Levenswetenschap

Het is een echte maar weinig erkende wetenschap, alhoewel sommige bedrijven en gebruikers van de naam allerminst wetenschappelijk ingesteld zijn, is er een levenswetenschap die het in zijn geheel bekijkt. Het is zoals Ralph Rasschig ooit zei, dat een diamant pas zijn optimale schittering krijgt als alle facetten zijn geslepen. Dat betekent dat we gezondheid langs alle kanten moeten bekijken. Voor mij begon de mist eind jaren zeventig op te trekken. Het gebeurde stukje bij beetje, eerst door studie van de kruiden, dan via de macrobiotiek, later via de lessen van Jan Dries, en later door contacten met TC Fry en Albert Mosséri. Ik herinner me het gevoel van ontspanning en opluchting, elke keer als er weer een stukje van de puzzel op zijn plaats lag, maar ik was soms een slechte leerling en gewoonten zijn hardnekkig. Na jaren van rommelen en studie van de gezondheidsrages, eindelijk overstappen op een voedingswijze die werkt – en het duidelijke en onweerlegbare bewijsmateriaal was er om dit te staven. In de cursus Natuur&Gezondheid deel ik enkele stukjes uit het massale aanbod van kennis die “Natuurlijke Hygiëne” wordt genoemd (letterlijk: de wetenschap van de gezondheid), informatie die mijn leven heeft veranderd en mij in staat gesteld heeft om duizenden mensen te inspireren naar meer welzijn, de vitaliteit en lichaamsbouw die ze altijd al hebben gewild.

De voedingsbenadering die ik aanbeveel, vooral met de nadruk op vers fruit en groenten, klinkt misschien radicaal, vooral in het licht van de heersende houding die er heerst on der artsen, supplementenverkopers en rage-dieetventers, die je willen laten geloven dat de sleutels tot gezondheid en fitheid zeker niet aan de bomen groeien.

Ik nodig je echter uit om je oordeel achterwege te laten zolang je geen volledig beeld hebt van alle informatie, terwijl we de kwestie onderzoeken over de natuurlijke eenvoud van een levensstijl met veel levende producten en weinig vet – echt de levensstijl waarvoor wij zijn ontworpen.

Valkuilen van gefragmenteerd denken

De natuurlijke hygiëne-benadering van dieet en voeding is duidelijk anders dan het gefragmenteerd perspectief dat gebruikelijk is onder gezondheidszoekers en  dieetpromotoren. De gefragmenteerde visie kijkt niet zozeer naar voedingsmiddelen als wel naar de samenstellende delen ervan. Het slaagt er niet in het ware welzijn te onderscheiden van er alleen maar goed uitzien, zich goed voelen of de afwezigheid van symptomen van ziekte – inderdaad een ernstige fout.

De gefragmenteerde aanpak prijst de deugden van bepaalde individuele voedingsstoffen op een eigen voorkeurs-modus – een methode die wordt gebruikt in infomercial-verkoopspraatjes. Bij het verkopen van een specifiek product houdt dit standpunt nooit rekening met het volledige verhaal, maar laat altijd bezwarend feitenmateriaal weg, dat een evenwichtiger beeld van de situatie zou geven, maar dat remmend zou kunnen zijn op de verkoop.

Net als iemand die een beslissing neemt nadat hij in een debat naar slechts één kant heeft geluisterd, vertrouwt een gefragmenteerde denker op scheve informatie en het daaruit voortvloeiende onvolledige beeld zorgt voor een misverstand over voeding en levenswijze dat alleen maar uit de hand kan lopen. Geen wonder dat mensen op de duur teleurgesteld zijn over alles wat met gezondheid te maken heeft.

We kennen misschien de beroemde Indiase legende van de blinde mannen en de olifant. Het verhaal illustreert op treffende wijze de verwarring die ontstaat als we een gefragmenteerd beeld hebben en denken het hele plaatje in beeld te krijgen.

Is kennis over voeding belangrijk? Het lijkt me van wel. Als je ziet wat er gedaan wordt om mensen op de rails te houden of op te lappen en hoe er gekerfd en verbrand en vergiftigd wordt in de hoop een beetje gezondheid te forceren, dan zie je hoe wanhopig mensen vasthouden aan wanhopige maatregelen… Tenzij mensen wakker worden en wetenschappelijke methodes gebruiken (en dat gebeurt niet in een laboratorium) om ook op dit vlak duidelijke wetten aan het werk te zien…

Hoe zet je je proefnemingen verder – of breng je ze op een wetenschappelijk spoor? Dat leren we je in de cursus Natuur&Gezondheid…

Kan iets goeds ook slecht zijn

Kan het voedsel (medicijn) van de ene mens het vergif van een andere zijn?

