Vraag en Antwoord

Het abonnement van 2021 bestond uit vier digitale tijdschriften en de vier nummers van Vraag en Antwoord vormen samen de Q-Module van Natur-El. Ze laten je kennis maken met voeding, levenswijze en therapie en de relatie met gezondheid. Het eerste digitale boek begint met de vraag “Hoe begin ik aan gezonde voeding?”, maar gaat dieper in op tientallen thema’s die de beginner en de al meer ervaren gezond-eter zich stellen.  Ik neem aan dat de lezers aandachtige mensen zijn, die hun lichaam en zijn werking observeren, die ook naar de natuur kijken en ontdekken hoe het daar allemaal gaat. Dat zijn prachtige lessen die niet kunnen vervangen worden door uitgebreide boeken of beschrijvingen… Dat is het begin van alle wijsheid. Het is natuurlijk mooi, dat wetenschappers allerlei details hebben bestudeerd, maar hoe kunnen we dat samenbrengen en tot voordeel maken voor ons eigen leven – en dat van anderen? Dit deel van de cursus Natuur&Gezondheid beschrijft de rol van levenswijze, voeding en hulpmiddelen met het oog op een goede gezondheid… 

Het is nu eenmaal niet zo gemakkelijk als: “neem dit, of doe dat, en dat zal gebeuren”. Veel zaken zijn voorwaardelijk, en alles wat je leest zal wel juist zijn, als de voorwaarden vervuld zijn… maar als dat niet zo is, gebeurt er niets. 

Houd er rekening mee dat iedere mens zijn eigen werkelijkheid schrijft en dat die bestaat uit een variatie van voorwaarden en omstandigheden die heel verschillend kunnen zijn. In onze literatuur kunnen we proberen om die voorwaarden te beschrijven, maar de praktijk zal leren hoe we die moeten bekijken in het licht van de situatie van een persoon. 

In deze brochures uit de Q-Module worden vragen aangesneden die bestaan over voeding en gezondheid. En dan hoop ik dat dit helpt om de natuur en zijn wegen naar gezondheid en genezing nog beter te begrijpen. Gezondheid is een schat, en ik hoop dat we dat ontdekken, lang voor we die schat verkwanseld hebben. Het is echt niet overbodig om dit te bestuderen… We kunnen alles weten, behalve wat we echt zouden moeten weten… waar staan we dan? 

De studie van het lichaam, de voeding, het leven, brengt ons oog in oog met het wonder… en brengt ons dichter bij Hem die het Leven is…

Deze vier brochures geven gedegen antwoorden op hoe gezondheid “gemaakt” wordt en hoe je zelf veel ten goede of ten kwade kunt ombuigen door je voeding en levenswijze. Er zijn veel positieve reacties op deze mini-cursus Gezonder Leven ! Module Q is beschikbaar voor 30 euro. Betaal op de Natur-El rekening en stuur een mail. Je ontvangt spoedig de link voor download.

Behalve deze vier digitale magazines, vind je hier ook andere artikels die de weg naar natuurlijke gezondheid duidelijk maken.