Het geheugen van cellen

Naar een artikel van Stanley Bass uit de Life Science cursus

De mens is in wezen opgebouwd uit het voedsel en de vloeistoffen die zijn lichaam binnenkomen. Wanneer voedsel wordt gegeten, wordt er een diepgaand effect op de consument uitgeoefend in zowel de gevoels- als de denkaard, afhankelijk van of de oorsprong van het voedsel afkomstig is uit het planten- of dierenrijk. Het plantaardige voedsel wekt een staat van rust en vrede op, in zowel voelen als denken, zonder enige neiging tot geweld tegen zowel de mens als enig levend wezen. Het dierenvoer wekt een gevoel van vluchtigheid en rusteloosheid op in het gevoel, de passionele en mentale aard met een neiging tot woede en geweld. De manifestatie van deze kenmerken vindt zijn oorsprong in twee bronnen. Ten eerste vanwege de intrinsieke aard van het voedsel zelf.

Als de persoon bijvoorbeeld vlees eet, worden de gevoelens en emoties zoals angst en angst die het dier ervoer voordat het werd geslacht, samen met zijn weefsels naar de consument getransporteerd. Aan de andere kant, volgens veel religies, zouden de passie-opwindende eigenschappen die geassocieerd worden met alle dierlijke producten in het bloed zitten. Ook hebben we hier een eiwit dat ooit in leven was, maar nu dood is en gevuld met de producten van ontbinding, bacteriën en toegevoegde chemicaliën. De neigingen die hierdoor worden veroorzaakt zijn traagheid, verdoving en verminderde waarneming. Dit alles komt neer op een assortiment van verontrustende kenmerken van mentale, gevoelsmatige en emotionele dingen die samen met het vlees dat wordt geconsumeerd wordt ingenomen. Dezelfde overeenkomstige interactie is van toepassing op al het andere voedsel dat wordt gegeten. De meeste anorganische mineralen, chemicaliën of conserveringsmiddelen die uit het mineralenrijk worden toegevoegd, zijn niet rechtstreeks door het lichaam te gebruiken, tenzij ze eerst in het plantenrijk zijn opgenomen. Hun aanwezigheid in anorganische vorm werkt irriterend voor het lichaam en manifesteert zich als gedachten en gevoelens van prikkelbaarheid, hyperactiviteit, rusteloosheid, gevoeligheid en gevoelens van onzekerheid.

De tweede oorsprongsbron van sommige mentale en emotionele neigingen heeft betrekking op onze gemoedstoestand wanneer we eten. Op een vreemde en vooralsnog onverklaarbare manier komen de gedachten en gevoelens die we hebben op het moment dat we eten binnen en combineren zich met het eten. Ze worden samen met het voedsel vervoerd en worden opgenomen in de vorming en fixatie van de cellen die voortdurend in alle delen van het lichaam worden gesynthetiseerd. Daar blijven ze gevangen om onderbewustzijn of bewuste gedachten, gevoelens en gedragsneigingen bij het individu uit te oefenen.

Wanneer iemand besluit een ontgiftingsproces te ondergaan, hetzij door de voedselinname te beperken, hetzij door de kwaliteit van het geconsumeerde voedsel te verbeteren, treedt er een interessant proces op. Wanneer de lichaamsintelligentie ziet dat er een hogere kwaliteit van voedsel binnenkomt dat superieur is aan het materiaal waarvan de weefsels zijn gemaakt, begint het onmiddellijk te desintegreren en elimineert het zijn inferieure weefsels om plaats te maken voor dit betere materiaal in een nieuwe weefselvorming. Wanneer deze cellen worden opgelost, komen de herinneringen, gevoelens en gedachtenneigingen die oorspronkelijk waren geassocieerd met de vorming van deze cellen vrij in de bloedbaan. Daarin circuleren ze door het hele lichaam en worden ze uiteindelijk in de hersenen getransporteerd. Wanneer ze de hersenen binnenkomen, worden deze herinneringen en gedachten opnieuw opgespoord terwijl het individu zich er weer bewust van wordt. Een catharsis of uitwassen van deze gedachten en gevoelens treedt op en hun greep op het individu wordt verbroken uit het onderbewuste weefsel. Een gevoel van lichtheid, bevrijding en vrijheid wordt ervaren en daarmee komt een gevoel van bevrijding dat men voelt wanneer een levensfase volledig is afgesloten.

