Dodelijke Epidemieën in de Eindtijd

In enkele mais stuurde Frank Denbaes enkele bedenkingen rond het coronavirus. “Dodelijke epidemieën in de Bijbel en de eindtijd.”
Tips om gezond te blijven naar geest en lichaam.

“De kracht van God wordt gezien in het kloppend hart, in de werking van de longen, en in de levensstromen die doorheen de duizenden kanalen van het menselijk lichaam circuleren. Elk moment van ons bestaan en alle genoegens van het leven hebben we aan Hem te danken. De krachten en vermogens die de mens verheffen boven de rest van de schepselen, zijn een geschenk van God. Hij overlaadt ons met Zijn weldaden. Het voedsel dat we eten, het water dat we drinken, de klederen die we dragen, de lucht die we inademen zijn we allemaal aan Hem verschuldigd. Zonder Zijn bijzondere zorgen zou de lucht met ‘dodelijke epidemieën’ en giftige stoffen vervuld zijn. Hij is een weldadige weldoener en beschermer.”

Waarom is er dan toch een dodelijke epidemie? Heeft God zijn ‘bijzondere zorgen’ opgegeven?

“De HEERE is voortdurend aan het werk om wel te doen aan de mensheid. Hij doet hen ten allen tijde goed. Hij richt de zieken op, Hij bevrijdt de mens van de gevaren die hij niet ziet, Hij geeft Zijn hemelse engelen de opdracht om hen te redden van plagen, en hen te beschermen tegen “ ’de dodelijke epidemie’, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” Psalm 91:6.

De harten van de mensen echter zijn niet onder de indruk. Hij heeft alle rijkdommen van de hemel over hen uitgestort om hen te redden, maar ze geven geen acht op Zijn liefde. Door hun ondankbaarheid sluiten ze het hart voor Gods genade. Zoals de hitte in de woestijn weten zij niet wanneer het goede over hen komt, en hun zielen vertoeven in de verdorde plaatsen van de woestijn.”{DA 348.1} “Zij plaatsen zichzelf buiten Gods bescherming. Hij waarschuwt, wijst terecht, vermaant en wijst hen de enige veilige weg; maar wanneer zij die het onderwerp zijn geweest van Zijn bijzondere zorg toch hun eigen weg volgen tegen de Geest van God in, na vele waarschuwingen, indien ze hun eigen weg volgen, dan beveelt Hij Zijn engelen niet om Satans aanvallen tegen hen te verhinderen. Het is Satans kracht die aan het werk is over zee en land, en die rampspoed en ellende brengt, om zo vele mensen in zijn handen te krijgen. En storm en verwoesting over zee en land zal er zijn, want de Satan is neergedaald in grote toorn. Hij weet dat zijn tijd kort is, en indien hij niet weerhouden wordt, zullen we meer vreselijke vertoningen van zijn macht zien dan we ooit hebben kunnen dromen.” (Letter 14, 1883, also, Manuscript Releases 14, p1-3)

We hebben de neiging bij het lezen van deze tekst te denken dat wij zeker niet behoren tot de mensen waarover hier gesproken wordt want dat zijn toch de goddelozen? Maar bij het lezen van de geschiedenis van Gods volk in het Oude Testament zien we dat ook zij te doen hadden met ‘dodelijke epidemiën’ en dat was ten gevolge van hun ondankbaarheid, hoogmoed en weerbarstigheid. Laat ons niet denken dat dit ons niet kan overkomen. Ook voor onze tijd is de tekst uit 2 Kronieken 7: “Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest (dodelijke epidemie) onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:12-14

“Nu is de tijd om onze schuld te belijden en na te laten opdat ze uitgewist mogen worden in het oordeel. Nu is de tijd om “ons te reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging te volbrengen in het vrezen van God.”” 2 Kor. 7:1.
Willen we ons beschermen tegen de ‘dodelijke epidemie, en de zichtbare en onzichtbare gevaren dan moeten we in God schuilen; we moeten ons verzekeren van de beschermende zorg van Jezus en Zijn heilige engelen. Nadat we ons in de veilige schuilplaats van de Allerhoogste hebben gesteld wat meer kunnen wij doen? Zullen wij wonderlijke genezingen verwachten en verrichten?

“Gods wonderen vertonen niet altijd de uiterlijke kenmerken van wonderen. Heel dikwijls komen ze tot stand op een manier die ons de indruk geeft dat ze de weg volgen van een natuurlijk proces. Wanneer we voor de zieke bidden, dan zetten we ons ook voor hem in. We beantwoorden onze eigen gebeden door de middelen te gebruiken die God in ons bereik heeft gesteld. Water, wanneer vakkundig toegepast is een van de meest krachtige geneesmiddelen. Wanneer water bij de behandeling van ziekte op een verstandige manier wordt gebruikt, zullen wij verassende resultaten zien. God geeft ons verstand gegeven en Hij verwacht van ons dat wij de gezondheid brengende zegeningen ten volle zouden aanwenden. We moeten elke zegen die God in ons bereik heeft geplaatst, gebruiken voor de bevrijding van hen die zich in gevaar bevinden. – {2SM 346.3}

De natuurlijke middelen aangewend in overeenstemming met Gods wil, zullen bovennatuurlijke resultaten geven. Wij vragen voor een wonder, en de HEERE richt ons verstand op een eenvoudige remedie. We vragen Hem ons te beschermen tegen de dodelijke epidemie die in het donker op ons afkomt, en met grote kracht de hele wereld in haar ban houdt; we moeten dan met God samenwerken, door de wetten van gezondheid en leven te gehoorzamen. Nadat we alles hebben gedaan wat we kunnen, moeten we in geloof blijven vragen om gezondheid en kracht. We moeten het voedsel eten dat onze gezondheid en ons lichaam bewaart. God bemoedigt ons nergens met te zeggen dat Hij voor ons zal doen wat we zelf kunnen doen. De natuurlijke wetten moeten nageleefd worden. We mogen niet nalaten te doen wat we kunnen. God zegt tot ons, “werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen.” Fil. 2:12, 13. – {2SM 346.4}

We kunnen de wetten van de natuur niet overtreden zonder de wetten van God te overtreden. We kunnen niet verwachten dat God een wonder voor ons verricht terwijl we zelf de eenvoudige remedies verwaarlozen waarin Hij heeft voorzien en die wanneer zorgvuldig en tijdig toegepast wonderlijke resultaten geven. Bidt dus, geloof en werk!

We waarderen jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Ontdek meer van Natur-El

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder