Gezondheid door de adem

Gezondheid is… Vrij ademen
In 2000 verscheen een serie boeken bij De Eenhoorn. Hierin legde Stefaan de Wever nadruk op het behoud en/of het verwerven van een goede gezondheid. Zeer nauwkeurig raakte hij ieder aspect aan dat het kostbaarste bezit van iedere mens, de persoonlijke gezondheid, op een of andere manier treft. In “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” is dat de manier waarop de ademhaling in dat geheel dat een goede gezondheid heet, een rol speelt. Misschien stond je er te weinig bij stil ? Misschien waren de therapeutische en preventieve krachten van ademtechniek en adembeheersing je onbekend. Het boek zal je overtuigen dat je ademhaling beter kan, en dat je door een betere ademhaling betere prestaties verricht. Het verbeteren van de ademtechniek, samen met het invoeren van andere adem beïnvloedende factoren, kunnen een ander licht werpen op de huidige “genees”kunde, kan de afhankelijkheid van medicijnen drastisch verminderen, samen met het verminderen van de neveneffecten van deze laatsten. In alle gevallen waarbij ingrepen hebben plaatsgehad, of bij ziekte, is het mogelijk het herstel positief te beïnvloeden. Maar het belangrijkste voordeel van beter ademen ligt niet in de eerste plaats op het therapeutische vlak, maar vooral op het vlak van het beschermen en verbeteren van je gezondheid nù. “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” opent een bijzonder perspectief op een langer en gezonder leven, een beter uithoudingsvermogen en een beter levensgevoel.
Wist je ? Dat de werking van je autonoom zenuwstelsel volledig afhankelijk is van de manier waarop je ademt ? En dat de manier waarop je ademt je in contact brengt met je diepste krachtige genezingsdrang ? En wist je ook dat wanneer je kan bouwen op de zekerheid van een stabiele ademhaling, je dit veel rust verschaft ? In plaats van manische depressie, zwartgallige gedachten, doorlopend of regelmatig ziek… is het aansluiten op de grote zuurstofpomp om beter te worden !

Een gezonde ademhaling is voor een normaal herstel of voor het behoud van een goede gezondheid net zo essentieel als een gezonde geestelijke attitude. Ademtechnieken ontvangen te weinig aandacht. In het opvoedingsproces worden ze over het hoofd gezien. In het hele schoolgebeuren wordt aan ademhaling geen aandacht besteed. In de hele medische opleiding wordt aan ademhaling nog minder aandacht besteed dan aan de rol van gezonde voeding. Ook in het wetenschappelijk onderzoek krijgt gezonde ademhaling niet de aandacht die ze verdient. In plaats van studie van gezondheid en wat de gezondheid ondersteunt, concentreert de wetenschap zich bijna integraal op de studie van ziekte. Zij distilleert haar resultaten uit proefdierenexperimenten en niet uit de studie van gezonde mensen of hoe zieken op een natuurlijke manier gezond kunnen worden. De studie van de fenomenen die de gezondheid bevorderen, blijven totaal weg uit het onderzoek. We hebben dit bij de voorbije pandemie kunnen vaststellen. Tegenover de duizenden andere berichten, kan je de kleine hints naar persoonlijke inspanningen en verantwoordelijkheid op één hand tellen. Het onderzoek richt zich op de ontspoorde mens met zijn symptomen van ontsporing, waarbij ieder verband met activiteiten die wel of niet werden onderhouden, buiten schot blijft. Tenslotte besteedt ook de industrie niet de minste aandacht aan de rol van het ademen. Je kan geen patent nemen op ademoefeningen en ze verschaffen ook geen uitzicht op een grotere winst. Zo is ademhaling economisch niet interessant. Er wordt weinig over geschreven, weinig over geleerd… Alleen de negatieve adem-condities, de symptomen van ziekte worden behandeld, zonder rekening te houden met oorzaken als verslijming, geestelijke of lichamelijke conditie, risicofactoren…

En toch is de nood groot. “Een medische student zat in het kantoor van een dokter en observeerde de ademgewoonten van de patiënten in de wachtkamer. Hij ontdekte dat minstens tachtig procent van de patiënten in de wachtkamer een verstoord adempatroon hadden. Ongeacht wat hun medisch probleem ook was, hadden ze een verstoorde ademhaling. Dit kan een ongelofelijke vaststelling zijn. Waarschijnlijk was niemand van de patiënten hierheen gekomen voor hun ademhaling, en waarschijnlijk zullen zij er ook niets aan doen.”

“Ademen is je eerste zorg – niet de laatste – waar men moet naar kijken als vermoeidheid, ziekte of een ander bewijs van ontregelde energie zich voordoet.”
Dr Sheldon Hendler, “The Oxygen Breakthrough”

In de cursus Natuur & Gezondheid, Module P (Positief Denken, Anti-Stress, Ademhaling)* vind je een herwerkte versie van “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” (digitaal). Het boek is ook nog gedrukt te koop. Het is Boek 3 uit onderstaande serie (afzonderlijk : 10 euro / de serie : 30 euro / verzendkosten : 5 euro ongeacht gewicht)Boekenserie

Word Wakker !

Omdat ik volop bezig ben met de samenstelling van de nieuwe cursus Natuur & Gezondheid, hoort daarbij ook het herwerken en aanvullen van oude documenten. Een van de Modules (Module J / Jonger Worden – on Ageing) is gebouwd op het werk van Dr. N.W. Walker, waarvan we zowel de Nederlandse vertalingen als de Engelse originelen in de Module opgenomen hebben. In de inleiding voor “Suggesties voor Salades en Gezonde Voeding”- die hierna volgt – schetst Walker de situatie waarin wij zijn gekomen. Ik noem het de glitter van de leugen. En je merkt overal hetzelfde verhaal. Waar winst te maken is, spannen alle krachten samen: het veroorzaakt inkomsten, tewerkstelling, maar het is een illusie om de oorzaken te onderhouden – zonder voorbereid te zijn op de gevolgen. Laten we even horen hoe Walker het in “Suggesties voor Salades en Gezonde Voeding” verwoordt :

“De voorbije eeuw is massa’s onderzoek gebeurd door officiële instanties, bedrijven, chemische- en voedingsindustrie om voedsel te bewerken, te bereiden, te hervormen, te veranderen, kortom “te verbeteren”. Het enige resultaat is dat alleen de opbrengsten voor de voedingsindustrie zijn verbeterd en dat hun cliënteel verzekerd is.

“Ach natuurlijk, hoe mooi en braaf ligt daar, in de warenhuisrekken, maar ook in de reformwinkels, die verpakking van “modern” voedsel : hoe blinkend en uitnodigend ligt het te wachten op de onschuldige koper die ze in het boodschappenkarretje laadt en overtuigd is dat dit de vrucht is van de ware “voedingsdeskundigen” die al hun tijd en geld en inspanningen hebben geleverd in puur idealisme, om aan het publiek de “beste” en wetenschappelijk meest verantwoorde voeding te bezorgen…

“En wat als u er van eet ? Natuurlijk lust u het, want het is zo uitgezocht en bestudeerd dat u het niet meer kunt weigeren. En zelfs is het zo, dat de meeste mensen, in hun verdoofde lichaam, dat nauwelijks wat anders krijgt, niet de minste directe negatieve reacties krijgt van het gebruik van deze industriekost, die maar één doel dient : de grote voedingsnijverheden een maximum aan profijt leveren.

