Permanent Waakzaam

Ik heb grote bewondering voor de strijdbaarheid en de open geest waarmee de in november vorig jaar op 93 jarige leeftijd overleden Dr. Hans Moolenburg de risico’s van vaccinatie in de verf heeft gezet.
Op internet kan je verschillende van zijn voordrachten, die hij tot op zijn 91e (2016) gaf, beluisteren.

In één van die laatste voordrachten opende hij zijn lezing met een liedje – naar eigen zeggen de enige en unieke keer in zijn carrière:

 • “Slaap, kindje slaap –
 • Je bent niets meer dan een aap,
 • Een aap die we lek mogen prikken
 • En ouders moeten dat maar slikken…
 • Slaap, kindje slaap –
 • Slaap, kindje slaap –
 • Het publiek is mak als een schaap.
  En slaat het hen wat hoog in hun bolletje,
 • Dan geven we snel een Paracetamolletje.
 • Slaap, kindje slaap …

Acht keer wordt het wordt ‘slaap’ herhaald en dat is de methode waarop alles werkt wat je in de geest van – in dit geval een kind – wil laten doordringen. Herhaal het sleutelwoord en de rest komt vanzelf. Dat is wat reclamemakers zeer goed bewust zijn. Als ze dat doen kunnen ze publiciteit maken – voor alles – zelfs voor slechte producten. Als het in de geest van de massa verankerd zit, krijg je alles gedaan.
Neem nu de Volksgezondheid. De meesten denken dat die gefundeerd is op zuivere wetenschappelijke feiten en kennis, maar niets is minder waar. Van onze methodes tot voorschriften, zijn meer gebaseerd op simpele reclame.

Eén van de veel herhaalde slogans zijn geworden tot een mantra: het is veilig en effectief. Het is veel gehoord in de debatten over vaccinatie en vanaf de podia waar de methodes worden verdedigd. Het is de kunst om met veel woorden niets te zeggen. Zichzelf op de borst slaan en besluiten “het is veilig en effectief”. Het is oppassen geblazen. Bij al die overtuigingskracht zonder verklaringen – en als er al verklaringen worden afgelegd, verklaren ze maar zeer weinig – zouden al de alarmbellen moeten rinkelen.

Hoe zit het met de massa-entingen? Steeds meer, steeds vroeger, direct een hele hoop… “Ze zijn veilig en effectief”. Maar hoe kan men zoiets zeggen? Hoe effectief bedoelt men dan? Is dat ook wat Russell Blaylock schrijft?

“Iedereen die de ‘vaccin-veiligheidsstudies’ analyseert die zijn uitgevoerd door vaccinproducenten en voorstanders van vaccins, kan zien dat ze met opzet zijn ontworpen om veiligheid te tonen, door mensen in de studie weg te laten die echt de gevaccineerde populatie weerspiegelden en die volgens alle wetenschappelijke normen risico lopen op schade door de vaccins.” – “Ze doen studies waarbij de controlegroep wordt geïnjecteerd met een vaccinadjuvans. Placebo’s worden verondersteld volledig inert te zijn. Het bewijs toont aan dat het grootste gevaar van vaccins het vaccinadjuvans is. Dus hoe kunnen ze adjuvans-geïnjecteerde mensen als controles gebruiken? Toch gebruikten al hun studies dergelijke gevaccineerde controles, dit is overduidelijk gemanipuleerd en ze weten het. “De studies die eindeloos worden geciteerd door de elite-leden van de academische wereld en overheidsinstellingen en die worden gebruikt om de deur te sluiten naar de vaccinverbinding met neurologische problemen, zijn doelbewust opgezet om geen verband tussen vaccins en complicaties te suggereren. “Dit vervalste onderzoek wordt beschermd door de academische wereld, de media en overheidsinstanties. Toch hebben ze het lef om een oordeel te vellen over [Dr. Andrew] Wakefield. Dit wil niet zeggen dat Wakefield vrij moet zijn van onderzoek; alle onderzoekers moeten zorgvuldig worden onderzocht voor bias. ” – Dr. Russell Blaylock (Neurochirurg)

Deze man begrijpt hoe het lichaam werkt, en hoe de natuur werkt.  Het is bovendien goed om te zien hoe je op hoge leeftijd nog zo ter zake en snel en helder een speech kan houden van meer dan een uur. 

