de weg naar waar het fruit groeit

in de ruim veertig jaar dat ik probeer om mensen te informeren over gezonde voeding en levenswijze, was de moeilijkste klus om mensen ertoe te bewegen om meer fruit te eten. Het is natuurlijk winter en er valt niet veel te plukken. Dit is niet het paradijs… die weg ligt onbetreden. Maar kan het wel? Is het goed? Is het vol te houden?

Met dat in mijn achterhoofd, nam ik veertien dagen geleden een boekje in mijn handen, dat ik dertig jaar geleden kocht van Victoria BidWell, als onderdeel van een hele serie; het vertelt het verhaal van Essie Honiball, die na een uitputtende tijd van behandelingen, en een verleden van achteruitgang was gekomen op het finale punt. Die dag wees haar iemand op het eten van fruit als de laatste strohalm… Met de nodige inzichten, argumenten en motivatie, liet ze zich begeleiden en ging door de hel van de genezing… Nadat ze letterlijk haar valse lichaam liet afbreken en kwam tot nog slechts 30,3 kg lichaamsgewicht, kwam er rust in haar lichaam en hernamen haar krachten. Anderhalf jaar later kwam ze tot 58 kg en dat bleef zo. Fruit bleef levenslang haar steunpilaar, maar dat kwam ter ore aan een team van universitaire, die het zo’n lachwekkend idee vonden om alleen van fruit te leven. Hun idee was dat zoiets onmogelijk was… Tenslotte werd Essie een proefkonijn van een team van de universiteit van Pretoria, en werd ze zes maanden lang opgevolgd. Daarnaast werd een groep testpersonen uitgezocht, met een variatie aan medische feiten, die in diezelfde zes maanden dezelfde voeding als Essie moesten eten. de verwachting was, dat het niet lang zou duren voor gebreken aan het licht zouden komen, dat de symptomen van al die zieken zou verergeren… maar het omgekeerde gebeurde.

Ik vond het verhaal te mooi om onbekend te blijven… en met deze nieuwe vertaling doe ik terug een poging om het eten van fruit onder de aandacht te brengen. Als hulp in geval van ziekte? Ja, maar veel liever om ziekte te voorkomen.

Dit boekje werd toegevoegd aan Module E / Energie, maar zou net zo goed thuis horen bij helende kracht of therapie. Module E kan als geheel aangevraagd worden (met daarin Energie uit je voeding, het boek van Dr Shelton over fruit, het boek van Abramowski Fruit Geneest, Leven met meer energie, en het nieuwe boekje Altijd Moe). Deze digitale Module, waar ook veel andere publicaties inzitten, kost 30 euro. Alleen Ik leef van Fruit, kost 9 euro.

Bestellen via info@natur-el.org

Volgende activiteit :

Je kunt zoeken naar 101 middeltjes om je energie op te vijzelen… Maar werkt het zo? Weinig mensen hebben ooit gehoord van energie boosters (en dat zijn niet de stimulantia!), of over de factoren die de energie draineren… Maar in deze les wordt het duidelijk waarom mensen ofwel altijd moe zijn, ofwel een stralende gezondheid hebben… ook als ze schijnbaar op dezelfde manier leven & eten.

Vijgen zelf kweken

Wat kan meer plezier doen dan direct van de boom of struik rijp fruit te plukken? Maar succes bij de teelt hangt af van een paar factoren. Die heb ik in dit nieuwe digitale boekje over vijgen op een rijtje gezet. Van stekken, afleggen, tot planten, verzorgen, oogsten, overwinteren, soorten… Je vindt het allemaal in dit boekje. Je krijgt het gratis bij de aankoop van een vijgenplant bij Natur-El. We hebben verschillende soorten op voorraad in veel verschillende groottes. Zie ook onze aanbiedingen-pagina.

Wil je het toch nalezen zonder een plant aan te kopen? Betaal 9 euro op de Natur-El-rekening en je ontvangt spoedig alle informatie.

Denk er bij het plannen over het kweken van vijgen aan dat de boom zon en beschutting nodig heeft. Controleer de maximale grootte van elke boom die u wilt kopen, denk na over de beschikbare ruimte en overweeg kleinere variëteiten voor bescheiden tuinen. U kunt ook contact opnemen met een gespecialiseerde fruitboomleverancier voor koopadvies. 

