Omdat lachen helpt

“De wonderbare apotheek van de natuur, die door de hemelse Architect in ons wezen werd gelegd, produceert de meeste geneesmiddelen die we nodig hebben.”Norman Cousins

Cousins kon het weten, dat de natuur – het lichaam – mits de juiste middelen en mits in de juiste gemoedsstemming, in staat is iedere substantie aan te maken, waaraan het behoefte heeft. 

Deze man met een indrukwekkende carrière als schrijver, uitgever, diplomaat, voorspreker van holistische geneeswijzen, en een merkwaardig en gehard optimist… had een groot werkterrein en zette zich in voor wereldvrede, rechtvaardigheid, de vrijheid van meningsuiting, de menselijke impact op de natuur, en tenslotte werd hij een predikant van de natuurlijke gezondheid. Een studie van zijn leven is interessant… maar laten we even kijken hoe in 1960 een ervaring het leven van Cousins zo veranderde, terwijl het precies daardoor zijn diepste overtuiging versterkte, dat de mens zijn eigen ziekten kan overwinnen, zonder medische mishandeling, maar door omstandigheden te scheppen die gunstig zijn voor genezing. 

In 1960 werd Cousins geveld door een “ongeneeslijke” vorm  van spondilitis, en een levensbedreigende collageen-ziekte. Cousins volgde toen een voedingswijze met heel veel vitamine C en de vitamine L – Positieve emoties (inclusief dagelijkse dosissen hartsgrondig lachen / schuddebuiken) moesten goed zijn als tegengewicht voor de ziekmakende frustratie, angst, en negatieve impact (aan de basis van zijn ziekte). De dokters die hij consulteerde of waarmee hij samenwerkte waren vaak erg sceptisch over zijn acties en “dromen opdat het onmogelijke zou gebeuren”. Hoe zijn miraculeuze genezing verliep, beschreef hij in zijn bestseller “Anatomy of an Illness” dat enkele jaren later ook in het Nederlands verscheen als “De anatomie van een ziekte” (Reflecties over genezing en regeneratie) . (Anatomy of an Illness is een onderdeel van de Module P – over positief denken, stressbeheersing, optimisme…)

In het boek gaat hij uit van zijn persoonlijke ervaring en onderzoek en bevestigt hij dat “de levenskracht” mogelijk de minst begrepen kracht is op aarde. “Mensen worden niet opgesloten binnen de vastgelegde grenzen. Het streven naar perfectie en verbetering is niet iets hoogmoedig, maar de hoogste manifestatie van een groot ontwerp.”

“Hartelijk lachen is een goede manier om inwendig te joggen zonder de deur uit te gaan.”(Norman Cousins – de uitvinder van de cliniclowns)

Vijftien jaar na zijn ziekte, had Cousins een hartaanval en vroeg zich af of het nu nog wel mogelijk was om nog een tweede keer te herstellen van een levensbedreigende conditie – in één leven… maar hij zou er alles voor doen om het mogelijk te maken. 

Toen men hem binnen bracht in het ziekenhuis op een draagberrie,  onmiddellijk na de aanval, sprak hij tot zijn verzorgers en dokters “Heren, ik wil dat jullie weten dat jullie nu kijken naar de verbluffendste geneesmachine die ooit over jullie ziekenhuisvloer werd gereden.”  En nogmaals genas Cousins en nogmaals beschreef hij zijn ervaringen in een boek:  The Healing Heart: Antidotes to Panic and Helplessness. (Het genezende hart : antidotes voor paniek en hulpeloosheid). In het boek trekt hij zijn ervaring naar een levensbedreigende conditie open naar een levensbedreigde mensheid.  Het bedroefde hem dat al zijn boeken over de ziekten van de wereld, niet het volle lezerpubliek bereikten, ongeacht zijn persoonlijke ervaringen met ziekte en genezing in Anatomy of an Illness. Zijn bezorgdheid was, zoals hij het beschreef in The Healing Heart, “dat ieders gezondheid, ook die van de komende generaties, meer afhankelijk zijn van de gezondheid van de maatschappij en de omgeving, en dat het gezond maken van het land van grotere betekenis is dan de individuele zaak van ieders ziekte.” Hij besloot zijn boek met een oproep om een einde te stellen aan de oorlog(en), omdat een goede en positieve conditie van de mensheid niet te verzoenen valt met oorlogen en voorbereidingen tot de oorlog.

Anders kijken naar Pijn

De voorbije week heb ik Norman Cousins’ “Anatomy of an Illness” bestudeerd, gedigitaliseerd en de fouten uit de digitalisatie weggewerkt. Dat heeft me met grote bewondering doen kijken naar een andere manier om medische zorg te bedrijven. Cousins wijst erop hoe belangrijk het is, wanneer ziek, om een positief, gezond, genezingsklimaat te hebben. Als dokters je weinig hoop geven, je omgeving geen signalen van leven meer geeft, hoe kan je dan ooit uit dat dal omhoog klauteren? En als hoop en positieve gedachten dan al geen levensverlengers zijn, dan kunnen ze toch maken dat die laatste maanden of jaren geen ‘wachten op de dood’ worden, maar geleefd worden. In dat boek staat een hoofdstuk over pijn, en hoewel het helemaal interessant is, vertaal ik hier de inleiding :

Mensen in de westerse wereld zijn waarschijnlijk de meest pijnbewuste mensen op aarde. Jarenlang hebben we het in de pers, op radio, via televisie, in alledaagse gesprekken in ons laten trommelen – dat elke zweem van pijn moet worden uitgebannen alsof het het ultieme kwaad is. Als gevolg hiervan worden we een natie van pillenpakkers en hypochonders, waarbij de geringste pijn escaleert tot een verschroeiende beproeving.

We weten heel weinig over pijn en wat we niet weten, maakt het des te meer pijn. In feite is geen enkele vorm van analfabetisme zo wijdverspreid of duur als onwetendheid over pijn – wat het is, wat het veroorzaakt, hoe ermee om te gaan zonder paniek. Bijna iedereen kan de namen van op zijn minst een dozijn medicijnen noemen die de pijn door alle mogelijke oorzaken kunnen verzachten – van hoofdpijn tot aambeien. Er is veel minder kennis over het feit dat ongeveer 90 procent van de pijn zelflimiterend is, dat het niet altijd een indicatie is van een slechte gezondheid, en dat het meestal het gevolg is van spanning, stress, zorgen, luiheid, verveling. , frustratie, onderdrukte woede, onvoldoende slaap, te veel eten, slecht uitgebalanceerd dieet, roken, overmatig drinken, onvoldoende lichaamsbeweging, muffe lucht of elk van de andere vormen van misbruik die het menselijk lichaam in de moderne samenleving tegenkomt.

Het meest genegeerde feit over pijn is dat de beste manier om het te elimineren, het elimineren van misbruik is. In plaats daarvan grijpen veel mensen bijna instinctief naar de pijnstillers – aspirines, barbituraten, codeïnen, kalmerende middelen, slaappillen en tientallen andere pijnstillers of desensibiliserende medicijnen.

De meeste doktoren maken zich grote zorgen over de mate waarin de medische wereld tegenwoordig de attributen van een pijnstillende industrie aanneemt. Hun kantoren zijn overladen met mensen die er ziekelijk, maar ten onrechte van overtuigd zijn dat er iets vreselijks met hen gaat gebeuren. Het is maar al te duidelijk dat de campagne om mensen bij de eerste tekenen van pijn naar een dokter te laten rennen, een enorme vlucht heeft genomen. Artsen vinden het moeilijk om voldoende aandacht te geven aan patiënten die echt een deskundige diagnose en behandeling nodig hebben, omdat hun tijd wordt opgeslokt door mensen die niets mis met hen hebben, behalve een tijdelijke ongesteldheid of psychogene pijn.

Patiënten voelen zich vaak verontwaardigd en beledigd als de arts hen vertelt dat hij geen organische oorzaak voor de pijn kan vinden. Ze hebben de neiging de term ‘psychogeen’ te interpreteren als een klaagzang over niet-bestaande symptomen. Ze moeten worden voorgelicht over het feit dat veel vormen van pijn geen onderliggende fysieke oorzaak hebben, maar het resultaat zijn, zoals eerder vermeld, van spanning, stress of vijandige factoren in de algemene omgeving. Soms kan pijn een manifestatie zijn van ‘conversiehysterie’, zoals eerder vermeld, de naam die Jean Charcot heeft gegeven aan fysieke symptomen die hun oorsprong hebben in emotionele stoornissen.

Het is duidelijk dat het dwaasheid is als iemand symptomen negeert die een waarschuwing kunnen zijn voor een mogelijk ernstige ziekte. Sommige mensen zijn zo bang om slecht nieuws van een dokter te krijgen dat ze hun malaise laten verergeren, soms voorbij het punt waarop geen terugkeer mogelijk is. Totale verwaarlozing is niet het antwoord op hypochondrie. Het enige antwoord moet meer voorlichting zijn over de manier waarop het menselijk lichaam werkt, zodat meer mensen in staat zullen zijn om een ​​intelligente koers te varen tussen promiscue pillen en onverantwoord negeren van echte symptomen.

Van alle vormen van pijn is er geen belangrijker voor het individu om te begrijpen dan de “drempel”-variëteit. Bijna iedereen heeft een veelbetekenende pijn die wordt geactiveerd wanneer spanning of vermoeidheid een bepaald punt bereikt. Het kan de vorm aannemen van een migraine-achtige hoofdpijn of een knellende pijn diep in de buik of krampen of pijn in de onderrug of zelfs pijn in de gewrichten. De persoon die heeft geleerd hoe hij de correlatie tussen dergelijke drempelpijnen en hun oorzaak kan maken, raakt niet in paniek wanneer ze zich voordoen; hij of zij doet iets aan het verlichten van stress en spanning. Als de pijn aanhoudt ondanks het ontbreken van een duidelijke oorzaak, zal de persoon de dokter bellen.

Als onwetendheid over de aard van pijn wijdverbreid is, is onwetendheid over de manier waarop pijnstillende medicijnen werken zelfs nog groter. Wat over het algemeen niet wordt begrepen, is dat veel van de geroemde pijnstillers de pijn verbergen zonder de onderliggende aandoening te corrigeren. Ze dempen het mechanisme in het lichaam dat de hersenen erop attent maakt dat er iets mis is. Het lichaam kan een hoge prijs betalen voor het onderdrukken van pijn, ongeacht de fundamentele oorzaak.

Professionele atleten worden soms ernstig benadeeld door trainers die tot taak hebben hen in beweging te houden. Hoe bekender de atleet, hoe groter het risico dat hij of zij wordt blootgesteld aan extreme medische maatregelen als hij of zij letsel oploopt. De sterhonkbal-werper wiens arm pijnlijk is vanwege een gescheurde spier of weefselschade, heeft mogelijk meer dan wat dan ook, langdurige rust nodig. Maar zijn team strijdt om een ​​plaats in de World Series; dus de trainer of dokter, die wordt opgeroepen om zijn magie te bewerken, reikt naar een sterke dosis butazolidine of andere krachtige pijnonderdrukkers. Presto, de pijn verdwijnt! De werper neemt zijn plaats op de heuvel in en doet het uitstekend. Dat zou echter de laatste wedstrijd kunnen zijn, waarin hij met volle kracht een bal kan gooien. De medicijnen hebben de gescheurde spier niet gerepareerd of het beschadigde weefsel genezen. Wat ze deden was de pijn maskeren, waardoor de werper hard kon gooien en de gescheurde spier nog meer beschadigde. Geen wonder dat zoveel topatleten op hun best worden gekapt, meer de slachtoffers van overijverige behandeling van hun verwondingen dan van de verwondingen zelf.

De koning van alle pijnstillers is natuurlijk aspirine. De Amerikaanse Food and Drug Administration staat toe dat aspirine zonder recept wordt verkocht, maar het medicijn kan, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gevaarlijk zijn en, in hoge doses, potentieel dodelijk. Aspirine wordt door meer mensen zelf toegediend dan enig ander medicijn ter wereld. Sommige mensen zijn aspirine-poppers en nemen er tien of meer per dag in. Wat ze niet weten, is dat de kleinste dosis interne bloedingen kan veroorzaken. Nog ernstiger is misschien het feit dat aspirine antagonistisch is voor collageen, dat een sleutelrol speelt bij de vorming van bindweefsel. Aangezien veel vormen van artritis het uiteenvallen van het bindweefsel met zich meebrengen, kan het constante gebruik van aspirine (en pijnstillers) de onderliggende artritische aandoening zelfs versterken.

