Meer mineralen opnemen

Het is vandaag de laatste dag van juni, en dat betekent dat de abonnees op de Life-Science-publicaties vandaag een herinneringsmail ontvangen om de nieuw toegevoegde artikelen te downloaden. Voor deze maand werd een ebook toegevoegd dat de keuze voor ‘welk water je drinkt’ ondersteboven keert.

TC Fry laat in dit boekje een tiental experten aan het woord. Om de smaak te pakken te krijgen, vind je in deze nieuwsbrief een artikel over gedistilleerd water… “om de opname van mineralen te verbeteren”.

Dr. William Misner stelt de vraag : “LOOGT GEDESTILLEERD WATER MINERALEN UIT ONS LICHAAM?” Het antwoord is : “Absoluut niet… in feite is juist het tegenovergestelde gevonden in cellulaire onderzoeksstudies. Het is een verkeerde overtuiging dat het drinken van zuiver gedestilleerd water waardevolle mineralen uit levende weefsels vermindert.”

ORGANISCHE MINERALEN VS. ANORGANISCHE MINERALEN

Er zijn twee soorten mineralen, organische en anorganische. De menselijke fysiologie heeft een biologische affiniteit met organische mineralen. De meeste organische mineralen voor onze lichaamsfuncties zijn afkomstig van plantaardig voedsel. Een groeiende plant zet de anorganische mineralen uit de bodem om in bruikbaar organische mineralen. Wanneer een organisch mineraal (van plantaardig voedsel) de maag binnenkomt, moet het zich hechten aan een specifiek eiwitmolecuul (chelatie) om te worden opgenomen, waarna het toegang krijgt tot de weefselplaatsen waar het nodig is. Zodra een plantenmineraal in het lichaam wordt afgestoten, wordt het gebruikt als co-enzym voor het samenstellen van lichaamsvloeistoffen, het vormen van bloed- en botcellen en het behouden van een gezonde zenuwoverdracht. (Balch en Balch 1990) Zonder een gezond organisch mineraalevenwicht binnen en buiten de cellen van spier-, bloed- en botsubstructuren, zal het lichaam beginnen te krampen, trillen en verkrampen, en uiteindelijk verslechteren tot een volledig rigorcomplex of volledig falen of beide.

ANORGANISCHE MINERALEN UIT KRAANWATER ZIJN SLECHT NIEUWS Kraanwater bevat een verscheidenheid aan anorganische mineralen die ons lichaam moeilijk kan opnemen. Hun aanwezigheid is verdacht bij een breed scala aan degeneratieve ziekten, zoals verharding van de slagaders, artritis, nierstenen, galstenen, glaucoom, staar, gehoorverlies, emfyseem, diabetes en obesitas. Welke mineralen er ook maar beschikbaar zijn, vooral in hard leidingwater, worden slecht geabsorbeerd of afgestoten door cellulaire weefsels, en als ze niet worden geëvacueerd, kan hun aanwezigheid arteriële obstructie en interne schade veroorzaken. (Dennison 1993, Muehling 1994, Banik 1989)

ORGANISCHE MINERALEN HEBBEN DE VOORKEUR…

Is het een wonder dat het lichaam de voorkeur geeft aan de rijkste bron van minerale substraten uit biologisch voedsel in plaats van de mineraalarme bronnen uit kraanwater? Zelfs als het menselijk weefsel plotseling het vermogen zou ontwikkelen om anorganische mineralen uit kraanwater te absorberen, zou er een enorme hoeveelheid kraanwater nodig zijn om de absolute minimale hoeveelheden mineralen te leveren voor menselijke levensfuncties. Als het zeer anorganische mineraalgehalte van kraanwater in België zo zou worden aangepast dat het de dagelijkse calciumbehoefte zou omzetten van zijn anorganische calcium opgeloste stoffen, zou men ongeveer 28 liter van dit kraanwater moeten drinken!

HOE GEDESTILLEERD WATER DE MINERALEN ABSORPTIE VERBETERT Gedestilleerd zuiver water geleidt geen elektriciteit als er slechts 2 PPM anorganische mineralen of minder aanwezig zijn. Water met 5 delen anorganische inhoud per miljoen delen water of meer zal elektriciteit geleiden, een eenvoudig circuit voltooien en een testerlamp aansteken! Hoe hoger het anorganische gehalte is in een telling per miljoen, hoe minder effectief water organische mineralen naar weefselplaatsen overbrengt. Flessenwater, kraanwater, door omgekeerde osmose gefilterd water en door koolstofblokken gefilterd water geleiden elektriciteit, wat bevestigt dat ze niet de beste drager zijn voor het transport van mineralen en de opname van mineralen (Muehling 1994). Er is aangetoond dat kraanwater mogelijk 19 zorgwekkende anorganische metalen bevat (1994 Safe Water Drinking Act), waarvoor maximale verontreinigingsniveaus zijn vastgesteld. (Tone 1994) Het meeste geteste leidingwater valt tussen het bereik van 350 delen per miljoen tot meer dan 650 delen per miljoen totale verontreinigingen! (Colgan 1993)

ALS WE DAN DE VRAAG HERHALEN…

Loogt het drinken van gedestilleerd water de mineralen uit het lichaam uit? Nee, juist het tegenovergestelde… als anorganische mineralen uit leidingwater worden verwijderd door het om te zetten in zuiver gedestilleerd water, is het resultaat een opmerkelijke biologische mineraalabsorptie voor zowel de gezondheid als maximale metabole activiteit. De toepassing van deze vraag heeft een opmerkelijk hoge correlatie met de algemene eigenschappen van maximale absorptiesnelheden, voor alle micronutriënten die de maag rechtstreeks in de spiercellen doorkruisen voor hoogwaardige prestatie-eisen.

REFERENTIES

 1. Muehling EC, “Pure Water Now: Its Time For Action,” 2cd Ed., Pure Water Inc., Lincoln, Neb., 1994:1-42.
 2. Dennison C, “Why I Drink Distilled Water”, Reprint Form 6300, Pure Water Inc., Lincoln, Neb.,1993.
 3. Tone J, “Your Drinking Water-How Good Is It?”, National Testing Laboratories Inc., Cleveland, Ohio,1994:21.
 4. Banik AE, “The Choice Is Clear,” ACRES USA, Metaire, Louisiana, 1989:37.
 5. Balch JF, Balch PA, PRESCRIPTION FOR NUTRITIONAL HEALING, Avery Publishing Co., Garden City, NY, 1990:17.
 6. Colgan M, OPTIMUM SPORTS NUTRITION, Advanced Research Press, New York, NY, 1993:23-24.

Is het distilleren van water niet aan de orde? Dan moet men kiezen voor water met een minimale droogrest. Omgekeerde Osmose – mits regelmatige vervanging van patronen en membraanfilter – met een droogrest lager dan 5 ppm, benadert sterk de kwaliteit van gedistilleerd water. 

Maar er is nog zoveel meer te zeggen over water. Misschien had je ooit ons boekje “Zuiver Water” gelezen. Daar voegen we nu aan toe :

Alles wat er te zeggen valt over waterkwaliteit en drinken in het algemeen. Nu bij het Life Science-abonnement, of afzonderlijk beschikbaar voor 5 euro bij Natur-El.

Vraag aan

Denken voor Gezondheid

We zien het wel, we weten het wel, we voelen het wel, maar we weten niet hoe eraan te beginnen… Het zijn mijn gedachten, en ze komen zomaar. Ik kan er niets aan doen. Ik wil ze niet en terwijl ik ze toch niet wil, word ik erdoor beheerst…

Je denkt, en wat denk jij? Zijn het gedachten die gewenst, met een positief doel, opbouwend, versterkend, bemoedigend zijn? Als elke gedachte zo is, dan hebben we het beste bereikt … Want wat kan je nog meer dromen van je gedachten, dan dat ze je creatieve werkplaats zijn, waar je ruimte krijgt om je te ontplooien, waar plannen worden gesmeed en middelen worden gevonden om ze ten uitvoer te brengen?

Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, heeft niemand zich een verwijt te maken, integendeel. Mocht het toch gebeuren, dan ten onrechte. Maar het is moeilijk te meten of dit ‘het beste’ is. Kon het beter? Misschien wel. Kon het slechter? Ontegensprekelijk…

Nu kan iedereen zich verwijten maken over de niet genomen kans of de gemiste kans, de juiste of de verkeerde beslissing in het verleden… Tijdverlies. Sommige mensen beklagen zichzelf een leven lang. Het is niet eens zeker of die kans, toen, op dat moment, wel aan hen besteed was. Het is gemakkelijk om op het standpunt van nu naar het verleden te kijken – met een kennis die je toen niet had. Maar gewoon met twee voeten op de grond staan en denken en doen naar beste inzicht, volgens je beste kunnen en weten… dat zou een verschil maken. Mensen zijn ‘geprogrammeerd’ door opvoeding, ervaringen, cultuur, het herhalen van handelingen, het steeds weer horen van dezelfde informatie… en dat heeft geleid tot voorkeuren, voorwaarden, voorinstellingen, rationele of irrationele standpunten… Die zijn er. Soms ontdek je dat dàt je valkuil is. Hiermee komen we op het terrein van de menselijke conditionering. Je zou het menselijke vangnet als volgt kunnen samenvatten: sommigen hebben last van een naar binnen geslagen “Nee” tegen zichzelf. Het idee “ik ben niet goed zoals ik ben” is soms de basis van de menselijke conditionering. Nu lijkt het logisch om dit “Nee ” te vervangen door steeds maar “Ja” te herhalen aan onszelf. Maar wat je dan doet is niet meer, dan proberen een nieuw laagje conditionering over de oude te leggen. Je probeert kunstmatig een “Ja” te creëren. Het is echter niet nodig om een “Ja” te fabriceren, want dit “Ja” dat je zo graag wil voelen, dat is er al, dat zit al in je! Je bent ermee geboren. Het ligt verborgen onder allerlei lagen van oude conditioneringen. Dit “Ja” wordt vanzelf zichtbaar als je die negatieve conditioneringen uitzuivert. Het leven is van nature op het leven gericht en doet alles om zich maximaal te handhaven. De negatieve programmeringen hebben dit streven naar maximaal leven overdekt en onze logische geest weet dit, maar durft niet tegen de overtuiging ingaan, omdat het dan op onzeker vlak gaat.

Het ont-programmeren van negatieve overtuigingen is een intelligente manier om je energie maximaal te benutten. De deprogrammering van beperkende overtuigingen is het doen ontwaken van je immer aanwezige wil om positief te zijn en dus ook te denken.

Onze logica kan vertellen dat veel van onze overtuigingen verkeerd zijn, maar vindt wel ergens een reden om dat niet te veranderen.

Het “overschrijven” van foutieve programmeringen is een moeizame weg die soms alleen maar tot kunstmatige veranderingen aan de buitenkant leidt, maar niet tot werkelijke doorbraken. Wanneer een nieuw ingevoerde positieve boodschap telkens tegengesproken wordt, brengt dit maar weinig vooruitgang teweeg. De assertiviteitscursussen uit de jaren ’70 zijn daar een voorbeeld van. Je leerde er een imago van kracht en weerbaarheid opbouwen, het ego versterken. Dat is niet meer dan een uiterlijk pantser. Van binnen verandert er niets wezenlijks aan het gevoel van kwetsbaarheid en onmacht. Je komt met deze aanpak niet in contact met je werkelijke krachtcentrale. Dat betekent echter niet dat al die technieken helemaal zinloos zijn of waren. Er zal altijd wel enige vorm van persoonlijke groei en bewustzijn mee gepaard gaan, maar het is niet de kern. 

Ontprogrammeren van negatieve overtuigingen betekent dat je de persoonlijke identificatie doorbreekt met al die ideeën waar je zo mee was verkleefd. Al die overtuigingen, al die leugens worden afgepeld en verliezen progressief  hun impact. Je komt hierdoor in contact met je échte kracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat je eerlijk je beperkende patronen onder ogen ziet. Dat is niet altijd even leuk. Maar gezien je positief denkt, weet je dat dit een noodzakelijk onderdeel is voor je ontplooiing. Bovendien moet je veel van die onderdelen niet bewust oproepen. Ze komen gewoon als het er de tijd voor is. Het is verrassend dat positief gedachten niet altijd in positieve zin worden gebruikt. Het kan neerkomen op het ontkennen van de persoon die men is en de mogelijkheden die men heeft. De achterliggende reden kan een soort verdriet of weemoed zijn. Terwijl de innerlijke stem hoopt op een beter leven, drukt men dit steeds weer naar beneden. Het is zoals de knop van een bloem die men gesloten houdt.  Nochtans is positief denken de uitgelezen kans om de zelfkennis te vergroten en de positieve hoedanigheden te ontdekken en te ontplooien. Humor en een goed relativeringsvermogen zijn als een helende zalf.

