 90 ml.) Tijdens de menopauze is een dergelijk advies nog van groter belang en heeft veel gunstiger resultaten gekend dan de degeneratieve effecten van drugs en synthetische hormonen. Tussen haakjes : geen enkele drug of synthetisch preparaat kan meer doen dan een tijdelijk effect veroorzaken in het bieden van verbetering of verzachting. Zij die dergelijke producten gebruiken kunnen meer lijden wanneer de natuur in actie komt om dergelijk middelen te bestrijden en dit anorganisch materiaal uit het lichaam te verwijderen.

Het ijzergehalte van rode bieten is niet noemenswaardig hoog, maar van een goede samenstelling om het bloed te voeden voor de aanmaak van rode bloedcellen. De grootste waarde van de stoffen in rode biet is dat minstens 50% van de minerale bestanddelen natrium is, terwijl het calciumgehalte iets minder dan 5% bedraagt. Dit is een waardevolle verhouding om de oplosbaarheid van de calcium te waarborgen, zeker wanneer men, door gekookt voedsel, anorganisch calcium heeft opgeslagen in de bloedvaten, voorkomend in verdikte bloedvaten, vergroeiingen, afsluitingen zoals bij spataders en verharding van de bloedvaten, of het verdikken van het bloed, uitmondend in hoge bloeddruk en hartproblemen.

uit de brochure SAP je gezond (gedrukt of digitaal)

Slechts 43% Mens

Nieuwe ontdekkingen over wat er in het lichaam zit, doen wetenschappers nadenken over wat een persoon mens maakt en wat mensen ziek of gezond maakt. Minder dan de helft van de cellen in het lichaam is menselijk. De rest behoort tot micro-organismen die invloed hebben op de gezondheid, de stemming en of bepaalde mensen beter reageren op bepaalde voeding of hulpmiddelen.

“Voor onze 30 biljoen menselijke cellen hebben we gemiddeld ongeveer 39 biljoen microbiële cellen. Dit aantal kan variëren volgens de vulling van de darm en ligt hoger bij mensen met een zware darminhoud, ten opzichte van mensen met een beperkte darminhoud. Het verschil kan tot 20 % zijn van de totale massa. Volgens die maatstaf zijn we slechts voor 43-60% mens ‘, weet Rob Knight, directeur van het University of California San Diego / Microbiome Innovation en hoogleraar kindergeneeskunde.

Er zijn meer microbiële cellen in het lichaam van een persoon dan menselijke cellen. Tot de microben in het menselijk lichaam behoren bacteriën, virussen en schimmels, zoals schimmelsporenbacterie in water. Het zou kunnen dat je terugschrikt van deze cijfers, maar dit is perfect normaal en nu, in deze coronatijden zou het kunnen dat wij door onze superhygiëne de natuurlijke variatie en verhoudingen grondig verstoren, waardoor we de basis leggen voor nieuwe problemen.

Microben die de gezondheid bepalen

Het is algemeen bekend dat bacteriën, of zelfs virussen en schimmels, voorkomen in delen van ons lichaam, waaronder de mond, huid en darmen. Het is echter pas in de afgelopen jaren dat wetenschappers hebben ontdekt dat de darmbacteriën van elke persoon uniek zijn, en de verzameling microben kan een grote invloed hebben op de gezondheid van een persoon, zoals hun gewicht en of ze aandoeningen als hartaandoeningen zullen krijgen.

Microben in de darmen kunnen zelfs de stemming beïnvloeden. Onderzoekers onderzoeken of aandoeningen zoals autisme, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson verband houden met microben. “Deze onderzoeken veranderden de manier waarop we over biologie denken, en veranderden de manier waarop we denken over wat het betekent om mens te zijn. De verzameling microben in elke persoon is anders, vanaf het moment dat baby’s worden geboren. Hoe ze de wereld binnenkomen, vaginaal of via een keizersnede (keizersnede), of ze moedermelk drinken of niet, de omgeving waaraan ze worden blootgesteld en de medicijnen die ze nemen, kunnen allemaal hun ontwikkeling beïnvloeden.”

“Het grootste probleem met antibiotica in de vroege kinderjaren, en vooral de combinatie van keizersnede en antibiotica en flesvoeding is vooral slecht voor kinderen. We zullen daar zelfs op de leeftijd van 8 tot 12 jaar impact op zien, in termen van hun gewicht, zelfs in termen van cognitieve prestaties” zeggen de onderzoekers.

Meer inzicht in de kanker-ontwikkeling

Karen Sfanos, universitair hoofddocent pathologie, oncologie en urologie aan Johns Hopkins University School of Medicine, zei dat onderzoekers denken dat 70% van de immuniteit en immuuncellen van een menselijk lichaam in de darmen bestaan. Ze bestudeert het verband tussen microben en kanker. “Er zijn nog steeds veel kankers waarvan we geen idee hebben wat de kanker zelfs veroorzaakt. We hebben geprobeerd deze puzzel op te lossen en tot nu toe ontbraken de helft van de stukjes omdat we niet eens wisten dat de helft van de stukjes bestond. Er is een enorme hoeveelheid kennis die nog moet worden opgedaan en onderzocht om de diepgaande invloed te begrijpen die deze microben kunnen hebben op zowel het ontstaan ​​van kanker als op de therapeutische respons op bepaalde kankertherapieën” zei ze.

Tot de microben in het menselijk lichaam behoren bacteriën, virussen en schimmels, zoals E. Coli. De microben van elke persoon zijn uniek voor die persoon. Wat de microben in een volwassen lichaam het meest beïnvloedt, is het voedingspatroon en hoeveel verschillende soorten planten iemand eet. “Door een vetrijke voeding of een ongezond dieet op basis van industrieel bereide producten te volgen, kan het leiden tot pro-inflammatoire microben. Dit kan ontstekingen in de darm, in je maagdarmkanaal veroorzaken, en in dat scenario kan de ontsteking die in je darmen plaatsvindt, helaas een lange afstandseffect hebben op veel andere orgaansystemen in je lichaam”stelt Sfanos.

Een bedrijf, DayTwo, gebruikt de bevindingen van divers onderzoek naar darmbacteriën om diabetes te bestrijden. “De diversiteit en overvloed van de bacteriën in de darmen zijn een nuttige voorspeller van hoe mensen voedsel verwerken”, zegt Josh Stevens, president van DayTwo. Omdat de darmbacteriën van elke persoon anders zijn, is de manier waarop een lichaam reageert op suiker voor elke persoon anders. “Door de darmen te inspecteren en een profiel te maken van hun bacteriële flora, kunnen we mensen helpen om een ​​gepersonaliseerd recept te krijgen voor voedsel dat voor hen werkt,” zei Stevens.