We denken vaak dat wat geschikt is voor de ene persoon mogelijk niet ideaal kan zijn voor de andere. We zeggen zelfs dat wat voor de een gezond voedsel is, voor een ander vergif kan zijn. Is dit waar? Albert Mosséri antwoordt hierop met citaten uit de hygiënistische literatuur.

“We zeggen niet dat koeien zo van elkaar verschillen dat ze anders gevoerd moeten worden. We zeggen niet dat schapen zo van elkaar verschillen dat ze elk ander voedsel moeten krijgen. Waarom zouden mensen dan zo van elkaar verschillen, dat we sommigen vlees moeten geven en anderen granen?

“Er is een oud gezegde dat zegt: “Het voedsel van de een is het vergif van de ander.” Op basis hiervan zijn veel mensen tegen een uniform dieet voor iedereen, omdat ze zeggen dat wat voor sommigen goed kan zijn, schadelijk kan zijn voor anderen.

Het antwoord van hygiënisten

“Hygiënisten zullen hierop antwoorden door te zeggen: “De studie van anatomie en fysiologie bewijst dat elk levend organisme, een man of een vrouw zonder uitzondering, een aangeboren relatie heeft met het voedsel dat de beste basis voor zijn voeding verschaft.”

“Met andere woorden, de natuur voorziet in specifiek voedsel voor elke soort in overeenstemming met zijn anatomie en fysiologie, zodat hij het op de meest efficiënte manier kan gebruiken om zijn voedingsbehoeften te vervullen.

“Hygiënisten verklaarden dat de menselijke soort onderworpen is aan dezelfde natuurwetten die gelden voor alle andere soorten met betrekking tot het specifieke voedsel dat door de natuur wordt toebedeeld.

“Het lichaam van de mens is opgebouwd volgens een zeer nauwkeurig model. De principes die de constitutie van de mens beheersen, waardoor hij groeit, zichzelf ontwikkelt, zijn kracht uitdrukt en zijn structuren en acties in stand houdt, behouden de integriteit van zijn structuren en van zijn leven – deze principes zijn van toepassing op ieder mens.”

“Eén mens alleen, in zijn organische principes van zijn constitutie en in het werkterrein van de belangrijkste fundamentele wetten waardoor zijn leven wordt bepaald – één mens alleen is het archetype van het ras.”

“De bijzondere verschillen, die eigenlijk heel klein en vooral pathologisch zijn, zijn onderhevig aan de grotere uniformiteit. Deze verschillen veranderen op geen enkele manier de grote bestanddelen die aan allen toebehoren. In wezen en in al zijn elementen van uitmuntendheid – fysiek, mentaal en moreel – zijn alle mensen hetzelfde.” Dr Herbert Shelton

Wat het leven betreft, zijn de natuurwetten voor ieder mens hetzelfde. Dit is geen wet die alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing is – het is een onveranderlijk, universeel feit.

Over het algemeen geldt dat wat het leven van de ene in stand houdt, ook het leven van de andere in stand houdt, en wat de ene doodt, zal een andere doden.

Geschikt voor de een, maar niet geschikt voor de ander?

“Als het waar zou zijn dat het ene voedsel niet geschikt zou zijn voor de andere, wat zou er dan gebeuren met ons eten in de samenleving? We zouden constant op onze hoede moeten zijn en vergif vermijden! Het zou niet helpen om te weten dat anderen een bepaald voedsel zonder problemen hebben gegeten – omdat wat goed voor hen is, ons zou kunnen vergiftigen. En hoe zouden we bovendien anderen kunnen beoordelen? Hoe kunnen we voorkomen dat we hen vergiftigen door een menu te bereiden voor anderen, wiens behoeften ons totaal vreemd zijn? Zouden we aan elke gast die ermee instemt om met ons te eten willen vragen dat hij ons van tevoren een lijst maakt van het voedsel dat hij zonder gevaar kan eten?”

“Hoe zouden we de menukaarten in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen enz. opstellen als het oude gezegde waar was? En de restaurants en hotels, hoe zouden ze de menu’s bereiden?”

“Als het oude gezegde waar was, hoe zouden boeren dan weten welk voedsel ze moeten verbouwen? En hoe zouden handelaren weten wat ze moeten kopen om aan het publiek te verkopen?”

“Als dit gezegde waar zou zijn, zouden de markt en de industrie in een staat van complete verwarring verkeren. Zelfs moeders zouden niet weten of hun melk voor het voeden van hun baby’s voedsel of vergif voor hen is.”

“Geven we te veel aandacht aan dit oude gezegde? Zeker, maar waar stopt de toepassing ervan, als die er is? We begrijpen het als de uitdrukking van een verwarde toestand waarin de mensheid verdwaald is met zijn gewoonten, en het bevat een bitter sarcasme.”

