Ziekte Voorkomen

Het is vanzelfsprekend : “preventie”. Als dat betekent oorzaken vermijden, OK, maar als preventie gevolgen opruimen wordt… kijk uit !

 • Wat zijn de voor en tegens van vrijwillige preventieve borstamputatie bij risicogroepen? 
  “Steeds meer vrouwen opteren voor vrijwillige borstverwijdering (bilaterale prophylactische mastectomie) na het positief testen op wat men noemt “het borstkankergen”.  Dit is geen eenvoudig onderwerp waarop men een conclusie kan maken die iedereen zal tevreden stellen. Maar ik heb het gevoel dat in alle overwegingen misschien wel de grootste factor buiten beschouwing werd gelaten, nochtans is het geen kleintje en het zou wel eens de cruciale factor kunnen zijn.. 

  Vrouwen met een mutatie in de gekende borstkankergenen  BRCA1, en een sterke familiegeschiedenis in borstkanker, zouden een 80% hoger risico lopen op het ontwikkelen van borstkanker in de loop van hun leven. Maar wanneer het gen aanwezig is – zonder de sterke familiegeschiedenis – zou het risico op borstkanker slechts 10% zijn.  Als we goed kunnen rekenen, is er dus een interpretatieruimte van 1 op 8. Of laten we het anders stellen: zonder de familiegevoeligheid komen we op een risico voor vrouwen met het gen, dat niet hoger ligt dan bij vrouwen zonder het gen. Dus wat is dan de rol dat dit gen speelt in de ontwikkeling? 

  Als het niet het gen is, wat dan over de familiale gevoeligheid? Ik weet niet wat u verstaat onder familiegeschiedenis? ‘Het zit in de familie’ komt voor velen ook overeen met de genen…  Maar dat is het niet. 
  Het betekent wel dat je : 
  – samen met je familie leeft / werkt in dezelfde omgeving
  – niet alleen de genen erft, maar ook dezelfde voeding (of erger) en dezelfde levensstijl

  Een vergelijkend onderzoek kwam tot de conclusie dat je, wanneer je opgroeit op een boerderij, jij; je zussen, je moeder…  een 200-400 percent verhoogd risico hebt op borstkanker. Er zijn tal van studies die een verhoogd gebruik van zuivel associëren met de toename van het risico op borstkanker. Dat heeft te maken met de moderne manier van veehouderij (ook bio!) die  recordhoogtes aan dierlijke oestrogenen en groeihormonen  in hun producten hebben. Als zuivel ‘in de familie zit’, heb je hier al een eerste mogelijke verklaring.
  Maar er zijn zoveel andere factoren : de hygiëne, de toxiciteit van de omgeving, de zware metalen, de basisgezondheid…. Ik ga het nog eens herhalen: de mate waarin je lichaam de kans krijgt om zich te reinigen. 
  En er is niet alleen de voorstelling van die geschiedenis, maar vooral hoe je de nadelen van die geschiedenis kunt verminderen, door te detoxen, door de voedingskeuze, door de levenswijze. Zelfs met slechte genen en een belastende familiegeschiedenis is de keuze voor borstverwijdering ineens onbeduidend in voordeel. De studies zeggen het vlakaf: er is geen aangetoond voordeel bij borstverwijdering. Omdat de onderliggende oorzaak niet werd aangepakt, zijn nog andere plaatsen in het lichaam vacant om het over te nemen.”
  Wat zullen we trouwens doen met de andere kankerlocaties? kunnen nog andere organen preventief worden verwijderd… want wat je niet hebt, kan niet worden getroffen door kanker?