Het duurt 2-5 jaar om elke cel van het lichaam te veranderen en volledig te vervangen. Wanneer we bijvoorbeeld door vasten het lichaam ontgiften, omdat bepaalde cellen van 2 tot 5 jaar oud uiteenvallen, ervaren we opnieuw herinneringen die toen bestonden, maar sindsdien zijn vergeten. Als oude vloeistoffen in de lymfe worden uitgestoten, gaan hun bijbehorende herinneringen met hen mee. Als een persoon 20 jaar lang geen chocolade heeft gegeten, maar de chocolade is verankerd in lymfenodules of vetcellen, zal de smaak en geur van de chocolade het lichaam verlaten en zowel de buitenstaanders als de persoon – beiden ruiken de chocolade. De herinneringen die verband houden met de tijd dat het werd geconsumeerd, zullen weer in het bewustzijn van de persoon flitsen.
Hoe vreemd deze theorie ook klinkt, ik heb de waarheid die ermee gepaard gaat al meer dan 25 jaar in mijn eigen leven opgemerkt en in de levens van honderden anderen die verward waren over de begraven onderbewuste herinneringen die vrijkwamen toen ze hun lichaam zuiverden .

De moraal van dit verhaal is dat het ons moet leren dat: (a) voedsel meer is dan alleen de chemie ervan (eiwitten, koolhydraten, mineralen, vitamines, enz.); (b) de gevoelens, emoties, gedachten en karakter van een individu zijn op een subtiele manier nauw verbonden met de kwaliteit van het voedsel dat we eten; en (c) het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met het element tijd bij de overgang van een individu van een lagere naar een hogere kwaliteit van de voeding.

Als het lichaam verandert, verandert ook de kwaliteit van de gevoelens, emoties, gedachten en doelen. Het proces is subtiel en kost tijd. Met verandering van bloed- en weefselchemie komt verandering van karakter. Hierin is de ware alchemie van de ‘steen der wijzen’, de verandering van onedel metaal in goud, zo gretig gezocht door de middeleeuwse alchemisten. Het past ons allemaal om moderne alchemisten te worden door te leren het beste voedsel van de natuur om te zetten in het beste karakter-materiaal dat mogelijk is, wat ons zonder mankeren naar het hoogst mogelijke geluk zal leiden.

Dit artikel verscheen in “Overcoming Compulsive Habits”

fruit boeken

Gezondheid door de adem

Gezondheid is… Vrij ademen
In 2000 verscheen een serie boeken bij De Eenhoorn. Hierin legde Stefaan de Wever nadruk op het behoud en/of het verwerven van een goede gezondheid. Zeer nauwkeurig raakte hij ieder aspect aan dat het kostbaarste bezit van iedere mens, de persoonlijke gezondheid, op een of andere manier treft. In “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” is dat de manier waarop de ademhaling in dat geheel dat een goede gezondheid heet, een rol speelt. Misschien stond je er te weinig bij stil ? Misschien waren de therapeutische en preventieve krachten van ademtechniek en adembeheersing je onbekend. Het boek zal je overtuigen dat je ademhaling beter kan, en dat je door een betere ademhaling betere prestaties verricht. Het verbeteren van de ademtechniek, samen met het invoeren van andere adem beïnvloedende factoren, kunnen een ander licht werpen op de huidige “genees”kunde, kan de afhankelijkheid van medicijnen drastisch verminderen, samen met het verminderen van de neveneffecten van deze laatsten. In alle gevallen waarbij ingrepen hebben plaatsgehad, of bij ziekte, is het mogelijk het herstel positief te beïnvloeden. Maar het belangrijkste voordeel van beter ademen ligt niet in de eerste plaats op het therapeutische vlak, maar vooral op het vlak van het beschermen en verbeteren van je gezondheid nù. “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” opent een bijzonder perspectief op een langer en gezonder leven, een beter uithoudingsvermogen en een beter levensgevoel.
Wist je ? Dat de werking van je autonoom zenuwstelsel volledig afhankelijk is van de manier waarop je ademt ? En dat de manier waarop je ademt je in contact brengt met je diepste krachtige genezingsdrang ? En wist je ook dat wanneer je kan bouwen op de zekerheid van een stabiele ademhaling, je dit veel rust verschaft ? In plaats van manische depressie, zwartgallige gedachten, doorlopend of regelmatig ziek… is het aansluiten op de grote zuurstofpomp om beter te worden !

