Het geheugen van cellen

Naar een artikel van Stanley Bass uit de Life Science cursus

De mens is in wezen opgebouwd uit het voedsel en de vloeistoffen die zijn lichaam binnenkomen. Wanneer voedsel wordt gegeten, wordt er een diepgaand effect op de consument uitgeoefend in zowel de gevoels- als de denkaard, afhankelijk van of de oorsprong van het voedsel afkomstig is uit het planten- of dierenrijk. Het plantaardige voedsel wekt een staat van rust en vrede op, in zowel voelen als denken, zonder enige neiging tot geweld tegen zowel de mens als enig levend wezen. Het dierenvoer wekt een gevoel van vluchtigheid en rusteloosheid op in het gevoel, de passionele en mentale aard met een neiging tot woede en geweld. De manifestatie van deze kenmerken vindt zijn oorsprong in twee bronnen. Ten eerste vanwege de intrinsieke aard van het voedsel zelf.

Als de persoon bijvoorbeeld vlees eet, worden de gevoelens en emoties zoals angst en angst die het dier ervoer voordat het werd geslacht, samen met zijn weefsels naar de consument getransporteerd. Aan de andere kant, volgens veel religies, zouden de passie-opwindende eigenschappen die geassocieerd worden met alle dierlijke producten in het bloed zitten. Ook hebben we hier een eiwit dat ooit in leven was, maar nu dood is en gevuld met de producten van ontbinding, bacteriën en toegevoegde chemicaliën. De neigingen die hierdoor worden veroorzaakt zijn traagheid, verdoving en verminderde waarneming. Dit alles komt neer op een assortiment van verontrustende kenmerken van mentale, gevoelsmatige en emotionele dingen die samen met het vlees dat wordt geconsumeerd wordt ingenomen. Dezelfde overeenkomstige interactie is van toepassing op al het andere voedsel dat wordt gegeten. De meeste anorganische mineralen, chemicaliën of conserveringsmiddelen die uit het mineralenrijk worden toegevoegd, zijn niet rechtstreeks door het lichaam te gebruiken, tenzij ze eerst in het plantenrijk zijn opgenomen. Hun aanwezigheid in anorganische vorm werkt irriterend voor het lichaam en manifesteert zich als gedachten en gevoelens van prikkelbaarheid, hyperactiviteit, rusteloosheid, gevoeligheid en gevoelens van onzekerheid.

De tweede oorsprongsbron van sommige mentale en emotionele neigingen heeft betrekking op onze gemoedstoestand wanneer we eten. Op een vreemde en vooralsnog onverklaarbare manier komen de gedachten en gevoelens die we hebben op het moment dat we eten binnen en combineren zich met het eten. Ze worden samen met het voedsel vervoerd en worden opgenomen in de vorming en fixatie van de cellen die voortdurend in alle delen van het lichaam worden gesynthetiseerd. Daar blijven ze gevangen om onderbewustzijn of bewuste gedachten, gevoelens en gedragsneigingen bij het individu uit te oefenen.

Wanneer iemand besluit een ontgiftingsproces te ondergaan, hetzij door de voedselinname te beperken, hetzij door de kwaliteit van het geconsumeerde voedsel te verbeteren, treedt er een interessant proces op. Wanneer de lichaamsintelligentie ziet dat er een hogere kwaliteit van voedsel binnenkomt dat superieur is aan het materiaal waarvan de weefsels zijn gemaakt, begint het onmiddellijk te desintegreren en elimineert het zijn inferieure weefsels om plaats te maken voor dit betere materiaal in een nieuwe weefselvorming. Wanneer deze cellen worden opgelost, komen de herinneringen, gevoelens en gedachtenneigingen die oorspronkelijk waren geassocieerd met de vorming van deze cellen vrij in de bloedbaan. Daarin circuleren ze door het hele lichaam en worden ze uiteindelijk in de hersenen getransporteerd. Wanneer ze de hersenen binnenkomen, worden deze herinneringen en gedachten opnieuw opgespoord terwijl het individu zich er weer bewust van wordt. Een catharsis of uitwassen van deze gedachten en gevoelens treedt op en hun greep op het individu wordt verbroken uit het onderbewuste weefsel. Een gevoel van lichtheid, bevrijding en vrijheid wordt ervaren en daarmee komt een gevoel van bevrijding dat men voelt wanneer een levensfase volledig is afgesloten.

Het duurt 2-5 jaar om elke cel van het lichaam te veranderen en volledig te vervangen. Wanneer we bijvoorbeeld door vasten het lichaam ontgiften, omdat bepaalde cellen van 2 tot 5 jaar oud uiteenvallen, ervaren we opnieuw herinneringen die toen bestonden, maar sindsdien zijn vergeten. Als oude vloeistoffen in de lymfe worden uitgestoten, gaan hun bijbehorende herinneringen met hen mee. Als een persoon 20 jaar lang geen chocolade heeft gegeten, maar de chocolade is verankerd in lymfenodules of vetcellen, zal de smaak en geur van de chocolade het lichaam verlaten en zowel de buitenstaanders als de persoon – beiden ruiken de chocolade. De herinneringen die verband houden met de tijd dat het werd geconsumeerd, zullen weer in het bewustzijn van de persoon flitsen.
Hoe vreemd deze theorie ook klinkt, ik heb de waarheid die ermee gepaard gaat al meer dan 25 jaar in mijn eigen leven opgemerkt en in de levens van honderden anderen die verward waren over de begraven onderbewuste herinneringen die vrijkwamen toen ze hun lichaam zuiverden .

De moraal van dit verhaal is dat het ons moet leren dat: (a) voedsel meer is dan alleen de chemie ervan (eiwitten, koolhydraten, mineralen, vitamines, enz.); (b) de gevoelens, emoties, gedachten en karakter van een individu zijn op een subtiele manier nauw verbonden met de kwaliteit van het voedsel dat we eten; en (c) het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met het element tijd bij de overgang van een individu van een lagere naar een hogere kwaliteit van de voeding.

Als het lichaam verandert, verandert ook de kwaliteit van de gevoelens, emoties, gedachten en doelen. Het proces is subtiel en kost tijd. Met verandering van bloed- en weefselchemie komt verandering van karakter. Hierin is de ware alchemie van de ‘steen der wijzen’, de verandering van onedel metaal in goud, zo gretig gezocht door de middeleeuwse alchemisten. Het past ons allemaal om moderne alchemisten te worden door te leren het beste voedsel van de natuur om te zetten in het beste karakter-materiaal dat mogelijk is, wat ons zonder mankeren naar het hoogst mogelijke geluk zal leiden.

Dit artikel verscheen in “Overcoming Compulsive Habits”

fruit boeken

Wat niemand anders kan doen

Gezondheid is… verzuring ongedaan maken
Voor de meeste mensen is het een raadsel hoe de natuur geneest. In “Reuma natuurlijk genezen” zet Stefaan de grote groep van aan reuma verwante klachten in de schijnwerper en hij gaat in op de vele risico’s en factoren die een invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van reuma. Hij verklaart waarom de meesten denken “dat reuma niet te genezen is”. Zolang ze doorgaan daden te stellen die in de kaart van reuma spelen, is dat waar. Zijn advies : “verlaat de wegen waarop ziekte haar intrede doet, en schep een genezingsklimaat en ook reuma blijkt dan te verdwijnen”. De genezing van reuma wordt niet herleid tot het niet gebruiken van risico-voedingsgroepen, of het toevoegen van een gezondheidsbevorderende suppletie of supervoeding, maar wordt gezien in het consequent toepassen van alle gezondheidsprincipes. Zelden kreeg u in zo’n kleine uitgave zo’n volledig beeld over wat reumapatiënten zélf kunnen doen om hun gezondheid te herwinnen. Een aanrader voor al diegenen die de moed en de durf hebben om hun voedings- en levensgewoonten te herzien, en bereid zijn een eind met de natuur mee te gaan.
In twaalf hoofdstukken wordt aangeknoopt met tientallen positieve maatregelen tegen reumatische klachten. Ook het zuur-basen-evenwicht wordt nauwkeurig belicht.

Annick schreef vorige week nog : “Ik lees momenteel jouw boek over Reuma, het brengt veel verduidelijking. Ben een week aan het sappen en ondervind dat mijn ontstekingspijn weg ebt.”

Gezondheid is – Zelf de handen aan de ploeg slaan !
“Ongeveer twintig jaar heb ik er voor nodig gehad om een zo volledig mogelijk beeld te maken van wat gezondheid en ziekte zijn, hoe ze bereikt en onderhouden worden. Ik heb in die tijd heel wat vooroordelen en ingeprente ideeën moeten loslaten… om te komen naar wat het betekent “de natuur het werk te laten doen”.
We zijn ervan overtuigd dat we in het geval van ziekte “iets moeten doen”… maar we hebben ziekte vaak niet eens begrepen. Hoe kunnen we dan weten wàt we kunnen of moeten doen ?
Veel mensen doen dan beroep op hulpdiensten, mensen die er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te helpen ‘genezen’. De patiënt legt zijn lot in de handen van therapeuten en dokters en verwacht ervan dat deze de zaak oplossen. De dokter is er toch voor geplaatst om je lichaam – en indien nodig ook je geest – te herstellen? Slechts zelden komt er iemand op het idee dat gevolgen ook oorzaken hebben. Ik heb gebruik gemaakt van vergelijkend onderzoek, publicaties, wetenschappelijke analyses, diverse signalen die door verschillende instanties worden gegeven, ontelbare getuigenissen van mensen die hun eigen aftakelende conditie wisten om te keren. De voorbije dertig jaren heb ik enkele van die boeken vertaald naar het Nederlands om deze toegankelijk te maken voor een groot publiek. De reacties op veel van die publicaties zijn zo warm onthaald door het publiek, door dokters en mensen uit de verzorgingswereld, dat ik op vraag van velen in “Het 12-punten-Programma”  een samenvatting maak van de essentiële punten die iedereen moét weten, bij wijze van een bewustwordingsproces en om het persoonlijk engagement op dit terrein aan te moedigen.
Ik heb me tot doel gesteld een werk af te leveren waarin in vogelvlucht de “gezondheidsmakers” worden afgewogen tegen de “ziektemakers”. Zelfs al ben ik me ook bewust dat ik met het publiceren hiervan veel mensen en instanties en belangengroepen tegen de kar rijd, toch mag het me er niet toe brengen deze informatie bij te werken, zodat ik iedereen wat meer naar de mond spreek… Bij deze ga ik uit van het principe dat eenieder zelf moet in staat zijn te beoordelen wat het hem of haar waard is om in goede gezondheid te blijven en wat men ervoor wil doen. In ieder geval zal “Gezondheid, Doe het zélf !” (de ondertitel) helpen begrijpen “waarom” er zoveel ziekte en lijden is… tevergeefs.

Naast enkele zeer sympathieke aanbevelingen en tips bevat het boek ook enkele moeilijkere thema’s die de wil tot verandering zullen activeren. Maar we moeten ook weten waarover dit boek handelt ! Het is geen kleinigheid, niet iets wat men op één twee drie realiseert. Het is geen kuur, een advies voor enkele weken, maar een levenswijze die niet aan de ‘mode’ onderhevig is. 

Boekenserie

 

Darmspoeling en gezondheid

De waarde van weefsel- en lichaamsreiniging door darmspoeling (irrigatie of uitwassen van een orgaan) wordt al meer dan drieduizend jaar beoefend. Al in 1500 voor Christus beschreef de ‘Ebers Papyrus’, een oud Egyptisch medisch document, de voordelen van het reinigen van de dikke darm. In de oudheid werd de praktijk van het reinigen van de dikke darm toegediend in een rivier met behulp van een hol riet om water in het rectum te laten stromen. Eeuwen later bleven de voordelen van darmspoeling overweldigen. Colonirrigatie werd gebruikt onder Europese populaties om te helpen bij het behoud en de bevordering van de gezondheid. Klysma’s werden vaak gebruikt om koorts, angst en ziekte te verminderen. Meer recent, in het begin van de twintigste eeuw, zorgden verbeteringen in de hydrotherapie-apparaten voor de dikke darm voor een completere reiniging van de dikke darm. De implementatie van deze technologische vooruitgang maakte het spoelen van de dikke darm populairder en zoals het dan altijd gaat, is er tegelijk misbruik, wat dan weer leidt tot afwijzing. Helaas werd geavanceerde colonirrigatie soms toegediend door slecht opgeleide mensen, dikwijls onder bedenkelijke hygiënische omstandigheden. Dit bleek nadelig te zijn voor de ondersteuning van de algemene bevolking.

Ondanks de moeilijkheden in het begin van de twintigste eeuw, werd de waarde van Colon-hydrotherapie erkend door verschillende artsen. Het meest opmerkelijk waren Dr James A. Wiltsie, Dr Joseph Waddington  en Dr John H. Kellogg. In de aanloop naar de jaren 1900 gebruikte Dr. John H. Kellogg  diverse methodes van colontherapie bij duizenden van zijn patiënten. In een uitgave uit 1917 van de Journal of American Medical Association (JAMA) meldde Dr. Kellog dat hij in de meer dan veertigduizend gevallen van gastro-intestinale aandoeningen, slechts in twintig gevallen een operatie had uitgevoerd. De rest werd verholpen door het reinigen van de darmen, het dieet en lichaamsbeweging.

Dr. Waddington stelde in zijn werk “Scientific Intestinal Irrigation and Adjuvant Therapy”, het volgende: “Abnormaal functioneren van het darmkanaal is de voorloper van slechte gezondheid, vooral van chronische ziekten. Herstel van fysiologische intestinale eliminatie is vaak het belangrijkste, voorafgaand aan het uiteindelijke herstel van de gezondheid in het algemeen “. Dr. Wiltsie stelt: “Onze kennis van de normale en abnormale fysiologie van de dikke darm en de pathologie en het beheer ervan heeft geen gelijke tred gehouden met die van veel orgaansystemen van het lichaam. Zolang we blijven aannemen dat de dikke darm “voor zichzelf zal zorgen”, zullen we volledig onwetend blijven over misschien wel de belangrijkste bron van slechte gezondheid in het hele lichaam”.

Sindsdien zijn de apparatuur voor hydrotherapie van de dikke darm en de werkwijzen verder verbeterd. Therapeutische training is gestandaardiseerd door het accrediteren van verenigingen en colonapparatuur heeft een grotere effectiviteit samen met de extra beveiliging van regelgeving. Mensen herontdekken de voordelen van deze natuurlijke, veilige en gemakkelijke methode om de dikke darm te reinigen en het welzijn te bevorderen. Maar het aangename is dat om een goede darmspoeling te organiseren, zoals beschreven in het boek “Darmspoelingen”, men niet ver hoeft te lopen. Het kan gewoon thuis in eigen badkamer.

Ik had het jullie graag van naaldje tot draadje uitgelegd op de geplande voordracht, maar door de beperkende maatregelen, is dit niet doorgegaan. Maar je kunt het wel zelf nalezen in de brochure. Die brochure is te koop bij Herbômont of via Natur-El, of maak gebruik van onderstaande aanbieding.

Darmspoelingen

 

Detox tegen vermoeidheid

AUTOINTOXICATIEeen belangrijke oorzaak van chronische vermoeidheid

Enkele dagen geleden kreeg ik nog een mail van de familie van een jonge vrouw. Ze is niet meer in staat om de gewone dingen in haar leven te doen. En dat alles is begonnen enkele jaren geleden na een opstoot van klierkoorts. Welke producten kan men hiervoor nemen ? 

Ik ben niet gemachtigd om veel vragen te stellen of om een diagnose te maken, maar ik hoef geen glazen bol om te weten dat deze ziekte niet op de juiste manier is doorgemaakt. Wat is de juiste manier? TC Fry omschreef het als volgt : “doe iets door niets te doen”. Dat betekent rusten, vasten, en zo weinig mogelijk energie verspillen. Tot hiertoe hebben we ziekte gezien als een vijand. Deze moest voorkomen worden met vaccinaties en bestreden worden met giftige medicijnen waar gezonde mensen ziek van worden. Ongetwijfeld heeft deze jonge vrouw gebruik gemaakt van antibiotica en andere onderdrukkingsmiddelen. Precies in dit cruciale moment van ziekte, is dat het ergste wat ons lichaam kan overkomen. In negen op de tien gevallen ben je binnen een paar dagen te been, maar het hangt nog enkele weken in je lijf… en alles is vergeten. Maar je lichaam vergeet het niet. Het is met geweld behandeld en het heeft niet kunnen doen wat het moest doen. 

Wat is ziekte ? “Ziekte is een plaatsvervangende eliminatie”, schreef Dr. Tilden. Dwz. dat ziekte doet wat het in normale levensomstandigheden niet kan doen : het lichaam in de diepte reinigen. Maar dit gebeurt enkel wanneer een ziekte juist doorgemaakt wordt en men de normale bezigheden opzij zet om te rusten (slapen) en te vasten. 

Lichaamsreiniging is één van de peilers van een goede gezondheid. Er zijn veel bronnen van verontreiniging, en de belangrijkste is auto-intoxicatie. Hoe kan ons lichaam zich goed reinigen, als de darmlediging met grote vertraging verloopt ? De toenemende mate waarin we vezelarm voedsel (soms bio gelabeld) eten, heeft ons gekroond met de hoogste graad van spijsverteringsaandoeningen.  We leven in een tijd van constipatie, stagnatie, fermentatie, rotting, en autointoxicatie. We vergiftigen onze bloedstroom met de niet verwijderde faeces die rotten in de ingewanden. Voor veel mensen is het een permanente werkelijkheid : toxisch afval dat in de darm vele dagen afwacht voor de bevrijdende ontlasting. Onze eigen darmmassa begint langzaam maar zeker onszelf te vergiftigen, gaat weefsels infecteren en aantasten, degenereert de darm, veroorzaakt ontstekingen, uitstulpingen, vergroeiingen…

Autointoxicatie wordt gedefinieerd als een toestand waarin toxische substanties worden gevormd in het lichaam. Als het spijsverteringssysteem niet correct werkt, krijg je automatisch een of andere vorm van autointoxicatie.  Het volgende gebeurt indien niet tijdig geëlimineerd : eiwitten rotten, koolhydraten fermenteren, oliën en vetten worden ranzig. Het lichaam wordt vergiftigd door zijn eigen afval. Gezondheid kennen we als een situatie waarin de eliminatie perfect verloopt. Als het lichaam het aankan en niet overbelast wordt door de reinigingsactiviteiten, dan heb je een redelijke gezondheid. 

Noteer dat lichaamsreiniging energie kost en dat het lichaam hier maar energie kan aan spenderen, wanneer alle primaire functies eerst hun deel hebben gekregen. In een toestand van vermoeidheid is lichaamsreiniging geen prioriteit. Eerst komen de fysieke acties als ademhaling, inwendige circulatie, de werking van de organen. Een belangrijke hap van de energie gaat naar de spijsvertering. Tussen 10 en 50 % van de beschikbare energie. Het is altijd nodig om dit zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn juiste voedselkeuze en juiste voedselcombinaties zo belangrijk. Voedsel zoals vers geperste sappen en fruit en rauwkost in het algemeen kosten weinig verteringsarbeid. Een “zware” maaltijd daarentegen kan gewoon al je nog resterende energie opsouperen. Daar lig je dan en dankbaar ben je dan om die goede raad om “eens stevig te eten om te versterken”. 

Als het lichaam overweldigd wordt door de toxische substanties die de mogelijkheden tot excretie overstijgen, roept het bijzondere processen op. Ziekte is één daarvan, als een urgentie, om zich te bevrijden van zijn overmaat aan toxines.   

Wist je dat in de westerse wereld 50 % van de bevolking niet eens één stoelgang heeft per dag ? Zelfs de medische wereld onderkent niet het belang van een dagelijkse stoelgang. In professionele kring geldt 3 à 5 ontlastingen per week als normaal. Wist je dat er culturen zijn, waarbij minder dan 3 ontlastingen per dag, wordt aanzien als constipatie ? In de Harvard Wellness Letter lees ik bv dat 44% van de  Amerikanen weinig aandrang hebben voor een darmbeweging. Dr. Shultze berekent daarom dat die mensen in hun leven 70.000 ontlastingen hebben gemist.” Is het daarom verwonderlijk dat het Merck Manual zegt dat alle Amerikanen een darmziekte zouden ontwikkelen, indien ze lang genoeg zouden leven. 

Ruik de adem van de gemiddelde mens, en kijk naar de omvang van het lichaam… Het spreekt boekdelen. 

Zou auto-intoxicatie of zelfvergiftiging een belangrijke factor zijn in de zware ziektekost ? Meer dan honderd jaar geleden schreef een visionaire gezondheidspleitbezorger : “Indien de onzuiverheden van het lichaam geen uitweg vinden om te ontsnappen, dan worden ze door de bloedstroom in de organen gedrongen. De natuur doet zijn best om het systeem zo onbelast mogelijk te maken door middel van een koorts. Dat is wat wij ziekte noemen.”  Ellen G. White, Healthful Living, p. 228.

Dr. Tilden schrijft: “Eén van de eerste dingen die men zou moeten doen om bevrijd te worden van eender welke zogenaamde ziekte, is de Toxemia op te ruimen, want het is deze toestand van het bloed, die de ziekte mogelijk maakt. Ziekte is een Toxemie-crisis, die aanduidt dat de toxines in het lichaam boven het tolerantiepunt zijn gekomen. De crisis – noem het griep, verkoudheid, hoofdpijn, koorts…-  is een krachtige eliminator. Elke behandeling onderbreekt de natuur in haar inspanningen om zichzelf te genezen.” J. H. Tilden, M.D.,Toxemia Explained, 1926, p. 49, 79.

“Als de darm niet naar behoren zijn werk doet, moeten de toxines het lichaam verlaten via andere wegen: de nieren, de huid, de adem… Veel van deze patiënten hebben een huidprobleem, slecht ruikende adem. Als iemand lijdt aan een darmziekte, dan kan zij/hij een variatie van symptomen ontwikkelen, inclusief migraine, spierpijnen, vermoeidheid, auto-immuunziekten zoals lupus of reumatoïde artritis, kanker of cardiovasculaire ziekten.” Dr. William L. Cowden, internist, specialist in interne geneeskunde cardioloog.

Dr Bernard Jensen, schreef ooit: “In de 50 jaar dat ik actief was in het helpen van mensen om hun ziekten te overwinnen, is het voor mij kristalhelder dat een onvoldoende darmlediging aan de wortel van de meeste gezondheidsproblemen ligt.” In zijn boek Tissue Cleansing Through Bowel Management, licht Dr. Jensen toe wat darmplaque betekent. Hij schrijft : “De taaie slijmachtige bekleding in de darm verdikt en wordt een broeihaard van rotting. De capillairen beginnen toxinen, vergiften en afbraakproducten op te nemen, naarmate deze doorheen de darmwand lekken. Vanaf nu nemen alle weefsels en organen toxische substanties op. Dit is het begin van autointoxicatie op een fysiologisch niveau.”

Op blz 27 beschrijft hij een ervaring in deze materie : “Een autopsie vertoonde een dikke darm van 15 centimeter doormeter, met een doorgang van niet meer dan een potlood. De rest was een opstapeling, laag op laag,  van ingeharde faecale materie. Deze accumulatie kan een consistentie hebben van rubber, hard en zwart.  Een andere autopsie vertoonde een dikke darm met de ongelofelijke inhoud van 20 kg. stagnerende massa.   Alleen nog maar proberen om je voor te stellen wat het is om 20 kg morbide massa met zich mee te dragen, doet je al duizelen.”  Zelfs het FDA geeft toe dat de gemiddelde volwassenen nu zo’n 3-15 kg faeces met zich meedraagt- elke dag ! 

Op blz 42 stelt Dr. Jensen ons voor aan zijn oude leermeester, Dr. John Harvey Kellogg van het Battle Creek Sanatorium die stelde dat  “90% van de beschavingsziekten op rekening van een onvoldoende werkende darm komen.” Op blz 43 schrijft Dr. Jensen het National College in Chicago meer dan 300 autopsies uitvoerden. “Wanneer we kijken naar de achtergrond van deze mensen, vermeldt het dossier van 285 dat ze niet geconstipeerd waren en normale darmbeweging hadden. Slechts 15 hadden vermeld aan constipatie te lijden.  De autopsies toonden een contradictorisch beeld. 15 personen waren niet geconstipeerd en 285 wel. Sommigen van de 285 personen verklaarden 5 tot 6 darmledigingen per dag te hebben, terwijl de autopsie bij sommigen een dikke darm blootlegde van 25 cm. diameter. De darmwanden waren belegd met een korstsig beslag.”

Dr. JH Kellogg, van het Kellogg Sanatorium zei, “Onder de 22.000 operaties die ik persoonlijk heb uitgevoerd, heb ik nooit één normaal colon aangetroffen, en van de 100.000 die onder mijn toezicht verliepen, was niet meer dan 6% normaal.”

Laten we dan even samenvatten. De meerderheid van de westerlingen lijdt aan een of andere vorm van darmziekte. Abnormale condities zoals aambeien, prikkelbare darm, poliepen, colon kanker, diverticulose, ziekte van Crohn, en constipatie. Iedereen die de natuurlijke weg op wil, en van een serie aandoeningen bevrijd wil worden, zou daarom moeten beginnen met darmspoelingen. Het was één van de vijf pijlers voor gezondheid van Dr. Walker. Maar darmspoeling staat niet op zichzelf. Darmspoeling zonder voedingsveranderingen, zal spoedig weer in een analoge situatie uitmonden. 

“De manier waarop de mensen leven is zo ver verwijderd van de manier waarop ze zouden moeten leven.  Iedereen die verwaarloost wat er is voor wat – of nalaat te doen wat hij behoorde te doen, bewerkt daardoor zijn eigen ondergang, eerder dan bescherming te vinden.”

Macchiavelli

Een plantaardige voeding, met veel natuurlijke zachte vezels, gecombineerd met beweging, rust, zuiver water… je zou verrast zijn, wat deze allemaal kunnen doen om tot herstel te komen.   Constipatie zal dan niet langer de spelbreker zijn.

Door het feit echter dat we al zoveel gehoord en gelezen hebben over voeding, zijn velen echter ieder gevoel voor voeding kwijt. Het kan dus zijn, dat mensen terug de basics van levende voeding moeten begrijpen, zodat ze weten wat echte voeding is, wat slijmvormend is, hoe hun voeding te doseren enz. 

Het zullen niet in de eerste plaats de hulpmiddelen zijn, die het zullen doen. Goed gekozen hulpmiddelen zijn instrumenten die bepaalde verzwakkingen opvangen, of een gunstiger klimaat voor herstel scheppen. Maar fortuinen neerleggen voor hulpmiddelen en bezuinigen op de basis, is op geen enkele logica gegrondvest. De basis is fruit, groenten, verse geperste sappen, en een kleine hoeveelheid noten, zaden en pitten. Alles daarbuiten kan hoogstens aanvullend zijn, en er zijn zelfs omstandigheden (zware degeneratieve ziekten) die geen andere instrumenten meer toelaten dan fruit en groenten. 

Wanneer iemand hulpmiddelen gebruikt, gebruik enkel producten of methodes die zo dicht mogelijk bij de natuur staan. Bijvoorbeeld, wanneer de eigen productie van darmslijm niet toereikend is, kan het gebruik van psylliumvezels helpen om de darm te beschermen, maar dan enkel nadat de darmplaque is verwijderd. 

Maar wat voor zin hebben alle inspanningen, als men vezelarm voedsel eet, als we vast blijven plakken aan verzurende voeding als vlees, vis, kaas, suiker, maar ook vleesvervangers? Alcohol en koffie zijn twee dranken die de PH verstoren en de darmslijmvliezen aantasten. En we kunnen zo nog even doorgaan. Er zijn geen exacte meetinstrumenten die je vertellen waar je staat. Luisteren naar je lichaam kan je veel leren, en vooral, iets wat zo logisch is : je gezondheid is een schat. Draag er zorg voor – en liefst voor je ze kwijt bent. Van Are Waerland onthou ik “dat gezondheid een schitterende belevenis is”. En met gezondheid als kostbaar bezit “is het leven mooi”. Ik wens het de lezers van harte toe.

Nooit te oud – om jonger te worden

Jonger worden – een nieuw lichaam

Je lichaam vernieuwt zich. Afhankelijk welk deel of welke structuur wordt volledig vernieuwd met jonge, opgefriste cellen. Als wij elkaar over een jaar ontmoeten, zullen wij beiden nieuwe mensen zijn. Alles zal veranderd zijn… alleen is de vraag : „Hoe?” Zullen wij beiden jonger zijn, of zullen de cellen stilletjesaan achteruitgaan omdat hun voeding niet voorziet in de regeneratie die ze hadden willen doormaken? 

Er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen… Voedselcombinaties bijvoorbeeld. 

Voedselcombinaties toepassen kan een belonende ervaring worden. Het eten van je voedsel in verenigbare combinaties zal een betere vertering en opname geven, zonder hartbrand of indigestie. Er zullen minder maag- en darmgassen zijn. En als er gassen zijn, zullen ze reukloos zijn. Het volgende voordeel dat je zal opmerken, is dat je nieren beter zullen functioneren t.g.v. de reductie van zout in je voeding. Daardoor zal je een hele hoeveelheid water uit de cellen vrijgeven. De cellen zullen aan een trager ritme vernieuwd moeten worden, de cellen zullen gezonder zijn en jij zal meer tonus hebben. Je zal minder slaap nodig hebben en je zal je niet zo vermoeid voelen als voorheen. Je stoelgang zal zacht zijn en je zal geen behoefte hebben aan laxativa. Sommigen die 30 of 40 jaar gebrekkige darmbeweging hebben gekend, lopen nu ‘gesmeerd’.

Met juist combineren en meer fruit in de voeding, is het volgende voordeel een betere circulatie, omdat de vezels uit fruit cholesterol absorberen, zodat dit kan afgevoerd worden. Je geest zal helder zijn zodat je goed kan denken en betere beslissingen zal nemen terwijl je veel alerter bent.

Voedselcombinaties worden aanbevolen om het lichaam te normaliseren. Dezen die leden aan overgewicht hebben vele kilo’s verloren, en zij die ziekelijk onder hun normale gewicht leefden werden zwaarder. Er zijn specifieke redenen voor dit winst/verlies-spel van het gewicht. Om te beginnen geef je je lichaam een betere brandstof om mee te werken. Je hebt een betere lichaamsreiniging en een betere stofwisseling. Beter functioneren van je zenuwkracht zonder dat het systeem door-trapt…

Voedselcombinaties… hebben je wat te vertellen !

Dat zijn een paar voordelen van juist combineren… 

Norman Walkers’ advies was „Jonger worden”. Hij beschrijft de methode in zijn legendarische boek “Nooit te oud om jonger te worden” (Become Younger)

– met levend voedsel

– een positieve levenshouding en voldoende slaap

– met kort vasten, sappen, voedselcorrecties, juiste combinaties

– met darmsanering / de spijsvertering op orde zetten / darmspoelingen

Hoe hij het deed beschreef hij in „Nooit te oud om jonger te worden”.

Dit is de NL vertaling van zijn boek “Become Younger”, met het hele programma om op een natuurlijke manier te verjongen – en natuurlijk werkt dat ook om vroegtijdige veroudering te voorkomen !

vernieuwing.jpg
Heel het lichaam – ieder deel – vernieuwt zich… Volgend jaar, als ik je ontmoet, zal ik iemand anders zien. Zal het een beter of een slechter jij zijn?
De Nederlandse vertaling… om Walkers’ vijf principes om te verjongen te ontdekken

Ineens was er gerommel

Zoekt Maya de Bij het tegenwoordig bij sigaretten? Helemaal niet – en net zo min als bij de vleesproducten – zegt Greenpeace.
Nieuwsbrief 28/5/2018
Het leek wel of iedereen zich roerde, en als dat de bedoeling was, heeft Greenpeace in ieder geval een punt gescoord. Ik laat het in het midden of het ethisch correct is om een probleem aan te kaarten, door dezelfde wapens te gebruiken, maar om het onder de aandacht te brengen, heeft in ieder geval gewerkt. 
Wat me erg blij maakte is, dat Greenpeace nu eindelijk kleur bekent. In januari 2017 schreef ik voor Houvast : 
“Elk plan voor het milieu dat de vleesindustrie negeert is voorbestemd om te falen. En dat is precies wat dit plan doet. Er is niet één fluistering in het gehele rapport over deze centrale kwestie. Hoe is dit mogelijk? De reden hiervoor wordt duidelijk als we kijken naar de milieu-groepen die de klimaatverandering-discussie domineren. Ze weigeren om het kwaad door de vleesindustrie veroorzaakt te erkennen. Zij beweren dat het nemen van kortere douches en het besturen van een elektrische auto alle kwalen van de wereld zal oplossen. Ik veralgemeen nu, maar de realiteit is dat het milieuactivisme heeft geweigerd om “vlees” aan te pakken, ondanks de overweldigende schade die het veroorzaakt. In tegenstelling zijn er de de organisaties die zich richten op “dierenbescherming” of “dierenrechten” die luid veroordelend zijn om de wreedheden en verspilling van vlees voor decennia. Er is bewust gekozen om dit te negeren ten gunste van de beperkte dogmatiek van de typische milieugroepen. Voor wie niet op de hoogte is van de subtiliteiten die verschillende activistische groepen scheiden, een korte toelichting. Groepen aangeduid als “groen” hebben vaak verschillende motieven en agenda’s. Typische “milieu” groepen richten zich op de bescherming van soorten of terreinen. Ze ondersteunen meestal sportjacht / vissen, vlees eten… In tegenstelling, zijn de dierenrechten groepen die zich richten op de bescherming van individuele dieren door tegen sport jagen / vissen, vlees eten, en andere vormen van wreedheid op te komen. Dit zet ‘groene’ groepen op gespannen voet over de meest urgente bedreiging voor de natuur. Nergens is dit duidelijker dan de vleesindustrie. “Dieren” groepen verzetten zich tegen de wreedheid, afval, en de vernietiging door de vleesindustrie. “Milieu” groepen proberen het probleem te negeren. Als u hieraan twijfelt, kijk naar de documentaire “Cowspiracy,” en zie de leiding van de beroemde milieugroepen kronkelen toen gevraagd werd over hun positie tegenover de vleesindustrie. Er is een mogelijkheid dat pro vleesindustrie actief milieugroepen financieren om ze stil te houden. Het is schokkend. Typische milieugroepen wo. National Wildlife Federation, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace eva staan tegenover typische diergroepen als In Defense of Animals, Sea Shepherd, en PETA. Een van de weinige milieugroepen die de schade veroorzaakt door vlees niet onder stoelen of banken steekt, is het Center for Biological Diversity. Dit betekent dat er twee tegenstrijdige standpunten zijn over het belang van de vleesindustrie . Degenen die de vleesindustrie zien als een culturele keuze die voor onbepaalde tijd kan worden voortgezet, en degenen die de industrie zien als zo destructief dat het nodig is om ze onmiddellijk te beëindigen. Het overweldigende bewijs is aan de kant van degenen die vlees zien als een grote bedreiging voor dieren, natuur en de mensheid. Dieren voor voedsel vereisen enorme hoeveelheden land en voedsel en water. De vleesindustrie genereert enorme verontreiniging door fecaal afval, pesticiden en herbiciden te gebruiken, en het energieverbruik. De premisse van vlees eten leidt tot verspilling ten behoeve van een kleine bevoorrechte groep. De Adventist Health Study heeft veel documentatie van de gevolgen van vlees voor het milieu verzameld…”
In dit artikel werd ook Greenpeace vermeld als “laks tegenover de vleesindustrie in het licht van de milieuproblematiek”, maar met deze campagne breng ik dat in twijfel – al hoor ik de Studio 100-spreekbuis zeggen “dat we in het verleden meer met Greenpeace samengewerkt hebben…
“Wat was de boodschap ? Greenpeace vond dat als Maya de bij mocht dienen voor het promoten van vlees – het ook mocht dienen voor de promotie van sigaretten… Er zijn maar weinig mensen die daar bij stilstaan… maar er is een parallel, zelfs al was de eerste kritiek “te kort door de bocht”. 
Maar sommige kritiek is ook terecht: de beelden die jonge kijkers te zien kregen roepen verkeerde associaties op… Hopelijk is deze schade niet te erg, maar blijft de boodschap van de gezondheidsrisico’s van (bewerkt) vlees lang genoeg hangen, zodat mensen de komende zomer de barbecue’s en andere decadente praktijken verzaken ! 

Huishoudelijke Toxines

Titel toevoegen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is nodig.jpg

Op de ingrediëntenlijst van voeding, zal je niet zo gauw een lijstje van huishoudelijke producten vinden… 
Ik hoef je er waarschijnlijk niet aan te herinneren dat cosmetische en gewone huishoudelijke producten geen “gewone” producten zijn.  Neem eens een tube tandpasta, een fles shampoo, een reinigings- of hygiënisch product, en lees de ingrediëntenlijst luidop. Waarschijnlijk zal je halverwege ophouden om te vermijden dat je tong breekt bij de ongekende namen. Nochtans is dat niet nodig, maar het is nu eenmaal zo omdat er zoveel mogelijk winst moet gemaakt worden en de kostprijs zo laag mogelijk moet blijven. Ook heeft de consument hoge verwachtingen van een product, waardoor het in 1001 verschillende varianten moet beschikbaar zijn. Glansmiddelen, aromaten, en veel andere functionele ingrediënten hebben zich een plaats verworven in de formules, want we moeten er mooi uitzien en dat daar gezondheidsrisico’s aan vastzitten, nemen we erbij. 
Het is veel jaren geleden dat ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan een serie over “Wat loopt er door mijn afvoerpijp”… Een goed initiatief, dacht ik. Mensen bewust maken om niet om het even wat te gebruiken in de huishouding. Niet alleen verspilling vermijden, maar vooral de kwaliteit benadrukken. Maar volgde op deze voordracht een andere die gericht was op “bezuinigen”. Dat kan ook nuttig zijn, maar het programma had een andere invalshoek en wou vooral meegeven dat er voor alles wel een “goedkopere variant” bestaat. Toen ik refereerde naar de eerste voordracht, om bewust te consumeren, en prijs ondergeschikt te maken aan de impact op het milieu en liever te bezuinigen op nutteloze uitgaven, ging ik mijn boekje te buiten en werd afgedankt…. Dat ik nog tal van goede feedback kreeg van de deelnemers waar ik nog de kans kreeg om me uit te spreken, mocht niet baten. Die ervaring deed me besluiten om voor 100% voor een groene levenswijze te gaan, waar ik altijd alles kon zeggen wat er te zeggen valt. Maar waarschijnlijk heb je nog niet door waarom de cosmetische en huishoudelijke ingrediënten ook bij de voedingsingrediënten zouden moeten gerekend worden. Dat is omdat ze tenslotte in de voeding terecht komen. 
Wist je dat in veel landen ongezuiverd rioolwater gebruikt wordt voor irrigatie van akkers en teeltgebieden? Als we in het buitenland zijn, proberen we altijd te weten te komen wat er plaatselijk wordt gekweekt en hoe. Je zou vermoeden dat landbouwgebieden maagdelijke stukken natuur zijn. Maar we zijn al vaak teleurgesteld geweest over de afschuwelijke stank die er hangt. En dan denken wordt hier die sla, die groenten, die granen… gekweekt met dergelijk water? Maar dat is het… En dan kan je raden wat het resultaat is. 

Waarom vraagt de zorg voor lichaam en huis een ingewikkelde variatie van formules die niet gezond zijn voor het milieu en niet gezond voor het lijf? Hier in Spanje moeten we zien wat we doen met water. Al het water dat we hebben gebruikt voor keuken, was en persoonlijke zorg, wordt opgevangen en gebruikt voor het bevloeien van planten en bomen. Dat betekent dat we net als in het verleden toekijken op wat we in het water brengen. En er is ook geen enkel probleem om alles gedaan te krijgen, zonder dat het gepaard gaat met toxische ingrediënten. 
Het is altijd onze bekommernis geweest om zo weinig mogelijk vreemde substanties in de kringloop te brengen. Daarvoor zochten we al meer dan dertig jaar hoe we het wasmiddelen verbruik zo laag mogelijk konden houden. We probeerden van alles uit: wasballen, wasnoten, magneten, keramische korrels… naast het gebruik van ecologische wasmiddelen. Momenteel gebruiken we TheraWash, wat de pH van het water verlaagt, waardoor het water een verhoogd oplossend vermogen krijgt en gemakkelijker het vuil uit textiel verwijdert. De TheraWash-pad is goed voor zo’n 200 wasbeurten en bevat magnesiumkorrels die een langdurige inwerking hebben. 

DSC_2422_blog_ready

Veel gebruikelijke wasmiddelen hebben gevaarlijke kantjes.  Alles wat we kunnen vermijden aan input in de natuur, moeten we doen.

Ik had de bedoeling een heel overzicht te maken van alle chemicaliën die worden gebruikt in keuken- onderhouds- en cosmetische producten, maar ik ben ermee gestopt omdat het te deprimerend is om te zien hoe alle traditionele formules ermee verzadigd zijn. Maar ik weet dat de lezers hun gezond verstand gebruiken en niet om het even wat gebruiken… dat maakt me blij en hoopvol !
 

In ziekte en gezondheid


Is er nog niet genoeg geschreven over voeding ? Blijkbaar niet, want kijk eens om je heen wat mensenʻvoedingʼ noemen. Wat we dagelijks in onze mond stoppen is belangrijk. De kwaliteit van wat we eten komt vaak op de tweede plaats. De meeste mensen eten dingen omdat ze ze lekker vinden. Wat is daar verkeerd aan? Moeten we de dingen die we eten niet lekker vinden? Of moeten we aannemen dat gezonde voeding niét lekker is; terwijl ongezonde voeding dat wèl is ?

“Lekker” is een rekbaar begrip dat je moeilijk met enige objectiviteit kan omkaderen. Er bestaan geen normen om ʻlekkerʼ te definiëren. Elke mens ontwikkelt zich een smaakvoorkeur in zijn jeugd. Die smaak associëren we onbewust met herinneringen, en roept vaak een stemming op.

Wat velen ook niet door hebben is dat er in de voeding verslavingsfactoren zitten. We zijn aan de smaak gewoon geraakt. We houden van zoet, zout, vet, zuur… en gebruiken er vaak mateloos van, omdat wij materieel zelden verhinderd worden om er massaal veel van te gebruiken. Deze tijd biedt enorme materiële mogelijkheden, maar de keerzijde van de medaille is dat mensen zich eraan te buiten gaan en gaan overdrijven in de consumptie ervan. Eten vertegenwoordigt vaak de herinnering aan goede tijden, vrienden, ontspanningsmomenten, op stap gaan, familiesamenkomsten, enz.

Zouden we moeten nadenken over wat we eten – of is de goede smaak het criterium? Ook de industrie weet dat mensen vooral voortgaan op de smaak en bestuderen de smaak met zoveel gedrevenheid. Misschien wordt zelfs meer aandacht gegeven aan smaak, textuur, uitzicht en verpakking bij het uitdenken van ʻnieuwe productenʼ, dan aan de ingrediënten.

In een natuurlijke wereld zouden wij waarschijnlijk kunnen voortgaan op onze smaak. In een geïndustrialiseerd voedingsaanbod (ook als het bio is) werkt onze natuurlijke smaakvoorkeur niet meer correct en drijft dit ons vaak regelrecht in de armen van de voeding die we juist het meest moeten vermijden. De smaakvoorkeuren worden zo sterk bestudeerd en geïmiteerd, dat men in de industrievoeding nooit een correcte invulling krijgt door voort te gaan op smaak alleen.

Het is een feit, dat verstandig eten wel uitmaakt. Wat we eten heeft heel veel invloed op ons. Onze levensstijl en voedingswijze dragen veel bij tot ziekte. Ze beïnvloeden ook onze stemming, onze mogelijkheid om met stress om te gaan, en ons algemeen welzijn. Op korte termijn kunnen veel industrieproducten tegemoet komen aan onze behoeften. Maar zie een correcte voeding vooral op lange termijn. Is deze voeding in staat om mijn gezondheid in perfect evenwicht te houden ? Dan blijkt duidelijk dat smaak niet altijd een goede indicator is voor gezond voedsel.

De betekenis van “eten” gaat ver boven het eten van ideaal voedsel. Het houdt niet op bij de opsomming van “goede” voedingsmiddelen, die je met grote hoeveelheden gebruikt. “Eet je gezond” was te lezen op een verpakking van koeken. Ja, dat zullen we graag doen… maar gezondheid zal er niet bij zijn. Toegeven aan honger en vraatzucht komen over gans de wereld voor. Ooit aten mensen hun eigen eenvoudige zelfgeteelde voedingsmiddelen, of hadden ze hun eigen voedingswijze, afhankelijk van waar ter wereld ze leefden. Vandaag, is de wereld door communicatie en snel transport klein geworden. We kunnen nu voedsel van overal ter wereld op onze tafel zetten, wanneer we het ook maar wensen. Daardoor zijn er vandaag grotere verleidingen, en meer kansen om echte vraatzucht te ontwikkelen. We zijn altijd aan het experimenteren met nieuwe dingen, we zoeken altijd naar iets anders om aan onze vervormde hongergevoelens en onbevredigdheid te voldoen. Maar dat is precies wat deze voeding nooit doet. Prof. Lutz schreef bv. over (wit) brood : “brood doet hongeren”. Er zit in veel van onze moderne voedingsproducten geen echte verzadigingsfactor. Suiker, vet, wit brood… staan allemaal op de 0%-trap van de verzadiging… dus blijf je maar eten. Verwonderd dat er zoveel gewichtsproblemen, spijsverteringsproblemen zijn?

Maar ook bevat onze voeding vaak steeds meer ongewild verkregen hormonen. Melk bevat nu talrijke keren meer hormonen dan vijftig, zestig jaar geleden. De reden daarvoor is te zoeken in de methodes die vandaag in de veehouderij worden gebruikt. Het probleem wordt er alleen maar sterker door, als je overdenkt dat in nagenoeg alle gezondheidsbladen melk wordt gepresenteerd als de noodzakelijke en onmisbare factor voor gezondheid. Zo diep is deze idee ingeprent, dat zonder melk je gaat lijden aan botafbraak en calciumgebrek. Dergelijke opvattingen konden alleen ontstaan omdat de zuivelindustrie bovenmenselijke inspanningen doet om het witte imago van melk hoog te houden en de tegenspraak monddood te houden.

In sommige landen, eten mensen slakken, ratelslangen, hersenen van apen, muizen en ratten, allemaal beschouwd als delicatessen. Het is erg gesteld met de mens. De decadentie op het vlak van voeding neemt zoʼn proporties aan dat je werkelijk vragen moet stellen over de wereld en de tijd waarin we leven.

Na Amerika, hebben we nu ook hier in Europa een generatie die opgevoed is met junk food maaltijden die bestaan uit hamburgers, colaʼs, snoeprepen, gefrituurd voedsel, enz. Deze voedingswijze heeft niet alleen voor slechte gewoonten gezorgd, maar het heeft de zin in natuurlijke voedingsmiddelen weggenomen, terwijl deze zo essentieel zijn voor de groei en voor gezonde organen. Met als gevolg, dat er nieuwe ziekten ontstaan zelfs bij zeer jonge mensen. Steeds meer fysiek en mentaal gehandicapten… Een laatste rap – port stelde dat in 2000 ongeveer 10% van de pasgeborenen tot 8-jarigen geboren werd met een mentale handicap of een hersenafwijking. Tegen 2020 verwacht men 15 tot 30%. Dit wordt vandaag als een reden ingeroepen om met spoed verder in te grijpen en methodes voor genetische correcties op punt te stellen. De risicoʼs van dergelijke experimenten zijn enorm. Ik denk dan steeds terug aan het gedicht van de “Leerling Tovenaar”… die het allemaal zoveel beter wist en kon. Vandaag wordt voeding ‘verbeterd’. Het was niet goed genoeg. De Schepper had zich vergist. Er waren onvolkomenheden die moesten weggewerkt worden.

Over voeding valt zoveel meer te vertellen, maar ik zou aan alle lezers de volgende raad willen geven. Schrijf dit zinnetje op, herhaal het duizend keren, knoop het in je oor en handel ernaar : Eet alles wat je eet, zoveel mogelijk op de manier waarop het is gegroeid.

Wijzig zo weinig mogelijk de natuurlijke voeding. Eet minstens 50% van je voeding rauw. Door de liefde voor gezonde voeding wordt dit spoedig 60%, 70% of meer. Rauwe voeding zal je natuurlijke smaakgevoel herstellen.

Voedingstips

1. Eet een variatie van fruit, gekiemde granen, groenten, gekiemde peul – vruchten, zaden en noten.

2. Vermijd dierlijke eiwitten.

3. Beperk het gebruik van geïsoleerde vetten. Verminder drastisch de consumptie van alle soorten industriesuikers (ook verborgen). Wees spaarzaam met zout. (Industriezout heeft geen plaats in de voeding. Vervang het door Himalayazout)

4. Wacht na het ontwaken minstens één uur. om te eten. Bij het opstaan neem je een groot glas water, al of niet met een groen voedingssupplement. Bij een blijvende en stevige honger neem je een goed ontbijt (bv. fruit uit de hand, vers vruchtensap, sesammelk, sesammelk-muësli van gekiemde granen…), eet een matig middagmaal en een lichte avondmaaltijd.

5. Eet niet te laat ʻs avonds

6. Eet niet tussen de maaltijden door – laat voldoende tijd tussen twee maaltijden.

7. Bestudeer de principes van de juiste voedselcombinaties – meng geen fruit met zetmeelhoudende groenten. Eet geen eiwitten en zetmeel in dezelfde maaltijd…

8. Vermijd geraffineerde granen en alles wat industrieel bewerkt is

9.Ga voorbij aan voedingsproducten die gebakken of gefrituurd zijn. Houd op met de barbecue-komedie en zoek liefde in echt voedsel.

10. Kies voedsel dat de bloedkwaliteit verbetert. Eet voldoende groen (diep – groene groenten, wilde groenten, salades).

Dit en nog veel meer, is het domein van “Een Nieuwe Start”, dat niet alleen de focus zet op voeding maar op alles wat onze gezondheid beïnvloedt. Je kunt erover lezen in het boekje “Nog Twee Maanden te Leven” of in het boek “Het 12 punten-programma voor je Gezondheid”. Beide leren je dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is. Wat niemand kan doen in jouw plaats, moet je zelf doen. Het is tijd om wakker te worden !

Prioriteiten voor voeding en gezondheid

Eigenlijk spreek ik niet graag en zeker niet teveel over die zaken die we zeker niet zouden moeten doen en die producten die je zeker niet zou moeten eten, maar ik moet een tegenhanger hebben voor een eerder artikel  : “Geneeskracht uit de Voeding; hoe werkt het eigenlijk?” Met de foto van fruit, groene groenten, wortelgewassen (en andere zetmeelbronnen), nog eens fruit en dan noten, zaden en pitten, als de ruggengraat van een goede, levende en evenwichtige voeding. Sommige mensen hebben al begrepen dat men een beetje fruit en een beetje groenten per dag moet eten, en ze eten het ook, naast hun grote portie van commerciële voeding. Ze doen het omdat het herhaaldelijk gezegd wordt, maar eigenlijk hebben ze zelfs het gevoel dat het hun meer kwaad dan goed doet. Elke keer hun spijsvertering overhoop ligt, waren het fruit en groenten die het hadden veroorzaakt… Is het mogelijk? Ja, het kan. Dat beetje levend voedsel ging direct aan het werk om orde op zaken te stellen, en werd geconfronteerd met zoveel afval, zoveel buikvulsel, de naam voeding onwaardig. De kanalen werden opengezet: de kalium-rijke voeding deed de nieren een beetje meer werken, de vezels en de enzymen van de rauwe voeding, openden de darm… en als het stopsel te hard op de fles was, waren er de krampen en andere pogingen om deze stilstand te ontstoppen.

Meer fruit eten, ja, meer groenten, ja, maar daar houdt het niet op. Wat nog meer daarbuiten? Net zo belangrijk is het om af te rekenen met de duizenden producten waar de warenhuizen van vol liggen, en die stilaan ook hun weg naar de natuurwinkels hebben gevonden. Het heeft veel namen gekregen: nepvoeding, industrievoeding, witte producten, slijmkost, voedselloze voeding, “modern” voedsel…

De voeding is ziek, van kop tot tenen. Met de goedkeuring van de gezond- heidsautoriteiten wordt het door ieders keelgat gewrongen en met een beetje rekenen klinkt het nog dat dit “evenwichtige voeding” is… want er zat zelfs een blad sla bij.

Ik hoop dat de lezers wakker zijn en begrijpen dat ons lichaam zeer geduldig is, veel verdraagt en dat wij niet te trots denken dat wij knappe mensen zijn die het ver gebracht hebben en dat wij steeds ouder worden dankzij deze rommel. Nog een beetje en onze piramide zal afbrokkelen en het nageslacht zal onze dwaasheid openbaren: wat ons amalgaam van kleur-, geleer-, bewaar- en verbeteringsmiddelen oplevert, terwijl we hoopten dat met de nodige supplementen elke dwaling kan worden rechtgezet. Het bovenstaande plaatje toont in ieder geval enkele feiten voor 2020 en lang daarna: “bij voorkeur te verwijderen”. Uit liefde voor je lijf.