Wie rekent, rekent verkeerd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is nutri.jpg


“Je hoeft niet langer een voedingsexpert te zijn”

… zegt Delhaize. “De complexe tabellen op de achterkant van de producten die je koopt meteen ontraadseld dankzij een regenboog van vijf kleuren en vijf letters, duidelijk zichtbaar op de voorkant van de verpakking. Voortaan kies je bijvoorbeeld een van onze ontbijtgranen, ingedeeld van A tot E, zonder dat je ze eerst allemaal moet bestuderen!”

Zo wordt de “NutriScore” onthaald door de warenhuisketens, de gezondheidsdiensten en de overheid… en wordt aangekondigd als : “Het Nutri-Score systeem is gebaseerd op internationaal onderzoek, en bedoeld voor consumenten die uit zijn op een evenwichtige voeding. Iedere kleur of letter zegt iets over de voedingswaarde van het product, door de balans te maken tussen twee categorieën voedingsstoffen en voedingsmiddelen: aan de ene kant vezels, proteïnen, fruit en groenten; aan de andere kant calorieën, verzadigde vetzuren, suikers en zout.”

In werkelijkheid zegt het zeer weinig over gezonde voeding. Ja, minder zout kan al helpen, teveel vet is nergens goed voor… maar wat zegt NutriScore over soortspecifieke voeding? Zal een zuivelproduct een A of B krijgen, net als een pak geroosterde graanvlokken? Feit is dat dergelijke labels komen op verpakte industrieproducten, die dus binnenkort uitpakken met een “A” of “B”, want ze zijn wel slim genoeg om hun samenstellingen net zo aan te passen om een groenere score te krijgen – en van het rode imago weg te blijven. Voeg daar de redenering van het publiek bij: als ik de helft “A” eet, kan ik er wel tegen om de andere helft “E” te eten…

Een andere werkelijkheid is dat de voedingsexperts helemaal geen experten zijn, en dat het wèl nodig is om een expert te zijn, iedereen voor zich. Als het om voeding gaat, kan je nooit genoeg weten. Dat is mijn conclusie van de voorbije 37 jaar. Gezien er dus weinig experten zijn, kan jij alleen de expert van je eigen lichaam zijn. Kwaliteit kan je niet afleiden aan calorieën, aan vetten of hun bewerking, aan zout – welk trouwens? – of aan de andere parameters die men gebruikt voor de toekenning van de Score.

Veertig jaar geleden stelde TC Fry zelf een serie beoordelingscriteria samen, om de “gezondheidswaarde” van een voedingsproduct te bepalen en reken maar dat de uitkomst heel anders is dan wat de NutriScore ons leert.
We hebben deze tabel verwerkt in de Cursus Voeding en Gezondheid.
De 10 criteria zijn :

1 Toxiciteit Min. (-) 0 tot 100

2 Eetbaar in rauwe toestand Plus 0 tot 10

3 Smaakwaardering (smakelijkheid) Plus 0 tot 10

4 Gemak van vertering Plus 0 tot 10

5 Efficiëntie v/d spijsvertering Plus 0 tot 10

6 Voldoende eiwitten Plus 0 tot 5

7 Voldoende vitaminen Plus 0 tot 5

8 Voldoende minerale zouten Plus 0 tot 5

9 Essentiële vetzuren Plus 0 tot 5

10 Brandstof / waarde / energiefactor Plus 0 tot 40

Maar als je niet wil wachten om het te bestuderen,… dan hebben we voor jou het beste instrument : de cursus Voeding en Gezondheid – ruim twintig jaar oud, maar altijd actueel.
Voor wie de stap wil zetten, bieden we de cursus aan : 
– 10 lesbundels gedrukt (200 euro / verzending inbegrepen)
+ gratis de digitale versie (via een Dropbox-link), waarin je nog een grote hoeveelheid artikels, schema’s en andere ondersteunende informatie vindt. 

De dag waarop je begint te doen, wat je altijd had moeten doen, begin je te worden wie je altijd had moeten zijn.

De hele cursus Voeding en Gezondheid is gebouwd op de LifeScience-cursus, waarin TC Fry uitlegt : “Zoals je zult ontdekken is wat iemand dient te weten om gezond te leven niet ingewikkeld, noch moeilijk om te begrijpen. De principes van de gezondheid lijken in het eerst iemand te overweldigen, omdat ze zo tegengesteld zijn aan wat we hebben geleerd. Eén van de grootste uitdagingen in het heroveren van de gezondheid is het Ontleren van alle ideeën die we ons hebben gevormd over gezondheid, die eerder gebaseerd zijn op een geloof, meer dan op correcte kennis. De waarheid over gezondheid leidt altijd naar de eenvoud en dat in tegenstelling tot de medische wereld die de toestand altijd meer complex en ondoorzichtiger maakt, waardoor het onmogelijk wordt om nog de patronen en bedoelingen te begrijpen.”

Het ideale Levensrecept

“al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”

Gezondheid is gebaseerd op gezondheidsprincipes. Spijtig genoeg hebben de meesten zoveel jaren onder onnatuurlijke condities geleefd; we zijn zo ver afgeweken van het pad van deze gezondheidsprincipes, dat het allerlaatste waar de meesten naar zoeken, wanneer ze weer gezond willen worden, de natuurlijke weg is.

Er werd ons ingeprent dat we artificiële hulpmiddelen nodig hebben, dat wij zonder de nodige kunstmatige aanvulling onmogelijk kunnen overleven, laat staan genezen, dat de meeste mensen het vertrouwen in puur natuurlijke methoden verloren zijn. De tijd waarin we leven is zo artificieel, dat de meesten geen vertrouwen hebben in eenvoudige dingen en methoden om te genezen.

Volgende zaken zijn de échte geneesmiddelen – als we die al nodig hebben – maar vooral de échte behoeders van onze gezondheid :

* Zuivere Lucht
* Voldoende Zonneschijn
* Gezonde Voeding
* Zuiver Water
* Regelmatige Lichaamsbeweging

* Rust
* Matigheid
* Vertrouwen in God

Als we deze vitale onderdelen van een goede gezondheid individueel bekijken, hebben we daar het Eerste Hulp-pakket waarmee de meesten al een heel stuk opknappen. Bestudeer de informatie met aandacht, want het is alles wat je moet weten om op een succesvolle manier je gezondheid te ondersteunen of terug op de sporen te brengen. Het is terug de harmonie zoeken met de eeuwige levenswetten die in het zijn heeft ingebouwd.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen zo vanzelfsprekend zijn dat je er overheen leest. Stel je dan gewoon de vraag : hoe staat het met deze dingen in mijn leven? Is het zo dat mijn leven werkelijk in harmonie is met al de levenswetten of zijn er hiaten, die de toestand waarin ik ben kunnen verantwoorden? Alles hangt ervan af hoe het met je gesteld is. Misschien lees je dit zonder dat er ook maar enige reden is voor bezorgdheid. Dat komt goed uit, want deze wetten zijn in de eerste plaats bedoeld om ziekte, pijn , lijden, ongemak, levensverkorting… te voorkomen. Dat is het gemakkelijkst en het meest logisch, maar uit ervaring weet ik dat de meesten de noodzakelijke actie uitstellen tot het echt nodig is – en soms tot als het te laat is.

Maar zonder af en toe de analyse te maken waar we staan, raast onze trein voorbij. Daarom moeten we af en toe tijd inbouwen om onszelf te bevragen: hoe is het gesteld met mijn ademhaling? Wat drink ik zoal door de dag – maar ook op bijzondere gelegenheden? Wat eet ik? Hoeveel eet ik? Wanneer eet ik? Hoeveel rust neem ik? Wat zijn de gedachten waarmee ik mijn hoofd volstop?

Op een laatste cursus, waarop de ademhaling een onderdeel van de sessie was, kreeg ik de opmerking dat één van de deelnemers nu pas besefte hoe oppervlakkig en verkeerd zij ademde. Als je dat herkent, kan je er iets aan doen. Alles wat we ontdekken over onszelf en onze gewoonte, vraagt nu de gepaste actie. Tegenover spanning komt ontspanning; tegenover stress komt anti-stress; tegenover toxische dranken komen detox-dranken, tegenover bittere ernst komt lachen en blijdschap…

Natuurlijk is dat niet opgelost door daar eenmaal aan te denken en er eenmaal iets aan te doen. Er is iets nodig dat er een routine inbrengt – een verklikkerlichtje dat je helpt te herinneren aan je nieuwe plan – en dat net zo lang tot dit nieuwe en formidabele ‘avontuur’ – het heroveren van je krachten – een gewoonte is geworden.

Dat is wat je kunt lezen in “Het 12 punten-programma voor je gezondheid”. Tussen haakjes : Erover lezen is één van die geweldige manieren om je motivatie te versterken en elk van deze punten in de diepte verder te exploreren.

Over Ontsteking & Pijnbestrijding vergat ik in vorige mail melding te maken van een interessant artikel dat in het decembernummer van ’t Prikje verscheen : hierin lezen we een samenvatting van de uitzendingen “Autoimmune Secrets” en verwijst men naar een nog te publiceren artikel over het herstel van de darmflora. Op de site www.vaccinatieschade.be zie je trouwens ook de link naar een TEDx-uitzending waarin de onderzoekster de voor en tegens van vaccinatie afweegt. (Het zijn niet alleen tegens. De onderzoekster maakt onderscheid tussen “levende” vaccins en “dode”.

Als het gaat om ontstekingen, kan ik trouwens ook nog een ander goed artikel aanbevelen van Luc Van Oost op zijn site : http://lucvanoost.be/aandoeningen/Ontstekingen.htm

In ziekte en gezondheid


Is er nog niet genoeg geschreven over voeding ? Blijkbaar niet, want kijk eens om je heen wat mensenʻvoedingʼ noemen. Wat we dagelijks in onze mond stoppen is belangrijk. De kwaliteit van wat we eten komt vaak op de tweede plaats. De meeste mensen eten dingen omdat ze ze lekker vinden. Wat is daar verkeerd aan? Moeten we de dingen die we eten niet lekker vinden? Of moeten we aannemen dat gezonde voeding niét lekker is; terwijl ongezonde voeding dat wèl is ?

“Lekker” is een rekbaar begrip dat je moeilijk met enige objectiviteit kan omkaderen. Er bestaan geen normen om ʻlekkerʼ te definiëren. Elke mens ontwikkelt zich een smaakvoorkeur in zijn jeugd. Die smaak associëren we onbewust met herinneringen, en roept vaak een stemming op.

