Natuurlijke Gezondheid

“Tegen het einde van de vijftiende eeuw kwam er een intellectueel ontwaken” 

Dr Herbert Shelton: 

“Toen de gevestigde kerk het licht doofde van de vrijheid van denken en leren, volgde een kaal interregnum, een periode van intellectuele duisternis en stagnatie, die meer dan twaalf eeuwen duurde, en die optrad als een onoverkomelijke barrière voor de intellectuele vooruitgang van de wereld. Gelukkig kwam er in de vijftiende eeuw een intellectueel ontwaken, een nieuwe geboorte van de geest van vooruitgang en leren.

De lange, donkere winter was voorbij en de eerste zachte ademhaling van een grotere intellectuele lente zweefde over de aarde, het ontdooien van de geest van de mensen en het ontwaken uit hun lange seizoen van de intellectuele lethargie. Een geest van onderzoek begon bij de meer geavanceerde geesten, wat resulteerde in het ontsluiten van verborgen schatten van wijsheid en kennis.

De toenemende macht van de opgaande zon van de nieuwe intellectuele dag veroorzaakte een dooi. De sneeuw op de bergen smolt weg en de beijsde stromen van kennis ontsloten, zodat eens te meer hun wateren konden stromen in hun gebruikelijke kanalen en de aarde konden bewateren.

Het was onvermijdelijk dat de rivier van Kennis zwol door de bergstromen en door de regens van de nieuwe lente, versneld en onstuimig, veegde deze de barrières die zo lang in de weg gelegen had van de vooruitgang weg. De tijd moest komen dat het bijgeloof van de geneeskunde moest worden weggespoeld in de vloed.

Hoewel er voorlopers waren, kwam het echt medische ontwaken in het begin van de negentiende eeuw. Een nieuwe geest van onderzoek dreef de onderzoekers. Ze gingen naar de natuur om de manieren van het leven te leren. Ze stelden medische dogma’s en praktijken in vraag. Het was een wereldwijd fenomeen en de ogen waren gericht over de grenzen heen.”

Het ontwaken vond doorgang gevonden in de meeste domeinen van de wetenschap, bijv. in sterrenkunde, waar de revolutie begon in de 15e eeuw.

Maar als het gaat over de wetenschap van gezondheid en genezing, zijn we blijven steken in de duistere middeleeuwen! 

De Renaissance is nog niet voorbij en dat er mensen zijn, wereldwijd, hygiënisten aan het front, is een duidelijk bewijs dat er nog een opleving mogelijk is – een Renaissance van de gezondheidswetenschappen!

Dr. Herbert Shelton: “In Europa, nam de medische hervorming twee algemene richtingen aan. Onder leiding van Hahnemann was er een beweging naar lagere dosering; onder leiding van Priessnitz was er een beweging om fysieke maatregelen te nemen in de plaats van drugs. 

In Amerika nam de medische hervorming ook twee algemene richtingen. Onder leiding van Samuel Thompson, was er een beweging, weg van de massieve dosering en het mes in de virulente verschaffing van alle soorten van vergif en de neiging om terug te keren naar kruidenremedies. Onder leiding van Trall, Jennings en ​​Graham was er een tendens om alle drugs weg te gooien en volledig te vertrouwen op de levens-hygiëne. 

De Amerikaanse en Europese bewegingen vermengden, zodat de Hygiënische beweging is beschadigd door vermenging van hydrotherapie, massage en handmatige interventies, met als gevolg een groot verlies in zuiverheid en effectiviteit. Door de versnippering en het gebrek aan overeenstemming, is het hygiënistische model onvoldoende doorgedrongen, en blijven we bij een achterhaald beeld op gezondheid en ziekte. Nochtans had de geschiedenis er heel anders kunnen uitzien, vooral wanneer in de beginperiode de geesten meer gelijk gestemd hadden geweest. Vandaag echter is het bijkomend moeilijk, omdat de zorg voor zieken een grote industrie is geworden waaraan veel partijen een graantje willen meepikken. 

Voor mensen met chronische ziekte — Ervaar eerst het medische systeem en kijk of je beter of erger wordt mettertijd – 

Test het hygiënisch systeem en kijk welk resultaat je krijgt.