“Het is zelfs zo dat dit voedsel u niet meteen doodt. Het is zelfs mogelijk dat u er een tijd redelijk goed op functioneert… en dat u niet merkt wat er gebeurt. U weet trouwens niet hoe echte gezondheid voelt. Natuurlijk is uw energie gestoord, maar daar hebt u een oplossing voor. U rammelt even aan uw lichaam en her en der vallen nog wat verscholen winstpunten te rapen… Prikkelt u maar het lichaam met koffie en thee, met chocolade en specerijen, met medicamenten en magische pillen, met tabak of zelfs met pepkruiden… En verdooft u dan tegen de avond uw uitgeputte lichaam dat niet kan rusten, dat vol agitatie en enervering zit, met alcohol en andere roes opwekkende producten…

“En dit alles wordt gedaan en geadviseerd door het medische team (behoudens kleine uitzonderingen), en wordt geserveerd in ziekenhuizen,  nauwkeurig berekend door voedingsdeskundigen en de volgens de wijsheid van de diëtetiek.

“Wij kunnen doorgaan met een kritisch beeld op te hangen van de hedendaagse voeding en de instanties die de veiligheid ervan bewaken, de instanties die de promotie ervan voeren enz. Maar dit werk heeft een ander doel. Het wil u uitnodigen ernst te maken van uw voedingskeuze. Het is niet eender wat u eet. Wat u eet verdient meer aandacht en meer “intellect” dan het onwetend voortdobberen op de adviezen en publicaties en reclame, door de indoctrinatie en de mis-informatie die voeding blind laat kopen en eten. Word wakker. Dit heeft niets te maken met het constructief en efficiënt voeden van het lichaam. In feite gaat dergelijk voedsel een kettingreactie van degeneratieprocessen opstarten. En dergelijk industrievoedsel maakt dat de hele geïndustrialiseerde bevolking het meest gevoede volk ter wereld is met de meeste tekens van ondervoeding. Het resultaat is lijden en ziekte, zoals ze nooit tevoren is gekend. Met méér pijn, méér signalen van uitputting en zenuwagitatie… maar ook daar hebben we een industrie voor in het leven geroepen.

“De gezondheidsindustrie bloeit open als nooit voordien. Zij doet goede zaken. En zij weigert net als al de rest, om de diepere oorzaken met de vinger te wijzen. Mocht ze dat doen, dan zakt haar broek af, stoppen de fondsen, verdwijnt haar reden van bestaan…

“Toch schijnt er licht. Tal van mensen worden wakker. Tal van mensen willen hun  inzichten doortrekken op het domein van hun voeding. Zij zijn bereid om een grondige studie van de diepere oorzaak van ziekte en lijden te maken. Zij zijn klaar voor de confrontatie met de natuurlijke voeding en de reacties van hun lichaam op dit voedsel. Zij begrijpen dat levend voedsel een genezingsreactie kan ontketenen… een reactie die al dan niet revolutionair is in het lichaam, en die het lichaam moet zuiveren van al zijn kwalen en ongemakken. Zij hebben geleerd dat ziekte niet de te bestrijden vijand is.

“Velen die een fortuin betaald hebben aan medicijnen en drogeermiddelen, worden wakker en beseffen dat dit geen genezing brengt en dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is en dat ware genezing niet afkoopbaar is door dure aanvullingen, door wonderremedies van deze tijd, maar alleen met vasten, rusten en levend voedsel kan worden bereikt. Industrievoeding en alles wat gekookt en bereid is zullen we “dode voeding” noemen omdat er geen greintje levenskracht in zit. Eender wat het is, of waaruit het bestaat, of wat de analyse ook zegt… het is dode voeding en die brengt geen leven voort !

Wakker worden… ik vraag me af wat eerst is. Maar het lijkt me een mooi idee om te beginnen met voeding… en zien of je dan nog staat te springen voor vaccinaties of medicijnen, of al deze rommel helemaal niet meer nodig hebt !

Om wakker te worden lijkt het me een mooi idee om het concept van Dr. Norman Walker te bestuderen. Lees “Suggesties voor Salades en Gezonde Voeding” digitaal voor 9 euro ; of de complete Module J  (met Sap je gezond; Nooit te oud om Jonger te worden; Zo word je 100 jaar van Cornaro) voor 30 euro  

Receptenkaarten

Twee jaar lang waren de receptenkaarten een vaste waarde bij NatuurStemmingen. 

Dat project is afgelopen en leverde in totaal meer dan 75 kaarten op met heerlijke staaltjes van levend voedsel. 

Voor wie de kaarten niet heeft : deze worden verkocht in complete sets met inspirerende recepten, gespreid over alle domeinen van de voeding: sappen, smoothies, fruit- en groentesalades, sausen, traktaties, zeuivelvrije melk, notenbereidingen en begeleidende tips voor maaltijden… 

De receptenkaartenserie compleet is te koop voor 20 euro.

Verder vind je nog veel recepten in de beschikbare Gezondheidsgidsen, de drie Receptenbundels (Het Beste uit de Rauwkostkeuken), met Fruit- Groente- en Notenrecepten, en blijven praktische lessen inspireren om het beste te halen uit rauwe voeding. 

Bovendien hebben we deze serie aangevuld met enkele kaarten over het ‘andere deel van de maaltijd’, nl. voor wie niet 100% rauw eet, maar slechts 50, 70, 80 of 90 % … wat eet je nog méér, zonder te vervallen in industrievoeding. Die zitten er zomaar bij. Dat gezond eten heel erg lekker is… dat bewijzen al deze recepten !

Verzuring en Ziekte

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is houd-in-balans.jpg


Weefselverzuring en kanker

Bij het ontstaan van kanker spelen veel factoren een rol, waarvan we sommige kennen doch zeker niet allemaal. Het verschil tussen een kankercel en een gezonde cel is dat de kankercel zich slechts kan ontwikkelen in een zuur milieu. Daarom is het in geval van kanker soms verkeerd om meteen een drastische vastenkuur te doen, zonder eerst het voedingspatroon aan te passen, omdat dit een nog grotere verzuring meebrengt en de zieke uitput. Het komt er vooral op aan om via de juiste voeding het zuur-basen evenwicht te herstellen, en alle andere factoren – zoals beschreven in Een Nieuwe Start – te benutten om een genezingsklimaat te scheppen.

Verzuring, weerstand en bloedstolling

Alles in de natuur is een kwestie van evenwicht en niets is steriel. In een artikel,  enkele jaren geleden heb ik u uitgelegd hoe belangrijk de darmflora is voor onze gezondheid. Miljarden bacteriën leven in onze darmen in symbiose met onze lichaamscellen. Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig. Zonder gezonde darmflora is gezondheid onmogelijk. 

De geneeskunde, zoals die aan de universiteiten onderwezen wordt,  leert ons dat bloed normaal steriel is. Niets is minder waar. Reeds 70 jaar geleden toonde professor Enderlein aan dat in het bloed van een gezonde persoon micro-organismen leven, de zogenaamde endobionten. Deze micro-organismen leven, zoals de darmflora in ons spijsverteringskanaal, met ons in symbiose en helpen in de strijd tegen ziekte. Ze kunnen gemakkelijk bekeken worden met een speciale microscoop, een donkerveld-microscoop. We noemen dit een “levend bloed analyse”. Deze endobionten zijn gevoelig voor geringe pH verschuivingen van het bloed. Reeds bij kleine veranderingen van de zuurgraad van het bloed kunnen deze organismen andere vormen aannemen die ziekteverwekkend zijn. We zien dit ook bij candida-schimmels die zowel onder de vorm van sporen als onder de vorm van draden kunnen voorkomen naargelang de omstandigheden waarin ze leven. 

Geringe veranderingen van de pH van het bloed hebben ook een grote invloed op de bloedsomloop. Onze rode bloedcellen, die instaan voor het zuurstoftransport in het lichaam, hebben de vorm van kleine biconcave schijfjes met een doormeter van ongeveer 7 micron. Bij een normale zuurgraad van het bloed komen ze los voor, waardoor ze gemakkelijk door de kleinste bloedvaatjes passeren. Bij een geringe verschuiving van de zuurtegraad van het bloed naar de zure kant gaan ze aaneenkleven en zogenaamde “rouleaux” vormen, ze gaan rolletjes vormen te vergelijken met een stapeltje muntstukken. In deze toestand kunnen ze minder gemakkelijk door de kleine bloedvaatjes waardoor de weefsels minder zuurstof krijgen. Dit uit zich in koude, blauwachtige handen en voeten en kan in extreme omstandigheden leiden tot beroerte of hartinfarct.

Het is dan ook begrijpelijk dat vele hartinfarcten optreden na een zware maaltijd of tijdens sportprestaties omdat dit verzurende omstandigheden zijn. Deze rouleauxvorming kunnen we ook zien bij een “levend bloed analyse”. In toestand van verzuring gaat het bloed abnormaal snel stollen, wat bijdraagt tot het krijgen van hartinfarct en beroerte.

Hoe kunnen we nu weten of iemand in een toestand van verzuring is ?

Eerst en vooral door hem te ondervragen over zijn eetgewoonten. We kunnen ervan uitgaan dat de gemiddelde Europeaan of Amerikaan met zijn voeding gebaseerd op brood, kaas, vlees en vis, in verzuring is.

Een erfelijke voorbeschiktheid tot verzuring kunnen we zien door de iris van het oog te bekijken (de iris is het gekleurde deel van het oog). We zien dit vooral bij mensen met blauwe of groene ogen onder de vorm van een vaalwitte sluier, alsof ze met poedersuiker zijn bestrooid.

Door de eerder genoemde “levend-bloedanalyse” kunnen we een idee krijgen over de verzuring daar we dan rouleaux-vorming en versnelde stolling zien.

Met een teststrookje kunnen we eenvoudig de pH van de urine meten. Gezien de zuren vooral tijdens de nacht worden uitgescheiden is de eerste ochtendurine altijd zuur, en dus minder interessant. Het beste moment om de urinaire pH te meten is voor de maaltijden, daar het genuttigde voedsel de zuurtegraad van de urine kan beïnvloeden. De pH van de urine dient rond de 7 te blijven.   Bij pH-waarden van 4,5 en lager treedt beschadiging van de nieren op! Het moet wel gezegd worden dat het meten van uitscheidingen niet altijd correct is. In feite is een uit-scheiding het resultaat van de corrigerende acties van het lichaam, en wat eruit is beïnvloedt het inwendige evenwicht niet meer. Een zure urine draineert (op zijn minst een deel van) de zure overlast uit het lichaam.

De klachten:

Een aantal klachten duidt min of meer in de richting van weefselverzuring: 

 • vermoeidheid, vooral in de voormiddag
 • slaapstoornissen tussen 1 en 3 uur
 • zure oprispingen
 • overdadig zuur ruikend zweet, vaak tijdens de nacht
 • eetstoornissen
 • constipatie
 • migraine
 • vergrote amandelen bij kinderen
 • klamme en koude handen
 • zweetvoeten
 • slechte weerstand tegen infecties
 • spier- en gewrichtspijnen
 • chronische bronchitis
 • lusteloosheid
 • ochtendstijfheid
 • reuma
 • suikerziekte
 • kanker enz.

Voor personen in goede gezondheid kan het volstaan op gezondere levenswijze en voeding over te stappen. Een overmaat van basisch voedsel (groenten en fruit en vers geperste sappen ervan) en voldoende vochtinname zal progressief en op zachte wijze de weefselverzuring corrigeren.

Voor zieke personen volstaat dit niet. Naast aangepaste voeding kunnen we de volgende maatregelen treffen:

 • citroensapkuur
 • kruidenthee (Huiskruidenmengsel)
 • sappenkuur of een halfvloeibaar alkalisch dieet
 • groene sappen kuur (gerstgras, tarwegras, brandnetels…)
 • gebruik van alkaliserende citraten
 • het nemen van basische baden (met magnesiumzouten)

Er zijn heel wat goede natuurlijke producten om de markt die bijdragen tot het ontzuren van het organisme.

Het geregeld nemen van een basisch bad kan helpen. We doen dit bij voorkeur in een ligbad doch ook een zitbad of desnoods een voetbad kan helpen. Om een dergelijk bad te nemen moeten we de pH van het badwater verhogen tot 8,5 à 9. We kunnen dit bekomen door meerdere eetlepels natriumbicarbonaat of magnesiumzouten aan het badwater toe te voegen en het badwater dient zo warm mogelijk te zijn om de zweetafscheiding te stimuleren. We blijven een twintigtal minuten in bad en doen dit twee tot drie keer per week.

Bijna iedereen in onze samenleving is in een toestand van weefselverzuring, hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerd voedingspatroon. Ook vegetariërs kunnen hieraan lijden als ze teveel graanproducten, rijst, noten en soja in verhouding tot groenten en fruit gebruiken. 

Weefselverzuring opent de weg naar de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen en het moet voor iedereen die iets om zijn gezondheid geeft een constante bekommernis zijn deze toestand te corrigeren. Hierbij is voldoende inname van mineraalarm water een absolute vereiste. Over het algemeen moeten groenten, en in het bijzonder de groene groenten gezien worden als de beste ontzuurders van het lichaam. 

Meer lezen in gedrukte publicaties:

 • Brochure Reuma Natuurlijk Genezen – 7,50 euro
 • Boek Reuma Natuurlijk Genezen – 10 euro
 • NatuurStemmingen 186 / Osteoporose – 7,50 euro
 • Brochure Groenten in de Voeding (die nauwkeurig uitlegt wat verzuring is en wat eraan te doen) – 7,50 euro
 • te vermeerderen met de verzendkosten : 5 euro per zending / ongeacht gewicht

of in de digitale boeken en brochures:

Reuma en Verzuring

Maar weinig mensen nemen verzuring ernstig genoeg om drastische maatregelen te nemen om ze te voorkomen. In onze lessen hebben we Reuma altijd gebruikt als een ideaal voorbeeld van wat verzuring doet – en hoe, door het terugschroeven van de verzuring (door voedingsveranderingen), de effecten van reumatische ontstekingen worden voorkomen.

Onder de titel “Gevolgen van chronische stoornissen in het zuur basen-evenwicht zien we hoe verzuring het bind- en vetweefsel kan verzadigen, en tenslotte ook de spieren en gewrichten kan belasten.” Ook de vitale organen komen dan aan de beurt met beschadiging van lever, nieren, pancreas, maag en darmen tot gevolg.  Uiteindelijk leidt dit proces tot hartinfarct, osteoporose, oor- en oogaandoeningen, beroerte enz.

Reuma heeft veel oorzaken, zoals we beschrijven in “Reuma Natuurlijk Genezen”. Bepaalde vormen hebben typisch met de stofwisseling te maken en er bestaat een direct verband met de voeding, zoals jicht. In dit geval kan een maaltijd met een overvloed aan zure afval (te veel eiwitten en alcohol) een aanval uitlokken. Het teveel aan zuren zal een vaste vorm aannemen en zich als zure kristallen in bepaalde gewrichten afzetten, wat leidt tot scherpe pijnen met zwelling en roodheid van het gewricht. Het innemen van ontstekingsremmende middelen maakt over het algemeen binnen enkele dagen een einde aan de crisis, maar bij de minste overdaad qua voeding valt een nieuwe acute aanval te verwachten. Buiten deze acute episodes, die zich meestal voordoen ter hoogte van de dikke teen, doch ook andere gewrichten kan aantasten, kan het zuurder worden van de weefsels ook minder pijnlijke vormen aannemen en zich uiten in chronische pijnen. Dit overschot aan zuren kan op lange termijn tot blijvende beschadiging van de getroffen gewrichten leiden. Ook chronische rugpijnen kunnen het gevolg zijn. Meestal geeft dit ochtendlijke rugpijnen die de slaper wekken en dwingen van positie te veranderen of zelfs op te staan. Deze pijnlijke ochtendstijfheid gaat meestal voorbij na een tijdje bewegen.

Er zijn veel vormen van reuma, waar andere mechanismen aan de basis liggen, doch bij alle reumapatiënten vinden we steeds een toestand van verzuring, die bijdraagt tot het versterken van de pijnlijke gewrichtsverschijnselen. Door middel van een aangepaste voeding en het gebruik van alkaliserende zouten kan de pijn en de duur van de ochtendstijfheid verminderd worden. Eén zaak is zeker, de meeste reumapatiënten reageren gunstig op het overschakelen naar een gezondere levensstijl en voeding.
Maar het is niet alleen reuma dat ontstaat als gevolg van verzuring. Alle chronische ziekten hebben op een of andere manier een relatie met verzuring. Vooral het voorkomen van verzuring kan helpen om deze aandoeningen te vestigen. De realiteit is echter dat bijna iedereen te maken heeft met verzuring en dat de meeste mensen hun voeding te verzurend, of soms exclusief verzurend is. Men kan dan wel de factoren voor verhoogde ontzuring wat verhogen… maar het is nog beter om minder zuren èn zuurvormende voeding (eiwitrijke en vetrijke voeding) in het lichaam te brengen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is verzuring-effect.jpg
Het zijn maar enkele gevolgen van verzuring op korte termijn. Maar op lange termijn ontstaan chronische aandoeningen die de levenskwaliteit ernstig aantasten.

Meer lezen :

 • Brochure Reuma Natuurlijk Genezen – 7,50 euro
 • Boek Reuma Natuurlijk Genezen – 10 euro
 • NatuurStemmingen 186 / Osteoporose – 7,50 euro
 • Brochure Groenten in de Voeding (die nauwkeurig uitlegt wat verzuring is en wat eraan te doen) – 7,50 euro
 • Digitaal Dossier Verzuring & Verzuringsziekten : 30 euro
 • te vermeerderen met de verzendkosten : 5 euro per zending / ongeacht gewicht

Aan onze serie van digitale brochures werd toegevoegd : de vertaling van het werk van Dr. Shelton “Fruit Eten” / 9 euro. Ook de brochure Groenten en het Dossier Verzuring, werden samengebracht in een nieuw digitaal boek : “Is je lichaam te Zuur?” / 9 euro

Oorzaken van Diabetes

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is diabetes-zuivel.jpg
Oorzaken zijn er bij tientallen en alles wat de gezondheid verzwakt, het toxisch niveau verhoogt, de energie vermindert, kan een bijdrage hebben, ook in de ontwikkeling van diabetes. Meestal gaan alle neuzen in de richting van suiker en koolhydraten, maar dat is niet de hoofdoorzaak. Laten we eens kijken naar een niet-vermoede oorzaak van diabetes, zuivel en met name kaas.

Je hebt er waarschijnlijk weinig van gehoord in de media – niet op radio, televisie, kranten… maar in het voorjaar drukte de artsencommissie – een non-profitorganisatie met 12.000 artsen – in reactie op een overheidsplan om 50 miljoen dollar te besteden aan het redden van de tanende zuivelindustrie, de Amerikaanse senaat op het hart om af te zien van haar plan met de titel “Gooi de ziekteverwekkende zuivel weg!“. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw wilde 54 miljoen liter melk naar federale voedselprogramma’s leiden, zoals het National School Lunch Program.
“In plaats van miljoenen uit te geven om de melkindustrie te redden, zou de overheid de zuivelindustrie moeten dumpen,” zegt Dr Neal Barnard, voorzitter van de Physicians Committee. “De reddingsoperatie van de VS belast studenten en anderen die afhankelijk zijn van federale voedselprogramma’s met een verhoogd risico op hartaandoeningen, diabetes en lactose-intolerantie, naast andere chronische gezondheidsproblemen.”
In juni getuigden Dr. Barnard en andere artsenleden van de artsencommissie ter ondersteuning van een nieuwe resolutie van de American Medical Association die het voor de meer dan 30 miljoen studenten die afhankelijk zijn van het National School Lunch Program gemakkelijker zou kunnen maken om een ​​alternatief voor koemelk te ontvangen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is ditch-dairy.jpeg
12000 artsen onderschrijven de noodzaak om onafhankelijke beslissingen op het vlak van voeding. Nooit eerder werd zo’n gezamenlijke eis voorgesteld, maar de Zuivelindustrie haalde zijn slag binnen, dankzij de lobbyisten. Als naar de Artsencommissie niet wordt geluisterd, maar wel naar de gangmakers… kan het nog duidelijker zijn wiens belangen worden gediend?