“Feit is dat het gezegde nooit consequent of intelligent wordt gebruikt. Het wordt alleen gebruikt door de persoon die geen antwoord te geven heeft, wanneer we hem aansporen om het belang van gezonde eetgewoonten te overwegen.” Herbert Shelton

“Zou het voor sommigen een fysiologisch voordeel zijn om vroeg naar bed te gaan, terwijl anderen met een andere constitutie zonder problemen laat op kunnen blijven?

“Het is duidelijk dat slaap voor iedereen onmisbaar is, maar de behoeften kunnen voor elke persoon anders zijn. Sommige mensen moeten tien uur per nacht slapen, terwijl anderen met maar vijf of zes kunnen rondkomen. Dit is op geen enkele manier in tegenspraak met de regel dat slaap voor iedereen noodzakelijk is.

“Hetzelfde kan gezegd worden van eten. Is het mogelijk dat sommigen goed aangepast zijn om zuinig te eten, terwijl anderen beter aangepast zijn aan een gulzig dieet? Sommige mensen moeten misschien meer eten dan anderen wanneer ze honger als richtlijn gebruiken.

Persoonlijke intoleranties

“De mensheid als geheel heeft dezelfde constitutie. Er kunnen echter van persoon tot persoon variaties bestaan, maar dit zijn slechts pathologische afwijkingen van de norm. Deze variaties kunnen slechts hier en daar bepaalde aanpassingen rechtvaardigen, afhankelijk van de mens.

“Aan de andere kant zijn persoonlijke intoleranties allemaal tekortkomingen die specifiek verband houden met een individu, maar ze brengen het fundamentele dieet niet in diskrediet dat specifiek bedoeld is voor het hele menselijke ras.

“Zo zijn er bepaalde personen bij wie het systeem grote hoeveelheden zure vruchten (aardbeien, citrusvruchten, enz.) niet adequaat kan verwerken, omdat ze zelf verzuurd kunnen raken als gevolg van een ongezond voedingspatroon. Na een verandering in hun voedingsgewoonten zullen ze meer zuur fruit kunnen eten zonder veel of geen ongemak te ervaren. Maar totdat een nieuw dieet is geïmplementeerd, moeten deze voedingsmiddelen worden vermeden of beperkt.

“Er zijn mensen die rauwe groenten niet kunnen verdragen omdat hun darmen verzwakt zijn door hun vroegere voeding, levenswijze en medicijnen. In deze gevallen zullen ze beetje bij beetje moeten worden geïntroduceerd, te beginnen met sappen.

“Er zijn andere persoonlijke intoleranties of specifieke individuele aanpassingen die veranderingen in het dieet rechtvaardigen. Dit verandert niets aan de basis van het dieet, of het feit dat ieder mens, in ideale omstandigheden, zal gedijen op hetzelfde voedsel en dezelfde invloeden.

Gezond Eten, nu

Het is de tijd van de kastanjes. Om je aan te moedigen, lees de informatie :

Kunnen kastanjes rauw gegeten worden? Ja, maar je zal zien dat kastanjes eten een hele opdracht is. Je kan er wel een paar eten, maar je zult er niet mee gevoed zijn, terwijl gekookte kastanjes een prima voedingsbron zijn…

Vasten Verbazend Goed

Vasten PLutarchusTwee maand geleden stuurde Cecile ons een artikel over een interview met een dokter die “reinigingskuren compleet overbodig vindt”.  
Dat is te begrijpen als je dat bekijkt vanuit de therapie: dat is een patiënt die men niet meer ziet, die doet de kassa niet rinkelen en die pakt daar, zonder enige subsidie, zonder enige hulp, volledig op eigen kosten, een ziekte van een miljoen aan !!! Dat is natuurlijk compleet contra-productief  en zoiets moet in alle talen verzwegen of verdacht gemaakt worden…
 
