Denken voor Gezondheid

We zien het wel, we weten het wel, we voelen het wel, maar we weten niet hoe eraan te beginnen… Het zijn mijn gedachten, en ze komen zomaar. Ik kan er niets aan doen. Ik wil ze niet en terwijl ik ze toch niet wil, word ik erdoor beheerst…

Je denkt, en wat denk jij? Zijn het gedachten die gewenst, met een positief doel, opbouwend, versterkend, bemoedigend zijn? Als elke gedachte zo is, dan hebben we het beste bereikt … Want wat kan je nog meer dromen van je gedachten, dan dat ze je creatieve werkplaats zijn, waar je ruimte krijgt om je te ontplooien, waar plannen worden gesmeed en middelen worden gevonden om ze ten uitvoer te brengen?

Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, heeft niemand zich een verwijt te maken, integendeel. Mocht het toch gebeuren, dan ten onrechte. Maar het is moeilijk te meten of dit ‘het beste’ is. Kon het beter? Misschien wel. Kon het slechter? Ontegensprekelijk…

Nu kan iedereen zich verwijten maken over de niet genomen kans of de gemiste kans, de juiste of de verkeerde beslissing in het verleden… Tijdverlies. Sommige mensen beklagen zichzelf een leven lang. Het is niet eens zeker of die kans, toen, op dat moment, wel aan hen besteed was. Het is gemakkelijk om op het standpunt van nu naar het verleden te kijken – met een kennis die je toen niet had. Maar gewoon met twee voeten op de grond staan en denken en doen naar beste inzicht, volgens je beste kunnen en weten… dat zou een verschil maken. Mensen zijn ‘geprogrammeerd’ door opvoeding, ervaringen, cultuur, het herhalen van handelingen, het steeds weer horen van dezelfde informatie… en dat heeft geleid tot voorkeuren, voorwaarden, voorinstellingen, rationele of irrationele standpunten… Die zijn er. Soms ontdek je dat dàt je valkuil is. Hiermee komen we op het terrein van de menselijke conditionering. Je zou het menselijke vangnet als volgt kunnen samenvatten: sommigen hebben last van een naar binnen geslagen “Nee” tegen zichzelf. Het idee “ik ben niet goed zoals ik ben” is soms de basis van de menselijke conditionering. Nu lijkt het logisch om dit “Nee ” te vervangen door steeds maar “Ja” te herhalen aan onszelf. Maar wat je dan doet is niet meer, dan proberen een nieuw laagje conditionering over de oude te leggen. Je probeert kunstmatig een “Ja” te creëren. Het is echter niet nodig om een “Ja” te fabriceren, want dit “Ja” dat je zo graag wil voelen, dat is er al, dat zit al in je! Je bent ermee geboren. Het ligt verborgen onder allerlei lagen van oude conditioneringen. Dit “Ja” wordt vanzelf zichtbaar als je die negatieve conditioneringen uitzuivert. Het leven is van nature op het leven gericht en doet alles om zich maximaal te handhaven. De negatieve programmeringen hebben dit streven naar maximaal leven overdekt en onze logische geest weet dit, maar durft niet tegen de overtuiging ingaan, omdat het dan op onzeker vlak gaat.

Het ont-programmeren van negatieve overtuigingen is een intelligente manier om je energie maximaal te benutten. De deprogrammering van beperkende overtuigingen is het doen ontwaken van je immer aanwezige wil om positief te zijn en dus ook te denken.

Onze logica kan vertellen dat veel van onze overtuigingen verkeerd zijn, maar vindt wel ergens een reden om dat niet te veranderen.