Een gezonde ademhaling is voor een normaal herstel of voor het behoud van een goede gezondheid net zo essentieel als een gezonde geestelijke attitude. Ademtechnieken ontvangen te weinig aandacht. In het opvoedingsproces worden ze over het hoofd gezien. In het hele schoolgebeuren wordt aan ademhaling geen aandacht besteed. In de hele medische opleiding wordt aan ademhaling nog minder aandacht besteed dan aan de rol van gezonde voeding. Ook in het wetenschappelijk onderzoek krijgt gezonde ademhaling niet de aandacht die ze verdient. In plaats van studie van gezondheid en wat de gezondheid ondersteunt, concentreert de wetenschap zich bijna integraal op de studie van ziekte. Zij distilleert haar resultaten uit proefdierenexperimenten en niet uit de studie van gezonde mensen of hoe zieken op een natuurlijke manier gezond kunnen worden. De studie van de fenomenen die de gezondheid bevorderen, blijven totaal weg uit het onderzoek. We hebben dit bij de voorbije pandemie kunnen vaststellen. Tegenover de duizenden andere berichten, kan je de kleine hints naar persoonlijke inspanningen en verantwoordelijkheid op één hand tellen. Het onderzoek richt zich op de ontspoorde mens met zijn symptomen van ontsporing, waarbij ieder verband met activiteiten die wel of niet werden onderhouden, buiten schot blijft. Tenslotte besteedt ook de industrie niet de minste aandacht aan de rol van het ademen. Je kan geen patent nemen op ademoefeningen en ze verschaffen ook geen uitzicht op een grotere winst. Zo is ademhaling economisch niet interessant. Er wordt weinig over geschreven, weinig over geleerd… Alleen de negatieve adem-condities, de symptomen van ziekte worden behandeld, zonder rekening te houden met oorzaken als verslijming, geestelijke of lichamelijke conditie, risicofactoren…

En toch is de nood groot. “Een medische student zat in het kantoor van een dokter en observeerde de ademgewoonten van de patiënten in de wachtkamer. Hij ontdekte dat minstens tachtig procent van de patiënten in de wachtkamer een verstoord adempatroon hadden. Ongeacht wat hun medisch probleem ook was, hadden ze een verstoorde ademhaling. Dit kan een ongelofelijke vaststelling zijn. Waarschijnlijk was niemand van de patiënten hierheen gekomen voor hun ademhaling, en waarschijnlijk zullen zij er ook niets aan doen.”

“Ademen is je eerste zorg – niet de laatste – waar men moet naar kijken als vermoeidheid, ziekte of een ander bewijs van ontregelde energie zich voordoet.”
Dr Sheldon Hendler, “The Oxygen Breakthrough”

In de cursus Natuur & Gezondheid, Module P (Positief Denken, Anti-Stress, Ademhaling)* vind je een herwerkte versie van “De Natuurlijke kracht van de Ademhaling” (digitaal). Het boek is ook nog gedrukt te koop. Het is Boek 3 uit onderstaande serie (afzonderlijk : 10 euro / de serie : 30 euro / verzendkosten : 5 euro ongeacht gewicht)Boekenserie

Help je immuniteit vooruit

Stel je eens voor… 

De genomen maatregelen tegen de verspreiding van de Corona-besmetting beginnen stilletjesaan af te zwakken.  We meten de schade op: persoonlijk, sociaal, economisch, op het vlak van de gezondheid… Waren de maatregelen het waard? Men moest iets doen. Maar heeft men het juiste gedaan?
Ik schat dat de maatregelen op zijn best 15000 mensenlevens gered hebben in Europa. Hoe kom ik tot dat getal? Niet door de oversterfte op korte termijn te berekenen, maar op basis van zes maanden of een jaar. 

De economische kostprijs van de maatregelen op korte termijn overschrijdt alleen voor Europa ruim de 5000 miljard. De beloofde 2000 miljard voor de relance van de economie zal niet volstaan en zal veel ondernemers, gezinnen en andere gedupeerden in de kou laten staan. Sommigen schatten dat het vijf jaar kan duren voor deze economische stilstand zal zijn hersteld. 

