101 excuses

Mensen kunnen enorm creatief zijn in 101 domeinen. Maar ook in het maken van excuses lijken ze zeer knap te zijn. Waarom zouden ze trouwens excuses moeten maken? Als ze doen wat ze doen, tegenover wie moeten ze zich verantwoorden? Meestal tegenover zichzelf, want er is een stemmetje dat hen herinnert aan een eerder genomen besluit, of dat de kennis die ze hebben toetst aan de werkelijkheid. En daarom moeten ze antwoord geven aan hun inwendig controlesysteem, waarom ze zich weer overeten, waarom ze zich weer te buiten gaan aan iets, goed wetend dat zoiets altijd resulteert in een ontsteking… of ook waarom ze iets niet doen, terwijl ze weten dat het zo nodig is, bv. vasten, een sapkuur, voedselmatiging…

Als we onszelf volledig accepteren, zouden we met gemak de beschadigende gewoonten kunnen afhouden. Zijn de argumenten die we gebruiken om ons “over de streep te krijgen” oprecht, of zijn het valse aanmoedigingen, laffe toegevingen, remmende ideeën om onze vooruitgang tegen te houden en om bij het oude te blijven? Dit zijn een paar voorbeelden, maar als jij ook een excuses-specialist bent of was, kan je er nog wel een paar bedenken… De vraag is gewoon, of we daarmee willen doorgaan?

“Ik voel er me goed bij”... dat zal wel zijn, en dat is altijd zo geweest, maar het ligt aan de basis van al je problemen en je wou er vanaf. Blijkbaar hebben de fooddesigners gewonnen door hun product zo onweerstaanbaar te maken “dat je je er goed bij voelt”, tenminste voor zolang je mond ermee gevuld is, daarna is het heel anders !

“Vandaag is het mijn verjaardag, dan mag ik mezelf iets meer gunnen”. Toen ik dit schreef, was het inderdaad mijn verjaardag, en ik zal er vandaag heel erg op toezien om niets stoms te doen waarmee ik mezelf schade kan berokkenen. Ik ben stom genoeg geweest in mijn jeugd, zo stom dat ik mijn vijanden zeer goed de toestemming gaf om me te vernietigen… Zou ik daarnaar terug willen “omdat ik verjaar”? In plaats daarvan maak ik er een dankdag van om terug te kijken op die momenten waarop God me de wijsheid en de moed gaf om op te houden met het maken van excuses.

“Ik voel dat ik moet eten. Als ik niet eet bega ik een ongeluk” Dan zal je zeker moeten eten, want ik herinner me een uitspraak van Henry Ford : “of je denkt dat je kunt, of je denkt dat je niet kunt, je hebt altijd gelijk”. Het zijn zelfprogrammeringen waar mensen zichzelf mee voor de gek houden. Je kunt natuurlijk ook zeggen “Ik wacht om te eten. Ik voel me volkomen beheerst. Ik heb controle over mezelf”.

“Anderen eten ook, ik doe gewoon mee, anders ben ik asociaal”. Dat is waar, we moeten allemaal sociaal doen, allemaal samen de gracht in. Daar word ik echt happy van. Alhoewel ik er meer van houd om samen te werken aan een opbouwend project; samen ijveren voor een goede gezondheid; elkaar ondersteunen en bemoedigen om vol te houden en de volgende stap te zetten…

“Het is het uur waarop we allemaal samen aan tafel zitten, en het staat nu eenmaal op de tafel en iedereen eet ervan…” Maar wie heeft het op tafel gezet en is het ook niet mogelijk om iets anders op die tafel te zetten? En wat anderen eten, daar kun je voorlopig misschien niet veel aan doen, maar moet dat je eigen keuze bepalen?

“Ik moet niet te moeilijk doen met mezelf… Het leven is al zo hard en men moet zichzelf nog iets gunnen. Het leven is zo kort, dan kunnen we er beter nu zoveel mogelijk van genieten” – Het leven is kort, dat is waar, maar moeten we het nog verkorten in de hoop in korte tijd er meer van te genieten? Dat “genieten” moet ook een van onze conditioneringen zijn, maar ik heb ermee afgerekend en heb leren genieten van echte voeding, van gezonde voeding. Fruit vind ik dodenvoedsel, hemels manna, het meest sublieme voedsel dat er bestaat.

