Levenswetenschap

Het is een echte maar weinig erkende wetenschap, alhoewel sommige bedrijven en gebruikers van de naam allerminst wetenschappelijk ingesteld zijn, is er een levenswetenschap die het in zijn geheel bekijkt. Het is zoals Ralph Rasschig ooit zei, dat een diamant pas zijn optimale schittering krijgt als alle facetten zijn geslepen. Dat betekent dat we gezondheid langs alle kanten moeten bekijken. Voor mij begon de mist eind jaren zeventig op te trekken. Het gebeurde stukje bij beetje, eerst door studie van de kruiden, dan via de macrobiotiek, later via de lessen van Jan Dries, en later door contacten met TC Fry en Albert Mosséri. Ik herinner me het gevoel van ontspanning en opluchting, elke keer als er weer een stukje van de puzzel op zijn plaats lag, maar ik was soms een slechte leerling en gewoonten zijn hardnekkig. Na jaren van rommelen en studie van de gezondheidsrages, eindelijk overstappen op een voedingswijze die werkt – en het duidelijke en onweerlegbare bewijsmateriaal was er om dit te staven. In de cursus Natuur&Gezondheid deel ik enkele stukjes uit het massale aanbod van kennis die “Natuurlijke Hygiëne” wordt genoemd (letterlijk: de wetenschap van de gezondheid), informatie die mijn leven heeft veranderd en mij in staat gesteld heeft om duizenden mensen te inspireren naar meer welzijn, de vitaliteit en lichaamsbouw die ze altijd al hebben gewild.

De voedingsbenadering die ik aanbeveel, vooral met de nadruk op vers fruit en groenten, klinkt misschien radicaal, vooral in het licht van de heersende houding die er heerst on der artsen, supplementenverkopers en rage-dieetventers, die je willen laten geloven dat de sleutels tot gezondheid en fitheid zeker niet aan de bomen groeien.

Ik nodig je echter uit om je oordeel achterwege te laten zolang je geen volledig beeld hebt van alle informatie, terwijl we de kwestie onderzoeken over de natuurlijke eenvoud van een levensstijl met veel levende producten en weinig vet – echt de levensstijl waarvoor wij zijn ontworpen.

Valkuilen van gefragmenteerd denken

De natuurlijke hygiëne-benadering van dieet en voeding is duidelijk anders dan het gefragmenteerd perspectief dat gebruikelijk is onder gezondheidszoekers en  dieetpromotoren. De gefragmenteerde visie kijkt niet zozeer naar voedingsmiddelen als wel naar de samenstellende delen ervan. Het slaagt er niet in het ware welzijn te onderscheiden van er alleen maar goed uitzien, zich goed voelen of de afwezigheid van symptomen van ziekte – inderdaad een ernstige fout.

De gefragmenteerde aanpak prijst de deugden van bepaalde individuele voedingsstoffen op een eigen voorkeurs-modus – een methode die wordt gebruikt in infomercial-verkoopspraatjes. Bij het verkopen van een specifiek product houdt dit standpunt nooit rekening met het volledige verhaal, maar laat altijd bezwarend feitenmateriaal weg, dat een evenwichtiger beeld van de situatie zou geven, maar dat remmend zou kunnen zijn op de verkoop.

Net als iemand die een beslissing neemt nadat hij in een debat naar slechts één kant heeft geluisterd, vertrouwt een gefragmenteerde denker op scheve informatie en het daaruit voortvloeiende onvolledige beeld zorgt voor een misverstand over voeding en levenswijze dat alleen maar uit de hand kan lopen. Geen wonder dat mensen op de duur teleurgesteld zijn over alles wat met gezondheid te maken heeft.

We kennen misschien de beroemde Indiase legende van de blinde mannen en de olifant. Het verhaal illustreert op treffende wijze de verwarring die ontstaat als we een gefragmenteerd beeld hebben en denken het hele plaatje in beeld te krijgen.

Is kennis over voeding belangrijk? Het lijkt me van wel. Als je ziet wat er gedaan wordt om mensen op de rails te houden of op te lappen en hoe er gekerfd en verbrand en vergiftigd wordt in de hoop een beetje gezondheid te forceren, dan zie je hoe wanhopig mensen vasthouden aan wanhopige maatregelen… Tenzij mensen wakker worden en wetenschappelijke methodes gebruiken (en dat gebeurt niet in een laboratorium) om ook op dit vlak duidelijke wetten aan het werk te zien…

Hoe zet je je proefnemingen verder – of breng je ze op een wetenschappelijk spoor? Dat leren we je in de cursus Natuur&Gezondheid…

Dr Shelton

De vroegste sporen van de hygiënistische beweging, vinden we in 1832, in de praktijk en de voordrachten en boeken van Dr. Issac Jennings en Dr Sylvester Graham. Hoewel deze beide dokters compleet los van elkaar hun systeem op punt stelden, hadden zij grote verwantschap in hun idee over hoe een natuurlijke levenswijze er moest uitzien. Zij legden de basis voor een systeem dat volledig los staat van wat op dat moment zeer erg bedreven werd, nl. diverse vormen van alternatieve geneeskunde. Het hygiënisme kende zijn hoogte- en dieptepunten. Toen Dr Shelton in 1924 de Natuurlijke Hygiëne ontdekte, was het een beweging die op sterven na dood was. 

