Zijn vaccinaties de oplossing?

Een betere gezondheid & immuniteit

en van Vaccinatie moet je dit niet verwachten

Anti-Vaccinatie; Pro-Wetenschap; Pro-Gezondheid; Anti-Industrie

Vaccinaties zijn niet de “Remedie” voor een falende immuniteit.

De voorbije week was ’t Prikje van vzw Preventie Vaccinatieschade dan met het nieuwe nummer van juni.  Ik bewonder de mensen die zich hiervoor inzetten, om de onpopulaire wegen te gaan en een ander geluid te laten horen over wat zich achter de schermen beweegt. Het is zoals wijlen Dr Moolenburg het zei : “Het credo is : Het is veilig en effectief”. Het maakt niet uit wat de consequenties zijn.. Héhé, dat moet je niet zien, kijk de andere kant op.

Inhoudstabel ’t Prikje juli 2020:

 • Kudde-immuniteit (uitgebreid)
 • Mondmaskers
 • Asymptomatische verspreiding
 • Behandelingsmarge na Covidvaccinatie
 • Informatiechaos
 • Een dokter getuigt (1)
 • Hoe groot is het risico op een verplicht covid-vaccin?
 • Johnson & Johnson versnelt onderzoek
 • Standpunt van de Gezinsbond ten opzichte van vaccinaties
 • Petities
 • download : https://www.vaccinatieschade.be/content/e-prikje-juni-2020#

Ondertussen is Natuur & Gezondheid JULI met als thema EIWITTEN in voeding en gezondheid verschenen. De abonnees hebben de link voor download ontvangen.

En dat betekent dat ik ondertussen begonnen ben aan Nummer 4 (1 oktober) “Natuurlijke Remedies”. Het was niet mijn bedoeling om er dergelijke omvang aan te geven, maar dat komt nu eenmaal zo en ik hoop dat je er ook niet kwaad om bent om in één keer alles samen te krijgen…

In dit vierde nummer gaat het over remedies en dat Vaccinaties niet de “Remedie” zijn voor een falende immuniteit. Onderstaande tekst is één artikel uit het tijdschrift in voorbereiding :

“Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid van vaccins. We hebben studies nodig over gevaccineerde populaties op basis van verschillende schema’s en doseringen, evenals de gevoeligheid van individuele patiënten waarover we blijven leren. Niemand mag worden bedreigd door het nastreven van deze kennis. Het vaccinbeleid moet het onderwerp zijn van een open en eerlijk debat, zonder bedreiging. Er zijn geen kampen – alleen mensen die bezorgd zijn over het welzijn van onze kinderen. “   ~ Dr. Bernadine Healy, voormalig directeur van het National Institute of Health

Jagannath Chatterjee schrijft: “Het concept van opgedrongen bescherming bestaat al heel lang. Het was gericht tegen pokken omdat de ziekte hardnekkig en dodelijk was. Voorafgaand aan vaccinatie waren er drie praktijken; droog poeder via de neus, inenting en huidkrassen. Deze zijn om drie redenen mislukt; ze leidden tot ernstige bijwerkingen, verhoogden het sterftecijfer en hielpen de ziekte zich te verspreiden onder de populaties waar ze werden ingebracht. Tegen 1728 wist de medische professie heel goed dat deze concepten niet werkten.

Toen Jenner met hetzelfde concept uitkwam, werden de wenkbrauwen opgetrokken. De pokkenvaccinatie werd geaccepteerd na een enkel geval van James Phipps die na operatie in mei 1796 een ziekte-uitdaging overleefde, en er werd aangenomen dat de immuniteit levenslang was. De incidentie nam echter snel toe en de beloofde immuniteitsperiode nam geleidelijk af van een leven lang tot zes maanden. Er werd een herhaalde hervaccinatie voorgesteld die geschikt was voor degenen die de praktijk implementeerden tegen een mooie vergoeding.

