Griep

8 miljoen mensen met griep

Waarom krijgen bepaalde personen nooit griep ? 

Men zegt dat die mensen meer weerstand hebben.  Is het virus dan een duivel die het begrepen heeft op weerloze mensen ? 

De waarheid is dat virussen en microben niet de oorzaak zijn. 

De krant “Femina” van zondag 16 november 1997 meldt ons dat :

“Verleden jaar heeft de griep tussen de 7 à 8 miljoen mensen besmet, overwegend jongeren tussen 20 en 40 jaar.”

“Deze stedelijke bevolking, legt dokter Manuguerra uit, maakt gebruik van het openbaar vervoer, werkt in oververwarmde en druk bezochte bureau’s, om niet te spreken van de ouders van jonge kinderen die de virussen mee naar huis brengen, is meer blootgestelt dan anderen aan besmetting.”

“Het volstaat om een niesbui mee te maken, of een babbeltje te slaan of een contact te hebben met een andere persoon, om het virus zich te laten verspreiden door de lucht en het toe te laten in het organisme te dringen door de neus of mond, waar het zich ten slotte gaat vastzetten op de slijmvliezen en de ademwegen.”

Maar de microben en virussen zijn overal in de lucht, wanneer we ademen en men kan niet vermijden er contact mee te hebben. Als de virussen werkelijk de oorzaak zijn van griep, dan kan niemand uit de hele wereld eraan ontsnappen. 

Waarom krijgen bepaalde personen nooit griep ? 

Men zegt dat die mensen meer weerstand hebben. Wel dan ?  Is het virus dan een duivel die het begrepen heeft op weerloze mensen ? 

De waarheid is dat virussen en microben niet de oorzaak zijn. 

Integendeel zelfs. Dàt zijn de schoonmakers van het terrein. De oorzaak is het terrein. Wat vergiftigt het terrein ? Volgens de Hygiënisten is wat het terrein vervuilt, het misbruik van ongezonde stoffen, brood, pasta, vlees, vis, kip enz. Het brood en het gebak vinden hun uitwerking in de vernietiging van het bloed. 

Laten we terugkeren naar het artikel : 

“Informatie die waarschijnlijk slecht aankomt, want slechts ongeveer 5% van de personen beneden de 40 jaar laat zich vaccineren (1997). Dat is spijtig, want als men bedenkt dat een zieke volwassene op zijn beurt een andere kwetsbare persoon kan besmetten, bv. iemand die oud is, een nierprobleem heeft, aan diabetes lijdt of een hartkwaal heeft…”Daar ziet u wat men vindt van mensen die zich niet laten vaccineren ! Waarschijnlijk zal men hen beschuldigen voor onverantwoordelijk gedrag en de reden van griep bij zwakke personen leggen bij de niet-gevaccineerden ! 

Maar al diegenen die zich laten vaccineren, moeten het volgende weten : het vaccin bezoedelt het bloed en verlaagt de lichaamsweerstand in zijn strijd tegen de toxines. Als het waar is dat het vaccin verhindert om griep te hebben, wat in het geheel nog niet bewezen is, dan mag men toch niet vergeten dat het vaccin in ieder geval de vitaliteit van het lichaam doet dalen en het lichaam zal op een later tijdstip verkiezen om een gunstige uitscheiding op gang te brengen.  Welnu, het doet niets anders dan de situatie verergere, terwijl het doorbreken van chronische ziekten er dikwijls het gevolg van is. 

“Vergeten wij niet, zo vervolgt de krant, dat griep één van de belangrijkste oorzaken is van sterfte door besmettelijke ziekten : ieder jaar sterven er twee tot vijfduizend mensen aan. “

Maar griep doodt in geen geval de mensen. Het is de medische behandeling van de griep die mensen doodt.

Eigenlijk verloopt de behandeling van griep op een Hygiënistische manier volkomen rimpelloos, zonder gevolgen en lost zich op binnen de kortst mogelijke tijd.  Voeg daaraan toe dat een persoon die niet vervuild is, nooit griep opdoet, maar ook geen verkoudheid, in het geheel niets, zelfs als hij leeft in het midden van duizend griep-patiënten of verkouden mensen.  Laten we terzake komen : Hoe krijgen dokters en verplegers het voor elkaar dat ze nooit griep krijgen ?  We zien meteen wat de oorzaken zijn van de vergiftiging die ons vatbaar maakt voor griep. 

De symptomen

“De echte griep is verschillend van een banale “grieperigheid” die veel meer voorkomt. De symptomen variëren volgens de aggressiviteit van het virus, de weerstandsvermogens en de gezondheidstoestand  van iedereen. Maar de typische koorts, samengaand met huiveringen, verhoogt snel tot 39 of 40°C gedurende verschillende nachten of op piekmomenten. Voeg daaraan toe de hoofdpijn,  de spier- en gewrichtspijnen, soms keelpijn en hoest, stijfheid, pijn in de onderbuik, braken e.v.a.”

