Zo gemakkelijk

De nieuwjaarsdag is achter de rug en hopelijk was het een moment van vreugde, ontmoeting, vernieuwen, aanmoediging. Was het dat niet? Het is nooit te laat om er een duwtje aan te geven, om goede voornemens die je ooit hebt gemaakt te ‘refreshen’ en ze verder dan de lippen te laten komen. Het is toch zo gemakkelijk al dat gewens. Ik noemde het ooit gezwens… Het zijn natuurlijk mooie intenties… een goede gezondheid voor iedereen, een wereld zonder ziekte, een wereld van vrede en geluk… Natuurlijk zou ik dat willen en zou ik het iedereen willen toe-wensen. Maar stond je er ooit bij stil wat dat is, die wensen? Dat uitspreken is niet moeilijk, maar de praktijk ! Wensen is één, maar willen is twee, en het geloof, dat is nummer drie.

Als we er niets hoeven voor te doen en niets hoeven te veranderen, laat maar komen. We zullen er nog eens op klinken, we maken er nog een grap over… Heb je dat nooit opgemerkt dat mensen elkaar geluk wensen, en meteen alles doen om dat geluk de grond in te boren: dat mensen elkaar gezondheid wensen, en onmiddellijk daarna acties ondernemen om hun gezondheid te kelderen. Daar sta ik dan… In de 40 jaar gezondheidsactie heb ik het zo dikwijls gezien… Een vreemde wereld… Ik werd uitgenodigd door een organisatie om een nieuwjaarsspeech te geven over gezondheid, geluk, positief denken… Ik kreeg een uur om het gezelschap dat samengestroomd was uit het hele land toe te spreken en overliep regelrecht alles wat tot gezondheid strekt… en kreeg aan het einde een fels wijn toegestopt… Of een voordracht over reumatische ziekten, waar ik nadien werd uitgenodigd aan de koffietafel ! Ik weet niet of daar iemand echt op zijn gemak heeft gezeten, want ik had in die voordracht redelijk hard gehakt in koffie en suiker en industrievoeding… terwijl iedereen daarvan nu rijkelijk werd voorzien.

Ik heb me dikwijls afgevraagd of het nu weer zo’n samenkomst was geweest waar ik me weer voor niets had ingezet. Maar mijn troost was altijd dat er altijd hier en daar wel iemand was die de comedie van de wereld doorzag en zijn/haar eigen koers vaarde.En dat is waarom ik deze Nieuwjaarsbrief schrijf… voor iemand die niet bang is om een eigen koers te varen, voor zichzelf te denken, alles goed te overleggen en daarnaar te handelen. Er zijn (levens)wetten en die storen er zich niet aan of wij er willen naar luisteren of niet – of op zoek zijn naar compromissen – tot er niets meer van overschiet. Dat is de realiteit – maar hopelijk niet voor de Natur-El-lezers en -vrienden. En ik kan maar ‘wensen’ dat er in 2024 veel mensen zijn die zich nog laten aanraken door de ‘waarheid’ van gezond leven, gezond denken, gezond eten… en daarmee hun leven op een nieuw en uitdagend spoor kunnen zetten.

Kunnen wij u daarbij helpen? Misschien. Al de literatuur ligt klaar om gelezen en bestudeerd en gepraktiseerd te worden en voor 2024 voegen we daar een nieuw luik aan toe. We doorlopen elk onderdeel van gezonde voeding in een folder van twee bladzijden, die je indien nodig gemakkelijk kunt printen en plooien. Dat is het Pûr-Natûr-abonnement 2024. Minstens 150 folders die achtereenvolgens gaan over voedingsvragen, wat je niet zou moeten doen, en wat je moet weten over fruit, groenten, noten, zaden, pitten, granen, peulvruchten, kruiden en wilde groenten, smaakmakers en zoveel meer. Dit project begint op 22 januari, met wekelijks toezending van 5 folders. Tot 22/1 bieden we dit abonnement aan aan het intekentarief, daarna is het 39 euro. Er zijn nu 25 abonnees en we wachten nog een beetje af hoe het verder loopt. Als dit project goed lukt wordt dit in 2025 doorgetrokken naar alles over wat zich in de rand van de voeding bevindt: supplementen en therapeutische hulpmiddelen, en folders over de honderd belangrijkste ziekten of aandoeningen.

Maar om dat tweede luik te beginnen, moeten er geen 25 abonnees zijn, maar minstens 100 ! Dus dat wordt spannend ! Bedankt voor al diegenen die Natur-El al zoveel jaren zo trouw volgen… Dat geeft me een warm hart en iedere ontmoeting is een bevestiging dat het niet tevergeefs was… maar tegelijk zie ik dat er nog veel werk is om niet op te houden om steeds met hetzelfde plezier de natuurlijke weg te gaan. De folders uit het abonnement zijn één instrument, maar ook het volgen van de activiteiten is een enorme ondersteuning.

De Melk-brief

In zijn boek “Save Yourself from Breast Cancer” presenteert Dr. Robert M. Kradjian, een borstchirurg, een  ontnuchterende kijk op kanker: volgens de door hem aangehaalde statistieken zijn de totale sterftecijfers sinds 1930 niet verbeterd. In dit goed onderbouwde boek benadrukt hij dat zelfs vroege detectie, geavanceerde behandeling en voortgezet onderzoek de Kankerepidemie en borstproblemen niet hebben opgelost. Wat volgens hem nodig is, is meer nadruk op preventieprogramma’s, vooral op de programma’s die de nadruk leggen op voeding. 

In zijn publicatie “The Milk Letter” (a message to my patients) beschrijft hij zeer consequent hoe elke soort melk aangepast is voor de noden en de ontwikkeling van dat dier. Hij wijst erop dat we op verschillende manieren informatie kunnen opdoen, en één daarvan is de observatie van de natuur. En wat zien we daar? Zodra het jonge dier zelfstandig genoeg is om zijn normale voeding te gebruiken, het door de moeder wordt afgewezen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, “als het niet schaadt, is er toch geen probleem?” Ook daar gaat Kradjian diep op in, want dat is het grootste argument om het niet te gebruiken. Hij besluit zijn brief met :

“Drink geen melk voor de gezondheid. Ik ben er op grond van het gewicht van het wetenschappelijke bewijs van overtuigd dat het ‘geen goed voor het lichaam doet’. Het toevoegen van melk zal de voedingswaarde en veiligheid van uw dieet alleen maar verminderen. De meeste mensen op deze planeet leven heel gezond zonder koemelk. Jij kan dat ook. Het kan moeilijk zijn om te veranderen; we zijn sinds onze kindertijd geconditioneerd om melk te beschouwen als ‘het perfecte voedsel van de natuur’. Ik garandeer je dat zonder melk leven veilig is, je gezondheid verbetert en dat het niets kost. Wat kun je verliezen?”

De brief werd vertaald en is beschikbaar als pdf. Daarnaast is ook ZuivelVrij een interessante aanvulling om je te motiveren om het zuivelgebruik stop te zetten. Waar haal je dan je calcium? Zuivel is een slechte calciumleverancier, getuige daarvan de vele gevallen van osteoporose vooral in die groepen waar veel melk wordt gebruikt.

Leven met meer energie

Als je denkt aan “energie”, wat is het eerste wat in je opkomt? Denk je aan voeding? En aan wat voor soort voeding denk je dan? Zijn het de calorieën? Nee, calorieën alleen vertellen niet alles over energie. Moesten alle door mensen gegeten calorieën zomaar automatisch uitmonden in “energie”, zou er nog nauwelijks iemand zijn in onze westerse wereld die zou klagen over te weinig energie. Natuurlijk gaat het ook niet zonder calorieën, maar er is iets meer nodig om iemand dat heerlijke gevoel te geven om te ‘leven’. We hebben het een naam gegeven: “maximale zenuwkracht”. Daar is het allemaal om te doen, want als die verzwakt, vertragen ​​niet alleen de opname- en eliminatiefuncties van de darmen, maar ook van de nieren, huid en longen. Ons lichaam kan de zich ophopende giftige afvalstoffen niet efficiënt verwijderen als onze Vitale Kracht zich in een trage, lage trillings- en energieverlaagde toestand bevindt!