Norman Cousins gaat verder in zijn boek over de visie op pijn en hoe mensen deze totaal verkeerd inschatten. Hij geeft voorbeelden van hoe de afwezigheid van pijn (bv in geval van lepra) ernstige gevolgen heeft, en de conclusie is dat pijn ons iets wil vertellen. Het verdoven van het waarschuwende knipperlicht brengt in ieder geval geen genezing!

Anatomy of an Illness” is ooit gepubliceerd in het Nederlands, maar ik heb niet het geluk gehad een Nederlands exemplaar te vinden… Ondertussen heb ik deze Engelse versie toegevoegd aan de digitale Module P – Positief Denken, waarin al mij n info over positief denken, stressbeheersing, ademhaling… is samengebracht; die nog steeds te koop is voor de prijs van 30 euro.

Module P is een uitgebreide verzameling rond Positief Denken, Relaxatie, Ademhaling en alles wat kan helpen om dat deel van het gezondheidsprogramma te versterken? Deze Module bevat pareltjes van inspiratie om van iedere dag “Het Beste” te maken. Alles kan veranderen. De realiteit van alles wat we ervaren, wordt gevormd in het brein. Deze Module kost 30 euro. Na betaling op de Natuur-El-rekening ontvang je de downloadlink.
Aanvragen (30 euro)

Betaal op de Natur-El – rekening : IBAN: BE43 9733 7932 4901     BIC: ARSPBE22  tnv Natur-El. Laat ons ook per mail weten via welk email-adres je toegang wil krijgen.

Volgende brief : Het Ren-Naar-De-Dokter-Syndroom

Positieve gedachten

De kracht van levensblijheid  of hoe ook u enthousiast kunt zijn !

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan dat de kwaliteit van je leven nauw samenhangt met hoe je aankijkt tegen en omspringt met alles wat in je leven gebeurt. Ongeacht of het je voor de wind gaat, of je te kampen hebt met tegenslag of pijnlijke ervaringen, is het belangrijk om met jezelf zo om te gaan, als met je eigen beste vriend.
Ik geef je de goede raad : wees je eigen beste vriend ! Andere vriendschappen kunnen niet herstellen wat uit de vijandschap met het zelf ontstaat. Nochtans bestaat het. Zelfbeschuldiging, zelfminachting, zelfontkenning en veel andere tegen zichzelf gerichte krachten zijn er het resultaat van. Deze negatieve kwaliteiten werken zo remmend en houden als een spiraal zichzelf in stand. Bovendien blijven dergelijke eigenschappen niet beperkt tot de emotionele wereld… ze dringen door tot ieder niveau van je leven en maken mensen soms ziek.

Veel mensen zijn teleurgesteld over zichzelf, over hun relatie, over hun prestaties, over hun gezondheid of over hun persoon…  Maar al deze negatieve zaken graven zich dieper in, omdat men ze voortdurend bevestigt. 

Maar het kan ook anders. Als je bewust wordt van de kracht die voortkomt uit de gedachte, als je deze krachten leert gebruiken als een bron van energie en levensblijheid, geluk en gezondheid, laat je ruimte voor verandering. 

Onthou, alles verandert. Niets blijft hetzelfde. Dingen worden beter of slechter. Wat wil je er zelf van maken? Wil je dat het beter gaat? Onderhoud dan gedachten die met die verbetering overeen komen. Dat is het principe van positief denken : concentreer je niet op wat je vreest, maar op wat je wenst. Dàt maakt het verschil.
Het is natuurlijk mogelijk dat je liever positiever zou leven en denken. Dat kan, en alles vraagt oefening. Zoals negatieve gedachten vaak jarenlang geoefend werden en er “diep ingebakken” zitten, kunnen positieve gedachten, die lang genoeg worden herhaald en getraind, de toon zetten in je leven. Het is de kracht van het geloof dat bergen verzet. De weg tot dat geloof is doorzetten, vooruit gaan, niet ontmoedigd raken door een tegenslag, maar trouw blijven aan jezelf, je niet verzwakken. Dag na dag en ervaring na ervaring groeit dan die kracht en misschien raak je verwonderd over jezelf. Hoe is het mogelijk ?  In de loop van je groeiproces vind je zeker mijlpalen en bevestigingen die je vooruitgang signaleren. Al deze lichtpunten gaan tenslotte je enthousiasme voeden. 