Een 30-tal verschillende personen hebben mee het werk van Dr. Shelton bepaald. Opvallend is dat nagenoeg allen, op uitzondering van Sylvester Graham, klassiek geschoolde dokters waren, die een andere weg waren opgegaan, nl. deze van het natuurlijke leven. Zij hadden ingezien dat een gezonde levens- en voedingswijze noodzakelijk is voor het behoud of het herstel van de gezondheid.

Het waren mensen die zich voldoende bewust waren van de gevaren van de vergiftigende praktijken op de rand van het bed; en ze hebben al deze kennis overboord gegooid, naarmate zij doordrongen werden van andere waarheden.

Over zijn medische ervaringen vertelt Shelton: “Er was niet de minste overeenstemming over wat voor behandeling bij een bepaalde aandoening diende te worden verstrekt. Wat door de ene werd aanbevolen, werd door weer anderen afgewezen. Op de keper beschouwd was geen enkele behandeling, noch in medisch, noch in menselijk opzicht een succes. We weten niet wat we doen, maar we doen toch iets…” Tegen deze ingesteldheid heeft Shelton zich verzet. Zijn heldere opmerkzame geest, die wist te verzamelen, te vergelijken, te analyseren, te synthetiseren… lieten deze onduidelijke, verwarrende toestand niet toe. Zijn contacten met zoekende medici over de gehele wereld, hebben hem in staat gesteld de standpunten en de kennis over de natuurlijke hulpverlening en de opvoeding omtrent gezond leven te vergelijken en bij te schaven. Hij onderzocht nauwkeurig alle voedingssystemen en zuiverde ze uit tot één levens- en voedingswijze die voor gezonden en zieken een beveiliging en een heropleving betekenen.

Dr. Shelton heeft waarschijnlijk méér mensen begeleid bij vastenkuren, dan wie anders Vandaar ook dat het vasten een beetje vereenzelvigd is met de Natuurlijke Hygiëne. Shelton zelf heeft deze opvatting ten zeerste bestreden. “We moeten ophouden met de idee te verspreiden dat Natuurlijke Hygiëne vasten is, of dat vasten Natuurlijke Hygiëne is. Natuurlijke Hygiëne is een uitgebreid, verantwoord en samengesteld systeem, dat niet tot één enkel idee te herleiden is.”

“Ons motto is: gezondheid door natuurlijk leven.

De belangrijkste bijdrage van Dr. Shelton is niet in de eerste plaats de inhoud die hij aan de Natuurlijke Hygiëne heeft gegeven, maar de wijze waarop hij een beweging, die op sterven na dood was, nieuw leven heeft ingeblazen. In de beginfase stond hij met al deze ideeën alleen, maar na verloop van tijd werd het Hygiënisme een sterke beweging. De beginfase was gekenmerkt door een herbronning: het herontdekken van de grondbeginselen van de gezondheid en de grondregels die tot revitalisatie en genezing leiden. Dit kostbare erfgoed was bijna vergeten. “De waardevolle literatuur uit meerdere decennia voor mij, stond op het punt verloren te gaan. Dankzij hard werk en de steun van velen die mij hierbij geholpen hebben, zijn vele pioniers, die reeds gestorven zijn, opnieuw tot leven gekomen.”

Dr. Herbert Shelton schreef 40 boeken. Het zijn boeken met een gefundeerde, wetenschappelijke inhoud, omtrent voedings- en levenswijze. Het eerste boek was “Basisregels van de natuurgeneeskunde.” Later heeft hij dit boek hertiteld tot: “Inleiding tot de Natuurlijke Hygiëne.”

In de cursus Gezondheidsopvoeding zijn talrijke pagina’s vertaald opgenomen. De brochure “Baby- en Kindervoeding” is grotendeels ontleend aan Shelton’s boek over dit thema. Zijn beschrijvingen zijn logisch, helder, ongecompromitteerd. De natuur is geen mysterie. 

“Het drama van onze cultuur is, dat wij duizenden en duizenden jonge mannen en vrouwen hebben, die met idealen beginnen aan hun studies, maar die later afstuderen aan universiteiten,  en ze zijn gewillig en begeren om de kennis die ze op gedaan hebben aan de universiteit te gebruiken in dienst van de industrieën. Ze nemen het geld en doen datgene waarvoor ze betaald zijn: het beliegen van het publiek, omdat hun job berust op het verspreiden van de leugen.  Soms denk ik dat het ergste in onze beschaving onze opvoeding is. Soms denk ik dat het medische beroep het ergste in onze beschaving is. De werkelijke bron van al onze problemen ligt bij de chemische industrie. Zij vertellen aan de universiteiten wat ze moeten onderwijzen. Ze schrijven de schoolboeken. Ze vertellen aan de dokters wat ze moeten voorschrijven en hoeveel. Ze hebben hun tijdschriften en hun rapporten en bezoeken de dokters en voorzien ze van literatuur. Ze schenken aan gewillige dokters aantrekkelijke beloningen. Die chemische industrie, die de medicamenten ontwikkelt en promoot, leidt de opvoeding en geeft trainingen om dit soort middelen hun weg te laten vinden naar de massa. Deze mensen houden zichzelf voor wetenschappers. En ze komen aan de rand van je bed met hun pistolen en hun messen en zagen en hun chemicaliën, zonder de oorzaken te verwijderen. Ze moeten behandelen, ze cultiveren de illusie dat ze genezers zijn. Neem nu een man die aan de drank is en je vindt een middel om hem nuchter te maken, zodat hij weer kan drinken. Dat is het verhaal.”

Dr. H.M. Shelton in de voordracht “Herstel je gezondheid” – vertaald door Natuur-El – verkrijgbaar op CD