Voor elk gevolg moet er een oorzaak zijn! Alle ziektetoestanden zijn gevolgen van een gemeenschappelijke oorzaak: verzwakking, uitputting, overbelasting. De fundamentele oorzaak van verzwakking is ongetwijfeld een slechte voeding. Het gemiddelde voedsel van de beschaving is zo beroofd van zijn micro-voedingsstoffen, dat op uitzondering van de macro-voedingsstoffen, zowat alles ontbreekt wat levensbelang is. 

De wet: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’, staat in vlammende letters op het portaal van de eeuwigheid geschreven, en niemand kan het ontkennen, niemand kan het bedriegen en niemand kan eraan ontsnappen. – James Allen

Voedingsstoffen worden verwijderd! Je kunt niet verwachten dat je met slechte brandstof een hoge Vitale Kracht kunt opbouwen. De meeste mensen lijden aan chronische ondervoeding. Het voorvoegsel “mal” betekent ziek of slecht. Ondervoeding betekent slechte voeding en komt, in gewone woorden, neer op een slechte gezondheid!

Op het eiland Cos in Griekenland zat Hippocrates, de arts-leraar en vader van de geneeskunde, 2500 jaar geleden in de schaduw van een boom op een prachtige heuvel. Hippocrates verlichtte en onderwees zijn studenten met deze briljante, feitelijke, nauwkeurige en tijdloze woorden van wijsheid: “Uw voedsel zal uw medicijn zijn!”

Niemand heeft tot nu toe op welsprekender wijze een manier van leven gegeven! Het hele Detox Dieet, Lichaamszuivering- en Genezingssysteem is gebaseerd op deze ene essentiële waarheid:

UW VOEDSEL ZAL UW MEDICIJN ZIJN!

Dit systeem is gebaseerd op het principe dat je met de juiste voeding (natuurlijke, gezonde voeding) je lichaam kunt reinigen, zuiveren en opbouwen en een perfecte gezondheid kunt vinden. Ja, voeding kan uw gezondheids medicijn zijn!

Ontelbare onderzoekers en nog meer mensen in de dagelijkse praktijk van hun leven hebben in hun hele lange leven bewezen dat groenten en fruit de verbazingwekkende natuurlijke remedies bevatten voor de meeste fysieke problemen van de mens. Meer energie door minder !

De medische wereld benadrukt dat zij ernaar streeft de Vader van alle artsen na te volgen. Het vereist zelfs dat de beoefenaars de eed van Hippocrates afleggen, een van de meest sublieme verklaringen van verheven ethiek die ooit zijn geschreven. Toch zijn er vandaag de dag duizenden toegewijde bacteriologen, farmaceutische onderzoekers en scheikundigen in glanzende laboratoria in elke grote stad over de hele wereld bezig met het ontwikkelen van synthetische, magische “wondermiddelen” voor alle menselijke ellende. In tegenstelling tot Hippocrates lijkt hun strijdkreet te zijn: “Uw remedie zal ons nieuw uitgevonden wondermiddel zijn.” Maar ik durf erop wedden dat het niet jouw energiepeil zal herstellen. Stimuleren, dat wel… maar stimuleren tot er niets meer te stimuleren valt, waartoe leidt dat? Het is duidelijk dat we het energievraagstuk met aandacht moeten bestuderen…

Open je geest, want de deuren van wijsheid zijn nooit gesloten. – 

Ben Franklin

De natuurlijke genezende kracht in ons is de grootste kracht om beter te worden – Hippocrates, vader van de geneeskunde 

