Alles kan veranderen

Al veertig jaar lang trek ik aan de bel voor verandering, maar mensen gingen op de rem staan en vertelden me “dat ze zoiets niet gewoon zijn”. Zien we het zo dat onze gewoonten zich noodgedwongen moeten herhalen? Dat het onmogelijk is om aan de wurggreep van de steeds bevestigde handelingen te ontsnappen ?

DENK HIER EENS AAN :

• In het memo dat werd opgesteld toen Fred Astaire in 1933 bij MGM auditie had gedaan, staat :  ‘Kan niet acteren.  Een beetje kalend.  Kan een beetje dansen.’  Fred Astaire had het memo ingelijst en naast zijn open haard in zijn huis in Beverly Hills opgehangen.

• Socrates werd verweten dat hij de jeugd verpestte.

• Toen Peter J. Daniel in de vierde klas van de lagere school zat, zei zijn onderwijzeres, mevrouw Phillips, dat het nooit wat zou worden met hem.  Peter was analfabeet tot zijn zesentwintigste.  Toen las een vriend van hem een boekje voor over hoe je rijk moet worden.  Later werd hij eigenaar van de bars waarin hij vroeger in vechtpartijen verwikkeld raakte en hij schreef een boek, met de titel Mrs. Phillips, You Were Wrong.

• Louisa May Alcott, de schrijfster van Onder moeders vleugels moest van haar ouders werk zoeken als dienstbode of naaister.

• Beethoven speelde beroerd viool en werkte liever aan zijn eigen composities dan dat hij zijn techniek verbeterde.  Zijn leraar zei dat hij een slecht componist was.

• De ouders van de beroemde operazanger Enrico Caruso wilden dat hij ingenieur zou worden.  Zijn leraren zeiden dat hij geen mooie stem had en absoluut niet kon zingen.

• Walt Disney is ooit ontslagen door de hoofdredacteur van een krant omdat hij te weinig ideeën had.  Hij ging ook verscheidene keren failliet voordat hij met Disneyland begon.

• Thomas Edisons onderwijzeressen zeiden dat hij overal te stom voor was.

• Albert Einstein leerde pas praten toen hij vier was en kon pas lezen op zijn zevende.  Zijn onderwijzeres vonden hem ‘geestelijk lui, onaangepast en altijd in een rare droomwereld verzonken’.  Ook is hem de toegang geweigerd tot de Technische Hogeschool van Zürich.

• Louis Pasteur was op de universiteit maar een middelmatige student.

• Isaac Newton was een uitgesproken slechte student.

• De vader van beeldhouwer Rodin heeft eens gezegd :  ‘Mijn zoon is een idioot.’  Hij gold als de slechtste leerling op school en zakte drie keer voor het toelatingsexamen voor de kunstacademie.  Volgens zijn oom kon hij niet leren.

• Leo Tolstoi, de schrijver van Oorlog en vrede, heeft zijn studie afgebroken.  Van hem werd gezegd dat hij niet kon leren en er ook niet voor gemotiveerd was.

• Henry Ford ging drie keer failliet voordat hij uiteindelijk succes had.

•`Winston Churchill bleef zitten in de zesde klas.  Hij werd pas premier van Groot-Brittannië toen hij tweeënzestig was, na een leven van mislukkingen.  Zijn grootste prestatie leverde hij als bejaarde.

• Achttien uitgevers weigerden Richard Bachs’ verhaal Jonathan Livingston Seagull totdat Macmillan het in 1970 uiteindelijk wel uitgaf.  In 1975 waren er alleen in de Verenigde Staten al zeven miljoen exemplaren van verkocht.

• Richard Hokker werkte zeven jaar aan zijn humoristische oorlogsverhalen.  Eenentwintig uitgevers weigerden zijn script.  Nadat Morrow het had uitgegeven, werd het een bestseller, een succesvolle film en een uiterst populaire televisieserie.

Rooseveldt verwoordde het zo vaak : nooit, nooit, nooit opgeven !

Wat niemand anders kan doen

Gezondheid is… verzuring ongedaan maken
Voor de meeste mensen is het een raadsel hoe de natuur geneest. In “Reuma natuurlijk genezen” zet Stefaan de grote groep van aan reuma verwante klachten in de schijnwerper en hij gaat in op de vele risico’s en factoren die een invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van reuma. Hij verklaart waarom de meesten denken “dat reuma niet te genezen is”. Zolang ze doorgaan daden te stellen die in de kaart van reuma spelen, is dat waar. Zijn advies : “verlaat de wegen waarop ziekte haar intrede doet, en schep een genezingsklimaat en ook reuma blijkt dan te verdwijnen”. De genezing van reuma wordt niet herleid tot het niet gebruiken van risico-voedingsgroepen, of het toevoegen van een gezondheidsbevorderende suppletie of supervoeding, maar wordt gezien in het consequent toepassen van alle gezondheidsprincipes. Zelden kreeg u in zo’n kleine uitgave zo’n volledig beeld over wat reumapatiënten zélf kunnen doen om hun gezondheid te herwinnen. Een aanrader voor al diegenen die de moed en de durf hebben om hun voedings- en levensgewoonten te herzien, en bereid zijn een eind met de natuur mee te gaan.
In twaalf hoofdstukken wordt aangeknoopt met tientallen positieve maatregelen tegen reumatische klachten. Ook het zuur-basen-evenwicht wordt nauwkeurig belicht.