Voeding voor de diabetespatiënt

> Alles wat gezonde mensen schaadt, schaadt de diabetespatiënt.

> Alles wat gunstig is voor de instandhouding van iemands gezondheid, is gunstig voor mensen met diabetes, wel te verstaan binnen de grenzen van hun verdraagzaamheid.

> Diabetespatiënten moeten voedingsfouten zoveel mogelijk vermijden. Deze fouten spelen zich af op verschillende terreinen nl. :

1. Een voedselkeuze die niet aangepast is aan de fysiologische en anatomische eigenheden van het menselijk organisme.

2. Het mengen van verschillende voedingsmiddelen die in de verteringsarbeid onverenigbaar zijn, en die door het gelijktijdig gebruik de lichaamschemie ver- storen. (Bestudeer de voedselcombinatieprincipes).

3. Een verstoring van het evenwicht tussen zuren en basen. Dergelijk oneven- wicht houdt de oorzaak van degeneratieziekten in. De invloed van ‘verzuring’ is ook aan suikerziekte niet vreemd. Sommige vormen van suikerziekte hebben voortdurende symptomen van acidose. Zij vertonen alle verschijnselen die het normale gevolg zijn van deze verzuurde toestand.

4. De consumptie van industriesuiker. De mens, de ‘suikereter’, zoekt naar gemakkelijk zoet. Tengevolge van het algemeen worden van fabriekssuiker, is de consumptie ervan sterk toegenomen. Deze benadert in al zijn variaties 70 kg./pers./per jaar. Dit betekent ongeveer 200 gr. per dag ! Sommige personen zullen er minder gebruiken, maar andere personen des te meer.

Wat bij de suikerconsumptie opvalt, is het feit, dat zij zelden bevredigt. Ook het eten van geconcentreerde zetmeelproducten bevredigt niet. Niemand stopt na één boterham. Vandaar het spreekwoord “Brood doet hongeren”. Bovendien wordt er te weinig gekauwd om broodzetmeel goed te kunnen omzetten.

5. De voeding bevat teveel prikkelende stoffen. Zout, peper, specerijen, scher- pe kruiden, azijn en vele andere, zijn algemeen aanvaard in de voeding. Een gezonde voeding is arm aan toegevoegd zout, behoeft geen specerijen of scherpe kruiden (wij beperken ons tot zachte, risicoloze en toxinevrije kruiden). Ook azijn dient te worden vermeden, omdat een verdunning van 1 deel azijn op 500 delen vloeistof nog steeds een verstoring geeft van de zetmeelstofwisseling, waardoor lichaamsvreemde en agiterende stoffen worden gecreëerd.

De voeding van de diabetespatiënt zal richtlijnen, die aan de basis van een ge- zonde voeding liggen, nauwgezet volgen. Ik ken de kritiek die hierop wordt gegeven : “maar wat mag men dan nog eten ?”. Het is niet mijn bedoeling, voor te stellen dat de voeding voor de (suiker-)zieke mens saai en eentonig moet zijn, integendeel. Er moet aandacht gegeven worden aan het natuurlijke smaakgevoel, waardoor de voeding een bijzonder genoegen wordt, zoals zij nooit tevoren is geweest. De afwezigheid van zout en smaakversterkende hulpmiddelen, zal geen smaakloze voeding voor gevolg hebben, maar wij zor- gen dat bereidingsmethoden die smaakverlies veroorzaken, worden aangepast.

Het is de bedoeling de factoren die de werking van de pancreas ontregelen te vermijden.

In volgende editie van Houvast, worden 12 bladzijden gewijd aan Diabetes. Het artikel gaat verder op wat hier werd gepubliceerd. Maar dit gaf me tegelijk een basis om een praktisch werkstuk te maken voor wie diabetes wil voorkomen of wil omkeren. Die (digitale) brochure kan afzonderlijk worden aangeschaft voor de prijs van 9 euro.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is publicatie-foto.jpg

Diabetes

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is suiker-diabetes.jpg

 • Het is een merkwaardige samenloop van omstandigheden, maar gisteravond kom ik hier toe en het eerste wat ik opmerk is een persbericht over de komende Wereld-Diabetesdag.
 • Het persbericht hekelt dat de gemiddelde Vlaming slecht scoort op het herkennen van diabetes, het verschil niet kennen tussen diabetes type 1 en diabetes type 2, en dat 40% van de mensen denkt dat je diabetes krijgt door het eten van te veel suiker
 • 50% denkt dat diabetes behandeld wordt met een streng dieet

Twee maand geleden maakte ik de planning voor deze blog, nadat voor Houvast een uitgebreid artikel werd gemaakt over diabetes, zijn oorzaken en gevolgen. Daarna werd de digitale brochure afgewerkt (Diabetes, een tikkende tijdbom) en om deze aan te kondigen werden twee blogartikels geplaatst voor as. zondag en de week nadien over Diabetes en zijn oorzaken.

Inderdaad, het is niet suiker (alleen) dat diabetes veroorzaakt, maar zal de schuldige opstaan? Velen zijn de low-carb weg opgegaan, want koolhydraten waren de slechteriken die moesten vermeden worden. Tegen alle logica en reden in werden koolhydraten het zwarte schaap van de voeding. Terwijl het onderzoek anders zegt.

Kennis over diabetes ondermaats

“In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen.” zegt het bericht. Dat betekent één op acht mensen – ondanks de leeftijd, heeft ermee te maken.

Maar het bericht zegt niets over de echte oorzaken, niets over voeding, niets over een strategie, niets over wat bedoeld wordt met een “streng dieet”… Misschien bedoelen ze het Natur-El dieet wel? Dus zijn we blij, dat we naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag op 14 november, iets beter kunnen presenteren dan een nietszeggende enquete over de kennis van mensen en drukken we nu graag af met de promotie van onze digitale brochure over Diabetes. Alle info, zie verder.

Met één ding zijn we zeker akkoord :

Suiker onterecht als grote boosdoener beschouwd

“Slechts een kleine minderheid van de Vlamingen weet alle risicofactoren voor diabetes correct te benoemen. Nog altijd wordt suiker onterecht als grote boosdoener beschouwd: bij 40 % van de deelnemers in het onderzoek, leeft namelijk nog steeds het klassieke beeld dat je diabetes krijgt door teveel suiker te eten.  Toch weten anderzijds bijna 9 op de 10 Vlamingen, dat wanneer je diabetes in de familie hebt, je extra risico loopt om zelf de aandoening te krijgen.”

Symptomen en behandeling onvoldoende begrepen

“De helft van de Vlamingen weet dat diabetes in het begin soms zonder duidelijke symptomen verloopt. 3 op de 5 Vlamingen weten verder dat dorst hebben en vaak moe zijn, kunnen wijzen op diabetes. Minder gekend is het feit dat onverklaarbaar gewichtsverlies en terugkerende infecties ook symptomen van diabetes kunnen zijn. Respectievelijk 30% en 27% van de respondenten hadden weet van deze symptomen.”

Geraak je daar verder mee, met bovenstaande vaststellingen? Ik niet. En ik houd niet van dergelijke verspillende testen. Laten we zeggen waar het op aankomt. Industriesuiker hebben we niet nodig. Krijg je van industriesuiker diabetes? Moeilijk te zeggen. Het is in ieder geval een belastende co-factor en industriesuiker reageert in het lichaam duidelijk anders dan natuurlijke suikers. Industriesuiker verzadigt niet en biedt zo weinig voor het goed functioneren van het lichaam. In ziekte gaat het nooit om één enkele factor en wanneer je onze mail van twee weken geleden las (Snijden in het vet), heb je daar een nog grotere belastende factor die ongetwijfeld in geval van diabetes zwaar doorweegt.

We hebben al onze literatuur bij elkaar gebracht van meer dan dertig jaar, deze aangevuld met uitspraken van Dr Shelton, TC Fry, Dr Neil Barnard en het PCRM, Don Bennet en veel andere.
Dat is nu onze brochure geworden Diabetes – een tikkende tijdbom – met praktische aanduidingen, een strategie en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt.

De brochure is aan te vragen door storting van 9 euro op rekening van Natuur-El
Stuur ons een mail en je krijgt de brochure per mail terug.

Een Nieuwe Start

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is nieuwstart.jpg
Je weet hoe het gaat. Als een sneeuwbal begint te rollen, dikt die geleidelijk aan en veroorzaakt een verwoestende lawine. Gaat het met ziekte niet dezelfde kant op? Daarom is het zo nodig om een streep te zetten onder het verleden – en een Nieuwe Start te kennen, de come-back die volgens sommigen on mogelijk is.
Hoe ? Bestudeer de levenswetten en alles wat tot gezondheid leidt en pas het toe, terwijl je alles wat ziekte veroorzaakt uitsluit.

Acht afdelingen – en elk van deze onderdelen levert een unieke bijdrage tot behoud of verwerving van de maximale gezondheid die we kunnen bekomen.

1. Beweging
2. Zonlicht
3. Matigheid
4. Rust
5. Zuivere lucht
6. Een goed voedingsschema
7. Gebruik van zuiver water als drank
8. Vertrouwen in de Goddelijke kracht

Leer alles over ieder onderdeel van de instrumenten voor een gelukkig en evenwichtig leven.

Uitgebreid beschreven in onze brochure : “Een Nieuwe Start”

“Wij zijn de bouwers van morgen ! 
En we hebben niet nodig om een geluksprofeet te betalen – een dokter,
advocaat, priester, of bankier – om te voorspellen wat er morgen zal 
gebeuren. Het onvermijdelijke zal komen. Wij zullen morgen de vruchten plukken van wat we vandaag gezaaid hebben.”
Dr. J.H. Tilden


Gezondheid, als een diamant
“Het enige verschil tussen een diamant en enervering is dat het 58 facetten vereist om een perfecte diamant te maken en dat het maar één facet vereist om enervering op te wekken. Dat is waarom er zoveel ziekte is in de wereld van vandaag. 
We leven in een chemisch bezoedelde wereld, waarin de meeste voedingsmiddelen chemicaliën dragen die tijdens het productieproces zijn toegevoegd. Zoals je kan zien zal iedereen zich op zijn minst aan één van de vele facetten bezondigen en waarschijnlijk aan meer dan één. Het vraagt slechts één facet om enervering op te wekken, het eerste stadium in het ziekteproces. 
Eender hoe dat facet mag heten: overeten, het gebruik van cacaoproducten,  limonade en softdrinks, het eten van vlees of gevogelte, het slikken van chemische additieven en daarvan alle heil verwachten, onvoldoende licht (zonneschijn), gebrek aan zuiver water, gebrek aan rust, legale en illegale drugs, zorgen, jaloersheid, verkeerde voedselcombinaties, koffie, te groen of onrijp geplukt voedsel, vaccinaties, tabak, zuivel, waardeloos junkvoedsel, witte suiker, bruine suiker, ingeblikte voeding, chemicaliën, kleurstoffen in voeding, irritante specerijen en smaakstoffen en veel andere… Ze verstoren de schittering van je diamant. 
Als je de symptomen van enervering behandelt met drugs (medicijnen die alleen maar de symptomen verzachten of onderdrukken), verergert je probleem. Steek je hoofd niet in het zand door te weigeren de waarheid te erkennen. Tot nu toe heb je waarschijnlijk nooit de
waarheid gehoord over gezondheid, en ziekte. Als je de waarheid kent en ernaar handelt door een student te zijn op de eerste rijen van de hygiënistische school, dan streef je naar de beste levensmogelijkheden zonder ziekte. De waarheid bevrijdt je van de angst voor ziekte. Je weet waardoor ziekte wordt veroorzaakt, en je kan er iets aan doen. Vraag om je te leiden, om kracht en inzicht. De Schepper die je schiep zal het doen.”
Ralph Rasschig in “God geneest nog steeds”

“Ons leven is nog slechts een karikatuur van wat het had kunnen zijn. Wat wij gezondheid noemen is nog maar een zwakke weerkaatsing van de kracht en vitaliteit die de Schepper voor de mens in gedachten had. Dat wij ons gezamenlijk verkeerd voeden, is geen geheim. Daarbij voor ogen nemend alle andere overtredingen waaraan wij ons voortdurend bezondigen, is het resultaat afschrikwekkend : een groot deel van de mensen zijn niets meer dan wandelende graven, in leven gehouden door een allegaartje van chemicaliën.”

Het ‘Weimar’ verhaal, 
fragment uit het boek “Een nieuwe start”, Vernon W.Foster

Tussen de uitlopers van de Sierra Nevada, ligt Weimar, een klein plaatsje langs de Californië Interstate 80, tussen Sacramento en Reno. Genesteld tussen de sparren en de ponderosadennen, is het, onder de sneeuwgrens en boven de mist in het dal, gezegend met een overvloed aan zonneschijn en frisse lucht.
Dit is de ‘perfecte plaats’ voor een heldere benadering van gezondheidseducatie en -zorg. In 1977 begon een groepje artsen en onderwijskundigen een dergelijke benadering met de opening van een educatief en gezondheidsinstituut, gemodelleerd naar het wereldberoemde Battle Creek Sanitarium en Battle Creek College in Michigan. Dit project kreeg de naam Weimar Institute. Daarmee verwezenlijkten deze mensen met een visie hun droom: het NEWSTART Lifestyle Center was geboren.
De naam NEWSTART is een acroniem, gevormd door een van de eerste bezoekers van Weimar en staat voor de acht essentiële beginselen die samen de gezondheidsfilosofie van Weimar vormen
– Nutrition (voeding), 
– Exercise (beweging), 
– Water, 
– Sunlight (zonlicht), 
– Temperance (zelfbeheersing en matigheid),
– Air (lucht), 
– Rest (rust) 
– Trust (vertrouwen).  

