Zorgen maken

Je zorgen maken over gezondheid en de prijs die dat kost

Het engelse woord “worry” (zorgen) komt oorspronkelijk van het Latijnse “wyrgan” en betekent “wurgen”. Dat gebeurt wanneer wij ons zorgen maken. Wij versmachten onze creativiteit, ons vermogen om rustig na te denken, we ontwrichten onze kracht, ons uithoudingsvermogen, onze flexibiliteit, ons immuunsysteem en zelfs onze gezondheid. 

“Joy” (vreugde) anderzijds komt van het Latijnse “juwel” (vreugde). 

Zorgen tegen vreugde. De wurggreep van de zorgen tégen het juweel van de vreugde, van het leven, tegen gezondheid en gelukkig zijn…

Gezien zorgen ons wurgen is het beter voor ons om zorgeloos (on-wyrgan) te zijn, dit is leven zonder dat zorgen ons wurgen. Verantwoordelijk leven, dat wel, enthousiast en spontaan opkomen voor alles wat de moeite waard is… Blij, spontaan en betrokken. Kiezen voor het goede, zonder compromissen… en dan ervaren wat een zegeningen het brengt!

 Laten we door het leven gaan als juwelen van vreugde, dankbaar voor alles wat op ons pad komt. Als we alles op een rijtje zetten, hebben we toch altijd wel iets om dankbaar, tevreden en gelukkig te zijn. Dankbaarheid is de antidote van de wurgende wereld, waarin wij voelen te worden opgeslokt door het gevoel tekort te schieten,  of andere deprimerende gedachten. 

Je hoeft niet te leven met die krop, met die baksteen of die last. Maak het nooit zwaarder, maar altijd lichter. Kijk dan omhoog en zing je lied.

In ieder geval, in plaats van je zorgen te maken, en het te laten woekeren, is het veel beter je positief te informeren – alles leren over wat je zelf kunt doen om het maximum te halen uit je leven – en risico’s te vermijden, niet uit angst, maar uit respect voor je leven.

Stress de Baas 2

We hebben het gehad over Voedingsstress. Dat is altijd het eerste deel waar ik naar kijk, wanneer ik te maken heb met mensen die lijden onder stress. Maar ik kan ook niet de andere factoren ontkennen die maken dat iemand de volle laag krijgt. Dat zijn soms de omstandigheden van het leven, waarbij men ongevraagd van het ene in het andere probleem rolt, zonder de tijd te krijgen om op adem te komen. In dit tweede deel bestuderen we hoe emoties een rol spelen bij het lijden onder stress.

EMOTIONELE STRESS

Emotionele stress is een belangrijke speler in de gehele stressreactie. De gezondheid van onze relaties en de reactie van de wereld spelen een belangrijke rol in ons persoonlijke en professionele leven. Emotionele stress draagt ​​bij tot de hoogste van alle hoogtepunten en de laagste van alle dieptepunten. Pogingen om emoties te onderdrukken werken niet voor altijd. Uiteindelijk sijpelt het binnen en kan leiden tot veel ernstige gevolgen voor de gezondheid. Maar door onszelf te verdoven voor slechte emoties, ervaren we de positieve emoties niet. De maatschappij heeft mannen geleerd dat het “stoer” of “cool” is om geen emotie te tonen en gewoon je problemen weg te moffelen. Hoewel dit misschien een kortetermijnstrategie is, is het niet duurzaam.

Emoties zijn een goede zaak. Emotie voelen is wat ons mens maakt. Het leven moet gevoeld worden. Het onderscheid dat je moet maken is of je nadenkt over je emotionele trauma’s of er gewoon over praat en ermee omgaat. Rumineren is een term die in twee delen wordt opgesplitst, namelijk reflectie en piekeren. Reflectie is een essentieel onderdeel van het oplossen van je stressfactor. Broeden of het herkauwen is veel onheilspellender van aard en is het herhalen van de stressor, gebeurtenis of situatie in je hoofd. Broeden is onproductief, obsessief en stressvol.

Het onderdrukken van stress is een veel voorkomende reactie omdat we de brandstof niet hebben om ermee om te gaan. Het onder ogen zien van stress verandert in zelfsabotage en zelfvernietiging. Het realiseren van de impact die emotionele stabiliteit heeft op je gehele gezondheidstoestand is cruciaal voor duurzaamheid op de lange termijn en goed stressmanagement. Talloze onderzoeken wijzen op het feit dat vrouwen emotioneel of psychologisch meer gestrest zijn dan mannen, maar dit mag je er niet van weerhouden om je copingvermogen te verbeteren.