Is het goed of is het slecht ?

Microben in het lichaam veranderen elke dag. Een groeiend aantal wetenschappers doet onderzoek naar deze microben om erachter te komen welke goed en slecht zijn. Maar is er echt een goed en slecht ? In een symbiotische omgeving is er samenwerking en harmonie. Geïsoleerde bacteriën kunnen in een ongecontroleerde conditie pathologisch zijn, maar in de context van het lichaam, met al zijn buffers en tegenhangende bacteriën en organismen, toch een constructieve betekenis hebben. Er is een ernstige bezorgdheid omwille van een verkleinde scala aan micro-organismen in de darm en in het menselijk weefsel. Dat maakt ons kwetsbaar en een gemakkelijke prooi , omdat we niet in contact zijn geweest met diverse organismen en niet geleerd hebben om er weerstand op te bieden. Het resultaat van onze superhygiëne kan dramatische gezondheidsimplicaties hebben voor de toekomst.

Als we naar het onderzoek kijken, zien we veelbelovende resultaten bij de behandeling van een in het ziekenhuis opgelopen infectie genaamd C. diff. “Je kunt C. diff behandelen door een ontlasting van een gezond persoon te nemen en deze aan een zieke te geven. En ze herstellen meestal binnen twee of drie dagen. En het heeft ongeveer 90% genezingspercentage, in tegenstelling tot 30% voor antibiotica”zei Knight. Dit proces wordt gedaan door een fecaal monster van een gezond persoon te mengen in een vloeibaar preparaat en dit via een sonde of colonoscopie bij een zieke persoon te introduceren.

Maar het lijkt wel een spelletje om fecale monsters toe te dienen “en alle problemen zijn voorbij… en we kunnen weer leven als voorheen”. Dat is een sprookje. De bacteriën worden getekend door de voeding die we eten. Elke afwijking van die voeding zal op lange termijn de microbiële status – de variatie en differentiatie van de stammen – beïnvloeden, en daardoor ook de gezondheid. Maar ook hier is voorkomen beter dan genezen. De vroeg gelegde stabiele basis van een gevarieerd microbioom, is zowat de beste basis voor een levenslange gezondheid. Hoe beter dat microtoom is ontwikkeld – en hoe minder het is verstoord of verzwakt door oa antibiotica – hoe robuuster de gezondheid en hoe beter men in staat is in het verdere leven de problemen die men onderweg ontmoet, met kracht te weerhouden.

Onderzoekers werken aan een toekomst waarin er een nauwkeurigere benadering is om door meer goede microben in het lichaam te introduceren de gezondheid te verbeteren. Dat is een heel ander traject dan het vertrouwen in vaccinaties…

Waar vind je de meeste informatie over het Microbioom in de NaturEl-literatuur? Oa in bovenstaand digitaal boek. Lees het voor 12 euro. Of kies voor de combo Ontsteking/Pijn in Module O / 30 euro.

Alles wat je wou weten

Als je observeert, toekijkt, analyseert, nadenkt, komen er onvermijdelijk vragen. Dat is mens zijn. “De mens is een vraag stellend wezen” en als we geen vragen meer stellen, als de vragen wegdeemsteren en we het voor bekeken houden, gaat het licht uit. Rodins’ “Denker” beeldt uit dat de mens de wereld van het biologische is overstegen en zich bewust wordt van een oneindig potentieel dat hem geschonken wordt om scheppend bezig te zijn, om daardoor in de voetsporen te treden van zijn Maker die de mens met scheppende bedoelingen het levenslicht deed zien. De geest is een haast oneindige gave die de mens in staat stelt om creatief om te springen met de materie, om de materie vorm te geven en tot leven te laten komen. En naarmate de mens erin slaagt de materie te overstijgen, en zich hoger begeeft, komt de geest in contact met de Oneindige. Het is de geest die ons de vrije ruimte laat om onze dromen waar te maken. Voor de geest is er geen gevangenis zolang men de sleutel van de creativiteit weet te gebruiken. “De denker” schijnt te zeggen : “Maak plaats voor de geest”. De geest kan alle kanten uit. Hij kan door zijn vermogens om constructief-positief scheppend te ageren machtig werk verrichten. Hij kan de mens begrijpend, mild, lief, nederig, gelukkig en vrij maken; maar de geest kiest zijn weg en wil soms tegen het leven ingaan : vult zich met bitterheid, zwartgalligheid of zelfzucht… Maar de geest gaat een richting uit, de richting van de mens die hem bestuurt. Vragen kunnen rationeel zijn, emotioneel, sentimenteel, exponentieel,  begerig naar kennis, verlangend om te weten om te verbeteren… of kunnen verstrooid gesteld te worden in een vergoelijkende bui, om iets uit te lokken, om de waarheid te bedekken of ze aan het licht te brengen.  

Mensen hebben zich vragen gesteld over bijna alles.

Maar mensen moeten op het juiste moment de juiste vragen stellen en moeten eerlijk zijn met zichzelf. Wanneer de juiste vragen de juiste antwoorden bieden, blijft de vraag: “Wat doe ik ermee?” Laat ik het voor wat het is, of ga ik er iets mee doen? Maar, nu ik het antwoord ken, drukt het me met mijn neus op een verantwoordelijkheid. Gaan alle antwoorden in het laatje met kennis waar ik toch niets mee doe, of wordt het wijsheid die elk van mijn handelingen leidt? Ik hoop dat laatste. 

Met dat in het achterhoofd, wordt op 15 januari de eerste Vraag-en-Antwoord brochure (digitaal) verstuurd naar de onderschrijvers van de Q-Module. We beginnen met 64 pagina’s vragen en antwoorden over Voeding en Gezondheid.

De Q-Module is een dynamische Module, die in de loop van het jaar verder wordt aangevuld. Deze Module is een onderdeel van de Cursus Natuur&Gezondheid, maar er kan ook afzonderlijk worden ingetekend op deze Module (30 euro).