Denken voor Gezondheid

We zien het wel, we weten het wel, we voelen het wel, maar we weten niet hoe eraan te beginnen… Het zijn mijn gedachten, en ze komen zomaar. Ik kan er niets aan doen. Ik wil ze niet en terwijl ik ze toch niet wil, word ik erdoor beheerst…

Je denkt, en wat denk jij? Zijn het gedachten die gewenst, met een positief doel, opbouwend, versterkend, bemoedigend zijn? Als elke gedachte zo is, dan hebben we het beste bereikt … Want wat kan je nog meer dromen van je gedachten, dan dat ze je creatieve werkplaats zijn, waar je ruimte krijgt om je te ontplooien, waar plannen worden gesmeed en middelen worden gevonden om ze ten uitvoer te brengen?

Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, heeft niemand zich een verwijt te maken, integendeel. Mocht het toch gebeuren, dan ten onrechte. Maar het is moeilijk te meten of dit ‘het beste’ is. Kon het beter? Misschien wel. Kon het slechter? Ontegensprekelijk…

Nu kan iedereen zich verwijten maken over de niet genomen kans of de gemiste kans, de juiste of de verkeerde beslissing in het verleden… Tijdverlies. Sommige mensen beklagen zichzelf een leven lang. Het is niet eens zeker of die kans, toen, op dat moment, wel aan hen besteed was. Het is gemakkelijk om op het standpunt van nu naar het verleden te kijken – met een kennis die je toen niet had. Maar gewoon met twee voeten op de grond staan en denken en doen naar beste inzicht, volgens je beste kunnen en weten… dat zou een verschil maken. Mensen zijn ‘geprogrammeerd’ door opvoeding, ervaringen, cultuur, het herhalen van handelingen, het steeds weer horen van dezelfde informatie… en dat heeft geleid tot voorkeuren, voorwaarden, voorinstellingen, rationele of irrationele standpunten… Die zijn er. Soms ontdek je dat dàt je valkuil is. Hiermee komen we op het terrein van de menselijke conditionering. Je zou het menselijke vangnet als volgt kunnen samenvatten: sommigen hebben last van een naar binnen geslagen “Nee” tegen zichzelf. Het idee “ik ben niet goed zoals ik ben” is soms de basis van de menselijke conditionering. Nu lijkt het logisch om dit “Nee ” te vervangen door steeds maar “Ja” te herhalen aan onszelf. Maar wat je dan doet is niet meer, dan proberen een nieuw laagje conditionering over de oude te leggen. Je probeert kunstmatig een “Ja” te creëren. Het is echter niet nodig om een “Ja” te fabriceren, want dit “Ja” dat je zo graag wil voelen, dat is er al, dat zit al in je! Je bent ermee geboren. Het ligt verborgen onder allerlei lagen van oude conditioneringen. Dit “Ja” wordt vanzelf zichtbaar als je die negatieve conditioneringen uitzuivert. Het leven is van nature op het leven gericht en doet alles om zich maximaal te handhaven. De negatieve programmeringen hebben dit streven naar maximaal leven overdekt en onze logische geest weet dit, maar durft niet tegen de overtuiging ingaan, omdat het dan op onzeker vlak gaat.

Het ont-programmeren van negatieve overtuigingen is een intelligente manier om je energie maximaal te benutten. De deprogrammering van beperkende overtuigingen is het doen ontwaken van je immer aanwezige wil om positief te zijn en dus ook te denken.

Onze logica kan vertellen dat veel van onze overtuigingen verkeerd zijn, maar vindt wel ergens een reden om dat niet te veranderen.