Wat velen ook niet door hebben is dat er in de voeding verslavingsfactoren zitten. We zijn aan de smaak gewoon geraakt. We houden van zoet, zout, vet, zuur… en gebruiken er vaak mateloos van, omdat wij materieel zelden verhinderd worden om er massaal veel van te gebruiken. Deze tijd biedt enorme materiële mogelijkheden, maar de keerzijde van de medaille is dat mensen zich eraan te buiten gaan en gaan overdrijven in de consumptie ervan. Eten vertegenwoordigt vaak de herinnering aan goede tijden, vrienden, ontspanningsmomenten, op stap gaan, familiesamenkomsten, enz.

Zouden we moeten nadenken over wat we eten – of is de goede smaak het criterium? Ook de industrie weet dat mensen vooral voortgaan op de smaak en bestuderen de smaak met zoveel gedrevenheid. Misschien wordt zelfs meer aandacht gegeven aan smaak, textuur, uitzicht en verpakking bij het uitdenken van ʻnieuwe productenʼ, dan aan de ingrediënten.

In een natuurlijke wereld zouden wij waarschijnlijk kunnen voortgaan op onze smaak. In een geïndustrialiseerd voedingsaanbod (ook als het bio is) werkt onze natuurlijke smaakvoorkeur niet meer correct en drijft dit ons vaak regelrecht in de armen van de voeding die we juist het meest moeten vermijden. De smaakvoorkeuren worden zo sterk bestudeerd en geïmiteerd, dat men in de industrievoeding nooit een correcte invulling krijgt door voort te gaan op smaak alleen.

Het is een feit, dat verstandig eten wel uitmaakt. Wat we eten heeft heel veel invloed op ons. Onze levensstijl en voedingswijze dragen veel bij tot ziekte. Ze beïnvloeden ook onze stemming, onze mogelijkheid om met stress om te gaan, en ons algemeen welzijn. Op korte termijn kunnen veel industrieproducten tegemoet komen aan onze behoeften. Maar zie een correcte voeding vooral op lange termijn. Is deze voeding in staat om mijn gezondheid in perfect evenwicht te houden ? Dan blijkt duidelijk dat smaak niet altijd een goede indicator is voor gezond voedsel.

De betekenis van “eten” gaat ver boven het eten van ideaal voedsel. Het houdt niet op bij de opsomming van “goede” voedingsmiddelen, die je met grote hoeveelheden gebruikt. “Eet je gezond” was te lezen op een verpakking van koeken. Ja, dat zullen we graag doen… maar gezondheid zal er niet bij zijn. Toegeven aan honger en vraatzucht komen over gans de wereld voor. Ooit aten mensen hun eigen eenvoudige zelfgeteelde voedingsmiddelen, of hadden ze hun eigen voedingswijze, afhankelijk van waar ter wereld ze leefden. Vandaag, is de wereld door communicatie en snel transport klein geworden. We kunnen nu voedsel van overal ter wereld op onze tafel zetten, wanneer we het ook maar wensen. Daardoor zijn er vandaag grotere verleidingen, en meer kansen om echte vraatzucht te ontwikkelen. We zijn altijd aan het experimenteren met nieuwe dingen, we zoeken altijd naar iets anders om aan onze vervormde hongergevoelens en onbevredigdheid te voldoen. Maar dat is precies wat deze voeding nooit doet. Prof. Lutz schreef bv. over (wit) brood : “brood doet hongeren”. Er zit in veel van onze moderne voedingsproducten geen echte verzadigingsfactor. Suiker, vet, wit brood… staan allemaal op de 0%-trap van de verzadiging… dus blijf je maar eten. Verwonderd dat er zoveel gewichtsproblemen, spijsverteringsproblemen zijn?

Maar ook bevat onze voeding vaak steeds meer ongewild verkregen hormonen. Melk bevat nu talrijke keren meer hormonen dan vijftig, zestig jaar geleden. De reden daarvoor is te zoeken in de methodes die vandaag in de veehouderij worden gebruikt. Het probleem wordt er alleen maar sterker door, als je overdenkt dat in nagenoeg alle gezondheidsbladen melk wordt gepresenteerd als de noodzakelijke en onmisbare factor voor gezondheid. Zo diep is deze idee ingeprent, dat zonder melk je gaat lijden aan botafbraak en calciumgebrek. Dergelijke opvattingen konden alleen ontstaan omdat de zuivelindustrie bovenmenselijke inspanningen doet om het witte imago van melk hoog te houden en de tegenspraak monddood te houden.

In sommige landen, eten mensen slakken, ratelslangen, hersenen van apen, muizen en ratten, allemaal beschouwd als delicatessen. Het is erg gesteld met de mens. De decadentie op het vlak van voeding neemt zoʼn proporties aan dat je werkelijk vragen moet stellen over de wereld en de tijd waarin we leven.

Na Amerika, hebben we nu ook hier in Europa een generatie die opgevoed is met junk food maaltijden die bestaan uit hamburgers, colaʼs, snoeprepen, gefrituurd voedsel, enz. Deze voedingswijze heeft niet alleen voor slechte gewoonten gezorgd, maar het heeft de zin in natuurlijke voedingsmiddelen weggenomen, terwijl deze zo essentieel zijn voor de groei en voor gezonde organen. Met als gevolg, dat er nieuwe ziekten ontstaan zelfs bij zeer jonge mensen. Steeds meer fysiek en mentaal gehandicapten… Een laatste rap – port stelde dat in 2000 ongeveer 10% van de pasgeborenen tot 8-jarigen geboren werd met een mentale handicap of een hersenafwijking. Tegen 2020 verwacht men 15 tot 30%. Dit wordt vandaag als een reden ingeroepen om met spoed verder in te grijpen en methodes voor genetische correcties op punt te stellen. De risicoʼs van dergelijke experimenten zijn enorm. Ik denk dan steeds terug aan het gedicht van de “Leerling Tovenaar”… die het allemaal zoveel beter wist en kon. Vandaag wordt voeding ‘verbeterd’. Het was niet goed genoeg. De Schepper had zich vergist. Er waren onvolkomenheden die moesten weggewerkt worden.

Over voeding valt zoveel meer te vertellen, maar ik zou aan alle lezers de volgende raad willen geven. Schrijf dit zinnetje op, herhaal het duizend keren, knoop het in je oor en handel ernaar : Eet alles wat je eet, zoveel mogelijk op de manier waarop het is gegroeid.

Wijzig zo weinig mogelijk de natuurlijke voeding. Eet minstens 50% van je voeding rauw. Door de liefde voor gezonde voeding wordt dit spoedig 60%, 70% of meer. Rauwe voeding zal je natuurlijke smaakgevoel herstellen.

Voedingstips

1. Eet een variatie van fruit, gekiemde granen, groenten, gekiemde peul – vruchten, zaden en noten.

2. Vermijd dierlijke eiwitten.

3. Beperk het gebruik van geïsoleerde vetten. Verminder drastisch de consumptie van alle soorten industriesuikers (ook verborgen). Wees spaarzaam met zout. (Industriezout heeft geen plaats in de voeding. Vervang het door Himalayazout)

4. Wacht na het ontwaken minstens één uur. om te eten. Bij het opstaan neem je een groot glas water, al of niet met een groen voedingssupplement. Bij een blijvende en stevige honger neem je een goed ontbijt (bv. fruit uit de hand, vers vruchtensap, sesammelk, sesammelk-muësli van gekiemde granen…), eet een matig middagmaal en een lichte avondmaaltijd.

5. Eet niet te laat ʻs avonds

6. Eet niet tussen de maaltijden door – laat voldoende tijd tussen twee maaltijden.

7. Bestudeer de principes van de juiste voedselcombinaties – meng geen fruit met zetmeelhoudende groenten. Eet geen eiwitten en zetmeel in dezelfde maaltijd…

8. Vermijd geraffineerde granen en alles wat industrieel bewerkt is

9.Ga voorbij aan voedingsproducten die gebakken of gefrituurd zijn. Houd op met de barbecue-komedie en zoek liefde in echt voedsel.

10. Kies voedsel dat de bloedkwaliteit verbetert. Eet voldoende groen (diep – groene groenten, wilde groenten, salades).

Dit en nog veel meer, is het domein van “Een Nieuwe Start”, dat niet alleen de focus zet op voeding maar op alles wat onze gezondheid beïnvloedt. Je kunt erover lezen in het boekje “Nog Twee Maanden te Leven” of in het boek “Het 12 punten-programma voor je Gezondheid”. Beide leren je dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is. Wat niemand kan doen in jouw plaats, moet je zelf doen. Het is tijd om wakker te worden !

Charlotte Gerson

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is gerson.jpg


Herinnering aan Charlotte Gerson: een pionier in natuurlijke gezondheid


Met een bezwaard gemoed melden we het trieste verlies van Charlotte Gerson die op natuurlijke wijze in haar slaap thuis overleed. Ze leefde 96 prachtige lange jaren. Ze was een grote kracht in de beweging voor natuurlijke gezondheid, die haar werk en kennis deelde en ervoor zorgde dat de nalatenschap van Gerson blijft groeien en sterker wordt. Maar het is tegelijk met vreugde dat we haar leven vieren en erop terugkijken. Ze was een charismatische pionier van de natuurlijke gezondheid en blijft een inspiratie voor iedereen die zich tot voeding heeft gewend als een alternatieve behandeling voor chronische ziekten.

Charlotte is in 1922 geboren als dochter van Dr. Max Gerson en is een drijvende kracht geweest achter de natuurlijke gezondheidsbeweging. Als jong meisje werd bij haar de diagnose tuberculose van de botten gesteld, wat op dat moment als ongeneeslijk werd beschouwd. Ze werd genezen na het volgen van haar vaders baanbrekende therapie, nu bekend als de Gerson-therapie. Deze therapie maakt gebruik van een strikt voedingsprogramma van biologisch voedsel, sappen en supplementen om de natuurlijke immuniteits- en ontgiftingsroutes van het lichaam te activeren. Howard Straus zei over zijn moeder Charlotte: “Er zijn mensen over de hele wereld die van haar houden en wiens levens zijn veranderd door de Gerson-therapie.” Hij plaatste dit bericht op de blog van de Gersontherapie en kondigde aan dat zijn moeders ontslapen:

“Ze had geen pijn, maar het was duidelijk haar tijd en ze” gleed weg “. Ik geloof dat met de hoeveelheid goeds die ze in de wereld deed, haar verdere reis zal worden gevuld met licht en liefde …

Toen haar vader overleed, was Charlotte vastbesloten om zijn werk voort te zetten en haar leven te wijden aan het geven van onderwijs en training aan mensen die strijden met kanker en andere chronische ziekten. In 1977 richtte Charlotte het Gerson Institute op, een non-profitorganisatie die zich inzet voor het delen van de waarheid over het natuurlijke vermogen van het lichaam om te genezen. Ze heeft verschillende boeken geschreven, waaronder een bijgewerkte versie van haar vaders baanbrekende werk: “A Cancer Therapy: Results of 50 Cases.”

Door de jaren heen heeft haar integriteit en vastberadenheid haar gevestigd als een van de grondleggers van alternatieve geneeskunde. Vandaag zetten we haar nalatenschap voort en staan in bewondering voor haar toewijding aan de waarheid. Het menselijk lichaam is voorzien van opmerkelijke vermogens om te vechten en zich te verdedigen tegen ziekten. De juiste voeding kan helpen om deze natuurlijke afweer te activeren en biedt een alternatief voor toxische behandelingen.

Max Gerson – haar vader -werd geboren in Wągrowiec, (Polen, onder Duits statuut) in 1881 en studeerde medicijnen aan de universiteit van Freiburg van 1899-1906. Als student, leed Max Gerson aan ernstige, slopende migraine-hoofdpijn waardoor hij dagenlang niet kon functioneren. Omdat zijn professoren hem niet konden helpen, wilde Max Gerson zichzelf genezen van zijn toestand door drastische veranderingen aan te brengen in zijn dieet en specifieke natuurlijke supplementen toe te voegen. Hij elimineerde het zwaar gezouten, verwerkte, vette voedsel en vlees dat een belangrijk onderdeel was van het standaard Duitse dieet en verving ze door rauwe en gekookte, ongezouten, biologische groenten en fruit. Binnen een paar weken verdwenen de migraine.

Eenmaal afgestudeerd, en praktiserend in Bielefeld, Duitsland, paste Dr. Gerson met succes zijn “migraine”-dieet toe op zijn patiënten toen hij een volledig genezen geval van huidtuberculose ervaarde. Dit succes trok de aandacht van de wereldberoemde thoracale chirurg, Ferdinand Sauerbruch en samen begonnen Gerson en Sauerbruch met een onderzoek naar het dieet bij 460 terminale tuberculosepatiënten. Van de 460 patiënten die werden behandeld met de Gerson-therapie, waren er 456 volledig genezen, waardoor Gerson een begrip werd in heel Europa.

Toen Hitler aan de macht kwam, vluchtte Dr. Gerson uit Duitsland terwijl hij ternauwernood aan zijn eigen dood in de Holocaust ontsnapte. Na een korte vlucht naar Frankrijk, maakte Dr. Gerson uiteindelijk zijn weg naar de Verenigde Staten, waar hij een praktijk had op Park Avenue in Manhattan. Dr. Gerson verloor al zijn zeven broers en zussen in de Holocaust.

Terwijl hij zijn praktijk had in Manhattan werd Dr. Gerson benaderd door een vrouw die stervende was aan maag- en galblaaskanker. Nadat zij gehoord had van zijn behandeling van tuberculose, smeekte ze hem om het in haar geval toe te passen, maar Dr. Gerson weigerde vanwege de enorme politieke druk waarvan hij wist dat hij onder de kritiek zou komen van zijn collega’s … Na voortdurende smeekbeden van de vrouw was Dr. Gerson het eindelijk eens om haar in het geheim te behandelen … en ook zij werd genezen. Vanaf dat moment gaf dr. Gerson toe dat hij niet langer zijn gezicht kon afwenden van de dodelijke plaag van kanker en mensen die zijn opgegeven om te sterven door de behandeling van hun artsen.

Al snel begon de naam Gerson te verspreiden en als gevolg daarvan werd hij op 1-3 juli 1946 opgeroepen om zich te verantwoorden voor de Senaat van de Verenigde Staten tijdens een hoorzitting voor de Pepper-Neely Antikankerwet, die was ontworpen om 100 miljoen dollar aan financiering toe te kennen aan wie veelbelovend was op het gebied van kankerbehandeling. Gerson presenteerde vijf van zijn vroegere “terminale” patiënten voor de commissie en de volledige records van nog eens vijf. Zo geschokt waren de leden van de kamer, en op de bekende nieuwszender verkondigde Raymond Gram Swing, aanwezig bij de getuigenis, die avond op zijn nationale radio-uitzending aan de hele natie dat er een medicijn tegen kanker was ontdekt. Helaas luisterden ook de duistere krachten van de geneeskunde en vanaf dat moment werd Dr. Gerson een gecensureerd man en de Pepper-Neely Antikanker Bill (document # 8947 van de archieven van de Verenigde Staten) werd verslagen door vier senatoren die artsen waren. In de loop van de volgende 13 jaar zou Dr. Gerson zijn lidmaatschapsprivileges verliezen aan de New York State Medical Society, zijn werk niet mogen publiceren in door vakgenoten beoordeelde medische tijdschriften en uiteindelijk worden verbannen door de medische en farmaceutische industrie die meer geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van grote farmaceutische producten, met meer winst, dan gedreven door het genezen van een stervende en lijdende mensheid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is q-gerson.jpg
In het Dossier : Natuurlijke Alternatieven bij Kanker, vind je tal van artikels en adviezen geput uit de Gerson-therapie.

Gedachten over kanker

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is over-kanker.jpg


Dr. Eli Jones en zijn visie op kanker (1850-1933)

Eli Jones beoefende zijn geneeskundige praktijk vanaf de late negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw en was een succesvolle arts in de behandeling van kanker. Hij geloofde dat een tumor een lokale manifestatie is van een constitutionele (of bloed-) ziekte en dat de onderliggende oorzaak – een verzwakte constitutie – moet worden aangepakt om de kanker met succes te genezen. Kanker beïnvloedt, zoals de meeste ziekten, het hele organisme en moet als zodanig worden behandeld. De conventionele geneeskunde begrijpt dit niet en concentreert zich in plaats daarvan op het verwijderen van de kanker door middel van chirurgie, chemotherapie en bestraling, die de constitutie verder verzwakken.

Dr Eli Jones gaf deze vier hoofdredenen voor de toename van kanker in het grootste deel van de moderne wereld (merk op dat hij deze waarnemingen een eeuw geleden deed):

Stress: hij noemde dit ‘uitputting van de geest’. gradueel verzwakken van het zenuwstelsel, verlaagt de vitaliteit en opent de weg voor de invasie van kanker.
Vaccinaties: in alle staten en landen waar vaccinaties verplicht zijn, vindt u kanker in de lift.
Dieet: overeten van vlees in combinatie met een lage inname van groenten en fruit verhoogt de incidentie van kanker. In Engeland, waar kanker de afgelopen vijftig jaar 4½ keer is toegenomen, steeg de vleesconsumptie tot gemiddeld 131 pond per jaar per persoon. In het La Grande Trappe-klooster in Frankrijk, waar het dieet vlees, thee, koffie en andere stimulerende middelen uitsluit, was er geen enkel geval van kanker gedurende zevenentwintig jaar.
Het misbruik van stimulerende middelen: dit omvat thee, koffie, alcohol, tabak, enz.

“Er zijn jaarlijks (toen) ongeveer 50.000 mensen die sterven aan kanker in de Verenigde Staten. Uit mijn eigen ervaring met de behandeling van kanker in al zijn vormen, gedurende veertig jaar, heb ik er vertrouwen in dat vijfennegentig procent van deze gevallen had kunnen worden gered zonder een operatie. Over de grafstenen van de meesten van hen zou kunnen worden geschreven: “Geslacht in naam van de wetenschap”


“We worden een natie van nerveuze, hysterische mensen. Je moet je realiseren dat als de zenuwkracht onder de normale normen valt, er gevaar bestaat voor de invasie van kanker. Wat onze mensen moeten leren, is hoe te leven. Goed zuiver water, goede zuivere lucht helpt om gezond rood bloed te maken. Onverwerkt voedsel, meestal groenten die gemakkelijk worden verteerd, houden het zenuwstelsel sterk en krachtig. “STOP MET JE ZORGEN MAKEN en keer terug naar de eenvoudige manier van leven.” ~Eli Jones

Naast zijn gedachten over de onderliggende oorzaken van kanker, bood Eli Jones veel waardevolle inzichten in de behandeling van kanker, waaronder de volgende:

 • Sommige artsen beweren kanker te behandelen door hun patiënten morfine te geven om ze verdoofd te laten. Morfine, of een opiaat in welke vorm dan ook, droogt de secreties op, verzwakt de vitaliteit van de patiënt en verstoort de werking van andere remedies.
  
 • Om te zeggen dat een ziekte ongeneeslijk is omdat iemand anders het heeft gezegd, of om rustig te zitten en te herhalen als een papegaai “het kan niet worden genezen” is inhumaan en laf.
  
 • Een chirurg kan alleen snijden wat gezien en gevoeld wordt onder het mes, terwijl miljoenen kankercellen groeien en zich vermenigvuldigen in het bloed, de kernen van toekomstige kanker.
 • Een ander feit dat de chirurg vergeet is dat elke operatie een schok is voor het zenuwstelsel; het verlaagt de zenuwkracht, verzwakt de kracht van weerstand tegen ziekte en moedigt zo de invasie van kanker aan. Met het begrip van de rol die COX-2 speelt in angiogenese, begint de moderne geneeskunde dit misschien te herkennen.
 • Een medicinaal bad met Epsom-zouten is net zo essentieel voor genezing als voor elke andere behandeling en mag nooit worden weggelaten. Het Epsom zoutbad helpt het lichaam de toxines te neutraliseren, opent de poriën van de huid, voedt het bloed met magnesium, kalmeert de zenuwen en verbetert de slaap, wat nodig is voor gezondheid en genezing.
  
 • De neiging om zich in huis te “nestelen” is voor een persoon met kanker verkeerd. (Vandaag is het nog erger, waareen persoon met vergevorderde kanker dagenlang en vaak weken in een ziekenhuisbed kan ‘bederven’.) Patiënten hebben frisse lucht en beweging nodig; laat ze elke dag naar buiten lopen en leer ze hoe ze diep moeten ademen. Goed bloed is afhankelijk van goede lucht, puur voedsel en zuiver water. Deze drie dingen moeten uw patiënten hebben om beter te worden.
 • Veel artsen maken de fout met het proberen van deze remedie, of die remedie, waarvan ze horen dat ze kanker heeft genezen. DOE HET NIET. Onderzoek uw patiënt zorgvuldig, let op alles en maak een beoordeling; vorm nooit een mening over een zaak totdat u de zaak hebt gezien en onderzocht.
 • De patiënt moet regelmatig dagelijkse stoelgang hebben – dit is essentieel.
 • Een harde en gespannen pols betekent dat uw patiënt lijdt aan samentrekking van de haarvaten, bloedcongestie en pijn. Probeer de algehele gezondheid van de persoon te verbeteren voordat je doorgaat met een invasieve therapie. Het controleren van de ogen, tong en pols is wat moet worden gecontroleerd om te weten of u vooruitgang boekt. Jones zegt verder: “Vaak heb ik dit feit opgemerkt dat wanneer de ogen, de pols en de tong toonden dat de organen van het lichaam goed afscheidden, een goede spijsvertering, een krachtige volle en regelmatige hartslag, de ziekte zelf zou op op zijn minst stil zijn. Maar als de tekenen verzwakte vitaliteit vertoonden, zou de ziekte nieuw leven en activiteit krijgen. “Ik geloof dit echt en beoefen dit. Het motto ‘eerst de persoon versterken en vervolgens kijken wat er daarna moet gebeuren’ zou de manier moeten zijn waarop kanker en andere chronische ziekten worden behandeld.
 • Een arts die zegt dat hij of zij geen borstkanker kan diagnosticeren zonder een stukje ervan onder een microscoop te bekijken, is onkundig van de eerste principes van de diagnose van kanker. Zogenaamde artsen moeten een stap opzij zetten en de zaak niet aanpakken als ze kanker niet kunnen diagnosticeren door het gezwel te voelen en te zien. (Knijp nooit in een tumor, of breng er geen trauma in aan – je doet er alleen kwaad mee.)
 • Elke baarmoeder- of ovariumaandoening moet worden gecorrigeerd, of u kunt er niet in slagen borstkanker te genezen. Het is zinloos om een ​​gezwel in de borst weg te nemen als het probleem elders is – eierstokken, baarmoeder, lever, schildklier etc.

Geen grenzen aan genezing

“Terwijl ik me verdiep in de kunst van het genezen, gebruik ik voornamelijk kruidenremedies*, voeding, hydrotherapie en counseling, geloof ik dat het de adem van God is die geneest. Het is door geloof, dat een geschenk is, dat de Geest genezing in ons leven ademt. Ik geloof dat er binnen de genezing op de een of andere manier goddelijke tussenkomst plaatsvindt. Dit betekent niet dat iedereen alle ziekte of dood wordt bespaard. Wat dit betekent is dat God te midden van ziekte en dood met ons is, onze beperkte menselijke visie uitbreidt, ons helpt verder te kijken dan ons verdriet en onze angsten.”
* De middelen die Dr Eli Jones gebruikte, waren extracten van diverse kruiden, voor inwendig en uitwendig gebruik, diverse voor leverreiniging…
“Wanneer ik een arts kan helpen een patiënt te genezen, voel ik me net zo gelukkig alsof het mijn eigen patiënt was. We zijn hier om elkaar te helpen, en het is een van de dingen die ons leven verzacht wanneer we een helpende hand kunnen bieden aan een broeder of zuster. Niemand leeft voor zichzelf. ‘~Eli Jones 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is q-moss-kanker.jpg

Klitwortel, een leverkruid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is klitwortel.jpg
Zelfs als je nog niet hebt gehoord van klit- of kliswortel, is de kans groot dat je de plant al hebt gezien. Hoewel deze inheems is in Europa als een onkruid, vaker in de noordelijke landen, blijkt dat kliswortel waarschijnlijk de bekendste ontgiftende plant in het kruidenarsenaal is. Klis voor natuurlijke levergezondheid. Hoewel de meesten dit kruid mogelijk niet ten volle benutten, wordt klis eeuwenlang gebruikt om een ​​groot aantal kwalen te behandelen. Een van de meest opmerkelijke voordelen voor de gezondheid is het effect op de lever. In studies is aangetoond dat kliswortel de lever helpt genezen van alcoholschade en te beschermen tegen verdere schade.
Kliswortel als een krachtig antioxidant
De gezondheidsvoordelen van klis voor de lever kunnen te wijten zijn aan de krachtige antioxidanten die in de plant worden aangetroffen. Klis bevat fenolzuren, quercetine en luteoline – allemaal krachtige antioxidanten die je lichaam beschermen tegen vrije radicalen. Ze werken door gifstoffen naar buiten te duwen en door het vermogen van de lever om toxines te verwijderen, te vergroten. Daarom vind je dit kruid als een ingrediënt in veel gezondheidsformules.
Klis voor natuurlijke bloedzuivering
Klis wordt traditioneel ook gebruikt als een “bloedzuiveraar” om de bloedbaan van toxines te zuiveren. Het kan het bloed reinigen door de effectiviteit van alle eliminatiesystemen van het lichaam te vergroten. Omdat het ook een diureticum is (helpt het overtollige water te verwijderen door de urineproductie te verhogen), helpt het de nieren het bloed te filteren. Waar het op neerkomt, is dat kliswortel door middel van een verscheidenheid aan paden als een bloedzuiveraar werkt met minimale bijwerkingen en met minimale stress voor het lichaam.

Potentieel toekomstig gebruik voor Kliswortel
Gezien alle gezondheidsvoordelen die met deze plant verbonden zijn, zult u misschien verbaasd zijn om te horen dat deze nog steeds wordt getest en overwogen voor nieuwe kruidenbehandelingen. Studies tonen bijvoorbeeld veelbelovende resultaten aan voor het gebruik van kliswortel voor diabetes. Vroege studies hebben aangetoond dat het kan helpen de bloedsuikerspiegel te verlagen. Het is ook recent gebruikt voor de behandeling van chronische ziekten zoals kanker en aids.
Hoe Kliswortel gebruiken ?
Traditioneel wordt kliswortel in Japan en sommige delen van Europa als groente gebruikt, en mensen voegen het regelmatig toe aan hun dieet vanwege de bekende gezondheidsvoordelen. Hoewel het als een gekookte groente kan worden gegeten, kun je de wortel ook in kokend water laten trekken en als thee drinken. Maar het meest praktisch lijkt me om Klitwortel gedroogd en gemalen te verwerken in voeding of dranken of in je Persoonlijke SuperFood-combinatie.
> In Houvast van juni 2019 wordt de hele procedure uitgelegd.

