Detox tegen vermoeidheid

AUTOINTOXICATIEeen belangrijke oorzaak van chronische vermoeidheid

Enkele dagen geleden kreeg ik nog een mail van de familie van een jonge vrouw. Ze is niet meer in staat om de gewone dingen in haar leven te doen. En dat alles is begonnen enkele jaren geleden na een opstoot van klierkoorts. Welke producten kan men hiervoor nemen ? 

Ik ben niet gemachtigd om veel vragen te stellen of om een diagnose te maken, maar ik hoef geen glazen bol om te weten dat deze ziekte niet op de juiste manier is doorgemaakt. Wat is de juiste manier? TC Fry omschreef het als volgt : “doe iets door niets te doen”. Dat betekent rusten, vasten, en zo weinig mogelijk energie verspillen. Tot hiertoe hebben we ziekte gezien als een vijand. Deze moest voorkomen worden met vaccinaties en bestreden worden met giftige medicijnen waar gezonde mensen ziek van worden. Ongetwijfeld heeft deze jonge vrouw gebruik gemaakt van antibiotica en andere onderdrukkingsmiddelen. Precies in dit cruciale moment van ziekte, is dat het ergste wat ons lichaam kan overkomen. In negen op de tien gevallen ben je binnen een paar dagen te been, maar het hangt nog enkele weken in je lijf… en alles is vergeten. Maar je lichaam vergeet het niet. Het is met geweld behandeld en het heeft niet kunnen doen wat het moest doen. 

Wat is ziekte ? “Ziekte is een plaatsvervangende eliminatie”, schreef Dr. Tilden. Dwz. dat ziekte doet wat het in normale levensomstandigheden niet kan doen : het lichaam in de diepte reinigen. Maar dit gebeurt enkel wanneer een ziekte juist doorgemaakt wordt en men de normale bezigheden opzij zet om te rusten (slapen) en te vasten. 

Lichaamsreiniging is één van de peilers van een goede gezondheid. Er zijn veel bronnen van verontreiniging, en de belangrijkste is auto-intoxicatie. Hoe kan ons lichaam zich goed reinigen, als de darmlediging met grote vertraging verloopt ? De toenemende mate waarin we vezelarm voedsel (soms bio gelabeld) eten, heeft ons gekroond met de hoogste graad van spijsverteringsaandoeningen.  We leven in een tijd van constipatie, stagnatie, fermentatie, rotting, en autointoxicatie. We vergiftigen onze bloedstroom met de niet verwijderde faeces die rotten in de ingewanden. Voor veel mensen is het een permanente werkelijkheid : toxisch afval dat in de darm vele dagen afwacht voor de bevrijdende ontlasting. Onze eigen darmmassa begint langzaam maar zeker onszelf te vergiftigen, gaat weefsels infecteren en aantasten, degenereert de darm, veroorzaakt ontstekingen, uitstulpingen, vergroeiingen…

Autointoxicatie wordt gedefinieerd als een toestand waarin toxische substanties worden gevormd in het lichaam. Als het spijsverteringssysteem niet correct werkt, krijg je automatisch een of andere vorm van autointoxicatie.  Het volgende gebeurt indien niet tijdig geëlimineerd : eiwitten rotten, koolhydraten fermenteren, oliën en vetten worden ranzig. Het lichaam wordt vergiftigd door zijn eigen afval. Gezondheid kennen we als een situatie waarin de eliminatie perfect verloopt. Als het lichaam het aankan en niet overbelast wordt door de reinigingsactiviteiten, dan heb je een redelijke gezondheid. 

Noteer dat lichaamsreiniging energie kost en dat het lichaam hier maar energie kan aan spenderen, wanneer alle primaire functies eerst hun deel hebben gekregen. In een toestand van vermoeidheid is lichaamsreiniging geen prioriteit. Eerst komen de fysieke acties als ademhaling, inwendige circulatie, de werking van de organen. Een belangrijke hap van de energie gaat naar de spijsvertering. Tussen 10 en 50 % van de beschikbare energie. Het is altijd nodig om dit zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn juiste voedselkeuze en juiste voedselcombinaties zo belangrijk. Voedsel zoals vers geperste sappen en fruit en rauwkost in het algemeen kosten weinig verteringsarbeid. Een “zware” maaltijd daarentegen kan gewoon al je nog resterende energie opsouperen. Daar lig je dan en dankbaar ben je dan om die goede raad om “eens stevig te eten om te versterken”. 