Waren er positieve kanten? Zeker. Mensen zijn creatief geweest. Tal van sociale acties hebben het beste uit de mens gehaald. Maar is het niet verbazend dat ondanks al de vliegtuigen aan de grond en een economie die bijna stil lag, dit in de milieu-rapporten op jaarbasis geen noemenswaardig verschil zal maken?  

De ziekenhuizen hebben hun best gedaan in het produceren van afval. Zoals ik het hoorde van de afvalverwerkingsbedrijven drie maal zoveel als gewoonlijk. Dat maakt dat ze van de vierde naar de derde plaats verhuisden als vervuilers. 

Vóór deze gezondheidscrisis werd Spanje beschouwd als een van de gezondste landen ter wereld en met een van de beste gezondheidszorgstelsels ter wereld. Maar nu is het een voorbeeld van wat je niet moet doen bij een pandemie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus de wereld heeft overspoeld, heb je waarschijnlijk veel gehoord over het versterken van uw immuunsysteem. Maar wat bedoelt men daarmee en is het echt mogelijk om je immuniteit te versterken en je te beschermen tegen virussen zoals COVID-19?

De waarheid is … het hangt ervan af. Laat het me uitleggen…

Er is een vreemd en tragisch patroon in sommige gevallen van COVID-19 … Eerst worstelt de persoon door de eerste week van ziekte en begint zich een beetje beter te voelen. Dan crashen ze plotseling. En binnen enkele uren hebben ze een ventilator nodig.

Anderen lijken het volledig te kunnen doormaken en melden niets meer dan een hoest en een loopneus. Duizenden anderen dragen de ziekte en vertonen helemaal geen symptomen. Dus wat maakt het verschil?

Artsen denken dat ze een antwoord hebben en het komt allemaal neer op het immuunsysteem van een persoon. Daarom gaat de aandacht naar hoe dit systeem kan worden “versterkt”… Maar het is niet wat je denkt …

Je immuunsysteem “stimuleren” op de voorgestelde manieren (inclusief vaccinatie) is misschien wel het ergste wat je kunt doen tijdens een pandemie, of ter voorkoming ervan. Dat klinkt vreemd, vooral omdat iedereen je de oren volschreeuwt om de kracht van je immuunsysteem te verbeteren.

Ze hebben het niet mis – je immuunsysteem is het beste wapen dat je in dit gevecht hebt … Maar de manier waarop de meeste mensen het immuunsysteem willen aanzwengelen, is verkeerd en mogelijk gevaarlijk. Het komt allemaal neer op twee heel simpele dingen die al in je lichaam bestaan ​​…

De eerste zijn kleine moleculen van het immuunsysteem, cytokines genaamd, die ik meteen zal uitleggen …

En de tweede is wat artsen je ‘Cellulaire Immuniteits Verdedigingslinie‘ noemen.

Het is van belang dat je begrijpt waarom beide zo belangrijk zijn om elke ziekte te bestrijden. Bovendien zijn er wetenschappelijk bewezen manieren om de productie van die kleine moleculen door je lichaam te ondersteunen en tegelijkertijd dat belangrijke verdedigingssysteem te versterken dat ik zojuist noemde. Dit gaat niet over het “genezen” van enige vorm van welk coronavirus ook. Sterker nog, iedereen die je zoiets belooft probeert te profiteren van de angst van de mensen. De waarheid is… er is geen echte behandeling voor het Coronavirus en er zal waarschijnlijk nooit één zijn.  Het is begrijpelijk dat men – net zoals gisteren werd aangekondigd – probeert met bestaande medicijnen – ontstekingsremmers of anti-reumamiddelen – patiënten hun symptomen te verzachten. Maar in de afgelopen drie maanden heb ik bitter weinig gehoord over ziektepreventie, over het beschermen van de immuunrespons en veel andere positieve acties die nochtans kunnen worden genomen.

Dokter Shelton merkte dat zestig jaar geleden ook al op en vatte het samen : “Preventie kan even in de gedachten opkomen, maar wordt al even snel gedoofd omdat het geen centiem opbrengt.”

