Afscheid van…

Voor sommige mensen is 1/2 + 1/2 = 1. Dat kan kloppen, maar wij hebben ons daarin vergist, want een half leven hier en een half leven ginder, is geen heel leven…

Daarom is het met gemengde gevoelens dat ik deze brief schrijf en dat morgen een punt wordt gezet achter een beslissing die we een jaar geleden genomen hebben, om één van die levens op te geven, zodat we ons terug met een heel hart in kunnen zetten voor wat ons zo dierbaar is, een spreekbuis zijn voor het groene leven. Is dat nodig? Zeker. Vooral als ik zie hoe de wereld weer een stuk meer gemedicaliseerd wordt en hoe controle dreigt over dat beetje kostbaar verworven vrijheid… en ik zie zo weinig mensen zelf persoonlijke en verantwoordelijke actie nemen, en ik hoor zo weinig andere stemmen dan druk en spanning en angst… Ziekte wordt nog teveel gezien als iets dat ons overkomt. Je hebt pech gehad… het verkeerde lotje getrokken. Waarschijnlijk was ikzelf één van die mensen die tegenslag had gehad. Maar het kan veranderen. Dat is de boodschap waar we graag willen voor gaan: echt leven, echt voedsel, echt plezier, echt lachen, echt ontspannen, gerust slapen, ongedwongen genieten van beweging, van samen zijn, zingen en momenten van bezinning, herbronning…

Vier jaar hebben we het leven gadegeslagen vanop onze berg. Uitkijkend over de vallei van de riu Senia en de riu Cervol, tot aan de bergketen van Els Ports, laten we prachtige herinneringen achter. Heerlijke wandelingen, nieuwe plekjes ontdekken, wonderbare natuurfenomenen opzoeken… Het heeft ons dichter gebracht bij de Schepper, die we zien als een Kunstenaar die met wijsheid en kracht te werk is gegaan bij de ordening van de natuur, het creëren van symbiose, levensdrang, overlevingskracht… De voorbije week was het weer prachtig – een zomergevoel, begin november. De olijven staan rijp voor de oogst en we hopen dat wie na ons komt, daar goed gebruik zal van maken.

Bedankt voor al diegenen die ons hier in de afgelopen jaren hebben bezocht en een paar dagen met ons hebben doorgebracht… Daarvoor hebben we het gedaan.

De Roca Foradasa, met een prachtige doorkijkrots die uitkijkt op de zee en de bergen…

Werelddag Hypertensie

Gisteren was het Werelddag van de Hypertensie. Het is al spijtig dat zo’n dag moet bestaan, waarop aandacht wordt gevestigd op een probleem dat grotendeels eenvoudig kan worden voorkomen. Zoals de nieuwsberichten aangaven zouden 2,5 miljoen Belgen met het probleem worstelen “en medicijnen moeten nemen”. Wat werd er gezegd over voeding? Zout beperking, eet gezond, niet roken, lichaamsbeweging… Dat zal weinig mensen overtuigen om de stap te zetten.

Wat is een hoge bloeddruk?
De bloeddruk wordt gevormd door de weerstand van het bloed bloed tegen  het vaatstelsel. 120/80 mm Hg wordt beschouwd als gemiddelde, voor kinderen en jonge volwassenen. Het bovenste getal is bekend als de systolische druk. Het vertegenwoordigt de pompfase van het ritme van het hart. De systolische druk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de bloedvaten tijdens de hartslag. De systolische waarde betekent de maximale druk in een slagader tijdens een puls. Het onderste cijfer, de diastolische, vertegenwoordigt de tegengestelde fase en wordt aangeduid als de relax-afgifte-fase van het ritme van het hart. De diastolische is de overgebleven druk in de slagaders tussen de hartslagen. Hoge bloeddruk is een consistente verhoging van de druk tegen de wanden van de bloedvaten. Hoge bloeddruk is ook bekend als essentiële hypertensie, idiopathische hypertensie of primaire hypertensie, verhoogde systolische en/of diastolische bloeddruk. Het is ofwel primair (essentieel) of secundair. Secundaire hypertensie kan ontstaan ​​door een nierziekte, arteriosclerose, atherosclerose, feochromocytoom, het syndroom van Cushing (bijnier hyperfunctie), hyperthyreoïdie, myxedema (hypothyreoïdie), neurologische ziekten en coarctation van de aorta. Meer dan 15% van de volwassen  westerse bevolking hebben bloeddruk boven 160/95.

Oorzaken van hoge bloeddruk

Er is een verhoging van bloeddruk elke keer wanneer er interferentie is met de bloedstroom. Wanneer de slagaders zijn vernauwd (vaatvernauwing), verstopt raken of obstructies kennen, zal de bloeddruk toenemen. Het hart verhoogt de actie en de druk wordt opgebouwd in het bloedvaatstelsel. Ook veranderingen in de stofwisseling zal de bloeddruk verhogen.

In Flood Your Body With Oxygen, de klassieker van Ed McCabe, beschrijft hij hypertensie als resultaat van een slechte kalium-natrium verhouding.

• “We weten dat een kalium-natrium onbalans, veroorzaakt door ontbrekende kalium, natrium en calcium de oorzaak is van hoge bloeddruk, en de belangrijkste oorzaak van een beroerte, en bijdraagt tot hart-en vaatziekten, achteruitgang van het geheugen, osteoporose, astma, zweren, maag kanker, nierstenen, staar en andere.”

Zowel chelatietherapie, als het herstel van de kaliumbalans zijn potente oplossingen voor het probleem van hypertensie.

De meest voorkomende medische aanpak is om de bloeddruk met voorgeschreven medicijnen te verlagen voor de rest van je leven. Bloeddrukmedicijnen zijn geaccepteerd voor de markt op basis van hun vermogen om de bloeddruk te verlagen, niet op hun vermogen om het leven te verlengen of de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Schadelijke bijwerkingen van medicijnen voor hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk medicatie (tegen hoge bloeddruk) heeft veel bijwerkingen, zoals huiduitslag, netelroos, gevoeligheid voor licht, gewrichtspijn, verwardheid, verlies van seksuele kracht, zwakte, duizeligheid, gebrek aan energie, gevoelloosheid in de ledematen, depressie, woede, humeurigheid, vasculitis (ontsteking van de bloedvaten), paresthesie (een gevoel van prikken, tintelingen of kruipen op de huid) en spierkrampen.