Bij voorgaande EXCUSES werden antwoorden bij geformuleerd, zoals ik die zelf heb tot zwijgen gebracht… Maar we zijn niet aan het einde van ons verhaal en misschien is hierna ook nog een excuus dat je zelf maakt. Het is aan jou om daar de gepaste antidote op te vinden :

“Ik wil gezond zijn. Dit voedsel is gezond”

Ik voel me een beetje vreemd, misschien dat ik me beter voel als ik dat eet.

Ik heb al sinds gisteren niet gegeten.

Ik eet altijd als ik naar de TV kijk. Dat maakt het veel prettiger.

Ik heb kou en heb voedsel nodig om me te verwarmen.

Ik heb het te warm, daarom eet ik ik voeding om me af te koelen.

Ik ben boos en moet eten of ik zou iemand kunnen aanvallen.

Ik eet omdat ik alleen ben. Dat verdrijft dat gevoel.

Ik vind het altijd zo zonde om die restjes te moeten weggooien. Ik eet ze op om te vermijden dat ze verloren gaan.

Dit is wat ik al maanden heb moeten missen. Nu ik de kans krijg moet ik ervan gebruik maken.

Ze vertellen me dat ik te mager ben. Dit soort voeding zal me helpen om mijn gewicht te verhogen.

Het is goedgekeurd door de voedingsautoriteiten, dan zal het ook goed zijn om te eten.

Is het ook mogelijk om in plaats van excuses, goede motiverende artikels te lezen of programma’s te bekijken die ondersteunen om op de goede weg te blijven? Het kan zijn dat er verwarring is in de wereld… maar wat goed advies op zijn tijd, kan helpen om staande te blijven. Bv. dit citaat van Dr. Morse :

Er zijn veel eigenschappen die fruit superieur maken aan groenten. Fruit bevat meer antioxidanten en adstringentia en zal je lymfestelsel veel beter bewegen dan groenten. Dit is de reden waarom men een lymfatische respons ziet wanneer fruit wordt geconsumeerd. Dat is wat je wilt! Fruit, dat ook een eenvoudige suiker is, is superieur voor diabetici, pancreatitis, hepatitis en alle andere maag- en darmaandoeningen. Fructose vereist geen insuline of uitgebreide spijsverteringsenzymen. De magnetische (elektrische) energie van fruit is de hoogste van alle voedingsmiddelen, waardoor ze superieur hersen- en zenuwvoedsel zijn. Ze zullen energie naar het lichaam brengen waar de meeste andere voedingsmiddelen het wegnemen. Vrees NOOIT HET GEBRUIK VAN VRUCHTEN!