Samenvatting – enkele gedachten van Moolenburgh : 
= Het grote succes van penicilline was een giga reclame voor entingen. 
= Veel ziekten waren al bijna verdwenen door betere leefomstandigheden.
= Veel (kinder) ziekten zijn ongevaarlijk. Maar sommigen worden gevaarlijk. Sommige kinderziekten zijn gevaarlijk als je ze op latere leeftijd krijgt. 
= Een aantal ziekten zijn juist nuttig. Een kind is na zo’n ziekte stabieler. (de mazelen bijvoorbeeld). 
= Vrijwel alle ziekten spelen zich af op de huid of het slijmvlies: dus een aanval van bacterien of virussen die in de eerste linie ( de huid) wordt afgeslagen.
= Alle injecties komen in het lichaam. De huid als verdediging is dan al kunstmatig gepasseerd. Dat kan schade geven aan het lichaam, soms aan de hersenen. 
= De injecties worden steeds jonger gegeven. Waarom? “Omdat er dan minder bijwerkingen zijn.” zegt men. Moolenburg: ‘Ja, die heel jonge babies die nu de injecties krijgen hebben nog geen weerstandssysteem opgebouwd. Dus reageren ze niet op de injecties. Maar daardoor zijn ze kwetsbaar voor nadelige invloeden op de lange termijn. Die injecties zijn tijdbommen die worden ingespoten.’
= Als je na de vaccinatie diezelfde stof in homeopatische verdunning toe dient ( ze worden dan nozoden genoemd) kan je veel bijwerkingen voorkomen. Vreemd genoeg kun je die nozoden nu bijna nergens meer krijgen. 
= Nu worden babies ingeent tegen hepatitus B, iets dat je alleen als drugsverslaafde kan krijgen. Waanzin. 
= Moolenburgh had ooit een patientje van 6 jaar dat autistischg was. Hij gaf hem nozoden, en het kind ganas volledig. Bleek super intelligent bovendien.
= Ziekten komen en gaan. In feite is ‘het milieu’ nu meer vervuild dan vroeger, en hebben we een goed en natuurlijk ontwikkeld afweersysteem harder nodig. 
Er zijn veel ‘ziekten’ bijgekomen ( Chronische vermoeidheid) of enorm toegenomen ( autisme, dementie etc.) Allemaal ziekten die in de hersenen zetelen. Kan komen doordat men op jonge leeftijd die stoffen in het lichaam heeft gespoten, voorbij de huid. Stoffen die dan decennia lang kleine (niet waarneembare) ontstekingen kunnen veroorzaken.

Moolenburg en de mensen van Kritisch Prikken zijn niet tegen inenten. Maar wel tegen automatisch en onnadenkend inenten.

Tips:
1. Wil je enten, doe het zo laat mogelijk.
2. Als de consultatiebureaus de druk opvoeren met “Niet enten, wilt u uw kinddood hebben?”, is het juiste antwoord “en juist daarom ent ik het (nog) niet”
3. Ent het minimum.
4. Wees niet bang een rebel te zijn; je redt er in deze tijd levens mee.

Fraude in Vaccin Veiligheids Studies

Studies zijn ontworpen door vaccinproducenten om resultaten te produceren die gunstig zijn voor hun bedrijf. Ze doen dit met behulp van “wetenschappelijke” handigheid, zoals het manipuleren van statistieken, en met behulp van een ander vaccin in de controlegroep in plaats van een inerte placebo. Ook vergelijken ze nooit de resultaten voor gevaccineerden versus niet-gevaccineerden. Artsen gebruiken vervolgens de gekunstelde studieconclusies om ouders te misleiden om met hun eigen ogen te twijfelen aan wat ze zien; de gezondheid van hun kind daalt “toevallig” met elke vaccinatie.

“Ouders kunnen geen echte vaccininformatie krijgen via reguliere media.” “De griepprik aanbevolen voor zwangere vrouwen bevat een spermacide waarvan bekend is dat het spontane abortus en geboorteafwijkingen veroorzaakt.” “Mijn moeder stierf aan een auto-immuunziekte als gevolg van een griepprik.” “Niet laten vaccineren. Nul. Zip. Nada. Niets.” -Dr Len Horowitz