Ons lichaam is altijd zelf-genezend en weet altijd het juiste te doen als we bloeddrukproblemen hebben.  Het vraagt alleen omstandigheden om zijn corrigerend werk te doen. 

Ons lichaam doet altijd het juiste. De Schepper legde een inherente intelligentie binnen elke cel van ons lichaam, om de optimale aanpassing en prioriteit te maken, om elk probleem waaraan onze lichamen wordt onderworpen het hoofd te bieden. Welk probleem ons lichaam op dit moment heeft, onze lichaamscellen hebben eerder geleerd hoe succesvol ermee om te gaan. Het is al in onze genen, onze chromosomen en ons DNA. Onze inherente intelligentie, laat ziekte toe om ons te beschermen. Deze ziekte, of wat ook onze pathologie of symptomatologie is, helpt ons overleven, ondanks onze zelfdestruc-tieve levensstijl, denken en streven. Ziekte is voor ons beschermend voordeel. Onze bloeddrukproblemen zullen spontaan genezen, wanneer de oorzaak en de noodzaak voor onze inherente intelligentie, om de bloeddrukproblemen op te wekken, niet meer bestaat.

Bloeddrukproblemen genezen zichzelf als ze niet onderdrukt worden. 

Alle pijn, symptomen, dysfunctie, ziekten en aandoeningen, zijn zelf-gelimiteerd, dat wil zeggen, ze genezen vanzelf, als we ze niet onderdrukken, wat ook hun karakter mag zijn. Alle gezondheidsproblemen  – toen we ze voor het eerst ontwikkelden – waren acuut, en genezen zichzelf binnen enkele seconden, minuten, uren of dagen. Als wij onze acute bloeddruk problemen onderdrukken, verstoren wij de zelfgenezing en ontwikkelen een chronisch bloeddruk probleem, dat kan bestaan voor weken, maanden, jaren of een heel leven. Als we ons bloeddruk probleem niet toestaan zichzelf te genezen, zal het verergeren en uiteindelijk ons doden. Dat is de reden waarom mensen voortijdig sterven. Alle mensen, als en wanneer ze sterven, mogen alleen sterven aan zogenaamde natuurlijke oorzaken, tegen een hoge leeftijd of ten gevolge van een ernstig trauma.

Over hoge bloeddruk schrijft Dr. Tilden : 

“Artsen bekennen hun onwetendheid over de oorzaak van hoge bloeddruk en kunnen niets van waarde doen bij het behandelen van hartpatiënten met dit symptoom. Het verwijderen van de schildklier, de adrenale klier of een deel van de sympathicus, door middel van spectaculaire chirurgische stunts, vormt geen “remedie voor hypertensie.” Er is altijd zenuwirritatie voorafgaand aan hoge bloeddruk. Dit zorgt voor een samentrekking van de bloedvaten. Irritatie zorgt ervoor dat de slagaders zich zelden ontspannen en leven onder een zweepslag. Overprikkeling van de emoties, gebruik van koffie, thee, tabak, nep-voedsel en een zittend leven, vol sensualiteit, leidt tot irritatie van het hart en de slagaders, die evolueren naar endocarditis en endoarteritis die uiteindelijk eindigt bij het verharden van de slagaders. Bij mensen met een jicht-diathese zullen zich kalk-afzettingen voordoen in de slagaders. Degenen die uitputtend genieten van de “luxe” van het leven, en hun geld verbrassen, maar weigeren om zichzelf te beheersen; die mensen die hun lichamen verzadigen met alcohol, tabak, koffie, thee en drugs; die mensen die grof zijn, prikkelbaar, krankzinnig… zijn “slachtoffers” die aan hoge bloeddruk en andere klachten lijden. Drugs geven om de effecten van zo’n leven te “genezen“ en de lijdende sensualist laten doorgaan met zo’n manier van leven, terwijl  men voorgeeft om medisch “wetenschappelijk” te werken, is een praktijk van dwazen.”

“Niets kan gemakkelijker en permanent worden overwonnen als hoge bloeddruk met Hygiënische Zorg. Het kan worden bereikt door de mensen, oud of jong, op te leiden uit zijn of haar verouderingsgewoonten. Ze moeten de onderliggende oorzaken van hun ziekte verwijderen: ze moeten de hygiënische gezondheidsvoorschriften volgen. Ze moeten ophouden met de kaars aan beide uiteinden te doen opbranden, moeten irritante gewoonten opgeven, moeten leren om goed te leven en een conditie van innerlijke rust en sereniteit nastreven. Ze moeten de Energierovers in hun geheel laten vallen en de Energie versterkers volledig omarmen. Een wereld van zenuwirritatie wordt stopgezet wanneer de hart- en vaatzieke naar bed gaat, zich onthoudt van eten, zijn gedachtenis rust houdt en alle drugs en gif-innames beëindigt.

uit :

Deze brochure over Hart- en Vaatziekten, te koop bij De Groene Dag of bij Natur-El, gaat dieper in op de onderliggende voeding- en levensstijloorzaken.

In ieder geval zegt Dr Esselstyn :

Gezond Eten, nu

Het is de tijd van de kastanjes. Om je aan te moedigen, lees de informatie :

Kunnen kastanjes rauw gegeten worden? Ja, maar je zal zien dat kastanjes eten een hele opdracht is. Je kan er wel een paar eten, maar je zult er niet mee gevoed zijn, terwijl gekookte kastanjes een prima voedingsbron zijn…

Natuur en Gezondheid

Gisteren werden de mails verzonden die toegang geven tot de ledenmap, voor het downloaden van het laatste nummer van Natuur&Gezondheid jaargang 2021.

Na verzending merkte Riet op dat het voor de lezers niet duidelijk was wat er in 2021 nog wordt gepubliceerd.

Er zal geen digitaal tijdschrift meer zijn, maar in de plaats daarvan concentreer ik me op het aanvullen van de cursus Natuur&Gezondheid. Sommigen kochten al afzonderlijke modules aan, maar in 2021 bieden we de kans om in te tekenen op de volledige cursus “Natuur&Gezondheid”, die alle Modules omvat, voor de prijs van 200 euro. Zie onderstaande tabel, om te weten wat dit inhoudt.

Zodra er 10 inschrijvingen zijn, gaan we van start en worden de volgende nummers van Module Q verder afgewerkt, want deze horen bij de cursus en worden in de loop van het jaar verzonden. Als er geen 10 inschrijvingen zijn voor 31 december, blijven alle Modules wel afzonderlijk te koop.