Het verschil tussen middelmatigheid en groot succes is het vermogen tot enthousiasme. 

“Als je in je leven iets wil bereiken, moet je een gelovige zijn die echt enthousiast is.” Schreef Norman Vincent Peale.  Sir Edward Appleton, door wiens wetenschappelijke experimenten en ontdekkingen het mogelijk werd over de hele wereld radiogolven uit te zenden en die daarvoor de Nobelprijs kreeg, werd gevraagd naar het geheim van zijn verbazingwekkende prestaties.  Zijn gevatte antwoord luidde :  ‘Dat was enthousiasme.’  En hij voegde er aan toe : ‘Enthousiasme is nog belangrijker dan professionele bekwaamheid.’  Dit oordeel is begrijpelijk, omdat zonder een grenzeloos enthousiasme voor zijn taak een wetenschapper nauwelijks in staat zou zijn de zelfdiscipline en het eindeloze gezwoeg op te brengen, en de steeds weerkerende ontmoediging te incasseren, waarmee wetenschappelijk onderzoek gepaard gaat.  Enthousiasme is de kracht die de motivatie levend houdt, tot het doel is bereikt.

Ik herhaal wat de bekende industrieel Walter Chrysler heeft gezegd :  ‘Een persoon kan in alles slagen waarvoor hij een onbegrensd enthousiasme heeft.’  En natuurlijk is daar ook nog die beroemde en vaak aangehaalde uitspraak van Ralph Waldo Emerson :  ‘Er is nog nooit iets groots bereikt zonder enthousiasme.’

Als de industrieel en Emerson gelijk hebben wat het belang van enthousiasme betreft, is de volgende vraag :  ‘Oké, hoe krijgt iemand dat enthousiasme als hij of zij gewoon niet enthousiast is ? Wat zeggen over iemand die heeft gefaald, misschien zelfs meer dan eens, en die niet meer aan een come-back durft denken ?  Hoe kan een man of vrouw die er genoeg van heeft en niet meer hoeft, plotseling enthousiast worden ?’

Wat zou je zeggen tegen mensen die je bestormen met hun negatieve gedachten ?  Zou je hen iets kunnen vertellen ? Zou je ook maar op één manier een kans krijgen om ook bij hen deze koude sfeer te breken ? Zeker, maar elke mens beslist zelf of men daar op ingaat of niet. Als mensen die zwaar ontgoocheld of gedeprimeerd zijn deze suggesties een kans geven, zouden ze ook bij hen werken. Dan zouden ze hun zwaarmoedige geestestoestand te boven komen en enthousiast, gemotiveerd en geestdriftig worden.  

De suggestie om positief te denken heeft nog nooit gefaald. Het is net zo reëel als negatieve gedachten die ook nooit falen. Maar het is een keuze. Op zijn minst moeten ze de kans krijgen. Als ze ook maar op enige manier worden omarmd, veranderen ze het leven van de mens totaal. 

Hoe begin je eraan ?

Norman Vincent Peale zei : “Een van de manieren om te beginnen is een groot papier te nemen.  Zorg ervoor dat het groot genoeg is, want je zult heel wat ruimte nodig hebben.  Begin met de goede dingen, de pluspunten in je leven op een rijtje te zetten.  Om echt enthousiast te worden, moet je eerst een lijstje van pluspunten opstellen.  Je kunt dan minstens opschrijven :  ‘Ik leef’ en ‘ik kan lezen.’  En een beetje geld moet je toch ook hebben, want je hebt dit tijdschrift gekocht.  Ook ontbreekt het je niet aan een beetje geloof, want je leest deze teksten.   Je kunt enthousiast zijn, je kunt vol geestdrift zijn, je kunt een toekomst hebben, je kunt, je kunt.  Bevestig nu :  ‘Ik kan.’ Zeg vervolgens :  ‘Ik wil, ‘  En doe het – doe het nu.”

