Lach naar het leven…

zodat het leven naar je lacht…

Een merkwaardige ervaring door Norman Cousins


“Hartelijk lachen is een goede manier om vanbinnen in jou te joggen, zonder één voet buiten de deur te zetten.”

   -Norman Cousins

Ik heb al vaker de naam Norman Cousins genoemd. In feite is het een man die ons aan het denken heeft gezet over therapie, gezondheid en wat daarvoor nodig is. Als het van Cousins afhangt, geen dag zonder schuddebuikend lachen ! En hij heeft daar een goede reden voor.
In zijn boek, Anatomy of an Illness, beschrijft Norman Cousins ​​zijn rigoureuze herstel van spondylitis ankylopoetica, een pijnlijke collageenziekte die hem onbeweeglijk maakte, en op het dieptepunt bijna niet in staat zelfs zijn kaak te bewegen. Zijn arts en oude vriend Dr. William Hitzig zei het hem botweg: slechts één op de vijfhonderd mensen bij wie deze aandoening werd vastgesteld, herstelt. Om deze kansen te verslaan, besloot hij dat hij actief moest nagaan waarom zijn lichaam reageerde zoals het was en hoe hij de schade kon terugdraaien.
In de eerste plaats concludeerde hij dat een extreem stressvolle reis naar Rusland, als gevolg van miscommunicatie en een strakke planning, zijn immuunsysteem kwetsbaar had gemaakt voor de giftige dampen die werden uitgestoten door grote dieselmotoren die de klok rond in zijn hotel aan het werk waren. Na een grondige analyse van het hoe en waarom en het onderkennen van de oorzaak, was de taak die voor hem lag eenvoudig. Hij moest zijn immuunsysteem herstellen. Hij moest gewoon uitzoeken hoe.
Zich baserend op eerder gelezen boeken over het onderwerp, zoals Hans Selye’s The Stress of Life, leerde hij dat negatieve emoties, zoals frustratie of onderdrukte woede, verband houden met uitputting van de bijnier. Daarom ging Cousins ​​ervan uit dat het tegenovergestelde waar was, dat positieve emoties – liefde, hoop, geloof, lachen, vertrouwen – heilzame resultaten zouden opleveren. Cousins ​​wist echter dat “positieve emoties aan het werk zetten niet zo eenvoudig is als het aanzetten van een tuinslang.”
Bovendien leerde hij dat de pijnstillers die hij kreeg toegediend – minstens 38 pillen aspirine en fenylbutazone per dag – zelfs in kleine hoeveelheden destructief konden zijn en inwendige bloedingen bevorderen. Hiervoor vroeg hij Dr. Hitzig om twee dingen.
Om zijn immuunsysteem te herstellen, zouden extreem hoge doses ascorbinezuur of vitamine C – zoals hij had opgevangen – ontstekingen bestrijden en zijn verslechterende bijnieren kunnen voeden. En om de ondraaglijke pijn te bestrijden, zou hij het proberen met lachen… Maar lachen doe je niet zomaar. Je hebt een aanleiding nodig en die zocht hij in films van Marx Brothers. Veel plezier beleefde hij aan Verborgen camera en selecties uit E.B. White’s Subtreasury of American Humor. Hij ontdekte al snel dat slechts tien minuten opgewekt hartelijk lachen ongeveer twee uur pijnloze slaap kon opleveren. En dat was al een hele verbetering tegenover de aanhoudende pijn die tot dan toe zonder onderbreking moest onderdrukt worden.
Het resultaat is duidelijk. Na een aantal jaren van continue lachtherapie, kwam Cousins tot op het punt waarop hij nog nauwelijks tot geen pijn in het dagelijks leven ervaarde.
Hoewel hij op vitamine C vertrouwde om het immuunsysteem fysiek te herstellen, vertrouwde hij in de eerste plaats op de vaak over het hoofd geziene “medicatie van lachen” om mentaal – en fysiek – de hindernissen op te ruimen die de genezing verhinderden, en zijn gezondheid op de sporen te houden.
Nu vinden we natuurlijk dat ziekte niet zomaar iets is om over of mee te lachen. We zijn er tot op het dodelijke ernstig mee. Kijk maar naar de ziekenkamers en de behandelruimtes, of in de wachtkamers.
Nochtans is het lachen, lachen, lachen…
Doe het voor je gezondheid.

Lach eens mee https://www.youtube.com/watch?v=PcQT1VRMtes

Lachen en gezondheid

In april en mei gaf ik een paar suggesties om je weerbaarheid tegen virussen te versterken en je immuno-status te verbeteren. In algemene termen komt het erop neer om zo gezond mogelijk te zijn, je vitamine- en mineralenbalans zo robuust mogelijk te maken, de slijm- en ontstekingsbelasting zo minimaal mogelijk, je energie hoog, zo weinig mogelijk lekken, een positieve ingesteldheid, een toxine-arm lichaam… (Zie ook het Nieuwe Start-programma en Het 12 punten programma voor je gezondheid) Maar ik zou graag de focus zetten op Lachen en therapie, zoals het ons werd gepresenteerd door Norman Cousins in zijn boek “De Anatomie van een Ziekte”.