Op 15 september 1851 opende, TL Nichols, MD, en Maria S. Gove, de Amerikaanse Hydropathic Institute in New York. Dit was een “medische school voor de instructie van gekwalificeerde personen , in alle takken van een grondig medisch onderwijs, met inbegrip van de beginselen en praktijken van Water Cure, in acute of chronische ziekte, chirurgie en verloskunde.” Dit was de eerste dergelijke school in Amerika en waarschijnlijk de eerste in de wereld – ’s werelds eerste school van geneeskunde zonder medicijnen. In 1856 opende Dr A. Kalm, een Priessnitz-beoefenaar vanuit Duitsland, het New York Hydropathic Medical College in New York City. De Burgeroorlog dwong de sluiting van deze school.

Hydropathie (watertherapie) was een poging tot medische hervorming, in plaats van een medische revolutie. Echter was het een hervorming die niet voorbij de Allopathie reikte. Daarom kon zij niet bestaan buiten de Allopathie, tenzij gesteund en gered door het principe van Orthopathie. 

Het principe van Orthopathie is het enige bolwerk van de hervormingen in de wereld van vandaag. Alleen een radicale verandering, een verandering aan de oorsprong van de dingen, zal een echte verandering zijn. 

Hydropathie werd snel geabsorbeerd door de Allopathie en onder de term hydrotherapie, zijn er toepassingen in alle “gewone” medische ziekenhuizen en onderdelen ervan worden onderwezen in alle “gewone” medische colleges in de wereld van vandaag. 

Nochtans is de Orthopathie alleen de logische uitweg om te evolueren in het midden van de huidige medische chaos. Zo lang mensen blijven denken in termen van middeltjes en technieken tegen gevolgen (zonder de oorzaken te verwijderen), blijft alles bij het oude, en alles komt uiteindelijk terug naar de Allopathie. Daarom is de Allopathie niet bevreesd voor al de alternatieve technieken. Ze weet zich onmisbaar, want zolang er oorzaken zijn zullen er gevolgen zijn en zullen mensen liefst zo snel mogelijk de gevolgen onderdrukken of miskennen.

Maar Natuurlijke Gezondheid (Natuurlijke Hygiëne) blijft overeind. Iedereen kan het in de praktijk brengen. Maar weet u wat het is? In onze volgende voordracht op 30/6 gaan we dieper in op deze uitzonderlijke levens- en geneeswijze – en hoe deze gaandeweg door de pioniers is ontdekt en vastgelegd in “Levenswetten”.

Ondertussen hebben we te maken met de vorming van nieuwe regeringen. Voor de verkiezingen was er de schreeuw om hervormingen – alleen niet aan de gezondheidszorg! De waarheid is dat er geen gezondheidszorg is in dit land. Het is ziekte-zorg. Het is een compleet failliet systeem en als er iets is dat om hervorming schreeuwt is het heel het systeem van medische interventies en praktijken. Waarom mag er aan de gezondheidszorg niet geraakt worden? Omdat dit frauduleuze systeem een asociaal economisch bolwerk is met veel belangen. Ziekte preventie levert geen centiem op. Mensen zijn het ballonnetje vergeten dat werd opgelaten… dat fruit en groenten zouden moeten vrijgesteld worden van BTW…

Voor wie de mode volgt

Moet voeding niet regelmatig afgewisseld worden, zodat het niet eentonig wordt? En moeten we niet open staan voor nieuwe trends die zich aandienen en die het leven gemakkelijker maken en een beetje meer pit geven? 

We weten dat kleding, kapsels, schoenen… aan de mode onderhevig zijn, maar na eeuwenlang verankerd te zijn in de plaatselijke traditie, heeft de industrialisatie het voedingsgedrag ernstig veranderd. Eigenlijk gaat het zo ver om te zeggen dat sinds enkele decennia de voeding in belangrijke mate onderhevig is geworden aan bepaalde modetrends.

Dat was al zo in de „klassieke” voeding, waar mensen het meer normaal begonnen te vinden om af en toe „vreemd” te gaan eten. Zo kregen we de Italiaanse, Chinese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse specialiteiten, die de mode werden. En als je niet meeging in die trend, kon je niet meespreken… Het gekke is dat al die trends niet eens overeenkomen met de typische Italiaanse, Chinese of Afrikaanse tradities, maar dat deze smaken zelf ook „gemaakt” zijn als een typisch fenomeen vanaf 1950. Tussen haakjes zou geen mens daarop (gezond) kunnen overleven over generaties en zouden al die culturen uitgestorven zijn, als dàt hun typische of traditionele voeding was.

We hebben het slechtste van de verschillende culturen met elkaar uitgewisseld en dat verspreidt zich nu over de hele wereld.

De alternatieve wereld laat zich op dat vlak trouwens niet onbetuigd en heeft dan misschien wel meer de ambitie om de traditionele gewassen te leren kennen en naar de rest van de wereld te brengen. Echter heeft dat soms voor gevolg dat door de toenemende vraag de lokale mensen zelf niet meer in de gelegenheid zijn om hun traditionele voeding aan te kopen en te gebruiken, zodat ze – in het voordeel van de export – zelf tevreden moeten zijn met Amerikaanse import van goedkoop industrievoedsel…

We hebben de eenvoud en de continuïteit van eenvoudig voedsel geruild voor ‘hoogstandjes’ van de voeding die komen aan gaan – om onze voedingsverveling te bevredigen. Maar daardoor dreigt goed, degelijk voedsel in de vergetelheid te raken. Een tijd geleden kreeg ik een mail met referenties naar de waarde van sesam in de dagelijkse voeding, en dan met name zwarte sesam, tegen oa. hoge bloeddruk, artritis (bv. van de knie), diabetes, MS enz. 

Dat is natuurlijk zeer mooi dat je dat kunt gebruiken en dat het een onderdeel wordt van je voeding, maar de ruggengraat van die voeding is een vaste stevige basis die  voor heel je leven geldt – wat de tijdschriften of media ook zeggen.

Eerder dan al die therapeutische resultaten, zie ik een dagelijks goed verzorgde en gevarieerde voeding met fruit en groenten, noten en zaden, als een veilige haven om het beste uit jezelf te halen, en te blijven genieten van de beste vitaliteit, dag na dag.

Je voeding beter verzorgen is een bijzondere beslissing, en het is mogelijk dat de resultaten daarvan direct merkbaar zijn. Maar soms is de conditie zo erg dat er meer nodig is dan alleen zomaar een beetje voedingsveranderingen. Gans het systeem (spijsvertering, zenuwstelsel, zenuwenergie) kan zo overbelast zijn, dat wat je ook eet, het niet terecht komt. Weet dan zeker dat je niet kunt doen wat je wil. 

Je energie is laag. Ja, je lichaam heeft dit met opzet verlaagd om die energie naar binnen aan te wenden en daar correcties aan te brengen. Als je nu met de natuur kunt meewerken, door zo weinig mogelijk energie te verbruiken voor fysieke actie, denken, zorgen, spijsvertering… dan blijft er meer energie voor ontgiftiging en herstel. Rusten en vasten zijn de boodschap en als je niet kunt vasten… zijn er sappen.

Mensen vroegen soms “of er niets nieuws was”. Ja en nee. Gezond eten is altijd hetzelfde, al eeuwen en eeuwen lang, met komen en gaan van het aanbod door de seizoenen en een beetje geluk dat er iets op de markt komt uit de rijke schat van gezonde voeding die over de hele wereld wordt verbouwd, en waar we geen weet van hadden. En ondanks het feit dat gezonde natuurlijke voeding zo’n constante is die niet verandert, verveelt het nooit. Het is nooit saai. Alles wat men eet – of het een sappige  sinaasappel of een handvol bessen is, vult met dankbaarheid en verbazing omwille van de manier waarop het leven loopt en er voorzien wordt in het heerlijkste voedsel dat er bestaat. 

Nee, gezond natuurlijk voedsel is niet zoals de Trendy Foods, of de designer-foods… De status kan niet worden verlaagd, zonder zijn eretekens af te nemen. Zodra eraan geprutst wordt, onderscheidt het zich niet langer als “gezond natuurlijk voedsel”. 

Het is waar dat we compromissen maken, dat we niet altijd beschikken over het beste van het beste, omdat we niet beschikken over een mangoboom of kokospalm in onze achtertuin… maar we streven ernaar om voeding te gebruiken met groenten en fruit die zo dicht mogelijk bij ons natuurlijke voedsel aanleunen. 