Welnu, volgens de hygiënistische benadering is koorts werkzaam in het verbranden van het lichaamsafval; de samentrekkingen van de huid tijdens huiveringen, wijst op een verhoogde concentratie van inwendige activiteiten waarvoor bloed onttrokken wordt aan de huidzones, ten gunste van de inwendige processen; de hoofdpijnen zijn signalen van vervuild bloed; de hoest is daar om het lichaam te helpen zijn slijmprodukten uit te drijven via de longen en de abdominale pijnen zijn worden voortgebracht door niet verteerde produkten in de darm, die gaan fermenteren. De braakneigingen zijn de lichaams reacties op een gefermenteerde of rottende maaltijd, wat het lichaam zo snel mogelijk wil uitstoten.  Men ziet dus dat elk van deze symptomen pogingen zijn van het lichaam om ongewenste stoffen uit te drijven, en dat men deze lichaamsactiviteit niet mag onderbreken of onderdrukken. 

De medische behandeling

“Eens men ziek is… is er niet veel meer aan te doen. De enige behandeling bestaat erin te rusten, een aspirine te nemen, een grog drinken, en veel water te nemen om het verlies aan vloeistof dat men tengevolge van koorts kwijtraakt te compenseren. Houd rekening met een vermoeidheidsgevoel dat soms verschillende weken kan duren. Wat zou er nog op tegen zijn om zich te laten vaccineren ?”

Tussen al deze raadgevingen, zit ook goede raad : bv. zich te bed houden, veel water drinken enz. Andere raadgevingen zijn ronduit schadelijk : de grog, de aspirine… Maar ik ben verbaasd over het feit dat hier de gebruikelijke adviezen ontbreken, nl. : “Roep uw dokter en hij zal u antibiotica geven.”

Is dat niet de gebruikelijke behandeling van griep ?  In plaats van te spreken over antibiotica zegt men heel eenvoudig : “spijtig voor diegenen die zich niet hebben laten vaccineren…”

De doeltreffendheid van het griepvaccin

In een afzonderlijk kadertje kan men deze bevreemdende taal lezen : 

“Is het vaccin werkelijk efficiënt ? Alles hangt ervan af wat men ervan verwacht. Bij oudere personen en al diegenen die aan chronische ziekten lijden, wordt het vaccin gebruikt om ernstige complicaties – soms dodelijke – te vermijden.. In die gevallen is de werkzaamheid 80 %. 

Daarentegen, voor jonge volwassenen wordt het gebruikt om de ergste gevallen van koorts, vermoeidheid en werkverlet te voorkomen. In die gevallen mogen we rekenen op een werkzaamheid van ongeveer 60 % goede resultaten.”

En dat allemaal om te zeggen dat een vaccin geen enkele daadwerkelijke positieve werkzaamheid heeft. In realiteit helpt een vaccin geenszins bij het vermijden van complicaties bij risicogevallen en draagt in geen enkel geval bij tot het vermijden van risico op sterfte bij ouderen. Deze laatsten zijn trouwens altijd voor rekening van hun medische behandelingen. Men zegt dus dat het in 80 % van de gevallen werkzaam is… Het zou interessant zijn te weten hoe ze tot dat cijfer zijn gekomen.  In de regel zijn de statistieken gemanipuleerd om hen te laten zeggen wat men wil. 

Carlyle zegt dat er drie soorten leugens in omloop zijn : “De leugens, de gekkenpraat en de statistieken.”En tenslotte, voor de jongere volwassenen vermoedt men een werkzaamheid van 60 %, ‘t is te zeggen dat het niets waard is. 

Bezwaren & schaduwzijden van vaccins :

“Wordt men toch ziek ? gaat men verder in het bewuste kadertje… het provokeert soms een gematigde koorts en pijn bij de inspuiting. Maar dat zijn toch maar kleine ongemakken, in vergelijking met wat men van een echte griep mag verwachten !”

Men zegt niets van de chronische ziekten die door de vaccinaties worden opgewekt. In feite zal men, wanneer het bloed vervuild is, altijd een verzwakte gezondheid kennen. 

Hygiënistische zorgverstrekking bij griep

Om griep te behandelen op een zuivere hygiënistische manier,   moet men begrijpen waarom griep ontstaat en hoe men op de beste manier met de natuur kan meewerken. 

Vanaf het moment waarop de eerste symptomen van griep zich voordoen, zou men te bed moeten blijven, afstand doen van elke vorm van voedsel en nog alleen lauw water drinken ( 2 à 3 liter per dag).

De eerste dag waarop de koorts gezakt is tot 36.5°C mag men een warm aftreksel van groenten  (groentenbouillon) gebruiken en dat tot 3 maal per dag een halve liter per keer. 

De tweede dag kan het in plaats van een groenten-aftreksel een echte groentensoep zijn, 3 maal per dag een halve liter.

En vanaf de derde dag kan men gespreid over de dag kleine fruitmaaltijden nemen, en de dag afsluiten met een rauwkostsalade aangevuld met wat gestoomde groenten.

Op deze manier riskeert men geen enkele complicatie en men herstelt binnen enkele dagen. 

Griep is niet besmettelijk

Begin januari wordt een griepepidemie aangekondigd in Texas. Zonder twijfel verspreidde deze epidemie zich over een veel groter territorium dan de staat Texas, maar ik heb er geen enkel rapport over gelezen. Deze epidemie zorgde voor verkoudheden en koorts. Men beschuldigde het vochtige en koude klimaat ervan een rol te spelen. Infeite was de lucht helder en de temperatuur zeer goed, voor de epidemie uitbrak. Laten we duidelijk zijn : in San Antonio was het klimaat zelfs totaal verschillend en men kan dus moeilijk volhouden dat dat de oorzaak was. Het goede klimaat hield meer dan een maand aan… koude of vochtigheid hadden er niets mee te maken. 

Een meer steekhoudende verklaring kunnen we vinden in het feit van de feestelijkheden van Kerstmis en nieuwjaar met de bekende overdaad en brasserijen. De vergissingen die men tijdens dergelijke periodes maakt op het vlak van voeding, zijn werkelijk wraakroepend : overdaad, slechte combinaties, overdreven gebruik van eiwitten in werkelijk overmeten proporties, zetmeelrijk voedsel en traktaties die werkelijk typerend zijn voor dergelijke feestdagen. Verder is men veel onderweg, men rust niet voldoende uit, men windt zich op, men is uitgelaten… Al deze bijkomende factoren van enervering, vermeerderen de toxemie die de crisis uitlokken. 

Kinderachtige medische aanbevelingen

De autoriteiten van volksgezondheid geven aan de bevolking aanbevelingen om de verspreiding van een epidemie tegen te gaan. Deze aanbevelingen zijn werkelijk op kinderlijke maatstaven gemaakt. Besmette personen zouden de hand van anderen niet moeten schudden, en zich vervolgens veelvuldig de handen wassen.  Ze leggen uit dat de ware oorzaak van de ziekte een virus is, of misschien zelfs twee virussen. Deze die Texas platgelegd had was de meest agressieve, zij het minder sterk als deze die aan de basis ligt van de epidemie van 1918/1919. Voor deze datum kenden zij exact de microbe die griep veroorzaakt. Maar vandaag weet men niet meer welke microbe te beschuldigen. Vandaar dat ze beslist hebben de oorzaak te wijten aan een virus.  Daar eindigt hun zoektocht naar de oorzaak.  

Het enige waar ze tegenwoordig behoefte aan hebben, is een vaccin dat de hele wereld immuun kan maken tegen het virus, en alles zal dan beter gaan in de hele wereld !

Moet men zieken voeding geven ?

Als men aan zieken eiwitten- en zetmeelrijke voeding geeft, in het streven de zieke te ‘versterken’, speelt men een gevaarlijk spel dat al veel te lang duurt. Men zoekt om de zieken te doden… en het heeft miljoenen voortijdig het leven gekost. 

Als men koorts heeft en krachteloos is, is het verteringsvermogen bijna niets. Iemand willen voorzien van voeding in dergelijke omstandigheden kan niets anders dan de weinige krachten die nog beschikbaar zijn verder doen aftakelen, en totaal tevergeefs. 

De eiwitrijke voedingsmiddelen als vlees, kaas, eieren enz. zullen rotten in het spijsverteringskanaal en in plaats van voedingsstoffen worden bijkomende gifstoffen opgenomen.

Tegenwoordig zijn er nog zo een paar verlichte geesten die blijven vertellen dat eiwitten de weerstandskracht opbouwen… Enkele jaren geleden hoorden we hetzelfde over calcium, en het heeft ook al de ronde gedaan dat vitamine C zo goed is voor de immuniteit… Als het zo is dat al deze “voedingsrijke kost” de weerstandskracht opbouwen, waarom worden goedgevoede mensen dan ziek ? 

Indien de eiwitten – eiwitrijke voeding – de weerstand tegen griep verhogen, hoe kunnen dan epidemiën voorkomen juist na Kerstmis en nieuwjaar, juist nadat de massa zich volgepropt heeft met massa’s vlees, vis, kaas, kip, en veel andere zware kost ?  

En zeg me eens, hoe het mogelijk zou kunnen zijn aan zo’n voeding om de weerstand te versterken, als ze niet eens goed verteerd en opgenomen worden ? …

En water ?

Ik ben getroffen geweest te zien dat men tegenwoordig niet meer zoals jaren geleden geneigd is om mensen aanbevelingen te geven omtrent hun inname van vloeistoffen. 

Heeft het medisch corps dan toch eindelijk ingezien dat het gekheid is om mensen te forceren meer dranken te gebruiken ? 

Laat de symptomen noemen zoals ze willen : griep, pneumonie, koorts, of een andere naam… men moet altijd voortgaan op zijn eigen dorstgevoelens en water toevoegen naar behoefte. Men moet drinken, zoveel als de dorst te kennen geeft. 

Lees ook de brochures over Fruit i n de Voeding.