Ik wens je een heel fijne ontmoeting met “dat andere IK” !

Gezondheid is positief denken

In 2000 gaven we vier boeken uit : Reuma, natuurlijk genezen, Positief Denken is werken aan je geluk, De helende kracht van de ademhaling en Het 12-punten-programma voor je gezondheid. Het tweede boek “Positief Denken is werken aan je Geluk” – motivatiewerk- boek voor meer kwaliteit in je leven is geschreven voor iedereen die meer vorm wil geven aan succes, geluk en gezondheid. Past deze omschrijving voor jou ? Passen succes, geluk en gezondheid in je verwachtingspatroon ?
Tien jaar na “Positief Denken in de Praktijk” schetste Stefaan De Wever op een enthousiaste manier, hoe keuzes in het denken de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Hij schetst de invloeden tussen gedachten en zowat alles wat in het leven kan plaatsvinden. Of het gaat om huwelijk, gezin, kinderen, opvoeding, gezondheid, gelukservaringen, levenskwaliteit, carrière, tijdsbeheer… Hij past op alle terreinen dezelfde principes toe die zo universeel zijn, dat ze gewoon met àlles te maken hebben. Met voorbeelden en anecdotes brengt hij persoonlijke ervaringen tot leven en opent een deur die je waarschijnlijk nog heel vaak zelf zult open maken. Daarom is dit boek een aanrader, een opwarmer, een plezierige glimlach naar de lezer op zoek naar een beter, gelukkiger, succesvol leven… Een boek dat perfect past in het Groene actieplan : “Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak”. Want niemand doet het voor jou.
Bij “Positief Denken is werken aan je Geluk” ga je eens rustig zitten, je laat de inhoud op je afkomen… en de kans is groot dat je geestelijk oog snel een wereld van mogelijkheden vindt…
Laat je gedachten aanraken door de schoonheid van het woord. Troost, bemoediging, en een stil schouderklopje… Want wat hierin beschreven staat, kan net zo goed je eigen verhaal zijn.

Vind de sleutel tot waar succes. Besluit voor jezelf wat je wil doen met de rest van je leven. Maak de keuze. Durf denken in termen van “gewenst gedrag”, of blijf je hangen bij vrees ?
Maak een plan. Wees de architect van je leven. Motiveer, argumenteer waarom je wil investeren in dit plan, waarom je deze keuze hebt gemaakt. Stel je nauwkeurig voor wat je wil bereiken, alsof je het reeds hébt bereikt. Dit principe is zo typisch voor positief denken. Als je iemand bent die zweert bij “eerst zien, en dan geloven”… dan bewijst dat alleen dat je geestelijk oog niet geoefend is. Je verbeelding is er nog niet. Zet je keuzes voorop, herhaal ze, programmeer… en je verbeelding zal ze opnemen. Maak een gewoonte van succes. Iedereen heeft behoefte aan succes. Het is de springplank naar een vertrouwensvolle kijk naar mensen, omstandigheden en jezelf ! Het hebben en beseffen van je succes zijn de voedingsbodem voor je zelfvertrouwen.

“Het is mogelijk dat gisteren een verloren dag was, omdat je boos en geïrriteerd was. Maar verlies vandaag niet door aan gisteren te blijven denken. Maak er nù het beste van.”

“Wanneer je voldoende tijd besteedt aan het verbeteren van je eigen persoon, blijft er geen tijd meer over voor kritiek naar anderen.”

Churchill Positieve Denker

Krijg je er zin in? Reuma, natuurlijk genezen, Positief Denken is werken aan je geluk, De helende kracht van de ademhaling en Het 12-punten-programma voor je gezondheid. : samen voor 30 euro.

Boekenserie

Positief Denken is werken aan je geluk : voor 10 euro. / verzendkosten, ongeacht gewicht : 5 euro of af te halen.