Affirmaties en positief denken kunnen soms een afleidingsstrategie worden om het groeiproces te omzeilen. 

Waarom houden mensen zich bezig met affirmaties en positief denken? De motivaties kunnen verschillend zijn. De vraag is alleen wat we verstaan onder ‘positief denken’. Is het een vlucht uit de werkelijkheid of is het een aanzet tot het scheppen van een andere werkelijkheid ? Is het niet omdat mensen een probleem hebben met mensen, situaties, feiten en gebeurtenissen, die ze willen onderdrukken… dat ze verlangen om positief te denken? 

We hebben een heel jaar studie gemaakt over voeding, levenswijze, ziekten, falende gezondheid… Maar wist je dat zoiets past in positief denken? Het gaat er niet om een probleem uit de weg te gaan en ervan uit te gaan dat het vanzelf wel zal verdwijnen, terwijl je gewoon doorgaat om het probleem te voeden. Er is geen probleem met kennis, met informatie. Het is alleen hoe je met die informatie omspringt. Als het alleen maar is om te weten “wat je zou moeten doen, maar toch niet zou doen, en al de gevolgen te kennen, maar door te gaan met het veroorzaken”… voedt dit alleen frustratie, angst, ontevredenheid.

Maar ik kom terug op het beste wat men kan doen :”Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, dan kan ik je feliciteren.

Dat wordt meteen de inzet voor onze laatste les in de cursus Natuur&Gezondheid. We nodigen je uit op 25 juni / 14 uur te Erwetegem voor de samenhang tussen “gezonde gedachten” en een goede gezondheid. Zeer bemoedigend, hoopgevend en inspirerend !

“De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.”

Al 40 jaar lang zijn we bezig met het selecteren van goede ondersteunende ideeën en adviezen. Alles over positieve gedachten, stressbeheersing, slaap en ademhaling werd samengebracht in de Module P. Alle artikels, boeken, publicaties uit al die jaren, vind je in deze Module. Voor 30 euro vind je hier een schat aan informatie die helpt om het beste uit jezelf te halen !

Zwarte bessen

Ribes nigrum, 

Het is nog enkele weken te vroeg om zwarte bessen te plukken, maar voor iedereen die minstens één struik daarvan in eigen tuin heeft, is het toevoegen van de aromatische (jonge) bladeren aan een smoothie of vruchtenbereiding, ook een geweldig gezonde praktijk. In tegenstelling tot de meeste andere groene blaadjes als jong meidoornblad of jonge lindeblad, geeft het toevoegen van zwarte bessenblad een exotische smaak. Bij de eerste bereiding dacht ik dat Riet passievrucht had toegevoegd… Pluk vier of vijf jonge bladeren per persoon voor een vruchtenbereiding (smoothie, vruchtenmoes… van 0,7-1 kg fruit).

En dan binnenkort zijn er de zwarte bessen, soms beter gekend als cassis, lid van de aalbessen-familie. Het aroma van zwarte bes is speciaal en kent voor- en tegenstanders. De hele plant, blad, hout en bessen hebben een diep aromatische geur en aroma. Deze vrucht is typisch voor noordelijke landen. Zwarte bessen zijn rijk aan jodium en boor. Je weet hoe belangrijk het is om het jodiumpeil in evenwicht te houden voor je schildklier. Recent is ook ontdekt dat boor een essentiële stof is voor de botopbouw. 

Al die mensen die gedurende jaren calcium hebben ingenomen hebben tijd en geld verloren, omdat één van de voorwaarden voor de opname en geleiding van calcium onvoldoende voorhanden was. 