Preventie Vaccinatieschade, stuurde gisteren ook het e-Prikje, editie september 2020

Klik hier om de online versie te bekijken

Het loont de moeite om het allemaal te bekijken en het geeft ideeën over alles wat U kunt doen :

 • KOM UIT UW KOT!
 • Actie NU!
 • Artsen spreken zich uit
 • Betoging Berlijn, 29 augustus
 • Covid vaccinatie: perspectieven
 • Het Covidvaccin: hoe veilig zal het zijn?
 • Vaccins en gentherapie
 • Covid-19 en griepvaccinatie
 • Geaborteerde foetussen en het Covid-19 vaccin
 • Immuniteit na Covid-19 infecties
 • EU loodst GMO-vaccins binnen via een spoedwet
 • Kindersterfte daalt onder lockdown. Waarom?
 • Kritiek op hydroxychloroquine
 • Zin of onzin van mondmaskers
 • Lezersbrief
 • Van Ranst

Natuur en Gezondheid 2021

De bedoeling van Natuur&Gezondheid in 2020 was om na het stopzetten van NatuurStemmingen het niet helemaal stil te maken rond Groene Dag. Nu de nieuwe De Groene Dag zich voorbereidt, laten we de ruimte aan hen om je te informeren.

Wat kan je dan in 2021 nog verwachten van Natur-El? We doen gewoon verder, zoals we dat altijd gedaan hebben – in eigen huis hier in de Vlaamse Ardennen – en blijven occasioneel gespreksmomenten en informatiesessies organiseren. De blog gaat verder en zal je iedere week een kijk geven op actualiteit, gezondheid, ethiek, levenswijze… Het abonnement Natuur&Gezondheid 2020 eindigt met dit nummer. Wil je toch met Natuur-El verbonden blijven, dan bieden we in de plaats een abonnement op de Cursus Natuur&Gezondheid, met een maandelijkse module en een driemaandelijks tijdschrift exclusief voor de cursisten dat een bundeling wordt van alle vragen die worden gesteld over voeding en gezondheid (Module Q) :

In de ledenmap vind je het volledige overzicht van de cursus Natuur&Gezondheid en alle modules waaruit deze bestaat. De cursus zal gewoon alle informatie bevatten die ik heb… en als dat niet volstaat, moet ik je teleurstellen. Noteer dat elke module afzonderlijk kan worden besteld. Vraag het overzicht aan, waarin de inhoud van de cursus en de modules wordt uitgelegd.

Vanaf nu bereid ik me voor op de nieuwe edities. Voor Module Q mag je mij alle vragen over voeding, levenswijze, ziekte, gezondheid doorsturen die in je opkomen. Die worden dan verwerkt in deze Module Q. Ik hoop veel suggesties van jullie te ontvangen !

Noteer dat ik pas echt begin met dit nieuwe abonnement, zodra er minstens 10 abonnees zijn. Als er op 1 januari 2021 niet voldoende deelnemers zijn, houd ik het gewoon bij het verder afwerken van de modules en is er geen abonnement.

Tussen haakjes, de vier edities van 2020 blijven als een bundel beschikbaar : 20 euro voor de vier nummers :

Hoe bestellen? Betaal 20 euro op de Natur-El-rekening : IBAN: BE43 9733 7932 4901     BIC: ARSPBE22  met vermelding “NG2020”. Stuur ons tegelijk een email met het e-mailadres waarop je de downloadlink wil ontvangen.

Mensifestatie 16-8

In De Standaard stond onlangs een boeiend artikel van Bert De Munck“Ook een alternatieve kijk op corona is waardevol”
– Een groeiende groep mensen haakt af als experts weer eens ingewikkelde en kunstmatige plannen ontvouwen om ons welzijn te verzekeren.
– Er is al gewezen op het verband tussen het ontwikkelen van het virus en onze omgang met de natuur, en tussen ons gebrek aan weerstand tegen het virus en onze levensstijl (verwijzingen naar R.Steiner)

Osteopaat Dirk Van Heester schrijft: “De kapjes van de (wan)hoop”
– De maatregelen die genormen worden zijn lichtzinnig en buiten proportie.
– De media is bezig met sensatie te verkopen ipv een kritische blik weer te geven
– De burger is laks, passief en ondergaat en slikt alles.

Dr. Jim Meehan, chirurg, schrijft dat de slogan “Als maskers niet werken, waarom dragen chirurgen ze dan?” niet klopt.
– “De medische literatuur staat vol van slechte fictie, en dus foute wetenschap”
– “Gezonde mensen moeten geen masker dragen, en ook de rest van de bevolking niet”

De vzw Viruswaanzin.be nodigt je uit om zondag 16 augustus naar Brussel te komen voor een “Mensifestatie”– Manifestatie, om de ondoordachte maatregelen die de vrijheden beperken, schrijnend lijden veroorzaken en de economie schade toebrengen te stoppen.
– Lees goed de afspraken in bijlage, en volg ze nauwgezet, zodat alles vlot en feestelijk kan verlopen.
– Schrijf een brief waarin je het ontslag vraagt van Van Ranst , en misschien van nog andere personen.
– Maak je lid van viruswaanzin.be op facebook, zodat je al hun bevindingen en acties kan volgen.

Neem regelmatig een kijkje op de website van Kris Gaublomme : “https://vaccinatieschade.be/”, zodat je voldoende geinformeerd bent tegen dat er een vaccinatie-actie op gang komt.

STOP de Maatregelen – Mensifestatie, zo. 16 augustus Brussel, 12-17u

Lieve mensen!

Eindelijk is het zo ver. 16 augustus gaan we naar Brussel.

We hebben goedkeuring gekregen van zowel de politie als de burgemeester in Brussel voor het volledig volgens de huidige regels:

 • Lees wat we gaan doen echt héél goed door.
 • Wij willen allemaal dat dit goed fijn en bovenal gezellig verloopt.
 • Wij willen samen met jullie laten zien dat wij dit allemaal kunnen, zodat we de volgende keer opnieuw het ook kunnen blijven laten zien.
 • Wij stoppen niet!

ACTIE: tegen alle ondoordachte maatregelen die de vrijheden beperken, schrijnend lijden veroorzaken en de economie schade toebrengen.

STOP DE MAATREGELEN – MENSIFESTATIE 16.8.2020, BRUSSEL

Dit is een Mensifestatie:

Wij willen als Mens zonder angst leven.