Het “overschrijven” van foutieve programmeringen is een moeizame weg die soms alleen maar tot kunstmatige veranderingen aan de buitenkant leidt, maar niet tot werkelijke doorbraken. Wanneer een nieuw ingevoerde positieve boodschap telkens tegengesproken wordt, brengt dit maar weinig vooruitgang teweeg. De assertiviteitscursussen uit de jaren ’70 zijn daar een voorbeeld van. Je leerde er een imago van kracht en weerbaarheid opbouwen, het ego versterken. Dat is niet meer dan een uiterlijk pantser. Van binnen verandert er niets wezenlijks aan het gevoel van kwetsbaarheid en onmacht. Je komt met deze aanpak niet in contact met je werkelijke krachtcentrale. Dat betekent echter niet dat al die technieken helemaal zinloos zijn of waren. Er zal altijd wel enige vorm van persoonlijke groei en bewustzijn mee gepaard gaan, maar het is niet de kern. 

Ontprogrammeren van negatieve overtuigingen betekent dat je de persoonlijke identificatie doorbreekt met al die ideeën waar je zo mee was verkleefd. Al die overtuigingen, al die leugens worden afgepeld en verliezen progressief  hun impact. Je komt hierdoor in contact met je échte kracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat je eerlijk je beperkende patronen onder ogen ziet. Dat is niet altijd even leuk. Maar gezien je positief denkt, weet je dat dit een noodzakelijk onderdeel is voor je ontplooiing. Bovendien moet je veel van die onderdelen niet bewust oproepen. Ze komen gewoon als het er de tijd voor is. Het is verrassend dat positief gedachten niet altijd in positieve zin worden gebruikt. Het kan neerkomen op het ontkennen van de persoon die men is en de mogelijkheden die men heeft. De achterliggende reden kan een soort verdriet of weemoed zijn. Terwijl de innerlijke stem hoopt op een beter leven, drukt men dit steeds weer naar beneden. Het is zoals de knop van een bloem die men gesloten houdt.  Nochtans is positief denken de uitgelezen kans om de zelfkennis te vergroten en de positieve hoedanigheden te ontdekken en te ontplooien. Humor en een goed relativeringsvermogen zijn als een helende zalf.

Affirmaties en positief denken kunnen soms een afleidingsstrategie worden om het groeiproces te omzeilen. 

Waarom houden mensen zich bezig met affirmaties en positief denken? De motivaties kunnen verschillend zijn. De vraag is alleen wat we verstaan onder ‘positief denken’. Is het een vlucht uit de werkelijkheid of is het een aanzet tot het scheppen van een andere werkelijkheid ? Is het niet omdat mensen een probleem hebben met mensen, situaties, feiten en gebeurtenissen, die ze willen onderdrukken… dat ze verlangen om positief te denken? 

We hebben een heel jaar studie gemaakt over voeding, levenswijze, ziekten, falende gezondheid… Maar wist je dat zoiets past in positief denken? Het gaat er niet om een probleem uit de weg te gaan en ervan uit te gaan dat het vanzelf wel zal verdwijnen, terwijl je gewoon doorgaat om het probleem te voeden. Er is geen probleem met kennis, met informatie. Het is alleen hoe je met die informatie omspringt. Als het alleen maar is om te weten “wat je zou moeten doen, maar toch niet zou doen, en al de gevolgen te kennen, maar door te gaan met het veroorzaken”… voedt dit alleen frustratie, angst, ontevredenheid.

Maar ik kom terug op het beste wat men kan doen :”Als men op de plaats waar men is, met de middelen die men heeft, binnen de mogelijkheden en de moeilijkheden het beste realiseert, dan kan ik je feliciteren.

Dat wordt meteen de inzet voor onze laatste les in de cursus Natuur&Gezondheid. We nodigen je uit op 25 juni / 14 uur te Erwetegem voor de samenhang tussen “gezonde gedachten” en een goede gezondheid. Zeer bemoedigend, hoopgevend en inspirerend !

“De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.”

Al 40 jaar lang zijn we bezig met het selecteren van goede ondersteunende ideeën en adviezen. Alles over positieve gedachten, stressbeheersing, slaap en ademhaling werd samengebracht in de Module P. Alle artikels, boeken, publicaties uit al die jaren, vind je in deze Module. Voor 30 euro vind je hier een schat aan informatie die helpt om het beste uit jezelf te halen !

We waarderen jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Ontdek meer van Natur-El

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder