Waarom zou je ?

“De dokter van de toekomst zal je geen medicijnen voorschrijven, maar levend voedsel” hoopte Edison, maar op die dokter wachten we nog, want de euforie is nog niet voorbij, dat ooit het magisch moment zal komen… en je kan leven zoals je wil – en in geval van ziekte zal je goede vriend de dokter dat snel oplossen !

Als je dat gelooft, wacht dan nog een beetje. Het is te moeilijk, te lastig, je doet het jezelf aan, al die lekkere dingen die niet “mogen”. Het is zo extreem, en wat zouden mijn vrienden daarvan zeggen? Je kunt duizenden argumenten vinden om niet te veranderen. Laat het bij het oude. Je leeft maar eenmaal. Doe jezelf een plezier, vergeet deze uitnodiging

Maar als je hebt geleerd dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is en dat alle gezonde dingen (eten, drinken, denken, lachen, slapen, ontspannen, matigheid, bewegen…) alleen maar door jezelf kunnen worden gedaan, dan weet je dat gezondheid een uitdaging is voor elke dag. 

Nee, het is geen bittere pil, geen straf, er wordt je niets afgenomen. Nee, het is juist een nieuw avontuur, niet voor één dag, één week, één maand, één jaar… maar voor een heel leven. 

Elk onderwerp wordt vandaag bestudeerd en het verbaast me dat jonge mensen er jaren over doen om één discipline onder de knie te krijgen, terwijl sommigen het niet de moeite vinden om nog maar een artikel of boek te lezen dat iets te zeggen heeft over de kwaliteit van hun leven. Het kan natuurlijk zijn dat ze vertrouwen op de specialisten, dat ze denken dat zoiets geen leerstof is voor leken en dat je zoiets moet overlaten aan een begeleider of coach. Maar ik zou het graag omkeren. Kan je het veroorloven om zoiets belangrijks over te laten aan mensen die niet voelen wat er in je lichaam gebeurt, die zelf nooit nagedacht hebben over de “oorzaken van gezondheid”, laat staan al een helder inzicht hebben in de oorzaken van ziekte? Het vraagt een bepaalde kijk op leven en gezondheid, op de zin en het doel van ziekte, op oorzaken en gevolgen. Het wordt niet op je schoot geworpen. Dus wat houdt je tegen om student te worden op de School van het leven en de Levenswetenschappen te omarmen als een uniek systeem, gericht op preventie van ziekte door positieve acties… 

Daarom gaan we weer van start met de cursus Natuur&Gezondheid. Deze bestaat uit 20 lessen, en op 1 oktober volgt de eerste les : “Beginnen met Natuurlijk Leven”. Het idee achter deze eerste les is dat iedereen iets kan doen en dat dit een prettig avontuur kan zijn, waarin zoveel nieuwe dingen te ontdekken zijn.

Je invalshoek kan verschillend zijn: je bent redelijk gezond en je hebt de ruimte – of je wil ervaren hoe je voeding en levensstijl veranderen een verschil kan maken voor je conditie / ziekte / klachten. Dat begint bij de nodige kennis en motivatie. En dat is wat we in deze lessen benadrukken.

Is het wetenschappelijk, en bewezen?… Ja, de natuur bewijst het iedere dag in jouw en mijn leven. Natuurwetten bestaan en veranderen nooit. Daarom is deze informatie nù, over vijf, tien of honderd jaar… altijd dezelfde. Naarmate de risico’s in onze maatschappij of omgeving groter worden… wordt gezond leven, eten en denken steeds kostbaarder. En als je wil weten waar het begint… volg dan de “Beginnersmodule” (de eerste les op 1 oktober) en je zult verrast zijn hoe dat je leven kan veranderen. Ook als je vandaag besluit om slechts 20, 30, 50 % te veranderen, bevat deze module veel motivatie…

Waarom & Daarom zoals beschreven door Dr. Tilden, Dr. Shelton en honderden anderen.

