Houden van wat je doet

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is houvast-banner-positief.jpg
  • Ik heb het net zo moeten leren als ik leerde schrijven of rekenen. Sommige mensen leken het uit zichzelf te bezitten, ik niet. Maar deze ervaring overtuigde mij dat het voor iedereen mogelijk is om positief te leren denken. Achter iedere negatieve gedachte zet je een punt, en je traint je erop om hoopvolle, opbouwende, gezonde gedachten op te wekken. En waarom zou je het doen? In de eerste plaats voor jezelf. In de tweede plaats om de logica. Ten derde, omdat het ook anderen ten goede komt… en we kunnen nog veel andere argumenten toevoegen. Is het logisch? Ja, dat is het, want het is compleet onlogisch om op momenten waarop we het moeilijk hebben, het alleen maar moeilijker te maken door er negatief over te denken.
  • En voor iedereen? Voor u en mij. Het was me zeker niet op het lijf geschreven, dat positief denken. Ik zou bijna zeggen integendeel, dat ik er plezier in had om een spelletje te spelen en me te laten beklagen en negativiteit op te wekken, onbehaaglijkheid, melancholie, zwartgalligheid, somberheid…  Maar ik heb geluk gehad – en jij ook (want jij leest dit) – dat  er omstandigheden kwamen die op de juiste manier zijn aangepakt. Nee, het zijn niet de omstandigheden die het doen, het is vooral wat je ermee doet. 
  • Het was de studie van het stress-mechanisme en de Coué methode die me het diepe besef brachten in hoeveel verspilde energie dat negatief denken resulteerde. Voor dezelfde moeite kon je succes, gezondheid en een goed vooruitzicht krijgen. In 1991 nodigde De Eenhoorn me uit om er een boek over te schrijven, wat dan leidde tot de uitgave van “Positief Denken in de Praktijk”. Toen ik dat boek aan het schrijven was, concentreerde ik me op één persoon en hoe deze persoon voorbijging aan de schoonheid van het leven, en wat er nodig was om dat om te keren. 
  • Mijn idee was ondertussen geworden “van alles het beste maken”, en daaronder viel ook elke vorm van weerzin tegen wat me te doen viel, wegwerken. Zo werd het “loving-wat-you-do-principe” geboren. Toen ik in 2002 van Victoria Bidwell het boek kreeg “Loving What You Do – Doing What you Love”, was ik stomverbaasd, want dat was wat ik al die tijd in de praktijk had gebracht en op de cursussen doorgaf aan de bezoekers. 
  • Is het mogelijk om van alles wat je te doen hebt te houden? Stel je de vraag anders : als je er toch niet onderuit kunt… helpt het om het te haten? Er zijn natuurlijk grote liefdes en kleine liefdes… of zaken die je nauwelijks beroeren… Maar het is toch merkwaardig : als je van iets houdt, doe je het naar beste vermogen… en dat maakt je tevreden. 
  • Het is niet hopeloos, omdat je nog eens een opstoot van negatieve gedachten hebt. Blijf er rustig bij en wijs de lastige vlieg de deur. Niet één keer, maar elke keer, zo nodig honderd keer per dag ! Daar duim ik voor. 

Vind de manier om het leven mooier, beter, gezonder, blijer te maken. Je bent wat je denkt !

Uit de “Anti Stress-Methode : 

Positieve, verwachtingvolle, sympathieke gedachten:
– doen van uit de hypothalamus en het lymbisch stelsel impulsen vrijkomen, die de hypofyse bereiken.
– als antwoord op deze signalen scheidt de hypofyse hormonen af, met name het adrenocorticotropisch hormoon ACTH, een bijnierschors stimulerend hormoon.
– ten gevolge van de stijging van deze hormonen in het bloed produceren de bijnieren cortisone en andere substanties waaronder de zogenaamde A-Cbijnierschorsproducten.
– het geheel van al deze lichaamsafscheidingen bereikt de afzonderlijke organen, maar beïnvloedt in de eerste plaats de spanning van de bloedvaten. De bloedvaten in de inwendige organen verwijden, zodat er sprake is van een toegenomen interne doorbloeding. Een betere doorbloeding van de spijsverteringsorganen zorgt ervoor dat deze hun werk van assimilatie en eliminatie beter kunnen verrichten, onder meer ook door een regelmatiger toelevering van verteringssappen, naargelang de behoefte. De bloedvaten in de spieren keren terug tot hun normale toestand. Het is niet meer nodig de spieren extra te voeden voor het behouden van de spanningstoestand. Er is dus een op het rendement gericht benutten van de energie. Bloeddruk en hartslag worden genormaliseerd terwijl de schadelijke, op ontsteking lijkende verschijnselen afnemen.
Laten we niet vergeten dat een psychisch alarm, evenals een fysiek alarm, het afweermechanisme in gang heeft gezet en dat de gevolgen hiervan steeds rechtgezet moeten worden. Positieve gedachten brengen weer orde in dit gemobiliseerd gezondheidsleger. Aanvankelijke schadelijke effecten, veroorzaakt door spanningen of een andere oorzaak, worden teniet gedaan, terwijl het lichaam zich herstelt.