De gewone griep die in elk griepseizoen zijn weg vindt, heeft geen remedie. Het “beste” wat we hebben is een vaccin dat het lichaam helpt om de griep de pas af te snijden, maar sommigen vragen zich luidop af, of dat het terrein niet volledig open gemaakt heeft voor de Corona-strains …  Als dat vaccin zelfs enige werkzaamheid zou hebben, wat trouwens ter discussie staat, is dat het normale griepvaccin slechts 25-60% van de tijd “werkt”. En dat wil zelfs niet eens zeggen dat het voorkomt dat je ziek wordt. Trouwens is er ook niemand die erover nadenkt welke ‘kansen een ziekte kan scheppen’ en hoe bv hoort een onderdeel is van de natuurlijke defensie, waarbij zelfs kankercellen worden opgeruimd.

Volgens de ontwikkelaars – en de mensen die hopen dat ons leven nu toch eenmaal weer ‘normaal’ mag worden – is een vaccin waarschijnlijk het beste waarop we kunnen hopen als het gaat om COVID-19. Onderzoekers zeggen dat we ergens tussen de 6 en 18 maanden verwijderd zijn. Maar wat zou dat waard zijn? Het zou in ieder geval geen steun bieden aan de twee essentiële factoren, die ik daarjuist heb vermeld.

Dus wat moeten we doen? Onszelf opsluiten? Spanje heeft het gedaan. Wie niet op straat moest zijn, bleef binnen. Kinderen bleven meer dan twee maand binnen vier muren, meestal omdat ze geen tuin hadden die rechtstreeks aansloot bij de woning. Jammer, terwijl juist Vitamine D kon helpen. Ze kochten massaal voedsel in… pasta, droge producten, blikken… Jammer, want nu hadden we verse voeding nodig. Het was dramatisch dat de komkommers in de rekken bleven liggen… Afgesneden van de rest van de mensheid en bidden dat onze politici en regeringen te hulp komen?… Jammer, want een goed en innig sociaal weefsel is een van de meest levensverlengende factoren die er zijn.

Ik denk niet dat overheden kunnen worden vertrouwd om in de beste tijden het juiste te doen, laat staan ​​een crisis … En ik ga niet het leven en de gezondheid van mezelf en de mensen waar ik het meest om geef in hun handen leggen … omdat ze keer op keer hebben bewezen dat ze niet voorbij de volgende verkiezingscyclus kunnen denken …

In plaats daarvan neem ik liefst de controle over mijn eigen gezondheid en dat is waarom ik dit schrijf … Of je mijn advies opvolgt of niet, is helemaal aan jou, maar ik ben hier om je te vertellen dat het beste wat je voor je gezondheid en de gezondheid van dierbaren kunt doen, is stappen ondernemen om de gezondheid van het immuunsysteem te ondersteunen. En ik koos het woord “ondersteuning” omdat nieuw onderzoek laat zien dat … IMMUUNONDERSTEUNING BETER IS DAN EEN IMMUUNBOOST.

De rol van het immuunsysteem is om het lichaam te beschermen tegen ziekten, door infectie te bestrijden. Het bestaat uit veel verschillende onderdelen die allemaal een andere taak hebben. Dingen zoals witte bloedcellen, antilichamen, beenmerg, de milt, de thymus en het lymfestelsel. Deze cellen en organen werken samen als een team van soldaten die zijn gestuurd om gevaarlijke indringers, zoals virussen, die je lichaam binnendringen, op te sporen en te vernietigen. Maar misschien wel de belangrijkste hiervan zijn kleine moleculen die cytokines worden genoemd.

Als de andere delen zich gedragen als soldaten die je beschermen, dan zijn cytokines alleen ingezet voor de zwaarste missies. Deze cytokines zijn kleine moleculen in het lichaam die door bepaalde cellen worden vrijgegeven om de strijd tegen infectie te coördineren.

Je denkt misschien: “Geweldig! Hoe krijg ik meer van deze hardwerkende cytokines in mijn systeem? ‘ Dat is logisch. Als ze het beste van het beste zijn om ziekten te bestrijden, dan wil je er toch meer van? Het is niet zo eenvoudig en nu hebben sommige artsen onlangs een verrassende ontdekking gedaan …

Het blijkt dat het “stimuleren” van cytokines tijdens een pandemie als deze, wat sommige artsen een “cytokine storm” noemen, kan veroorzaken. En deze cytokine-storm kan de verklaring zijn waarom sommige mensen na de piek van de verdediging, snel terugvallen bij een pandemie, terwijl anderen gezond blijven.

