Kan iets goeds ook slecht zijn

Kan het voedsel (medicijn) van de ene mens het vergif van een andere zijn?

We denken vaak dat wat geschikt is voor de ene persoon mogelijk niet ideaal kan zijn voor de andere. We zeggen zelfs dat wat voor de een gezond voedsel is, voor een ander vergif kan zijn. Is dit waar? Albert Mosséri antwoordt hierop met citaten uit de hygiënistische literatuur.

“We zeggen niet dat koeien zo van elkaar verschillen dat ze anders gevoerd moeten worden. We zeggen niet dat schapen zo van elkaar verschillen dat ze elk ander voedsel moeten krijgen. Waarom zouden mensen dan zo van elkaar verschillen, dat we sommigen vlees moeten geven en anderen granen?

“Er is een oud gezegde dat zegt: “Het voedsel van de een is het vergif van de ander.” Op basis hiervan zijn veel mensen tegen een uniform dieet voor iedereen, omdat ze zeggen dat wat voor sommigen goed kan zijn, schadelijk kan zijn voor anderen.

Het antwoord van hygiënisten

“Hygiënisten zullen hierop antwoorden door te zeggen: “De studie van anatomie en fysiologie bewijst dat elk levend organisme, een man of een vrouw zonder uitzondering, een aangeboren relatie heeft met het voedsel dat de beste basis voor zijn voeding verschaft.”

“Met andere woorden, de natuur voorziet in specifiek voedsel voor elke soort in overeenstemming met zijn anatomie en fysiologie, zodat hij het op de meest efficiënte manier kan gebruiken om zijn voedingsbehoeften te vervullen.

“Hygiënisten verklaarden dat de menselijke soort onderworpen is aan dezelfde natuurwetten die gelden voor alle andere soorten met betrekking tot het specifieke voedsel dat door de natuur wordt toebedeeld.

“Het lichaam van de mens is opgebouwd volgens een zeer nauwkeurig model. De principes die de constitutie van de mens beheersen, waardoor hij groeit, zichzelf ontwikkelt, zijn kracht uitdrukt en zijn structuren en acties in stand houdt, behouden de integriteit van zijn structuren en van zijn leven – deze principes zijn van toepassing op ieder mens.”

“Eén mens alleen, in zijn organische principes van zijn constitutie en in het werkterrein van de belangrijkste fundamentele wetten waardoor zijn leven wordt bepaald – één mens alleen is het archetype van het ras.”

“De bijzondere verschillen, die eigenlijk heel klein en vooral pathologisch zijn, zijn onderhevig aan de grotere uniformiteit. Deze verschillen veranderen op geen enkele manier de grote bestanddelen die aan allen toebehoren. In wezen en in al zijn elementen van uitmuntendheid – fysiek, mentaal en moreel – zijn alle mensen hetzelfde.” Dr Herbert Shelton

Wat het leven betreft, zijn de natuurwetten voor ieder mens hetzelfde. Dit is geen wet die alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing is – het is een onveranderlijk, universeel feit.

Over het algemeen geldt dat wat het leven van de ene in stand houdt, ook het leven van de andere in stand houdt, en wat de ene doodt, zal een andere doden.

Geschikt voor de een, maar niet geschikt voor de ander?

“Als het waar zou zijn dat het ene voedsel niet geschikt zou zijn voor de andere, wat zou er dan gebeuren met ons eten in de samenleving? We zouden constant op onze hoede moeten zijn en vergif vermijden! Het zou niet helpen om te weten dat anderen een bepaald voedsel zonder problemen hebben gegeten – omdat wat goed voor hen is, ons zou kunnen vergiftigen. En hoe zouden we bovendien anderen kunnen beoordelen? Hoe kunnen we voorkomen dat we hen vergiftigen door een menu te bereiden voor anderen, wiens behoeften ons totaal vreemd zijn? Zouden we aan elke gast die ermee instemt om met ons te eten willen vragen dat hij ons van tevoren een lijst maakt van het voedsel dat hij zonder gevaar kan eten?”