Het verzet tegen het vaccin nam toe, naarmate mensen getuige waren van sterfgevallen en zeer ernstige bijwerkingen. Ouders gaven er de voorkeur aan boetes te betalen en zelfs gevangenisstraffen te accepteren in plaats van hun kinderen te laten vaccineren, vooral als ze eerdere kinderen hadden die waren bezweken. De toenemende afwijzing van het vaccin en de protesten ertegen leidden in 1864-68 in Leicester, Engeland tot verplichting, wat leidde tot de lancering van de Anti-Vaccination League in 1870. De Anti-vaccinatie Society of America kwam in 1879 op de proppen.

De leden waren trouwe leden uit alle geledingen van de samenleving en ontvingen input van de medische professie en volksgezondheids-functionarissen die zich bezighielden met het documenteren van vaccinatieschade, pamfletten ontwierpen die het publiek waarschuwden, statistieken analyseerden en gedetailleerde petities naar regeringen over mandaten dienden. Er werden openbare bijeenkomsten gehouden waar politieke leiders erop wezen dat verplichtingen in strijd waren met het recht op vrijheid en lichamelijke integriteit; een punt dat relevant is tot op deze dag. De Koninklijke Commissie verzamelde zeven jaar lang bewijsmateriaal en trok de verplichte vaccinatiewet van Engeland in. Statistische analyse toonde aan dat de epidemieën dramatisch toenamen na 1854 – het jaar waarin de verplichte vaccinatiewet werd opgelegd. In Engeland en Wales stierven 44.840 mensen aan de pokken toen volgens officiële schattingen 97 procent van de bevolking was gevaccineerd. ”

De National Anti-Vaccination League of Britain bracht statistische manipulatie aan het licht: “Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegegeven dat de vaccinatie een leidende factor is bij de diagnose.” Als een gevaccineerde persoon de ziekte krijgt waartegen hij was beschermd, werd de ziekte onder een andere naam geregistreerd. Waterpokken, mazelen, uitslag en eczeem waren diagnostische opties. Dit “verhoogde de werkzaamheid van het vaccin”.

Veel regio’s, waaronder Leicester, verwierpen het vaccin en gebruikten sanitaire voorzieningen, hygiëne, isolatie en voeding en het ziektecijfer daalde opmerkelijk. Ironisch genoeg verdwenen de pokken toen het over de hele wereld verdween ook in regio’s waar mensen het vaccin vermeden.

De anti-vaccinatiebeweging, haar beschuldigingen en alternatieve oplossingen werden gerechtvaardigd. De golf van een toekomstige beweging werd gezaaid in 1943 toen Dr. Leo Kanner, een psychiater, een casestudy maakte van kinderen die leden aan een nieuwe aandoening die hij autisme noemde. Hij documenteerde details van deze niet-reagerende kinderen waarvan hij zei dat ze waren ingeënt tegen pokken en DPT.

Het was echter een epidemie van encefalopathie die werd waargenomen bij kinderen en die leidde tot sterfgevallen en een leven lang invaliditeit, die ouders ertoe aanzette om vaccins opnieuw in twijfel te trekken. Hun woede was niet ongegrond. Al in 1933 werd het DPT-vaccin door Dr. Madsen in verband gebracht met sterfgevallen bij kinderen. In 1947 bracht Dr. Brody het in verband met hersenbeschadiging. Een studie uit 1948 door Dr. Byers et al. bracht het in verband met sterfgevallen, blindheid, doofheid, spasticiteit, convulsies en andere neurologische aandoeningen. Er was openlijke schuldbekentenis van eminente immunologen in een Amerikaanse tv-show die in 1982 werd uitgezonden, waar ook kinderen te zien waren die na ontvangst van de vaccins in ‘planten’  waren veranderd. De Amerikaanse vaccinindustrie werd geconfronteerd met een faillissement en betaalde een vergoeding aan ouders die tegen hen naar de rechtbank gingen. De fabrikanten stapten over op het acellulaire kinkhoestvaccin, de DTaP, omdat werd vastgesteld dat de kinkhoestcomponent schuldig was.

Het anti-vaccinatiepubliek kreeg opnieuw gelijk.