Wetenschappelijk gezien is een ‘cytokine-storm’ wanneer, in sommige gevallen, het eigen immuunsysteem van het lichaam daadwerkelijk overreageert op een infectie. En dat is wanneer problemen beginnen.

Hoewel cytokines over het algemeen een goede zaak zijn voor het immuunsysteem, kan teveel ervan tegelijk een overreactie veroorzaken. Deze ‘overreactie’ kan meer schade toebrengen aan de lichaamseigen cellen dan aan de binnenvallende ziektecellen die het probeert te bestrijden.

Dat is waarom… ondersteuning van het immuunsysteem het enige is wat moet gebeuren.

Bijna iedereen is geobsedeerd door het “versterken” van het immuunsysteem met zaken die geen echte gezondheid veroorzaken. Ik heb dat vaak uitgelegd, omdat de meesten immuniteit verkeerd begrijpen. Alles wat de gezondheid niet dient, wat op een of andere manier belast of schade toebrengt, verzwakt het immuunstelsel. Te weinig slaap, stress, angst, alle stimulerende substanties, medicijnen en vreemde stoffen… De lijst is zeer lang en niet tot deze gelimiteerd. Ons lichaam beschikt over al de tools en systemen die nodig zijn om ons te beschermen. Het ligt niet in de eerste plaats buiten ons, maar in ons : onze manier van leven, denken, eten,  ademen, rusten…

Nee het zal niet worden opgelost met een immuun “booster” – we hebben geen behoefte aan een zweepslag. We hebben nood aan een zuiver lichaam, aan minder toxines, minder instroom van bezoedeling, minder creatie van nevenproducten van de stofwisseling door slechte combinaties of voeding die niet voor menselijke ingewanden zijn bestemd… 

Wat je echt wilt, is dat je immuunsysteem normaal functioneert, dat het helpt infectie te voorkomen zoals het altijd is geweest.  Kan je dan niets doen? Zeker weten. Zorg dat je royale rust neemt, zodat je geen slaapachterstand opbouwt. Eet veel rauwe voeding, drink elke dag vers geperste sappen.  Eet minstens iedere dag 500 gram groenten en 500 gram fruit, eet zo weinig mogelijk mucus-vormers, zorg dat je mineralenbalans goed is (maw blijf uit de verzuring-zone). Beweeg elke dag tot op het punt dat je gaat transpireren. Adem gezond. Ga buiten, in de zon. Drink zuiver water, geen alcohol, frisdranken of andere immuniteit-onderdrukkers. Verminder de consumptie van vet en suiker. Ontspan, lach, leef… Dit zijn basis-adviezen, geplukt uit het Nieuwe Start-programma. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan gaan we kijken naar veel meer zaken die ons helpen de functies van het lichaam te ondersteunen.

Als we gezond zijn, is onze immuniteit hoog. Alles wat we kunnen doen om gezond te blijven, ondersteunt de immuniteit. Dat is Natur-El !

Virussen zijn niet de slechteriken ! Internist en endocrinoloog Zach Bush doet alarmerende uitspraken. Een ervan is dat vermeende corona patiënten een foute behandeling krijgen, omdat ze in werkelijkheid zijn vergiftigd door de gevolgen van oa luchtverontreiniging. Als je luistert naar deze befaamde medicus besef je hoeveel ongefundeerde aannames er over covid de ronde doen.

Terwijl het ene deel van de bevolking demonstreert tegen de 1,5 meter samenleving, is het andere grotere deel nog steeds bevangen door angst voor een virus dat nog niet eens geïdentificeerd blijkt te zijn. 

Bekijk covid-19 als een van de andere coronavirussen als SARS en MERS. Zij verdwenen binnen twee jaar. Maar betoogt Zach, hoe kan je ooit stellen “Er is een nieuw virus. Ken je dan alle virussen die er zijn? Dat is onmogelijk.” Er zijn namelijk miljarden virussen op aarde. We worden er door omgeven.

Hij studeerde 17 jaar geneeskunde om het leven te kunnen doorgronden, waarvan hij zegt “Het leven is buitengewoon mooi. De virussen zijn een showcase van schoonheid. Per vergissing zijn we ze gaan zien als onze vijanden. Maar het leven is in staat om zich razendsnel aan te passen dankzij virussen. “Het enige doel van de natuur is biodiversiteit en overleven, maar wij staan als vijand tegenover de natuur, we vernietigen haar, omdat we het niet begrijpen.”