Het eerste deel is beschikbaar op 15 januari : Vragen over Voeding & Gezondheid

De volgende nummers zijn : (en je kunt zelfs helpen om de inhoud te bepalen door je eigen vragen door te sturen)

 • Gezonde voeding en Therapie
 • Vragen over Levenswijze en Gezondheid
 • Vragen over hulpmiddelen, therapieën en voedingsaanvulling

Aanvragen

“Mislukkingen geven je niet de juiste antwoorden, maar geven je wel vragen  voor een beter antwoord…”

Sap je Gezond

Een vraag die soms wordt gesteld is, of men door middel van sappen in staat is om voedingstekorten op te lossen? Het antwoord is volmondig ja. Het was Dr. Norman Walker die zich de vraag stelde van waar die magische kracht kwam, om van hem – een hopeloos en ten dode opgeschreven geval –  een gezond mens te maken, met hernieuwde kracht, met een helderheid en pit. Walker wordt de vader van de sappentherapie genoemd en niemand bestudeerde de sappen zoals hij het heeft gedaan. Niemand heeft meer ervaring met sappen en therapie als hij. Drie jaar lang dronk hij zelf dagelijks drie liter vers geperst sap. Het eerste jaar kon hij trouwens nauwelijks iets anders binnen houden… De volgende zestig jaar was één liter sap per dag een vast onderdeel van zijn voeding. Dat sap bestond hoofdzakelijk uit groenten, waarvan een gedeelte bladgroenten.

Laat me één voorbeeld geven van hoe sap voedingstekorten kan opheffen.

Ik haal het uit het niet verschenen boek van Patrick Geryl : ‘Zeven Dieetwetten van de Natuur”.

‘De positieve resultaten die de natuurlijke therapie bij foliumzuurtekort oplevert, zijn zo verbijsterend dat ze bijna ongelooflijk lijken. Ik haal hier het opmerkelijke geval aan van een jonge vrouw. Na haar bevalling was ze onderhevig aan ernstige emotionele problemen. Van bij haar zwangerschap tot aan de bevalling verliep alles normaal. Enkele dagen na de geboorte werd ze plotseling angstig en kreeg ze hallucinaties. Ze werd tevergeefs gedurende bijna twee jaar behandeld met tranquillizers die, erg genoeg, ook foliumrovers zijn. Verschillende malen trachtte ze zelfmoord te plegen. Tot haar geluk was er een dokter die haar grote hoeveelheden sap te drinken gaf. Na slechts één week had ze al sterke vooruitgang gemaakt. Na nog geen twee weken was ze bijna volkomen hersteld! Ze werd uit het kuuroord ontslagen met de opdracht om dagelijks veel verse sappen te blijven drinken om haar foliumzuurgehalte op peil te houden.’

Maar de mogelijkheden om tekorten op te heffen door sap, gaan veel verder dan alleen maar foliumzuur. Bijna alle tekorten kunnen worden weggewerkt door dit godenvoedsel. Zie het als een luxe, een noodzaak, of een zaak van levensbelang… sap.

Detoxen met sap

Detox-kuren zijn er vandaag in overvloed. Het lijkt erop dat ineens iedereen wakker geworden is en begrijpt dat ziekte een gevolg is van een te hoge opstapeling van toxines waar je lichaam vanaf wil. De Amerikaanse Dr. Tilden  zag meer dan vijftig jaar geleden ziekte als een gevolg van toxines die de bloedstroom overspoelen. Maar hij was niet de enige of eerste die het belang van een zuiver lichaam in de kijker zette. De ganse natuurgeneeskunde gaf al – zo lang als ze reeds bestaat in verschillende vormen en methoden – het advies om te reinigen.

Je kunt natuurlijk afvragen hoe een mens aan al die toxines komt, die zich opstapelen tot je er ziek van wordt. De bronnen van die toxines kunnen heel divers zijn. In feite is het zo dat het lichaam permanent toxines produceert en ook permanent toxines uitdrijft.

Zo lang de toxines het lichaam even snel verlaten, als ze worden geproduceerd, heb je niets te vrezen. Er is geen opstapeling en je vervuilt je lichaam niet. Maar dat is niet altijd zo. Soms beschikt het lichaam niet over de  energie om direct af te rekenen met de toxines, bv. omdat er teveel energie gebruikt wordt voor andere activiteiten. In dat geval parkeert het lichaam toxines in het weefsel, in afwachting van een toekomstige gelegenheid.

Bereiken de toxines de tolerantiegrens van het lichaam, dan maken ze gebruik van een acute ziekte om met kracht op te treden als een “plaatsvervangende eliminatie”. Maar dat vinden we erg vervelend… een verkoudheid of griep komt ons ongelegen. Of we zien ziekte als onze vijand, in plaats van als vriend. Daarom zijn we snel in het gebruik van middeltjes om de ziekte de kop in te drukken. Geen detox dus. Ondertussen gaan we door met het produceren van toxines, boven de capaciteit van de ontgiftiging. Het is dan mogelijk dat het lichaam een nieuwe poging tot ontgiftigen onderneemt… misschien op dezelfde manier, misschien op een andere manier. Hoe meer het organisme wordt tegengewerkt, hoe krachtiger de pogingen en ernstiger de ziektesymptomen…

Ja, we hebben veel acute ziekten overwonnen. Niemand sterft nog aan een griepje, een verkoudheid of koorts. Maar des te meer chronische ziekten, omdat ziekte nooit de kans kreeg om te doen wat ze moest doen.

Dus zochten we naar detox-kuren. Maar wat denk je van detox-kuren waarvan gezonde mensen ziek worden… kunnen zieke mensen daarvan gezond worden? Toch gebeurt het. Sommige mensen denken dat detox-kuren afhankelijk zijn van middelen en remedies, maar dat is niet zo. In de eerste plaats is er energie nodig om naar de diepte te gaan. Rust is extreem belangrijk voor het opladen van de batterij.

Voor alles moet men begrijpen van waar de toxines komen. Te veel voedsel (meer dan wat de spijsverteringsorganen vlot kunnen verwerken), verkeerd voedsel, verslijmend voedsel, geconcentreerd voedsel, teveel eiwitten, door de industrie verminkt voedsel… voedsel dat zelf bezoedeld is door additieven en chemicaliën… Ja, het is een wonder dat we niet veel zieker zijn, als je alle mogelijke bronnen van intoxicatie op een rijtje zet.

Je lichaam goed voeden, is één van de instrumenten waarmee je je lichaam kunt helpen om de strijd tegen toxines aan te bieden. En met wat zou je de elektrische lading van je lichaam beter kunnen voorzien dan door het gebruik van verse sappen? En dat niet alleen tijdens een paar kuurdagen, maar liefst iedere dag. Wat weerhoudt je om je lichaam te voorzien van datgene wat volgens Dr. Shumann gerekend wordt tot de elementaire behoeften van het lichaam? Volgens deze dokter zou je, als je in goede gezondheid wil blijven en nooit ziek zijn, 7 kg fruit en groenten moeten eten. Onmogelijk zeg je? Ja, dat is waar en ik zie het nog niet gebeuren dat mensen vier kilogram groenten eten uit een grote variatie van wortelgewassen, bladgroenten en vruchtgroenten. Maar daar maak je anderhalve liter vers sap uit, en dat kan je wel drinken, waardoor je vermijdt dat je lichaam eet overlast aan cellulose te verwerken heeft. De overige 3 kg. kan je gemakkelijk zo eten. Dat is hoofdzakelijk fruit.

Een tip om te detoxen  is gericht op het schoonmaken van de lever. De lever is de cruciale schakel in de ontgiftiging van je lichaam. Drink ter verbetering dagelijks het sap van ½ rode biet met 3 appels.

Is je lever er erg aan toe? Drink dan daarnaast ook dagelijks een glas sap, gemaakt uit een stevige peer en één appel.

Noteer dat alle groentesappen goed zijn om te detoxen. Wees er zeker van dat vers geperst sap al veel mensenlevens heeft gered. Misschien ook het uwe?

Sap je Gezond – een parel van informatie en aanmoediging !

gedrukt of digitaal

Sap je gezond kaft

Wil je nog meer toepassingen van zuurstof voor je gezondheid ?

Zuurstof 2

sap en detox

Je wou iets doen voor je gezondheid, maar wat ? 

Gezondheid is een kostbaar goed, en velen beseffen het pas wanneer hun gezondheid zwaar te lijden heeft. Hoe is het zo ver gekomen? Zeker niet in één dag… beetje bij beetje, omdat wij het lichaam niet de voeding gaven waarop het recht heeft.

Wat zijn de punten waarop je iets kunt doen aan de oorzaken? Zijn het de actiepunten, de “do’s & dont’s”? Natuurlijk, het is even bezinnen, je leven reorganiseren, je voeding onderzoeken… Er is heel veel wat je kunt ombuigen ten goede, meer groenten en fruit eten bijvoorbeeld… Maar hoor ik daar niemand zeggen, dat je geen groenten en fruit verdraagt? Ja, het is mogelijk dat je hele stofwisseling zwaar te lijden heeft en dat de zachte cellulose van fruit en groenten in een darm die nooit voldoende bulk kreeg, toch irritatie geeft. Hoe kan je dan de leven gevende kwaliteiten van fruit en groenten genieten? Maak er sap van, lekker vers, in de grootst denkbare variatie van alle beschikbare groenten en fruitsoorten. Niet alleen is dit de beste vorm om fruit en groenten te eten, maar het is ook de snelste manier om een verschil te maken voor je gezondheid. 

Dagelijks één liter vers geperst sap is geen luxe voor mensen die chronisch ziek zijn. Voor sommigen is het de enige manier om te overleven, om hun leven kwalitatief beter te maken, om het leven te verlengen. Vers geperst, wel te verstaan. Met gebottelde sappen zal je nooit die uitwerking ervaren. Alleen vers geperste sappen is geliquidifieerd levend voedsel. Het is rauwkost van de bovenste plank. Geen probleem om ze te kauwen, geen moeite om ze te verteren, voeding die door het lichaam zo dankbaar wordt aanvaard en opgenomen, die alle cellen bevloeit met een stroom van leven gevende en vernieuwende kracht…

Maar is het niet belangrijk welke groenten en fruitsoorten wij kiezen voor het sap? Zeker. Het is onmogelijk om grote hoeveelheden sap te drinken van te zure of te bittere of te pikante groenten. Daar kan je smaak je zeker leiden. Bovendien zie je dat mensen te gemakkelijk naar fruit – en fruit alleen – neigen… maar vergeet je groen niet… 

In een volgende aflevering kom ik terug op heel bijzondere sappen, in de kleuren van de regenboog. Ondertussen wens ik je het plezier toe, om de ervaring met fruit en groenten aan te gaan. Niet zo maar voorzichtig, maar voluit. Het is het waard. De inzet is : een betere gezondheid !

Sap maken, van welke groenten ? 

In feite kan je van alle sappige, verse groenten sap maken. De keuze van de groenten  kan je laten bepalen door je eigen voorliefdes… want groentesappen kunnen erg lekker zijn.  Wortels met venkel bijvoorbeeld, is een geslaagde combinatie. Een appel erbij zorgt voor een zoetzure afronding van de smaak.  Mag het ? Natuurlijk mag dit. Er is geen probleem om in sappen bv wat fruit toe te voegen, omdat sappen geen zetmeel bevatten.

Maar iets heel anders dan de smaak, is de behoefte. Een gezondheidsprobleem kan vragen om met de beste natuurlijke middelen beantwoord te worden. Zo zou je bv. heel gericht je sappen kunnen kiezen in functie van de gezondheidsproblemen / ziekten. Zo worden de sappen  het centrum van de voedingstherapie. Natuurlijk moet je dan e.e.a. kennen van de geneeskracht van de voeding. En hou er rekening mee, dat alles wat geneeskrachtig is in de voeding, ook voorkomend is.

Laat me een voorbeeld geven : andijvie… Ik kan me voorstellen dat dit niet je eerste keuze zou zijn als sap. Maar toch is de toepassing van andijviesap zeer specifiek en uniek.

Deze bladgroente is een gekrulde op sla lijkende groente, bekend als escarole en chicorij. Het woord andijvie wordt meestal  gebruikt voor de in de winter gegroeide kroppen van de Witlof of Brussels Lof, welke alleen bestaat uit  de lange min of meer rechte, dik roomwitte bladeren, die 10 tot 12,5 cm. lang zijn. Deze is niet zo rijk als de groene variëteiten van andijvie.

Andijvie is nauw verwant aan de paardebloemplant, en de chemische samenstellingen ervan zijn min of meer hetzelfde.  Andijvie echter, heeft voedingsstoffen die het optische systeem constant nodig heeft.  De toevoeging van andijvie-sap aan wortel-, selderij- en peterselie-sap zal de optische zenuwen en het musculaire systeem voorzien van de voeding die verbazende resultaten zal opleveren in het corrigeren van vele ooggebreken en aandoeningen. Een of twee grote glazen van deze combinatie dagelijks, heeft in de loop van enkele maanden oogproblemen op een buitengewone manier gecorrigeerd, en het gebruik van een bril overbodig gemaakt.

