Immuniteit Eucalyptus ea

Bedankt voor al de mails die ik van jullie ontvang, die elk vanuit een andere invalshoek de huidige situatie benaderen. Beste Heleen, je vroeg me of dit een scenario is om de noodzaak tot vaccinaties nog meer aan te dikken, om dat argumenten genoeg te hebben om dit gedwongen toe te passen… Het is niet ondenkbaar. Frank, jij maakte de opmerking : “Kunnen we de maatregelen tegen het virus als verstandig en normaal beschouwen of zit er iets achter, dient het een ‘hoger’ doel? “Gisteren in het journaal sprak gewezen eerste minister Charles Michel in de context van de pandemie over de noodzaak van een meer gecentraliseerde aanpak en meer controle vanuit de EU. Dit is enkel mogelijk wanneer de EU meer bevoegdheden naar zich toehaalt. Zal dit een inpakt hebben op onze vrijheden? Staan we aan het begin van snelle ontwikkelingen die de laatste gebeurtenissen voorspelt in de profetieën nabij brengen of moeten we ons niet druk maken en gaat alles weer snel voorbij zodat de boer kan verder ploegen?” Het zijn onderdelen om waakzaam over te zijn.

In Duitsland geeft een zekere dokter Longdeskundige Wolfgang Wodarg  een zeer kritische en verstandige kijk op de ontwikkelingen met het Coronavirus. Hij maakt de vergelijking met eerdere griep-epidemies, waar ook gedeeltelijk Corona in werkzaam was, en wat vandaag gebeurt en noemt de maatregelen buiten proportie. Dit is een korte video die ik kan aanbevelen. (in het Engels ondertiteld)

Drie weken geleden vroeg Riet me wat ik ervan dacht, na de gebeurtenissen in China en de extreme veiligheidsmaatregelen – ook op het vlak van fysieke bescherming. Dit heeft dag na dag de containers met kunststof-afval aangedikt, en de paniek naar een climax gebracht… Wat ik ervan dacht en denk? Dat het een oefening is in hoever het publiek offers wil brengen – voor een actie die dan minder amateuristisch zal zijn dan deze keer…

Geert stuurde me een mail met een artikel uit Knack, waarin de schrijver benadrukt dat koorts niet mag onderbroken worden, dat dit een nuttig werk in ons verricht. Dat is wat ik al dertig jaar zeg, dat verhoogde lichaamstemperatuur een uiterst wijze actie is van het lichaam… en wat blijkt ? Dat Corona er niet bijster goed tegen bestand is ! Dat schenen de Finnen in 2005 ook al te weten, toen er met een analoge uitbraak van een griepepidemie werd geadviseerd om met zn allen de sauna in te gaan en op die manier een ‘kunstmatige koorts” op te wekken. Over koorts en temperatuurverhoging zal ik binnenkort nog iets meer vertellen.

En Louiza maakt zich bezorgd over de mogelijke besmetting van groenten en fruit. De waarheid is dat we in een wolk van potentiële besmettingsoorzaken leven en dat elke handdruk, elke omhelzing, zelfs op afstand spreken met elkaar, meer biedt dan zomaar eens elkaar geliefde aanblik te zien. Samen in een auto, in de trein in een ruimte, doet je ook altijd delen in iemands ‘air’. Maar dat is niet het probleem, wanneer we een solide gezondheidsbasis hebben. Ik begrijp natuurlijk de vraag, toen de verslaggeefster de vraag stelde aan een expert en dit werd uitgezonden via de nieuwsberichten… of het bv niet kon overgedragen worden via “een appel”? De expert zei daarop dat mensen moeten kopen wat ze aanraken, of anders gezegd, we moeten het allemaal niet bepotelen. Ja, de appel zal het gedaan hebben. Dat brengt me bij Sneeuwwitje en de zeven dwergen, waar de appel het ook deed… Maar waarom zich geen zorgen maken over die potten en dozen en verpakkingen die ook door mensen werden aangeraakt, en waar we ook aankomen? Nee, we moeten het niet erger maken dan het is en het niet voorstellen als een vreemde entiteit die om de hoek ligt te loeren om een weerloos slachtoffer te overmeesteren. We moeten eerst en vooral – niet weerloos zijn.

Mocht het jullie allen zeer goed gaan… Preventie is het beste, maar ook als je op een of andere manier zou getroffen worden, ken je toch minstens enkele waardevolle natuurlijke adviezen !