Vasten en Gezondheid

Albert Mosséri’s wonderbaarlijke ontdekking : het halfvasten
informatie die je nodig hebt als je vasten wil aangrijpen als de ultieme bron van genezing
Albert Mosséri, mag wel de levende “David” van de Natuurlijke Hygiëne genoemd worden, gezien hij de Sheltoniaanse techniek van het vasten verfijnd heeft tot op het punt waarop vasten veilig is en een veel effectievere uitwerking heeft, dan wat ooit door iemand voordien werd bereikt. Ongelukkig genoeg is zijn werk zo goed als onbekend buiten de franstalige landen.
Misschien kan dit ene hoofdstuk van één van zijn boeken over vasten je honger doen krijgen naar méér.
“Le Jeûne, Meilleur Remède de la Nature”
“In 1986 deed ik een wonderbaarlijke ontdekking op het domein van het vasten, die me dwong om mijn Sheltoniaanse methode te herzien.
Dit is hoe ik tot deze ontdekking ben gekomen :
Een 37 jaar oude man kwam om onder mijn supervisie te vasten. Hij had 104 verschillende tranquilizers genomen voor zijn zenuwconditie gedurende de voorafgaande 14 jaren. Zo snel als een medicijn geen effect meer opleverde, schreef zijn dokter hem een ander medicament voor. Vandaar dit haast ongelofelijke aantal van verschillende tranquilizers die hij ooit had gebruikt … Nu verlangde hij ernaar om zichzelf te genezen zonder enige vorm van drogeermiddelen. Daarom vastte hij gedurende 29 dagen… Toen werd hij zo gevoelig, onmogelijk om zich te ontspannen of te slapen, en niet bekwaam om water te drinken, ondanks zijn intense dorst en een acute nierpijn. Ik zei hem dat hij op die manier niet kon verder gaan, zelfs al had hij nog heel veel te elimineren. Zijn tong was nog steeds erg beslagen, zijn urine nog donker, zijn adem onwelriekend en hij had pijn in de nierstreek, ondanks al het water dat hij dronk. Hij antwoordde hierop dat hij nog veel tijd had en dat hij ernaar verlangde om zijn ontgiftiging volledig af te werken. Daarom dacht ik dat nu de gelegenheid zich voordeed, om hem in een eerste periode een detoxificatiedieet te laten volgen.
Elke keer als een vastende zijn vasten stopzet, wil hij vertrekken en heeft hij geen controle meer over zijn eetlust… Terwijl, wanneer mensen komen voor genezing, mijn grootste bekommernis erin bestaat om de reïntroductie van voeding te vergemakkelijken. Daarom moeten de hoeveelheden elke dag afgemeten worden, stilaan vermeerderend, of het type voedsel veranderend al naargelang de situatie. Ik doe dit allemaal terwijl ik de verschillende symptomen die me kunnen leiden, observeer. Ik heb echter zelden de kans, maar ik had het geluk om zo een bepaalde man onder mijn hoede te kunnen hebben.
Drie dagen na zijn vasten, kwam ik zijn kamer binnen om hem enkele kleine appels te brengen. Hij zei me : “Mr. Mosséri, kijk eens naar mijn tong… en inderdaad, ze was zo zwart als kool ! Het duurde echter niet lang om deze verrassing te begrijpen. Ik had reeds enkele gevallen gezien waarbij de tong zwart werd tijdens het vasten… maar deze man was opnieuw aan het eten! Maar wees er zeker van dat de kleur geen toeval was… Ik had dit nu uitgelokt met dit “detoxificatiedieet”… Ik herstartte zijn eliminatie, de diepgaande eliminatie die eigen is aan het vasten. Ik realiseerde me dat ik dit al veel vroeger had kunnen doen, bv. een week eerder – op de 20e dag van het vasten. Eigenlijk had hij tien dagen verloren, een periode waarin zijn eliminatie zeer zwak was… Zijn tong bleef gedurende enkele dagen zwart; daarna ging de kleur over in mosterdgeel en dat voor verschillende weken, alvorens ze weer naar gezond rose over-ging. Gelijk hiermee kwam zijn honger terug – echte honger – en de nierpijnen verdwenen. Vanaf dat moment zette ik hem op een normale voeding. Ik vroeg me af of dit geval nu een uitzondering was, of dat dit zo dikwijls kon herhaald worden als mogelijk bij andere vastenpatiënten.
Het is duidelijk dat dit “halfvasten” zijn eliminatie terug op snelheid had gebracht; maar één ervaring betekent op dat vlak natuurlijk niet veel. Ik moest dit kunnen nagaan in talrijke andere gevallen. Ik begon opnieuw op dezelfde manier bij twee zusters die kwamen na de man. En inderdaad, de dag nadat zij hun vasten beëindigden vertoonde hun tong een bruin beslag.
Sindsdien zie ik bij 90% van mijn patiënten de ontwikkeling van een gekleurde tong, volgend op het beëindigen van het vasten en de overgang naar halfvasten. De 10% anderen vertonen dat tijdens hun tweede vastenkuur.