Eén van  de meest bijzondere gevallen die onder de aandacht van Dr. Walker gekomen is, is die van een vrouw die in West-Virginia woonde, ten zuiden van Pittsburg.  Ontstekingen ontnamen haar gezichtsvermogen compleet, en gedurende bijna drie jaar was zij hopeloos  met de adviezen en de middelen die haar ter genezing aangeboden werden. Ze was erg in twijfel of zij ooit nog zou kunnen zien. Zij hoorde dat in Pittsburg een plant  gebruikt werd waarvan iedere dag vers sap gemaakt werd door middel van een speciale pers. Het werd gezegd dat er wonderen gebeurden als resultaat van de verse rauwe plantensappen-therapie en zij besliste om het te proberen.

Zij volgde het voorbereidende reinigingsdieet, begeleid met een reeks darmspoelingen en lavementen om al de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Zij at nog uitsluitend rauwe groenten en  geen geconcentreerd zetmeel en suikers .

Daarnaast dronk zij dagelijks :

 • Een halve liter wortel-, selderij-, peterselie- en andijvie-sap
 • Een halve liter wortelsap
 • Een halve liter wortel-, selderij-, peterselie- en spinaziesap
 • Een halve liter wortel- en spinaziesap.
 • Alles samen goed voor ongeveer twee liter sap of acht drinkglazen per dag.

Haar gezichtsvermogen herstelde in minder dan een jaar tijd  voldoende zodanig dat zij kranten en tijdschriften weer kon lezen met de hulp van een vergrootglas !

Andijvie is een van de rijkste bronnen van vitamine A onder de groene groenten. Gecombineerde wortel-, selderij- en andijvie-sappen, zijn het meest waardevol bij astma en hooikoorts, op voorwaarde dat de oorzaak van deze toestand  definitief verwijderd wordt uit de voeding. De ooraak is natuurlijk gewoonlijk de melk en de geconcentreerde suikers en zetmeel.

In combinatie met selderij en peterselie, is andijvie zeer ondersteunend bij bloedarmoede en bij functionele hartproblemen (als deze niet het resultaat zijn van gasvorming in de darm), en als een bloedtonicum. Het is zeer gezondheidsbevorderend bij afwijkende condities van de milt.

Andijviesap bevordert in bijna iedere combinaitie de afscheiding van gal en is daarom erg goed voor zowel lever- als galblaasfuncties.

Daarnaast is er een hele verzameling van groenten, die elk hun geneeskracht hebben. Of het gaat over wortels, venkel, bieten, boerenkool…  Je kunt er sap van maken ! Het is de beste manier om rauwkost te eten, zonder problemen. In een volgende bijdrage lees je er meer over.

De brochure : Sap je Gezond – een parel van informatie en aanmoediging !

10 euro + verzendkosten of 50 euro per 10

Sap je gezond kaft

Zijn vaccinaties de oplossing?

Een betere gezondheid & immuniteit

en van Vaccinatie moet je dit niet verwachten

Anti-Vaccinatie; Pro-Wetenschap; Pro-Gezondheid; Anti-Industrie

Vaccinaties zijn niet de “Remedie” voor een falende immuniteit.

De voorbije week was ’t Prikje van vzw Preventie Vaccinatieschade dan met het nieuwe nummer van juni.  Ik bewonder de mensen die zich hiervoor inzetten, om de onpopulaire wegen te gaan en een ander geluid te laten horen over wat zich achter de schermen beweegt. Het is zoals wijlen Dr Moolenburg het zei : “Het credo is : Het is veilig en effectief”. Het maakt niet uit wat de consequenties zijn.. Héhé, dat moet je niet zien, kijk de andere kant op.

Inhoudstabel ’t Prikje juli 2020:

 • Kudde-immuniteit (uitgebreid)
 • Mondmaskers
 • Asymptomatische verspreiding
 • Behandelingsmarge na Covidvaccinatie
 • Informatiechaos
 • Een dokter getuigt (1)
 • Hoe groot is het risico op een verplicht covid-vaccin?
 • Johnson & Johnson versnelt onderzoek
 • Standpunt van de Gezinsbond ten opzichte van vaccinaties
 • Petities
 • download : https://www.vaccinatieschade.be/content/e-prikje-juni-2020#

Ondertussen is Natuur & Gezondheid JULI met als thema EIWITTEN in voeding en gezondheid verschenen. De abonnees hebben de link voor download ontvangen.

En dat betekent dat ik ondertussen begonnen ben aan Nummer 4 (1 oktober) “Natuurlijke Remedies”. Het was niet mijn bedoeling om er dergelijke omvang aan te geven, maar dat komt nu eenmaal zo en ik hoop dat je er ook niet kwaad om bent om in één keer alles samen te krijgen…

In dit vierde nummer gaat het over remedies en dat Vaccinaties niet de “Remedie” zijn voor een falende immuniteit. Onderstaande tekst is één artikel uit het tijdschrift in voorbereiding :

“Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid van vaccins. We hebben studies nodig over gevaccineerde populaties op basis van verschillende schema’s en doseringen, evenals de gevoeligheid van individuele patiënten waarover we blijven leren. Niemand mag worden bedreigd door het nastreven van deze kennis. Het vaccinbeleid moet het onderwerp zijn van een open en eerlijk debat, zonder bedreiging. Er zijn geen kampen – alleen mensen die bezorgd zijn over het welzijn van onze kinderen. “   ~ Dr. Bernadine Healy, voormalig directeur van het National Institute of Health

Jagannath Chatterjee schrijft: “Het concept van opgedrongen bescherming bestaat al heel lang. Het was gericht tegen pokken omdat de ziekte hardnekkig en dodelijk was. Voorafgaand aan vaccinatie waren er drie praktijken; droog poeder via de neus, inenting en huidkrassen. Deze zijn om drie redenen mislukt; ze leidden tot ernstige bijwerkingen, verhoogden het sterftecijfer en hielpen de ziekte zich te verspreiden onder de populaties waar ze werden ingebracht. Tegen 1728 wist de medische professie heel goed dat deze concepten niet werkten.

Toen Jenner met hetzelfde concept uitkwam, werden de wenkbrauwen opgetrokken. De pokkenvaccinatie werd geaccepteerd na een enkel geval van James Phipps die na operatie in mei 1796 een ziekte-uitdaging overleefde, en er werd aangenomen dat de immuniteit levenslang was. De incidentie nam echter snel toe en de beloofde immuniteitsperiode nam geleidelijk af van een leven lang tot zes maanden. Er werd een herhaalde hervaccinatie voorgesteld die geschikt was voor degenen die de praktijk implementeerden tegen een mooie vergoeding.