Annick schreef vorige week nog : “Ik lees momenteel jouw boek over Reuma, het brengt veel verduidelijking. Ben een week aan het sappen en ondervind dat mijn ontstekingspijn weg ebt.”

Gezondheid is – Zelf de handen aan de ploeg slaan !
“Ongeveer twintig jaar heb ik er voor nodig gehad om een zo volledig mogelijk beeld te maken van wat gezondheid en ziekte zijn, hoe ze bereikt en onderhouden worden. Ik heb in die tijd heel wat vooroordelen en ingeprente ideeën moeten loslaten… om te komen naar wat het betekent “de natuur het werk te laten doen”.
We zijn ervan overtuigd dat we in het geval van ziekte “iets moeten doen”… maar we hebben ziekte vaak niet eens begrepen. Hoe kunnen we dan weten wàt we kunnen of moeten doen ?
Veel mensen doen dan beroep op hulpdiensten, mensen die er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te helpen ‘genezen’. De patiënt legt zijn lot in de handen van therapeuten en dokters en verwacht ervan dat deze de zaak oplossen. De dokter is er toch voor geplaatst om je lichaam – en indien nodig ook je geest – te herstellen? Slechts zelden komt er iemand op het idee dat gevolgen ook oorzaken hebben. Ik heb gebruik gemaakt van vergelijkend onderzoek, publicaties, wetenschappelijke analyses, diverse signalen die door verschillende instanties worden gegeven, ontelbare getuigenissen van mensen die hun eigen aftakelende conditie wisten om te keren. De voorbije dertig jaren heb ik enkele van die boeken vertaald naar het Nederlands om deze toegankelijk te maken voor een groot publiek. De reacties op veel van die publicaties zijn zo warm onthaald door het publiek, door dokters en mensen uit de verzorgingswereld, dat ik op vraag van velen in “Het 12-punten-Programma”  een samenvatting maak van de essentiële punten die iedereen moét weten, bij wijze van een bewustwordingsproces en om het persoonlijk engagement op dit terrein aan te moedigen.
Ik heb me tot doel gesteld een werk af te leveren waarin in vogelvlucht de “gezondheidsmakers” worden afgewogen tegen de “ziektemakers”. Zelfs al ben ik me ook bewust dat ik met het publiceren hiervan veel mensen en instanties en belangengroepen tegen de kar rijd, toch mag het me er niet toe brengen deze informatie bij te werken, zodat ik iedereen wat meer naar de mond spreek… Bij deze ga ik uit van het principe dat eenieder zelf moet in staat zijn te beoordelen wat het hem of haar waard is om in goede gezondheid te blijven en wat men ervoor wil doen. In ieder geval zal “Gezondheid, Doe het zélf !” (de ondertitel) helpen begrijpen “waarom” er zoveel ziekte en lijden is… tevergeefs.

Naast enkele zeer sympathieke aanbevelingen en tips bevat het boek ook enkele moeilijkere thema’s die de wil tot verandering zullen activeren. Maar we moeten ook weten waarover dit boek handelt ! Het is geen kleinigheid, niet iets wat men op één twee drie realiseert. Het is geen kuur, een advies voor enkele weken, maar een levenswijze die niet aan de ‘mode’ onderhevig is. 

Boekenserie

 

Vitamine C

“Onlangs heb ik op een site de opmerking gezien dat het nemen van vitamine C ter preventie of behandeling van Corona-symptomen een goede oplossing is, hetgeen ik wel al wist, maar dat de keuze evengoed de meest goedkope (synthetische) mag zijn omdat men er veel van dient in te nemen en dat het anders te duur zou uitvallen.
Ik vind dit een vreemde redenering…. Synthetisch staat niet in mijn woordenboek en ik weerhoud me om deze soort vit. C te kopen. Daarnaast is deze soort vooral als men er veel van inneemt een vrij zure substantie wat dan weer maag- en darmstoornis kan geven. Ik denk in het bijzonder aan iemand die sinds lang te maken heeft met maag- en darmproblemen (prikkelbare darm, verteringslast).
Wat is uw mening hierover:
– Is synthetische vit C een goede keuze voor gezonde personen?
– Is natuurlijke vit C altijd beter?
Beste, Waarschijnlijk heb je een eerdere mail een paar dagen geleden gemist ivm vitamine C. Er werd via verschillende kanalen aandacht aan geschonken. Het is één van de vele pistes die men kan volgen om zich beter te beschermen – als preventie of curatief – tegen infecties. Dit is sinds jaar en dag bekend en Linus Pauling heeft dit bevestigd. Alleen gebruikte hij al net zo de goedkoopste vorm – natriumascorbaat. Maar ik lees dat iets onnatuurlijk zo moeilijk in je kraam past en ik ben blij dit te horen, want het lijkt me dat vitamine C zo gemakkelijk uit voldoende fruit te halen is. Een dokter vertelde jaren geleden ons dat het onmogelijk is om uit fruit voldoende vitamine C te halen. Hij maakte een berekening op basis van 200 gram fruit per dag. Toen ik zijn gecijfer overliep, vertelde ik hem dat dit duidelijk niet mijn situatie was, maar dat hij dat ongeveer maal tien moest doen. Hij hield me voor een grappenmaker, maar ik legde uit hoe onze voeding in elkaar zit, en toen sprak hij wel anders. Is synthetisch dan een probleem? Het brengt je direct in een medicijnen- en remedie-sfeer, terwijl we nu spreken over preventie. Natuurlijke Vitamine C is ruim voldoende voor preventie. En indien er ook maar iets aan de hand is, laat mensen vasten en geef ze elke dag 2 liter van het beste zelf geperste sinaasappelsap. Dan wil ik zien wat er gebeurt !

In Natuur&Gezondheid 1/Vitamines is een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan Vitamine C en dit wordt direct gekoppeld aan sinas- en fruitgebruik. En dat niet alleen ter preventie van besmettingen.  Iedere dag een sinaasappel zorgt ervoor dat kanker minder kans krijgt. Citrus-vruchten verminderen het risico van mond-, keel- en maagkanker met wel de helft. Tevens vermindert één extra citrusvrucht per dag naast de dagelijkse aanbeveling van vijf stuks fruit en groente het risico van beroerte met 19%. Dit concluderen Australische onderzoekers van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi- zation (CSIRO) onder leiding van dr. Katrine Baghurst.

Uit het onderzoek dat is gebaseerd op 48 internationale studies bleek, dat citrusfruit niet alleen het risico van kanker verminderde, maar ook het risico van hart- en vaatziekten, overgewicht en suikerziekte.

Van alle fruitsoorten hebben citrusvruchten het hoogste gehalte aan anti-oxidanten. De weerstand wordt hierdoor verhoogd en de tumorgroei geremd. Citrusfruit bevat meer dan 170 verschillende plantenstoffen waaronder meer dan zestig flavonoïden. Dat is dus heel wat meer dan alleen maar vitamine C. Als je een sinaasappel eet, dan doe je dat niet om de vitamine C, maar om de voeding, om de smaak, om het verfrissend genot dat zo’n vrucht geeft. En dat gezondheidsvoordeel van vitamine C, anti-oxidanten en veel andere heilzame stoffen, krijg je er zomaar gratis bij.

Sinaas

Zie ook “The Orange Juice Diet” / Jinjee Talifero

Weerbaar zijn

Wat doe je om je lichaam uit te rusten om een ​​(dodelijke) infectie te bestrijden? Zijn er natuurlijke manieren om het immuunsysteem van het lichaam te versterken en stress te verminderen? Kunnen we veel voorkomende ziekten zoals auto-immuunziekten, hartaandoeningen, kanker en diabetes voorkomen en terugdraaien door de juiste voeding en levensstijl te volgen? Hoe kunnen we de effecten van veroudering vertragen en ongedaan maken?

Er is tegen ons gelogen over wat ons lichaam kan doen met betrekking tot zelfgenezing, en als het geen leugens waren, heeft men nagelaten om ons daarover in te lichten.

De waarheid is dat ons lichaam alle instrumenten heeft voor zelfregeneratie en radicale genezing. Dit is de sleutel om de uitdagingen waar we nu voor staan ​​over de hele wereld. Het vraagt radicale keuzes om uit te stijgen uit de angst en niet te wachten tot je gevangen wordt in de illusie over het vaccin dat we verwachten.

Zoals ik op 10 maart al schreef, voelde ik dat er iets achter zat. Ik weet dat het vandaag een scheldwoord is om een complot te vermoeden, maar hoe meer feiten ik ken, hoe meer ik het gevoel heb dat dit een aangestoken kruitvat is met een verborgen agenda. “De wereld is er niet klaar voor”, waarschuwde hij in 2015. Twee jaar later herhaalde hij dit nogmaals… Ondertussen was het vaccinatienetwerk steviger en steviger aan het worden. Je kon het voelen aankomen hoe er steeds meer druk werd gezet op gesloten gemeenschappen… Maar veel waren niet gewillig genoeg… Maar dit zou hen zeker overtuigen ! Ze zullen erom smeken.,!

Overloop de blogberichten van de voorbije maand, en je hebt al een heel idee over wat te doen om je te wapenen. Niet alleen nu, maar altijd. De tijd waarin we leven is te ernstig om teveel steken te laten vallen. In het boek Natuurlijke Hulp bij Ontsteking en Pijn vind je de sleutels die goud waard zijn in deze tijd !

Ontsteking Pijn kaft

Dit Digitaal Boek in de DrsPûrNatûr-serie overloopt de factoren die aanleiding geven tot ontstekingen (en veroudering). In heldere, goed begrijpbare taal, moedigt het aan om een actieplan op te starten dat de risico’s in geval van infectie kan verkleinen.

Het digitaal boek kost 12 euro / te storten op rekening van Natur-El of aan te schaffen via de webshop van Herbômont.

Noteer: dit boek maakt deel uit van de cursus Natuur&Gezondheid / module O (Ontsteking en Pijn), waar behalve dit boek ook volgende boeken zijn opgenomen :

 • Hoofdpijn & Migraine
 • MucusVrij
 • het OntstekingenDossier

Daarnaast is er de audio-opname “Nooit Meer!” en bevat deze module ook andere artikels en documenten die bemoedigend en verhelderend zijn. Deze module kost : 30 euro.