Deze tweede golf werd op de meest brutale manier afgehandeld. De industrie benaderde de Amerikaanse regering en pleitte dat ze bescherming nodig hadden, anders zouden ze failliet gaan. De regering van Ronald Reagan verstrekte in oktober 1986 beperkte aansprakelijkheid aan vaccinproducenten en stelde een federaal compensatieprogramma op dat moest worden gefinancierd door een accijns op elk vaccinonderdeel dat ironisch genoeg voor rekening van de koper zou komen.

The New York Times van 15 november 1986 meldde: “De stijging van de kosten van aansprakelijkheidsverzekering en het onvoorspelbare karakter van een dergelijke aansprakelijkheid hebben sommige fabrikanten ertoe gedwongen te overwegen de productie van vaccins stop te zetten.” Ook: “De actie van Pres. Reagan kwam na hevig lobbywerk ten gunste van het wetsvoorstel door een brede coalitie, waaronder farmaceutische bedrijven en artsen.” Er was nog steeds een mogelijkheid dat ouders konden afzien van het systeem om fabrikanten aan te klagen. Deze maas in de wet werd geblokkeerd toen het Amerikaanse Hooggerechtshof het standpunt van het Amerikaanse Congres in de zaak Bruesewitz v. Wyeth van 2011 steunde. “Overlijden in verband met de toediening van een vaccin na 1 oktober 1998, als de verwonding of overlijden het gevolg waren van onvermijdelijke bijwerkingen, ook al was het vaccin op de juiste manier voorbereid en ging het vergezeld van de juiste aanwijzingen en waarschuwingen.” Hij was het erover eens dat vaccins “onvermijdelijk onveilig” waren en verleende daarom absolute immuniteit aan vaccinfabrikanten.

De pro-vaccinatiegroep won en liet de industrie zonder stimulans of intentie om veilige en effectieve vaccins te produceren. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services kreeg de opdracht om elk jaar veiligheidsrapporten in te dienen bij de regering, in overeenstemming met de publieke bezorgdheid. “Het Informed Consent Action Network (ICAN) en Robert F. Kennedy hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in een poging de veiligheidsrapporten openbaar te maken. Volgens een juridisch document met de titel” Mandaat voor veiligere vaccins voor kinderen”, heeft het HHS openlijk toegegeven dat ze al meer dan 30 jaar geen veiligheidsrapporten over vaccins hebben ingediend! “

De vaccinveiligheid hangt af van klinische proeven van de fabrikanten. Hoe goed zijn ze in staat bijwerkingen te onthullen? “Volgens het” WHO Expert Consultation on the Use of Placebos in Vaccine Trials “ uit 2013 worden de volgende vervangingen gebruikt in plaats van echte placebo:” In dit ontwerp wordt het proefvaccin of het placebo-product gemengd met een bestaand vaccin dat niet in de proef is onderzocht, en de proefpersonen krijgen ofwel (a) het proefvaccin gemengd met het bestaande niet-verwante vaccin of (b) de combinatie van een placebo en het bestaande niet-verwante vaccin. “De proeven kunnen dus nooit een echte risicobeoordeling opleveren.

De WHO geeft toe: “Een methodologisch nadeel is echter dat proeven met dit soort placebo’s een minder perfecte controle opleveren. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om de veiligheid en reactogeniciteit van het proefvaccin volledig te beoordelen.” De aangeboden redenen zijn dat vaccins als biologisch worden geclassificeerd – daarom vereisen ze geen strenge veiligheidstests en het zou onethisch zijn om de controlegroep “het gebruik van een vaccin te ontzeggen”. Dit is dezelfde WHO die van mening is dat degenen die vaccins in twijfel trekken de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen, die heeft besloten een krachtige basiscampagne te lanceren om vaccins te promoten waarbij al haar belanghebbenden zijn betrokken, en vindt dat er geen recht op weigering mag zijn.

