Eindejaar en feesten

Dit is een bijzondere tijd, waar wij elke dag kunnen genieten van het beste dat de natuur ons kan bieden. Ik denk dankbaar terug aan al de ijverige handen die zich hebben ingezet om te zaaien, te verzorgen, te oogsten, tot wanneer we het in handen krijgen om… te genieten en je in de hemel te wanen.

Het zou kunnen dat veel lezers in deze dagen van het ene feestje naar het ander lopen. Als dat niet zo is, dan is dat geen probleem, vooral omdat ik weet dat dit voor de gezondheid ‘gevaarlijke dagen’ zijn. Mensen vinden dat je dan iets speciaal moet doen. Weg met die gewone alledaagse dingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, vooral niet als het zou betekenen dat je aan je groene avontuur een extra dimensie wil geven, bv door je te laten verrassen door ‘wild groen ‘ of door een exclusieve vrucht die je tot op vandaag onbekend was.

In 2022 hebben we onze activiteiten weer opgestart en hebben mensen op de voordrachten hun kennis van Natuurlijke Gezondheid kunnen aanscherpen. Er zijn belangrijke thema’s aan bod geweest : rauw eten, gezonde darm, voeding geneest, meer energie… Daar gaan we mee door omdat we weten dat inzicht en motivatie nodig zijn om trouw te blijven aan de onverbeterlijke natuur, om te weerstaan aan de verleidingen van de voedingsindustrie.

Daarom wens ik je creativiteit, durf en visie in deze dagen, om je te onderscheiden in natuurlijkheid en gezondheid. Gooi je schat niet te grabbel in deze feestperiode.

Aan alle lezers, gezegende groene en gezonde dagen. We zien elkaar binnenkort – op 15 januari – met als onderwerp verzuring en ontzuring, en waar reumatische ziekten model worden gezet.

Speel nooit een spel met gezondheid. Hang nooit je kennis aan de kapstok, terwijl je jezelf sust met de gedachte dat het voor die ene keer toch geen kwaad kan…

Iedere maand een nieuw digitaal boek in de abonnementsformule van Natur-El 2023