Citaat :

‘Anders dan sommige boeken over geneeskunde en microben, heeft dr. Blaser geen angst voor exotische ziekten of superbacteriën die bestand zijn tegen alle bekende medicijnen.
Hij uit een eenvoudigere maar belangwekkendere zorg: de schade die het moderne leven toebrengt aan het grote aantal microben dat wij allemaal, ook gezonde mensen, te allen tijden in ons hebben.’ – The Wall Street Journal

Wij zijn allemaal kinderen van de tijd waarin alles nog eens goed koken, blancheren en ontsmetten, de regel was. Dat vertaalt zich in een versmald microbioom. Bacteriën zouden niet moeten gezien worden als risico, gevaar of schadelijk. Wanneer de basisgezondheid goed is, en men is begiftigd met een rijke variatie symbiotische bacteriën, zal ziekte alleen maar dan komen, als ze echt nodig en nuttig is. Maar wie kan zeggen dat men nog beschikt over die rijke verscheidenheid aan bacteriën, dat samenwerkend evenwicht dat zo nodig is om de gezondheid een stevig draagvlak te geven?

Misschien geeft volgende info ook een mogelijke insteek : Karel van Wolferen

C-Rona of Sharona

We moeten nu leren om in codetaal te schrijven, want het lijkt dat de zoekmachines en de sociale media de alternatieven uitfilteren. Dat heeft een aantal schrijvers doen besluiten om afgeleide benamingen te bedenken. Roger Haeske pakte een maand geleden al uit met Sharona en zegde erbij “denk niet dat ik van een andere planeet ben en niet kan schrijven…”

Cecile stuurde me deze morgen een opmerking “Ben benieuwd hoe het eraan toegaat in India”. Dat is ook een gedachte die we hier veertien dagen geleden besproken hebben, toen de beelden de wereld rondgingen van de overvolle treinen en stations en pleinen in India waar “afstand nemen geen optie is… Met de besmettelijkheid van C-Rona moet dat toch al tientallen miljoenen mensen besmet hebben en door de gebrekkige medische infrastructuur zou dat toch al honderdduizenden sterfes moeten geven? Of, zou het beperkte – tot geen – gebruik van vlees daar toch een invloed hebben? Indiërs zijn gewoonlijk slank – en zoals we gisteren zagen is een typisch profiel van ernstige complicaties overgewicht. Ook teveel eiwit en vet zijn contra-indicaties… Alhoewel het ideale volk niet bestaat, blijf ik met interesse kijken wat ginder staat te gebeuren.

Cecile stuurde ook een artikel over de Nederlandse Psychiater Damiaan Denys die vorige week in NRC pleitte voor ‘omarming’ van het virus. Hij zegt: “In plaats van te proberen het c-ronavirus te beheersen en te bevechten alsof we in een oorlog zitten, is er een beter alternatief. „We moeten het virus omarmen. Waarom omhelzen we het niet als vriend in plaats van het als vijand te bevechten?”

De reacties waren „Overwegend positief, maar ook venijnig en negatief. Voor sommigen gaf het een stem aan hun eigen onderbuikgevoel. Maar er waren er ook die me vergeleken met de nazi-arts Mengele.”

Het volgende zijn maar een paar citaten uit het artikel dat je kunt lezen op :

Denys roept op om de dood van mensen en zelfs hele groepen mensen door dit virus te accepteren. Dat lijkt te botsen met het recht op leven zoals dat verankerd is in, onder meer, de Grondwet?

‘Het [virus] velt een vonnis over onze gezondheid. Wie oud of verzwakt is, een slecht hart of zwakke longen heeft, in het verleden te veel gerookt, gegeten of gedronken heeft, gaat er het eerst aan.’ Denys omschrijft het virus als een rechter. Vindt hij dat er iets rechtvaardigs zit in de manier waarop het virus toeslaat?

„Dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak, maar je kunt niet zeggen dat het virus oneerlijk is. Het virus lijkt gemiddeld genomen vrouwen en kinderen te sparen, het volgt in die zin dezelfde logica als waarmee reddingsboten werden toegekend op de Titanic. Het zou zeker een ander gevoel oproepen als het virus vooral kinderen en jonge, gezonde mensen zou doden.”

‘Het virus werd geboren op een exotenmarkt waar levende en dode honden, kippen, slangen, civetkatten en vleermuizen zij aan zij worden verzameld door de consumerende mens die zichzelf het recht toe-eigent alles te verorberen wat een aarde te bieden heeft.’ „Het virus stelt iets aan de kaak: ons mateloze consumeren en onze wilde rit over de aardbol. We trekken met miljoenen tegelijk per dag over de wereld, en nemen dan dit virus met ons mee. Dat is niet de schuld van het virus, maar van ons gedrag. Het virus dwingt om daar op een andere manier naar te kijken.”

‘De crisis van het coronavirus draagt het dna van onze moderne levensstijl: consumering, globalisering, mediatisering, individualisering, technocratisering en een heimelijke hunkering naar verloren sacraliteit.’

Riet las me daarjuist ook een positief signaal voor : er is in Duitsland een rush naar Spaanse sinaasappels. Dat zijn al die mensen die gisteren deze mail hebben gelezen over oa de bescherming door vitamine C. (Het is wel niet wetenschappelijk bewezen dat het iets doet – schreven ze erbij) De Slimmerikken 😉

Ondertussen blijven wij Positief. Ik las net een artikel hoe belangrijk dat is en hoe negativiteit onze immuniteit ondermijnt. Dan zing ik dankbaar “Keep on the sunny side of life”. Het gaat een hele dag met me mee.

