Stress de Baas 2

We hebben het gehad over Voedingsstress. Dat is altijd het eerste deel waar ik naar kijk, wanneer ik te maken heb met mensen die lijden onder stress. Maar ik kan ook niet de andere factoren ontkennen die maken dat iemand de volle laag krijgt. Dat zijn soms de omstandigheden van het leven, waarbij men ongevraagd van het ene in het andere probleem rolt, zonder de tijd te krijgen om op adem te komen. In dit tweede deel bestuderen we hoe emoties een rol spelen bij het lijden onder stress.

EMOTIONELE STRESS

Emotionele stress is een belangrijke speler in de gehele stressreactie. De gezondheid van onze relaties en de reactie van de wereld spelen een belangrijke rol in ons persoonlijke en professionele leven. Emotionele stress draagt ​​bij tot de hoogste van alle hoogtepunten en de laagste van alle dieptepunten. Pogingen om emoties te onderdrukken werken niet voor altijd. Uiteindelijk sijpelt het binnen en kan leiden tot veel ernstige gevolgen voor de gezondheid. Maar door onszelf te verdoven voor slechte emoties, ervaren we de positieve emoties niet. De maatschappij heeft mannen geleerd dat het “stoer” of “cool” is om geen emotie te tonen en gewoon je problemen weg te moffelen. Hoewel dit misschien een kortetermijnstrategie is, is het niet duurzaam.

Emoties zijn een goede zaak. Emotie voelen is wat ons mens maakt. Het leven moet gevoeld worden. Het onderscheid dat je moet maken is of je nadenkt over je emotionele trauma’s of er gewoon over praat en ermee omgaat. Rumineren is een term die in twee delen wordt opgesplitst, namelijk reflectie en piekeren. Reflectie is een essentieel onderdeel van het oplossen van je stressfactor. Broeden of het herkauwen is veel onheilspellender van aard en is het herhalen van de stressor, gebeurtenis of situatie in je hoofd. Broeden is onproductief, obsessief en stressvol.

Het onderdrukken van stress is een veel voorkomende reactie omdat we de brandstof niet hebben om ermee om te gaan. Het onder ogen zien van stress verandert in zelfsabotage en zelfvernietiging. Het realiseren van de impact die emotionele stabiliteit heeft op je gehele gezondheidstoestand is cruciaal voor duurzaamheid op de lange termijn en goed stressmanagement. Talloze onderzoeken wijzen op het feit dat vrouwen emotioneel of psychologisch meer gestrest zijn dan mannen, maar dit mag je er niet van weerhouden om je copingvermogen te verbeteren.

Emotionele stress is als een regenton. Een beetje regen in het vat is een goede zaak, het betekent dat je leeft en dat je water beschikbaar hebt. Als het vat overstroomt, verdrinkt het gebied eromheen. Wanneer emoties overlopen, worden kleine ruzies en meningsverschillen die rationeel hadden kunnen worden beantwoord, behandeld met geweld, geschreeuw, fysieke mishandeling en meer. De escalatie van kleine meningsverschillen is te voorkomen zolang je bereid bent om ze het hoofd te bieden wanneer ze zich voordoen. Meningsverschillen zijn natuurlijk. Het is oké om met hen om te gaan.

SPIRITUELE STRESS

Spiritualiteit is niet automatisch gelijk aan religie. Je kunt diepgaande spirituele ervaringen hebben zonder een bepaald belang of religieus doel voor ogen te hebben. De natuur zelf is een grenzeloze bron van spirituele inspiratie. Een gebrek aan geloof of spirituele verbinding met jezelf, je vrienden en familie, of met de planeet zelf, is een wegversperring bij het genezen van de stressreactie. Dr. Daniel Amen schrijft een flinke dosis geloof voor in zijn genezingsprogramma’s, direct na een gezond dieet, levensstijl en een ontgiftingsprotocol. Gebed heeft een lange geschiedenis in alle culturen en wordt tegenwoordig gebruikt naast plantaardige medicijnen, lofzangen en muziek. De synergie die wordt gecreëerd door een dergelijke combinatie van natuurlijke en helende therapieën is iets waar de reguliere of westerse geneeskunde rekening mee moet houden. We zullen de rol van de Schepper moeten integreren, in plaats van ingrediënten te isoleren en ze te patenteren voor winst. Planten en natuurlijke medicijnen werken als een synergetische groep verbindingen, alkaloïden en andere bestanddelen.

Als ontstressen zo simpel was als het maken van een brouwsel uit een reageerbuis in een laboratorium, zou het al lang ontdekt zijn. Een boom zou niet standhouden als zijn wortels niet vastgezet en geaard waren op de aarde. Mensen zijn op dezelfde manier. Naarmate we onze wortels ontwikkelen en ons weer verbinden met de natuur, met de Maker en met de medemensen, zullen we beginnen te begrijpen wat de term ‘spiritueel’ werkelijk betekent.

DE IMPACT VAN SPIRITUEEL BANKROET

Spiritualiteit is essentieel voor het cultiveren van een verlangen naar leven. In een onderzoek met 51 depressieve patiënten die spirituele en religieuze groepstherapie gebruikten, ervoeren ze een vermindering van 57% in zelfmoordgedachten. De spirituele therapie zou nieuwe denkpatronen openen die tot dit resultaat leidden. Als mensen die met duistere gedachten worden geconfronteerd, worden bekrachtigd door een spirituele omgeving, wat kan het dan doen voor een typisch, overwerkt en gestrest persoon? Een wandeling in het bos kan een diepgaand effect hebben op je spirituele en emotionele gezondheid. Je hoeft niet te wachten om naar buiten te gaan om het genezingsproces te beginnen. Omringd te zijn door een wereld, waar alles het wonder uitstraalt, doet ons naar omhoog kijken en bevrijdende vragen stellen. De antwoorden daarop vinden we in het Bevrijdende Boek – Gods Woord.

Stress de baas is een onderdeel van Module P Module P is een digitale bundel en kan gedownload worden via de link die je ontvangt na betaling van 30 euro voor Module P – op rekening  IBAN: BE43 9733 7932 4901    BIC: ARSPBE22  tnv Natur-El. Stuur ons ook een email, zodat je zsm kunt starten het in de praktijk te brengen.