“Tijdens testen gedaan bij gezonde mensen werden bij hen een groot aantal virussen ontdekt, zoals HIV, polio, enzovoort. Deze zijn een onderdeel van onze dagelijkse ervaringen. Soms hebben we een tekort aan immuniteit (dan kunnen we ziek worden).”

Volgens Bush is het wetenschappelijk onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er aan covid-19 zijn gestorven. Er is echter een overeenkomst met SARS en MERS. Ook toen werden patiënten blauw, er kwam vocht in de longen en zij stierven.

Let op, zegt hij, ze werden eerst blauw, voordat er vocht in de longen kwam. Het vocht zorgde voor longontsteking en daaraan stierven zij. Patiënten bij wie aangegeven is dat ze aan covid lijden hebben een tekort aan zuurstof. Er is echter geen teken van een virale infectie. Maar wat gebeurt er dan wel?
SARS, MERS en COVID lijken op hoogteziekte. Als je dit probleem niet oplost, dan vullen de longen zich met vocht. En wanneer je hen dan aan de beademing legt, wordt hun toestand slechter. Het is namelijk geen ademhalingsaandoening, geen virale infectie, want anders zou juist het immuunsysteem reageren (met koorts). We moeten het behandelen als een hypoxisch letsel, dat wil zeggen dat er onvoldoende zuurstof in de weefsels zit. Dit komt overeen met een cyanide vergiftiging.

De meeste slachtoffers woonden in gebieden met een giftige omgeving, met hoge concentraties van Roundup, of met hoge luchtverontreiniging. Kijk naar Noord-Italie, Seattle, New York City, Wuhan… Volgens Bush heeft Wuhan de hoogste concentraties van Roundup en Peking ultra fijnstof. In deze luchtverontreiniging zit veel cyanide. Aan de hand van de luchtverontreiniging, zegt Zach, kan ik voorspellen waar de volgende pandemie komt.

Is er een virus? Zeker wel. Deze demaskeert de giftigheid van de omgeving die we gecreëerd hebben. Het virus is echter niet voldoende om de dood te veroorzaken. Kijk naar Wuhan, op een gegeven moment werd de stad snel minder ziek. Dit kwam doordat (alles tot stilstand kwam) er veel minder luchtvervuiling kwam. Door activiteiten te stoppen, lockdown, haalden we de cyanide uit de lucht.Bij luchtverontreiniging met veel fijnstof verplaatsen zich veel virussen, die zich binden aan de vervuiling.

Naar alle waarschijnlijkheid, vertelt Bush, zal covid nog een seizoen in onze omgeving zijn. Het duurt namelijk twee seizoenen voordat het verdwijnt. De volgende zomer zal het virus weg zijn. Dan zullen ze zeggen dat het vaccin het virus elimineerde. Dat is echter fysiologisch en wetenschappelijk onmogelijk.  Toch zegt Zach, ben ik geen tegenstander van vaccinaties, maar dan moet het wel op een meer intelligente manier, alhoewel hij zich ook niet uitspreekt hoe dan wèl. Ook hij, net als zijn collega’s, staat natuurlijk onder druk van de machtige medicijnenindustrie.

Dag Stefaan,

Door dat corona gedoe houdt dit me allemaal heel erg bezig. En ondertussen ben ik sommige mensen aan het helpen met hun eet-patroon. Van te dik naar de echte mens. Het mooiste voorbeeld is mijn schoonbroer, die  brood en zuivel aan de kant heeft gezet om  ontbijt en avondmaal als fruitmaaltijd te nemen. Hij is al 20 kg lichter, voelt zich beter, ziet er beter uit………

In één van je nieuwsbrieven schijf je: ‘Het is nooit te laat’. Wel dit is een goed voorbeeld!! ? Je beseft niet hoe dankbaar ik ben naar jou toe dat jij me dit allemaal hebt geleerd. DANK JE WEL Stefaan.