Dit halfvasten moet natuurlijk worden voortgezet, zolang als de tong zelfs nog maar een klein beetje verkleurd is. Een zwarte tong is het duidelijk signaal dat de eliminatie verdiept is, en het cellulaire niveau bereikt, waar het medicamenten en toxines van tientallen jaren oud ten voeten uit aanpakt.
Andere vragen kwamen mij natuurlijk ook voor de geest : op welk moment moeten we het vasten beëindigen en overgaan naar halfvasten? Welke hoeveelheid rauw voedsel moet aan de patiënten worden gegeven ?
Ik had het natuurlijk al talrijke keren kunnen observeren, en daardoor wist ik dat er een dag komt waarop het gewicht van een patiënt ophoudt te verminderen, maar nu wist ik ook waarom ! Ook in het bepalen van de hoeveelheid voedsel, was het maar na veel proberen en vergissen, dat ik kwam tot zekere hoeveelheden, min of meer aangepast aan de grootte van een persoon. In de klassieke methode, zoals zij door Shelton werd gepromoot, moest vasten gebeuren met water en rust te bed. Maar als vasten wordt voortgezet, en als het lichaamsgewicht niet verder daalt, wordt verdere lichaamsreiniging zo onbetekenend en verliest men gewoon zijn tijd.
Als men zou vaststellen dat een vaster slechts 200 gram per dag verliest en dat de eliminatie nog nauwelijks verder gaat, zou je kunnen argumenteren dat het toch 200 gram is en dat dit beter is dan niets. Maar men zou moeten kunnen zien dat er mogelijkheden zijn om de eliminatie opnieuw op te starten, inplaats van ter plaatse blijven te trappelen zonder vooruitgang te maken in iemands conditie.
Als het vasten in een toestand van stagnatie komt en het gewicht nog nauwelijks afneemt, eindigt het eliminatieproces, omdat het lichaam gebrek heeft aan vitamines en enzymen om te overleven, en we hebben eerder gezien dat de lichaamsreserves onevenwichtig zijn… Ondanks het feit dat er nog voldoende vetten en nog meer uit te scheiden toxines zijn, zijn er te weinig essentiële elementen. Als deze uitgeput raken, gaan we naar de volgende fase : het half-vasten. Het resultaat is dat de tongverkleuring weer aangeeft dat de eliminatie in 90% van de gevallen weer is herbegonnen in een tweede vasten. Ik kon niet de juiste redenen achterhalen, maar als je dit met de klassieke Sheltoniaanse methode vergelijkt, waar het zeldzaam is dat de tongkleur nog optreedt nadat ze eenmaal is verdwenen, zelfs als men het vasten zou aanhouden tot 60-70 dagen. Als bij het halfvasten de tongkleur (zwart, bruin, mosterdgroen, beige) weer optreedt, moet men doorgaan tot de kleur van de tong weer overgaat in natuurlijk rose. Dat is, tot het einde van de eliminatie. Pas daarna kan men terug meer geconcentreerde voedingsmiddelen introduceren. De tong wordt roze op het ogenblik dat het spuwen eindigt.
De urine wordt helder, de adem wordt weer aangenaam, de hoofdpijnen verdwijnen… Het halfvasten kan één week duren, of over een zeer lange periode gaan, afhankelijk van de intoxicatiegraad.
Met deze nieuwe methode wordt vasten aangenamer, met minder risico’s en problemen en met groter succes. Het vasten wordt mathematisch precies en wetenschappelijk, zonder blinde vlekken en verrassingen. Deze belangrijke ontdekking veroordeelt lang vasten tot een gevaarlijk tijdsverlies. Ik noemde het tweede deel dat volgt op het watervasten, “halfvasten”, maar in werkelijkheid is het een eliminatiedieet, omdat ongeveer 1 kilogram voedsel per dag wordt gegeten, de helft fruit, de helft groenten.
Ik hield eraan om het een halfvasten te noemen omdat dit tegemoet komt aan de verbeelding van de vastende persoon. Hij zou anders geneigd zijn te denken dat zijn vastenperiode ten einde is, en dat hij nu kan eten wat hij wil in ongelimiteerde hoeveelheden. Hij moet echter in de overtuiging blijven dat zijn ontgiftiging blijft doorgaan en dat zijn genezing ook voortgaat, zij het nu in een andere, minder intense vorm dan tijdens het vasten. De redenen voor deze methode is, dat elke keer als men stopt met eten, de eliminatie terug opstart, wat we kunnen opmerken door een witte, met mucus bedekte tong, een onaangename adem en een slechte smaak in de mond. Verder zijn ook verlies van lichaamsgewicht en andere meer persoonlijke symptomen, indicaties dat tijdens het vasten op een zeker moment de ontgiftiging gaat vertragen of tot stilstand komt omdat de voorhanden zijnde vitamines, mineralen en essentiële elementen opgebruikt zijn.
De persoonlijke reserve aan essentiële stoffen is voldoende voor ongeveer 7 tot 20 dagen. Op het einde van die periode vertraagt de ontgiftiging, wat zich vertaalt in volgende kenmerken :