Wij willen als Mens een Menswaardig bestaan.

Wij willen als Mens vrijheid van mening zonder muilkorf.

Wij willen als Mens niet als vee behandeld en niet opgehokt.

Wij willen als Mens dat al onze rechten volledig worden gerespecteerd.

Wij willen als Mens dat alle onmenselijke maatregelen worden gestopt.

Wij willen als Mens vrij zijn om onze geliefden lief te hebben en bij te staan. Wij willen als Mens respect voor onze eigen wijsheid en zelfhelend vermogen.

STOP die onzin!

Locatie:

vóór de Financietoren – Kruidtuinlaan, BRUSSEL (Kruidtuin park van Brussel).

Respecteer de linten en loop richting.

Datum en uur: zondag 16 augustus van 12 uur tot uiterlijk 17 uur.

 • ieder Mens mag massaal komen – máár!:
 • ieder Mens komt zelf (individueel) naar Brussel.
 • ieder Mens maakt zelf (individueel of in zijn bubbel) een wandeling in de Stad.
 • ieder Mens maakt deze wandeling niet in groep. – ieder Mens maakt deze wandeling niet volgens een vastgelegd traject of route, maar volledig vrij zoals het hoort.
 • ieder Mens kan TIJDENS deze wandeling het plein voor de Financietoren bezoeken.
 • ieder Mens kan daar een door hen zelf geschreven ontslagbrief voor Prof. Van Ranst deponeren in een doos die wordt bewaard door een “pest-dokter”.
 • ieder Mens gaat daarna verder en verlaat het plein rustig verder op hun individuele wandeling.

Wij willen voorkomen dat deze (massale) Mensifestatie tot ‘opstoppingen’ leidt:

 • ieder Mens volgt de aanwijzingen (lint, krijt, onze stewards) voor de looprichting of gaan nog even verder wandelen als er een lange wachtrij is.
 • ieder Mens komt gespreid indien mogelijk volgens de eerste letter van uw familienaam:
 • Van 12 tot 13 uur: A tot en met F.
 • Van 13 tot 14 uur: G tot en met M.
 • Van 14 tot 15 uur: N tot en met U.
 • Van 15 tot 16 uur: V tot en met Z.

Identiteiten en identiteitskaartjes worden niet gecontroleerd want dit is vooral bedoeld om spreiding te krijgen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen passeren en hun ontslag brief voor Van Ranst kunnen deponeren.

Aan ieder Mens vragen we vriendelijk en beleefd om de maatregelen van de Regering en de Stad Brussel te respecteren, mondmaskers te dragen indien dat wordt vereist en afstand te bewaren. (Op deze locatie in Brussel zijn de mondmaskers niet nodig tijdens uw wandeling.)

Aan ieder Mens vragen we ook om de gezelligheid tijdens uw wandeling te bewaren en zo massaal mogelijk de ontslagbrieven (zonder enveloppe) te komen brengen, ook kunt u de brieven ophalen en meebrengen van uw vrienden en familie (die worden in een aparte doos gedaan).

Het is niet de bedoeling dat Mensen zich bij de doos en de pestdokter lang ophouden, maar wel kunnen er foto’s worden genomen als het niet tot opstopping leidt.

Pompoenpitten

over pompoenpitten en melatonine

Pompoenpitten hebben het aminozuur tryptofaan, wat belangrijk is bij de werking van de hypothalamus en zijn productie van de neurotransmitter serotonine. Serotonine is een belangrijke stof voor het vermogen tot visualiseren en de slaap. Het is een voorgaand substraat bij de aanmaak van een zeer belangrijk neuro-transmittor-hormoon, nl. melatonine. Pompoenpitten hebben het genen-herstellend vitamine B17, amygdaline, essentiële vetzuren en zetmeel dat afgebroken wordt tot suikers. Verder hebben pompoenpitten anticancerinogene en antimutagene eigenschappen. De vetzuren van pompoen hebben zeer heilzame effecten op het hart. 

Melatonine is een belangrijke neurochemische stof die betrokken is bij de regulatie van de vloeistoffencycli in het lichaam. Het belang van melatonine kan gemakkelijk uitgelegd worden als men weet dat het als substantie aanwezig is in elke nucleus van elke cel van het lichaam. >> De nucleus is daar waar de informatie opgeslagen en gebruikt wordt  voor de aanmaak van specifieke eiwitten. Deze eiwitten staan ten dienste van alle psychopsychologische processen. 

Tomaat en pompoenpitten helpen de prostaat

Prof. Edward Giovannucci  ontdekte in de jaren ’80 dat tomaten en tomatenproducten de prostaat beschermen. In tomaten zit de rode kleurstof lycopeen, die bij de bereiding vrij komt. Vooral in combinatie met een beetje vet/olie, omdat lycopeen vetoplosbaar is. Men dacht eerst dat lycopeen verantwoordelijk was voor het gunstige effect op de prostaat. Inmiddels weten wetenschappers dat lycopeen alleen niet dezelfde werking heeft als de hele tomaat. Er spelen meerdere stoffen in de tomaat een rol. Onderzoekers adviseren mannen drie keer per week tomaten te eten.

Rauwe tomaten eten heeft volgens sommige bronnen weinig of geen effect op de prostaat, evenmin als supplementen waarin lycopeen als geïsoleerde stof wordt gebruikt. Supplementen met lycopeen en ook andere supplementen kunnen juist de werking van tomaten teniet doen. Vooral het consumeren van te veel calcium (vanaf 2000 mg per dag) zou de kans op prostaatkanker verhogen. De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor calcium is overigens 800 mg per dag. Dat verse tomaten een mindere uitwerking hebben kan diverse verklaringen hebben : 

 • onvoldoende kauwen van tomaat, waardoor de tomaat wel zorgt voor een betere transit, maar te weinig opname geeft van actieve stoffen
 • een concentratiedichtheid : ongetwijfeld is een puree of tomatensaus veel geconcentreerder dan verse tomaten
 • ook de soorten tomaten zouden een rol spelen : geconcentreerde zongerijpte tomaten hebben een gunstiger effect dan onrijpe serretomaten. 
 • de beste waarden worden gevonden in gedroogde tomaten. Als deze geweekt worden en verwerkt worden in soep of saus of salades, krijgt men een unieke blend van tal van gezondheidsvoordelen. 
 • in feite is de combinatie van tomaten met zetmeelproducten, zoals pasta met tomatensaus een slechte combinatie. Theoretisch komt er veel lycopeen in het lichaam, maar de effectieve opname van lycopeen zal eerder laag zijn. 

