Alles wat je wou weten

Als je observeert, toekijkt, analyseert, nadenkt, komen er onvermijdelijk vragen. Dat is mens zijn. “De mens is een vraag stellend wezen” en als we geen vragen meer stellen, als de vragen wegdeemsteren en we het voor bekeken houden, gaat het licht uit. Rodins’ “Denker” beeldt uit dat de mens de wereld van het biologische is overstegen en zich bewust wordt van een oneindig potentieel dat hem geschonken wordt om scheppend bezig te zijn, om daardoor in de voetsporen te treden van zijn Maker die de mens met scheppende bedoelingen het levenslicht deed zien. De geest is een haast oneindige gave die de mens in staat stelt om creatief om te springen met de materie, om de materie vorm te geven en tot leven te laten komen. En naarmate de mens erin slaagt de materie te overstijgen, en zich hoger begeeft, komt de geest in contact met de Oneindige. Het is de geest die ons de vrije ruimte laat om onze dromen waar te maken. Voor de geest is er geen gevangenis zolang men de sleutel van de creativiteit weet te gebruiken. “De denker” schijnt te zeggen : “Maak plaats voor de geest”. De geest kan alle kanten uit. Hij kan door zijn vermogens om constructief-positief scheppend te ageren machtig werk verrichten. Hij kan de mens begrijpend, mild, lief, nederig, gelukkig en vrij maken; maar de geest kiest zijn weg en wil soms tegen het leven ingaan : vult zich met bitterheid, zwartgalligheid of zelfzucht… Maar de geest gaat een richting uit, de richting van de mens die hem bestuurt. Vragen kunnen rationeel zijn, emotioneel, sentimenteel, exponentieel,  begerig naar kennis, verlangend om te weten om te verbeteren… of kunnen verstrooid gesteld te worden in een vergoelijkende bui, om iets uit te lokken, om de waarheid te bedekken of ze aan het licht te brengen.  

Mensen hebben zich vragen gesteld over bijna alles.

Maar mensen moeten op het juiste moment de juiste vragen stellen en moeten eerlijk zijn met zichzelf. Wanneer de juiste vragen de juiste antwoorden bieden, blijft de vraag: “Wat doe ik ermee?” Laat ik het voor wat het is, of ga ik er iets mee doen? Maar, nu ik het antwoord ken, drukt het me met mijn neus op een verantwoordelijkheid. Gaan alle antwoorden in het laatje met kennis waar ik toch niets mee doe, of wordt het wijsheid die elk van mijn handelingen leidt? Ik hoop dat laatste. 

Met dat in het achterhoofd, wordt op 15 januari de eerste Vraag-en-Antwoord brochure (digitaal) verstuurd naar de onderschrijvers van de Q-Module. We beginnen met 64 pagina’s vragen en antwoorden over Voeding en Gezondheid.

De Q-Module is een dynamische Module, die in de loop van het jaar verder wordt aangevuld. Deze Module is een onderdeel van de Cursus Natuur&Gezondheid, maar er kan ook afzonderlijk worden ingetekend op deze Module (30 euro).

Het eerste deel is beschikbaar op 15 januari : Vragen over Voeding & Gezondheid

De volgende nummers zijn : (en je kunt zelfs helpen om de inhoud te bepalen door je eigen vragen door te sturen)

 • Gezonde voeding en Therapie
 • Vragen over Levenswijze en Gezondheid
 • Vragen over hulpmiddelen, therapieën en voedingsaanvulling

Aanvragen

“Mislukkingen geven je niet de juiste antwoorden, maar geven je wel vragen  voor een beter antwoord…”

Sap je Gezond

Een vraag die soms wordt gesteld is, of men door middel van sappen in staat is om voedingstekorten op te lossen? Het antwoord is volmondig ja. Het was Dr. Norman Walker die zich de vraag stelde van waar die magische kracht kwam, om van hem – een hopeloos en ten dode opgeschreven geval –  een gezond mens te maken, met hernieuwde kracht, met een helderheid en pit. Walker wordt de vader van de sappentherapie genoemd en niemand bestudeerde de sappen zoals hij het heeft gedaan. Niemand heeft meer ervaring met sappen en therapie als hij. Drie jaar lang dronk hij zelf dagelijks drie liter vers geperst sap. Het eerste jaar kon hij trouwens nauwelijks iets anders binnen houden… De volgende zestig jaar was één liter sap per dag een vast onderdeel van zijn voeding. Dat sap bestond hoofdzakelijk uit groenten, waarvan een gedeelte bladgroenten.

Laat me één voorbeeld geven van hoe sap voedingstekorten kan opheffen.

Ik haal het uit het niet verschenen boek van Patrick Geryl : ‘Zeven Dieetwetten van de Natuur”.

‘De positieve resultaten die de natuurlijke therapie bij foliumzuurtekort oplevert, zijn zo verbijsterend dat ze bijna ongelooflijk lijken. Ik haal hier het opmerkelijke geval aan van een jonge vrouw. Na haar bevalling was ze onderhevig aan ernstige emotionele problemen. Van bij haar zwangerschap tot aan de bevalling verliep alles normaal. Enkele dagen na de geboorte werd ze plotseling angstig en kreeg ze hallucinaties. Ze werd tevergeefs gedurende bijna twee jaar behandeld met tranquillizers die, erg genoeg, ook foliumrovers zijn. Verschillende malen trachtte ze zelfmoord te plegen. Tot haar geluk was er een dokter die haar grote hoeveelheden sap te drinken gaf. Na slechts één week had ze al sterke vooruitgang gemaakt. Na nog geen twee weken was ze bijna volkomen hersteld! Ze werd uit het kuuroord ontslagen met de opdracht om dagelijks veel verse sappen te blijven drinken om haar foliumzuurgehalte op peil te houden.’

Maar de mogelijkheden om tekorten op te heffen door sap, gaan veel verder dan alleen maar foliumzuur. Bijna alle tekorten kunnen worden weggewerkt door dit godenvoedsel. Zie het als een luxe, een noodzaak, of een zaak van levensbelang… sap.

Detoxen met sap

Detox-kuren zijn er vandaag in overvloed. Het lijkt erop dat ineens iedereen wakker geworden is en begrijpt dat ziekte een gevolg is van een te hoge opstapeling van toxines waar je lichaam vanaf wil. De Amerikaanse Dr. Tilden  zag meer dan vijftig jaar geleden ziekte als een gevolg van toxines die de bloedstroom overspoelen. Maar hij was niet de enige of eerste die het belang van een zuiver lichaam in de kijker zette. De ganse natuurgeneeskunde gaf al – zo lang als ze reeds bestaat in verschillende vormen en methoden – het advies om te reinigen.

Je kunt natuurlijk afvragen hoe een mens aan al die toxines komt, die zich opstapelen tot je er ziek van wordt. De bronnen van die toxines kunnen heel divers zijn. In feite is het zo dat het lichaam permanent toxines produceert en ook permanent toxines uitdrijft.

Zo lang de toxines het lichaam even snel verlaten, als ze worden geproduceerd, heb je niets te vrezen. Er is geen opstapeling en je vervuilt je lichaam niet. Maar dat is niet altijd zo. Soms beschikt het lichaam niet over de  energie om direct af te rekenen met de toxines, bv. omdat er teveel energie gebruikt wordt voor andere activiteiten. In dat geval parkeert het lichaam toxines in het weefsel, in afwachting van een toekomstige gelegenheid.

Bereiken de toxines de tolerantiegrens van het lichaam, dan maken ze gebruik van een acute ziekte om met kracht op te treden als een “plaatsvervangende eliminatie”. Maar dat vinden we erg vervelend… een verkoudheid of griep komt ons ongelegen. Of we zien ziekte als onze vijand, in plaats van als vriend. Daarom zijn we snel in het gebruik van middeltjes om de ziekte de kop in te drukken. Geen detox dus. Ondertussen gaan we door met het produceren van toxines, boven de capaciteit van de ontgiftiging. Het is dan mogelijk dat het lichaam een nieuwe poging tot ontgiftigen onderneemt… misschien op dezelfde manier, misschien op een andere manier. Hoe meer het organisme wordt tegengewerkt, hoe krachtiger de pogingen en ernstiger de ziektesymptomen…

Ja, we hebben veel acute ziekten overwonnen. Niemand sterft nog aan een griepje, een verkoudheid of koorts. Maar des te meer chronische ziekten, omdat ziekte nooit de kans kreeg om te doen wat ze moest doen.

Dus zochten we naar detox-kuren. Maar wat denk je van detox-kuren waarvan gezonde mensen ziek worden… kunnen zieke mensen daarvan gezond worden? Toch gebeurt het. Sommige mensen denken dat detox-kuren afhankelijk zijn van middelen en remedies, maar dat is niet zo. In de eerste plaats is er energie nodig om naar de diepte te gaan. Rust is extreem belangrijk voor het opladen van de batterij.

Voor alles moet men begrijpen van waar de toxines komen. Te veel voedsel (meer dan wat de spijsverteringsorganen vlot kunnen verwerken), verkeerd voedsel, verslijmend voedsel, geconcentreerd voedsel, teveel eiwitten, door de industrie verminkt voedsel… voedsel dat zelf bezoedeld is door additieven en chemicaliën… Ja, het is een wonder dat we niet veel zieker zijn, als je alle mogelijke bronnen van intoxicatie op een rijtje zet.

Je lichaam goed voeden, is één van de instrumenten waarmee je je lichaam kunt helpen om de strijd tegen toxines aan te bieden. En met wat zou je de elektrische lading van je lichaam beter kunnen voorzien dan door het gebruik van verse sappen? En dat niet alleen tijdens een paar kuurdagen, maar liefst iedere dag. Wat weerhoudt je om je lichaam te voorzien van datgene wat volgens Dr. Shumann gerekend wordt tot de elementaire behoeften van het lichaam? Volgens deze dokter zou je, als je in goede gezondheid wil blijven en nooit ziek zijn, 7 kg fruit en groenten moeten eten. Onmogelijk zeg je? Ja, dat is waar en ik zie het nog niet gebeuren dat mensen vier kilogram groenten eten uit een grote variatie van wortelgewassen, bladgroenten en vruchtgroenten. Maar daar maak je anderhalve liter vers sap uit, en dat kan je wel drinken, waardoor je vermijdt dat je lichaam eet overlast aan cellulose te verwerken heeft. De overige 3 kg. kan je gemakkelijk zo eten. Dat is hoofdzakelijk fruit.

Een tip om te detoxen  is gericht op het schoonmaken van de lever. De lever is de cruciale schakel in de ontgiftiging van je lichaam. Drink ter verbetering dagelijks het sap van ½ rode biet met 3 appels.

Is je lever er erg aan toe? Drink dan daarnaast ook dagelijks een glas sap, gemaakt uit een stevige peer en één appel.

Noteer dat alle groentesappen goed zijn om te detoxen. Wees er zeker van dat vers geperst sap al veel mensenlevens heeft gered. Misschien ook het uwe?

Sap je Gezond – een parel van informatie en aanmoediging !

gedrukt of digitaal

Sap je gezond kaft

Wil je nog meer toepassingen van zuurstof voor je gezondheid ?

Zuurstof 2

sap en detox

Je wou iets doen voor je gezondheid, maar wat ? 

Gezondheid is een kostbaar goed, en velen beseffen het pas wanneer hun gezondheid zwaar te lijden heeft. Hoe is het zo ver gekomen? Zeker niet in één dag… beetje bij beetje, omdat wij het lichaam niet de voeding gaven waarop het recht heeft.

Wat zijn de punten waarop je iets kunt doen aan de oorzaken? Zijn het de actiepunten, de “do’s & dont’s”? Natuurlijk, het is even bezinnen, je leven reorganiseren, je voeding onderzoeken… Er is heel veel wat je kunt ombuigen ten goede, meer groenten en fruit eten bijvoorbeeld… Maar hoor ik daar niemand zeggen, dat je geen groenten en fruit verdraagt? Ja, het is mogelijk dat je hele stofwisseling zwaar te lijden heeft en dat de zachte cellulose van fruit en groenten in een darm die nooit voldoende bulk kreeg, toch irritatie geeft. Hoe kan je dan de leven gevende kwaliteiten van fruit en groenten genieten? Maak er sap van, lekker vers, in de grootst denkbare variatie van alle beschikbare groenten en fruitsoorten. Niet alleen is dit de beste vorm om fruit en groenten te eten, maar het is ook de snelste manier om een verschil te maken voor je gezondheid. 

Dagelijks één liter vers geperst sap is geen luxe voor mensen die chronisch ziek zijn. Voor sommigen is het de enige manier om te overleven, om hun leven kwalitatief beter te maken, om het leven te verlengen. Vers geperst, wel te verstaan. Met gebottelde sappen zal je nooit die uitwerking ervaren. Alleen vers geperste sappen is geliquidifieerd levend voedsel. Het is rauwkost van de bovenste plank. Geen probleem om ze te kauwen, geen moeite om ze te verteren, voeding die door het lichaam zo dankbaar wordt aanvaard en opgenomen, die alle cellen bevloeit met een stroom van leven gevende en vernieuwende kracht…

Maar is het niet belangrijk welke groenten en fruitsoorten wij kiezen voor het sap? Zeker. Het is onmogelijk om grote hoeveelheden sap te drinken van te zure of te bittere of te pikante groenten. Daar kan je smaak je zeker leiden. Bovendien zie je dat mensen te gemakkelijk naar fruit – en fruit alleen – neigen… maar vergeet je groen niet… 

In een volgende aflevering kom ik terug op heel bijzondere sappen, in de kleuren van de regenboog. Ondertussen wens ik je het plezier toe, om de ervaring met fruit en groenten aan te gaan. Niet zo maar voorzichtig, maar voluit. Het is het waard. De inzet is : een betere gezondheid !

Sap maken, van welke groenten ? 

In feite kan je van alle sappige, verse groenten sap maken. De keuze van de groenten  kan je laten bepalen door je eigen voorliefdes… want groentesappen kunnen erg lekker zijn.  Wortels met venkel bijvoorbeeld, is een geslaagde combinatie. Een appel erbij zorgt voor een zoetzure afronding van de smaak.  Mag het ? Natuurlijk mag dit. Er is geen probleem om in sappen bv wat fruit toe te voegen, omdat sappen geen zetmeel bevatten.

Maar iets heel anders dan de smaak, is de behoefte. Een gezondheidsprobleem kan vragen om met de beste natuurlijke middelen beantwoord te worden. Zo zou je bv. heel gericht je sappen kunnen kiezen in functie van de gezondheidsproblemen / ziekten. Zo worden de sappen  het centrum van de voedingstherapie. Natuurlijk moet je dan e.e.a. kennen van de geneeskracht van de voeding. En hou er rekening mee, dat alles wat geneeskrachtig is in de voeding, ook voorkomend is.

Laat me een voorbeeld geven : andijvie… Ik kan me voorstellen dat dit niet je eerste keuze zou zijn als sap. Maar toch is de toepassing van andijviesap zeer specifiek en uniek.

Deze bladgroente is een gekrulde op sla lijkende groente, bekend als escarole en chicorij. Het woord andijvie wordt meestal  gebruikt voor de in de winter gegroeide kroppen van de Witlof of Brussels Lof, welke alleen bestaat uit  de lange min of meer rechte, dik roomwitte bladeren, die 10 tot 12,5 cm. lang zijn. Deze is niet zo rijk als de groene variëteiten van andijvie.

Andijvie is nauw verwant aan de paardebloemplant, en de chemische samenstellingen ervan zijn min of meer hetzelfde.  Andijvie echter, heeft voedingsstoffen die het optische systeem constant nodig heeft.  De toevoeging van andijvie-sap aan wortel-, selderij- en peterselie-sap zal de optische zenuwen en het musculaire systeem voorzien van de voeding die verbazende resultaten zal opleveren in het corrigeren van vele ooggebreken en aandoeningen. Een of twee grote glazen van deze combinatie dagelijks, heeft in de loop van enkele maanden oogproblemen op een buitengewone manier gecorrigeerd, en het gebruik van een bril overbodig gemaakt.

Eén van  de meest bijzondere gevallen die onder de aandacht van Dr. Walker gekomen is, is die van een vrouw die in West-Virginia woonde, ten zuiden van Pittsburg.  Ontstekingen ontnamen haar gezichtsvermogen compleet, en gedurende bijna drie jaar was zij hopeloos  met de adviezen en de middelen die haar ter genezing aangeboden werden. Ze was erg in twijfel of zij ooit nog zou kunnen zien. Zij hoorde dat in Pittsburg een plant  gebruikt werd waarvan iedere dag vers sap gemaakt werd door middel van een speciale pers. Het werd gezegd dat er wonderen gebeurden als resultaat van de verse rauwe plantensappen-therapie en zij besliste om het te proberen.

Zij volgde het voorbereidende reinigingsdieet, begeleid met een reeks darmspoelingen en lavementen om al de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Zij at nog uitsluitend rauwe groenten en  geen geconcentreerd zetmeel en suikers .

Daarnaast dronk zij dagelijks :

 • Een halve liter wortel-, selderij-, peterselie- en andijvie-sap
 • Een halve liter wortelsap
 • Een halve liter wortel-, selderij-, peterselie- en spinaziesap
 • Een halve liter wortel- en spinaziesap.
 • Alles samen goed voor ongeveer twee liter sap of acht drinkglazen per dag.

Haar gezichtsvermogen herstelde in minder dan een jaar tijd  voldoende zodanig dat zij kranten en tijdschriften weer kon lezen met de hulp van een vergrootglas !

Andijvie is een van de rijkste bronnen van vitamine A onder de groene groenten. Gecombineerde wortel-, selderij- en andijvie-sappen, zijn het meest waardevol bij astma en hooikoorts, op voorwaarde dat de oorzaak van deze toestand  definitief verwijderd wordt uit de voeding. De ooraak is natuurlijk gewoonlijk de melk en de geconcentreerde suikers en zetmeel.

In combinatie met selderij en peterselie, is andijvie zeer ondersteunend bij bloedarmoede en bij functionele hartproblemen (als deze niet het resultaat zijn van gasvorming in de darm), en als een bloedtonicum. Het is zeer gezondheidsbevorderend bij afwijkende condities van de milt.

Andijviesap bevordert in bijna iedere combinaitie de afscheiding van gal en is daarom erg goed voor zowel lever- als galblaasfuncties.

Daarnaast is er een hele verzameling van groenten, die elk hun geneeskracht hebben. Of het gaat over wortels, venkel, bieten, boerenkool…  Je kunt er sap van maken ! Het is de beste manier om rauwkost te eten, zonder problemen. In een volgende bijdrage lees je er meer over.

De brochure : Sap je Gezond – een parel van informatie en aanmoediging !

10 euro + verzendkosten of 50 euro per 10

Sap je gezond kaft

Zijn vaccinaties de oplossing?

Een betere gezondheid & immuniteit

en van Vaccinatie moet je dit niet verwachten

Anti-Vaccinatie; Pro-Wetenschap; Pro-Gezondheid; Anti-Industrie

Vaccinaties zijn niet de “Remedie” voor een falende immuniteit.

De voorbije week was ’t Prikje van vzw Preventie Vaccinatieschade dan met het nieuwe nummer van juni.  Ik bewonder de mensen die zich hiervoor inzetten, om de onpopulaire wegen te gaan en een ander geluid te laten horen over wat zich achter de schermen beweegt. Het is zoals wijlen Dr Moolenburg het zei : “Het credo is : Het is veilig en effectief”. Het maakt niet uit wat de consequenties zijn.. Héhé, dat moet je niet zien, kijk de andere kant op.

Inhoudstabel ’t Prikje juli 2020:

 • Kudde-immuniteit (uitgebreid)
 • Mondmaskers
 • Asymptomatische verspreiding
 • Behandelingsmarge na Covidvaccinatie
 • Informatiechaos
 • Een dokter getuigt (1)
 • Hoe groot is het risico op een verplicht covid-vaccin?
 • Johnson & Johnson versnelt onderzoek
 • Standpunt van de Gezinsbond ten opzichte van vaccinaties
 • Petities
 • download : https://www.vaccinatieschade.be/content/e-prikje-juni-2020#

Ondertussen is Natuur & Gezondheid JULI met als thema EIWITTEN in voeding en gezondheid verschenen. De abonnees hebben de link voor download ontvangen.

En dat betekent dat ik ondertussen begonnen ben aan Nummer 4 (1 oktober) “Natuurlijke Remedies”. Het was niet mijn bedoeling om er dergelijke omvang aan te geven, maar dat komt nu eenmaal zo en ik hoop dat je er ook niet kwaad om bent om in één keer alles samen te krijgen…

In dit vierde nummer gaat het over remedies en dat Vaccinaties niet de “Remedie” zijn voor een falende immuniteit. Onderstaande tekst is één artikel uit het tijdschrift in voorbereiding :

“Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid van vaccins. We hebben studies nodig over gevaccineerde populaties op basis van verschillende schema’s en doseringen, evenals de gevoeligheid van individuele patiënten waarover we blijven leren. Niemand mag worden bedreigd door het nastreven van deze kennis. Het vaccinbeleid moet het onderwerp zijn van een open en eerlijk debat, zonder bedreiging. Er zijn geen kampen – alleen mensen die bezorgd zijn over het welzijn van onze kinderen. “   ~ Dr. Bernadine Healy, voormalig directeur van het National Institute of Health

Jagannath Chatterjee schrijft: “Het concept van opgedrongen bescherming bestaat al heel lang. Het was gericht tegen pokken omdat de ziekte hardnekkig en dodelijk was. Voorafgaand aan vaccinatie waren er drie praktijken; droog poeder via de neus, inenting en huidkrassen. Deze zijn om drie redenen mislukt; ze leidden tot ernstige bijwerkingen, verhoogden het sterftecijfer en hielpen de ziekte zich te verspreiden onder de populaties waar ze werden ingebracht. Tegen 1728 wist de medische professie heel goed dat deze concepten niet werkten.

Toen Jenner met hetzelfde concept uitkwam, werden de wenkbrauwen opgetrokken. De pokkenvaccinatie werd geaccepteerd na een enkel geval van James Phipps die na operatie in mei 1796 een ziekte-uitdaging overleefde, en er werd aangenomen dat de immuniteit levenslang was. De incidentie nam echter snel toe en de beloofde immuniteitsperiode nam geleidelijk af van een leven lang tot zes maanden. Er werd een herhaalde hervaccinatie voorgesteld die geschikt was voor degenen die de praktijk implementeerden tegen een mooie vergoeding.

Het verzet tegen het vaccin nam toe, naarmate mensen getuige waren van sterfgevallen en zeer ernstige bijwerkingen. Ouders gaven er de voorkeur aan boetes te betalen en zelfs gevangenisstraffen te accepteren in plaats van hun kinderen te laten vaccineren, vooral als ze eerdere kinderen hadden die waren bezweken. De toenemende afwijzing van het vaccin en de protesten ertegen leidden in 1864-68 in Leicester, Engeland tot verplichting, wat leidde tot de lancering van de Anti-Vaccination League in 1870. De Anti-vaccinatie Society of America kwam in 1879 op de proppen.