Het verzet tegen het vaccin nam toe, naarmate mensen getuige waren van sterfgevallen en zeer ernstige bijwerkingen. Ouders gaven er de voorkeur aan boetes te betalen en zelfs gevangenisstraffen te accepteren in plaats van hun kinderen te laten vaccineren, vooral als ze eerdere kinderen hadden die waren bezweken. De toenemende afwijzing van het vaccin en de protesten ertegen leidden in 1864-68 in Leicester, Engeland tot verplichting, wat leidde tot de lancering van de Anti-Vaccination League in 1870. De Anti-vaccinatie Society of America kwam in 1879 op de proppen.

De leden waren trouwe leden uit alle geledingen van de samenleving en ontvingen input van de medische professie en volksgezondheids-functionarissen die zich bezighielden met het documenteren van vaccinatieschade, pamfletten ontwierpen die het publiek waarschuwden, statistieken analyseerden en gedetailleerde petities naar regeringen over mandaten dienden. Er werden openbare bijeenkomsten gehouden waar politieke leiders erop wezen dat verplichtingen in strijd waren met het recht op vrijheid en lichamelijke integriteit; een punt dat relevant is tot op deze dag. De Koninklijke Commissie verzamelde zeven jaar lang bewijsmateriaal en trok de verplichte vaccinatiewet van Engeland in. Statistische analyse toonde aan dat de epidemieën dramatisch toenamen na 1854 – het jaar waarin de verplichte vaccinatiewet werd opgelegd. In Engeland en Wales stierven 44.840 mensen aan de pokken toen volgens officiële schattingen 97 procent van de bevolking was gevaccineerd. ”

De National Anti-Vaccination League of Britain bracht statistische manipulatie aan het licht: “Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegegeven dat de vaccinatie een leidende factor is bij de diagnose.” Als een gevaccineerde persoon de ziekte krijgt waartegen hij was beschermd, werd de ziekte onder een andere naam geregistreerd. Waterpokken, mazelen, uitslag en eczeem waren diagnostische opties. Dit “verhoogde de werkzaamheid van het vaccin”.

Veel regio’s, waaronder Leicester, verwierpen het vaccin en gebruikten sanitaire voorzieningen, hygiëne, isolatie en voeding en het ziektecijfer daalde opmerkelijk. Ironisch genoeg verdwenen de pokken toen het over de hele wereld verdween ook in regio’s waar mensen het vaccin vermeden.

De anti-vaccinatiebeweging, haar beschuldigingen en alternatieve oplossingen werden gerechtvaardigd. De golf van een toekomstige beweging werd gezaaid in 1943 toen Dr. Leo Kanner, een psychiater, een casestudy maakte van kinderen die leden aan een nieuwe aandoening die hij autisme noemde. Hij documenteerde details van deze niet-reagerende kinderen waarvan hij zei dat ze waren ingeënt tegen pokken en DPT.

Het was echter een epidemie van encefalopathie die werd waargenomen bij kinderen en die leidde tot sterfgevallen en een leven lang invaliditeit, die ouders ertoe aanzette om vaccins opnieuw in twijfel te trekken. Hun woede was niet ongegrond. Al in 1933 werd het DPT-vaccin door Dr. Madsen in verband gebracht met sterfgevallen bij kinderen. In 1947 bracht Dr. Brody het in verband met hersenbeschadiging. Een studie uit 1948 door Dr. Byers et al. bracht het in verband met sterfgevallen, blindheid, doofheid, spasticiteit, convulsies en andere neurologische aandoeningen. Er was openlijke schuldbekentenis van eminente immunologen in een Amerikaanse tv-show die in 1982 werd uitgezonden, waar ook kinderen te zien waren die na ontvangst van de vaccins in ‘planten’  waren veranderd. De Amerikaanse vaccinindustrie werd geconfronteerd met een faillissement en betaalde een vergoeding aan ouders die tegen hen naar de rechtbank gingen. De fabrikanten stapten over op het acellulaire kinkhoestvaccin, de DTaP, omdat werd vastgesteld dat de kinkhoestcomponent schuldig was.

Het anti-vaccinatiepubliek kreeg opnieuw gelijk.

Deze tweede golf werd op de meest brutale manier afgehandeld. De industrie benaderde de Amerikaanse regering en pleitte dat ze bescherming nodig hadden, anders zouden ze failliet gaan. De regering van Ronald Reagan verstrekte in oktober 1986 beperkte aansprakelijkheid aan vaccinproducenten en stelde een federaal compensatieprogramma op dat moest worden gefinancierd door een accijns op elk vaccinonderdeel dat ironisch genoeg voor rekening van de koper zou komen.

The New York Times van 15 november 1986 meldde: “De stijging van de kosten van aansprakelijkheidsverzekering en het onvoorspelbare karakter van een dergelijke aansprakelijkheid hebben sommige fabrikanten ertoe gedwongen te overwegen de productie van vaccins stop te zetten.” Ook: “De actie van Pres. Reagan kwam na hevig lobbywerk ten gunste van het wetsvoorstel door een brede coalitie, waaronder farmaceutische bedrijven en artsen.” Er was nog steeds een mogelijkheid dat ouders konden afzien van het systeem om fabrikanten aan te klagen. Deze maas in de wet werd geblokkeerd toen het Amerikaanse Hooggerechtshof het standpunt van het Amerikaanse Congres in de zaak Bruesewitz v. Wyeth van 2011 steunde. “Overlijden in verband met de toediening van een vaccin na 1 oktober 1998, als de verwonding of overlijden het gevolg waren van onvermijdelijke bijwerkingen, ook al was het vaccin op de juiste manier voorbereid en ging het vergezeld van de juiste aanwijzingen en waarschuwingen.” Hij was het erover eens dat vaccins “onvermijdelijk onveilig” waren en verleende daarom absolute immuniteit aan vaccinfabrikanten.

De pro-vaccinatiegroep won en liet de industrie zonder stimulans of intentie om veilige en effectieve vaccins te produceren. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services kreeg de opdracht om elk jaar veiligheidsrapporten in te dienen bij de regering, in overeenstemming met de publieke bezorgdheid. “Het Informed Consent Action Network (ICAN) en Robert F. Kennedy hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in een poging de veiligheidsrapporten openbaar te maken. Volgens een juridisch document met de titel” Mandaat voor veiligere vaccins voor kinderen”, heeft het HHS openlijk toegegeven dat ze al meer dan 30 jaar geen veiligheidsrapporten over vaccins hebben ingediend! “

De vaccinveiligheid hangt af van klinische proeven van de fabrikanten. Hoe goed zijn ze in staat bijwerkingen te onthullen? “Volgens het” WHO Expert Consultation on the Use of Placebos in Vaccine Trials “ uit 2013 worden de volgende vervangingen gebruikt in plaats van echte placebo:” In dit ontwerp wordt het proefvaccin of het placebo-product gemengd met een bestaand vaccin dat niet in de proef is onderzocht, en de proefpersonen krijgen ofwel (a) het proefvaccin gemengd met het bestaande niet-verwante vaccin of (b) de combinatie van een placebo en het bestaande niet-verwante vaccin. “De proeven kunnen dus nooit een echte risicobeoordeling opleveren.