Pompoenpitten hebben een beschermend effect op de prostaat. Een handje van deze pitten per dag zou voldoende zijn. Eet ze elke dag, ofwel uit de hand als tussendoortje, ofwel gemalen, toegevoegd aan de maaltijd. 

Opgepast !  

 • gebruik enkel rauwe pompoenpitten (niet geroosterd, niet gebakken, niet verwerkt in een gebakken gerecht, niet in of op brood)
 • pompoenpitten zijn te koop in ieder natuurhuis en zijn een goedkope voedingsbron. Het zelf verzamelen van pompoenpitten is mogelijk. Echter kan je daarvoor de traditionele pompoensoorten niet gebruiken, omdat deze beschermd zijn met een dik omhulsel. De consumptiepitten zijn afkomstig uit speciaal daarvoor gekweekte pompoensoorten : naaktzadige pompoenen, waarvan de pitten niet in een ouwel zitten. Het vruchtvlees van deze pompoenen stelt meestal weinig voor. Per pompoen worden 50 à 100 gram pitten verzameld. 

Op sommige sites wordt verwezen naar pompoenpitolie tegen prostaat-aandoeningen. Dit advies is echter geheel onterecht omdat in de olie nauwelijks nog iets van de actieve substanties (waaronder ook zink) voorkomt. 

Voedingswijze 

In feite zijn alle adviezen over gezonde voeding van toepassing op prostaataandoeningen. Alles wat de gezondheid in gevaar brengt, heeft ook nadelige gevolgen voor de prostaat. Is dit voor jou een onderwerp dat je dieper wil bestuderen?  Dan kunnen we je de publicatie “Prostaat vergroting” aanbevelen. Het helpt je begrijpen waarom dit zo’n delicaat punt is voor mannen, wat het verschil maakt tussen een gezonde prostaat en een stilaan achterut gaande en wat de natuurlijke wegen zijn voor het heroveren van Prostaat-gezondheid. Digitaal boek / 9 euro. (Maakt deel uit van de Module O / Ontsteking-Pijn / in de cursus Natuur&Gezondheid)

Pompoenpitten

Er is nog meer te doen met H2O2 / bv een mondspoeling :

Zuurstof 3

In elk nieuw bericht geven we je een toepassing van H2O2 voor gezondheid, als huisremedie of voor therapie.

Voor het geval dat…

Mocht jij bij diegenen behoren die de coronavaccinatie niet wil; maar misschien toch moet? (just in case) dan laat diegene die jou vaccineert deze brief ondertekenen. Met een getuige van jouw kant erbij die ook ondertekent. Doe hierbij ook de ID-check.

VACCINATIE-VERKLARING
Ik – de arts, die dit ondertekend heeft – verklaar hiermee bindend, dat het volgend vaccin
——————————————————- (naam)
van ——————————————— (naam van de producent)
ter voorkoming en bescherming tegen volgende ziekte(s)
————————————————————–
toegediend is en uit volgende bestanddelen bestaat:
————————————————————–
—————————————————————————————————————————-
Dit vaccin is vrij van schadelijke stoffen, vervuiling of vergif. Ik heb het vandaag aan de volgende persoon toegediend:
Naam: ———————————————————
Adres: ———————————————————
Woonplaats: —————————————————-
Geboortedatum: ————————————————
Ten tijde van de vaccinatie was de ontvanger gezond, met uitzondering van ——————————————————————————————————————————————————————————————————————–waarvan ik mij na uitgebreid en zorgvoudig onderzoek heb kunnen overtuigen. Ik verzeker, dat de ontvanger voor de vaccinatie geen krampen, neurologische storingen of allergieën heeft.
Ik verzeker, dat het toegediende vaccin volkomen ongevaarlijk is voor het leven en de gezondheid van de ontvanger en/of zijn directe omgeving en geen directe of indirecte schade, ongewenste reacties en/of gevolg van ziekte veroorzaakt, zoals verlammingen, hersenletsel, blindheid, tuberculose, multiple sclerose, kanker op de plek van de injectie, nierschade, leverontsteking, diabetes enz., met of zonder dodelijke gevolgen.
Ik verklaar verder, dat het vaccin ——– jaren de genoemde ziekte, waar het tegen gegeven wordt, voorkomt. Zou de ziekte, waartegen het vaccin gegeven wordt toch in deze tijd optreden, stel ik mij vrijwillig, zonder enkele vorm van proces, met mijn privévermogen aansprakelijk. Mocht door de vaccinatie fysieke of psychische schade ontstaan, ben ik verplicht het slachtoffer, diens familie of nabestaanden financieel te ondersteunen.
Voor de vaccinatie werd de ontvanger, de ouders of de voogd over de precieze samenstelling van het vaccin geinformeerd en ook werd de bij het vaccin horende bijsluiter overhandigd.
Datum, plaats: ————————————————–
Titel, naam en handtekening van de arts:
————————————————————–
Getuige: ——————————————————-

Ik kreeg deze brief en vond het een goed idee. Deel dit document, net zoals ik ook deed en maak de anderen bewust van de gevaren van vaccinatieschade.

Niet uit angst

Het is met een gemengd gevoel dat ik aan dit artikel begin, want het betekent dat ik nog eens ga roeren in een onderwerp dat ik het liefst zou willen laten rusten, zodat het echte werk – de zorg voor een natuurlijke gezondheid –  in het licht zou kunnen komen. Het is nu ruim vier maanden dat de nieuwsberichten beheerst worden door Corona. 50 tot 90 % van alles wat te zeggen lijkt, wordt nu besteed aan Corona, zijn maatregelen, zijn virologen, zijn experten, zijn deskundigen, zijn ernst, zijn ontwikkeling. Het is duidelijk dat met dergelijke aandacht, het niet anders kan, of mensen moeten erdoor beroerd worden. Heel ons leven is erdoor op zijn kop gezet. Het is een monster dat afstand heeft geschapen, dat de politiek heeft verbijsterd, zodat de politici zich lieten dicteren door de orakels van de virologen, daarin meegesleept door de WHO dat “de hoogst mogelijke rapportering eiste”. Regeringen worden voor de rechtbank gebracht om de effecten  die ze hebben veroorzaakt bij mensen, op het vlak van gezondheid, in de economie en de samenleving. Het is een vreemde wereld, bestuurd door de media en er is niets waar de meesten meer naar verlangen dan de rust en zekerheid van het verleden. Dagelijks gonst het van de berichten. Het internet staat er bol van – omdat het een gezicht is dat de media niet geven. Deze schilderen ongeveer alles op het internet af als fake news, maar is het vaak niet omgekeerd? Constant Boeykens maakte volgende impressie : 


Corona-virus: de angst-psychose

COVID-19, het coronavirus heeft het hele sociale leven lamgelegd. En, terwijl de zoektocht naar een vaccin onverminderd voortgaat, worden ons onder druk van virologen en de regering steeds meer maatregelen opgedrongen.
Maar waar gaat het eigenlijk over? Moeten we echt zo bang zijn?