Emotionele stress is als een regenton. Een beetje regen in het vat is een goede zaak, het betekent dat je leeft en dat je water beschikbaar hebt. Als het vat overstroomt, verdrinkt het gebied eromheen. Wanneer emoties overlopen, worden kleine ruzies en meningsverschillen die rationeel hadden kunnen worden beantwoord, behandeld met geweld, geschreeuw, fysieke mishandeling en meer. De escalatie van kleine meningsverschillen is te voorkomen zolang je bereid bent om ze het hoofd te bieden wanneer ze zich voordoen. Meningsverschillen zijn natuurlijk. Het is oké om met hen om te gaan.

SPIRITUELE STRESS

Spiritualiteit is niet automatisch gelijk aan religie. Je kunt diepgaande spirituele ervaringen hebben zonder een bepaald belang of religieus doel voor ogen te hebben. De natuur zelf is een grenzeloze bron van spirituele inspiratie. Een gebrek aan geloof of spirituele verbinding met jezelf, je vrienden en familie, of met de planeet zelf, is een wegversperring bij het genezen van de stressreactie. Dr. Daniel Amen schrijft een flinke dosis geloof voor in zijn genezingsprogramma’s, direct na een gezond dieet, levensstijl en een ontgiftingsprotocol. Gebed heeft een lange geschiedenis in alle culturen en wordt tegenwoordig gebruikt naast plantaardige medicijnen, lofzangen en muziek. De synergie die wordt gecreëerd door een dergelijke combinatie van natuurlijke en helende therapieën is iets waar de reguliere of westerse geneeskunde rekening mee moet houden. We zullen de rol van de Schepper moeten integreren, in plaats van ingrediënten te isoleren en ze te patenteren voor winst. Planten en natuurlijke medicijnen werken als een synergetische groep verbindingen, alkaloïden en andere bestanddelen.

Als ontstressen zo simpel was als het maken van een brouwsel uit een reageerbuis in een laboratorium, zou het al lang ontdekt zijn. Een boom zou niet standhouden als zijn wortels niet vastgezet en geaard waren op de aarde. Mensen zijn op dezelfde manier. Naarmate we onze wortels ontwikkelen en ons weer verbinden met de natuur, met de Maker en met de medemensen, zullen we beginnen te begrijpen wat de term ‘spiritueel’ werkelijk betekent.

DE IMPACT VAN SPIRITUEEL BANKROET

Spiritualiteit is essentieel voor het cultiveren van een verlangen naar leven. In een onderzoek met 51 depressieve patiënten die spirituele en religieuze groepstherapie gebruikten, ervoeren ze een vermindering van 57% in zelfmoordgedachten. De spirituele therapie zou nieuwe denkpatronen openen die tot dit resultaat leidden. Als mensen die met duistere gedachten worden geconfronteerd, worden bekrachtigd door een spirituele omgeving, wat kan het dan doen voor een typisch, overwerkt en gestrest persoon? Een wandeling in het bos kan een diepgaand effect hebben op je spirituele en emotionele gezondheid. Je hoeft niet te wachten om naar buiten te gaan om het genezingsproces te beginnen. Omringd te zijn door een wereld, waar alles het wonder uitstraalt, doet ons naar omhoog kijken en bevrijdende vragen stellen. De antwoorden daarop vinden we in het Bevrijdende Boek – Gods Woord.

Stress de baas is een onderdeel van Module P Module P is een digitale bundel en kan gedownload worden via de link die je ontvangt na betaling van 30 euro voor Module P – op rekening  IBAN: BE43 9733 7932 4901    BIC: ARSPBE22  tnv Natur-El. Stuur ons ook een email, zodat je zsm kunt starten het in de praktijk te brengen.

Stress de Baas

Stress is helemaal niet grappig. Stress is een stille doder. Het is onzichtbaar en harteloos. Stress is niet persoonlijk op jou gericht, en het maakt niet uit wat het met je doet. Zijn doel is hetzelfde als dat van jou: slagen. Het succes ervan hangt in de eerste plaats af van een constante brandstofbron. Zie stress als een kleine vuurplaats in je achtertuin.

Stress is vrij stabiel en meestal gecontroleerd. Je geniet van een klein vuurtje als het kouder wordt of je hebt wat vrienden op bezoek. Het is eigenlijk best stimulerend en opwindend om een ​​beetje stress te hebben. Op een nacht besluit je steeds meer hout toe te voegen aan de kuil, waardoor de opslagcapaciteit wordt overschreden en er een laaiend vuur ontstaat. Binnen in de vuurplaats is het relatief veilig, maar één stevige bries en je achtertuin staat in brand.

Je zet de waterslang klaar en begint het vuur te blussen, maar het is te laat. Het vuur is uit de hand gelopen en water toevoegen lijkt niets te doen. Er is ergens in huis een brandblusser, maar die heb je al jaren niet meer aangeraakt. Je vindt hem en realiseert je dat je niet weet hoe je hem moet gebruiken.

Het vuur breidt zich uit naar de achterkant van het huis en begint je bestaan ​​te bedreigen. De buren bellen de brandweer. Ze komen aan, doven het vuur en redden je kostbare goederen. Je leeft gelukkig nog en je komt er vandaag met de schrik vanaf. Ik heb het ooit meegemaakt toen we begonnen met onze verhuis naar Vloesberg. Er stond een container compleet gevuld met meubels, boeken, matrassen en andere spullen van de vorige eigenaars en terwijl de container vol was, was er nog zoveel meer dat eigenlijk op die container had gemoeten… dus maakten we een vuur op enkele meters van de container en brachten steeds meer, en terwijl het vuur gretig de aangebrachte voorwerpen verteerde, werden we onvoorzichtig en breidde het vuur zich geweldig uit en sloeg over in de container… En zoals altijd probeer je het zelf te fiksen, maar het werd erger en erge en het liep uit de hand. Ik kan je verzekeren dat zoiets je “raakt”. Alles in het lichaam komt in actie en verzet zich tegen wat er gebeurt.

Stress heeft hetzelfde gewelddadige en destructieve potentieel als dat uitbreidend vuur. Het lijkt in eerste instantie niet zo’n groot probleem. Je kunt het zelfs negeren totdat het uit de hand loopt. Je kunt je niet concentreren of de energie verzamelen om het onder ogen te zien. Misschien word je gevoelig en overweldigd door angst en bezorgdheid. Je zoekt een dokter voor mysterieuze symptomen, pijntjes en kwalen, alleen om te horen dat het goed met je gaat. Misschien zoek je een chiropractor, masseuse of acupuncturist om de fysieke manifestaties van de stress te verhelpen. Of je zoekt een psychiater of psycholoog die aan de mentale effecten van stress probeert te werken. Geen van deze mensen heeft ongelijk, maar ze missen het punt. Stress heeft invloed op de geest, het lichaam en de ziel. Maar dat weet je.

SOORTEN STRESS

De soorten stress worden meestal nooit onderscheiden of gescheiden. Ze worden op één hoop gegooid in één enkele gebeurtenis of probleem zonder gedefinieerde randen, grenzen of regels. Het is als een ‘geest’ in de zin dat je weet dat het er is, maar je kunt niet bepalen wat of waar het is.

Als je de soorten en bronnen van stress waarmee je wordt geconfronteerd niet kunt classificeren of identificeren, kan je ze ook niet beheren. Het is alsof je probeert uit te leggen hoe het is om jezelf te verbranden als je het nog nooit hebt ervaren. Er zijn waarschijnlijk honderden bronnen van stress die je bent tegengekomen, maar laten we ons concentreren op de vormen die het meest van invloed zijn op de cognitieve functie, fysieke prestaties en gezondheid.

VOEDINGS-STRESS

In de jaren toen ik anti-stress-cursussen begeleidde, begon ik altijd met de oorzaken uit te leggen. Voeding stond altijd op de eerste plaats. Sommige deelnemers hebben zich daar aan gestoord. Ze konden de rol van de voeding nooit zo sterk inschatten… “Want dan zou iedereen onder stress moeten lijden”, of “Ik doe zo mijn best, waarom treft het me dan zo?”

Wereldwijd zijn we qua voedingswaarde uitgeput. Er zijn misschien enkele mensen die aan die realiteit ontsnappen, mensen die hun voeding halen van een mineraalrijke levende grond, en die nog dicht bij de natuur leven, mensen die voeding gebruiken met een natuurlijke dichtheid aan micronutriënten. Het is zeker niet de regel voor mensen in de moderne wereld, die zijn afgedwaald van kwaliteitsvoedsel, en die voeding gebruiken voor gemak, smaak, plezier en met een prijskaartje van 99 cent. We hebben een overvloed aan voedsel gecreëerd dat rijk is aan calorieën, waar men de buik mee vult, maar waar de voedingskwaliteit ontbreekt. We zijn overvoed en tegelijk ondervoed. De bodem is uitgeput van mineralen en ons water is vervuild met chemicaliën. De lucht is gevuld met residu’s van elektriciteitscentrales, uitlaatgassen van vliegtuigbrandstof en honderden andere verontreinigende stoffen die door de veiligheidsinstanties als veilig worden beschouwd. Vechtend tegen deze realiteit, heeft de vraag naar biologisch en voedingsrijk voedsel een behoorlijke opleving gezien. Mensen beginnen het diepe verband tussen voedsel en gezondheid te begrijpen. De food-mood (voeding=stemming) connectie is onmiskenbaar. Zonder bepaalde grondstoffen die je uit je voeding haalt, is de productie van belangrijke neurotransmitters of hersenchemicaliën die positieve emoties creëren en je in staat stellen om met stress om te gaan, verdwenen.

Voeg suiker, geraffineerde koolhydraten zoals wit brood, pasta’s, bagels, gebak, koekjes, crackers, snoep, frisdrank, fastfood, chips, dieetdrankjes, geoxideerde en giftige oliën, gebakken vet en gecarboniseerde eiwitten toe en je hebt een recept voor een ramp. Je kunt gewoon geen gezonde stressreactie cultiveren als je lichaam wordt leeggezogen door deze voedingsbloedzuigers. Je kunt een voertuig niet afstellen met alleen een sleutel. Je kunt misschien wat losse bouten aandraaien en ervoor zorgen dat het stabiel genoeg is om je op de weg te houden, maar je kunt de banden niet vullen of de motor smeren om te voorkomen dat je crasht. Daar is een hele gereedschapskist voor nodig.

We moeten werken aan het bouwen en ontwikkelen van een ‘Stress Gereedschapskoffer’, maar eerst moeten we de basis leggen voor hoe stress werkt. Misschien ontdek je dat je vermoeidheid, humeurige stemming en depressie niet alleen worden veroorzaakt door emotionele stress, maar ook door voedings- en spirituele stress.

Stress is er niet om je persoonlijk te pakken te krijgen, het werkt gewoon als een virus. Het heeft een gastheer nodig om in te leven en te gedijen. Als we geen mineralen, vitamines en kwaliteitsvetten hebben, hebben we geen bescherming tegen stress. Vitaminen en mineralen fungeren als de connectoren van het leven die de brandstof en vitaliteit leveren om onze dagelijkse taken uit te voeren. Als we onder stress staan, worden vitamines en mineralen verbrand aan een gemene snelheid. Vitaminen B6 en B12 zijn vaak uitgeput, samen met het mineraal magnesium. Deze drie vormen een belangrijk systeem in het lichaam dat je stabiele maar rustige energie geeft. Deze vitamines zorgen ervoor dat je energie hebt, maar niet in een zenuwachtige vorm zoals je zou krijgen van een kopje koffie. Wanneer je deze essentiële vitamines en mineralen mist, lijden je energie en het vermogen om met stress om te gaan hieronder. Het lichaam kan een kortstondige boost krijgen van bijvoorbeeld koffie en andere stimulerende middelen. Koffie is een diureticum dat een stortvloed van water en uitscheiding van mineralen veroorzaakt. Zonder deze niveaus naar behoefte aan te vullen, kan een dagelijkse koffiegewoonte een behoorlijk tekort veroorzaken.

Het aanpassen en beheersen van stress is bijna onmogelijk als je een tekort aan mineralen hebt. Om stress volledig aan te passen en te beheersen, moeten we een volle tank hebben met vitamines, mineralen, voedingsstoffen en hormonen. Hoewel het ontmoedigend klinkt, is het een eenvoudig proces dat tijd en toewijding kost. Zodra je voedingsniveaus beginnen te stijgen, wordt je vermogen om met stress om te gaan beter haalbaar. Het doel is niet om stress te laten verdwijnen. Dit is geen magie of ontkenning. Het is een kwestie van actie en aanpassing. We moeten het spel in jouw voordeel richten en de overhand krijgen tegen stress en de mogelijke negatieve effecten.

In 2014 vroeg Germaine me of we een documentje hadden over de relatie stress-voeding, dat ze aan haar cursisten zou kunnen geven. Omdat we dat afzonderlijk nooit als thema hadden gepubliceerd, ging ik aan het werk om zoveel mogelijk data te verzamelen, om een zo ruim mogelijke inschatting te maken van hoe stress graag ontstaat en bestendigd wordt op een wankele gezondheidsbasis. Toen maakte ik de brochure ‘Stress de Baas’ dat ook in het tijdschrift werd opgenomen. Die brochure maakt nu deel uit van onze cursus Natuur&Gezondheid, met een Module “P”, een onderdeel dat barstensvol zit met gepubliceerde en ongepubliceerde boeken, schema’s en andere onderdelen over de vitamine P (Positief denken), waar alles samengebracht is rond relaxatie, ademhaling, positief denken, stressbeheersing, motivatie…

Module P is een digitale bundel en kan gedownload worden via de link die je ontvangt na betaling van 30 euro voor Module P – op rekening  IBAN: BE43 9733 7932 4901    BIC: ARSPBE22  tnv Natur-El. Stuur ons ook een email, zodat je zsm kunt starten met het in de praktijk te brengen.