De leden waren trouwe leden uit alle geledingen van de samenleving en ontvingen input van de medische professie en volksgezondheids-functionarissen die zich bezighielden met het documenteren van vaccinatieschade, pamfletten ontwierpen die het publiek waarschuwden, statistieken analyseerden en gedetailleerde petities naar regeringen over mandaten dienden. Er werden openbare bijeenkomsten gehouden waar politieke leiders erop wezen dat verplichtingen in strijd waren met het recht op vrijheid en lichamelijke integriteit; een punt dat relevant is tot op deze dag. De Koninklijke Commissie verzamelde zeven jaar lang bewijsmateriaal en trok de verplichte vaccinatiewet van Engeland in. Statistische analyse toonde aan dat de epidemieën dramatisch toenamen na 1854 – het jaar waarin de verplichte vaccinatiewet werd opgelegd. In Engeland en Wales stierven 44.840 mensen aan de pokken toen volgens officiële schattingen 97 procent van de bevolking was gevaccineerd. ”

De National Anti-Vaccination League of Britain bracht statistische manipulatie aan het licht: “Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegegeven dat de vaccinatie een leidende factor is bij de diagnose.” Als een gevaccineerde persoon de ziekte krijgt waartegen hij was beschermd, werd de ziekte onder een andere naam geregistreerd. Waterpokken, mazelen, uitslag en eczeem waren diagnostische opties. Dit “verhoogde de werkzaamheid van het vaccin”.

Veel regio’s, waaronder Leicester, verwierpen het vaccin en gebruikten sanitaire voorzieningen, hygiëne, isolatie en voeding en het ziektecijfer daalde opmerkelijk. Ironisch genoeg verdwenen de pokken toen het over de hele wereld verdween ook in regio’s waar mensen het vaccin vermeden.

De anti-vaccinatiebeweging, haar beschuldigingen en alternatieve oplossingen werden gerechtvaardigd. De golf van een toekomstige beweging werd gezaaid in 1943 toen Dr. Leo Kanner, een psychiater, een casestudy maakte van kinderen die leden aan een nieuwe aandoening die hij autisme noemde. Hij documenteerde details van deze niet-reagerende kinderen waarvan hij zei dat ze waren ingeënt tegen pokken en DPT.

Het was echter een epidemie van encefalopathie die werd waargenomen bij kinderen en die leidde tot sterfgevallen en een leven lang invaliditeit, die ouders ertoe aanzette om vaccins opnieuw in twijfel te trekken. Hun woede was niet ongegrond. Al in 1933 werd het DPT-vaccin door Dr. Madsen in verband gebracht met sterfgevallen bij kinderen. In 1947 bracht Dr. Brody het in verband met hersenbeschadiging. Een studie uit 1948 door Dr. Byers et al. bracht het in verband met sterfgevallen, blindheid, doofheid, spasticiteit, convulsies en andere neurologische aandoeningen. Er was openlijke schuldbekentenis van eminente immunologen in een Amerikaanse tv-show die in 1982 werd uitgezonden, waar ook kinderen te zien waren die na ontvangst van de vaccins in ‘planten’  waren veranderd. De Amerikaanse vaccinindustrie werd geconfronteerd met een faillissement en betaalde een vergoeding aan ouders die tegen hen naar de rechtbank gingen. De fabrikanten stapten over op het acellulaire kinkhoestvaccin, de DTaP, omdat werd vastgesteld dat de kinkhoestcomponent schuldig was.

Het anti-vaccinatiepubliek kreeg opnieuw gelijk.

Deze tweede golf werd op de meest brutale manier afgehandeld. De industrie benaderde de Amerikaanse regering en pleitte dat ze bescherming nodig hadden, anders zouden ze failliet gaan. De regering van Ronald Reagan verstrekte in oktober 1986 beperkte aansprakelijkheid aan vaccinproducenten en stelde een federaal compensatieprogramma op dat moest worden gefinancierd door een accijns op elk vaccinonderdeel dat ironisch genoeg voor rekening van de koper zou komen.

The New York Times van 15 november 1986 meldde: “De stijging van de kosten van aansprakelijkheidsverzekering en het onvoorspelbare karakter van een dergelijke aansprakelijkheid hebben sommige fabrikanten ertoe gedwongen te overwegen de productie van vaccins stop te zetten.” Ook: “De actie van Pres. Reagan kwam na hevig lobbywerk ten gunste van het wetsvoorstel door een brede coalitie, waaronder farmaceutische bedrijven en artsen.” Er was nog steeds een mogelijkheid dat ouders konden afzien van het systeem om fabrikanten aan te klagen. Deze maas in de wet werd geblokkeerd toen het Amerikaanse Hooggerechtshof het standpunt van het Amerikaanse Congres in de zaak Bruesewitz v. Wyeth van 2011 steunde. “Overlijden in verband met de toediening van een vaccin na 1 oktober 1998, als de verwonding of overlijden het gevolg waren van onvermijdelijke bijwerkingen, ook al was het vaccin op de juiste manier voorbereid en ging het vergezeld van de juiste aanwijzingen en waarschuwingen.” Hij was het erover eens dat vaccins “onvermijdelijk onveilig” waren en verleende daarom absolute immuniteit aan vaccinfabrikanten.

De pro-vaccinatiegroep won en liet de industrie zonder stimulans of intentie om veilige en effectieve vaccins te produceren. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services kreeg de opdracht om elk jaar veiligheidsrapporten in te dienen bij de regering, in overeenstemming met de publieke bezorgdheid. “Het Informed Consent Action Network (ICAN) en Robert F. Kennedy hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in een poging de veiligheidsrapporten openbaar te maken. Volgens een juridisch document met de titel” Mandaat voor veiligere vaccins voor kinderen”, heeft het HHS openlijk toegegeven dat ze al meer dan 30 jaar geen veiligheidsrapporten over vaccins hebben ingediend! “

De vaccinveiligheid hangt af van klinische proeven van de fabrikanten. Hoe goed zijn ze in staat bijwerkingen te onthullen? “Volgens het” WHO Expert Consultation on the Use of Placebos in Vaccine Trials “ uit 2013 worden de volgende vervangingen gebruikt in plaats van echte placebo:” In dit ontwerp wordt het proefvaccin of het placebo-product gemengd met een bestaand vaccin dat niet in de proef is onderzocht, en de proefpersonen krijgen ofwel (a) het proefvaccin gemengd met het bestaande niet-verwante vaccin of (b) de combinatie van een placebo en het bestaande niet-verwante vaccin. “De proeven kunnen dus nooit een echte risicobeoordeling opleveren.

De WHO geeft toe: “Een methodologisch nadeel is echter dat proeven met dit soort placebo’s een minder perfecte controle opleveren. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om de veiligheid en reactogeniciteit van het proefvaccin volledig te beoordelen.” De aangeboden redenen zijn dat vaccins als biologisch worden geclassificeerd – daarom vereisen ze geen strenge veiligheidstests en het zou onethisch zijn om de controlegroep “het gebruik van een vaccin te ontzeggen”. Dit is dezelfde WHO die van mening is dat degenen die vaccins in twijfel trekken de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen, die heeft besloten een krachtige basiscampagne te lanceren om vaccins te promoten waarbij al haar belanghebbenden zijn betrokken, en vindt dat er geen recht op weigering mag zijn.

De derde golf van de anti-vaccinatiebeweging was gericht op autisme dat in 1943 werd ontdekt. ​​Het verscheen bij kinderen over de hele wereld en werd in de jaren negentig onbeheersbaar. De ernst wordt weerspiegeld door het feit dat in Californië de prevalentie in de periode 1990 – 2002 met 600% toenam. De ouders die hun stem verhieven werden belachelijk gemaakt en gedemoniseerd. Ze werden gevraagd om hun eigen waarnemingen te ontkennen terwijl ze toekeken, en zelfs video-opnamen van hun kinderen die de regressie na het nemen van vaccins aantoonden, mochten niet baten.

Er is veel gebeurd in deze periode. Op 3 april 2000 vond een studie met de titel “Autisme, een uniek type kwikvergiftiging” door Sallie Bernard et al. 200 symptomen van autisme die exact met kwikvergiftiging overeenkwamen werden toegeschreven het aan het gebruik van de kwikhoudende verbinding Thiomersal in vaccins. Gepubliceerd in Medical Hypotheses in april 2001 na een grondige herziening, veroorzaakte het opschudding en werd hevig bekritiseerd. Het kabaal weigerde te vervagen en werd nog schriller toen een verzoekschrift over vrijheid van informatie van David Welden de notulen onthulde van een spraakmakende bijeenkomst van 51 functionarissen van de CDC, vaccinfabrikanten en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen die elkaar hadden ontmoet in Simpsonwood, Georgia op 7 – 8 juni 2000 om twee CDC-onderzoeken te bespreken die een onmiskenbaar verband aantoonden tussen kwikhoudende vaccins en autisme. Het relatieve risico dat in beide onderzoeken werd gevonden, was 7,62; elke grafiek boven 1 is een zekere indicatie.

CDC-correspondentie tussen de auteur Thomas Verstraeten en topwetenschappers onthulde dat hij de gegevens op zijn niveau had gemanipuleerd en niet in staat was dit verder te doen, stuurde een SOS voor hulp: “De associatie zal niet verdwijnen.” Bijgevolg werd de bijeenkomst gehouden waar de gasten besloten de vereniging te begraven, zelfs als een lid toegaf dat zijn kleinkind geen vaccins zou ontvangen, een ander sprak zijn bezorgdheid uit over de te halen doelen, terwijl een derde een soortgelijke rol benadrukte van het vaccin-adjuvante aluminium dat volgens hem even rampzalige gevolgen had. Ze waren het er allemaal over eens dat deze resultaten het publiek niet mogen bereiken. Verstraeten verliet de CDC om zich bij de vaccingigant Glaxosmithkline aan te sluiten, en een studie gepubliceerd in het novembernummer van het tijdschrift Pediatrics concludeerde: “Er werden geen consistente significante associaties gevonden tussen TCV’s (thiomersale bevattende vaccins) en neurologische ontwikkelingsresultaten. Conflicterende resultaten werden gevonden bij verschillende HMO’s voor bepaalde resultaten “; kortom niets aan de hand.

Dr. Mark Geier slaagde erin om toegang te krijgen tot de onbewerkte gegevens door middel van de wet op vrijheid van informatie en vond een risico van 7,62 zoals in het origineel. De andere studie toont dezelfde overblijfselen bij de CDC en is beschikbaar in zijn archieven.

Het CDC heeft een beurs verstrekt aan Dr. Poul Thorsen uit Denemarken om de beroemde Deense studies uit te voeren. Ze ontdekten dat Thiomersal in vaccins en het MMR-vaccin niet geassocieerd waren met autisme. De studies kwamen onder een wolk terecht toen een CDC-insider piepte dat Dr. Thorsen de beurs had verduisterd. De zaak werd onderzocht en Thorsen werd in april 2011 schuldig bevonden aan 22 fraudes.

De Amerikaanse advocaat Quillian Yates merkte op: “Deze beklaagde zou een regeling hebben opgesteld om meer dan $ 1 miljoen aan CDC-geld te stelen dat bestemd is voor onderzoek naar autisme. We zullen de uitlevering van de beklaagde zoeken.” Thorsen blijft op de “Most Wanted” -lijst staan ​​van het Office of Inspector General, US DHHS, en wacht op uitlevering omdat Denemarken geen uitleveringsverdrag heeft met de VS. De CDC is van mening dat zijn financiële misdaad zijn wetenschappelijke integriteit niet heeft aangetast en verdedigt de studies – omdat ze hun goed uitkwamen.

Een ander onderzoek werd uitgevoerd op 18 september 2017. “Het nieuwe bewijs, onthuld door Children’s Health Defense, toonde aan dat Thorsen en zijn medewerkers geen toestemming hadden gekregen van een Institutional Review Board (IRB) om hun onderzoek uit te voeren, dat werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in 2002 en kindergeneeskunde in 2003. Toen CDC in 2009 ontdekte dat Thorsen nooit de IRB-goedkeuringen had aangevraagd, meldden de medewerkers de fouten niet en trokken ze de onderzoeken niet in. Uit FOIA-documenten blijkt dat CDC-supervisors de misstappen negeerden.’

