over Natur-El

op de schoolbanken

Gezondheid en ziekte zijn niets nieuws. Ze hebben een achtergrond en worden dag na dag opgebouwd. Vanaf 1825 werd de basis gelegd voor wat later de “Natuurlijke Hygiëne” werd genoemd. Om misverstanden te voorkomen, ben ik afgestapt van deze benaming, omdat maar weinig mensen begrijpen wat Hygiëne is. De meesten denken aan desinfectie of de fysieke hygiëne. Ik noem deze beweging voortaan de School voor “Natuurlijke Gezondheid”, – geen gebouw, maar een beweging die bijna twee eeuwen lang ijvert voor erkenning, ijvert om veranderingen te laten ingaan in de maatschappij. De resultaten van die 200 jaar actie zijn overal in onze samenleving merkbaar – zelfs in de medische wereld, zelfs al staat medisch ingrijpen soms haaks op Natuurlijke Gezondheid.
Natuurlijke Gezondheid verwacht het niet van middelen, methodes of mensen, maar van de manier waarop mensen omspringen met omstandigheden en middelen. 
De informatie die op deze site voorkomt wordt door de School voor Natuurlijke Gezondheid gedeeld, zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing, interpretatie, de persoonlijke keuzes die gemaakt werden na het lezen ervan. De informatie die hier voorkomt, werd zorgvuldig geselecteerd, aan de praktijk getoetst, vergeleken, waar mogelijk door wetenschappelijke feiten gestaafd of door de praktijk bewezen en is naar onze mening de moeite waard om kennis van te nemen en te bespreken met uw gezondheidsbegeleider / arts.
In ernstige condities is altijd de begeleiding van een arts vereist.
De samensteller wijst iedere aansprakelijkheid voor de toepassing af. Het verstrekken van deze informatie houdt geen verplichtingen in, noch geeft het aanleiding tot correspondentie, aanvullende informatie of verantwoording.
Mocht het surfen doorheen deze site je aanmoedigen, inspireren, aan het denken zetten. Heb je bepaalde ervaringen, dan mag u dit altijd met ons delen.

DEEL HET ME MEE

via Natuur&Gezondheid in 2020 meegroeien op de groene weg.