Detox je Gezond

Als je al meerdere van onze publicaties goed hebt bestudeerd, zal je bij herhaling de verwijzing terugvinden naar intoxicatie, vervuiling, obstructie, plaque… binnen het lichaam. Het schijnt dat het begrip intoxicatie een plaats verworven heeft in de manier van denken over het ontstaan en de reden van bestaan van ziekte. Tenminste als ik dat kan afleiden van de massa recepten die rondgaan om te detoxen. In één boek vond ik meer dan 100 smoothierecepten “om te detoxen”.

Oude natuurgeneeskundigen wisten al dat intoxicatie aan de basis van de meeste ziekten lag en dat ziekte een eliminatiecrisis was die niet bestreden moest worden.

Om te beginnen kan men zich de vraag stellen wat de precieze definitie is van toxiciteit voor het lichaam? In een artikel las ik dat zowat alles toxisch kan zijn, zelfs water, als men er teveel van drinkt. Is het waar dat alles wat “te” is, een probleem kan vormen en een toxiciteit veroorzaakt?

Laten we te rade gaan bij Dr. Tilden die aan de basis ligt van de theorie rond intoxicatie als bron van alle ziekten.

Het is moeilijk te zeggen wat het belangrijkste mechanisme in de mens is om de gezondheid te vrijwaren en zich te beschermen tegen ziekten. Hyppocrates ging er vanuit dat het de lichaamssappen waren. Hij had, steunend op de opvattingen van zijn tijd, een systeem ontwikkeld dat handig was om mee te werken. Meer dan 2000 jaar heeft dit principe centraal gestaan in de natuurgeneeskunde. Bijna alle therapieën zijn gericht op ontgiften. Het lichaam moet zijn gifstoffen vrijgeven en dan kan alles weer naar behoren functioneren. Wat Dr. Tilden heeft gedaan is daar een moderne en meer geldige variant op maken. In de klassieke geneeskunde wordt deze visie op ziekte in zijn geheel verworpen. Weinig dokters erkennen de invloed van voeding, toxines, zelfs medicijnen in het ontstaan van ziekte.

In de acupunctuur staat de energie centraal. Als de energieblokkades worden opgeheven, kan deze zich via de meridianen weer verder verplaatsen. Is er voldoende energie aanwezig, dan functioneert het hele organisme.

Een bedenkelijke techniek uit het verleden is de aderlating: d.i. letterlijk het vervuilde bloed uit het lichaam laten vloeien. Deze techniek heeft aan duizenden mensen het leven gekost, zelfs aan presidenten van de Verenigde Staten die hun gezondheid in handen van de toenmalige medici legden.

Kneipp en Priesnitz hebben met hun waterbehandeling de huid geprikkeld en zijn daardoor, zonder het zelf te beseffen, gebruik gaan maken van reflexologische prikkeltherapieën. Door de verbetering van de bloedcirculatie zijn ze ook de lichaamstemperatuur gaan regelen. De reflectorische reacties op de organen, stimulering van de bloedcirculatie, verbetering van de lichaamstemperatuur, maar ook de prikkeling van het zenuwstelsel maakten het mogelijk met deze eenvoudige methodes mensen met water te genezen.

Zowel de Chinezen als Hyppocrates, maar ook Kneipp en Priesnitz, hebben via hun systeem de zelf genezende kracht van het lichaam ondersteund. Is dat wat we moeten doen, als we geconfronteerd worden met ziekte, of moeten we de raad van TC Fry volgen “Doe iets, door niets te doen”, dit is vasten, rusten, en alles aan de kant zetten. En wat heeft dat te maken met intoxicatie? En hoe staan wij het lichaam toe zichzelf te ontgiften? Maken we daarvoor gebruik van kruiden, water, vasten, voeding …?

In onze Module over Matigheid, Sappen, Vasten & Detoxen hebben wij een verhelderende studie van het lichaam, hoe het zichzelf geneest, altijd weet wat moet gedaan worden… en vooral wat wij kunnen doen, zodat het lichaam zijn werk optimaal kan doen. Het blijft altijd boeiend. Die kennis vermijdt dat we achter het net vissen !