 • het verlies aan lichaamsgewicht gaat naar 500 tot 1000 gram per week met een correctie iedere drie dagen… terwijl het voordien 500-1000 gram per dag was. Het verlies aan gewicht betekent een sterke eliminatie van toxines en opgehouden water, wat via de urine verdwijnt. Wanneer de ontgiftiging verzwakt, urineert men niet veel meer. Deze stabilisering van het lichaamsgewicht is het signaal om aan het half-vasten te beginnen.
 • de dorst verdwijnt en het is moeilijk om water te drinken. Voordien veroorzaakte de ontgiftiging de behoefte om te drinken om de uit te drijven toxines te verdunnen en uit te drijven met de urine.
 • Het beslag van de tong wordt lichter van kleur en is dunner; de slechte smaak in de mond vermindert.
 • Ook andere meer specifieke en persoonlijke tekens kunnen aangeven dat de ontgiftiging zijn activiteit vertraagt.
  Daarom, als dergelijke symptomen van vertraagde of stopgezette ontgiftiging optreden, moet er een weg gezocht worden om de ontgiftiging opnieuw op te starten of middelen te geven. Het stopzetten van het vasten, en het voorzien van het lichaam met voedingsstoffen in de vorm van natuurlijke, rauwe voedingsmiddelen, voorziet in de ideale omstandigheden voor een nieuwe ontgiftigingsronde.
  Doe dit als volgt :
 • 500 gram vers en rauw fruit, gespreid over de namiddag – de hoeveelheid kan aangepast worden volgens de grootte van een persoon.
 • 500 gram rauwe groenten en salades, in twee porties, in de loop van de late namiddag of avond.
 • De hoeveelheid moet niet verhoogd worden, om indigestie te vermijden en er voor te zorgen dat iemands energie, die zo erg nodig is voor de ontgiftiging, niet verspild wordt.
 • De patiënt drinkt veel water tussen middernacht en de middag, omdat de ontgiftiging in deze periode op zijn sterkst is. Indien men niet in staat is om te drinken (op zijn minst één liter zuiver water), dan kan men aan het water een beetje citroensap toevoegen om het op smaak te brengen.
  De fruitsoort die ik verkies zijn appels, omdat ze als een bezem in de darm werken. Soms moet men ook een waterrijke vrucht zoals meloen of watermeloen geven.
  Van zodra we overschakelen naar half vasten en het ontgiftigen terug versterken, moet de tong iedere morgen nagekeken worden, alvorens we iets in de mond stoppen.
  Men moet de tong niet spoelen.
  Binnen een paar dagen, of soms zelfs binnen een paar uur, kleurt de tong opnieuw zwart, mosterdkleurig, of bruinrood.
  Het half vasten is voltooid als de tong roze kleurt en de eliminatiesymptomen (dorst, slechte smaak in de mond bij het ontwaken, slecht ruikende adem, het opgeven van slijm enz. verdwijnen.
  Het gebeurt echter niet, als gelijkertijd de honger terugkeert of niet; omdat het instinct gewoonlijk defect is bij de geciviliseerde mens.
  Vanaf de ontdekking van het vasten in lang vervlogen tijden, is deze ontdekking op het vlak van de gezondheid de wonderbaarlijkste die ooit is gemaakt. Het is de verloren wijsheid die vandaag opnieuw het levenslicht ziet.”
  Uit het boek: “Le jeune, meilleur remede de la nature”.
  Vertaling : “Vasten, de beste remedie van de natuur.”

  Het boek is te koop in brochurevorm : gedrukt : 15 euro  + verzendkosten (in pdf : 10 euro)
  Begin nooit aan vasten langer dan 5 dagen, voor je de informatie uit dit boek hebt gelezen !