Bloedzuivering
Hoewel het vaak verkeerd wordt begrepen, is het reinigen van het bloed waarschijnlijk een van de belangrijkste wapens in het alternatieve arsenaal voor het bereiken van optimaal welzijn en het verslaan van kanker. Om zeker te zijn, lijken we het met sommige maatregelen beter te doen als het om kanker gaat. De medische gemeenschap hekelt het feit dat zowel de incidentie van – en sterfgevallen ten gevolge van – kanker eindelijk zijn begonnen aan een dalende trend. Maar dit vertegenwoordigt eigenlijk een beetje illusoir statistiek-interpretatie. De grootste afnames zijn bij longkanker en borstkanker. Maar de afname van longkanker heeft vrijwel niets te maken met de vooruitgang in diagnose en behandeling, maar is eerder het gevolg van minder sigaretten. Helaas groeit het tabaksgebruik wereldwijd en is zelfs begonnen met het maken van een back-up onder jongeren, waar we elk jaar ongeveer een half miljoen nieuwe jonge rokers toevoegen (Europa). Wat betreft borstkanker, nogmaals, dat heeft minder te maken met medische vooruitgang dan met een afname van het gebruik van hormoonvervangende therapieën – een primaire factor bij het ontstaan ​​van borstkanker. In feite slaan dokters zichzelf op de borst omdat ze mensen niet langer doden.
Zijn er verbeteringen in diagnose en behandeling?

Absoluut … voor sommige kankers. Darmkanker, bijvoorbeeld. Maar de simpele waarheid is dat er in 2017 naar schatting 1.000.000 nieuwe gevallen van kanker werden gediagnosticeerd en 300.000 sterfgevallen door kanker in Europa alleen. Kanker is de op een na meest voorkomende doodsoorzaak, goed voor bijna 1 op de 4 sterfgevallen.

Op een dag zullen vooruitgang in genetische therapie en wetenschappelijk onderzoek een verschil maken, maar tot die dag ben je grotendeels op jezelf aangewezen en zou je verstandig zijn om de voordelen van de verdedigingen die de natuur biedt, zoals bloedzuivering, te benutten. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om je bloed te reinigen. Een van de meest effectieve is om het gebruik van eiwitten te reduceren en bestaande eiwitresten weg te zuiveren met systemische proteolytische enzymen, te gebruiken tussen maaltijden of voor het slapen gaan. Wanneer het zonder voedsel wordt ingenomen, komen de enzymen binnen enkele minuten in de bloedbaan en beginnen met het schoonmaken van op eiwit gebaseerd afval, zoals antigenen en circulerende immuuncomplexen uit het bloed, die anders het immuunsysteem schaden. Dit kan een verbetering van uw algehele gezondheid vrij snel tot gevolg hebben.
Waar we het nu over hebben is echter iets heel anders – gebruik kruidenreinigers om systemische ziekteverwekkers te elimineren, verwijder toxische resten uit het bloed, stimuleer het lymfesysteem (wat essentieel is om je bloed schoon te houden), en ga kwaadaardige cellen te lijf, om uw immuunsysteem te helpen bij het minimaliseren van de kans dat kwaadaardige gezwellen wortel schieten in uw lichaam.

De grote bloedzuiverende kruiden – in willekeurige volgorde – zijn: rode klaver, kliswortel, en schapenzuring. Dit zijn de kruiden die u vindt in de beroemde bloedzuiverende formules zoals de Hoxsey-formule, Essiac Tea, de Dr. Schulze-formules, en in de Detox-T. Deze formules kunnen letterlijk schadelijke substanties uit je lichaam “onttrekken” – of voorkomen dat ze in de eerste plaats binnenkomen. Laten we met dat in gedachten gebruik maken van de “perfecte” bloedzuiverende formule.  In de volgende Houvast lees je meer over een experiment dat we nu reeds twee jaar voeren om de persoonlijke SuperFood-formule samen te stellen. Kliswortel hoort er zeker in thuis.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is k-klitwortel.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is dossiervasten.jpg

Vasten is de onovertroffen manier om diep gewortelde gezondheidsproblemen een nieuwe kans tot genezing te geven. We hebben in dit nieuwe dossier alles samengebracht dat kan helpen om van een vastenperiode een succes te maken, oa het boek over Vasten van A. Mosséri, wat gezien wordt als het basiswerk voor iedereen die ooit de ervaring van het vasten wil meemaken. Bespaar jezelf veel ontgoochelingen en miserie door het verkeerd aan te pakken.  Ontdek met hoeveel meer pdf-documenten we je in deze bundel verwennen, voor slechts 30 euro.
Hoe bekomen ? Stuur een email met uw vraag en het bewijs van de betaling op onze rekening en u krijgt per kerende een doopbox-uitnodiging om uw documenten in te kijken en te downloaden.
Na 14 dagen wordt uw link verbroken. Ondertussen dient u alle documenten zelf te bewaren op uw PC. 
Los van dit digitale dossier, is in gedrukte vorm de brochure Vasten, geneeskunde zonder het mes en Vasten, de beste remedie van de Natuur (Mosséri) beschikbaar. Raadpleeg hiervoor de lijst van boeken en brochures.