Wat weet je over jezelf, over je eigen lichaam, over wat je lichaam nodig heeft en hoe het functioneert? Een uitgebreide verzameling machtige literatuur staat ter beschikking. Maak er gebruik van. Dit is het project waar ik sinds 1990 aan werk en waar ik de voorbije vijf jaar elke dag een steentje meer heb van gelegd… Alles zorgvuldig geselecteerd, overwogen, uitgeprobeerd…

Je hoort zo dikwijls… “Ik heb daar dat gelezen, en die zegt dat…” Het is een allegaartje van meningen en opinies en “wetenschappen”, die nochtans elkaar tegenspreken. Maar kan je je permitteren om onwetend te blijven en je keuze uit te stellen die het verschil zal maken? Wacht je op de ontdekking van de eeuw, het magische serum, het elixir van de eeuwige jeugd, het middel dat alle “zonden” toedekt en je toestaat te leven zoals je wil…

Of breng je liever wijselijk en veilig je wil in overeenstemming met de eeuwige wetten van het leven, die muur van bescherming en veiligheid, die iedereen die het aanneemt, helpt om te maximum te halen uit het leven, ondanks beschadiging, degeneratie, verzwakking… De cursus Natuur & Gezondheid geeft antwoorden op vragen die men zich stelt. Tenslotte leven we in een wereld, waarin alle wijsheden, belangen en invloeden met elkaar wedijveren om de belangstelling. En je mag dan vertrouwen hebben in de natuur… maar er is weinig nodig om het aan het wankelen te brengen.

Er is over geen enkel onderwerp zoveel verwarring en misinformatie als over voeding, gezondheid en ziekte. De cursus Natuur&Gezondheid doet een poging om de “waarheid” zo voor te stellen, dat iedereen die zelf kan onderzoeken op haar waarde. Het zijn geen droge theorieën of filosofie, maar een voorstelling van feiten, die de hele geschiedenis lang, telkens opnieuw door mensen moesten ontdekt worden. Bent u één van die knappe mensen die alles weten over hun auto, over techniek en chemie. Maar als het gaat om het eigen lichaam, de persoonlijke gezondheid, zielig onwetend… en hopen op een wonder. Een formule, de ontluisterende vibraties in de handen van een genezer… En vergeten te doen wat we moeten doen.

Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak die niemand in je plaats kan doen. Ze is te belangrijk om uit handen te geven, om anderen daarover te laten beslissen. Waarom, hoe en wat… van dat doe-het-zelf-systeem, is de kern van deze cursus. Voeding, levenswijze, gezondheidszorg die volkomen in harmonie zijn met ons biologische concept. Het is een axioma, dat datgene wat werkt wetenschappelijk is en wat niet werkt is onwetenschappelijk… In dat licht kan je vragen stellen over alles wat voor wetenschap doorgaat in voeding en gezondheid.

Je kunt nog een jaar wachten. Het zal je dan beter uitkomen. Tenslotte wil je het ook niet te drastisch aanpakken… en we moeten ook niet extreem doen… Ik hoor het al. We zullen je niet zien, en ik betreur het, niet voor onszelf, maar voor jou. Wat moet er eerst gebeuren voor je het belang van een goede gezondheid, veroorzaakt door goede levensgewoonten en goede voeding, serieus neemt ?

PS – Heb je ook gezien hoe ik onder de nieuwsbrief van verleden week ook een uitgebreid antwoord heb gegeven op de vraag die over Colloïdaal Zilver werd gesteld ? — Stefaan, is het echt nodig om colloïdaal zilver te gebruiken? Wanneer ik lees in de verschillende edities van het PûrNatûr-abonnement, dan lees ik op verschillende plaatsen dat voedingssupplementen of kruiden, of andere therapeutische middelen niet nodig zijn en dat het moet volstaan met voeding, water, vasten, beweging en andere – alle dingen die eigen zijn aan het leven en geen dingen die geen rol spelen in de normale natuurlijke gang van het leven?

Het antwoord vind je onder de mail van verleden week.

Het ideale Levensrecept

“al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”

Gezondheid is gebaseerd op gezondheidsprincipes. Spijtig genoeg hebben de meesten zoveel jaren onder onnatuurlijke condities geleefd; we zijn zo ver afgeweken van het pad van deze gezondheidsprincipes, dat het allerlaatste waar de meesten naar zoeken, wanneer ze weer gezond willen worden, de natuurlijke weg is.

Er werd ons ingeprent dat we artificiële hulpmiddelen nodig hebben, dat wij zonder de nodige kunstmatige aanvulling onmogelijk kunnen overleven, laat staan genezen, dat de meeste mensen het vertrouwen in puur natuurlijke methoden verloren zijn. De tijd waarin we leven is zo artificieel, dat de meesten geen vertrouwen hebben in eenvoudige dingen en methoden om te genezen.

Volgende zaken zijn de échte geneesmiddelen – als we die al nodig hebben – maar vooral de échte behoeders van onze gezondheid :

* Zuivere Lucht
* Voldoende Zonneschijn
* Gezonde Voeding
* Zuiver Water
* Regelmatige Lichaamsbeweging

* Rust
* Matigheid
* Vertrouwen in God

Als we deze vitale onderdelen van een goede gezondheid individueel bekijken, hebben we daar het Eerste Hulp-pakket waarmee de meesten al een heel stuk opknappen. Bestudeer de informatie met aandacht, want het is alles wat je moet weten om op een succesvolle manier je gezondheid te ondersteunen of terug op de sporen te brengen. Het is terug de harmonie zoeken met de eeuwige levenswetten die in het zijn heeft ingebouwd.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen zo vanzelfsprekend zijn dat je er overheen leest. Stel je dan gewoon de vraag : hoe staat het met deze dingen in mijn leven? Is het zo dat mijn leven werkelijk in harmonie is met al de levenswetten of zijn er hiaten, die de toestand waarin ik ben kunnen verantwoorden? Alles hangt ervan af hoe het met je gesteld is. Misschien lees je dit zonder dat er ook maar enige reden is voor bezorgdheid. Dat komt goed uit, want deze wetten zijn in de eerste plaats bedoeld om ziekte, pijn , lijden, ongemak, levensverkorting… te voorkomen. Dat is het gemakkelijkst en het meest logisch, maar uit ervaring weet ik dat de meesten de noodzakelijke actie uitstellen tot het echt nodig is – en soms tot als het te laat is.

Maar zonder af en toe de analyse te maken waar we staan, raast onze trein voorbij. Daarom moeten we af en toe tijd inbouwen om onszelf te bevragen: hoe is het gesteld met mijn ademhaling? Wat drink ik zoal door de dag – maar ook op bijzondere gelegenheden? Wat eet ik? Hoeveel eet ik? Wanneer eet ik? Hoeveel rust neem ik? Wat zijn de gedachten waarmee ik mijn hoofd volstop?

Op een laatste cursus, waarop de ademhaling een onderdeel van de sessie was, kreeg ik de opmerking dat één van de deelnemers nu pas besefte hoe oppervlakkig en verkeerd zij ademde. Als je dat herkent, kan je er iets aan doen. Alles wat we ontdekken over onszelf en onze gewoonte, vraagt nu de gepaste actie. Tegenover spanning komt ontspanning; tegenover stress komt anti-stress; tegenover toxische dranken komen detox-dranken, tegenover bittere ernst komt lachen en blijdschap…

Natuurlijk is dat niet opgelost door daar eenmaal aan te denken en er eenmaal iets aan te doen. Er is iets nodig dat er een routine inbrengt – een verklikkerlichtje dat je helpt te herinneren aan je nieuwe plan – en dat net zo lang tot dit nieuwe en formidabele ‘avontuur’ – het heroveren van je krachten – een gewoonte is geworden.

Dat is wat je kunt lezen in “Het 12 punten-programma voor je gezondheid”. Tussen haakjes : Erover lezen is één van die geweldige manieren om je motivatie te versterken en elk van deze punten in de diepte verder te exploreren.

Over Ontsteking & Pijnbestrijding vergat ik in vorige mail melding te maken van een interessant artikel dat in het decembernummer van ’t Prikje verscheen : hierin lezen we een samenvatting van de uitzendingen “Autoimmune Secrets” en verwijst men naar een nog te publiceren artikel over het herstel van de darmflora. Op de site www.vaccinatieschade.be zie je trouwens ook de link naar een TEDx-uitzending waarin de onderzoekster de voor en tegens van vaccinatie afweegt. (Het zijn niet alleen tegens. De onderzoekster maakt onderscheid tussen “levende” vaccins en “dode”.

Als het gaat om ontstekingen, kan ik trouwens ook nog een ander goed artikel aanbevelen van Luc Van Oost op zijn site : http://lucvanoost.be/aandoeningen/Ontstekingen.htm