Wat is COVID 19?

Covid-19 is een afkorting van corona-virus disease (coronavirusziekte), gevolgd door het jaartal van ontdekking(2019). Het gaat dus om een corona-virus, een virus met een uitsteeksel dat op een kroon lijkt en dat ontdekt werd in 2019. Dit coronavirus is een soort verkoudheidsvirus.

Verkoudheid

Het was de Duitse wetenschapper, Dr W. Kurse, die in 1914 ontdekte dat virussen verkoudheden veroorzaken. Later, in de jaren ’50 van de vorige eeuw raakte men er hoe langer, hoe meer van overtuigd dat er snel een vaccin zou gevonden worden tegen het verkoudsheidsvirus – iets dat nog steeds niet gelukt is. Integendeel, ondertussen bestaan er meer dan 200 van die verkoudheidsvirussen. Het coronavirus is er daar één van. 

Maar in 1978 stelde Dr Muldoon, specialist in virologie en prof. geneeskunde aan de universiteit van Illinois, dat er ‘walgelijk genoeg’ niets nieuws is over een verkoudheid: Je kan maar weinig doen om je te beschermen en eens je het hebt kan je niets doen, tenzij de symptomen behandelen. 

Waarom vinden we geen oplossing?

Het lichaam van de mens bevindt zich normaal gesproken in een toestand van homeostase, waarbij tal van in het lichaam aanwezige organismen ervoor zorgen dat ons interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht blijft, en dit ondanks alle veranderingen die zich voordoen in de omgeving waarin we ons bevinden. Zodra er een of ander gevaar is, zal het lichaam er dus alles aan doen om dit op te lossen en het evenwicht te herstellen. Als symptomen daarvan kunnen we bvb. een loopneus, hoofdpijn of diarree krijgen.
Een ‘verkoudheid’ is dus eigenlijk een gevolg van de oplossing die het lichaam gevonden heeft om zich van toxines te bevrijden en het lichaamsevenwicht te herstellen.
En die oplossing wil de geneeskunde nu bestrijden.
Men zoekt gewoon naar iets dat niet kàn gevonden worden. 

Dit is zo voor de verkoudheid, maar ook voor andere ziekten, zoals bvb. ook voor Aids of,
voluit:  Aquired immuno deficiency syndrome. In het Nederlands betekent dit: een verworven immuniteitsdeficiëntie syndroom.  De immuniteit van de mensen die aids krijgen is reeds aangetast.
Mensen met een sterke, gezonde lichaamstoestand krijgen geen aids.
Zo stond in ‘Der Spiegel nr 26/01’ een art. van Franz Konz: de bewering van een seksueel over-dragen van HIV-virussen werd veel te vroeg en zonder strenge doorvoering van wetenschappelijke onderzoeken opgesteld.
Wie zijn lichaam niet met drugs of medicamenten geruïneerd heeft, zal geen aids krijgen, zelfs als hij  met verschillende partners seks heeft. Gezonde mensen kunnen het dodelijke virus goed met lichaamseigen middelen afweren.

Heel wat anders dan wat de geneeskunde vertelt. Hoe vaak heeft de geneeskunde zich al vergist? En is dit ook niet het geval met COVID-19?

Het is ondertussen aangetoond dat de infectie bij de grote meerderheid van de besmette personen mild tot zelfs onopgemerkt en zonder symptomen verloopt.  Binnen één à twee weken herstellen zij vlot van de infectie, zonder complicaties. Het zijn vooral oude, verzwakte  mensen, mensen met veel overgewicht of met een verzwakt immuunsysteem, al of niet door onderdrukkende medicatie, die problemen hebben en aan COVID-19 overlijden.

Virussen

En toch worden virussen er in medische kringen meer en meer van beschuldigd de oorzaak te zijn van corona en heel wat andere ziekten.
In feite zijn virussen niets anders dan afval van gebruikte cellen. Ze vormen geen leven op zich, maar leven in symbiose met de bacteriën. Virussen zijn afval! En afval moet uit het lichaam ver-wijderd worden. Wanneer we  ons immuunsysteem op peil houden, gebeurt dit vanzelf. Het is enkel bij een verzwakt immuunsysteem dat het lichaamseigen verdedigingsnetwerk niet sterk genoeg meer is en de mens zal ziek worden. 

Vaccinatie

De oplossing die de farmaceutische miljardenindustrie voorstelt is: vaccinatie. Daarbij wordt weer eens niet gedacht aan al de bijwerkingen van vaccinatie-schade noch aan vaccinaties die hun doel missen en zelfs ziekte veroorzaken. Bovendien weten we al dat de geviseerde doelgroep van virussen zich aanpast en hoe langer hoe meer resistent wordt. Er zijn steeds zwaardere chemische ingrepen nodig met in feite geen ander doel dan het lichamelijke verdedigingssysteem lam te leggen. In feite zorgt de industrie ervoor dat we hoe langer, hoe minder op ons eigen lichamelijk afweersysteem kunnen rekenen en dat we steeds meer van hun symptoom onderdrukkende middelen afhankelijk worden.

Wat te doen?

Misschien wordt het wel tijd dat we, in plaats van al die industriële middelen af te wachten zelf onze  verantwoordelijkheid nemen, dat we zelf ons gezondheidskapitaal beschermen door onze immuniteit op te bouwen. De belangrijkste pijlers om dit te realiseren zijn voldoende fysieke en psychische rust, voldoende rauwe, plantaardige voeding eten, voldoende water drinken, voldoende in licht en buitenlucht komen en bewegen.