Well, there’s a dark and a troubled side of life
There’s a bright and a sunny side too
But if you meet with the darkness and strife
The sunny side we also may view
Keep on the sunny side, always on the sunny side
Keep on the sunny side of life
It will help us every day, it will brighten all the way
If we keep on the sunny side of life
Oh, the storm and its fury broke today
Crushing hopes that we cherish so dear
Clouds and storms will in time pass away
The sun again will shine bright and clear
Keep on the sunny side, always on the sunny side
Keep on the sunny side of life
It will help us every day, it will brighten all the way
If we’ll keep on the sunny side of life
Let us greet with a song of hope each day
Though the moments be cloudy or fair
Let us trust in our Savior always
To keep us, every one, in His care
Keep on the sunny side, always on the sunny side
Keep on the sunny side of life
It will help us every day, it will brighten all the way
If we’ll keep on the sunny side of life

De vergiffenis van de natuur

Pasen is voorbij, maar ik zie op het internet een explosie van vragen over en naar vaccinatie. Dat is wat mensen nodig hebben: een middeltje dat hun vergiffenis schenkt. Zondig er maar op los, met de juiste remedie wordt dat allemaal opgelost. Blijkbaar hebben de mensen gezworen van geen oorzaken te willen weten. De oorzaak? Het virus! Ja, dat virus is er, maar het moet toch duidelijk zijn dat de impact daarvan niet iedereen op dezelfde wijze treft. Daarom ben ik er blij om dat vanaf het begin men duidelijk heeft gesteld dat het merendeel van de slachtoffers (+90%) een onderliggende pathologie had, waarvoor ze in behandeling waren.
Er zijn twee vragen die immunologen bij elke pandemie hebben gefascineerd. Waarom worden sommige mensen ziek terwijl anderen gezond blijven? En onder degenen die besmet raken, waarom doen sommige mensen het zoveel beter dan anderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht? Keer op keer blijkt dat iemands voedingswijze en levensstijl een enorm verschil maken.

Maar de mensen smeken om vaccinaties. Ik hoop dat de gegevens van de 12000 personen die over de ziekenhuisvloer zullen gepasseerd zijn, nauwkeurig worden bijgehouden, ook hun vaccinatiestatus. Ik ben er zeker van dat de vaccinatiegraad zeer hoog zal gelegen hebben. En dat heeft ook een verschil gemaakt. Het prikje gaf in maart (begin van de uitbraak in België), volgende bedenkingen bij Italië :

Het aantal infecties en overlijdens in en rond Bergamo, regio Lombardije(externe link), ligt verrassend hoog.  Kan dit iets te maken hebben met de lokale vaccinatiepolitiek? Naast de algemene verplichte 11 vaccins in Italië werden in Lombardije bijzondere inspanningen geleverd om de bevolking in te enten tegen de griep.  In 2018 werden 141.000 dosissen griepvaccin toegediend, waarvan 129.000 bij 65+ers; de vaccinatiegraad bedroeg 56,2%.   Ook in 2019 lagen de cijfers wellicht zeer hoog.  Daarbij komt nog de vaccinatie tegen pneumokokken, vooral bij oudere mensen.  En laat dat nu net de groep zijn die het zwaarst getroffen wordt.

De combinatie van het griepvaccin Influvac met andere vaccins kan het risico op nevenwerkingen verhogen, zoals toegegeven door de producent(externe link) .

Wat gebeurt er wanneer je antigenen van drie tot zes griepvirussen toedient tegelijk met dertien tot drieëntwintig antigenen tegen de pneumokok? Wat als je dit toedient aan een persoon met een chronische aandoening, een onderliggend lijden, een zwak immuunsysteem?  Een explosief mengsel! Op 5 januari werden in Bergamo 3.511 personen in twee dagen tijd bovenop deze vaccins ook nog eens gevaccineerd tegen meningokokken C(externe link) , en een uitbreiding(externe link) van deze vaccinaties in 20 steden en gemeenten in het getroffen gebied werd voorzien.  Deze vaccinaties gingen door tot eind februari.  Toen werd ook nog het hepatitis A vaccin toegevoegd voor een beperkte groep.

Wat bleef er nog over van de immuniteit van de bevolking rond Bergamo na een dergelijke aanval op hun immuunsysteem?

Waarschijnlijk heb je gehoord dat er een dorp was in de regio met nul geregistreerde besmettingen… Zou dat zo’n “achterlijk” dorp zijn, waar de vaccinaties nog niet zijn doorgedrongen?