En het is waar dat de teelttechnieken en de selectie en de behandeling van fruit en groenten verre van ideaal zijn voor de kwaliteit, maar we kunnen gelukkig zijn dat het er is, en dat mensen zich hebben ingespannen om het tot bij jou te krijgen. 

Stel je eens voor dat het de mode zou zijn – en nu voor altijd, zonder ooit op te houden – dat alle gezond natuurlijk voedsel biologisch zou gekweekt worden, dat er biobossen met fruitboomgaarden overal ter wereld zouden geplant worden, waar ook de honderden soorten vruchten zouden gekweekt worden, die we nog niet kennen, maar die nu alleen maar op lokale markten worden verhandeld, omdat de markten hier er niet klaar voor zijn om het assortiment uit te breiden. Stel je voor dat al de ruimte die nu voor veeteelt en de productie van nefaste genotsproducten, zou gebruikt worden voor schoon en gezond voedsel… Dat is waar ik van droom en die mode ben ik veertig jaar geleden beginnen navolgen, en als het van mezelf afhangt, ga ik daar nog even mee door. Het is een groen avontuur en het maakte mijn leven boeiend. Maar waar één mens gaat, kunnen er meerdere gaan…  

Waarop wachten?

Uit het folderarchief V248 “Naar de Mode” onderdeel van het PûrNatûr-abonnement

De pioniers van de Natuurijke Hygiëne probeerden wetmatigheden te ontdekken en uit al hun ervaringen en observaties distilleerden ze een spectaculair en onvergelijkbaar gezondheidssysteem dat onovertroffen is en dat uitgaat van eeuwige en onveranderlijke wetten… We kunnen er niets aan toevoegen – alleen van afnemen en dat ten koste van onszelf ! We zouden het van de daken moeten schreeuwen, mensen helpen de weg te vinden naar natuurlijke gezondheid.

Ongemakken van de Hygienist

De Natuurlijke Hygiëne heeft wellicht één nadeel, dat is zijn naam. Ik noem het liever de LevensWetenschappen, of de studie en de toepassing van de Levenswetten. Een ander nadeel is het in praktijk brengen van zijn adviezen in een onnatuurlijke wereld. Veel aanhangers zullen ervaren hebben, dat consequent natuurlijk leven regelmatig wrijvingen geven, onbegrip en zelfs conflicten. Op die momenten wordt de beginselvastheid van een persoon beproefd. Je wordt uitgedaagd, uitgesloten of men maakt belachelijk wat je zo nauw aan het hart ligt. Het is pijnlijk als je in je omgeving op geen steun kunt rekenen. Je kunt alle schadelijke praktijken onderhouden, en daar krijg je geen kritiek op… maar je begint je verantwoordelijkheid te nemen op het vlak van voeding en levenswijze, en daar komt zich iemand bemoeien met je gezin, met je kind, met je gezondheid…

We leven in een maatschappij die niet georganiseerd is op hygiënistische principes. Bekeken door een hygiënistische bril, kan je nauwelijks spreken van “organisatie”, maar eerder van chaos, een maatschappij die haar leden leidt naar het zich ongebreideld overgeven aan alles wat in strijd is met de natuurlijke (hygiënistische) standaard.  In een dergelijke wereld consequent natuurlijk leven geeft ongemak en vraagt een visie en het besef wat het waard is. 

Doorheen de jaren hebben we voldoende verhalen gehoord van mensen die geridiculiseerd werden door hun niet-hygiënisch levende vrienden en familie. Met hun weerstand en kritiek en hun psychologische druk, kunnen ze het behoorlijk lastig maken. De reden is dat ze niet begrijpen wat we doen (en vaak niet proberen te begrijpen). Soms weten ze wel dat dit het beste is, maar zij zelf zijn zo fanatiek verknocht aan hun gewoonten en verslavingen, dat het ergste wat ze zouden meemaken, is dat iemand het bewijs zou leveren dat men zich daarvan kan losrukken. Daarom gebruiken ze de woorden die op hun van toepassing zijn op jou : “je bent extreem, fanatiek, het is een experiment, je zult tekorten krijgen…”

Laten we eerlijk zijn; als we de hygiënistische weg gekozen hebben, gaan veel dingen compleet anders. Dat alleen voelt (in het begin) al onprettig. Veel mensen vallen het liefst zo weinig mogelijk op met hun voeding en levenswijze, want dat was niet de bedoeling dat zoiets hen in het middelpunt van de kritiek en de belangstelling zou brengen. 

uit folder V250 / De ongemakken van de Hygiënist / onderdeel van het PûrNatûr-abonnement

Op 24 mei is De Groene Dag-voorzitter Emmy dokter geworden in de microbiologie. Gefeliciteerd! Ze heeft onlangs een mooie les over de resultaten van het jarenlange onderzoek gegeven. Super interessant wat allemaal van invloed is op de microbioom van pasgeboren baby’s. En hoe je zelf kunt kijken of je een goed microbioom hebt. De opname van de les is nog te bekijken. Deze is beschikbaar tegen een vrije bedrage. Zie hier de link naar de video. 

Stel jezelf de juiste vragen

Veel mensen maken zich zorgen over voldoende eiwitten, voldoende vitamines en mineralen, maar zelden of ze voldoende voedingsvezels hebben gehad. Nochtans in het algemeen kan men besluiten dat de overgrote meerderheid van alle mensen schromelijk tekort schieten in voedingsvezels, 365 dagen per jaar, en dat jaar na jaar. Voedingsvezels zijn stoffen die gewoonlijk niet door het lichaam worden afgebroken. Ze komen onverteerd in de darm. Vezels leveren geen voedingsstoffen, maar hebben een aantal nuttige functies voor het lichaam. Ze dienen als voedingsbron voor (goede) bacteriën die in de darm leven. Ze zetten voedingsvezels om in nuttige stoffen (fermenteren) die bijvoorbeeld door de cellen in de darmwand als energiebron gebruikt kunnen worden.

Naast het stimuleren van de goede bacteriën, helpen voedingsvezels ook water in het darmvolume vast te houden, waardoor de ontlasting soepel blijft. Dit is gunstig voor een goede stoelgang. We weten dat vezels een positieve invloed hebben op overgewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Er zijn verschillende soorten voedingsvezels, met elk hun eigen functie in de darm. Oorspronkelijk werd gesproken over oplosbare en niet-oplosbare vezels. Tegenwoordig spreken we over fermenteerbare – en niet-fermenteerbare vezels. Onder fermenteerbaarheid verstaan we de mate waarin de vezels in de dikke darm kunnen worden afgebroken. Vezelrijke producten bevatten vaak verschillende soorten voedingsvezels.

Een aantal van die vezels worden in de dikke darm afgebroken (gefermenteerd) door bacteriën. Ze dienen als voedsel voor ‘goede’ bacteriën in de darm, maar ook als voeding voor de darmcellen zelf. Daarmee dragen ze bij aan een goede afweer, want deze bacteriën en darm(epitheel)cellen ondersteunen het immuunsysteem en zorgen ervoor dat ziekteverwekkers minder kans krijgen. Deze vezels worden ook prebiotica genoemd. Ze komen voor in groenten, peulvruchten, fruit, en bepaalde granen. Meestal wordt bij “voedingsvezels” direct aan volle granen gedacht, en er is zelfs een moment geweest dat graanvezels een populair voedingssupplement was. Maar vooral de vezels uit vers fruit en groenten zijn voor de gezondheid onmisbaar.

Niet-fermenteerbare voedingsvezels worden niet afgebroken door bacteriën. Ze blijven intact en kunnen vocht opnemen. Zo vergroten ze het volume van de ontlasting en houden deze soepel. Op deze manier dragen ze bij aan een vlotte transit . Niet-fermenteerbare vezels zitten vooral in volkoren graanproducten, bonen, kool, wortelen en zemelen.

Fermenteerbare vezels die als voedsel dienen voor goede bacteriën, prebiotica, zijn inuline en fructo-oligosacchariden. Deze stoffen vind je bijvoorbeeld in bananen, witlof en uien. Maar ook pectines in groenten, fruit en glucanen uit graanproducten kunnen door de darmbacteriën worden gefermenteerd.

uit V19 – Voedingsvezels / maakt deel uit van het PûrNatûr abonnement.