Hoe Kanker Bestrijden Met Vasten? 
Er is veel wetenschappelijk onderzoek, en het is een publiek geheim dat ik grote kanttekeningen zet bij veel “wetenschappelijke” conclusies. Maar als het goed is, moet het gezegd worden, en dat is in het geval van Dr. Valter Longo, aan het USC, wel het geval. Deze dokter en zijn team bestuderen de werking van het vasten en publiceerden  de voorbije jaren verschillende berichten, waaruit we kunnen besluiten dat we nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien, als het gaat over het begrijpen hoe vasten de gezondheid verbetert.
Het onderzoek beweegt ernaartoe dat vasten kankerpatiënten in de toekomst kan genezen.
In een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Cell in 2016, toonde Dr. Longo en zijn team aan, dat dieren die vasten, beter reageerden op chemotherapie, met minder neveneffecten. Chemotherapie is erg omstreden en de grootste kritiek die het krijgt is dat het niet alleen de zieke cellen treft, maar een zware slag toebrengt, ook aan de gezonde cellen. Als we voortgaan op de dierproef-modellen, zien we dat de gezonde cellen een vorm van bescherming inbouwden tegen de toxines uit de chemo, terwijl de kankercellen er sterker door getroffen werden. 
Eigenlijk ben ik niet overdonderd door deze resultaten. Als je gaat kijken hoe één man in Frankrijk, meer dan dertig jaar lang ervaring had opgebouwd met kanker en kankerpatiënten en zonder uitzondering al de “end-off-line”-patiënten in huis nam en daar succes op succes mee boekte – op uitzondering van zeven, die in een dergelijk stadium van intoxicatie of verzwakking bij hem terecht kwamen, dat zelfs vasten niet meer kon helpen… Zijn naam moet genoemd worden, Albert Mosséri, onvoldoende gelauwerd of bejubeld, integendeel, achternagezeten en beklad… Dus hoop ik dat deze serie van onderzoeken nog meer overtuigend bewijs kan leveren ten voordele van het vasten, en dat dit ook effectief zal geïmplementeerd worden in de praktijk van alle aandoeningen die daar gunstig op reageren… en dat zijn alle ziekten ! Gedaan met de behandelingen die voor één patiënt in de honderduizenden lopen???
Dus, de ziekenhuizen worden vastenkuurhuizen!!!
En de grote winnaar is de overheid, die ineens ziet dat de overheidsuitgaven voor de ziekenzorg weer beheersbaar is.
Het moet zelfs niet eens zo moeilijk zijn… BMC Cancer publiceerde zelfs een studie die aantoonde dat een drie dagen korte half-vasten veilige en voor de 18 kankerpatiënten in de studie voordelige resultaten opleverde.
Ik kan slechts hopen dat het geen studie gaat worden zoals duizenden andere, waar we het weer weten, en in de kast belandt. Maar we moeten niet te euforisch doen over de instanties die erover zullen oordelen, hoe deze informatie de veranderingen hoe we kankerpatiënten zullen behandelen zal beïnvloeden.  Als het van sommigen afhangt zal dit niet eens worden overwogen. Het past niet in het medisch concept, het past niet in de ziekenhuisomgeving, het past niet in de manier waarop ziekenhuizen denken over voeding voor patiënten, want dat is net zo belangrijk. Vasten zonder aandacht voor wat er na het vasten gebeurt, is een gevaarlijke aanpak. Albert Mosséri heeft dat zo vaak aangetoond. Vasten staat je niet toe om nadien weer net zo gekke dingen te doen als voordien… Mosséri schreef het: “Iedereen kan vasten, maar zo weinig mensen kunnen na het vasten zonder begeleiding hun vasten op een correcte manier beëindigen”.
Als iemand ooit zou willen vasten, en dat vasten tot een succes wil maken, zou men zeker Mosséri’s meesterwerk moeten lezen : “Vasten, de beste remedie van de natuur”.
 

Dr. John H. Tilden schreef over vasten : ‘Ik moet in alle ernst zeggen dat vasten, in combinatie met een goed gekozen voedingswijze, de beste benadering is van een ‘wondermiddel’ dat je kunt bedenken – heel eenvoudig en gewoon diepgaand!’

Deze praktijk is door honderden artsen over de hele wereld gebruikt om hoge bloeddruk uit te roeien, het lichaamsgewicht te normaliseren, het LDL-cholesterol te verlagen, te beschermen tegen hartaandoeningen en mogelijk sommige vormen van kanker te bestrijden.

Stel je voor dat een medisch bedrijf een medicijn zou ontdekken dat hypertensie zou behandelen, diabetes type 2 zou uitroeien, auto-immuunziekten (zoals reumatoïde artritis en lupus) drastisch zou verbeteren of zelfs genezen, een aantal huidaandoeningen, migrainehoofdpijn zou elimineren, depressiesymptomen beter zou verbeteren dan antidepressiva… Stel je voor dat dit “medicijn” ook je levensduur zou verlengen, je immuunsysteem kan vernieuwen, alle symptomen van ontsteking kan verminderen, je beter kan doen herstellen van verkoudheid of griep, dan welk ander farmaceutisch middel dan ook. En stel je voor dat het gebruik van dit medicijn zou leiden tot het diepste gevoel van mentale helderheid, zouden we gedwongen worden om het een ‘wondermiddel’ te noemen. Sterker nog, wat als dit medicijn gratis zou zijn? En stel je voor… het beste van alles: wat als er geen nadelige lange bijwerkingen waren aan deze therapie?

wordt vervolgd

JA, ik wil er alles over weten, over hoe VASTEN kan helpen om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Stuur me het digitaal boek VASTEN de beste remedie van de natuur op mijn mailadres. Ik betaal 12 euro op de Natur-El-rekening.