De derde golf van de anti-vaccinatiebeweging was gericht op autisme dat in 1943 werd ontdekt. ​​Het verscheen bij kinderen over de hele wereld en werd in de jaren negentig onbeheersbaar. De ernst wordt weerspiegeld door het feit dat in Californië de prevalentie in de periode 1990 – 2002 met 600% toenam. De ouders die hun stem verhieven werden belachelijk gemaakt en gedemoniseerd. Ze werden gevraagd om hun eigen waarnemingen te ontkennen terwijl ze toekeken, en zelfs video-opnamen van hun kinderen die de regressie na het nemen van vaccins aantoonden, mochten niet baten.

Er is veel gebeurd in deze periode. Op 3 april 2000 vond een studie met de titel “Autisme, een uniek type kwikvergiftiging” door Sallie Bernard et al. 200 symptomen van autisme die exact met kwikvergiftiging overeenkwamen werden toegeschreven het aan het gebruik van de kwikhoudende verbinding Thiomersal in vaccins. Gepubliceerd in Medical Hypotheses in april 2001 na een grondige herziening, veroorzaakte het opschudding en werd hevig bekritiseerd. Het kabaal weigerde te vervagen en werd nog schriller toen een verzoekschrift over vrijheid van informatie van David Welden de notulen onthulde van een spraakmakende bijeenkomst van 51 functionarissen van de CDC, vaccinfabrikanten en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen die elkaar hadden ontmoet in Simpsonwood, Georgia op 7 – 8 juni 2000 om twee CDC-onderzoeken te bespreken die een onmiskenbaar verband aantoonden tussen kwikhoudende vaccins en autisme. Het relatieve risico dat in beide onderzoeken werd gevonden, was 7,62; elke grafiek boven 1 is een zekere indicatie.

CDC-correspondentie tussen de auteur Thomas Verstraeten en topwetenschappers onthulde dat hij de gegevens op zijn niveau had gemanipuleerd en niet in staat was dit verder te doen, stuurde een SOS voor hulp: “De associatie zal niet verdwijnen.” Bijgevolg werd de bijeenkomst gehouden waar de gasten besloten de vereniging te begraven, zelfs als een lid toegaf dat zijn kleinkind geen vaccins zou ontvangen, een ander sprak zijn bezorgdheid uit over de te halen doelen, terwijl een derde een soortgelijke rol benadrukte van het vaccin-adjuvante aluminium dat volgens hem even rampzalige gevolgen had. Ze waren het er allemaal over eens dat deze resultaten het publiek niet mogen bereiken. Verstraeten verliet de CDC om zich bij de vaccingigant Glaxosmithkline aan te sluiten, en een studie gepubliceerd in het novembernummer van het tijdschrift Pediatrics concludeerde: “Er werden geen consistente significante associaties gevonden tussen TCV’s (thiomersale bevattende vaccins) en neurologische ontwikkelingsresultaten. Conflicterende resultaten werden gevonden bij verschillende HMO’s voor bepaalde resultaten “; kortom niets aan de hand.

Dr. Mark Geier slaagde erin om toegang te krijgen tot de onbewerkte gegevens door middel van de wet op vrijheid van informatie en vond een risico van 7,62 zoals in het origineel. De andere studie toont dezelfde overblijfselen bij de CDC en is beschikbaar in zijn archieven.

Het CDC heeft een beurs verstrekt aan Dr. Poul Thorsen uit Denemarken om de beroemde Deense studies uit te voeren. Ze ontdekten dat Thiomersal in vaccins en het MMR-vaccin niet geassocieerd waren met autisme. De studies kwamen onder een wolk terecht toen een CDC-insider piepte dat Dr. Thorsen de beurs had verduisterd. De zaak werd onderzocht en Thorsen werd in april 2011 schuldig bevonden aan 22 fraudes.

De Amerikaanse advocaat Quillian Yates merkte op: “Deze beklaagde zou een regeling hebben opgesteld om meer dan $ 1 miljoen aan CDC-geld te stelen dat bestemd is voor onderzoek naar autisme. We zullen de uitlevering van de beklaagde zoeken.” Thorsen blijft op de “Most Wanted” -lijst staan ​​van het Office of Inspector General, US DHHS, en wacht op uitlevering omdat Denemarken geen uitleveringsverdrag heeft met de VS. De CDC is van mening dat zijn financiële misdaad zijn wetenschappelijke integriteit niet heeft aangetast en verdedigt de studies – omdat ze hun goed uitkwamen.

Een ander onderzoek werd uitgevoerd op 18 september 2017. “Het nieuwe bewijs, onthuld door Children’s Health Defense, toonde aan dat Thorsen en zijn medewerkers geen toestemming hadden gekregen van een Institutional Review Board (IRB) om hun onderzoek uit te voeren, dat werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in 2002 en kindergeneeskunde in 2003. Toen CDC in 2009 ontdekte dat Thorsen nooit de IRB-goedkeuringen had aangevraagd, meldden de medewerkers de fouten niet en trokken ze de onderzoeken niet in. Uit FOIA-documenten blijkt dat CDC-supervisors de misstappen negeerden.’

De volgende CDC-studie die een controverse tegenkwam, was toen Dr. William Thompson, CDC Immunization Safety Researcher, klokkenluider werd en 10.000 documenten overhandigde die hij moest vernietigen aan het Amerikaanse Congres, dat grove incongruenties aan het licht bracht in de CDC. De Stefano-studie die in 2002 werd gepubliceerd onderzocht de rol van MMR-vaccins bij autisme en weerlegde het onderzoek van 1998 door Dr. Andrew Wakefield. “Nadat dr. Brian Hooker via de Freedom of Information Act om originele MMR-studiedocumentatie had verzocht, gaf Dr. Thompson, de co-auteur, de druk van zijn geweten om documenten over te dragen die een 3,4-voudige toename van de incidentie van autisme in Afro-Amerikaanse jongens, geschrapt uit de laatste studie, resulteert in een daad van wetenschappelijke fraude. Dr. Brian Hooker had toegang tot de onbewerkte gegevens om de beweringen te bevestigen. De zaak wordt door het Congres onderzocht.

Op 13 januari 2019 meldde The Hill: “Pediatrisch neuroloog Dr. Andrew Zimmerman, die oorspronkelijk diende als deskundig medisch getuige voor de regering, die vaccins verdedigt in de federale vaccinatierechtbank, ondertekende een beëdigde verklaring. Tijdens een groep van 5.000 gevallen van vaccin-autisme, die werd gehoord voor de rechtbank op 15 juni 2007, nam hij de advocaten van het Ministerie van Justitie (DOJ) terzijde die hij werkte voor de verdediging van vaccins en vertelde hen dat hij “uitzonderingen had ontdekt waarin vaccinaties autisme konden veroorzaken. “Ik legde uit dat vaccin-geïnduceerde koorts en immuunstimulatie bij een subgroep van kinderen regressieve hersenziekte veroorzaakten met kenmerken van een autismespectrumstoornis.” Zijn mening was gebaseerd op wetenschappelijke vooruitgang en zijn eigen ervaring met patiënten. ‘Maar zijn bekentenis werd genegeerd en de zaken werden afgewezen.

De anti-vaccinatiebeweging verspreidde zich wereldwijd met een sterke basis toen het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker dat in 2007 werd geïntroduceerd, in verband werd gebracht met fraude in klinische proeven en talrijke gevallen van overlijden en ernstige handicaps. Deze zaken kregen veel media-publiciteit in Japan, Zweden, het VK, Ierland en de Verenigde Staten. Het rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccins (VAERS) van de VS onthult tot 14 januari 2019 61.060 bijwerkingen waaronder 464 sterfgevallen en 8936 gevallen die als ernstig zijn geclassificeerd. De agentschappen geven toe dat VAERS slechts 1% van de werkelijke records registreert. De eigenlijke schade is daarom veel groter.

Afrikaners werden in november 2014 geschokt toen de Catholic Doctors Association bewijs vond uit rapporten van negen geaccrediteerde laboratoria dat beta hcg, een anticonceptiehormoon, aanwezig was in tetanusvaccins die worden gebruikt door de WHO en Unicef ​​in Kenia, gericht op 14- tot 49-jarige vrouwen. “In februari 2018 legde de Keniaanse president Raila Odinga een openbare verklaring af waarin hij bevestigde dat een tetanusvaccin dat in 2014 – 2015 aan ongeveer 500.000 vrouwen werd gegeven, werd bevestigd dat het een sterilisatiehormoon bevat. De licentie van de fabrikant werd ingetrokken.”

In 2017 barstten de Filippijnen van woede uit toen werd onthuld dat het door Sanofi in het land goedgekeurde denguevaccin dat werd toegediend aan 800.000 kinderen een waarschuwing had genegeerd dat het de gevallen van ernstige knokkelkoorts bij mensen die eerder aan de ziekte waren blootgesteld, zou kunnen vergroten. Het officiële dodental is 154. In veel gevallen is een ernstige inwendige bloeding gevonden. “Juridische autoriteiten hebben onthuld dat er een zaak is tegen zes Sanofi-functionarissen, voornamelijk vertegenwoordigers van het land, en 14 huidige en voormalige Filippijnse gezondheidsfunctionarissen.” Ondertussen vrezen de ouders van de 800.000 kinderen en 100.000 meer in Brazilië de dag dat hun afdelingen met dengue zouden komen.

Welke strategie wordt gebruikt om vaccins in een steeds onwilliger wordende bevolking te brengen? Het begint met het benoemen van vaccins als “immunisatie”, terwijl 100% van de lijdende bevolking “volledig geïmmuniseerd” kan blijken te zijn en de ontdekking van cellulaire immuniteit heeft deze bewering in 1944 vrijwel teniet gedaan. Het voorstellen van vaccins als bescherming van de “volksgezondheid” en als “preventieve geneeskunde” is ver van de werkelijkheid, wanneer vaccins tot dusver in verband zijn gebracht met 248 ziekten en handicaps, waaronder overlijden, zoals aan het licht gebracht door wetenschappelijk gepubliceerde studies, en uit onderzoek blijkt dat het “voorkomen van de meeste besmettelijke ziekten” eenvoudig de sluisdeuren van chronische aandoeningen opent. Is het een wonder dat mensen zich tegen vaccinaties keren? 

Onze kinderen bevinden zich vandaag in een deplorabele staat. Volgens een rapport in The Lancet lijdt 54% van de kinderen tegenwoordig aan chronische aandoeningen. 1 op de 10 kinderen heeft astma. 1 op de 13 heeft last van voedselallergieën. 1 op de 6 kinderen heeft ontwikkelingsstoornissen. 1 op de 8 lijdt aan ernstige neurologische aandoeningen. Uit het laatste rapport van de CDC, uitgebracht in april 2019, blijkt dat:

 • 1 op de 59 kinderen lijdt aan autisme.
 • In de afgelopen 8 tot 10 jaar: jeugddiabetes steeg met 23%, kanker steeg met 29%,
 • ADHD steeg met 43%, voedselallergieën namen toe met 50%,
 • astma steeg met bijna 50%,
 • autisme nam toe met 150%. Er is genoeg om zich zorgen over te maken.

Waar is de gezonde jeugd, zoals die door de vaccinprogramma’s werden beloofd? We kunnen de olifant in de kamer niet meer negeren. Vaccinatieverplichtingen die worden opgelegd als reactie op sentimenten en de censuur van sociale media is niet de oplossing. De wetenschappelijke samenleving moet doorgaan met observatie, bewijzen en feiten en mag niet worden beïnvloed door de manipulaties van de vaccinindustrie en haar lobbyisten. De geschiedenis zal de bewaarders van kinderen beoordelen op basis van hun reactie op dit moment. Laat die beslissing verstandig en wetenschappelijk zijn. We hebben moed en vastberadenheid nodig om de belanghebbers het hoofd te bieden. Onze kinderen zijn kostbaar, niet de winsten van een meedogenloze industrie.