“Hoe zouden we de menukaarten in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen enz. opstellen als het oude gezegde waar was? En de restaurants en hotels, hoe zouden ze de menu’s bereiden?”

“Als het oude gezegde waar was, hoe zouden boeren dan weten welk voedsel ze moeten verbouwen? En hoe zouden handelaren weten wat ze moeten kopen om aan het publiek te verkopen?”

“Als dit gezegde waar zou zijn, zouden de markt en de industrie in een staat van complete verwarring verkeren. Zelfs moeders zouden niet weten of hun melk voor het voeden van hun baby’s voedsel of vergif voor hen is.”

“Geven we te veel aandacht aan dit oude gezegde? Zeker, maar waar stopt de toepassing ervan, als die er is? We begrijpen het als de uitdrukking van een verwarde toestand waarin de mensheid verdwaald is met zijn gewoonten, en het bevat een bitter sarcasme.”

“Feit is dat het gezegde nooit consequent of intelligent wordt gebruikt. Het wordt alleen gebruikt door de persoon die geen antwoord te geven heeft, wanneer we hem aansporen om het belang van gezonde eetgewoonten te overwegen.” Herbert Shelton

“Zou het voor sommigen een fysiologisch voordeel zijn om vroeg naar bed te gaan, terwijl anderen met een andere constitutie zonder problemen laat op kunnen blijven?

“Het is duidelijk dat slaap voor iedereen onmisbaar is, maar de behoeften kunnen voor elke persoon anders zijn. Sommige mensen moeten tien uur per nacht slapen, terwijl anderen met maar vijf of zes kunnen rondkomen. Dit is op geen enkele manier in tegenspraak met de regel dat slaap voor iedereen noodzakelijk is.

“Hetzelfde kan gezegd worden van eten. Is het mogelijk dat sommigen goed aangepast zijn om zuinig te eten, terwijl anderen beter aangepast zijn aan een gulzig dieet? Sommige mensen moeten misschien meer eten dan anderen wanneer ze honger als richtlijn gebruiken.

Persoonlijke intoleranties

“De mensheid als geheel heeft dezelfde constitutie. Er kunnen echter van persoon tot persoon variaties bestaan, maar dit zijn slechts pathologische afwijkingen van de norm. Deze variaties kunnen slechts hier en daar bepaalde aanpassingen rechtvaardigen, afhankelijk van de mens.

“Aan de andere kant zijn persoonlijke intoleranties allemaal tekortkomingen die specifiek verband houden met een individu, maar ze brengen het fundamentele dieet niet in diskrediet dat specifiek bedoeld is voor het hele menselijke ras.

“Zo zijn er bepaalde personen bij wie het systeem grote hoeveelheden zure vruchten (aardbeien, citrusvruchten, enz.) niet adequaat kan verwerken, omdat ze zelf verzuurd kunnen raken als gevolg van een ongezond voedingspatroon. Na een verandering in hun voedingsgewoonten zullen ze meer zuur fruit kunnen eten zonder veel of geen ongemak te ervaren. Maar totdat een nieuw dieet is geïmplementeerd, moeten deze voedingsmiddelen worden vermeden of beperkt.

“Er zijn mensen die rauwe groenten niet kunnen verdragen omdat hun darmen verzwakt zijn door hun vroegere voeding, levenswijze en medicijnen. In deze gevallen zullen ze beetje bij beetje moeten worden geïntroduceerd, te beginnen met sappen.

“Er zijn andere persoonlijke intoleranties of specifieke individuele aanpassingen die veranderingen in het dieet rechtvaardigen. Dit verandert niets aan de basis van het dieet, of het feit dat ieder mens, in ideale omstandigheden, zal gedijen op hetzelfde voedsel en dezelfde invloeden.