Als het lichaam overweldigd wordt door de toxische substanties die de mogelijkheden tot excretie overstijgen, roept het bijzondere processen op. Ziekte is één daarvan, als een urgentie, om zich te bevrijden van zijn overmaat aan toxines.   

Wist je dat in de westerse wereld 50 % van de bevolking niet eens één stoelgang heeft per dag ? Zelfs de medische wereld onderkent niet het belang van een dagelijkse stoelgang. In professionele kring geldt 3 à 5 ontlastingen per week als normaal. Wist je dat er culturen zijn, waarbij minder dan 3 ontlastingen per dag, wordt aanzien als constipatie ? In de Harvard Wellness Letter lees ik bv dat 44% van de  Amerikanen weinig aandrang hebben voor een darmbeweging. Dr. Shultze berekent daarom dat die mensen in hun leven 70.000 ontlastingen hebben gemist.” Is het daarom verwonderlijk dat het Merck Manual zegt dat alle Amerikanen een darmziekte zouden ontwikkelen, indien ze lang genoeg zouden leven. 

Ruik de adem van de gemiddelde mens, en kijk naar de omvang van het lichaam… Het spreekt boekdelen. 

Zou auto-intoxicatie of zelfvergiftiging een belangrijke factor zijn in de zware ziektekost ? Meer dan honderd jaar geleden schreef een visionaire gezondheidspleitbezorger : “Indien de onzuiverheden van het lichaam geen uitweg vinden om te ontsnappen, dan worden ze door de bloedstroom in de organen gedrongen. De natuur doet zijn best om het systeem zo onbelast mogelijk te maken door middel van een koorts. Dat is wat wij ziekte noemen.”  Ellen G. White, Healthful Living, p. 228.

Dr. Tilden schrijft: “Eén van de eerste dingen die men zou moeten doen om bevrijd te worden van eender welke zogenaamde ziekte, is de Toxemia op te ruimen, want het is deze toestand van het bloed, die de ziekte mogelijk maakt. Ziekte is een Toxemie-crisis, die aanduidt dat de toxines in het lichaam boven het tolerantiepunt zijn gekomen. De crisis – noem het griep, verkoudheid, hoofdpijn, koorts…-  is een krachtige eliminator. Elke behandeling onderbreekt de natuur in haar inspanningen om zichzelf te genezen.” J. H. Tilden, M.D.,Toxemia Explained, 1926, p. 49, 79.

“Als de darm niet naar behoren zijn werk doet, moeten de toxines het lichaam verlaten via andere wegen: de nieren, de huid, de adem… Veel van deze patiënten hebben een huidprobleem, slecht ruikende adem. Als iemand lijdt aan een darmziekte, dan kan zij/hij een variatie van symptomen ontwikkelen, inclusief migraine, spierpijnen, vermoeidheid, auto-immuunziekten zoals lupus of reumatoïde artritis, kanker of cardiovasculaire ziekten.” Dr. William L. Cowden, internist, specialist in interne geneeskunde cardioloog.

Dr Bernard Jensen, schreef ooit: “In de 50 jaar dat ik actief was in het helpen van mensen om hun ziekten te overwinnen, is het voor mij kristalhelder dat een onvoldoende darmlediging aan de wortel van de meeste gezondheidsproblemen ligt.” In zijn boek Tissue Cleansing Through Bowel Management, licht Dr. Jensen toe wat darmplaque betekent. Hij schrijft : “De taaie slijmachtige bekleding in de darm verdikt en wordt een broeihaard van rotting. De capillairen beginnen toxinen, vergiften en afbraakproducten op te nemen, naarmate deze doorheen de darmwand lekken. Vanaf nu nemen alle weefsels en organen toxische substanties op. Dit is het begin van autointoxicatie op een fysiologisch niveau.”

Op blz 27 beschrijft hij een ervaring in deze materie : “Een autopsie vertoonde een dikke darm van 15 centimeter doormeter, met een doorgang van niet meer dan een potlood. De rest was een opstapeling, laag op laag,  van ingeharde faecale materie. Deze accumulatie kan een consistentie hebben van rubber, hard en zwart.  Een andere autopsie vertoonde een dikke darm met de ongelofelijke inhoud van 20 kg. stagnerende massa.   Alleen nog maar proberen om je voor te stellen wat het is om 20 kg morbide massa met zich mee te dragen, doet je al duizelen.”  Zelfs het FDA geeft toe dat de gemiddelde volwassenen nu zo’n 3-15 kg faeces met zich meedraagt- elke dag ! 

