Positieve gedachten

Bach Grootste Geschenk“In kracht of zwakte verinnerlijken of veruiterlijken wij die kenmerken die dieper in ons leven werken.”

Positief Denken maakt het leven lichter

Gezondheid is een schat, maar het realiseren daarvan vereist een zekere attitude. Je wordt geconfronteerd met moeilijkheden, en dan heb je een overwinnaarsmentaliteit nodig. Nooit werden nieuwe domeinen of nieuwe hoogten veroverd, zonder inspanning, doorzettingsvermogen en creativiteit… 

Zelfs op zijn lichtst gezegd, is positief denken een kracht die het leven leefbaar maakt. Je staat trouwens altijd voor twee keuzes : je maakt het lichter of je maakt het zwaarder; je bemoedigt jezelf, of je ontmoedigt jezelf; je bent je eigen beste vriend of je ergste vijand… 

Het kan niet? Toch wel, en het gebeurt daar in dat hoofd… Een hele wereld, zonneschijn of onweer, een glimlach of bitterheid… en je kunt er meer aan doen dan je denkt.

Hoe kan Natur-El je helpen ? 

Natur-El biedt een waaier van literatuur aan rond Positief Denken. Deze werd het voorbije jaar compleet gereviseerd en aangepast. Reacties waren:

“Je kunt er nooit genoeg van krijgen. Als tegengif voor de vele negatieve geluiden ben je beter af met af en toe wat geestelijke vitamines.” 

“Uw cursussen en boeken zijn goud waard. Ze hebben in mijn leven zoveel verandering gebracht. Ik heb geleerd om er het beste van te maken en niet meer tegen mezelf te strijden.” 

“Beste positieve vrienden, Ik weet niet hoe mijn dank uit te spreken. Het werk dat jullie doen is bewonderenswaardig. Waar jullie die kracht en dat doorzettingsvermogen halen om zoveel jaren lang dat goede nieuws te verspreiden, weet ik niet. Maar misschien dat ook dat voor rekening van het positief denken kan genomen worden.” 

Alles over Positief Denken & Stressbeheersing, over het creatief – constructief omspringen met wil – verbeelding & geloof, de Anti-Stress – cursus / De Anti-Stress-Methode / Rust & Relax… in één pakket

Relaxatie is  eenvoudig. Iedereen kan het leren.  Sinds jaren werken wij aan een formule, die mogelijk moet maken de eenvoudige, vanzelfsprekende begrippen van de relaxatie te introduceren bij diegenen die zich bewust worden, dat spanningen ongezond zijn en de levenskracht ondermijnen. De gevolgen van deze spanningen kunnen wij overal rondom ons zien Mensen spreken gemakkelijk over “stress” of “het  zijn de zenuwen”. Dat zij zelf de norm van hun stress en ‘zenuwen’ bepalen, snapt men meestal niet. Elke verandering begint bij  een bewustwordingsproces. Het is verkeerd te denken dat relaxatie niets meer is dan een techniek die men kan toepassen als het niet meer gaat. Het moment waarop men vaststelt dat functiestoornissen, spierpijnen, hoofdpijn, slapeloosheid, hartproblemen, benauwdheid, ademhalingsproblemen, hyperventilatie en  andere kwalen een feit zijn, is men reeds een vat vol emotionele en/of fysieke spanningen. 

Niet voor niets is los-laten in deze cursus een belangrijk sleutelwoord. Technieken zijn een hulp bij het leren relaxeren. De oefeningen kunnen helpen een andere kijk te krijgen, en helpen bij het her-coderen van onze ‘computer’.   Oefeningen kunnen ons vertrouwd maken met de ontspannings- of bevrijdingservaring. 

