Om mee te beginnen

  • Na 38 jaar hart en ziel gestoken te hebben in het verkondigen & beleven van het groene leven, wat al die jaren mijn ‘passie’ is geweest, kon ik moeilijk de deur achter me sluiten en een punt zetten achter alles wat in die jaren werd opgebouwd. 
  • Op een bescheiden manier wil ik de ideeën die al die jaren op papier, in woord en daad zijn gebracht, via Natur-El verder zetten. 
  • De naam “Natur-El” heeft een diepe betekenis… “Natuur & God”, twee aan elkaar verbonden domeinen, waarbij  ik graag de lezers wil helpen om ze te vinden, ze te waarderen, zich in overeenstemming te brengen met beide…
  • Wij zijn voorbijgangers. Een leventje van 70, 80, 100 jaar… en dan? Ik denk dan, “het mocht langer duren”… maar God antwoordt: “Het is genoeg als proeftijd, om de beslissing te nemen voor – of tegen. Zij die voor zijn, hebben tijd genoeg in het rijk waar tijd geen enkele betekenis meer zal hebben !”

Houd in je gedachten : “Gezondheid is besmettelijker dan ziekte !” Alle krachten van de natuur staan je terzijde en als je niet langer elke natuurlijke inspanning van je eigen lichaam om te elimineren afremt, door tal van mentale vooringenomenheden en verkeerde fysieke gewoonten, zal gezondheid overwinnen. Je beloning zal volle mentale en fysieke efficiëntie zijn. 

Zie je het ook zo? Dat is Natur-El !

Wat we doen tegen de natuur…

“Mogen diegenen die het voortdurend over beschaving hebben, bewijzen dat zij zelf beschaafd genoeg zijn om de fundamentele natuurwetten te begrijpen, en te verstaan wat het betekent de mensheid te bevrijden van ziekten, de levensverwachting te verdubbelen en de levensstandaard te verdrievoudigen.

Wanneer de grote naties er waarde aan hechten dat de aanzet tot de grootste en vreedzaamste revolutie in de geschiedenis van de mensheid van hén uitgaat, ben ik gaarne bereid hen te laten voorgaan, op voorwaarde dat dit het belang van de gemeenschap dient, en niet dat van individuele personen.

Edele, sociaal gezinde en niet op eigenbelang gerichte dokters bereiken hun nagestreefde objectief door de aanvaarding van rauw-eten. De moeilijkheid om diepgewortelde gewoonten te veranderen kan slechts als een zwak excuus gelden om de persoonlijke belangen van slechte mensen te vrijwaren. De ontdekking van rauw-eten is de beste kans om fijne, eerlijke mensen van de oneerlijke te onderscheiden, de goeden van de kwaden, de verstandigen van de onverstandigen.

Er bestaat geen belangrijker humaan werk dan de propaganda voor rauw-eten. Het is nodig om alle mensen te wekken uit hun eeuwenlange sluimerende slaap, hun ogen te openen, hen wakker te schudden uit apathie en hen te bevrijden uit deze tegenwoordige nachtmerrie.

Er moeten verenigingen, openbare clubs en voorlichtingsorganisaties gevormd worden, en nieuwsbladen en boeken gedrukt. Verder moeten ruime sanatoria gebouwd worden met infrastructuur voor rust, ontspanning, sport; en in plaats van maanden “opsluiting” voor de genezing, voor herstel, wordt dit verblijf een leerschool waarin men bevrijd wordt van destructieve vooroordelen, terwijl de mensen die gebrek hebben aan wilskracht en informatie worden verlicht. Het is nuttiger en wenselijker geld en energie aan dit werk te besteden dan kerken te bouwen, scholen op te richten en de ziekenhuizen uit te breiden.”

Arshavir ter Hovannessian in RAW EATING

De Vertaling van het boek is in brochurevorm beschikbaar.

RAUW ETEN motiveert en toont de oorzaak van lijden en ziekte en schetst de enige natuurlijke weg naar gezondheid

Alles wat de mens doet tegen de natuur, doet hij tenslotte ook tegen zichzelf…

In ieder geval, hartelijk welkom bij Natur-El. We wensen je een formidabel groene ervaring toe, niet één dag, maar voor de rest van je leven, dankbaar verwonderd voor het leven… Als Natur-El je daarbij kan helpen, met raad en daad, met advies, met begeleiding of praktische ondersteuning… dan vind je alvast op deze site heel prettige tips !