Op blz 42 stelt Dr. Jensen ons voor aan zijn oude leermeester, Dr. John Harvey Kellogg van het Battle Creek Sanatorium die stelde dat  “90% van de beschavingsziekten op rekening van een onvoldoende werkende darm komen.” Op blz 43 schrijft Dr. Jensen het National College in Chicago meer dan 300 autopsies uitvoerden. “Wanneer we kijken naar de achtergrond van deze mensen, vermeldt het dossier van 285 dat ze niet geconstipeerd waren en normale darmbeweging hadden. Slechts 15 hadden vermeld aan constipatie te lijden.  De autopsies toonden een contradictorisch beeld. 15 personen waren niet geconstipeerd en 285 wel. Sommigen van de 285 personen verklaarden 5 tot 6 darmledigingen per dag te hebben, terwijl de autopsie bij sommigen een dikke darm blootlegde van 25 cm. diameter. De darmwanden waren belegd met een korstsig beslag.”

Dr. JH Kellogg, van het Kellogg Sanatorium zei, “Onder de 22.000 operaties die ik persoonlijk heb uitgevoerd, heb ik nooit één normaal colon aangetroffen, en van de 100.000 die onder mijn toezicht verliepen, was niet meer dan 6% normaal.”

Laten we dan even samenvatten. De meerderheid van de westerlingen lijdt aan een of andere vorm van darmziekte. Abnormale condities zoals aambeien, prikkelbare darm, poliepen, colon kanker, diverticulose, ziekte van Crohn, en constipatie. Iedereen die de natuurlijke weg op wil, en van een serie aandoeningen bevrijd wil worden, zou daarom moeten beginnen met darmspoelingen. Het was één van de vijf pijlers voor gezondheid van Dr. Walker. Maar darmspoeling staat niet op zichzelf. Darmspoeling zonder voedingsveranderingen, zal spoedig weer in een analoge situatie uitmonden. 

“De manier waarop de mensen leven is zo ver verwijderd van de manier waarop ze zouden moeten leven.  Iedereen die verwaarloost wat er is voor wat – of nalaat te doen wat hij behoorde te doen, bewerkt daardoor zijn eigen ondergang, eerder dan bescherming te vinden.”

Macchiavelli

Een plantaardige voeding, met veel natuurlijke zachte vezels, gecombineerd met beweging, rust, zuiver water… je zou verrast zijn, wat deze allemaal kunnen doen om tot herstel te komen.   Constipatie zal dan niet langer de spelbreker zijn.

Door het feit echter dat we al zoveel gehoord en gelezen hebben over voeding, zijn velen echter ieder gevoel voor voeding kwijt. Het kan dus zijn, dat mensen terug de basics van levende voeding moeten begrijpen, zodat ze weten wat echte voeding is, wat slijmvormend is, hoe hun voeding te doseren enz. 

Het zullen niet in de eerste plaats de hulpmiddelen zijn, die het zullen doen. Goed gekozen hulpmiddelen zijn instrumenten die bepaalde verzwakkingen opvangen, of een gunstiger klimaat voor herstel scheppen. Maar fortuinen neerleggen voor hulpmiddelen en bezuinigen op de basis, is op geen enkele logica gegrondvest. De basis is fruit, groenten, verse geperste sappen, en een kleine hoeveelheid noten, zaden en pitten. Alles daarbuiten kan hoogstens aanvullend zijn, en er zijn zelfs omstandigheden (zware degeneratieve ziekten) die geen andere instrumenten meer toelaten dan fruit en groenten. 

Wanneer iemand hulpmiddelen gebruikt, gebruik enkel producten of methodes die zo dicht mogelijk bij de natuur staan. Bijvoorbeeld, wanneer de eigen productie van darmslijm niet toereikend is, kan het gebruik van psylliumvezels helpen om de darm te beschermen, maar dan enkel nadat de darmplaque is verwijderd. 

Maar wat voor zin hebben alle inspanningen, als men vezelarm voedsel eet, als we vast blijven plakken aan verzurende voeding als vlees, vis, kaas, suiker, maar ook vleesvervangers? Alcohol en koffie zijn twee dranken die de PH verstoren en de darmslijmvliezen aantasten. En we kunnen zo nog even doorgaan. Er zijn geen exacte meetinstrumenten die je vertellen waar je staat. Luisteren naar je lichaam kan je veel leren, en vooral, iets wat zo logisch is : je gezondheid is een schat. Draag er zorg voor – en liefst voor je ze kwijt bent. Van Are Waerland onthou ik “dat gezondheid een schitterende belevenis is”. En met gezondheid als kostbaar bezit “is het leven mooi”. Ik wens het de lezers van harte toe.