Positieve gedachten

De kracht van levensblijheid  of hoe ook u enthousiast kunt zijn !

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan dat de kwaliteit van je leven nauw samenhangt met hoe je aankijkt tegen en omspringt met alles wat in je leven gebeurt. Ongeacht of het je voor de wind gaat, of je te kampen hebt met tegenslag of pijnlijke ervaringen, is het belangrijk om met jezelf zo om te gaan, als met je eigen beste vriend.
Ik geef je de goede raad : wees je eigen beste vriend ! Andere vriendschappen kunnen niet herstellen wat uit de vijandschap met het zelf ontstaat. Nochtans bestaat het. Zelfbeschuldiging, zelfminachting, zelfontkenning en veel andere tegen zichzelf gerichte krachten zijn er het resultaat van. Deze negatieve kwaliteiten werken zo remmend en houden als een spiraal zichzelf in stand. Bovendien blijven dergelijke eigenschappen niet beperkt tot de emotionele wereld… ze dringen door tot ieder niveau van je leven en maken mensen soms ziek.

Veel mensen zijn teleurgesteld over zichzelf, over hun relatie, over hun prestaties, over hun gezondheid of over hun persoon…  Maar al deze negatieve zaken graven zich dieper in, omdat men ze voortdurend bevestigt. 

Maar het kan ook anders. Als je bewust wordt van de kracht die voortkomt uit de gedachte, als je deze krachten leert gebruiken als een bron van energie en levensblijheid, geluk en gezondheid, laat je ruimte voor verandering. 

Onthou, alles verandert. Niets blijft hetzelfde. Dingen worden beter of slechter. Wat wil je er zelf van maken? Wil je dat het beter gaat? Onderhoud dan gedachten die met die verbetering overeen komen. Dat is het principe van positief denken : concentreer je niet op wat je vreest, maar op wat je wenst. Dàt maakt het verschil.
Het is natuurlijk mogelijk dat je liever positiever zou leven en denken. Dat kan, en alles vraagt oefening. Zoals negatieve gedachten vaak jarenlang geoefend werden en er “diep ingebakken” zitten, kunnen positieve gedachten, die lang genoeg worden herhaald en getraind, de toon zetten in je leven. Het is de kracht van het geloof dat bergen verzet. De weg tot dat geloof is doorzetten, vooruit gaan, niet ontmoedigd raken door een tegenslag, maar trouw blijven aan jezelf, je niet verzwakken. Dag na dag en ervaring na ervaring groeit dan die kracht en misschien raak je verwonderd over jezelf. Hoe is het mogelijk ?  In de loop van je groeiproces vind je zeker mijlpalen en bevestigingen die je vooruitgang signaleren. Al deze lichtpunten gaan tenslotte je enthousiasme voeden. 

Het verschil tussen middelmatigheid en groot succes is het vermogen tot enthousiasme. 

“Als je in je leven iets wil bereiken, moet je een gelovige zijn die echt enthousiast is.” Schreef Norman Vincent Peale.  Sir Edward Appleton, door wiens wetenschappelijke experimenten en ontdekkingen het mogelijk werd over de hele wereld radiogolven uit te zenden en die daarvoor de Nobelprijs kreeg, werd gevraagd naar het geheim van zijn verbazingwekkende prestaties.  Zijn gevatte antwoord luidde :  ‘Dat was enthousiasme.’  En hij voegde er aan toe : ‘Enthousiasme is nog belangrijker dan professionele bekwaamheid.’  Dit oordeel is begrijpelijk, omdat zonder een grenzeloos enthousiasme voor zijn taak een wetenschapper nauwelijks in staat zou zijn de zelfdiscipline en het eindeloze gezwoeg op te brengen, en de steeds weerkerende ontmoediging te incasseren, waarmee wetenschappelijk onderzoek gepaard gaat.  Enthousiasme is de kracht die de motivatie levend houdt, tot het doel is bereikt.

Ik herhaal wat de bekende industrieel Walter Chrysler heeft gezegd :  ‘Een persoon kan in alles slagen waarvoor hij een onbegrensd enthousiasme heeft.’  En natuurlijk is daar ook nog die beroemde en vaak aangehaalde uitspraak van Ralph Waldo Emerson :  ‘Er is nog nooit iets groots bereikt zonder enthousiasme.’

Als de industrieel en Emerson gelijk hebben wat het belang van enthousiasme betreft, is de volgende vraag :  ‘Oké, hoe krijgt iemand dat enthousiasme als hij of zij gewoon niet enthousiast is ? Wat zeggen over iemand die heeft gefaald, misschien zelfs meer dan eens, en die niet meer aan een come-back durft denken ?  Hoe kan een man of vrouw die er genoeg van heeft en niet meer hoeft, plotseling enthousiast worden ?’

Wat zou je zeggen tegen mensen die je bestormen met hun negatieve gedachten ?  Zou je hen iets kunnen vertellen ? Zou je ook maar op één manier een kans krijgen om ook bij hen deze koude sfeer te breken ? Zeker, maar elke mens beslist zelf of men daar op ingaat of niet. Als mensen die zwaar ontgoocheld of gedeprimeerd zijn deze suggesties een kans geven, zouden ze ook bij hen werken. Dan zouden ze hun zwaarmoedige geestestoestand te boven komen en enthousiast, gemotiveerd en geestdriftig worden.  

De suggestie om positief te denken heeft nog nooit gefaald. Het is net zo reëel als negatieve gedachten die ook nooit falen. Maar het is een keuze. Op zijn minst moeten ze de kans krijgen. Als ze ook maar op enige manier worden omarmd, veranderen ze het leven van de mens totaal. 

Hoe begin je eraan ?

Norman Vincent Peale zei : “Een van de manieren om te beginnen is een groot papier te nemen.  Zorg ervoor dat het groot genoeg is, want je zult heel wat ruimte nodig hebben.  Begin met de goede dingen, de pluspunten in je leven op een rijtje te zetten.  Om echt enthousiast te worden, moet je eerst een lijstje van pluspunten opstellen.  Je kunt dan minstens opschrijven :  ‘Ik leef’ en ‘ik kan lezen.’  En een beetje geld moet je toch ook hebben, want je hebt dit tijdschrift gekocht.  Ook ontbreekt het je niet aan een beetje geloof, want je leest deze teksten.   Je kunt enthousiast zijn, je kunt vol geestdrift zijn, je kunt een toekomst hebben, je kunt, je kunt.  Bevestig nu :  ‘Ik kan.’ Zeg vervolgens :  ‘Ik wil, ‘  En doe het – doe het nu.”

Ik wens je een heel fijne ontmoeting met “dat andere IK” !