Het “overschrijven” van foutieve programmeringen is een moeizame weg die soms alleen maar tot kunstmatige veranderingen aan de buitenkant leidt, maar niet tot werkelijke doorbraken. Wanneer een nieuw ingevoerde positieve boodschap telkens tegengesproken wordt, brengt dit maar weinig vooruitgang teweeg. De assertiviteitscursussen uit de jaren ’70 zijn daar een voorbeeld van. Je leerde er een imago van kracht en weerbaarheid opbouwen, het ego versterken. Dat is niet meer dan een uiterlijk pantser. Van binnen verandert er niets wezenlijks aan het gevoel van kwetsbaarheid en onmacht. Je komt met deze aanpak niet in contact met je werkelijke krachtcentrale. Dat betekent echter niet dat al die technieken helemaal zinloos zijn of waren. Er zal altijd wel enige vorm van persoonlijke groei en bewustzijn mee gepaard gaan, maar het is niet de kern. 

Ontprogrammeren van negatieve overtuigingen betekent dat je de persoonlijke identificatie doorbreekt met al die ideeën waar je zo mee was verkleefd. Al die overtuigingen, al die leugens worden afgepeld en verliezen progressief  hun impact. Je komt hierdoor in contact met je échte kracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat je eerlijk je beperkende patronen onder ogen ziet. Dat is niet altijd even leuk. Maar gezien je positief denkt, weet je dat dit een noodzakelijk onderdeel is voor je ontplooiing. Bovendien moet je veel van die onderdelen niet bewust oproepen. Ze komen gewoon als het er de tijd voor is. Het is verrassend dat positief gedachten niet altijd in positieve zin worden gebruikt. Het kan neerkomen op het ontkennen van de persoon die men is en de mogelijkheden die men heeft. De achterliggende reden kan een soort verdriet of weemoed zijn. Terwijl de innerlijke stem hoopt op een beter leven, drukt men dit steeds weer naar beneden. Het is zoals de knop van een bloem die men gesloten houdt.  Nochtans is positief denken de uitgelezen kans om de zelfkennis te vergroten en de positieve hoedanigheden te ontdekken en te ontplooien. Humor en een goed relativeringsvermogen zijn als een helende zalf.

Affirmaties en positief denken kunnen soms een afleidingsstrategie worden om het groeiproces te omzeilen. 

Waarom houden mensen zich bezig met affirmaties en positief denken? De motivaties kunnen verschillend zijn. De vraag is alleen wat we verstaan onder ‘positief denken’. Is het een vlucht uit de werkelijkheid of is het een aanzet tot het scheppen van een andere werkelijkheid ? Is het niet omdat mensen een probleem hebben met mensen, situaties, feiten en gebeurtenissen, die ze willen onderdrukken… dat ze verlangen om positief te denken? 

We hebben een heel jaar studie gemaakt over voeding, levenswijze, ziekten, falende gezondheid… Maar wist je dat zoiets past in positief denken? Het gaat er niet om een probleem uit de weg te gaan en ervan uit te gaan dat het vanzelf wel zal verdwijnen, terwijl je gewoon doorgaat om het probleem te voeden. Er is geen probleem met kennis, met informatie. Het is alleen hoe je met die informatie omspringt. Als het alleen maar is om te weten “wat je zou moeten doen, maar toch niet zou doen, en al de gevolgen te kennen, maar door te gaan met het veroorzaken”… voedt dit alleen frustratie, angst, ontevredenheid.

Maar ik kom terug op het beste wat men kan doen :”Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, dan kan ik je feliciteren.

Dat wordt meteen de inzet voor onze laatste les in de cursus Natuur&Gezondheid. We nodigen je uit op 25 juni / 14 uur te Erwetegem voor de samenhang tussen “gezonde gedachten” en een goede gezondheid. Zeer bemoedigend, hoopgevend en inspirerend !

“De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.”

Al 40 jaar lang zijn we bezig met het selecteren van goede ondersteunende ideeën en adviezen. Alles over positieve gedachten, stressbeheersing, slaap en ademhaling werd samengebracht in de Module P. Alle artikels, boeken, publicaties uit al die jaren, vind je in deze Module. Voor 30 euro vind je hier een schat aan informatie die helpt om het beste uit jezelf te halen !