De WHO geeft toe: “Een methodologisch nadeel is echter dat proeven met dit soort placebo’s een minder perfecte controle opleveren. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om de veiligheid en reactogeniciteit van het proefvaccin volledig te beoordelen.” De aangeboden redenen zijn dat vaccins als biologisch worden geclassificeerd – daarom vereisen ze geen strenge veiligheidstests en het zou onethisch zijn om de controlegroep “het gebruik van een vaccin te ontzeggen”. Dit is dezelfde WHO die van mening is dat degenen die vaccins in twijfel trekken de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen, die heeft besloten een krachtige basiscampagne te lanceren om vaccins te promoten waarbij al haar belanghebbenden zijn betrokken, en vindt dat er geen recht op weigering mag zijn.

De derde golf van de anti-vaccinatiebeweging was gericht op autisme dat in 1943 werd ontdekt. ​​Het verscheen bij kinderen over de hele wereld en werd in de jaren negentig onbeheersbaar. De ernst wordt weerspiegeld door het feit dat in Californië de prevalentie in de periode 1990 – 2002 met 600% toenam. De ouders die hun stem verhieven werden belachelijk gemaakt en gedemoniseerd. Ze werden gevraagd om hun eigen waarnemingen te ontkennen terwijl ze toekeken, en zelfs video-opnamen van hun kinderen die de regressie na het nemen van vaccins aantoonden, mochten niet baten.

Er is veel gebeurd in deze periode. Op 3 april 2000 vond een studie met de titel “Autisme, een uniek type kwikvergiftiging” door Sallie Bernard et al. 200 symptomen van autisme die exact met kwikvergiftiging overeenkwamen werden toegeschreven het aan het gebruik van de kwikhoudende verbinding Thiomersal in vaccins. Gepubliceerd in Medical Hypotheses in april 2001 na een grondige herziening, veroorzaakte het opschudding en werd hevig bekritiseerd. Het kabaal weigerde te vervagen en werd nog schriller toen een verzoekschrift over vrijheid van informatie van David Welden de notulen onthulde van een spraakmakende bijeenkomst van 51 functionarissen van de CDC, vaccinfabrikanten en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen die elkaar hadden ontmoet in Simpsonwood, Georgia op 7 – 8 juni 2000 om twee CDC-onderzoeken te bespreken die een onmiskenbaar verband aantoonden tussen kwikhoudende vaccins en autisme. Het relatieve risico dat in beide onderzoeken werd gevonden, was 7,62; elke grafiek boven 1 is een zekere indicatie.

CDC-correspondentie tussen de auteur Thomas Verstraeten en topwetenschappers onthulde dat hij de gegevens op zijn niveau had gemanipuleerd en niet in staat was dit verder te doen, stuurde een SOS voor hulp: “De associatie zal niet verdwijnen.” Bijgevolg werd de bijeenkomst gehouden waar de gasten besloten de vereniging te begraven, zelfs als een lid toegaf dat zijn kleinkind geen vaccins zou ontvangen, een ander sprak zijn bezorgdheid uit over de te halen doelen, terwijl een derde een soortgelijke rol benadrukte van het vaccin-adjuvante aluminium dat volgens hem even rampzalige gevolgen had. Ze waren het er allemaal over eens dat deze resultaten het publiek niet mogen bereiken. Verstraeten verliet de CDC om zich bij de vaccingigant Glaxosmithkline aan te sluiten, en een studie gepubliceerd in het novembernummer van het tijdschrift Pediatrics concludeerde: “Er werden geen consistente significante associaties gevonden tussen TCV’s (thiomersale bevattende vaccins) en neurologische ontwikkelingsresultaten. Conflicterende resultaten werden gevonden bij verschillende HMO’s voor bepaalde resultaten “; kortom niets aan de hand.

Dr. Mark Geier slaagde erin om toegang te krijgen tot de onbewerkte gegevens door middel van de wet op vrijheid van informatie en vond een risico van 7,62 zoals in het origineel. De andere studie toont dezelfde overblijfselen bij de CDC en is beschikbaar in zijn archieven.

Het CDC heeft een beurs verstrekt aan Dr. Poul Thorsen uit Denemarken om de beroemde Deense studies uit te voeren. Ze ontdekten dat Thiomersal in vaccins en het MMR-vaccin niet geassocieerd waren met autisme. De studies kwamen onder een wolk terecht toen een CDC-insider piepte dat Dr. Thorsen de beurs had verduisterd. De zaak werd onderzocht en Thorsen werd in april 2011 schuldig bevonden aan 22 fraudes.

De Amerikaanse advocaat Quillian Yates merkte op: “Deze beklaagde zou een regeling hebben opgesteld om meer dan $ 1 miljoen aan CDC-geld te stelen dat bestemd is voor onderzoek naar autisme. We zullen de uitlevering van de beklaagde zoeken.” Thorsen blijft op de “Most Wanted” -lijst staan ​​van het Office of Inspector General, US DHHS, en wacht op uitlevering omdat Denemarken geen uitleveringsverdrag heeft met de VS. De CDC is van mening dat zijn financiële misdaad zijn wetenschappelijke integriteit niet heeft aangetast en verdedigt de studies – omdat ze hun goed uitkwamen.

Een ander onderzoek werd uitgevoerd op 18 september 2017. “Het nieuwe bewijs, onthuld door Children’s Health Defense, toonde aan dat Thorsen en zijn medewerkers geen toestemming hadden gekregen van een Institutional Review Board (IRB) om hun onderzoek uit te voeren, dat werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in 2002 en kindergeneeskunde in 2003. Toen CDC in 2009 ontdekte dat Thorsen nooit de IRB-goedkeuringen had aangevraagd, meldden de medewerkers de fouten niet en trokken ze de onderzoeken niet in. Uit FOIA-documenten blijkt dat CDC-supervisors de misstappen negeerden.’