C. Boeykens 

Bronnen: natuurstemmingen 124; verkoudheid en infectieziekten, zakwoordenboek der geneeskunde

Zie ook : Swiss Policy Research voor een gedegen studie over het ware gezicht van COVID-19 – niet door de media ! Alle feiten mooi opgelijst.

De enige manier om de pest te bestrijden is eerlijkheid.” Albert Camus (1947)

Dat is wat we missen – eerlijkheid. Niet het opkloppen van gegevens, maar een correct rapport van de feiten, niet alleen van aannames en gissingen van virologen, maar van alle mensen.  Laat je zeker niet beetnemen door simulaties die niet ondersteund worden door cijfers, zoals:… Nieuwe studie: “Zonder lockdown waren er 60.000 tot 250.000 Belgen gestorven”… “Corona heeft in ons land 10.000 levens gekost. Veel te veel, maar zonder lockdown waren dat er minstens 60.000 geweest. En in het horrorscenario van in het virus verzuipende ziekenhuizen: 250.000. Tot die conclusie komt professor biostatistiek Geert Molenberghs in een nieuwe studie, en internationaal onderzoek geeft hem gelijk. “ Conclusie: de maatregelen hebben gewérkt. Kijk naar New York: drie keer zoveel doden als bij ons, omdat ze te laat in lockdown zijn gegaan.”.

Is dat de realiteit? Wat kunnen de virologen zich op de borst kloppen dat ze zoveel kostbare mensenlevens hebben gered ! Hebben de maatregelen echt gewerkt? Had het echt zo’n catastrofe kunnen worden? Of hebben de maatregelen het alleen erger gemaakt ? Wie ik geweldig waardeer, zijn de tuinbouwers, die dit jaar nog harder hebben moeten werken om hun asperges te steken, hun aardbeien te plukken, hun sla te planten en ervoor te zorgen dat we allemaal goed eten hebben… om er beter tegen te kunnen !

Is het wetenschap?

Is de vaccinwetenschap echt onderbouwd?

Dell Bigtree stelt in zijn uitzending vragen bij de geldigheid van al de rapporten die we krijgen over de successen van de vaccinatiecampagnes. Dit zijn de slogans die we altijd horen. ‘Vaccins zijn veilig en effectief. ” “Vaccinschade is een zeldzaamheid.” En hun favoriet: “de wetenschap heeft het bevestigd”. 

De minst wetenschappelijke verklaring is, dat “we het enige wetenschappelijke lichaam zijn dat arrogant genoeg is om deze bewering te doen”. Niemand anders in de wetenschap zou ooit durven zeggen dat de wetenschap vaststaat en niet in twijfel kan worden getrokken. Dus als je dit niveau hebt bereikt, dat je zo perfect bent, dan hoef ik maar een klein beetje twijfel toe te voegen.

Als er zelfs enige kans is op redelijke twijfel, laten we er dan zo naar kijken. Laten we er naar kijken als in een rechtszaak. Kan ik er redelijkerwijs aan twijfelen dat dit misschien niet waar is? Laten we het nog eens doen. Hier is hoe het de begon. Bobby Kennedy werd door pres. Donald Trump gevraagd om naar het National Institute of Health te gaan om met alle grote namen van de afdelingen immunologie en infectieziekten te praten. Bobby heeft zijn opdracht geweldig ter harte genomen. Er waren acht onderzoekers met vragen en bedenkingen aan de ene kant van de tafel en 12 van de meest vooraanstaande verdedigers van de vaccinatiecampagnes, waaronder Tony Fauci, hoofd van de dienst infectieziekte, en Francis Collins, hoofd van het National Institute of Health.

In 2017 besloot Dr. Peter Aaby, die betrokken was bij het ontwerpen van de vaccinprogramma’s voor de derde wereld, de studie te doen waar we allemaal om vroegen: Hoe zit het met het vergelijken van gevaccineerde kinderen met totaal niet-gevaccineerde kinderen. Blijf ons niet vertellen dat het ons gezonder maakt, bewijs het. Er kunnen allerlei vermoedens en aannames zijn, maar hoe kunnen we het echt weten? Gebruik de wetenschappelijke methode. Doe Maar. We staan ​​er voor open. Dus dat deed hij. Hij keek naar een DTP-vaccinprogramma dat 30 jaar geleden in Guinea-Afrika plaatsvond, en wat hij herkende was de manier waarop we het programma hadden opgesteld. Het rapport was zo specifiek over de leeftijd van de kinderen en de moeilijkheden die er waren om bij elk dorp te komen, dat we aan het eind van dat jaar nog maar de helft van de kinderen hadden ingeënt. En de andere helft hadden we niet. Volledig gerandomiseerde studie, perfect. Nu kunnen we dus beide groepen vergelijken, en dit is wat hij ontdekte. DTP was geassocieerd met een vijfvoudig hogere sterfte dan niet-gevaccineerd te zijn.

Kijk wat hij te zeggen heeft. “Alle momenteel beschikbare gegevens suggereren dat het DTP-vaccin meer kinderen kan doden door andere oorzaken dan het redt van difterie, tetanus of kinkhoest. Laten we dit nu duidelijk maken, ze stierven niet aan difterie, tetanus of kinkhoest. Ze sterven aan dysenterie en malaria en al deze andere ziekten zoals het rotavirus.” En wat hij concludeerde was dat het lijkt op het vaccin, dus wat hebben  we ?… We hebben alleen gekeken naar “beschermt het je tegen de ziekte?” We hebben het nooit getest op sterfte. Dus het lijkt erop dat het hun immuunsysteem verzwakte, zodat ze zichzelf niet tegen iets anders konden beschermen.