Anderzijds zien we dat de filantroop Bill Gates (Roger Haeske noemt hem Bill Hates) niet bij de pakken blijft zitten. Na de winstgevende investeringen in vaccinatiecampagnes in Afrika en in India, ziet hij het helemaal zitten om ons allen te redden. Zijn fabrieken zijn klaar om zeven (!) vaccins te maken tegen deze pandemie. Als één goed is, zullen zeven zeker nog beter zijn. Luc stuurde gisteren nog een mail met zijn Paasboodschap :

“luister eens naar de schade die Bill Gates heeft aangericht in Afrika en India onder de bevolking met zijn vaccinatieprogramma:

dit horen we natuurlijk niet in het nieuws…”
Er is veel te zeggen, ook over de behandeling. ’t Prikje schrijft : “Het eerste waar men in China met succes mee geëxperimenteerd heeft is vitamine C, in hoge dosis.  Dit vitamine is een uitstekend anti-oxidans, en heeft bij infecties in het algemeen reeds ruimschoots zijn waarde bewezen.  Ook nu weer.  Het belet niet dat je besmet kan worden maar zorgt dat de gevolgen van die besmetting binnen de perken blijven.  Hoge dosissen betekent dan dat je met het eten van fruit of combinatie-vitaminepreparaten niet toekomt.  Vijf à tien gram per dag zijn aangewezen, liefst in drie dosissen verspreid over de dag.  Het voordeel is dat je met vitamine C nooit schade kan aanrichten: wat je systeem niet nodig heeft wordt gewoon uitgeplast.  De enige nevenwerking is dat je diarree krijgt als de dosis té hoog is.  Niet stoppen maar de dosis verlagen is dan de boodschap.  Bij zwaar zieken kan vitamine C zelfs via een infuus worden toegediend.Een ander werkzaam geneesmiddel is chloroquine, een anti-malariamiddel, eveneens goedkoop en algemeen voorhanden.  Waarom verzwijgt men dit in de media? Waarom wordt er met geen woord over gerept?  Blijkbaar staat het gebruik ervan reeds in de algemene richtlijnen voor de behandeling, maar daarover hoor je in de media geen woord.  Perfect is het middel niet, want er kunnen ernstige nevenwerkingen optreden.  Maar of men daarom in kritieke gevallen deze optie mag uitsluiten is een andere vraag.  Een luxe die men zich niet kan permitteren wanneer er mensen dreigen om te komen bij gebrek aan een werkzame alternatieven!”Ik hoop uit het diepste van mijn hart, dat mensen door deze toestand wakker worden en begrijpen dat er wetten zijn van oorzaak en gevolg. In Natuur & Gezondheid 4 (september) gaat het over Natuurlijke Remedies. Maar voor ik daaraan begin, zal er een uitgebreid hoofdstuk zijn over “Oorzaken van Ziekte”. Jawel, bacteriën en virussen zijn daarbij, maar de nadruk komt te liggen op het “terrein”.

Ik zou willen besluiten met een gedachte die ik in de titel heb verwerkt. Die brengt me naar een artikel van John J. Ingalls, in 1898, waarin hij stelt: “Gras is de vergiffenis van de natuur.” zoals dit is gepubliceerd in de brochure de groene kracht. Heel die brochure ademt één en dezelfde gedachte uit, nl. dat we onze voeding moeten vergroenen. Aan het einde van de dag, stel je de vraag: heb ik mijn 200 gram diepgroene groenten gegeten? (naast al de andere uiteraard) Als je daar niet toe komt, kan je nog altijd beroep doen op groene voedingsaanvulling (gerstgras, tarwegras, chlorella, spirulina…)

“Gras is de vergiffenis van de natuur. Liggend in de zon tussen de boterbloemen, de madeliefjes en de paardebloemen van mei… dit zijn onze vroegste herinneringen van gras. Gras is de vergiffenis van de natuur, haar constante zegening. Zijn taaie vezels houden de aarde op haar plaats en voorkomen dat de oplosbare componenten meespoelen naar zee. Het valt de eenzaamheid van woestijnen aan, klimt op de onbereikbare hellingen en de verboden spitsen van bergen, verandert klimaten, en legt de geschiedenis, het karakter en het lot van naties vast. Bescheiden en geduldig, heeft het een onsterfelijke kracht en agressiviteit. Verbannen van de hoofdwegen en de velden, wacht het zijn tijd af om terug te komen, en wanneer de waakzaamheid verzwakt is of de dynastie is ten gronde gegaan, neemt het stilletjes weer de troon in waarvan hij verbannen was, maar waar nooit afstand van gedaan werd. Het bezit geen pracht van bloemen om de gevoelens te charmeren met geur of praal, maar zijn kleur is betoverender dan het lelietje-van-dalen en de roos. Er groeit geen sappige vrucht aan en toch, moest de oogst ervan één jaar mislukken, dan zou honger de wereld ontvolken.”

Of om het met de woorden van Jeremia 14/6 te zeggen : “Hun ogen smachten omdat er geen kruid groeit.”

Iedereen kan iets doen. Blijf weg van zuivel, vlees en vis. Blijf weg van de bereide maaltijden en bij de barbecue… Laat je zonden daar niet ophopen tot een onvergefelijke schuld… terwijl de natuur zo’n overvloedige en milde gaven aanbiedt.

PS – Gisteren 13 april hoorde ik voor het eerst een ‘schuldige’ voor de dodentol – obesitas !De raad die de professor gaf was “het is nooit te laat om je voeding te verbeteren”. Het mag eindelijk eens gezegd worden.

Tesla

Geen paniek

“Mensen waren in paniek over het coronavirus! Toiletpapier en water verdwenen uit de schappen van de supermarkt en hand-desinfecterende middelen waren in geen tijd uitverkocht! Gezichtsmaskers werden aan de lopende band besteld, en toen die op waren, kochten mensen in plaats daarvan luiers en wikkelden ze om hun gezicht. Voorkom dat je geïnfecteerd raakt!, dat was de eenvoudige oplossing voor de ‘pandemie’. Bioscopen en scholen sloten in het hele land en winkelcentra zagen eruit als spooksteden! Zoveel mensen hebben mijn mening gevraagd over het coronavirus, dus besloot ik een aantal van mijn gedachten te delen.

Laten we eerst de olifant in de porseleinwinkel aanspreken, de media! Ze maakten iedereen bang! Dit verklaart waarom er zo’n tekort was aan “toiletpapier”. Je zou van minder “durchfal” krijgen! Maar dat is de taak van de media, om je bang te maken. Ze weten dat kommer en kwel hogere ratings oplevert, wat meer geld betekent van hun sponsors. Hoewel ze angsttactieken bleven gebruiken door alle toenemende coronavirusstatistieken te delen, waren er enkele statistieken die de media met opzet niet met u deelden.

Er werden geen cijfers vergeleken met andere doodsoorzaken.

Laten we eens kijken naar een paar andere statistieken van 2019:

 • 4,9 miljoen stierven door luchtverontreiniging (binnen / buiten.) Nochtans werd daarvoor de economie niet stilgelegd, werden scholen niet gesloten…
 • 2,56 miljoen stierven aan longontsteking…. Daar was toen geen corona-virus voor nodig. Of toch wel?
 • 1,1 miljoen stierven door passief roken.
 • 1,03 miljoen stierf aan onveilige seks.

[Bron: IHMCE, Global Burden of Disease] 

Na deze golf van Corona, over enkele maanden, zullen we de exacte prijs kennen, maar ik heb de indruk dat het veel minder zal zijn dan één van bovenstaande cijfers… “Door onze maatregelen!” Wel, als dat zo is, zal het scenario zich ieder jaar herhalen… en zullen we “mensenlevens redden”. Landen werden opgeroepen om “de strengst denkbare maatregelen te nemen”. Landen die dachten een andere koers te varen (om een collectieve immuniteit op te bouwen) (Nederland en Groot-Brittanië) werden op het matje geroepen en draaiden hun maatregelen bij.

Werden hierdoor mensenlevens gered? Wellicht wel, door hen van de druppel weg te houden die anders hun emmer deed overlopen…

De eerste en belangrijkste maatregel wordt ‘sociale afstand’ genoemd. Het is de minst leuke maatregel: sociaal contact beperken en een tijdje niet reizen, vooral als je gezondheid kwetsbaar is of als je mensen wilt beschermen met een kwetsbare gezondheid.

Dan zal het zeker helpen om je handen te wassen en extra voorzichtig te zijn om je gezicht niet aan te raken. Maar wat zagen we: dat handen wassen had ook een keerzijde (cfr een artikel dat ik in 1990 schreef: “Was je handen niet om zeep”)

Maar ondanks al deze maatregelen verspreidt het virus zich en velen van ons zullen het vangen. Het goede nieuws is dat de meeste gezonde mensen redelijk goed herstellen van de infectie. Wanneer ze door de ziekte bezocht worden, kan het ook een kans op detox-zijn. Maar om alle kansen aan uw kant te hebben, moet je:

 • Vermijd alcohol helemaal. Het is immunosuppressief.
 • Zorg voor voldoende rust en slaap.
 • Blijf het beste dieet eten dat je kunt! Het is niet voldoende om te voorkomen dat u de ziekte oploopt, maar het kan u helpen beter te herstellen.
 • Oefening, maar niet te veel. Een marathon lopen kan het immuunsysteem tijdelijk belasten. Wees voorzichtig dat u zich in het algemeen niet te veel uitput, m.a.w. houd je energieniveau hoog.
 • Val niet voor allerlei hypes of remedies die doen alsof ze deze infectie helpen genezen.
 • Als u ziek wordt, is het het beste om natuurlijke hygiënevoorschriften te volgen. Hier hebben ze het goed. Rust is wat je nodig hebt, vasten is waarschijnlijk een goed idee (volg je honger), en het ergste dat je kunt doen is je lichaam pushen (en andere mensen infecteren) door naar je werk te gaan of je dagelijkse leven voort te zetten.
 • Raak niet in paniek. Val niet voor angst en depressie. En vooral… controleer het nieuws voortdurend.

Natuur & Gezondheid

Het tweede kwartaal breekt aan en dat betekent dat een nieuw nummer van Natuur & Gezondheid verschijnt. Ik heb me niet aan mijn belofte kunnen houden dat het ‘minder uitgebreid’ zou worden, maar ik hoop dat je die informatie goed onthaalt en aandachtig leest. Zeker nu !

Heb je een abonnement? Dan kreeg je op 1 april een uitnodigingsmail om nummer 2 te downloaden. Nog geen abonnement? Het is nog niet te laat. Kijk in de zijbalk naar 2020 – Natuur & Gezondheid en vind daar alle info over het abonnement. Je kan ook via de Herbômont-shop een abonnement aanvragen – of alleen de digitale versie van Mineralen en Gezondheid aanschaffen. Zie www.herbomont.com

Abonnees krijgen toegang tot de ledenmap, met diverse pdf’s en info die je al dan niet downloadt.

We hechten belang aan voeding en gezondheid, aan rauw eten en alle mogelijkheden om ons in prima conditie te houden. Maar langdurige tekorten aan slechts één essentieel mineraal, kan maken dat je nooit de smaak van echte gezondheid hebt geproefd !

Tournée Minérale

Ik ben blij dat ik het nu niet voor één keer hoef te zeggen. Op 31 januari, de dag voor het begin van het jaarlijks weerkerend event ‘Tournée Minérale”, werd de discussie aangewakkerd of alcohol nu echt gezond is of niet?

Het is voor sommigen dus blijkbaar nog een uitdaging om de hele maand februari geen alcohol te drinken tijdens Tournée Minérale. Nochtans wordt beweerd dat één glaasje rode wijn per dag geen kwaad kan, ja dat het zelfs gezond is. Andere keren hoor je dan dat elke druppel alcohol er één te veel is. Eén liet Toxicoloog Vera Rogiers van de Vrije Universiteit Brussel hierover aan het woord.

Aan rode wijn worden positieve effecten voor hart en bloedvaten toegeschreven. Is het dan wel slim om aan het dagelijkse glas rode wijn voorbij te gaan en zo’n experiment te wagen?

“Het is niet omdat het niet schadelijk is, dat het een goed idee is om elke dag een glas wijn te drinken” meent Vera Rogiers, professor Toxicologie aan de VUB. “We weten dat er geen onmiddellijke negatieve effecten van één glas alcohol zijn. Maar op langere termijn is er wel degelijk een probleem. Wie elke dag een glas drinkt, zal op termijn meerdere glazen nodig hebben om iets te voelen.”

“Alcohol is een drug en zoals elke drug geeft alcohol gewenning. Als je elke dag alcohol drinkt, zul je het effect ervan steeds minder voelen. Je zal dus niet één glas, maar meerdere glazen nodig hebben om iets te voelen. En vanaf dan is alcohol niet meer gezond. Veel drinken leidt op termijn tot chronische symptomen, zoals leverziekten, kanker en hersenschade.”

Hoe komt het dan eigenlijk dat een aantal wetenschappelijke studies over alcoholgebruik verschillende uitkomsten geven?

“Er wordt dikwijls geen rekening gehouden met heel wat factoren die toch een rol spelen”, zegt professor Rogiers. “Het effect van alcohol hangt namelijk niet alleen af van hoeveel je drinkt, maar ook van of je man of vrouw bent, jong of oud, wat je eet, of je sport of rookt, je gewicht en je genen. Vooral dat genetisch patroon is belangrijk en werd eigenlijk nog nooit ten volle onderzocht in dit soort studies.”

Rogiers verwijst naar een grote studie vorig jaar (2019) waaruit bleek dat zelfs matig alcoholgebruik de hogere bloeddruk en meer kans op hart- en vaatziekten veroorzaakt. “Voor het onderzoek werden 500.000 mensen getest, maar dat waren allemaal Aziaten. Hun genetische code voor verwerken van alcohol door de lever verschilt van westerlingen. Dus ook hier moeten we opletten voor overhaaste conclusies.”

“Rode wijn wordt gemaakt van druiven en in de schil zitten polyfenolen, stoffen die ontstekingsremmend werken en celveroudering tegengaan. Daarom wordt gezegd dat rode wijn gezonder is dan witte wijn, want daarin worden geen druivenschillen gebruikt”, zegt professor Rogiers. “Maar de hoeveelheid polyfenolen in druiven en dus rode wijn is eigenlijk niet zo groot. In blauwe bessen, aardbeien, frambozen, en pinda’s zitten veel meer antioxidanten. Eén glas rode wijn is niet ongezond, maar enkele druiven per dag zijn nog altijd een pak gezonder. Druiven zijn zoveel meer dan een beetje achtergebleven resveratrol. Lees er alles over in de digitale brochure Druiven als medicijn / van Natur-El. Zonder het risico dat elke teug alcohol weer een aantal hersencellen beschadigt…

Dat zullen we onthouden, zeker nu die Tournée Minérale voorbij is, en we nu toch gewoon zijn om het zonder te doen, en de smaakpapillen weer afgestemd zijn op iets beter, zou het zonde zijn om in oude patronen te vervallen !

Genezers van de natuur

Je hebt het al gemerkt of niet, maar we hebben recent een nieuwe basis voor deze blog gemaakt onder de titel “Proef even mee”. Je vindt dit op de site, onder het artikel. Wat we daarmee wilden doen, is aangeven hoe heel het palet van de voeding potentiële geneeskracht heeft. Die staat nooit op zichzelf en dient niet zomaar als compensatie voor voeding die niet deugt.

Door het schitterende weer van de voorbije week, komt heel de natuur hier weer tot leven. Alles roert zich en zo proefde ik daarnet de eerste topjes van de wilde asperges. Waarom zou je asperges eten? Ten eerste, omdat het een schitterende groente is en iedereen die ook maar een klein tuintje heeft zou er moeten aan denken om op zijn minst een aspergebedje te planten. Verleden jaar zag ik bij familie een formidabele aspergestruik in het bloemenperceel – een plant van minstens 10 jaar oud, nooit van gegeten. Maar eind juli met tientallen eetbare toppen… Zo’n gelegenheid laat ik nooit onbenut en de rest van de familie verbaasde zich erover…

Vers geplukte groene aspergetoppen zijn heerlijk. Het is de beloning voor de tuinman (of -vrouw)