De volgende CDC-studie die een controverse tegenkwam, was toen Dr. William Thompson, CDC Immunization Safety Researcher, klokkenluider werd en 10.000 documenten overhandigde die hij moest vernietigen aan het Amerikaanse Congres, dat grove incongruenties aan het licht bracht in de CDC. De Stefano-studie die in 2002 werd gepubliceerd onderzocht de rol van MMR-vaccins bij autisme en weerlegde het onderzoek van 1998 door Dr. Andrew Wakefield. “Nadat dr. Brian Hooker via de Freedom of Information Act om originele MMR-studiedocumentatie had verzocht, gaf Dr. Thompson, de co-auteur, de druk van zijn geweten om documenten over te dragen die een 3,4-voudige toename van de incidentie van autisme in Afro-Amerikaanse jongens, geschrapt uit de laatste studie, resulteert in een daad van wetenschappelijke fraude. Dr. Brian Hooker had toegang tot de onbewerkte gegevens om de beweringen te bevestigen. De zaak wordt door het Congres onderzocht.

Op 13 januari 2019 meldde The Hill: “Pediatrisch neuroloog Dr. Andrew Zimmerman, die oorspronkelijk diende als deskundig medisch getuige voor de regering, die vaccins verdedigt in de federale vaccinatierechtbank, ondertekende een beëdigde verklaring. Tijdens een groep van 5.000 gevallen van vaccin-autisme, die werd gehoord voor de rechtbank op 15 juni 2007, nam hij de advocaten van het Ministerie van Justitie (DOJ) terzijde die hij werkte voor de verdediging van vaccins en vertelde hen dat hij “uitzonderingen had ontdekt waarin vaccinaties autisme konden veroorzaken. “Ik legde uit dat vaccin-geïnduceerde koorts en immuunstimulatie bij een subgroep van kinderen regressieve hersenziekte veroorzaakten met kenmerken van een autismespectrumstoornis.” Zijn mening was gebaseerd op wetenschappelijke vooruitgang en zijn eigen ervaring met patiënten. ‘Maar zijn bekentenis werd genegeerd en de zaken werden afgewezen.

De anti-vaccinatiebeweging verspreidde zich wereldwijd met een sterke basis toen het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker dat in 2007 werd geïntroduceerd, in verband werd gebracht met fraude in klinische proeven en talrijke gevallen van overlijden en ernstige handicaps. Deze zaken kregen veel media-publiciteit in Japan, Zweden, het VK, Ierland en de Verenigde Staten. Het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS) van de VS onthult tot 14 januari 2019 61.060 bijwerkingen waaronder 464 sterfgevallen en 8936 gevallen die als ernstig zijn geclassificeerd. De agentschappen geven toe dat VAERS slechts 1% van de werkelijke records registreert. De eigenlijke schade is daarom veel groter.

Afrikaners werden in november 2014 geschokt toen de Catholic Doctors Association bewijs vond uit rapporten van negen geaccrediteerde laboratoria dat beta hcg, een anticonceptiehormoon, aanwezig was in tetanusvaccins die worden gebruikt door de WHO en Unicef ​​in Kenia, gericht op 14- tot 49-jarige vrouwen. “In februari 2018 legde de Keniaanse president Raila Odinga een openbare verklaring af waarin hij bevestigde dat een tetanusvaccin dat in 2014 – 2015 aan ongeveer 500.000 vrouwen werd gegeven, werd bevestigd dat het een sterilisatiehormoon bevat. De licentie van de fabrikant werd ingetrokken.”

In 2017 barstten de Filippijnen van woede uit toen werd onthuld dat het door Sanofi in het land goedgekeurde denguevaccin dat werd toegediend aan 800.000 kinderen een waarschuwing had genegeerd dat het de gevallen van ernstige knokkelkoorts bij mensen die eerder aan de ziekte waren blootgesteld, zou kunnen vergroten. Het officiële dodental is 154. In veel gevallen is een ernstige inwendige bloeding gevonden. “Juridische autoriteiten hebben onthuld dat er een zaak is tegen zes Sanofi-functionarissen, voornamelijk vertegenwoordigers van het land, en 14 huidige en voormalige Filippijnse gezondheidsfunctionarissen.” Ondertussen vrezen de ouders van de 800.000 kinderen en 100.000 meer in Brazilië de dag dat hun afdelingen met dengue zouden komen.

Welke strategie wordt gebruikt om vaccins in een steeds onwilliger wordende bevolking te brengen? Het begint met het benoemen van vaccins als “immunisatie”, terwijl 100% van de lijdende bevolking “volledig geïmmuniseerd” kan blijken te zijn en de ontdekking van cellulaire immuniteit heeft deze bewering in 1944 vrijwel teniet gedaan. Het voorstellen van vaccins als bescherming van de “volksgezondheid” en als “preventieve geneeskunde” is ver van de werkelijkheid, wanneer vaccins tot dusver in verband zijn gebracht met 248 ziekten en handicaps, waaronder overlijden, zoals aan het licht gebracht door wetenschappelijk gepubliceerde studies, en uit onderzoek blijkt dat het “voorkomen van de meeste besmettelijke ziekten” eenvoudig de sluisdeuren van chronische aandoeningen opent. Is het een wonder dat mensen zich tegen vaccinaties keren? 

Onze kinderen bevinden zich vandaag in een deplorabele staat. Volgens een rapport in The Lancet lijdt 54% van de kinderen tegenwoordig aan chronische aandoeningen. 1 op de 10 kinderen heeft astma. 1 op de 13 heeft last van voedselallergieën. 1 op de 6 kinderen heeft ontwikkelingsstoornissen. 1 op de 8 lijdt aan ernstige neurologische aandoeningen. Uit het laatste rapport van de CDC, uitgebracht in april 2019, blijkt dat:

 • 1 op de 59 kinderen lijdt aan autisme.
 • In de afgelopen 8 tot 10 jaar: jeugddiabetes steeg met 23%, kanker steeg met 29%,
 • ADHD steeg met 43%, voedselallergieën namen toe met 50%,
 • astma steeg met bijna 50%,
 • autisme nam toe met 150%. Er is genoeg om zich zorgen over te maken.

Waar is de gezonde jeugd, zoals die door de vaccinprogramma’s werden beloofd? We kunnen de olifant in de kamer niet meer negeren. Vaccinatieverplichtingen die worden opgelegd als reactie op sentimenten en de censuur van sociale media is niet de oplossing. De wetenschappelijke samenleving moet doorgaan met observatie, bewijzen en feiten en mag niet worden beïnvloed door de manipulaties van de vaccinindustrie en haar lobbyisten. De geschiedenis zal de bewaarders van kinderen beoordelen op basis van hun reactie op dit moment. Laat die beslissing verstandig en wetenschappelijk zijn. We hebben moed en vastberadenheid nodig om de belanghebbers het hoofd te bieden. Onze kinderen zijn kostbaar, niet de winsten van een meedogenloze industrie.