Echter ben ik in het voorbije jaar (2021) talrijke keren teleurgesteld geweest over de kwaliteit van wat men in de handel brengt. Van de 15 nieuwe variëteiten die ik heb besteld bij gespecialiseerde kwekers van vijgenbomen, waren slechts 3 exemplaren behoorlijk beworteld, zodat ze direct geplant konden worden. Eén exemplaar heb ik één jaar zelf in pot moeten houden om een voldoende beworteling te verkrijgen, zodat hij met een gerust hart in volle grond kon worden geplant. Twee exemplaren waren zo zwak dat ze het niet hebben gehaald, ondanks alle goede zorgen. Dat is natuurlijk niet wat je verwacht. Wat je wil is een krachtig exemplaar dat zich spoedig kan settelen in de grond, want dat is het eerste wat vijgenbomen zullen doen: zich verankeren in de grond, zonder dewelke een goede vruchtzetting ondenkbaar is. Ik heb me voorlopig op vier soorten geconcentreerd : Brown Turkey / Brune d’Enghien, Del Portogalo, Ronde de Bordeaux en Celeste. Met deze vier hoop ik een aanbod te creëren dat tegemoet komt aan de behoefte van de private tuiniers. 

Dr J.H. Tilden

Na onze laatste voordracht op 22 mei over Intoxicatie – de oorzaak van alle ziekten, zei Riet dat het jammer was dat zo’n voordracht met informatie die door alle mensen zou moeten bekend zijn, nu door slechts enkelen was bijgewoond. Dus wil ik nog eens wijzen op de mogelijkheid om het ook na te lezen in de vertaling van Dr. Tildens’ boek (oorspronkelijke titel : Toxemia Explained):

Het lijkt me de moeite waard om te weten wat de oorzaak van ziekte – alle – ziekte is, van waar ze komt, en wat je er kunt aan doen.

Hoe dacht je anders ooit een nuttige strategie op te bouwen om ziekte te voorkomen en te genezen? Jammer genoeg gaat dat heel anders dan wat de meesten daarover hebben geleerd…
Je kan het nalezen in het gelijknamige boek (vertaling van Dr Tildens’ boek). Het is beschikbaar als brochure of in digitale vorm.

Contacteer ons

Vraag en Antwoord

Het abonnement van 2021 bestond uit vier digitale tijdschriften en de vier nummers van Vraag en Antwoord vormen samen de Q-Module van Natur-El. Ze laten je kennis maken met voeding, levenswijze en therapie en de relatie met gezondheid. Het eerste digitale boek begint met de vraag “Hoe begin ik aan gezonde voeding?”, maar gaat dieper in op tientallen thema’s die de beginner en de al meer ervaren gezond-eter zich stellen.  Ik neem aan dat de lezers aandachtige mensen zijn, die hun lichaam en zijn werking observeren, die ook naar de natuur kijken en ontdekken hoe het daar allemaal gaat. Dat zijn prachtige lessen die niet kunnen vervangen worden door uitgebreide boeken of beschrijvingen… Dat is het begin van alle wijsheid. Het is natuurlijk mooi, dat wetenschappers allerlei details hebben bestudeerd, maar hoe kunnen we dat samenbrengen en tot voordeel maken voor ons eigen leven – en dat van anderen? Dit deel van de cursus Natuur&Gezondheid beschrijft de rol van levenswijze, voeding en hulpmiddelen met het oog op een goede gezondheid… 

Het is nu eenmaal niet zo gemakkelijk als: “neem dit, of doe dat, en dat zal gebeuren”. Veel zaken zijn voorwaardelijk, en alles wat je leest zal wel juist zijn, als de voorwaarden vervuld zijn… maar als dat niet zo is, gebeurt er niets. 

Houd er rekening mee dat iedere mens zijn eigen werkelijkheid schrijft en dat die bestaat uit een variatie van voorwaarden en omstandigheden die heel verschillend kunnen zijn. In onze literatuur kunnen we proberen om die voorwaarden te beschrijven, maar de praktijk zal leren hoe we die moeten bekijken in het licht van de situatie van een persoon. 

In deze brochures uit de Q-Module worden vragen aangesneden die bestaan over voeding en gezondheid. En dan hoop ik dat dit helpt om de natuur en zijn wegen naar gezondheid en genezing nog beter te begrijpen. Gezondheid is een schat, en ik hoop dat we dat ontdekken, lang voor we die schat verkwanseld hebben. Het is echt niet overbodig om dit te bestuderen… We kunnen alles weten, behalve wat we echt zouden moeten weten… waar staan we dan? 

De studie van het lichaam, de voeding, het leven, brengt ons oog in oog met het wonder… en brengt ons dichter bij Hem die het Leven is…

Deze vier brochures geven gedegen antwoorden op hoe gezondheid “gemaakt” wordt en hoe je zelf veel ten goede of ten kwade kunt ombuigen door je voeding en levenswijze. Er zijn veel positieve reacties op deze mini-cursus Gezonder Leven ! Module Q is beschikbaar voor 30 euro. Betaal op de Natur-El rekening en stuur een mail. Je ontvangt spoedig de link voor download.

Behalve deze vier digitale magazines, vind je hier ook andere artikels die de weg naar natuurlijke gezondheid duidelijk maken.

Nieren en Urinewegen

In de veertig jaar dat ik de gezondheid bestudeer en probeer te weten wat de natuurlijke wegen zijn om de gezondheid te behouden of te herwinnen, heb ik nauwelijks over de nieren, blaas en het urinewegstelsel geschreven, terwijl ik nochtans talrijke boeken, brochures en artikels uitgaf. Ik kan het nauwelijks geloven hoe dit aan mijn aandacht is ontsnapt en daarom heb ik besloten om dat met dit boek goed te maken. In Houvast verscheen een eerste gedeelte, maar in dit boek heb ik dat verder uitgebreid met alle informatie die iemand nodig heeft om de nieren – net zoals ieder ander deel van dat wonderbare lichaam – in de beste conditie te houden, in dienst van het leven.

Het urinewegenstelsel is een groep organen die samenwerken als collector om urine te produceren, op te slaan en af te geven. Urine is het vloeibare afvalmateriaal dat door het lichaam wordt uitgescheiden. De organen die in dit systeem samenwerken, zijn de nieren, blaas, urineleiders en urethra. Het is ook bekend als het urinewegstelsel als deel van het uitscheidingsstelsel.

Nieren zijn een essentieel onderdeel van het niersysteem. Ze bevinden zich in het achterste gedeelte van de buikholte, met aan elke kant van de ruggengraat een. Een functie van de nieren is om urine vrij te geven in de urineleiders, voordat het het lichaam verlaat.

Deze organen hebben echter ook verschillende andere belangrijke functies, zoals het helpen reguleren van de bloeddruk. Ze werken ook om de pH-balans in het menselijk lichaam te behouden, evenals de balans van elektrolyten zoals natrium en kalium.

Wanneer het lichaam eiwitten verteert, creëert het proces afvalproducten. De nieren met miljoenen kleine bloedvaatjes (haarvaten) met nog kleinere openingen erin, fungeren als filters. Terwijl het bloed door de bloedvaten stroomt, knijpen kleine moleculen afvalproducten door de gaatjes. Deze afvalstoffen worden onderdeel van de urine. Nuttige stoffen, zoals eiwitten en rode bloedcellen, zijn te groot om door de membranen van het filter te gaan en blijven in het bloed.

Nierstenen, blaasontsteking… tot nierfalen… Lees er alles over in dit nieuwe ebook van Natur-El.

In HouVast (januari 2022) lees je een uitgebreid artikel over de nieren en de urinewegen en hoe deze helpen om de gezondheid te onderhouden. In de recent verschenen nieuwe publicatie met dezelfde naam, werd dit uitgebreid en werden de indicatoren van ziekte van de nieren verder onderzocht. In dit digitale eboek krijg je het allemaal op een rijtje.

Meer dan 200 jaar en nog altijd actueel…

De oorzaak van ziekten

De voorbije week heb ik al mijn tijd besteed aan het nalezen en corrigeren en aanvullen van het werk van Dr Tilden “Intoxicatie, de oorzaak van alle ziekten”. Het is waar dat het een oud boek is. De eerste druk was 1926, dus meer dan honderd jaar geleden. Maar toen ik het beter en beter begon te begrijpen, vroeg ik me af wat Dr. Tilden NU zou zeggen, na twee jaar indoctornatie van het publiek, met dagelijks altijd diezelfde stroom van berichten zonder enige nuance, kans op een ander geluid, en een serie maatregelen die compleet de oorzaken negeert. We zijn nooit zo ver geweest van de wil om de echte oorzaken te kennen en we zien de symptomen aan voor de ziekten. Kan men nog verder van de waarheid zijn? En terwijl we met ons allen zo “ons best doen”, gaan we door om omstandigheden te creëren waarvan men alleen maar erger kan verwachten… Neem je het de oorzaken kwalijk dat ze gevolgen hebben? Of speel je mee in de harmonie “dat de oorzaak niet gekend is”. “Het virus” is vandaag een schild dat alle schuld bedekt. “We kunnen er niets aan doen…”Dus zoeken we het buiten onszelf, zo moeten we niets veranderen…

“Intoxicatie, de oorzaak van alle ziekten” bevat ook een lezing die gegeven werd door Dr. Trall in het Smithsonian instituut in Washington, D.C, ongeveer 150 jaar geleden: gedurfde taal, maar nu 150 jaar later even actueel, of misschien actueler nu de medische betovering ongeveer ieder mens treft… Het boek is gedrukt of digitaal te lezen / in het Nederlands of Engels.

Weinig mensen weten iets over de oorzaak van ziekte. Aan hen is dit boek opgedragen, met de belofte van vrijheid van medisch bijgeloof die het hen zal brengen. —Dr. J.H.Tilden

aanvragen bij Natur-El / pdf – 9 euro