Detox je Gezond

Als je al meerdere van onze publicaties goed hebt bestudeerd, zal je bij herhaling de verwijzing terugvinden naar intoxicatie, vervuiling, obstructie, plaque… binnen het lichaam. Het schijnt dat het begrip intoxicatie een plaats verworven heeft in de manier van denken over het ontstaan en de reden van bestaan van ziekte. Tenminste als ik dat kan afleiden van de massa recepten die rondgaan om te detoxen. In één boek vond ik meer dan 100 smoothierecepten “om te detoxen”.

Oude natuurgeneeskundigen wisten al dat intoxicatie aan de basis van de meeste ziekten lag en dat ziekte een eliminatiecrisis was die niet bestreden moest worden.

Om te beginnen kan men zich de vraag stellen wat de precieze definitie is van toxiciteit voor het lichaam? In een artikel las ik dat zowat alles toxisch kan zijn, zelfs water, als men er teveel van drinkt. Is het waar dat alles wat “te” is, een probleem kan vormen en een toxiciteit veroorzaakt?

Laten we te rade gaan bij Dr. Tilden die aan de basis ligt van de theorie rond intoxicatie als bron van alle ziekten.

Het is moeilijk te zeggen wat het belangrijkste mechanisme in de mens is om de gezondheid te vrijwaren en zich te beschermen tegen ziekten. Hyppocrates ging er vanuit dat het de lichaamssappen waren. Hij had, steunend op de opvattingen van zijn tijd, een systeem ontwikkeld dat handig was om mee te werken. Meer dan 2000 jaar heeft dit principe centraal gestaan in de natuurgeneeskunde. Bijna alle therapieën zijn gericht op ontgiften. Het lichaam moet zijn gifstoffen vrijgeven en dan kan alles weer naar behoren functioneren. Wat Dr. Tilden heeft gedaan is daar een moderne en meer geldige variant op maken. In de klassieke geneeskunde wordt deze visie op ziekte in zijn geheel verworpen. Weinig dokters erkennen de invloed van voeding, toxines, zelfs medicijnen in het ontstaan van ziekte.

In de acupunctuur staat de energie centraal. Als de energieblokkades worden opgeheven, kan deze zich via de meridianen weer verder verplaatsen. Is er voldoende energie aanwezig, dan functioneert het hele organisme.

Een bedenkelijke techniek uit het verleden is de aderlating: d.i. letterlijk het vervuilde bloed uit het lichaam laten vloeien. Deze techniek heeft aan duizenden mensen het leven gekost, zelfs aan presidenten van de Verenigde Staten die hun gezondheid in handen van de toenmalige medici legden.

Kneipp en Priesnitz hebben met hun waterbehandeling de huid geprikkeld en zijn daardoor, zonder het zelf te beseffen, gebruik gaan maken van reflexologische prikkeltherapieën. Door de verbetering van de bloedcirculatie zijn ze ook de lichaamstemperatuur gaan regelen. De reflectorische reacties op de organen, stimulering van de bloedcirculatie, verbetering van de lichaamstemperatuur, maar ook de prikkeling van het zenuwstelsel maakten het mogelijk met deze eenvoudige methodes mensen met water te genezen.

Zowel de Chinezen als Hyppocrates, maar ook Kneipp en Priesnitz, hebben via hun systeem de zelf genezende kracht van het lichaam ondersteund. Is dat wat we moeten doen, als we geconfronteerd worden met ziekte, of moeten we de raad van TC Fry volgen “Doe iets, door niets te doen”, dit is vasten, rusten, en alles aan de kant zetten. En wat heeft dat te maken met intoxicatie? En hoe staan wij het lichaam toe zichzelf te ontgiften? Maken we daarvoor gebruik van kruiden, water, vasten, voeding …?

In onze Module over Matigheid, Sappen, Vasten & Detoxen hebben wij een verhelderende studie van het lichaam, hoe het zichzelf geneest, altijd weet wat moet gedaan worden… en vooral wat wij kunnen doen, zodat het lichaam zijn werk optimaal kan doen. Het blijft altijd boeiend. Die kennis vermijdt dat we achter het net vissen !