Dit zijn beginselen die een goede gezondheid in stand houden en wanneer ze op een juiste en samenhangende wijze worden toegepast zullen ze ook een genezende werking op zieke mensen hebben.

Het NEWSTART lifestyleprogramma is eigenlijk een herontdekking van de principes van een gezondheidsbeweging die floreerde in de negentiende eeuw toen de medische praktijk meer experimenteel was dan rationeel. Rebellerend tegen de gewoonlijk karikaturale rationele praktijken, begonnen enkele medici een revolutie genaamd ‘health reform’. Dr. John Harvey Kellog was de briljante en de meest bekende van de gezondheidsreformatoren in de Verenigde Staten. Het Battle Creek Sanitarium, door Kellog opgericht in Michigan in 1877, werd een voorbeeld voor de gezondheidszorg van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De grootheden van die tijd vonden hun weg naar dit instituut. Onder de bezoekers van Battle Creek bevonden zich mensen als Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein, George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Barton en vele anderen.

Ellen G. White, een toonaangevende gezondheidshervormer uit de negentiende eeuw, speelde een belangrijke rol in het succes van dit opmer-kelijke instituut. Zij sponsorde niet alleen Dr. Kellogs medische opleiding, zij deelde ook haar buitengewone inzichten betreffende de gezondheidszorg met hem. En volgens Dr. Kellogs eigen zeggen hielp zij hem daarmee vijf jaar voorsprong te behouden op de toenmalige ontwikkeling van de medische wetenschap.
Maar het NEWSTART-programma gaat veel verder terug dan de achttiende eeuw. Het gaat helemaal terug naar een plaats genaamd Eden.

Volgens Genesis, het boek van het begin, was Eden de plaats waar het menselijk leven begon, waar onze eerste ouders werden geschapen door de hand van een persoonlijke God.
Eden had een overvloed aan frisse lucht en zonlicht, het water was koel en puur. Het bewerken van de tuin, zwemmen in de rivier en wandelingen over heuvels in dit prachtige landschap zorgden voor lichaamsbeweging. Adam en Eva konden de tijd nemen om te rusten van hun werk en sliepen waarschijnlijk acht uur per nacht! Zij wisten wat zelfbeheersing betekende. Hun voeding bestond uit fruit, noten, groenten en een grote variëteit aan zaden. Het laatste ingrediënt voor deze perfecte omstandigheden was vertrouwen, en dat vertrouwen groeide als zij hun Maker ontmoetten in de koelte van de avond.

Weimars NEWSTART Lifestyle Center is geen diagnostisch centrum, of behandelende kliniek in de traditionele zin. Met behulp van de meest geavanceerde methoden op het gebied van de medische research wordt de gasten, zover mogelijk, geleerd wat de oorzaak van hun gezondheidsprobleem is en wat ze zelf kunnen doen die te elimineren, of tenminste, te reduceren.
Als de gasten eenmaal zijn ingechecked in de NEWSTART Lodge, krijgen zij een oriëntatie van de medical director. Voor iedere gast omvatten de eerste twee dagen een onderzoek naar zijn geschiedenis en lichamelijke gesteldheid, een stresscardiogram (tredmolen), een chemische gezondheidsevaluatie door laboratorium-bloed- en urine-tests.
Iedere dag wordt om 6:30 ‘s morgens een ontbijtbuffet geserveerd, gevolgd door een ochtendprogramma.  
Voedings- en bewegingsprogramma’s worden begeleid door stafmedici. Praktische lessen in het bereiden van maaltijden voor een optimale gezondheid worden gegeven. De dagelijkse lessen houden de gasten op de hoogte van het ‘wat en waarom’ we iets wel of niet moeten doen. De aard en oorsprong van hartkwalen, diabetes, hoge bloeddruk, jicht en kanker worden besproken zonder gebruik te maken van technische termen. Symptomen, diagnoses en geaccepteerde vormen van behandeling worden uitgelegd. De stafmedici wijzen op de rationele en wetenschappelijke basis van de goede resultaten die te verkrijgen zijn met bepaalde veranderingen van levensstijl. Deze lessen vormen een hoogtepunt van de dag op het NEWSTART Lifestyle Center en scheppen geloofwaardigheid en vertrouwen.
Alle gasten worden op een vegetarisch dieet gezet, zonder geraffineerd voedsel van enige soort. Het zoutgebruik wordt geminimaliseerd. Het aantal calorieën varieert al naar gelang de individuele behoeften, maar is ongeveer half zo hoog als wat iemand thuis gebruikte.
Bijna nooit voelt een gast zich hongerig tussen de maaltijden. Het aantal vetcalorieën wordt beperkt tot 10 à 15 procent van het totale aantal calorieën.  
Melk, eieren of ander dierlijk voedsel wordt niet gebruikt.
Een groot deel van de vrije tijd van de gasten wordt iedere dag aan wandelen besteed.  
Het ontbijt is meestal de zwaarste maaltijd, ‘s middags wordt een lunchbuffet geserveerd en om 5:30 ‘s namiddags nog een lichte maaltijd. De avonden zijn gevuld met lichte programma’s, en de gasten zijn om negen uur klaar voor het bed. Bijna direct vormt zich een band tussen de gasten. Vriendschap en kameraadschap ontstaan binnen enkele dagen. De gasten komen als vreemdelingen en gaan 19 dagen later weg, dichter met elkaar verbonden dan familie. Vele gasten komen binnen op krukken en in rolstoelen of elkaar ondersteunend; ze vertrekken wandelend, 8 tot 16 kilometer per dag, de noodzaak van medicijnen gereduceerd of totaal geëlimineerd.