Donkere dagen

Zijn ideaal om je te vullen met interessante en onontbeerlijke informatie. Alles wat je altijd had moeten weten en wat je niet in kranten leest, of op de media hoort, informatie die niet onderhevig is aan speculatie of belangen of trends…

Zijn de dagen kort, geen nood, laat je vullen met licht. Kennis over gezondheid, leven, doel, bestemming… Natur-El biedt je zoveel mogelijkheden om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Ga naar de download-pagina en vind daar alle info over abonnementen, activiteiten, literatuur en (sponsor)acties.

Voor de komende dagen wensen we je :

Waarom zou je ?

“De dokter van de toekomst zal je geen medicijnen voorschrijven, maar levend voedsel” hoopte Edison, maar op die dokter wachten we nog, want de euforie is nog niet voorbij, dat ooit het magisch moment zal komen… en je kan leven zoals je wil – en in geval van ziekte zal je goede vriend de dokter dat snel oplossen !

Als je dat gelooft, wacht dan nog een beetje. Het is te moeilijk, te lastig, je doet het jezelf aan, al die lekkere dingen die niet “mogen”. Het is zo extreem, en wat zouden mijn vrienden daarvan zeggen? Je kunt duizenden argumenten vinden om niet te veranderen. Laat het bij het oude. Je leeft maar eenmaal. Doe jezelf een plezier, vergeet deze uitnodiging

Maar als je hebt geleerd dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is en dat alle gezonde dingen (eten, drinken, denken, lachen, slapen, ontspannen, matigheid, bewegen…) alleen maar door jezelf kunnen worden gedaan, dan weet je dat gezondheid een uitdaging is voor elke dag. 

Nee, het is geen bittere pil, geen straf, er wordt je niets afgenomen. Nee, het is juist een nieuw avontuur, niet voor één dag, één week, één maand, één jaar… maar voor een heel leven. 

Elk onderwerp wordt vandaag bestudeerd en het verbaast me dat jonge mensen er jaren over doen om één discipline onder de knie te krijgen, terwijl sommigen het niet de moeite vinden om nog maar een artikel of boek te lezen dat iets te zeggen heeft over de kwaliteit van hun leven. Het kan natuurlijk zijn dat ze vertrouwen op de specialisten, dat ze denken dat zoiets geen leerstof is voor leken en dat je zoiets moet overlaten aan een begeleider of coach. Maar ik zou het graag omkeren. Kan je het veroorloven om zoiets belangrijks over te laten aan mensen die niet voelen wat er in je lichaam gebeurt, die zelf nooit nagedacht hebben over de “oorzaken van gezondheid”, laat staan al een helder inzicht hebben in de oorzaken van ziekte? Het vraagt een bepaalde kijk op leven en gezondheid, op de zin en het doel van ziekte, op oorzaken en gevolgen. Het wordt niet op je schoot geworpen. Dus wat houdt je tegen om student te worden op de School van het leven en de Levenswetenschappen te omarmen als een uniek systeem, gericht op preventie van ziekte door positieve acties… 

Daarom gaan we weer van start met de cursus Natuur&Gezondheid. Deze bestaat uit 20 lessen, en op 1 oktober volgt de eerste les : “Beginnen met Natuurlijk Leven”. Het idee achter deze eerste les is dat iedereen iets kan doen en dat dit een prettig avontuur kan zijn, waarin zoveel nieuwe dingen te ontdekken zijn.

Je invalshoek kan verschillend zijn: je bent redelijk gezond en je hebt de ruimte – of je wil ervaren hoe je voeding en levensstijl veranderen een verschil kan maken voor je conditie / ziekte / klachten. Dat begint bij de nodige kennis en motivatie. En dat is wat we in deze lessen benadrukken.

Is het wetenschappelijk, en bewezen?… Ja, de natuur bewijst het iedere dag in jouw en mijn leven. Natuurwetten bestaan en veranderen nooit. Daarom is deze informatie nù, over vijf, tien of honderd jaar… altijd dezelfde. Naarmate de risico’s in onze maatschappij of omgeving groter worden… wordt gezond leven, eten en denken steeds kostbaarder. En als je wil weten waar het begint… volg dan de “Beginnersmodule” (de eerste les op 1 oktober) en je zult verrast zijn hoe dat je leven kan veranderen. Ook als je vandaag besluit om slechts 20, 30, 50 % te veranderen, bevat deze module veel motivatie…

Waarom & Daarom zoals beschreven door Dr. Tilden, Dr. Shelton en honderden anderen.

Wat weet je over jezelf, over je eigen lichaam, over wat je lichaam nodig heeft en hoe het functioneert? Een uitgebreide verzameling machtige literatuur staat ter beschikking. Maak er gebruik van. Dit is het project waar ik sinds 1990 aan werk en waar ik de voorbije vijf jaar elke dag een steentje meer heb van gelegd… Alles zorgvuldig geselecteerd, overwogen, uitgeprobeerd…

Je hoort zo dikwijls… “Ik heb daar dat gelezen, en die zegt dat…” Het is een allegaartje van meningen en opinies en “wetenschappen”, die nochtans elkaar tegenspreken. Maar kan je je permitteren om onwetend te blijven en je keuze uit te stellen die het verschil zal maken? Wacht je op de ontdekking van de eeuw, het magische serum, het elixir van de eeuwige jeugd, het middel dat alle “zonden” toedekt en je toestaat te leven zoals je wil…

Of breng je liever wijselijk en veilig je wil in overeenstemming met de eeuwige wetten van het leven, die muur van bescherming en veiligheid, die iedereen die het aanneemt, helpt om te maximum te halen uit het leven, ondanks beschadiging, degeneratie, verzwakking… De cursus Natuur & Gezondheid geeft antwoorden op vragen die men zich stelt. Tenslotte leven we in een wereld, waarin alle wijsheden, belangen en invloeden met elkaar wedijveren om de belangstelling. En je mag dan vertrouwen hebben in de natuur… maar er is weinig nodig om het aan het wankelen te brengen.

Er is over geen enkel onderwerp zoveel verwarring en misinformatie als over voeding, gezondheid en ziekte. De cursus Natuur&Gezondheid doet een poging om de “waarheid” zo voor te stellen, dat iedereen die zelf kan onderzoeken op haar waarde. Het zijn geen droge theorieën of filosofie, maar een voorstelling van feiten, die de hele geschiedenis lang, telkens opnieuw door mensen moesten ontdekt worden. Bent u één van die knappe mensen die alles weten over hun auto, over techniek en chemie. Maar als het gaat om het eigen lichaam, de persoonlijke gezondheid, zielig onwetend… en hopen op een wonder. Een formule, de ontluisterende vibraties in de handen van een genezer… En vergeten te doen wat we moeten doen.

Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak die niemand in je plaats kan doen. Ze is te belangrijk om uit handen te geven, om anderen daarover te laten beslissen. Waarom, hoe en wat… van dat doe-het-zelf-systeem, is de kern van deze cursus. Voeding, levenswijze, gezondheidszorg die volkomen in harmonie zijn met ons biologische concept. Het is een axioma, dat datgene wat werkt wetenschappelijk is en wat niet werkt is onwetenschappelijk… In dat licht kan je vragen stellen over alles wat voor wetenschap doorgaat in voeding en gezondheid.

Je kunt nog een jaar wachten. Het zal je dan beter uitkomen. Tenslotte wil je het ook niet te drastisch aanpakken… en we moeten ook niet extreem doen… Ik hoor het al. We zullen je niet zien, en ik betreur het, niet voor onszelf, maar voor jou. Wat moet er eerst gebeuren voor je het belang van een goede gezondheid, veroorzaakt door goede levensgewoonten en goede voeding, serieus neemt ?