We lachen gemiddeld 20 keer per dag, zeggen de statistieken. Is dat veel of weinig? Dat hangt ervan af wat je onder dat lachen verstaat…. Is het een inwendige jogging, een schuddebuikende inwendige massage, of een beleefd lachje… Nochtans mocht het wat meer zijn. Vermindering van stress, activering van spieren, versterking van de sociale band: de voordelen van lachen zijn talrijk.

Iedereen weet: “Lachen is goed voor je gezondheid.” Wat zeggen wetenschappers erover? Heeft lachen echt gunstige effecten op onze gezondheid? Voor dr. Henri Rubinstein, neuroloog en auteur van het boek Psychosomatic of Laughter (Ed. Robert Laffont), bestaat er geen twijfel over. “Lachen is iets dat je niet kunt beheersen, zoiets als een reflex. En zoals alle reflexen heeft het een doel van bescherming. Net zoals onze ogen zich sluiten om ons te beschermen tegen een object dat te dichtbij komt, lachen we om onszelf te beschermen tegen stress. ”

Allereerst zijn er de fysieke verschijnselen. Lachen is een soort schokkerige ademhaling die gepaard gaat met geluiden die door het middenrif worden veroorzaakt. Bij deze reactie zijn een groot aantal spieren in het lichaam betrokken. “Het is alsof je stilstaat,” zegt dr. Rubinstein. Onder andere lachen verlaagt de spanning en bevordert de spijsvertering door buikmassage-effect. Over het algemeen helpt dit het immuunsysteem te versterken en mensen in een aangename staat van ontspanning te dompelen.” Bovendien kan lachen de lucht vernieuwen die onder in onze longen stilstaat. Normaal gesproken verplaatsen we ongeveer 0,5 liter lucht als we inademen. Maar als we lachen, circuleert er maar liefst 2,5 liter. “Als we uitademen, elimineren we altijd wat cholesterol”, voegt dr. Rubinstein eraan toe. Door het diepe gelach kan er dus meer van worden geëlimineerd. ” Een aangename methode om het cardiovasculaire risico te bestrijden.

Op neurologisch niveau wekt lachen veel reacties op. “We lachen de meeste tijd als we met een ongerijmdheid worden geconfronteerd”, zegt Andrea Samson, onderzoeker in affectieve wetenschappen aan de Universiteit van Genève en assistent-professor aan University Distance Education, Zwitserland. Om deze ongerijmdheid op te lossen om er betekenis aan te geven, is een enorm netwerk op cerebraal niveau nodig. Over het algemeen speelt ons limbisch systeem (ook wel het emotionele brein genoemd) een grote rol. Ons beloningssysteem wordt gestimuleerd, zoals wanneer we “onze beloning” consumeren. Het belangrijkste is dat lachen en intens plezier de productie van neurotransmitters in gang zetten. Dit zijn kleine neurochemicaliën die door de cellen worden gemaakt en die informatie van het ene neuron naar het andere doorgeven. Onder hen is endorfine, ook het “gelukshormoon” genoemd. Dit verlicht stress. Lachen produceert ook dopamine, een andere neurotransmitter die pleziergevoelens opwekt en de motivatie verhoogt.

“Als we neurotransmitters missen, gaan zenuwimpulsen mis”, merkt dr. Rubinstein op. We zijn dan vaak angstiger, depressiever en gevoeliger voor pijn. ” Lachtherapieën (zoals lachsessies) kunnen helpen bij het stimuleren van hun productie en hebben een antidepressieve werking.

Naast het fysiologische aspect speelt lachen ook een essentiële rol bij sociale binding. Humor hebben is in onze samenleving bijzonder gewenst en gewaardeerd. En niet voor niets: “Humor helpt bij het reguleren van emoties.” Maar wat minder bekend is, is dat lachen de intimiteit vergroot. Vaak helpt het om emoties in moeilijke situaties beter te reguleren en te beheersen ”.

Als groep versterkt het de banden en helpt het bij het bestrijden van uitsluiting. Het is een universele taal: we kunnen samen lachen zonder dezelfde taal te spreken. Samen plezier maken is een belangrijke activiteit voor het welzijn van iedereen. “In het leven zoeken we vaak naar mensen die een beetje hetzelfde gevoel voor humor hebben als wij”, merkt de waarnemer op. Omdat lachen in de eerste plaats een geweldige manier is om samen te zijn.

Wist je dat Natur-El een hele Module heeft rond Positief Denken, Relaxatie, Ademhaling en alles wat kan helpen om dat deel van het gezondheidsprogramma te versterken? Deze Module bevat pareltjes van inspiratie om van iedere dag “Het Beste” te maken. Alles kan veranderen. De realiteit van alles wat we ervaren, wordt gevormd in het brein. Deze Module kost 30 euro. Na betaling op de Natur-El-rekening ontvang je de downloadlink.
Aanvragen (30 euro)