Propolis

Bijen maken meer dan honing. Ze maken ook een wasachtige stof genaamd propolis. En deze “bijenlijm” is een krachtige gezondheidsbalsem. Studies tonen zelfs aan dat het eigenschappen tegen kanker heeft.

Dr.Seema Patel van het Bioinformatics and Medical Informatics Research Center, San Diego State University, heeft een uitgebreide review van de literatuur over propolis en kanker uitgevoerd. Dr. Patel vond laboratorium- en dierstudies ter ondersteuning van de werkzaamheid van propolis tegen kankers van: hersenen, pancreas, blaas en nieren, huid, prostaat, borst, darm, lever en bloed

Propolis is verbazingwekkend complex en bevat maar liefst 300 actieve stoffen. Deze componenten bleken kanker op verschillende manieren te bestrijden, waaronder: Voorkomen van de groei van nieuwe bloedvaten om kankercellen te voeden (anti-angiogenese); Voorkomen van de verspreiding of uitzaaiing van kanker van het ene orgaan naar het andere;
Kankerceldeling stoppen;
Apoptose of geprogrammeerde celdood induceren;

Bovendien bleek propolis de bijwerkingen of toxiciteit van chemotherapie-medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker te verminderen.
Bijen maken propolis door hars te verzamelen van bomen. Ze vermengen de hars met wasvlokken en stuifmeel en brengen het terug naar de korf. Daar gebruiken ze de plakkerige massa om gaten te dichten, scheuren af ​​te plakken en panelen in de korf te bouwen. Maar propolis doet meer dan architectonisch werk. Het werkt ook als een antiseptische barrière die de korf beschermt tegen besmetting en tegen externe indringers. In feite komt de naam propolis van het Grieks en betekent “verdediging van de stad”.

De antimicrobiële eigenschappen van propolis beschermen de korf tegen virussen en bacteriën. Onderzoekers ontdekten dat bijen die in met propolis gecoate kasten leven, lagere bacteriën in hun lichaam hebben en ook ‘rustiger’ immuunsystemen.
En propolis komt niet alleen de bijen ten goede. Al duizenden jaren gebruiken beoefenaars van de volksgeneeskunde bijenkithars om abcessen te behandelen, wonden te genezen en infecties te bestrijden. Propolis werd zelfs vermeld als een officieel medicijn in de Londense farmacopeeën van de 17e eeuw.

Moderne studies bevestigen een lange lijst van gezondheidsvoordelen van propolis. Een zoekopdracht in PubMed toont meer dan 2000 studies over bijenpropolis. Hier zijn slechts enkele van de voordelen voor de gezondheid. Antimicrobiële werking
Propolis heeft een breed scala aan antibacteriële eigenschappen. Het heeft ook antischimmel- en antivirale eigenschappen. In één dierstudie hielp het aanbrengen van een propolis-oplossing op wonden de genezing te versnellen bij diabetische ratten.

In een studie bij kinderen werd de werking van propolis vastgesteld :

  • Voorkomt luchtweginfecties
  • Verhelpt symptomen van verkoudheid
  • Voorkomt middenoorontstekingen
  • Enkele maanden geleden hadden we de voordracht over propolis en zijn vele werkingen, en dat zijn er heel wat meer dan deze. We publiceerden toen dit digitaal boekje dat meer inzicht geeft in het wat waarom en hoe van één van de natuurgeneeskundige helpers.
Dit boek over de eigenschappen en toepassingen van propolis,vind je in de Herbômont-webshop of voor u die een meer systematische aanpak wenst, bereid ik de cursus Natuur & Gezondheid voor in 20 modules. De eerste modules zijn al beschikbaar, maar Module T (Therapie), waar ook dit boekje bijhoort is nog in voorbereiding. Bekijk het verloop van de voorbereiding van deze cursus in “van dag tot dag” op de Natur-El-site… Het wordt de samenvatting van alles wat ik in 40 jaar leerde en las. Dit ebook kan je kopen op www.herbomont.com

In het vierde kwartaal hoop ik de leden volgende editie te kunnen aanbieden, waarin een overzicht zal te vinden zijn over de therapeutische hulpmiddelen die we vinden in de natuur. Dat is meer dan propolis, maar dat begint met voeding, aangevuld met vitamines, mineralen (maar daar weet je nu alles van) H2O2, kruiden, klei, oliën…

Natuurlijke Zelfzorg


Natuurlijke zelfzorg als signaal van verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Gezondheid is een doe-het-zelf-zaak en is in de eerste plaats gericht op een gedisciplineerde levensstijl die geen basis vormt voor ziekte, maar voor gezondheid.

Voor de meeste aandoeningen is het niet noodzakelijk om iets te doen. Bedenk hierbij de uitspraak van TC Fry : “Doe iets door niets te doen”: d.i. :

– niet tussenkomen in het ziekteproces,

– de ziekte niet afremmen,

– de ziekte niet wijzigen,

– de ziekte niet onderdrukken…

– de ziekte niet prikkelen maar omstandigheden scheppen waarin ziekte haar doel kan bereiken :

– door te vasten (d.i. geen energie meer te gebruiken voor de spijsvertering)

– door te rusten : slapen of op zijn minst fysieke/mentale ontspanning

– door het scheppen van een aangename omgeving : aangename warmte

– door het gebruik van het onvolprezen oplosmiddel : zuiver water

Dergelijke manier van leven vraagt informatie en ondersteuning.

Het vraagt om het zelfbedieningsprincipe van de huidige ziekteverzorging niet meer te zien als alles oplossend.

Het waardeert de eigen inzet en verantwoordelijkheid des te meer.

We vormen een een gezondheidsvereniging, die vooral mensen leert om op een verantwoordelijke manier te leven.

***

De Ecological Footprint is een verbetering van het concept dat beter bekend stond onder de naam Milieugebruiksruimte.
Beide begrippen stellen het gelijkheidsprincipe centraal, het uitgangspunt dat iedere wereldbewoner recht heeft op een gelijk deel van de aardse bronnen, van het natuurlijk kapitaal. De milieugebruiksruimte geeft aan hoeveel recht een persoon, een stad of regio op bijvoorbeeld hout, landbouwgrond of fossiele brandstoffen heeft en hoeveel er werke- lijk gebruikt wordt.

De ongelijke verdeling van ’s werelds natuurlijke rijkdommen komt daarmee aan het licht. Het milieugebruiksruimte-concept hanteerde aparte berekeningen voor elke grondstof.

Het interessante van de Ecological Footprint is, dat het gebruik van alle grondstoffen en energie in hectares uitgedrukt wordt. Daarmee is het milieu-effect van verschillende producten te vergelijken. Bovendien kun je ermee uitrekenen wat ieders aarde-aandeel is.

Rees en Wackernagel rekenden uit dat, als je alle ecologisch productieve grond zou verdelen, iedereen een fair earth-share (aarde-aandeel) van 1,5 hectare krijgt. Een gebied met 10 miljoen inwoners zou recht hebben op een aandeel van 15 miljoen hectare. Van dat aarde-aandeel kun je de opbrengst gebruiken. De auteurs zien dat gebruik als de rente van het natuurlijk kapitaal. Als we meer gebruiken dan die rente, teren we op ons kapitaal. Dan branden we als het ware de aarde op.

Onze werking werd in 1986 mede beïnvloed door de Nederlandse Hongerstichting.
Vanuit het standpunt van gelijke rechten voor iedere wereldburger, is er sprake van verschrikkelijk onrecht, wanneer ondanks de 3.200 gram gemiddelde dagproductie voor iedere wereldburger, er nog zoveel honger geleden wordt.

Dit is daarom een bijkomende motivatie om ons voedingsprogramma aan te bieden als een vegetarische voeding, die zo natuurlijk mogelijk wordt gebruikt.