PS – Heb je ook gezien hoe ik onder de nieuwsbrief van verleden week ook een uitgebreid antwoord heb gegeven op de vraag die over Colloïdaal Zilver werd gesteld ? — Stefaan, is het echt nodig om colloïdaal zilver te gebruiken? Wanneer ik lees in de verschillende edities van het PûrNatûr-abonnement, dan lees ik op verschillende plaatsen dat voedingssupplementen of kruiden, of andere therapeutische middelen niet nodig zijn en dat het moet volstaan met voeding, water, vasten, beweging en andere – alle dingen die eigen zijn aan het leven en geen dingen die geen rol spelen in de normale natuurlijke gang van het leven?

Het antwoord vind je onder de mail van verleden week.

Colloïdaal Zilver in de Zomer

De eerdere artikels over colloïdaal zilver weekten al een en ander los bij de lezers en u begon mij al vragen te stellen over specifieke toepassingen bij ziekten, bij dieren en veel andere. Ik had ook geschreven dat ik over 250 artikels beschik die het gebruik van colloïdaal zilver beschrijven en achtergrondinformatie geven over de waarde ervan in de therapie (verkoudheid, griep, maag- en darminfecties, MS…). Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om die 250 artikels te vertalen en te publiceren via deze wekelijkse nieuwsbrief. Dat zou betekenen dat ik de komende vijf jaar alleen maar daarover zou berichten. Ik ben bezig met de vertalingen en dit zal een aparte module worden. Daar zijn al 20 artikels van klaar en ik hoop tegen het einde van het jaar deze module compleet te hebben. Het is ook mogelijk daarop in te tekenen, zodat bij elk nieuw artikel u dit per mail ontvangt.

Dat CZ een hulp is doorheen alle seizoenen, is vanzelfsprekend. Het is gemakkelijk om colloïdaal zilver te beschouwen als een natuurlijke hulp bij verkoudheid en griep (ook preventief), maar wist je dat er interessante manieren zijn waarop je het tijdens de zomermaanden kunt gebruiken?

Hieronder deel ik met jou enkele manieren waarop gebruikers in de zomer colloïdaal zilver toepassen waar je misschien niet aan had gedacht… manieren die je portemonnee kunnen helpen, zodat je geen geld hoeft uit te geven aan dure producten!

Het voelt deze week niet echt zomers, zelfs al zijn we op het eind van juli, maar blijf lezen, want het is belangrijk om enkele principes van het gebruik van CZ te kennen.  Als straks weer de zon schijnt, het gras, de bomen en struiken zijn groen, de temperaturen zijn warmer en iedereen gaat naar buiten om zoveel mogelijk van het buitenleven te genieten. Of je plant nog je vakantie in zuiderse landen waar de zon stevig tekeer gaat…

De zomer brengt ook vervelende en frustrerende problemen met zich mee: Zonnebrand. Pijnlijke insectenbeten. Jeukende huid van contact met irritante planten. Verontreinigde zwemwaters. Vlooien bij honden en katten. Schimmel-, bacteriële en virale ziekteverwekkers die uw tuingewassen verpesten. Giftige chemicaliën in uw spa of zwembad. En meer.

Maar maak je geen zorgen. Er is een oplossing voor deze vervelende zomerproblemen, en die is veilig, natuurlijk colloïdaal zilver! Dit is waar we het in dit artikel willen over hebben.

1. Verlicht zonnebrandpijn en bevordert huidgenezing

Er is een eenvoudig recept voor het maken van je eigen “zilverzalf” zonnebrandbehandeling met colloïdaal zilver, kokosolie, aloë vera-gel en een paar andere ingrediënten om zonnebrand te verzachten. Je zult ontdekken dat zilver opmerkelijke huidgenezende eigenschappen heeft die de verbranding door zonnebrand wegnemen en het veilig maken om weer de zon in te gaan. Voor de behandeling van zonnebrand heb ik nog nooit een betere, volledig natuurlijke substantie gevonden dan colloïdaal zilver.  Houd CZ altijd bij de hand in een verstuiver voor na het zonnebaden. Vernevel het op roodheid en zonnebrand en je zult verbaasd zijn hoe snel de gevoeligheid verdwijnt. En beter nog: gebruik het ook preventief.

2. Verzacht de symptomen van contact met irritante planten

Deze zomer kan je colloïdaal zilver gebruiken om een ​​einde te maken aan de gruwelijke jeuk van de huid die voortkomt uit het lopen door brandnetels of berenklauw. En je leert waarom colloïdaal zilver zo fenomenaal goed werkt voor deze pijnlijke en frustrerende aandoening, dankzij het vermogen om overmatige cytokineproductie te remmen. De pijn en jeuk zijn nu gemakkelijker te behandelen, dankzij colloïdaal zilver!

3. Zwembaden in de zomer schoon en fris houden met colloïdaal zilver

Als u regelmatig wordt blootgesteld aan chemicaliën zoals chloor of broom in uw zwembad, neemt u onnodige risico’s voor uw gezondheid en welzijn, en ook voor die van uw gezin. Gelukkig is nu ionengenererende technologie beschikbaar voor zwembaden, gemakkelijker dan ooit om chloor- en broomontsmettingsmiddelen te vervangen door veilige, natuurlijke zilver- en koperionen. Het is alsof u een grote colloïdaal zilvergenerator voor uw zwembad heeft. 

4. Behandel pijnlijke insectenbeten en -steken

Muggen, mieren, spinnen, teken, bijen, wespen, schorpioenen – noem maar op – vroeg of laat krijg je ongetwijfeld te maken met een nare insectenbeet en de daaruit voortvloeiende pijn, ontsteking en jeuk. Gelukkig kan het aanbrengen van colloïdaal zilver de pijn, jeuk, roodheid en ontsteking van vervelende insectenbeten drastisch verlichten en het genezingsproces versnellen en tegelijkertijd helpen voorkomen dat infectie optreedt.

5. Colloïdaal zilver gebruiken op kamer- en tuinplanten

De zomer is tuinieren buiten en tijd voor kamer- en tuinplanten, en colloïdaal zilver kan echt helpen. De schimmelwerende eigenschappen zijn ongeëvenaard, dus problemen als tomatenschimmel en gewasziekte behoren tot het verleden. Het doodt ook bacteriën en virussen die planten beschadigen en de oogstopbrengst verminderen. Of u nu een kleine familietuin heeft of een grote onderneming, het spuiten van colloïdaal zilver op uw planten en op de grond rond uw planten is een economische manier om ze gezond en pathogeenvrij te houden. (Zie vorige artikels met meer informatie)

6. Verdedig je tuin tegen muggen

Giftige insectendodende chemicaliën worden tijdens de warmere maanden regelmatig in achtertuinen en buurten gebruikt in een poging muggen onder controle te houden, maar zou colloïdaal zilver een natuurlijker en veiliger alternatief kunnen zijn? Recent onderzoek heeft aangetoond dat de insecticiden die worden gebruikt om muggenpopulaties te verminderen weinig effectief zijn, maar potentieel schadelijk zijn voor mens en dier. Maar het goede nieuws is… onderzoek dat de afgelopen tien jaar is uitgevoerd, heeft aangetoond dat zilver nanodeeltjes giftig zijn voor muggenlarven zonder schade toe te brengen aan dieren in het wild (of mensen!).

7. Stop vlooien bij honden en katten

Nee, ik verzin dit niet. Het helpt om af en toe colloïdaal zilver in de vacht en huid van uw huisdieren te wrijven tijdens de hete zomermaanden, en een klein beetje colloïdaal zilver in hun drinkwater te doen, om vlooienplagen drastisch te verminderen. We weten niet wat het is met colloïdaal zilver waar de vlooien niet van houden. Maar wie maakt het uit? Het is veilig. Het is natuurlijk. En het werkt.

Het zijn maar een paar voorbeelden, maar om dat in de praktijk te brengen zal niet lukken als je CZ in een klein flesje moet kopen. Leer daarom hoe je het zelf kunt maken in onze Module CZ.