In dit pakket vind je ook de Rust&Relax serie: meer dan een uur luisteren en de zaken anders zien: van gevreesd naar gewenst: een neerslag van wat in de Anti-Stress-Methode werd geleerd. De vele positieve reacties, tonen dat de opname zijn werking heeft en dat wij veel mensen hiermee helpen. Deze kan zowel een introductie in de ontspanning zijn, als een vervolg zijn op gevolgde cursussen. Voor diepe ontspanning, suggesties met positieve inhoud, enz… 

Slapen valt te leren  : Over de oorzaken van slapeloosheid en hun remediëring. Gedachteloosheidstechnieken, positief denken, de biologische klok, voeding, kruiden e.v.a. 

De Anti-Stress-Methode: Steeds meer mensen hebben te maken met uitputtende stress. Dit uit zich in mentale en lichamelijke veranderingen. De toestand van het zenuwstelsel gaat achteruit, waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Het kan anders… 

De kracht van het innerlijke gesprek : Het innerlijke gesprek repeteert wat je aanvoelt, wat je belangrijk vindt, wat je bezighoudt… Dit innerlijke gesprek is de barometer van je gezondheid en vitaliteit. Introduceer in dit gesprek wat je wenst te bereiken, wat je wenst aan te voelen, en de rest komt vanzelf…

Je bent wat je denkt. Wil je dat het je meer voor de wind gaat, verander dan van denkrichting. Leer opbouwend, gezond-makend denken. Ontwikkel een levens- en denkstijl die niet langer ondermijnt, maar die U een volledig comfort biedt om in te gaan op de vele dagelijkse uitdagingen. 

In de cursus Natuur & Gezondheid is één module gewijd aan positief denken, ademhaling, stressbeheersing en alles wat onder deze noemer kan worden begrepen.

Deze module – Module P (Positief Denken) – is digitaal en bevat oa volgende publicaties : 

 • Adem, natuurlijke kracht
 • Agenda Positief Denken
 • Anti-Stress boek
 • Positief Denken cursus / Coué
 • Positief Denken in de Praktijk
 • Positief Denken Receptenboek
 • Slapen valt te leren
 • Stress de baas
 • Werken aan geluk

Audio-onderdelen :  Rust en Relax serie

Schema’s :

 • Adempauze
 • Als je tot me spreekt
 • De gave van de glimlach
 • Gedachten en het lichaam
 • Geluk maken
 • Kaartjes / omkeren
 • Neem tijd voor 12 dingen
 • Positief denken: motivatie
 • Raadgevingen Coué
 • Stilte
 • Zelfmeesterschap
 • Zet je hart uit je hoofd

Presentaties :

 • Positieve autosuggestie en visualisatie
 • Denken en Gezondheid
 • Nieuwe Start : Adem
 • Nieuwe Start : Bewegen
 • Nieuwe Start : Rust
 • Positief Denken en Geluk
 • Positief denken : Inspiratie
 • Slapen lig er niet van wakker

Ondersteunende artikels, o.a. : 

 • Beter slapen
 • Blijf positief
 • Dankbaarheid
 • Enthousiasme
 • Enthousiaste gedachten
 • Gedachten aan een vriend
 • Geestelijke Vitamines
 • Gelukkige gedachten
 • Goed leven
 • Hoe depressie genezen
 • Lichter, losser, lachend
 • Optimisme en levensvreugde
 • Geluk is dichtbij
 • Gevaarlijke kantjes
 • Kinderen en opvoeding
 • Lachen naar het leven
 • Loving what you do
 • Een positieve noot haalt je dikwijls uit het rood
 • Sterk tegen angst
 • Stress beheersing
 • Van Stress naar levensvreugde
 • Veranderingen
 • Tussen vasthouden en loslaten
 • Zelfprogrammering
 • Diverse ondersteunende artikels en referenties

Dit is een super-combo van de cursussen Anti-Stress, Positief Denken, Zelfmeesterschap…. De geestelijke kant van gezondheid… of de bijdrage van het hoofd aan het lijf. Zet je er rustig bij en laat die verrijkende gedachten door je heen gaan… Denken voor betere gezondheid ! Deze hele module kost 30 euro voor veel gezegende uren. Bestellen via Natur-El.