Verzuring niet op waarde geschat

In de voorbije weken hadden we contact met allerlei mensen met diverse klachten, en bijna altijd kan je ‘verzuring’ als onderliggende oorzaak aanduiden, gewoonlijk aangevuld met andere risico’s en negatieve omstandigheden. Verzuring kan je als onderdeel van de grote korf van “intoxicatie” meenemen in je verhaal van detox en wat baat het om te vasten en het huis schoon te maken, als men niet leert om daarna met nog meer zorg en precisie de vereisten van het leven te respecteren? 

Verzuring heeft veel gezichten en het resultaat is niet altijd correct af te lijnen. Het levert bij ongeveer iedere aandoening zijn bijdrage, omdat het een voedingsbodem biedt om de zwakke elementen die in elke mens schuilen, aan de oppervlakte te laten komen.

Wat doen mensen om te ontzuren? 

Meestal zoeken ze de gemakkelijke wegen, bv een pilletje of een remedie en begrijpen niet waarom en hoe het lichaam verzuurt. Ze gaan ervan uit dat het niet meer aan hun voeding kan liggen, dat ze daarmee geen verschil meer kunnen maken. “Ze eten al zo gezond”. 

Nadat een dame dit al voor de derde maal had gezegd, adviseerde ik haar om elke dag één liter vers geperst sap, één kilo fruit en één kilo groenten te eten. Dat was buitengewoon extreem, vond ze. Ik kwam erachter dat ze de voorgeschreven “vijf porties fruit en groenten” (samen) at. Hoe kan je vijfhonderd gram fruit en groenten plaatsen in de voeding? Bekijk de streefwaarde van Berg om door voeding een balans te creëren tussen zuren en basen : “Eet naargelang het gewicht, vijf tot zeven maal zoveel aardappelen, groenten en fruit als de som van alle andere voedingsmiddelen tezamen”.  Als we een beetje kunnen rekenen is dat 2000 gram fruit+groenten, tegenover 400 gram voor al de rest – en dat is als we de verhouding 5/1 gebruiken. Als we de verhouding 7/1 gebruiken is dat 2000 gram groenten+fruit, tegenover minder dan 300 gram voor al de rest. Dat is om gezond te blijven en de zuur-basen-balans te behouden. Maar hoe anders is het voor mensen die al chronisch verzuurd zijn?  Daar is het zelfs mogelijk dat zelfs de toepassing van deze perfecte verhouding, niet eens de doorbraak geeft waarop men hoopt. 

Dat is het deel van de voeding, maar er zijn ook andere factoren en daarom moet men de mechanismen van verzuring en ontzuiling begrijpen. Het lichaam probeert altijd om de balans te herstellen. Alle positieve factoren van gezondheid, zoals ademhaling, zuurstofvoorziening, zonlicht, rust, ontspanning, een gezonde slaap, matigheid… versterken de ontzuring. Daarentegen veroorzaken stress, spanning, zuurstofgebrek, overbelasting, slaapgebrek, en zelfs diverse ziektesymptomen die de voorgaande symptomen begeleiden, een verzwakking van het vermogen om te ontzuren. 

Het is zeldzaam om iemand vòòr de volwassen leeftijd te zien lijden aan de typische verzuringsklachten, tenzij er een hormonale stoornis of een groeiprobleem is. Er zijn verschillende mechanismen om te verhinderen dat kinderen in de groei te maken hebben met verzuringsklachten – tenzij de eisen die aan het lichaam worden gesteld, de vermogens te boven gaan. 

Met de leeftijd nemen de krachten om te ontzuren af, terwijl de bronnen van verzuring toenemen.

Jaren geleden heb ik de bevorderlijke en remmende factoren van verzuring en ontzuiling tegen elkaar afgewogen. Als mensen dat schema zouden bestuderen, zouden ze wellicht meer over het behoud en herstel van gezondheid begrijpen dan na het lezen van ganse boeken over gezondheid. 

Verzuring van het lichaam is niet hetzelfde als de zure smaak van voeding. 

De zure smaak wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verhoging van de waterstofionen. Maar ook die zuren moeten door het lichaam bewerkt worden. 

Ik zou zeker ananas niet aanbevelen om te ontzuren. Vrije zuren moeten geneutraliseerd worden en dat gebeurt gewoonlijk door toevoeging van zuurstof. Dat kan evident lijken bij mensen die zeer actief zijn, maar voor mensen die eerder passief zijn, moeten ook vrije zuren gelimiteerd worden. Mosséri heeft dit zo vaak en zo uitgebreid beschreven en hoe meer ons systeem “gehandicapt” wordt door diverse ziekten en verzwakkingen, hoe zuiniger wij moeten zijn met toegevoegde zuren. 

Wist je dat slechte voedselcombinaties (vooral met vetten en eiwitten) tot het tienvoudige van de zuren kunnen produceren in het lichaam, als wat via voeding kan worden gebruikt? Wist  je dat spanningen, stress, verdriet… je vermogen om te ontzuren drastisch verminderen? 

Lees er meer over in de Module R – Reuma, Verzuringsziekten, Verzuring, Ontzuring. Deze Module bestaat uit diverse digitale publicaties die helpen verzuring in het juiste perspectief te brengen. Bijdrage : 30 euro. Aanvragen