PûrNatûr

We zijn nu ruim twee maanden onderweg met het abonnement PurNatur 2024. Wat was het concept? De instrumenten aanbieden om natuurlijke gezondheid en natuurlijk genezen te begrijpen en op ieder moment in de praktijk te brengen. Eerst moeten alle onderdelen uit voeding, hulpmiddelen, supplementen, diagnose gedefinieerd worden. Dat gebeurt door middel van een folder over ieder thema. In 2024 staan 235 folders gepland die te maken hebben met voeding. Voor 2025 zouden de hulpmiddelen, supplementen en methodes aan bod komen en in 2026 zouden de symptomen, ziekten, aandoeningen… worden omschreven en hebben we alle hulpmiddelen waarnaar kan worden verwezen. Dat was het plan, maar omdat het niet kan rekenen op de nodige interesse, houden we het bij de 235 folders over voeding… en zoals de abonnees zullen zien, is dit een interessante “cursus”, nu heel anders bekeken. Er zijn in totaal 43 abonnees en zij lieten weten dat :

“Kennis over natuurlijk leven is een grote meerwaarde voor onze gezondheid. Bedankt” – filip

“Bij het lezen van jouw mail van gisteren besefte ik inderdaad dat we het normaal vinden om elke dag zo’n bron van informatie te ontvangen…. Dank daarvoor.” Didier

“Heel heel  hard bedankt Stefaan! Wat een waterval van informatie!!! En ik sla het op natuurlijk! Ik heb hier in Portugal al veel wilde eetbare planten ontdekt door jouw info maar spijtig lopen hier ook alle honden los , en niet alleen honden komen op bezoek. Everzwijnen komen ’s nachts zelfs tot aan onze tuin graven, mongoesten, vossen… Hun urine heb ik liever niet op mijn groenten? Misschien moet ik in mijn tuin een stukje afboorden en zien wat er groeit? 😊” – Karine

“Dank en proficiat van al die goede en mooi voorgestelde info (kunst uitgaven) en het practische ….de toepassingen voor onze gezondheid  – daarom wil ik U de bijgevoegde info ( zilver — )  waarvan U ons ook de onschatbare waarde hebt doorgegeven ! en leren kennen hebt. “gezondheid is kennis! ” Met die kennis ,waarmee we  aan de slag kunnen ter voorkoming van …… “Waarom wachten op een ziekte , als je nu ( met deze goede natuurlijke hulpmiddelen )kunt werken aan je GEZONDHEID. Met gezonde en dankbare groeten,” Lieve

“De waarheid is dat ik alles momeneel opsla en zal afdrukken om dan te lezen…. Een tijdschrift was voor mij gemakkelijker, als het dan avond is voor de kachtel lees ik daar graag in.Deze informatie zal ik dus eerst nog afdrukken want voordurend aan de computer lezen is niks voor mij. Het is wel zo dat ik sommige zaken toch es vlug doorneem, en dat inspireert altijd.” – Groetjs Maddy

“Ik ben toch zo blij dat ik ingetekend heb op het PurNatur abonnement 2024. Ik kijk er elke dag naar uit om de nieuwe folder in mijn mailbox te ontvangen. Het is een routine om de folder dagelijks door te nemen en er verder mee aan de slag te gaan. De inhoud houdt me bij de les en ik integreer de materie steeds strikter in mijn dagelijkse leven. (O.a. de voedselcombinaties) Alles wordt steeds duidelijker, temeer omdat ik ook kan terugvallen op vele andere Natur-El publicaties. Ik vind het leuk dat je nu stilstaat bij de wilde kruiden. Ik ben al met de app (obsidentify) op zoek gegaan naar o.a. de verschillende distels die je besproken hebt. Ik zal ook enkele kruiden in de tuin planten, waaronder (nogmaals) daslook en tuinmelde. Ik heb wel al enkele jaren boomspinazie (chenopodium gigateum) die terug tevoorschijn komt. Ik wist niet dat dit van de melde familie was. Ik vind het een goed concept en voor mij ben je zeker geslaagd in je doel om mij verder aan te moedigen om verder te vertrouwen op de natuur.  Ik ben je oneindig dankbaar voor al je tijd, werk en gedegen informatie die je verspreidt. God zegene u.” – Marleen

“Bij deze wil ik laten weten dat ik heel tevreden ben met je folders. De onderwerpen zijn heel divers, de layout is mooi, de inhoud is mooi gestructureerd. Altijd een mooie samenvatting met goede tips en praktische weetjes ! Doe zo verder en bedankt ! Mvg,” – Roger  

Bedankt voor de reacties… Het was ook voor mij heel aanmoedigend om te horen hoe het gelezen wordt… Ja sorry Maddy, ik weet dat gedrukt heel anders is… maar dat zit er niet aan te komen. We moeten het doen met de middelen die er zijn. Nog geen abonnee? Het is nog niet te laat. Zelfs nadien zullen deze folders als een bundel aangeboden worden.

Wil je er liever bij zijn? Onze volgende les is op 7 april :

Zomaar vanzelf

De aarde is er groen van. Overal waar ze maar even de kans krijgen om de kop op te steken,  komen  planten tevoorschijn en proberen de ruimte voor zichzelf uit te breiden, al of niet in harmonie met andere planten. 

Plantengroei is iets dynamisch. Als de plaats en de omstandigheden er geschikt voor zijn, mag je ze verwachten. Je vraagt je soms af van waar al die planten zomaar ineens komen. Zelfs op plaatsen waar jaren nauwelijks iets gegroeid heeft, kan ineens een explosie van plantengroei zich voordoen. De bodem is een immens reservoir van zaden die wachten op de ideale omstandigheden om te ontkiemen en te groeien.

In Engeland heeft men in 1995 een onderzoek verricht naar de hoeveelheid onkruidzaden die de bodem bevat. Op een stuk grond van 4000 m² heeft men de toplaag (de bovenste 10 cm met de meeste zaden) onderzocht en de aantallen zaadjes die men vond geteld.

Dit geeft een idee (tenminste van de onderzochte plek):

> meer dan 0,5 miljoen zaadjes van Varkensgras

> 700.000 zaadjes van Herderstasje

> 1,33 miljoen zaadjes van Vogelmuur

> 6,75 miljoen zaadjes Straatgras

De uitslag van zo’n onderzoek kan voor iedere bodemsoort verschillend zijn, 

maar dit ging over een stuk grond van 40 miljoen cm2; 

dat lijkt me niet eens zoveel als je weet dat er gemakkelijk 100 zaden per cm2 te vinden zijn.

Je ziet in welke grootte orde zaden voorkomen in de bodem. Maar uiteindelijk moet dit niet verbazen want planten kunnen gigantische hoeveelheden zaden produceren op een jaar:

> 1 plant melganzevoet produceert tot 39 000 zaden in 1 seizoen

> 1 plant straatgras produceert tot 8 000 zaden

> 1 plant Grote Weegbree vormt tot 36 000 zaden

> Koningskaars produceert tot 220 000 zaden per plant/seizoen. 

Elke keer als de grond omgewoeld wordt, worden massaal veel zaden aan de oppervlakte gebracht. Door hun contact met licht, lucht, water… beginnen ze aan een nieuwe cyclus. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Dat gaat helemaal vanzelf. 

Ook vogels zijn buitengewone zaad-verspreiders. 

En dat maakt dat wij ons ieder jaar opnieuw kunnen verheugen in een overvloed aan eetbare wilde groenten. Nadat we in het PûrNatûr-abonnement de basis hebben gelegd en vragen hebben beantwoord die voor elke gezondheidszoeker evident zijn, en de Beter-Af-Zonder-serie is voltooid, zijn we nu bezig met de Wilde Groenten-serie.

“Zomaar Vanzelf” komt uit de inleiding van deze serie en we zetten de focus op alle aspecten van het goed omspringen met onze omgeving : over doorlevende groenten, tientallen eetbare planten, hoe ze gebruiken – en soms ook, hoe ze in eigen omgeving brengen, zodat je heel dichtbij een ruime variatie hebt aan eetbaar groen.

Volgende week hebben we de 12e les in de serie Natuur&Gezondheid. Het geeft in ieder geval een antwoord op een vraag die ik verleden week kreeg : “Wanneer ik nog eens iets vind zeggen over hoe veroudering kan worden afgeremd of voorkomen…

Vraag en Antwoord

De laatste vijf maanden heb ik elke bruikbare minuut gespendeerd om aan het PûrNatûr-abonnement te werken. Dat heeft gemaakt dat ik deze blog wat verwaarloosd heb. Er is nog een maand werk aan de 220 folders van dat abonnement. Daarna wordt er op dezelfde manier een folder gemaakt van alle planten die we aanbieden. Dus ben ik daar nog wel een maand mee bezig…

Maar toevallig was ik op zoek naar een antwoord op een vraag vanmorgen, en kwam terecht bij het abonnement van drie jaar geleden – de Vraag en Antwoord-Module – dat ook nog altijd beschikbaar is. In de inleiding stond volgende tekst over wat nodig is om goede praktische kennis op te doen en verstandig te handelen. Dat wou ik graag met je delen…