De volgende CDC-studie die een controverse tegenkwam, was toen Dr. William Thompson, CDC Immunization Safety Researcher, klokkenluider werd en 10.000 documenten overhandigde die hij moest vernietigen aan het Amerikaanse Congres, dat grove incongruenties aan het licht bracht in de CDC. De Stefano-studie die in 2002 werd gepubliceerd onderzocht de rol van MMR-vaccins bij autisme en weerlegde het onderzoek van 1998 door Dr. Andrew Wakefield. “Nadat dr. Brian Hooker via de Freedom of Information Act om originele MMR-studiedocumentatie had verzocht, gaf Dr. Thompson, de co-auteur, de druk van zijn geweten om documenten over te dragen die een 3,4-voudige toename van de incidentie van autisme in Afro-Amerikaanse jongens, geschrapt uit de laatste studie, resulteert in een daad van wetenschappelijke fraude. Dr. Brian Hooker had toegang tot de onbewerkte gegevens om de beweringen te bevestigen. De zaak wordt door het Congres onderzocht.

Op 13 januari 2019 meldde The Hill: “Pediatrisch neuroloog Dr. Andrew Zimmerman, die oorspronkelijk diende als deskundig medisch getuige voor de regering, die vaccins verdedigt in de federale vaccinatierechtbank, ondertekende een beëdigde verklaring. Tijdens een groep van 5.000 gevallen van vaccin-autisme, die werd gehoord voor de rechtbank op 15 juni 2007, nam hij de advocaten van het Ministerie van Justitie (DOJ) terzijde die hij werkte voor de verdediging van vaccins en vertelde hen dat hij “uitzonderingen had ontdekt waarin vaccinaties autisme konden veroorzaken. “Ik legde uit dat vaccin-geïnduceerde koorts en immuunstimulatie bij een subgroep van kinderen regressieve hersenziekte veroorzaakten met kenmerken van een autismespectrumstoornis.” Zijn mening was gebaseerd op wetenschappelijke vooruitgang en zijn eigen ervaring met patiënten. ‘Maar zijn bekentenis werd genegeerd en de zaken werden afgewezen.

De anti-vaccinatiebeweging verspreidde zich wereldwijd met een sterke basis toen het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker dat in 2007 werd geïntroduceerd, in verband werd gebracht met fraude in klinische proeven en talrijke gevallen van overlijden en ernstige handicaps. Deze zaken kregen veel media-publiciteit in Japan, Zweden, het VK, Ierland en de Verenigde Staten. Het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS) van de VS onthult tot 14 januari 2019 61.060 bijwerkingen waaronder 464 sterfgevallen en 8936 gevallen die als ernstig zijn geclassificeerd. De agentschappen geven toe dat VAERS slechts 1% van de werkelijke records registreert. De eigenlijke schade is daarom veel groter.

Afrikaners werden in november 2014 geschokt toen de Catholic Doctors Association bewijs vond uit rapporten van negen geaccrediteerde laboratoria dat beta hcg, een anticonceptiehormoon, aanwezig was in tetanusvaccins die worden gebruikt door de WHO en Unicef ​​in Kenia, gericht op 14- tot 49-jarige vrouwen. “In februari 2018 legde de Keniaanse president Raila Odinga een openbare verklaring af waarin hij bevestigde dat een tetanusvaccin dat in 2014 – 2015 aan ongeveer 500.000 vrouwen werd gegeven, werd bevestigd dat het een sterilisatiehormoon bevat. De licentie van de fabrikant werd ingetrokken.”

In 2017 barstten de Filippijnen van woede uit toen werd onthuld dat het door Sanofi in het land goedgekeurde denguevaccin dat werd toegediend aan 800.000 kinderen een waarschuwing had genegeerd dat het de gevallen van ernstige knokkelkoorts bij mensen die eerder aan de ziekte waren blootgesteld, zou kunnen vergroten. Het officiële dodental is 154. In veel gevallen is een ernstige inwendige bloeding gevonden. “Juridische autoriteiten hebben onthuld dat er een zaak is tegen zes Sanofi-functionarissen, voornamelijk vertegenwoordigers van het land, en 14 huidige en voormalige Filippijnse gezondheidsfunctionarissen.” Ondertussen vrezen de ouders van de 800.000 kinderen en 100.000 meer in Brazilië de dag dat hun afdelingen met dengue zouden komen.

Welke strategie wordt gebruikt om vaccins in een steeds onwilliger wordende bevolking te brengen? Het begint met het benoemen van vaccins als “immunisatie”, terwijl 100% van de lijdende bevolking “volledig geïmmuniseerd” kan blijken te zijn en de ontdekking van cellulaire immuniteit heeft deze bewering in 1944 vrijwel teniet gedaan. Het voorstellen van vaccins als bescherming van de “volksgezondheid” en als “preventieve geneeskunde” is ver van de werkelijkheid, wanneer vaccins tot dusver in verband zijn gebracht met 248 ziekten en handicaps, waaronder overlijden, zoals aan het licht gebracht door wetenschappelijk gepubliceerde studies, en uit onderzoek blijkt dat het “voorkomen van de meeste besmettelijke ziekten” eenvoudig de sluisdeuren van chronische aandoeningen opent. Is het een wonder dat mensen zich tegen vaccinaties keren? 

Onze kinderen bevinden zich vandaag in een deplorabele staat. Volgens een rapport in The Lancet lijdt 54% van de kinderen tegenwoordig aan chronische aandoeningen. 1 op de 10 kinderen heeft astma. 1 op de 13 heeft last van voedselallergieën. 1 op de 6 kinderen heeft ontwikkelingsstoornissen. 1 op de 8 lijdt aan ernstige neurologische aandoeningen. Uit het laatste rapport van de CDC, uitgebracht in april 2019, blijkt dat:

 • 1 op de 59 kinderen lijdt aan autisme.
 • In de afgelopen 8 tot 10 jaar: jeugddiabetes steeg met 23%, kanker steeg met 29%,
 • ADHD steeg met 43%, voedselallergieën namen toe met 50%,
 • astma steeg met bijna 50%,
 • autisme nam toe met 150%. Er is genoeg om zich zorgen over te maken.

Waar is de gezonde jeugd, zoals die door de vaccinprogramma’s werden beloofd? We kunnen de olifant in de kamer niet meer negeren. Vaccinatieverplichtingen die worden opgelegd als reactie op sentimenten en de censuur van sociale media is niet de oplossing. De wetenschappelijke samenleving moet doorgaan met observatie, bewijzen en feiten en mag niet worden beïnvloed door de manipulaties van de vaccinindustrie en haar lobbyisten. De geschiedenis zal de bewaarders van kinderen beoordelen op basis van hun reactie op dit moment. Laat die beslissing verstandig en wetenschappelijk zijn. We hebben moed en vastberadenheid nodig om de belanghebbers het hoofd te bieden. Onze kinderen zijn kostbaar, niet de winsten van een meedogenloze industrie.

Help je immuniteit vooruit

Stel je eens voor… 

De genomen maatregelen tegen de verspreiding van de Corona-besmetting beginnen stilletjesaan af te zwakken.  We meten de schade op: persoonlijk, sociaal, economisch, op het vlak van de gezondheid… Waren de maatregelen het waard? Men moest iets doen. Maar heeft men het juiste gedaan?
Ik schat dat de maatregelen op zijn best 15000 mensenlevens gered hebben in Europa. Hoe kom ik tot dat getal? Niet door de oversterfte op korte termijn te berekenen, maar op basis van zes maanden of een jaar. 

De economische kostprijs van de maatregelen op korte termijn overschrijdt alleen voor Europa ruim de 5000 miljard. De beloofde 2000 miljard voor de relance van de economie zal niet volstaan en zal veel ondernemers, gezinnen en andere gedupeerden in de kou laten staan. Sommigen schatten dat het vijf jaar kan duren voor deze economische stilstand zal zijn hersteld. 

Waren er positieve kanten? Zeker. Mensen zijn creatief geweest. Tal van sociale acties hebben het beste uit de mens gehaald. Maar is het niet verbazend dat ondanks al de vliegtuigen aan de grond en een economie die bijna stil lag, dit in de milieu-rapporten op jaarbasis geen noemenswaardig verschil zal maken?  

De ziekenhuizen hebben hun best gedaan in het produceren van afval. Zoals ik het hoorde van de afvalverwerkingsbedrijven drie maal zoveel als gewoonlijk. Dat maakt dat ze van de vierde naar de derde plaats verhuisden als vervuilers. 

Vóór deze gezondheidscrisis werd Spanje beschouwd als een van de gezondste landen ter wereld en met een van de beste gezondheidszorgstelsels ter wereld. Maar nu is het een voorbeeld van wat je niet moet doen bij een pandemie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus de wereld heeft overspoeld, heb je waarschijnlijk veel gehoord over het versterken van uw immuunsysteem. Maar wat bedoelt men daarmee en is het echt mogelijk om je immuniteit te versterken en je te beschermen tegen virussen zoals COVID-19?

De waarheid is … het hangt ervan af. Laat het me uitleggen…

Er is een vreemd en tragisch patroon in sommige gevallen van COVID-19 … Eerst worstelt de persoon door de eerste week van ziekte en begint zich een beetje beter te voelen. Dan crashen ze plotseling. En binnen enkele uren hebben ze een ventilator nodig.

Anderen lijken het volledig te kunnen doormaken en melden niets meer dan een hoest en een loopneus. Duizenden anderen dragen de ziekte en vertonen helemaal geen symptomen. Dus wat maakt het verschil?

Artsen denken dat ze een antwoord hebben en het komt allemaal neer op het immuunsysteem van een persoon. Daarom gaat de aandacht naar hoe dit systeem kan worden “versterkt”… Maar het is niet wat je denkt …

Je immuunsysteem “stimuleren” op de voorgestelde manieren (inclusief vaccinatie) is misschien wel het ergste wat je kunt doen tijdens een pandemie, of ter voorkoming ervan. Dat klinkt vreemd, vooral omdat iedereen je de oren volschreeuwt om de kracht van je immuunsysteem te verbeteren.

Ze hebben het niet mis – je immuunsysteem is het beste wapen dat je in dit gevecht hebt … Maar de manier waarop de meeste mensen het immuunsysteem willen aanzwengelen, is verkeerd en mogelijk gevaarlijk. Het komt allemaal neer op twee heel simpele dingen die al in je lichaam bestaan ​​…

De eerste zijn kleine moleculen van het immuunsysteem, cytokines genaamd, die ik meteen zal uitleggen …

En de tweede is wat artsen je ‘Cellulaire Immuniteits Verdedigingslinie‘ noemen.

Het is van belang dat je begrijpt waarom beide zo belangrijk zijn om elke ziekte te bestrijden. Bovendien zijn er wetenschappelijk bewezen manieren om de productie van die kleine moleculen door je lichaam te ondersteunen en tegelijkertijd dat belangrijke verdedigingssysteem te versterken dat ik zojuist noemde. Dit gaat niet over het “genezen” van enige vorm van welk coronavirus ook. Sterker nog, iedereen die je zoiets belooft probeert te profiteren van de angst van de mensen. De waarheid is… er is geen echte behandeling voor het Coronavirus en er zal waarschijnlijk nooit één zijn.  Het is begrijpelijk dat men – net zoals gisteren werd aangekondigd – probeert met bestaande medicijnen – ontstekingsremmers of anti-reumamiddelen – patiënten hun symptomen te verzachten. Maar in de afgelopen drie maanden heb ik bitter weinig gehoord over ziektepreventie, over het beschermen van de immuunrespons en veel andere positieve acties die nochtans kunnen worden genomen.

Dokter Shelton merkte dat zestig jaar geleden ook al op en vatte het samen : “Preventie kan even in de gedachten opkomen, maar wordt al even snel gedoofd omdat het geen centiem opbrengt.”