Maar het wordt nog erger, het was tien keer zo veel als je alleen het DTP-vaccin kreeg. Als je om de een of andere reden tegelijkertijd orale polio krijgt, moet je het alleen maar vijf keer zo hoog nemen. Dr Peter Aaby bleef voortdoen met deze studies, en met hem steeds meer wetenschappers. Laten we dus naar Peter Aaby luisteren. Dit vaccin werd getest op alle effecten op sterfte in gerandomiseerde onderzoeken voordat het werd geïntroduceerd. Ik denk dat de meesten van jullie denken dat we weten wat onze vaccins doen. Wij niet. Het programma waar we het nu over hebben, het vaccinprogramma, werd eind jaren 70 geïntroduceerd na de succesvolle uitroeiing van de pokken, de WSO is een soort van het eerste immunisatieprogramma voor de landen met lage inkomens. Wat hier uitkomt, is een 2,3 keer hogere sterfte als je DTP gevaccineerd was. En dat is het meest gebruikte vaccin ter wereld. En merk nogmaals op dat dit voor meisjes duidelijk erger is dan voor jongens. Het is niet goed voor jongens, maar de meisjes doen het slechter. Wanneer je DTP-booster introduceert, stijgt de mortaliteit. Toen we introduceerden, dat hepatitis B de bron was om het vaccin te inactiveren, gebeurde hetzelfde. Nu hebben we een negatief effect aangetoond voor meisjes voor zes geïnactiveerde vaccins. DTP1 geeft 20% hogere sterfte, maar als je naar DTP3 kijkt, zien we 70% hogere sterfte voor de meisjes, tegenover de jongens.

Het kinkhoestvaccin of het kinkhoestvaccin ging gepaard met een tweemaal hogere mortaliteit. En houd er rekening mee dat de neiging is dat dit voor meisjes iets erger lijkt te zijn. Je kunt een vaccin krijgen dat volledig beschermend is tegen een specifieke ziekte, maar geassocieerd is met een hogere mortaliteit. Hoe is dat mogelijk?

Een van de wetenschappers die met Aaby samenwerkt, stond in een TED-talk en zei: ‘We doden elk jaar meer dan een miljoen kinderen met dit vaccinatieprogramma. Als we deze vaccins gewoon laten voor wat ze zijn, zouden we een miljoen levens per jaar redden. ‘ We hebben brieven gestuurd naar UNICEF. Deze non-profitorganisatie werkt in elke derde wereldnatie en ieder consulaat in de wereld werd ervan op de hoogte gebracht om dit vaccin onmiddellijk te stoppen.”

Maar zodat je niet denkt dat dit alleen in de derde wereld gebeurt, kijk eens wat we hebben ontdekt : de heropleving van kinkhoest kan te wijten zijn aan het onvermogen van vaccins om infecties te voorkomen. Wat zeg je? Is het je opgevallen dat alle uitbraken van kinkhoest nu volledig gevaccineerde kinderen betreft, en dit wordt vaccin-falen genoemd. Ik denk dat dit de gemakkelijkste manier is om dat te zeggen. Het is een complete mislukking. Maar waarom? Wat ze hebben ontdekt, is dat het vaccin eigenlijk niet beschermt tegen overdracht. Het voorkomt alleen dat je hoest. Het weerhoudt je er niet van om kinkhoest te dragen. Dus denk nu eens aan de reclamespot waarin oma en opa de grote boze wolf zijn, als ze hun vaccin niet krijgen, om bij het gloednieuwe kleinkind op bezoek te gaan, als je een beetje hoest. Dat is wat het bereikt. Oma en opa, hoe zou dat gezegd worden: “Weet je wat, ik kom niet op bezoek bij de baby omdat we nu hoesten. Er gebeurt iets in huis. We laten je gewoon met rust. ” Nee, in plaats daarvan krijg je dit stomme vaccin, dus nu ga je langskomen en mogelijk kinkhoest over dat kind verspreiden, waardoor kinderen in gevaar komen. Dit is niet iets wat je wilt doen. Dus nu hebben we van oma en opa een stille sluipmoordenaar gemaakt.

Dit is wat ze erover te zeggen hadden. Onthoud dat de wetenschap “vaststaat”. Kijk hoe de wetenschap werkt. Dit komt van de Boston University. “De ziekte is terug, omdat we niet echt begrepen hoe onze immuunafweer tegen kinkhoest werkte en niet begrepen hoe de vaccins moesten werken om het te voorkomen”, zegt Christopher J. Gill, universitair hoofddocent Global Health en hoofdauteur van het artikel (https://www.eurekalert.org/pub_releases /2019-09/buso-bro092117.php). “In plaats daarvan hebben we aannames op aannames gelegd en bevonden we ons nu in de ongemakkelijke positie om toe te geven dat we een aantal cruciale fouten hebben gemaakt. Dit is zeker niet waar we dachten dat we in 2017 zouden zijn.” Dat is een wetenschapper. Klinkt dat als wetenschap? Wist je dat de wetenschap van vaccins aannames zijn op basis van aannames die nu echt ons geluk veroorzaken. Het lijkt erop dat het niet werkt.

Maar het wordt erger. Dit kwam dit jaar uit. Onthoud dat ik niet praat over iets dat ik niet vind in een gepubliceerd tijdschrift. Alles wordt door vakgenoten beoordeeld. Hoe komt het dat ze zeggen dat ik verkeerde informatie verspreid? Kijk hiernaar. De 112-jarige Odyssee van kinkhoest- en kinkhoestvaccins – gemaakte fouten en implicaties voor de toekomst (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30793754). Je kunt het hele ding lezen, maar kijk naar deze regel die ik heb uitgetrokken. “Door de onderdrukking van gekoppelde epitopen zullen alle kinderen die door DTaP-vaccins worden geprimed, gedurende hun hele leven vatbaarder zijn voor kinkhoest. En er is geen gemakkelijke manier om deze verhoogde levensvatbaarheid te verminderen. ”

 We hebben het lichaam van je kind alleen getraind om vier van de antigenen bij kinkhoest te observeren. Er zijn er nog 100 die je lichaam niet herkent. Daarom ga je altijd een fout maken omdat we je lichaam hebben geleerd om naar het verkeerde deel van de ziekte te kijken. In tegenstelling tot het kind dat daadwerkelijk wilde kinkhoest krijgt, zal het immuniteit voor kudden blijven, ware immuniteit voor tientallen jaren, zo niet hun hele leven. Maar met dit vaccin wordt niets bereikt. Hoe zal het dan gaan met nieuwe vaccins die halsoverkop in de massa worden geduwd? 

PS – Hoe zit het met de vraag die ik in maart al uitte, hoeveel % van de fataal getroffenen of de gehospitaliseerden door COVID-19 een vaccinatie tegen griep hadden gekregen? En hoe deze vaccinatie deze mensen kwetsbaarder maakte voor een complete overweldiging door het corona-virus? Ik kan maar hopen dat al deze gegevens nauwkeurig zijn bijgehouden en dat onafhankelijke bronnen deze zo diep mogelijk uitspitten. Het zal ons zeer kritisch maken tegenover al deze vaccinatieprogramma’s.