Dr J.H. Tilden

Na onze laatste voordracht op 22 mei over Intoxicatie – de oorzaak van alle ziekten, zei Riet dat het jammer was dat zo’n voordracht met informatie die door alle mensen zou moeten bekend zijn, nu door slechts enkelen was bijgewoond. Dus wil ik nog eens wijzen op de mogelijkheid om het ook na te lezen in de vertaling van Dr. Tildens’ boek (oorspronkelijke titel : Toxemia Explained):

Het lijkt me de moeite waard om te weten wat de oorzaak van ziekte – alle – ziekte is, van waar ze komt, en wat je er kunt aan doen.

Hoe dacht je anders ooit een nuttige strategie op te bouwen om ziekte te voorkomen en te genezen? Jammer genoeg gaat dat heel anders dan wat de meesten daarover hebben geleerd…
Je kan het nalezen in het gelijknamige boek (vertaling van Dr Tildens’ boek). Het is beschikbaar als brochure of in digitale vorm.

Contacteer ons

Detoxen voor gezondheid

In feite houdt je lichaam geen seconde op om te detoxen, en het ziet het als een prioriteit om het lichaam zo zuiver mogelijk te houden. Maar zoals ik ooit leerde, zijn er twee zaken die ons onderscheiden als het gaat om de persoonlijke gezondheid en dat is iemands vermogen om voedingsstoffen op te nemen en anderzijds het vermogen om toxines (alles wat het lichaam hindert, onbruikbaar of belastend is) af te voeren.

Een zeer beknopte formule van iemand die in perfecte gezondheid is, zou je kunnen samen vatten als “iemand met een maximale potentie om voedingsstoffen op te nemen, en de maximale potentie om afval snel en efficiënt uit te scheiden.”

Het zou kunnen dat dat niet jouw formule is… omdat je steeds meer van die energiedipjes hebt, pijnen en pijntjes, allerlei signalen die je vertellen dat je ooit betere tijden kende… dat zou erop kunnen wijzen dat de toxines te lang in het lichaam vertoeven en dat de efficiëntie om ermee om te springen verdwenen is.

Ik heb al veel gehoord en gelezen over detoxen, maar ik ben altijd verbaasd hoe eenvoudig het wordt voorgesteld. Iets nemen, iets eten, een supplement gebruiken… maar dat is niet wat Dr Tilden beschrijft in “Toxemia, the basic cause of disease”. Hierin beschrijft hij zijn zoektocht naar het waarom de afvoer van toxines vertraagd of opgehouden wordt, en het heeft niets te maken met wat je in je mond stopt.

Het lijkt me de moeite waard om te weten wat die oorzaak is, van waar ze komt, en wat je er kunt aan doen.
Je kan het nalezen in het gelijknamige boek (vertaling van Dr Tildens’ boek). Het is beschikbaar als brochure of in digitale vorm.

Contacteer ons

De oorzaak van ziekten

De voorbije week heb ik al mijn tijd besteed aan het nalezen en corrigeren en aanvullen van het werk van Dr Tilden “Intoxicatie, de oorzaak van alle ziekten”. Het is waar dat het een oud boek is. De eerste druk was 1926, dus meer dan honderd jaar geleden. Maar toen ik het beter en beter begon te begrijpen, vroeg ik me af wat Dr. Tilden NU zou zeggen, na twee jaar indoctornatie van het publiek, met dagelijks altijd diezelfde stroom van berichten zonder enige nuance, kans op een ander geluid, en een serie maatregelen die compleet de oorzaken negeert. We zijn nooit zo ver geweest van de wil om de echte oorzaken te kennen en we zien de symptomen aan voor de ziekten. Kan men nog verder van de waarheid zijn? En terwijl we met ons allen zo “ons best doen”, gaan we door om omstandigheden te creëren waarvan men alleen maar erger kan verwachten… Neem je het de oorzaken kwalijk dat ze gevolgen hebben? Of speel je mee in de harmonie “dat de oorzaak niet gekend is”. “Het virus” is vandaag een schild dat alle schuld bedekt. “We kunnen er niets aan doen…”Dus zoeken we het buiten onszelf, zo moeten we niets veranderen…

“Intoxicatie, de oorzaak van alle ziekten” bevat ook een lezing die gegeven werd door Dr. Trall in het Smithsonian instituut in Washington, D.C, ongeveer 150 jaar geleden: gedurfde taal, maar nu 150 jaar later even actueel, of misschien actueler nu de medische betovering ongeveer ieder mens treft… Het boek is gedrukt of digitaal te lezen / in het Nederlands of Engels.

Weinig mensen weten iets over de oorzaak van ziekte. Aan hen is dit boek opgedragen, met de belofte van vrijheid van medisch bijgeloof die het hen zal brengen. —Dr. J.H.Tilden

aanvragen bij Natur-El / pdf – 9 euro