De gewone griep die in elk griepseizoen zijn weg vindt, heeft geen remedie. Het “beste” wat we hebben is een vaccin dat het lichaam helpt om de griep de pas af te snijden, maar sommigen vragen zich luidop af, of dat het terrein niet volledig open gemaakt heeft voor de Corona-strains …  Als dat vaccin zelfs enige werkzaamheid zou hebben, wat trouwens ter discussie staat, is dat het normale griepvaccin slechts 25-60% van de tijd “werkt”. En dat wil zelfs niet eens zeggen dat het voorkomt dat je ziek wordt. Trouwens is er ook niemand die erover nadenkt welke ‘kansen een ziekte kan scheppen’ en hoe bv hoort een onderdeel is van de natuurlijke defensie, waarbij zelfs kankercellen worden opgeruimd.

Volgens de ontwikkelaars – en de mensen die hopen dat ons leven nu toch eenmaal weer ‘normaal’ mag worden – is een vaccin waarschijnlijk het beste waarop we kunnen hopen als het gaat om COVID-19. Onderzoekers zeggen dat we ergens tussen de 6 en 18 maanden verwijderd zijn. Maar wat zou dat waard zijn? Het zou in ieder geval geen steun bieden aan de twee essentiële factoren, die ik daarjuist heb vermeld.

Dus wat moeten we doen? Onszelf opsluiten? Spanje heeft het gedaan. Wie niet op straat moest zijn, bleef binnen. Kinderen bleven meer dan twee maand binnen vier muren, meestal omdat ze geen tuin hadden die rechtstreeks aansloot bij de woning. Jammer, terwijl juist Vitamine D kon helpen. Ze kochten massaal voedsel in… pasta, droge producten, blikken… Jammer, want nu hadden we verse voeding nodig. Het was dramatisch dat de komkommers in de rekken bleven liggen… Afgesneden van de rest van de mensheid en bidden dat onze politici en regeringen te hulp komen?… Jammer, want een goed en innig sociaal weefsel is een van de meest levensverlengende factoren die er zijn.

Ik denk niet dat overheden kunnen worden vertrouwd om in de beste tijden het juiste te doen, laat staan ​​een crisis … En ik ga niet het leven en de gezondheid van mezelf en de mensen waar ik het meest om geef in hun handen leggen … omdat ze keer op keer hebben bewezen dat ze niet voorbij de volgende verkiezingscyclus kunnen denken …

In plaats daarvan neem ik liefst de controle over mijn eigen gezondheid en dat is waarom ik dit schrijf … Of je mijn advies opvolgt of niet, is helemaal aan jou, maar ik ben hier om je te vertellen dat het beste wat je voor je gezondheid en de gezondheid van dierbaren kunt doen, is stappen ondernemen om de gezondheid van het immuunsysteem te ondersteunen. En ik koos het woord “ondersteuning” omdat nieuw onderzoek laat zien dat … IMMUUNONDERSTEUNING BETER IS DAN EEN IMMUUNBOOST.

De rol van het immuunsysteem is om het lichaam te beschermen tegen ziekten, door infectie te bestrijden. Het bestaat uit veel verschillende onderdelen die allemaal een andere taak hebben. Dingen zoals witte bloedcellen, antilichamen, beenmerg, de milt, de thymus en het lymfestelsel. Deze cellen en organen werken samen als een team van soldaten die zijn gestuurd om gevaarlijke indringers, zoals virussen, die je lichaam binnendringen, op te sporen en te vernietigen. Maar misschien wel de belangrijkste hiervan zijn kleine moleculen die cytokines worden genoemd.

Als de andere delen zich gedragen als soldaten die je beschermen, dan zijn cytokines alleen ingezet voor de zwaarste missies. Deze cytokines zijn kleine moleculen in het lichaam die door bepaalde cellen worden vrijgegeven om de strijd tegen infectie te coördineren.

Je denkt misschien: “Geweldig! Hoe krijg ik meer van deze hardwerkende cytokines in mijn systeem? ‘ Dat is logisch. Als ze het beste van het beste zijn om ziekten te bestrijden, dan wil je er toch meer van? Het is niet zo eenvoudig en nu hebben sommige artsen onlangs een verrassende ontdekking gedaan …

Het blijkt dat het “stimuleren” van cytokines tijdens een pandemie als deze, wat sommige artsen een “cytokine storm” noemen, kan veroorzaken. En deze cytokine-storm kan de verklaring zijn waarom sommige mensen na de piek van de verdediging, snel terugvallen bij een pandemie, terwijl anderen gezond blijven.

Wetenschappelijk gezien is een ‘cytokine-storm’ wanneer, in sommige gevallen, het eigen immuunsysteem van het lichaam daadwerkelijk overreageert op een infectie. En dat is wanneer problemen beginnen.

Hoewel cytokines over het algemeen een goede zaak zijn voor het immuunsysteem, kan teveel ervan tegelijk een overreactie veroorzaken. Deze ‘overreactie’ kan meer schade toebrengen aan de lichaamseigen cellen dan aan de binnenvallende ziektecellen die het probeert te bestrijden.

Dat is waarom… ondersteuning van het immuunsysteem het enige is wat moet gebeuren.

Bijna iedereen is geobsedeerd door het “versterken” van het immuunsysteem met zaken die geen echte gezondheid veroorzaken. Ik heb dat vaak uitgelegd, omdat de meesten immuniteit verkeerd begrijpen. Alles wat de gezondheid niet dient, wat op een of andere manier belast of schade toebrengt, verzwakt het immuunstelsel. Te weinig slaap, stress, angst, alle stimulerende substanties, medicijnen en vreemde stoffen… De lijst is zeer lang en niet tot deze gelimiteerd. Ons lichaam beschikt over al de tools en systemen die nodig zijn om ons te beschermen. Het ligt niet in de eerste plaats buiten ons, maar in ons : onze manier van leven, denken, eten,  ademen, rusten…

Nee het zal niet worden opgelost met een immuun “booster” – we hebben geen behoefte aan een zweepslag. We hebben nood aan een zuiver lichaam, aan minder toxines, minder instroom van bezoedeling, minder creatie van nevenproducten van de stofwisseling door slechte combinaties of voeding die niet voor menselijke ingewanden zijn bestemd… 

Wat je echt wilt, is dat je immuunsysteem normaal functioneert, dat het helpt infectie te voorkomen zoals het altijd is geweest.  Kan je dan niets doen? Zeker weten. Zorg dat je royale rust neemt, zodat je geen slaapachterstand opbouwt. Eet veel rauwe voeding, drink elke dag vers geperste sappen.  Eet minstens iedere dag 500 gram groenten en 500 gram fruit, eet zo weinig mogelijk mucus-vormers, zorg dat je mineralenbalans goed is (maw blijf uit de verzuring-zone). Beweeg elke dag tot op het punt dat je gaat transpireren. Adem gezond. Ga buiten, in de zon. Drink zuiver water, geen alcohol, frisdranken of andere immuniteit-onderdrukkers. Verminder de consumptie van vet en suiker. Ontspan, lach, leef… Dit zijn basis-adviezen, geplukt uit het Nieuwe Start-programma. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan gaan we kijken naar veel meer zaken die ons helpen de functies van het lichaam te ondersteunen.

Als we gezond zijn, is onze immuniteit hoog. Alles wat we kunnen doen om gezond te blijven, ondersteunt de immuniteit. Dat is Natur-El !

Virussen zijn niet de slechteriken ! Internist en endocrinoloog Zach Bush doet alarmerende uitspraken. Een ervan is dat vermeende corona patiënten een foute behandeling krijgen, omdat ze in werkelijkheid zijn vergiftigd door de gevolgen van oa luchtverontreiniging. Als je luistert naar deze befaamde medicus besef je hoeveel ongefundeerde aannames er over covid de ronde doen.

Terwijl het ene deel van de bevolking demonstreert tegen de 1,5 meter samenleving, is het andere grotere deel nog steeds bevangen door angst voor een virus dat nog niet eens geïdentificeerd blijkt te zijn. 

Bekijk covid-19 als een van de andere coronavirussen als SARS en MERS. Zij verdwenen binnen twee jaar. Maar betoogt Zach, hoe kan je ooit stellen “Er is een nieuw virus. Ken je dan alle virussen die er zijn? Dat is onmogelijk.” Er zijn namelijk miljarden virussen op aarde. We worden er door omgeven.

Hij studeerde 17 jaar geneeskunde om het leven te kunnen doorgronden, waarvan hij zegt “Het leven is buitengewoon mooi. De virussen zijn een showcase van schoonheid. Per vergissing zijn we ze gaan zien als onze vijanden. Maar het leven is in staat om zich razendsnel aan te passen dankzij virussen. “Het enige doel van de natuur is biodiversiteit en overleven, maar wij staan als vijand tegenover de natuur, we vernietigen haar, omdat we het niet begrijpen.”

“Tijdens testen gedaan bij gezonde mensen werden bij hen een groot aantal virussen ontdekt, zoals HIV, polio, enzovoort. Deze zijn een onderdeel van onze dagelijkse ervaringen. Soms hebben we een tekort aan immuniteit (dan kunnen we ziek worden).”

Volgens Bush is het wetenschappelijk onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er aan covid-19 zijn gestorven. Er is echter een overeenkomst met SARS en MERS. Ook toen werden patiënten blauw, er kwam vocht in de longen en zij stierven.

Let op, zegt hij, ze werden eerst blauw, voordat er vocht in de longen kwam. Het vocht zorgde voor longontsteking en daaraan stierven zij. Patiënten bij wie aangegeven is dat ze aan covid lijden hebben een tekort aan zuurstof. Er is echter geen teken van een virale infectie. Maar wat gebeurt er dan wel?
SARS, MERS en COVID lijken op hoogteziekte. Als je dit probleem niet oplost, dan vullen de longen zich met vocht. En wanneer je hen dan aan de beademing legt, wordt hun toestand slechter. Het is namelijk geen ademhalingsaandoening, geen virale infectie, want anders zou juist het immuunsysteem reageren (met koorts). We moeten het behandelen als een hypoxisch letsel, dat wil zeggen dat er onvoldoende zuurstof in de weefsels zit. Dit komt overeen met een cyanide vergiftiging.

De meeste slachtoffers woonden in gebieden met een giftige omgeving, met hoge concentraties van Roundup, of met hoge luchtverontreiniging. Kijk naar Noord-Italie, Seattle, New York City, Wuhan… Volgens Bush heeft Wuhan de hoogste concentraties van Roundup en Peking ultra fijnstof. In deze luchtverontreiniging zit veel cyanide. Aan de hand van de luchtverontreiniging, zegt Zach, kan ik voorspellen waar de volgende pandemie komt.

Is er een virus? Zeker wel. Deze demaskeert de giftigheid van de omgeving die we gecreëerd hebben. Het virus is echter niet voldoende om de dood te veroorzaken. Kijk naar Wuhan, op een gegeven moment werd de stad snel minder ziek. Dit kwam doordat (alles tot stilstand kwam) er veel minder luchtvervuiling kwam. Door activiteiten te stoppen, lockdown, haalden we de cyanide uit de lucht.Bij luchtverontreiniging met veel fijnstof verplaatsen zich veel virussen, die zich binden aan de vervuiling.

Naar alle waarschijnlijkheid, vertelt Bush, zal covid nog een seizoen in onze omgeving zijn. Het duurt namelijk twee seizoenen voordat het verdwijnt. De volgende zomer zal het virus weg zijn. Dan zullen ze zeggen dat het vaccin het virus elimineerde. Dat is echter fysiologisch en wetenschappelijk onmogelijk.  Toch zegt Zach, ben ik geen tegenstander van vaccinaties, maar dan moet het wel op een meer intelligente manier, alhoewel hij zich ook niet uitspreekt hoe dan wèl. Ook hij, net als zijn collega’s, staat natuurlijk onder druk van de machtige medicijnenindustrie.

Dag Stefaan,

Door dat corona gedoe houdt dit me allemaal heel erg bezig. En ondertussen ben ik sommige mensen aan het helpen met hun eet-patroon. Van te dik naar de echte mens. Het mooiste voorbeeld is mijn schoonbroer, die  brood en zuivel aan de kant heeft gezet om  ontbijt en avondmaal als fruitmaaltijd te nemen. Hij is al 20 kg lichter, voelt zich beter, ziet er beter uit………

In één van je nieuwsbrieven schijf je: ‘Het is nooit te laat’. Wel dit is een goed voorbeeld!! ? Je beseft niet hoe dankbaar ik ben naar jou toe dat jij me dit allemaal hebt geleerd. DANK JE WEL Stefaan.