“IK herinner me die keer dat mijn vrouw en ik het NEWSTART programma zelf deden. Die eerste maaltijd op de avond van onze aankomst zullen we nooit vergeten! De soep leek smaakloos : geen zout, geen olie en zodanig gekruid dat hij onze smaakpapillen niet in vervoering kon brengen. Het fruit en de andere onderdelen waren goed maar lieten ons met het gevoel achter iets te missen. De volgende ochtend was het ontbijt uitstekend en het werd met smaak gegeten. Wij waren niet teleurgesteld, maar de tegenslag kwam tijdens de lunch met een maaltijd zo smakeloos als de avond tevoren.
Maar er gebeurde iets tijdens die eerste week. Ons eten begon beter te smaken! De gasten van onze groep begonnen te vragen of er een nieuwe kok aan was gekomen. Aan het einde van de derde week smaakte het eten beter dan ooit en wij waren in verwarring aangaande de voltrekking van deze verandering. Ons werd verteld dat onze smaakpapillen zich opnieuw in hadden gesteld; ook zij hadden een ‘nieuwe start’.
Onze groep bereikte gemiddeld een verlaging van het cholesterolgehalte van 20 procent. De hoogste individuele verlaging bedroeg 150 milligram procent. Een vrouw die bloedcholesterolgehalte van 350 had daalde naar 204. De mijne ging van 200 naar minder dan 100.
Bij twee diabetici in onze groep was sprake van een enorme verbetering in hun toestand. Een van hen had ernstige diabetische neuritis aan haar rechter been. Ze nam 100 eenheden insuline per dag en beschreef haar pijn als “lopen op scheermesjes.” Binnen tien dagen was haar pijn helemaal verdwenen. En binnen twee weken was ze in staat om, onder medische supervisie, te stoppen met het innemen van medicijnen.
De tweede suikerpatiënt had een bloeddruk van 240/120 en zijn bloedsuiker was enorm hoog (300 mg. procent). In de laatste week van het programma had hij een bloeddruk van 110/65 en een constante bloedsuiker van 90.
Er was ook een 50 jaar oude vrouw met ernstige deformaties van de kootjes van vingers en tenen als gevolg van reumatische jicht. Zij had 30 jaar met constante pijn geleefd. Het duurde een week voor zij in staat was een kilometer te lopen. Binnen drie weken was zij van haar pijn verlost en liep dagelijks zes kilometer.
Gewichtsverlies door zwaarlijvigen is het meest voorkomend profijt dat onze gasten ervaren. Bill was een 35-jarige man in onze groep die bij aankomst 270 pond woog. Hij verloor 29 pond gedurende de cursus, en nog eens 45 pond in de twee maanden daarna.
Ongeveer drie maanden nadat wij onze cursus afgesloten hadden, ervoer Stan, een Poolse elektrotechnicus, een dramatische verbetering in zijn gezondheid. De 65 jaar oude Stan kwam naar het NEWSTART Lifestyle Center omdat hij een hartaandoening had, aan diabetes leed en een hoge bloeddruk en jicht had. Hij was een van mijn eerste patiënten in mijn nieuwe rol als NEWSTART-medicus.
Stan had dat voorafgaande jaar een bypass-operatie aan de kransslagader ondergaan maar het resultaat was gering; hij had nog altijd pijn aan zijn hart als hij meer dan tien stappen liep. Bij aankomst op NEWSTART had hij een bloeddruk van 240/120 met een zeer abnormaal elektrocardiogram. Zijn bloedsuiker was 300 en hij spoot 100 eenheden insuline per dag en gebruikte nog zes andere medicijnen.
Als iemand een reden had gemotiveerd te zijn zijn levensstijl te veranderen, was het Stan. Hij zei tegen me : “Doc, ik zal alles doen wat je van me vraagt.” En dat deed hij. Met een vetarm en vezelrijk 700-calorieën dieet en een trainingsprogramma onder supervisie begon zijn toestand zich te verbeteren. Binnen een week kon hij een kilometer lopen met hulp; aan het eind van de tweede week was dat opgelopen tot vijf kilometer en zijn insulinegebruik was gedaald tot 25 eenheden. Toen hij vertrok bij het NEWSTART-programma, liep hij tien kilometer zonder pijn in de borst : zijn bloedsuiker was 110, zijn bloeddruk 110/65 en zijn bloedcholesterol was gedaald van 310 naar 190. Hij had geen insuline, bloeddruk- en hartmedicamenten meer nodig.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is dossier-nieuwe-start.jpg
Nu beschikbaar

Fruit Eten

Enkele dagen geleden beaamde een vriendin dat fruit eten na een maaltijd niet goed is vanwege de gisting. Maar nu beweerde ze dat men aardbeien wel kan eten als dessert na een maaltijd. Er zou een stofje inzitten dat de gisting zou verhinderen.  Heb je hier weet van?

Verleden vrijdag ontving ik van iemand een mail met een pdf van Dr Stephen Mak, waarin hij nogmaals benadrukt om fruit alleen op een lege maag te eten – en nooit anders. “Als je fruit op deze wijze eet, zal het een belangrijke rol spelen bij het ontgiften van het lichaam, terwijl het je voorziet van veel energie – bv voor gewichtsverlies als dat nodig is, en voor andere activiteiten.”Dat is trouwens het beste, fruit eten zonder enige toevoeging. Maar ons lichaam heeft een zekere tolerantie.
Als je opgeeft dat het om gisting te vermijden is, kan het waar zijn. Aardbeien hebben net als appels niet die dramatisch hoge suikergehaltes, en worden gewoonlijk niet in grote hoeveelheden gegeten na een maaltijd, waardoor de kans op gisting relatief is. Het is altijd beter om het niet nà een maaltijd te eten, maar liever vòòr.Je kunt natuurlijk kijken naar de enzymen van vers fruit, vooral lichtzure tot zure fruitsoorten hebben vet- en eiwitsplitsende enzymen en het kan interessant zijnon die toe te voegen aan eiwitrijke voeding – maar dat gaat altijd ten nadele van de vertraagde opname van  de natuurlijke suikers.Suikers vragen een snelle opname – al de rest een trage verwerking en opname. Eigenlijk vind ik het jammer dat men fruit alleen maar “als dessert” na een maaltijd wil eten. Als het toch zo lekker dessert is, waarom het dan niet uitbreiden naar een maaltijd ?Voor de mensen die nog meer motivatie nodig hebben over wat fruit is en doet, kan ik aanbevelen :

Dr Abramowski wordt door velen gezien als de Dokter die het gebruik van fruit in de geneeskunde bracht. 

Deze brochure lag al dertig jaar in de kast en ik heb ze bij deze gelegenheid – omdat ik zelden iets zo motiverend las over fruit (en genezen door voeding in het algemeen) – vertaald en in pdf uitgegeven. 

Voor een bijdrage van 5 euro op de rekening van Natur-El, lees je meteen waar het om gaat. 

Omdat fruit met verstand moet gegeten worden: niet teveel extreem zuur smakende fruitsoorten en niet teveel gedroogde vruchten zonder ze te weken, en niet een puur fruit-voeding over lange termijn, zonder toevoeging van groenten, heb ik aan deze brochure een artikel toegevoegd, om aan te moedigen om naast het eten van fruit ook royale porties bladgroenten te eten.

Wat me verdrietig maakt ?
Dat men het allemaal op één hoop gooit en men mensen angstig maakt om zelfs al een beetje te begerig naar fruit te kijken… want zegt men… “dat is een bom suiker”. 

Laat je niet van de wijs brengen door mensen die kijken naar tabellen – maar niet de minste ervaring hebben met natuurlijke voeding en natuurlijke genezing. Van die experten die niet éénmaal in hun leven één industrievoeding hebben overgeslagen en niet één keer een fruitmaaltijd hebben gebruikt, laat staan een hele fruitdag, verwacht ik geen advies of objectieve feiten… Nochtans weten ze het beter en spreken met het gezag van Meden en Perzen.

P.S. Wij vertaalden inmiddels ook Abramowski’s uitvoeriger werk “Fruit kan je genezen“. Dit is vanaf nu voor een bijdrage van 9 euro op rekening van Natuur-El in pdf beschikbaar.