“Als je observeert, toekijkt, analyseert, nadenkt, komen er onvermijdelijk vragen. Dat is mens zijn. “De mens is een vraag stellend wezen” en als we geen vragen meer stellen, als de vragen wegdeemsteren en we het voor bekeken houden, gaat het licht uit. Rodins’ “Denker” beeldt uit dat de mens de wereld van het biologische is overstegen en zich bewust wordt van een oneindig potentieel dat hem geschonken wordt om scheppend bezig te zijn, om daardoor in de voetsporen te treden van zijn Maker die de mens met scheppende bedoelingen het levenslicht deed zien. De geest is een haast oneindige gave die de mens in staat stelt om creatief om te springen met de materie, om de materie vorm te geven en tot leven te laten komen. En naarmate de mens erin slaagt de materie te overstijgen, en zich hoger begeeft, komt de geest in contact met de Oneindige. Het is de geest die ons de vrije ruimte laat om onze dromen waar te maken. Voor de geest is er geen gevangenis zolang men de sleutel van de creativiteit weet te gebruiken. “De denker” schijnt te zeggen : “Maak plaats voor de geest”. De geest kan echter alle kanten uit. Hij kan door zijn vermogens om constructief-positief scheppend te ageren machtig werk verrichten. Hij kan de mens begrijpend, mild, lief, nederig, gelukkig en vrij maken; maar de geest kiest zijn weg en wil soms tegen het leven ingaan : vult zich met bitterheid, zwartgalligheid of zelfzucht… Maar de geest gaat een richting uit, de richting van de mens die hem bestuurt. Vragen kunnen rationeel zijn, emotioneel, sentimenteel, exponentieel, begerig naar kennis, verlangend om te weten om te verbeteren… of kunnen verstrooid gesteld te worden in een vergoelijkende bui, om iets uit te lokken, om de waarheid te bedekken of ze aan het licht te brengen.

Mensen hebben zich vragen gesteld over bijna alles. Maar mensen moeten op het juiste moment de juiste vragen stellen en moeten eerlijk zijn met zichzelf. Wanneer de juiste vragen de juiste antwoorden bieden, blijft de vraag: “Wat doe ik ermee?” Laat ik het voor wat het is, of ga ik er iets mee doen? Maar, nu ik het antwoord ken, drukt het me met mijn neus op een verantwoordelijkheid. Gaan alle antwoorden in het laatje met kennis waar ik toch niets mee doe, of wordt het wijsheid die elk van mijn handelingen leidt? Ik hoop dat laatste.

Eén van de manieren om antwoorden te krijgen, is die schitterende Module Q. Of kom luisteren naar de voordrachten in de serie Natuur&Gezondheid.

Winterpostelein

Winterpostelein is één van de dankbaarste planten voor tuiniers die er bestaat, op voorwaarde dat men er de gepaste omstandigheden voor schept. Met zeer weinig inspanning slaagt men met deze plant erin om massale hoeveelheden groene groenten te kweken op momenten waarop groene groenten nog schaars zijn. Nu bijvoorbeeld. Ideaal te kweken in een serre of onder plat glas, produceert de plant vanaf november een behoorlijke portie wintergroen. Vooral nu half februari groeit de plant explosief en is niet bij te houden, wat erin resulteert dat je de planten om de 10 dagen tot op de grond kunt afknippen. Het is een plant om nu massaal te gebruiken want vanaf half mei is het gedaan en moet winterpostelein plaats ruimen voor ander groen.

We zijn bezig aan het PûrNatûr abonnement van 2024, waar de eerste serie al verzonden werd. Voor we aan serie 2 beginnen “Beter Af Zonder”, geven we al enkele prikjes van de lente, waaronder vandaag de folder over postelein. Benieuwd hoe die eruitziet? Bekijk hem hier.

Deze folder maakt deel uit van serie 6 / “Wilde Groenten” omdat je deze plant zult aantreffen in de duinen en op plaatsen met een lichte grond. De plant is gevoelig voor vorstschade, maar groeit nadien wel weer uit. 

De plant heet ook Mijnwerkerssalade en was ten tijde van de goudzoekers in de VS een dankbare voeding voor de meestal arme gelukszoekers die het moesten doen met wat ze lokaal vonden. Het is nog altijd mogelijk om in te stappen in het PûrNatûr abonnement en je ontvangt alle folders van 2024. Er zullen in totaal 220 folders volgen. Alle info vind je bij de Downloads. Door je abonnement maak je het werk van NaturEl verder mogelijk. Bedankt.