Vriendelijke groet van els

Het Tomato-effect

Natuur & Gezondheid 3 (Eiwitten en Gezondheid) is klaar. In het laatste deel wordt de vraag gesteld waarom feiten die al een eeuw bekend zijn en doorheen de jaren door de wetenschappers keer op keer bevestigd zijn, niet opgenomen worden in de medische praktijk en de dieetleer. In feite zijn de resultaten schrijnend, zeker in het licht van de huidige economie, de ecologische uitdagingen, de honger in de wereld, de opwarming van de aarde… De oplossingen bestaan al, maar stoten op een muur van weerstand en ontkenning. Dr. Michael Greger zoekt het in wat hij noemt “het Tomaten-effect”.

In zijn artikel “Het oplossen van de epidermische hartziekte door middel van plantaardige voeding”, merkt Dr. Caldwell Esselstyn op hoe gelukkig we zijn “de kennis te bezitten over het voorkomen, stoppen en selectief omkeren van deze ziekte. Maar, ‘klaagt hij verder,’ we hebben niet het geluk dat onze instellingen deze informatie met het publiek delen.‘ Nadat hij deze aandoening gebruikt als voorbeeld, geeft hij de schuld van de traagheid om waardevolle en noodzakelijke informatie te implementeren in onderwijs, advies, behandelingsprotocollen… aan de banden met de industrie en de politiek, resulterend in belangenconflicten ‘binnen onze particuliere en overheidsinstellingen, waardoor de nauwkeurigheid van hun publieke boodschap in het gedrang komt. Dit is een totale schending van de morele noodzaak van de medische professie. Dit is het moment voor ons om de moed te hebben voor legendarisch werk. ” Hij concludeert: “Wetenschap … moet voedingsaanbevelingen dicteren.”

Immers: “Het feit dat een vetarm, vezelrijk veganistisch dieet het risico op de meeste soorten kanker, ischemische hartaandoeningen en de complicaties daarvan, obesitas, diabetes, hypertensie, osteoporose, multiple sclerose, galstenen, nierstenen zal verminderen, blindedarmontsteking, diverticulitis, hiatale hernia, spataderen, aambeien en mogelijk de belangrijkste metabole complicaties van zwangerschap – aandoeningen die samen verantwoordelijk zijn voor de meerderheid van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de westerse samenleving – zouden voldoende moeten zijn om het aan te bevelen. Degenen die alleen bereid zijn om minder opvallende veranderingen in hun levensstijl aan te brengen, kunnen worden aangemoedigd om hun consumptie van dierlijke producten zoveel mogelijk te verminderen. ”

Tijdens het schrijven van zijn artikel over het vergelijkende endocrinologische effect van plantaardige versus dierlijke eiwitten, werd de onderzoeker zelf overweldigd door de balans van bewijs en onthulde hij: “Tijdens het onderzoeken en schrijven van dit artikel, hebben mijn bevindingen mij ertoe aangezet veganist te worden.”

Waarom omarmen niet meer binnen de wetenschappelijke en medische gemeenschap op dezelfde manier een plantaardig dieet? Een deel van de reden kan het ‘tomateneffect’ zijn.

Het tomateneffect, een naam die 27 jaar geleden in het Journal of the American Medical Association werd bedacht, beschrijft de afwijzing van zeer effectieve therapieën door de medische wereld omdat ze toevallig in strijd zijn met de gangbare conventionele wijsheid.

Maar dat betekent niet dat we zelf achterop moeten hinken. Wat de eiwitten in de voeding betreft, hebben we het allemaal op een rijtje gezet en kan je het nalezen in de nieuwe editie die op 1 juli beschikbaar is voor download door de leden:

Op 1 juli wordt dit tijdschrift toegevoegd aan de ledenmap. Daar vind je ook de twee vorige digitale nummers. Geïnteresseerd in de hele jaargang? Tot het eind van het jaar kan je nog lid worden en de ledenmap van Natuur & Gezondheid inkijken. Blijvend interessant. Afzonderlijke nummers kan je bestellen via de webshop www.herbomont.com

 

Gezondheid is hoé je eet

fruit boekenAls het over voeding gaat, zijn er veel invalshoeken die iets zeggen over hoe die voeding onze gezondheid beïnvloedt. Er is het ‘wat’, hoeveel, wanneer, maar er is ook hoe. Zelfs in het hoe valt er nog heel wat te vertellen… Je kunt gehaast, gespannen, of juist relax, ontspannen eten, goed of slecht kauwen, teveel drinken tussendoor… Maar daar ga ik het niet over hebben. Wel over wat tegelijk op je bord ligt, wat je in één maaltijd eet, wat samen één maag-inhoud zal vormen. Dat is gekend als de “voedselcombinaties”. Het zou kunnen dat het daar weer een paar jaar stil rond was, maar het is en blijft een unieke primaire voorwaarde om wat je eet effectief te kunnen verwerken.

Gezondheid is… goed combineren
De gevolgen van verkeerde voedselcombinaties zien wij overal rondom ons. Haast iedereen bezondigt zich aan door de natuur ontoelaatbare combinaties. De gezondheidsgevolgen die dit met zich meebrengt, doen veel mensen naar andere middelen grijpen, omdat men voelt dat het verkeerd gaat. Onlustgevoelens, prikkelbaarheid, gevoelens van zwakte en onbehagen, veel eten om er weinig uit te halen, gebrek aan energie, pij- nen, slapeloosheid, reuma-opstoten… zijn er het gevolg van… Kijk maar even rondom jou… zijn de mensen in uw omgeving vitaal ? Beschikken ze over een schitterende levensenergie ? Indien niet, dan ligt dat niet aan te geringe calorieën die ze innemen, want ontegensprekelijk nemen ze er meer dan genoeg. Maar leiden deze calorieën tot energie ? Of zit hun lichaam met een probleem om deze mengeling te verteren? Het is duidelijk dat men niet alles zomaar kan combineren, zonder het lichaam te storen in zijn normale lichaamschemie.
Als je meer energie wil, dan moet je je voeding meer gaan scheiden… Dat wil zeggen dat je onverenigbare voeding nooit in één maaltijd neemt. Een voorbeeld ?
Men zegt ons “Fruit is gezond”, maar men vertelt ons nooit hoe en wanneer wij het moeten eten.
Fruit na een maaltijd, bv. als dessert is ongetwijfeld een bron van problemen. Een Italiaans spreekwoord zegt hierover : “het voedsel dat je niet hebt gegeten, baat je meer dan wat je wel hebt gegeten”.
Daarom onthoud : als je fruit wil eten, eet het liefst afzonderlijk, als een echte maaltijd, en alleen op een lege maag. Behalve dit voorbeeld van een slechte combinatie, nl fruit als dessert, geldt hetzelfde ook voor iedere vorm van zoete desserten nà een maaltijd. Eigenlijk zou een voeding genoeg moeten hebben aan zichzelf, zodat een dessert overbodig is. Maar wanneer men de juiste combinaties weet te hanteren zijn er uiteraard andere mogelijkheden. Gebruik je creativiteit op zoek naar gezonde voeding en meer energie.
De materie ‘Voedselcombinaties’ is een belangrijke materie en de effecten van slechte combinaties zijn zo belastend dat je zeker moet bestuderen wat je er kunt aan doen !
Slechte voedselcombinaties reiken verder dan een slechte spijsvertering ! Slechte voedselcombinaties hebben uiteraard in de eerste plaats te maken met de spijsvertering en treffen daarom in de eerste plaats de spijsverteringsorganen.
Klachten als : Gistingen, Rottingen, Opgeblazenheid, Oprispingen, Maagproblemen, Darmproblemen, Leverproblemen en Pancreasproblemen staan in relatie tot onze voeding en hebben een sterke band met de voedselkeuze evenals met de voedselcombinaties. Maar juist combineren kijkt verder naar de ziekten die dikwijls het gevolg zijn van bovenstaande klachten. Denk in elk geval aan : Alcoholproblemen, Diabetes , Allergieopstoten, Reumaopstoten, zenuwpijn, Zenuwzwakte, Geheugenproblemen, Spierziekten, Hart- en vaatziekten, Hoofdpijn, Migraine enz. enz. Daarom zijn de principes van de Juiste Voedselcombinaties in het belang van iedereen. Ze zijn niet bedoeld als exclusieve therapeutische tip voor mensen met verteringsproblemen maar voor iedereen die zijn voeding en energievoorziening wil optimaliseren. Juiste Voedselcombinaties staan in dienst van gezondheid en zijn gebaseerd op natuurlijke beginselen : het respecteren van de lichaamschemie ter voorkoming van diverse vormen van lichaamsvergiftiging.
Nog een tip : je kunt beter geen zuren met zetmeel eten. Wil je weten waarom ? Lees dan het boek : “Juiste Voedselcombinaties”.

Dit boek maakt deel uit van de Cursus Natuur & Gezondheid / Module D : Darm en Spijsvertering

“Veel mensen zullen nooit hun levensstijl verbeteren, want niets bevreest hen meer dan de angst om gezond te worden. Zo iemand denkt natuurlijk dat gezondheid té veeleisend en moeilijk is.”

“Het vermogen tot verandering is de kern en de definitie van opvoeding.”

“Je bent nooit te oud of te jong om te leren. Hoe meer je begrip toeneemt, hoe meer deuren van gelijkenissen en mogelijkheden voor je open gaan.” — Morris Krok

Gezondheid is bewegen

Gezondheid is… in beweging blijven
De gezondheidsvoordelen van lichaamsoefeningen zijn in ontelbare boeken en tijdschriften aangeprezen en beschreven. En toch leidt de gemiddelde persoon nog steeds een overwegend zittend leven, zodat zij erover moeten nadenken : “Wanneer was het de laatste keer dat ik me nog eens een half uur in het zweet heb gewerkt ?” Wanneer wij gezond willen zijn, en ik vermoed dat iedere lezer daar op dit ogenblik best voor wil tekenen, dan zal dat alleen maar kunnen door in actie te komen. Hoe weinig zin je ook hebt, doe iets.
Een Gezondsheidszoeker wil de hoogste top van energie en gezondheid bereiken en werkt zich liefst bijna iedere dag van de week een uur in het zweet. Een oefenprogramma is de beste gezondheidsverzekeringspolis die er is !
Het is belangrijk te begrijpen dat aërobische lichaamsoefeningen, gedurende een half uur per dag, ervoor zorgen dat het bloedvolume dat van het hart naar de aorta wordt gepompt, verschillende malen boven de normale waarden in rusttoestand uitstijgt. Terwijl een persoon die de gehele dag verkiest te zitten, zijn toxische toestand onderhoudt, creëert de Gezondheidszoeker die iedere dag zijn lichaam aërobisch gedurende 30 minuten laat werken, de ideale condities voor zuurstofvoorziening naar iedere cel en een betere mobilisatie voor de eliminatie van toxines.

Gezondheid is… je iedere dag in het zweet werken.
Er zijn veel toegangswegen tot gezondheid, en zij vullen elkaar aan. Beweging is één aspect en een niet onbelangrijk. Daarnaast staan voeding, rust, mentale gezondheid e.v.a. Wij kijken met u naar een interessant deeltje van gezondheid… om samen iets aan te doen.
Men kan iedere dag bijna niets beters doen dan zich flink in het zweet werken. Als men de weg naar een betere voeding heeft gevonden, gefeliciteerd ! Maar zonder regelmatige lichaamsoefening – wat daaraan als een soort van prijskaartje hangt – kan dit op zichzelf alleen geen gezondheid creëren. Ironisch genoeg is het zo, dat 2 à 3 uur krachtige lichaamsoefening per dag een in het geheel niet op zijn voeding lettende atleet – indien deze genoeg rust en slaap neemt – behoorlijk gezond houden. Eén aspect van het reinigingsproces tijdens lichaamsoefeningen is zeker vermeldenswaard : “Zonder ondersteunend zweten, is de reiniging van het lichaam vrijwel nihil.” Alleen wanneer de bewegingen gekomen zijn tot op het niveau waarop er een zekere weerstand komt – en men zou willen opgeven (maar men gaat door) – zal het bloedvolume genoeg toenemen om de cellen vrij van toxisch ophopende stoffen te houden. Dit gebeurt bij de ongezonde aanzetting van cellulitis, of bij uiteenlopende huidsymptomen zoals acne en psoriasis. Zie in plaats daarvan naar de gezonde rode huid van een Gezondheidszoeker die zich in het zweet werkt. Dit komt als gevolg van de enorm toegenomen bloedstroom en daarmee de toegenomen zuurstofvoorziening en reiniging van iedere cel van het lichaam.

Bewegen is niet zomaar een ‘optie’, voor wanneer het goed uitkomt. Het zou een vast onderdeel van het leven moeten zijn en nooit ontbreken. Je schuift dit deel niet voorbij, maar zoek een manier waarop dit zijn plaats krijgt in de dagelijkse routine. Hoe intenser, hoe beter… Zoek het voor jezelf maar uit wat het met een mens doet om elke dag een half uur in het zweet te werken. Kom je er niet toe te transpireren? Is het niveau van de beweging intens genoeg? Is de periode waarop je ononderbroken bezig bent lang genoeg? Is het soort beweging dat je neemt uitdagend genoeg ? Als je nu verdwijnt van achter het scherm, kan je het meteen uittesten !

Versla verkoudheid met zink

Zinktherapie verkort de duur van verkoudheden (en Corona)

We hebben de voorbije maanden veel gehoord over griep, verkoudheden, virussen, vaccinaties, medicijnen… maar ik heb geen enkele keer “zink” (een essentieel mineraal) horen vernoemen als mogelijke hulp. Ik heb de lippen op elkaar moeten houden toen ik de voorbije maanden de media hoorde opbieden tegen corona. Dag na dag werd dit hele verhaal aangedikt, werden mensen gealarmeerd, in afzondering gehouden, in steriele pakken gezet… en werd en wordt nagedacht over vaccins en medicijnen… Zink wordt in het komende werk over Mineralen & gezondheid, uitgebreid toegelicht – en niet alleen in functie van verkoudheid of immuunfunctie-gebreken.

Zink kan verlichting bieden bij de vervelende symptomen van verkoudheid, waaronder hoesten, keelpijn en verstopte neus, suggereert nieuw onderzoek. Onderzoekers instrueerden 50 mensen met een verkoudheid om elke 2 tot 3 uur een zinkpasta te nemen die 12,8 mg zinkacetaat of een placebo bevatte, zolang hun symptomen aanhielden.

Zink kan verlichting bieden bij de vervelende symptomen van verkoudheid, waaronder hoesten, keelpijn en verstopte neus, suggereert nieuw onderzoek.

Onderzoekers instrueerden 50 mensen met een verkoudheid om elke 2 tot 3 uur een zink tablet te nemen die 12,8 mg zinkacetaat of een placebo bevatte, zolang hun symptomen aanhielden.

Elke dag hielden de patiënten de ernst bij van hun symptomen, w.o. :

 • Pijnlijke keel
 • Lopende neus
 • Druk in het hoofd en zwelling van de neusslijmvliezen
 • Niezen
 • Hoesten
 • Ophoesten van slijm
 • Heesheid
 • Spierpijn en algemeen gevoel
 • Hoofdpijn 
 • Temperatuur / Koorts. 

De zinkgroep meldde symptomen gedurende gemiddeld 4,5 dagen en die in de placebogroep gedurende ongeveer 8 dagen

Loopneus en hoest leken het beste te reageren op het mineraal. Hoesten duurde ongeveer 6 dagen in de groep patiënten die een placebo namen vergeleken met 3 dagen in de groep die zink gebruikte.

Bijwerkingen van zinkpastilles waren een droge mond en constipatie, maar het mineraal leek niet te leiden tot misselijkheid, braken, diarree of maagkrampen, suggereren de bevindingen.

Sommige onderzoekers suggereren dat zink kan helpen om cytokines, eiwitten van het immuunsysteem die helpen ontstekingen te verminderen, te verminderen, maar het huidige onderzoek vond geen significante verschillen in niveaus van cytokines tussen de twee groepen.

Annals of Internal Medicine August 15, 2000;133:245-252, 302.

Het centrale probleem is dat zink moet worden opgezogen en NIET wordt ingeslikt en dat kleinere doses beter lijken te werken. Een arts adviseert patiënten om in geval van verkoudheid elke 30 minuten een kwart zuigtablet te zuigen. Als deze methode al vroeg wordt gestart, lijkt deze aanpak goed te werken voor de duidelijke meerderheid van de patiënten. Misschien is zelfs een betere aanpak het vernevelen van colloïdaal zink in de mond, om het half uur. Een alternatief is een spray met colloïdaal zink. Houd die bij de hand en vernevel de hele dag door in de mond.

Er moet echter een waarschuwing in acht worden genomen; als zink – ongeacht hoe het wordt ingenomen – veroorzaakt dat patiënten misselijk worden, moeten ze worden gestopt, want dat is een teken van zinktoxiciteit bij overdosering, wat je niet moet verwachten bij colloïdaal zink. Als je deze richtlijn volgt en naar je lichaam luistert, vermijd je de koperonbalans waarnaar in de studie wordt verwezen. Dit wordt trouwens uitvoerig beschreven in de komende Natuur & Gezondheid, die handelt over Mineralen.

Natuurlijk verwachten we het niet alleen van zink. Het is zeer belangrijk om alle suikers rigide uit te sluiten terwijl je ziek bent, niets industrieel bereid, en meestal het vermijden van alle granen en zetmeelrijke groenten is belangrijk om je immuunrespons tijdens een verkoudheid te maximaliseren.

Lees ook : MucusVrij / Slijmvrij eten - Prof. Ehret

Er is ook een nieuwe brochure gemaakt over het gebruik van zink als supplement. Deze brochure zal worden toegevoegd aan de cursus Natuur & Gezondheid / module S (Supplementen).

Bacteriën en Gezondheid

Ik wil mijn amusement en waardering met je delen voor bacteriën. Misschien zal je respect voor hen groeien nadat je dit hoofdstuk gelezen hebt. De bacterie is de grootste recyclant te wereld. Denk er eens over na: door alle dood organisch materiaal in de bodem te transformeren, recycleren bacteriën waardeloos afval in de originele bron van alle elementen. Bacteriën zijn uniek, ze zijn klein en groot tegelijkertijd. Kleiner dan elke andere levende cel, kunnen ze hun kracht onmiddellijk verhogen door te vermenigvuldigen in ziljoenen meer. Bacteriën zijn een briljante uitvinding van de Schepper en een geschenk voor ons allen! We zijn constant bezig om zoveel mogelijk bacteriën te vernietigen omdat we hun doel op aarde niet begrijpen. Laat ons eens een leven zonder bacteriën voorstellen. Er zouden bergen zijn maar geen bodem waarop voedsel kan groeien. Alle dode bomen, dieren, vogels, insecten , slangen, menselijke lichamen of ander organisch materiaal zou opgestapeld liggen op grote bergen. Wat een warboel zou dat zijn! In een normale situatie hebben bacteriën in de rottingscyclus geen geur. Moeilijk om te geloven? In het bos is er niemand die de bladeren samen harkt, niemand die de dode dieren begraaft, alles wordt gewoon gelaten zoals het is. Uitwerpselen van dieren en vogels blijven liggen waar ze gevallen zijn. Je zou denken dat het bos verschrikkelijk moet stinken. Dus, laat me je eens vragen, de laatste keer dat je in het bos was, stonk het dan? Ik durf te wedden dat je antwoord “nee” is. Inderdaad, wanneer we naar het bos gaan, dan ademen we diep in en zeggen, “Ach het ruikt zo lekker!” Als bacteriën, die reageren op organisch materiaal in de natuurlijke habitat van het bos niet stinken, waarom associëren we rotten dan met geur? Waarom beginnen in de geciviliseerde wereld, bacteriën te stinken? Dit is omdat de bacteriën het moeilijk hebben om te recycleren wat wij creëren. Om deze stelling te testen kan je je eigen experiment doen. Gooi rauw fruit en groenten in je compost. Je zal merken dat ze zullen rotten en ontbinden zonder een slechte geur. Voeg nu meer gekookt voedsel bij je compost, zoals gekookte noedels, kippensoep of aardappelpuree. Na een paar dagen zal je merken dat er een geur vanuit je compost komt. En als je dat dikwijls doet, zal de stank zo erg zijn, dat je buren misschien wel de politie bellen. Je zal het niet kunnen tolereren. Je zal er iets moeten opgooien, voor de stank. De stank komt van de bacteriën die het gekookte voedsel proberen te breken.

Een ander feit is dat bacteriën nooit iets aanraken dat leeft. Gigantische woudbomen zijn 1.000 tot 2.000 jaar oud, nochtans blijven ze zonder bacteriën. Hun wortels zijn altijd in de bodem, nochtans worden ze niet geraakt door bacteriën. Wanneer de boom sterft, dan zorgen de bacteriën dat de boom weer naar de bodem kan terugkeren. Bacteriën weten heel goed wat dood of levend is, maar ze zijn alleen maar in dode stoffen geïnteresseerd. 

Wanneer we naar de natuur kijken, zien we , dat mos, maretak en korstmossen niet kunnen overleven op sterke, gezonde bomen. In een organische tuin is de bodem in evenwicht. De wormen eten geen gezonde tomaten. Bacteriën en parasieten leven niet van gezond vlees. Wij mensen, zijn ons evenwicht binnenin kwijt geraakt, omdat we teveel gekookt voedsel eten.

Kunnen bacteriën ziekten veroorzaken bij mensen? Ja en nee. Ja, wanneer het lichaam vol giftig afval zit. Nee, als het lichaam zuiver is vanbinnen. Bacteriën zijn niet geïnteresseerd in onze spieren, hart, ogen of brein maar alleen maar in het recycleren van vergiften in ons lichaam. Hoe meer afval en giftige stoffen we in ons lichaam opstapelen, hoe meer bacteriën we aantrekken. Dat is waarom mensen die veel gekookt voedsel eten gemakkelijker infecties krijgen. Als je bang bent voor infectueuze ziekten, dat is het beste wat je kan doen, ervoor zorgen dat je binnenin zuiver bent. Rauw voedsel eten, is een goede manier om dit te doen.

Hetzelfde geldt voor parasieten. Als we ons lichaam proper houden, gezond en zuiver, kunnen parasieten er niet in leven en zullen zelfs muggen ons nauwelijks bijten. 

Een trekker verbleef in Minnesota met zijn familie waar de mug het staatssymbool is. In de Boundary Waters Wilderness droegen de boswachters muggennetten rond hun hoofd, en zij hadden zelfs niet van één beet last. Ze waren met vijf, allen rauwkost-eters. Ze zetten voor de 5 nachten zelfs niet steeds een tent op. Ze werden niet gebeten. We denken dat we die muggen tegen elkaar hoorden praten, “Dit zijn rare mensen! Ze zijn alkalisch! Bah! 

“ Juist nadat we begonnen met een beetje rauw voedsel te eten, lazen we een boek over de parasieten die in de mens zijn lichaam zitten. We waren bang bij de gedachte aan die parasieten, dat we besloten om familiaal een – parasieten – reiniging te doen. We namen tien dagen speciale tabletten om ons lichaam van parasieten te ontdoen. Twee maanden later lieten we een bloedtest afnemen en zagen dat de parasieten terug waren. De reiniging met de tabletten hield maar voor twee maanden zuiver. Anderhalf jaar later, nadat we 100% rauw aten, zonder onderbreking, deden we dezelfde bloedtest. Ons bloed was vrij van alle parasieten! Ons bloed bestond uit alleen bloedcellen; rode bloedcellen en witte bloedcellen. Dat is alles wat er was. Er waren geen bacteriën, we waren clean.

Wanneer we naar het bloed kijken van iemand die gekookt voedsel eet, dan zien we gewoonlijk een heleboel bacteriën tussen de bloedcellen rondzweven. Ik nodigde eens een specialist uit die een donkerveld levend bloed-analyse doet, om de levend bloed analyse te demonstreren. Hij nam bloedstalen van drie vrijwilligers. Onder de vrijwilligers was een jonge man van 19. Zijn bloed zat zo vol parasieten en bacteriën dat hij er verlegen van werd!

Hij zei, “Maar ik neem elke dag een douche.” De dokter zei, “Wees niet zo verlegen, de bacteriën en parasieten in je bloed hebben niets te maken met hoeveel douches je neemt. Vertel ons eens wat meer over je levensstijl.” Hij zei, “Oh, ik begin te verbeteren.” We zeiden, “Ontspan je toch gewoon, en vertel ons wat je eet. Wat zijn je gewoonten? Hoe heb je de laatste 19 jaren geleefd?”

Hij zei, “Ik heb drugs genomen, ik drink bier, ik ben seropositief, ik had testikel kanker, ik rookte marihuana, ik at junk food (pizza was mijn lievelingseten), en ik heb nooit van salades gehouden.”

We konden dit alles in zijn bloed zien. Om het even hoeveel keer we ons langs de buitenkant wassen, langs de binnenkant kunnen we zwaar geïnfecteerd zijn. Bacteriën weten direct waar de gifstoffen zitten. Bacteriën doen hun werk vol overgave. Zonder enige pijn (Godzijdank, dat ze zo klein zijn!), bacteriën dringen in het menselijk lichaam en in de cellen, vermenigvuldigen zich en beginnen te werken. Bacteriën helpen ons lichaam om van gifstoffen af te raken.

Wat ik zeker weet, is dat mensen die rauw eten geen parasieten of schadelijke bacteriën hebben. Mensen die getest werden en van hun dokter te horen kregen dat ze parasieten hadden, zijn ervan af geraakt door een 100% rauw dieet te volgen. Dokters zijn verbaasd wanneer parasieten verdwijnen omdat het meestal moeilijk is om ervan af te raken (parasieten bestaan in alle vormen en verschillende stadia, en als je één stadium doodt, zal een ander stadium verder gaan met zich te ontwikkelen. Wanneer we rauw beginnen te eten, reinigt ons lichaam zichzelf van vergiften. Er is niets meer over om te eten voor de parasieten, dus verdwijnen ze.

Ontgifting als genezing

Wanneer we voor de eerste keer als baby gekookt voedsel eten, vormt het eerste slijm zich in het lichaam. Een deel van het slijm wordt gebruikt om een film te leggen langs het spijsverteringstraject terwijl het teveel aan slijm opgeslagen wordt op de gemakkelijkste plaats, de longen. Het is niet de bedoeling dat slijm permanent in de longen blijft, dus hebben de longen een mechanisme gelijk aan peristaltiek, om de slijmen te verwijderen. Dit mechanisme neemt stukjes slijm uit de longen en verplaatst ze naar de neus – dan zien we dat de baby een loopneus heeft. Wanneer we onze baby slijmvormend voedsel geven, dan zal hij een loopneus krijgen telkens het lichaam probeert om de slijmen te verwijderen. Dat zou perfect in orde zijn gezien vanuit het oogpunt van de natuur: al het teveel aan slijmen wordt via de neus van de baby geëvacueerd en de longen blijven proper. Maar, wat doen we wanneer we zien dat onze baby een loopneus krijgt? Het typische antwoord is, “Wow! Mijn baby heeft een loopneus. De huid is al geïrriteerd. Hij heeft uitslag rond zijn kleine arme neusje. Ik moet hem helpen. Ik zal met hem naar de dokter gaan.” De dokter schrijft neusdruppels voor. Ik zeg dat die neusdruppels niet nodig zijn. Die druppels zijn schadelijk en maken dat het lichaam stopt met het slijm uit de longen te verwijderen en zich begint te concentreren hoe het de vergiften van de neusdruppels kan kwijtraken. Dus, het lichaam stopt het reinigingsproces, de loopneus stopt en het slijm gaat terug in de longen. We kijken naar onze baby en zeggen, “Ja die neusdruppels werken. Mijn baby voelt zich weer goed.” We beseffen niet dat de neus ophield met lopen omdat het lichaam zich geconcentreerd heeft op het evacueren van de giftige neusdruppels.  En dat de loopneus niet zo gevaarlijk is dan de longen die gevuld zijn met slijm en het lichaam verzwakt is door de neusdruppels, hebben we niet gezien. Ondertussen wordt de slijmlaag dikker. Het vraagt heel wat energie van het lichaam om de slijmen uit de longen te verwijderen. Wanneer het lichaam genoeg energie opgebouwd heeft, zal het opnieuw beginnen met slijmen te verwijderen.

Dus, drie maanden later zal de baby opnieuw een loopneus hebben. Wat doen we? We denken, “De loopneus is terug, ik zal maar beter naar de dokter gaan.” We nemen de baby mee naar de dokter die ons zegt dat we deze keer sterkere neusdruppels nodig hebben omdat er meer slijm is, en dit slijm is meer geconcentreerd, dus het doet de amandelen zwellen. Slijm creëert ook een hese stem, omdat het langs de trachea reist, die de stembanden bedekt.

Het nieuwe sterke medicijn is zo sterk, dat het lichaam stopt met zijn ontgiftingswerk om zich volledig te concentreren op het verwijderen van de medicijnen. Het kan nog een aantal maanden duren voor het lichaam van de baby genoeg energie opgebouwd heeft, om nog een inspanning te creëren om het lichaam te ontgiften.

Denk eens een minuutje na, wanneer in je leven heb je de meeste energie? Je hebt meer energie als je op vakantie gaat, of tijdens het weekend wanneer je kan ontspannen. Wanneer ben je over het algemeen ziek? Heb je ooit gezegd, “Altijd wanneer ik een beetje vrije tijd heb, word ik ziek.”  Wanneer je lichaam extra energie ontvangt, is het snel om het te gebruiken, of anders wordt het voor iets anders gebruikt.  Je lichaam gebruikt deze energie om te ontgiften. Daarom is het dikwijls zo, dat we ziek worden als we vrije tijd hebben. 

Om het verwijderen van de gifstoffen in het lichaam te versnellen creëert het lichaam koorts. Koorts is niet alleen een hoge temperatuur van het lichaam, het is een complex proces dat energie en tijd vraagt. Om koorts te creëren, moet het lichaam hard werken. Het hart moet 20 tot 30 keer per minuut sneller slaan dan gewoonlijk. Alle hormoonklieren moeten extra werk doen. Dat is waarom we ons moe voelen. Om energie te bewaren, die we normaal gebruiken om voedsel te verteren, creëert het lichaam een toestand van geen – honger hebben. De tong is met een dikke laag slijm bedekt, zodat we de smaak niet voelen; de neus is verstopt zodat we niet verleid worden door de geur van het eten; de amandelen zijn gezwollen dus het is moeilijk om te slikken. Wat gebeurt er wanneer het lichaam koorts heeft? Het lichaam begint te zweten zodat het slijm er langs de poriën kan uitkomen. Herinner je je dat kleverige stinkende zweet dat je had tijdens hoge koorts? Het slijm wordt vloeibaarder en we krijgen een loopneus.

Een algemeen antwoord op koorts is een aspirine innemen. Waarom doen we dat? Aspirine is schadelijk. Ons lichaam verwacht zo een wreedheid niet. Het is zo giftig dat het lichaam niet genoeg energie heeft om de evacuatie van slijm verder te zetten. Het belangrijke proces van genezen stopt. Het enige waar het lichaam nu mee bezig is, is de aspirine verhuizen naar het bloed. Het is een prioriteit om daar zo snel mogelijk vanaf te raken. Om dit te doen, moet het lichaam zo hard werken en wordt het zo zwak dat het niet eens meer een normale lichaamstemperatuur kan onderhouden. Onze temperatuur ligt onder het normale. We moeten in bed blijven omdat we ons zwak voelen. Het is het antwoord van het lichaam op de aspirine die ons zwak maakt, niet de koorts. 

Om nog eens een belediging toe te voegen aan de verwonding, eten we zwaar voedsel wanneer we ziek zijn, bijvoorbeeld kippensoep. We hebben geen honger. Ons lichaam zegt, “Niet eten!” En toch, denken we dat we kippensoep moeten eten en dat we zo weer energie zullen krijgen. Een vriend deed dat ook met zijn kinderen. Hij zei, “Eet wat kippensoep, je hebt energie nodig,” of hij gaf ze iets anders van calorierijke voeding. Als antwoord op dit “eet niet” stadium, als het lichaam nog wat energie over heeft, zal het een braaksituatie creëren. Het zal zeggen, “Nee, nee, niet dit, ik heb al mijn energie nodig om te genezen.” Als we eten wanneer het lichaam in het “Eet niet” stadium is, dan moet het bloed in de maag gaan om de kippensoep te verwerken, waardoor dan de energie weggenomen wordt om te ontgiften. Eten vraagt energie en kan ons zwakker maken. Dit is, hoe niet samenwerken met ons lichaam, ons kan beïnvloeden.

Herstellen van het nemen van medicatie vraagt energie. Na de ziekte kan het zijn dat we een lange tijd niet meer ziek worden. Dat is omdat er geen energie meer in het lichaam is om te ontgiften. Het lichaam moet energie opslaan voor het weer aan een genezings-opdracht kan beginnen. Dat is waarom volwassenen nooit meer zo een hoge koorts hebben als toen ze kind waren.

Ondertussen bouwt de hoeveelheid slijmen in de longen zich op. De verse slijmlaag is helder. De oudere is groen, of donker oranje, bruin of geel. Om van deze grote hoeveelheid slijmen vanaf te raken kan het lichaam een longontsteking creëren. Het lichaam doet een heroïsche inspanning om zich van het slijm te ontdoen. Dit vraagt zelfs meer energie dan koorts en we voelen ons zeer moe. Er is een hijgend en piepend geluid wanneer we ademen. Wanneer we een longontsteking hebben, gebruiken we penicilline. Dit stopt de slijmproductie en verzwakt het lichaam verder. 

Jaren lang zal het lichaam geen ontgifting hebben, behalve af en toe een kleine verkoudheid, wat een zwakke poging is van het lichaam, om te ontgiften. Het lichaam zal de overvloedige slijmen in de longen opstapelen, tot er nog 1/3 longruimte overblijft. Dit is dan het punt waarop de longen zeggen, “Ik kan er niets meer bijnemen. Ik heb dit 1/3 nodig om verder te ademen, om verder te kunnen leven. Ik kan niet met minder zuurstof dan dat leven.” Er is nog een klein beetje ruimte in de sinussen en in het voorhoofd. De mucus verplaatst zich naar deze plaatsen. Daarna begint het lichaam een laag onder de huid te gebruiken om het slijm op te slaan. Wanneer we slijmen en vergiften in een laag onder onze huid hebben, ontwikkelen we eerst eczeem of een ruwe huid die er allesbehalve zijdeachtig uit ziet. We noemen dat allergie. Waarom wordt men allergisch? Waarom bestaat het? We hebben heel wat gifstoffen in ons lichaam. Mensen zeggen, “Het gebeurt wanneer ik citrusvruchten eet.” Citrusvruchten lossen alleen maar de vergiften op, en helpen het vlugger door de huid te gaan. Dit is eigenlijk heel goed voor ons. Het wil zeggen dat we een enorme hoeveelheid vergiften in ons hebben. En zo zie je maar hoe de meesten bij de natuur terug op school moeten, om die primaire processen te begrijpen.