Zwarte bessen zijn het rijkst aan jodium en boor. Maar ze hebben ook bijzonder veel vitamine C en een grote variëteit aan beschermende plantenchemicaliën.  Houd in je gedachten dat deze fruitsoort typisch is voor de noordelijke landen en dat de kwaliteit van zwarte bessen op z’n best is indien gekweekt in noordelijke streken. Zwarte bes is een plant voor het koude klimaat en moet je niet halen uit het zuiden.

Zwarte bessen zijn eenvoudig te kweken en kunnen probleemloos biologisch worden gekweekt. Alleen biologisch gekweekte bessen hebben nog die onvervalste smaak van vroeger. Alhoewel er ook kruisingen zijn, waarbij dat typisch aroma is verzwakt en waarbij de vruchten groter zijn. 

Al het zomers kleinfruit betekent een enorme verrijking van onze voeding en houdt voor onze gezondheid heel wat beloftes in. Om die reden werd zwarte bes ook opgenomen in de voedings-TOP 10, en dat is niet niets… Maar het is ook relatief. Het betekent niet dat wat onder deze TOP 10 niet wordt vernoemd niet nuttig zou zijn. 

De bladeren van de zwarte bes verspreiden een sterke aromatische geur.  Aan de onderkant zijn ze bezaaid met kleine, gele kliertjes.  De bloemen verschijnen in april-mei in meestal kleine hangende trossen.  De vruchten – kleine, ronde, zwarte bessen met een  bijzonder aroma – beginnen eind juni te rijpen.

Men verzamelt de zwarte bessenbladeren voor kruidenthee in de tweede helft van augustus.  Men moet natuurlijk niet te veel bladeren van één struik plukken, anders kan deze niet meer groeien.  Of je plukt er elke dag een handje voor de smoothie (van mei tot augustus). Bij het plukken van de bladeren, ga selectief te werk. Soms moeten takken verwijderd worden en kan je dat meteen doen, terwijl je de bladeren in de voeding gebruikt. De bessen plukt men als ze goed rijp zijn.

De bladeren bevatten emulsine.  Ze geven een gele kleur af.  De vruchten geven een blauwe kleur (met alkalische stoffen) of een purperviolette kleur (met tinzouten) af.  Ze bevatten appelzuur, citroenzuur, invertsuiker en 2,5 % saccharose.  Ze bevatten zeer veel vitamine C (197 tot 218 mg per 100 g sap, dat wil zeggen drie keer zoveel als sinaasappelsap).  Bovendien is de vitamine C uit de zwarte bes bijzonder stabiel en blijft goed behouden, in tegenstelling tot de vitamine C die in andere planten voorkomt.

We kauwen niet genoeg

We kauwen niet voldoende op ons voedsel.

Als je wil begrijpen wat er precies gebeurt tijdens de spijsvertering, begin je best bij een studie van wat er gebeurt in de mond. Niet voor niets wordt de mond “de keuken van het menselijk organisme” genoemd (Dr. Nolfi). Het is de plaats, waar het voedsel wordt bewerkt, dit is gekauwd, verkleind, ingespeekseld, verwarmd of afgekoeld… Kauwen is een verzameling van elkaar aanvullende activiteiten :

 • verkleinen door fijnmalen,
 • pletten, en herhaaldelijk bewerken van de voedselmassa.
 • oplossing van het voedsel in een waterige substantie, nl. speeksel dat door de speekselklieren wordt afgescheiden. Zelfs een droge hap wordt na langdurig kauwen een soepje.
 • het verwerven van informatie over het voedsel door proeven (smaakgewaarwording : belangrijk als voorbereiding voor verdere sapsecreties).
 • het bekomen van een zeker voedingsgenot, wat zo lang duurt als het voedsel gesmaakt kan worden. Het is het mengsel van aroma’s, textuur en sensatie in de mond.
 • het onderscheiden van echt en vals voedsel
 • opwarmen van te koud voedsel
 • afkoelen van te warm voedsel

Er zijn veel aspecten aan voeding, zoals wat, wanneer, hoeveel, en elk van die onderdelen hebben we in de hand. Een ander probleem is dat we ons voedsel niet voldoende kauwen voordat we het doorslikken. We slikken ons voedsel door zonder onze tanden de kans te geven het voedsel te breken. Dit zorgt voor extra stress op het spijsverteringsstelsel. Kauwen en inspeekselen is vooral van belang voor zetmeelrijk voedsel. Dat is van nature droog en dwingt tot veel kauwen, denk bv aan een kastanje. Maar we zijn een beetje lui geworden en soppen ons veel te malse broodje in koffie of thee, zodat het zonder moeite door het keelgat glijdt… Daar wordt weinig over nagedacht wat er nu moet gebeuren, want hoe kan de spijsvertering daarvan ooit efficiënt verlopen, als de vertering van zetmeel nu moet verlopen zonder het startersenzym amylase. En dan hebben we het niet eens over de combinatie waarin dit werd gegeten… Dus hebben we leren leven en denken met zuuroprispingen en zuuronderdrukkers… Dat is een hele handel geworden en voor sommigen is het leven ondenkbaar zonder zuurremmers.

Een rijke afgifte van speeksel is noodzakelijk voor de vertering van zetmeel. Speeksel is geen water of kan ook niet vervangen worden door één of andere vloeistof. Speeksel is een waterige lichaamsvloeistof waarin verteringsenzymen opgelost zijn. Het gaat hierbij vooral om het verteringsenzym ptyaline.

In de mond begint de spijsvertering. Hier wordt alles goedgemaakt of verloren. Deze aanzet van de spijsvertering is van kapitaal belang, vooral voor de vertering van zetmeelhoudende voeding. Vooral zetmeel moet langdurig ingespeekseld en bewerkt worden in de mond. Een oude volkswijsheid vertelt ons om minstens vijftig maal op een stuk brood te kauwen tot het vloeibaar is geworden en liefst kan je zetmeel zo droog mogelijk eten zodat je verplicht wordt er lang op te kauwen. Tijdens het kauwen proeft men reeds het begin van de chemische veranderingen : de voedselbrij wordt zoeter naarmate men meer kauwt. Jammer genoeg hebben vele mensen het moeilijk met kauwen. In deze tijd, waarin alles snel moet gaan, zien wij op het vlak van de maaltijden de snelle ideeën uit de pan springen. Alles moet snel gaan, ook eten…

We hebben spijsverteringsproblemen vanwege de afnemende hoeveelheden spijsverteringssappen en enzymen die in ons systeem zitten door jarenlang te veel vlees en gekookt voedsel te eten. Een van de grootste boosdoeners is het eten van magnetronvoedsel. Telkens wanneer we ons voedsel in de magnetron zetten, veranderen we het automatisch in een stof die ons spijsverteringsstelsel extra belast. Je kunt er jaren mee wegkomen… maar je kunt de Natuur niet voor de gek houden! Wees er zeker van dat je zonden je zullen achterna lopen…

De lever, galblaas, maag, pancreas, nieren en het belangrijkste, de dikke darm zijn de laboratoria van het lichaam. Maar dit zijn de meest mishandelde organen van ons menselijk lichaam!

Vergelijk het leven van vandaag met de levensstijl van degenen die 100 jaar geleden leefden. Hun levensstijl was eenvoudig, dag na dag. Ze hadden geen storingen zoals radio, televisie, mobiele telefoons, computers en fastfoodrestaurants of auto’s. Het leven was eenvoudig. Ze liepen naar hun werk of namen paard en wagen. De avonden werden besteed aan lezen of bezoeken. Ze aten voedsel dat werd verbouwd op boerderijen waar de grond en planten niet waren vergiftigd met chemische meststoffen. Om te sporten… liepen kinderen naar school. Tegenwoordig brengen scholen de kinderen met de bus naar school en geven ze vervolgens miljoenen uit om gymzalen te bouwen zodat ze kunnen sporten.

We hebben ook problemen met ons spijsverteringsstelsel vanwege fysieke, mentale en emotionele spanningen die de normale ritmes van ons lichaam verstoren. Dit zorgt voor veel problemen en sommigen drukken het uit “dat ze in de knoop zijn met zichzelf”.

Spijsverteringsproblemen worden beschouwd als de nummer één reden voor ziekenhuisopnames. Vanuit het oogpunt van de bevolking… gaat het om één op de drie mensen! Dit zorgt voor een enorme zorgkost!