Vriendelijke groet van els

Wat niemand anders kan doen

Gezondheid is… verzuring ongedaan maken
Voor de meeste mensen is het een raadsel hoe de natuur geneest. In “Reuma natuurlijk genezen” zet Stefaan de grote groep van aan reuma verwante klachten in de schijnwerper en hij gaat in op de vele risico’s en factoren die een invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van reuma. Hij verklaart waarom de meesten denken “dat reuma niet te genezen is”. Zolang ze doorgaan daden te stellen die in de kaart van reuma spelen, is dat waar. Zijn advies : “verlaat de wegen waarop ziekte haar intrede doet, en schep een genezingsklimaat en ook reuma blijkt dan te verdwijnen”. De genezing van reuma wordt niet herleid tot het niet gebruiken van risico-voedingsgroepen, of het toevoegen van een gezondheidsbevorderende suppletie of supervoeding, maar wordt gezien in het consequent toepassen van alle gezondheidsprincipes. Zelden kreeg u in zo’n kleine uitgave zo’n volledig beeld over wat reumapatiënten zélf kunnen doen om hun gezondheid te herwinnen. Een aanrader voor al diegenen die de moed en de durf hebben om hun voedings- en levensgewoonten te herzien, en bereid zijn een eind met de natuur mee te gaan.
In twaalf hoofdstukken wordt aangeknoopt met tientallen positieve maatregelen tegen reumatische klachten. Ook het zuur-basen-evenwicht wordt nauwkeurig belicht.

Annick schreef vorige week nog : “Ik lees momenteel jouw boek over Reuma, het brengt veel verduidelijking. Ben een week aan het sappen en ondervind dat mijn ontstekingspijn weg ebt.”

Gezondheid is – Zelf de handen aan de ploeg slaan !
“Ongeveer twintig jaar heb ik er voor nodig gehad om een zo volledig mogelijk beeld te maken van wat gezondheid en ziekte zijn, hoe ze bereikt en onderhouden worden. Ik heb in die tijd heel wat vooroordelen en ingeprente ideeën moeten loslaten… om te komen naar wat het betekent “de natuur het werk te laten doen”.
We zijn ervan overtuigd dat we in het geval van ziekte “iets moeten doen”… maar we hebben ziekte vaak niet eens begrepen. Hoe kunnen we dan weten wàt we kunnen of moeten doen ?
Veel mensen doen dan beroep op hulpdiensten, mensen die er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te helpen ‘genezen’. De patiënt legt zijn lot in de handen van therapeuten en dokters en verwacht ervan dat deze de zaak oplossen. De dokter is er toch voor geplaatst om je lichaam – en indien nodig ook je geest – te herstellen? Slechts zelden komt er iemand op het idee dat gevolgen ook oorzaken hebben. Ik heb gebruik gemaakt van vergelijkend onderzoek, publicaties, wetenschappelijke analyses, diverse signalen die door verschillende instanties worden gegeven, ontelbare getuigenissen van mensen die hun eigen aftakelende conditie wisten om te keren. De voorbije dertig jaren heb ik enkele van die boeken vertaald naar het Nederlands om deze toegankelijk te maken voor een groot publiek. De reacties op veel van die publicaties zijn zo warm onthaald door het publiek, door dokters en mensen uit de verzorgingswereld, dat ik op vraag van velen in “Het 12-punten-Programma”  een samenvatting maak van de essentiële punten die iedereen moét weten, bij wijze van een bewustwordingsproces en om het persoonlijk engagement op dit terrein aan te moedigen.
Ik heb me tot doel gesteld een werk af te leveren waarin in vogelvlucht de “gezondheidsmakers” worden afgewogen tegen de “ziektemakers”. Zelfs al ben ik me ook bewust dat ik met het publiceren hiervan veel mensen en instanties en belangengroepen tegen de kar rijd, toch mag het me er niet toe brengen deze informatie bij te werken, zodat ik iedereen wat meer naar de mond spreek… Bij deze ga ik uit van het principe dat eenieder zelf moet in staat zijn te beoordelen wat het hem of haar waard is om in goede gezondheid te blijven en wat men ervoor wil doen. In ieder geval zal “Gezondheid, Doe het zélf !” (de ondertitel) helpen begrijpen “waarom” er zoveel ziekte en lijden is… tevergeefs.

Naast enkele zeer sympathieke aanbevelingen en tips bevat het boek ook enkele moeilijkere thema’s die de wil tot verandering zullen activeren. Maar we moeten ook weten waarover dit boek handelt ! Het is geen kleinigheid, niet iets wat men op één twee drie realiseert. Het is geen kuur, een advies voor enkele weken, maar een levenswijze die niet aan de ‘mode’ onderhevig is. 

Boekenserie